Monitorul Oficial 10/1993

De la wiki.civvic.ro
Versiunea din 26 august 2011 11:55, autor: Lgall (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: __FORCETOC__ *1993 0010 = Monitorul Oficial al României = Anul V, Nr. issue::10 - Partea I - Vineri, 22 ianuarie year::1993 == Decizii == ==...)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Jump to navigation Jump to search


Monitorul Oficial al României

Anul V, Nr. issue::10 - Partea I - Vineri, 22 ianuarie year::1993

Decizii

Decizie privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune extraordinară =

Având în vedere solicitarea Biroului permanent al Camerei Deputaților,

în temeiul art. 63 alin. (2) și (3) din Constituția României,
se convoacă Camera Deputaților în sesiune extraordinară în ziua de 25 ianuarie 1993, ora 14,00.

Președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase | București, 20 ianuarie 1993 | Nr. 1.

Decizie privind convocarea Camerei Deputaților

În temeiul art. 63 alin. (1) și (3) din Constituția României,

se convoacă Camera Deputaților în prima sesiune ordinară a anului 1993 în ziua de 1 februarie, ora 14,00.

Președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase | București, 21 ianuarie 1993 | Nr. 2.

Decizie privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

Având în vedere solicitarea Biroului permanent al Senatului,

în temeiul art. 63 alin. (2) și (3) din Constituția României,

se convoacă Senatul în sesiune extraordinară în ziua de 25 ianuarie 1993, ora 14,00.

Președintele Senatului, prof. univ. Oliviu Gherman | București, 20 ianuarie 1993 | Nr. 1.

Decizie privind convocarea Senatului

În temeiul art. 63 alin. (1) și (3) din Constituția României,

se convoacă Senatul în prima sesiune ordinară a anului 1993 în ziua de 1 februarie, ora 14,00.

Președintele Senatului, prof. univ. Oliviu Gherman | București, 20 ianuarie 1993 | Nr. 2.


Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind numirea în funcția de prefect al județului Ialomița

În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Domnul Savu Gheorghe se numește în funcția de prefect al județului Ialomița, începând cu data de 28 decembrie 1992.

Art. 2. - Hotărârea Guvernului nr. 887 din 27 iulie 1990 se abrogă.


Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 28 decembrie 1992 | Nr. 826.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă

Hotărâre privind numirea în funcția de prefect al județului Iași

În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Domnul Gâlea Dan se numește în funcția de prefect al județului Iași, începând cu data de 28 decembrie 1992.

Art. 2. - Hotărârea Guvernului nr. 838 din 19 iulie 1990 se abrogă.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 28 decembrie 1992 | Nr. 827.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă

Hotărâre privind numirea în funcția de prefect al județului Prahova

În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Domnul Bălănoiu Nicolae se numește în funcția de prefect al județului Prahova, începând cu data de 28 decembrie 1992.

Art. 2. - Hotărârea Guvernului nr. 806 din 24 iulie 1990 se abrogă.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 28 decembrie 1992 | Nr. 828.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă

Hotărâre privind numirea în funcția de prefect al județului Bacău

În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Domnul Bontaș Dumitru se numește în funcția de prefect al județului Bacău, începând cu data de 28 decembrie 1992.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 28 decembrie 1992 | Nr. 829.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă

Hotărâre privind eliberarea și numirea în funcția de prefect al Județului Argeș

În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Domnul Cîrstoiu Ion se eliberează din funcția de prefect al județului Argeș, începând cu data de 29 decembrie 1992.

Art. 2. - Domnul Niţu Vasile se numește în funcția de prefect al județului Argeș, începând cu data de 29 decembrie 1992.

Art. 3. - Hotărârea Guvernului nr. 1130 din 19 octombrie 1990 se abrogă.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 29 decembrie 1992 | Nr. 830.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă

Hotărâre privind eliberarea și numirea în funcția de prefect al județului Teleorman

În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Domnul Păduraru Gheorghe se eliberează din funcția de prefect al județului Teleorman, începând cu data de 29 decembrie 1992.

Art. 2. - Domnul Anghel Gheorghe se numește în funcția de prefect al județului Teleorman, începând cu data de 29 decembrie 1992.

Art. 3. - Hotărârea Guvernului nr. 287 din 29 mai 1992 se abrogă.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 29 decembrie 1992 | Nr. 831.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă

Hotărâre privind eliberarea și numirea în funcția de prefect al județului Vîlcea

În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Domnul Fieroiu Octavian se eliberează din funcția de prefect al județului Vîlcea, începând cu data de 29 decembrie 1992.

Art. 2. - Domnul Comănescu Iulian se numește în funcția de prefect al județului Vîlcea, începând cu data de 29 decembrie 1992.

Art. 3. - Hotărârea Guvernului nr. 1252 din 5 decembrie 1990 se abrogă.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 29 decembrie 1992 | Nr. 832.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă

Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la relațiile comercial-economice și colaborarea tehnico-științifică

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la relațiile comercial-economice și colaborarea tehnico-științifică, semnat la București la 4 decembrie 1992.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 31 decembrie 1992 | Nr. 837.

Contrasemnează:

Ministrul comerțului, Constantin Teculescu

Ministru de stat, ministrul afacerilor externe, Teodor Viorel Meleșcanu

Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la relațiile comercial-economice și colaborarea tehnico-științifică

Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan, denumite în continuare părți contractante,

  • recunoscând importanța deosebită a relațiilor comercial-economice tradiționale,
  • tinzând să adâncească relațiile dintre România și Republica Kazahstan,
  • luând în considerare schimbările profunde care au loc în viața economică a ambelor republici,
  • precum și conducându-se în relațiile comercial-economice după principiile egalității în drepturi, avantajului reciproc și alte principii ale dreptului internațional,

sau înțeles asupra următoarelor:

Articolul 1

Părțile contractante vor întreprinde tot ce este necesar pentru asigurarea unei colaborări comercial-economice pe multiple planuri și de lungă durată între România și Republica Kazahstan.

Articolul 2

În scopul asigurării unor condiții reciproc avantajoase pentru dezvoltarea colaborării cornercial-economice, părțile contractante își acordă una celeilalte regimul națiunii celei mai favorizate.

Articolul 3

Prevederile art. 2 din prezentul acord nu se extind asupra avantajelor:

a) acordate sau care pot fi acordate în viitor de către una dintre părțile contractante altor țări, în scopul facilitării comerțului de graniță sau riveran;
b) decurgând din participarea uneia dintre părțile contractante, în prezent sau în viitor, în uniuni vamale și zone de comerț liber, în organizațiile economice regionale și în alte acorduri regionale.
Articolul 4

Livrările reciproce de mărfuri și acordarea de servicii se vor înfăptui pe baza contractelor încheiate între participanții români și kazahi la relațiile economice externe, în conformitate cu legislația părților contractante.

Participanții la relațiile economice externe ale României și Republicii Kazahstan se vor conduce, în colaborarea reciprocă, după principiile adoptate în comerțul internațional și practica financiară, aplicând prețurile mondiale curente.

Articolul 5

Părțile contractante, în conformitate cu legislația lor, vor crea condițiile necesare þpentru încheierea și realizarea de contracte între participanții la legăturile economice externe ale țărilor părților contractante.

În scopul realizării relațiilor comerciale și economice, părțile contractante pot stabili liste indicative de mărfuri și servicii pentru livrările reciproce, care nu vor avea caracter limitativ.

Nomenclatorul și volumul mărfurilor și serviciilor livrate în baza acestor liste se vor stabili printr-un protocol.

Articolul 6

Decontările și plățile pentru toate genurile de operațiuni și servicii se vor efectua în valută liber convertibilă, în concordanță cu legislația în vigoare în România și Republica Kazahstan, precum și în oricare din formele existente în practica bancară internațională.

Articolul 7

Băncile împuternicite ale României și Republicii Kazahstan vor stabili, de comun acord, modalitatea tehnică de servire bancară a operațiunilor economice externe decurgând din prezentul acord.

Articolul 8

Părțile contractante vor acorda sprijin participanților la relațiile economice externe, inclusiv prin eliberarea, în cazurile necesare, de licențe pentru livrarea mărfurilor și serviciilor, în conformitate cu legislația în vigoare din țările părților contractante.

Articolul 9

Părțile contractante vor contribui la adâncirea colaborării economice și tehnico-științifice. Direcțiile unei asemenea colaborări, pe lângă comerțul reciproc avantajos, vor cuprinde stabilirea și extinderea legăturilor directe în producție, cooperarea în producție, crearea de societăți mixte, organizații și întreprinderi bilaterale, precum și dezvoltarea și introducerea altor forme moderne de colaborare și schimb, care se practică în colaborarea economică internațională.

Articolul 10

Părțile contractante vor facilita tranzitul pe teritoriul statelor lor al mărfurilor din țările fiecăreia dintre părțile contractante spre terțe țări sau din terțe țări.

Articolul 11

Mărfurile care se livrează în conformitate cu prezentul acord pot fi reexportate în terțe țări numai cu acordul scris, în prealabil, al exportatorului sau al organelor competente ale țării exportatorului, în conformitate cu legislația țărilor părților contractante.

Rezultatele elaborafllor tehnico-științifice, obținute în comun de către participanții români și kazahi la relațiile economice externe, pot fi transmise terțelor persoane sau publicate numai cu acordul scris al partenerilor români și, respectiv, kazahi.

Articolul 12

Litigiile dintre participanții la relațiile economice externe din cele două țări se vor realiza în conformitate cu înțelegerile cuprinse în contractele sau în convențiile scrise separat între părțile contractante.

Articolul 13

Părțile contractante vor înființa o comisie mixtă din reprezentanți ai României și Republicii Kazahstan pentru urmărirea realizării prezentului acord și elaborarea de recomandări pentru dezvoltarea și extinderea colaborării comercial-economice și tehnico-științifice.

Ședințele comisiei mixte vor avea loc, alternativ, în România și Republica Kazahstan.

Articolul 14

Prezentul acord poate fi modificat și/sau completat cu acordul prealabil, scris, al părților contractante.

Articolul 15

Neînțelegerile rezultate din interpretarea și aplicarea prezentului acord se vor rezolva pe calea tratativelor.

Articolul 16

Acest acord se încheie pe o perioadă nelimitată, va intra în vigoare în conformitate cu legislația națională a fiecăreia dintre părțile contractante și va fi confirmat prin schimb de note.

Ca dată de intrare în vigoare a acordului se consideră data primirii ultimei note de confirmare.

Prezentul acord poate fi denunțat prin notificarea uneia dintre părțile contractante către cealaltă parte contractantă. În acest caz, prezentul acord își pierde valabilitatea la 6 luni de la notificaarea denunțării.

Încheiat la București, la 4 decembrie 1992, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, kazahă și rusă, toate trei textele fiind egal autentice.

În caz de divergențe asupra interpretării, aplicării sau realizării prezentului acord, părțile contractante se vor conduce după textul în limba rusă.

Din împuternicirea Guvernului României, dr. Napoleon Pop, secretar de stat

Din împuternicirea Guvernului Republicii Kazahstan, Bolathan Taijanov, prim-adjunct al ministrului relațiilor economice externe

Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind transporturile rutiere internaționale de mărfuri

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind transporturile rutiere internaționale de mărfuri, semnat la București la 14 august 1991.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 31 decembrie 1992 | Nr. 842.

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, Paul Teodoru

Acord între Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind transporturile rutiere internaționale de mărfuri

Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Liuremburgului, denumite în continuare părți contractante, în dorința de a facilita și reglementa transporturile rutiere internaționale de mărfuri între cele două țări și în tranzit pe teritoriile lor, pe baza egalității, avantajului mutual și reciprocității, au convenit cele ce urmează: ARTICOLUL l Dolnaniill- de alllâcihilifiatc 1) Prezentul acord este aplicabil pentru transporturile rutiere de mărfuri efectuate de transportatori cu vehiculele menționate la art. 2, cu plecare de pe teritoriul unei părți contractante, cu destinația pe teritoriul celeilalte părți contractante, între o terță țară și una dintre părțile contractante, în tranzit pe teritoriul celeilalte părți contractante. 2) Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor părților contractante care decurg din dispozițiile acordurilor bilaterale sau multilaterale la care acestea sunt părți. ARTICOLUL 2 nenmqn În sensul prezentului acord z 1) Termenul transportator înseamnă orice persoană fizică sa-u juridică care are sediul conducerii efective în România sau în Marele Ducat al Luxemburgului și care este autorizată să efectueze, în conformitate cu legislația națională în vigoare, transporturi rutiere internaționale de mărfuri pentru ea sau pentru alții. 2) Termenul vehicul înseamnă orice mijloc de transport rutier cu propulsie mecanică, construit și utilizat pentru transportul de mărfuri sau pentru «tractarea vehiculelor destinate acestui transport și care este înmatriculat pe teritoriul uuela dintre părțile contractante. Același termen înseamnă, de asanenea, ansamblul de vehicule cuplate. Dacă remorca sau semiremorca nu este înmatriculată pe teritoriul aceleiași părți contractante oa și vehiculul-tractor, înmatricularea acestuia din urmă este deterrninantă pentru ansamblul vehicul» lului cuplat în ceea ce privește aplicarea prezentului acord. 3) Termenul autorizație înseamnă documentul elib rât, contra plată, sau cu scutirea de plată a taxelor și impozitelor, în conformitate cu reglementările în vie soare ale uneia dintre părțile contractante și care, pe timpul duratei de valabilitate, dă dreptul transportatorului să efectueze o călătorie dus-întors pe teritoriul celeilalte părți contractante. - 4) Termenul teritoriul unei părți contractante ine seama teritoriul României, respectiv teritoriul Marelui Ducat al Luxernburgului, ARTICOLUL 3 Aamrizitii 1) Transporturile de mărfuri menționate' la art. i și mersul în gol al vehiculelor în vederea unui astfel de transport, ou- excepția celor menționate la art. 4, nu pot fi efectuate decât pe baza unei autorizații eliberate înainte de intrarea pe teritoriul celeilalte părți contractante. 2) Autorizația este eliberată de autoritatea competentă a părții contractante din țara unde este înmatriculat ve 'culul, pe numele transportatorului, în limitele contingentelor' convenite și ea nu este transmisibilă. 3) Autorizația dă dreptul transportatorului să încarce marfă pentru cursa de întoarcere. 4) Autoritățile competente ale celor două părți contractante convin, pe bază de reciprocitate, asupra tipului și numărului de autorizații. ARTICOLUL 4 Transporturi exceptate de autorizații 1) Dintre transporturile menționate la art. 1, sunt exceptate de la obținerea de autorizații următoarele: a) deplasarea vehiculelor goale destinate înlocui:-ii, remorcării sau depanării vehiculelor avariate sau aflate în pană; b) transporturile funerare; c) *transporturi de obiecte și opere de artă destinate unor târguri, expoziții sau manifestări culturale; - d) transporturi de obiecte și echipamente de publicitate; e) transporturi ale obiectelor de shămutare; f) transporturi de aparate, accesorii, animale, pentru manifestări teatrale, muzicale, de cinema sau sportive, pentru circuri sau târguri, precum și cele destinate înregistrărilor cinematografice, radiofonice și de telé- viziune; g) transportul articolelor necesare în scopuri medicale de urgență, în special în caz de catastrofe și transportul de mărfuri și colete în cadrul ajutoarelor umanitare; li) transporturi de animale vii, cu vehicule speciale, cu excepția animalelor pentru sacrificare; i) transportul de mărfuri cu vehicule a căror sarcină utilă autorizată, inclusiv remorca, nu depășește 3,5 tone. 2) Lista transporturilor exceptate de autorizații poate ii modificată și completată de autoritățile competente ale celor două părți contractante. ARTICOLUL 5 'IrlnsP'u'h|I 119 teritoriul celeilz' - iar

  • Transportatorii menționați la art.. al prezentului

acord nu sunt autorizați. săeiectueze tr..-:, 4111.1 de mărfuri aie. căror puncte depleear: ș' J: 11 rii. z Th sunt situate pe teritoriul celeilalte fč"'î f"mfp-acvfxnšfx Compression by Cvision Technologies' PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

1,0 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I. Nr. ll! ARTICOLUL 6 emana și aamemiuiiiu venwuieiqr l) În ceea ce privește greutatea și dimensiunile vehiculelor, fiecare dintre părțile contractante se angajează sa nu supună vehiculele înmatriculate în țara celeilalte părți contractante unor condiții mai severe decât cele impuse vehiculelor înmatriculate pe propriul său teritoriu. Cu toate acestea și sub rezerva alin. 2), greutatea și dimensiunile înscrise pe certificatul de înmatriculare nu pot fi depășite. 2) În cazul în care greutatea, dimensiunile sau sarcina pe osie a vehiculului depășesc limitele admisibile pe teritoriul unei părți contractante, pe lângă autoriza- ția menționată la art. 2 alin. 3) al prezentului acord, vehiculul trebuie să aibă o autorizație specială elib rată de autoritatea competentă a celeilalte părți contractante. 3) Dacă autorizația limitează circulația vehiculului La un itinerariul determinat, transportul poate fi efectuat numai respectând acest itinerariul. ARTICOLUL 7 niqmnn mms și vamale 1) Vehiculele înmatriculate pe teritoriul uneia dintre părțile contractante care sunt utilizate pentru transporturile menționate în prezentul acord sunt admise temporar pe teritoriul celeilalte părți contractante cu scutire de taxe și impozite pentru import, cu condiția de a fi imediat reexportate. Acest regim se extinde și pentru piesele de schimb, accesoriile și echipamentele normale importate cu vehiculele menționate și reexportate împreună cu acestea. 2) Combustibilul și lubrifianții care se găsesc în rezervoarele normale, prevăzute de constructorul vehiculelor menționate și care sunt utilizate pentru propulsie st dacă este cazul, pentru funcționarea instalației de refrigerare, se admit cu scutirea de taxe și impozite de import și nu sunt supuse unor restricții și măsuri prohibitive de import. 3) Piesele de schimb importate pentru repararea unui vehicul importat temporar, precum și vehiculele menționate la art. 4 lit. a) din prezentul acord sunt admise, temporar, fără taxe și impozite referitoare la import și nu sunt supuse unor restricții și măsuri prohibitive privind importul. Piesele înlocuite sunt reexportate sau distruse sub controlul autorităților vanțale. - 4) Transportatorii unei părți contractante sunt scutiți de impozitul pe veniturile realizate pe teritoriul celeilalte părți contractante, precum și în cadrul contingentului convenit, de taxe de utilizare a drumurilor, de taxe pentru eliberarea autorizațiilor și pentru posesia și circulația vehiculelor; același regim de scutire se aplică și transporturilor menționate la art. 4 al prezentului acord. Autoritățile competente ale celor două părți contractante menționate la art. 13 pot să convină, de comun acord, pe bază de reciprocitate, scutirea par- țiglă sau totală de alte taxe și impozite percepute pentru transportul pe teritoriul celeilalte părți contractante. ' ARTICOLUL 8 Controlul documentelor 1) Autorizațiile, scrisorile de traseu-ă internaționale (C.M.R.), polițele de asigurare și celelalte documente necesare, în virtutea prezentului acord, trebuie să însoțească vehiculele respective și trebuie să fie prezentate la cererea agenților de control autorizați ai fiecărei părți contractante. 2) Conducătorii vehiculelor care efectuează transporturi internaționale pe teritoriul celeilalte părți contractante trebuie să posede permise de conducere naționale sau internaționale, precum și certificate de înmatriculare naționale pentru vehiculele respective. As-rrcoun. s Annie»-ma iegisiafiei acționare 1) Toate problemele care nu sunt reglementate de dispozițiile prezentului acord sau de cele ale unor convenții internaționale, la care sunt parte cele două părți contractante sunt reglementate de legislația națională a fiecărei părți contractante. 2) Transportatorii și personalul aflat în subordinea acestora trebuie să respecte legile și reglementările în vigoare pe teritfiul celeilalte părți contractante; transporturile trebuie să fie efectuate conform condi- țiilor din autorizații. ARTICOLUL l0 Infracțiuni l) În cazul unei infracțiuni a transportatorului sau« a membrilor. echipajului vehiculului față de legislația în vigoare pe teritoriul celeilalte părți contractante, fată de dispozițiile prezentului acord'și fată de condițiile din autorizația de transport, autoritățile competente ale locului unde sf-a săvârșit infracțiunea pot cere autorităților competente ale țării de reședință să ia una dintre următoarele măsuri: a) avertizarea transportatorului care comite infra- țiunea; - b) interdicția ca transportatorul care comite infra- țiunea să efectueze transporturi pe teritoriul celeilalte părți contractante sau retragerea autorizației eliberate. 2) Autoritățile competente ale celor două părți contractante se informează reciproc asupra infracțiunilor comise și asupra măsurilor luate. 3) Dispozițiile prezentului articol nu exclud măsurile care se aplică în virtutea legislației naționale de către tribunalele sau autoritățile administrative ale țării unde a fost comisă infracțiunea. ` Aericoun. ii r'*,. Plățile care decurg di. aplic...-a prezentului acord se efectuează în devize liber. '- ”«P"tibile sau în conformitate cu dispozitiilv*:i-o"r'v'!:i '1: *aplică în vigoare între cele două părți confractanr-. Compression by Cvision Technologies' PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA L Nr. 10 ll ARTICOLUL 12 mugil Orice diferend privind interpretarea sau- aplicarea prezentului acord se rezolvă prin negocieri directe între autoritățile competente ale celor două părți contractante. în cazul în care autoritățile competente nu ajung la un consens asupra rezolvării. se va căuta o soluție pe cale diplomatică. Axrxcowi. îs Autmiafin mmpeeents Părțile contractante își desemnează autoritățile competente însărcinate cu aplicarea prezentului acord în protocolul prevăzut la art. 15. ARTICOLUL M Comisia mixtă 1) Autoritatea competentă a fiecărei părți contractante poate solicita convocarea unei comisii mixte, formată din reprezentanți ai autorităților competente ale celor două părți contractante, pentru a examina și rezolva problemele care decurg din interpretarea și punerea în aplicare a prezentului acord. 2) Comisia mixtă se reunește alternativ pe teritoriul fiecărei părți contractante intr-un termen de 45 de zile de la primirea cererii uneia dintre părțile contractante. ARTICOLUL 15 Protocol Condițiile și modalitățile de aplicare a dispozițiilor prezentului acord sunt fixate intr-un protocol. Pentru Guvernul României, Traian Băsescu, ministrul transporturilor ARTICOLUL 16 Intrarea În vigoare Prezentul acord este pus în aplicare, provizoriu, începând cu data semnării sale și intră în vigoare dn părțile contractante și-au notificat reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea formalităților impuse de legislațiile lor. ARTICOLUL 17 Mnllificflen aourdlllili 1) Orice modificare a prezentului acord se negociază de părțile contractante și intră în vigoare conform procedurii menționate la art. 16. 2) Protocolul privind condițiile de aplicare a prezentului acord poate fi modificat de comisia mixtă menționată la art. 14. ARTICOLUL 19 Valabllilltofl aeflrflunul Durata valabilității prezentului acord este de un an, începând cu data intrării sale în vigoare. Valabilitatea sa este prelungită în mod tacit din an în an, cu excepția cazului în care una dintre părțile contractante transmite o scrisoare de denunțare, în scris, cu 6 luni înainte. Drept urmare, subsemnații împuterniciți ca atare de guvernele lor au semnat prezentul acord. Încheiat la București, azi 14 august 1991, în 2 (două) exemplare originale în limba română și limba franceză. cele două texte având aceeași valabilitate. Pentru Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului, Robert Goebbels, ministrul transporturilor și al economiei Protocol de aplicare a Acordului încheiat între Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind transporturile rutiere internaționale de mărfuri Având în vedere aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului, care a fost semnat la București, la data de 14 august 1991, delegațiile celor două părți contractante au convenit cele ce urmează: 1) T1`3Y\5P°l"t\-ll „între o terță țara și teritoriul celeilalte părți contractante", menționat la art. 1 al acordului, cuprinde transportul către și plecând dintre-ov terță țara, în măsura în care, în relațiile cu această țara.-acest gen de trafic este autorizat. 2) Autorizația menționată la art. 3 din acord este eliberată sub formă de. „autorizație pe călătorie”, valabila pentru o călătorie dus și ĭriars. 3)/Durata Valabilității auf/J zațiile. Ițe limitată la finele anului curent de permit 'ea 'nt.-.rii pe teritoriul părții contractante. 4) Autorizațiile Sunt Î1'l£0Cl^mai.n. li `Ț. |`> - `î;ii care le eliberează și cel puțin în englcrč 11:-1 în f:-nr^-ă. 5) Autorizațiile de transport permit transportatorului unei părți contractante să între tn gol pe teritoriul celeilalte «părți contractante sau să ia o completare de încărcătură pe teritoriul acestei părți. (S) Autorizațiile sunt schimbate anual înainte de 30 noiembrie pentru anul următor. Ele sunt remise în alb, în limita contingentului convenit. autorității celeilalte părți contractante, pentru a fi date, completate corespunzător, transportatorilor interesați. 7) În cazul în care numărul de autorizații nu este suficient, autoritatea competenta a unei părți contractante poate transmite, la cererea autorităților competente ale celeilalte părți contractante. autorizații suplimentare. Compression by CVISION Technologies' PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

12 MONITORUL OFICIAL AL R0Mantei,va1-stea ΄ Nr. 10 8) Autoritățile competente ale celor două părți contractante stabilesc, de comun acord, modelul imprimatului autorizațiilor, precum și toate măsurile care se iau în legătură cu utilizarea acestor autorizații. 9) Autorizațiile sunt numerotate. 10) Este permis fiecărei părți contractante de a cere transportatorilor celeilalte părți contractante, la fiecare trecere a frontierei, remiterea unei fișe statistice. 11) Autorizațiile care nu sunt utilizate sunt distmse de autoritatea care este însărcinată cu emiterea acestor autorizații transportatorilor. 12) Cererile de autorizații prezentate conform art. 6 alin. 2) al acordului trebuie să conțină t a) numele și sediul transportatorului; b) marca, tipul, numărul și țara de Înmatriculare ale vehiculului; c) gabaritul vehiculului cu încărcătură: d) numărul de axe și ecartamentul lor; e) sarcina pe axa; f) dimensiunile Și greutatea vehiculului g) natura 'încărcăturii; h) viteza maximă admisă a transportului; i) locul de Încărcare și descărcare; încărcat; Pentru delegația româna, Traian Băsescu,. ministrul transporturilor gi) punctele rutiere propuse de trecere a frontierei și itinerariul propus. 13) Autoritățile competente, menționate la art. 13 al acordului sunt 1 al pe teritoriul României. Ministerul Transporturilor Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38 București, România Telefon 2 638.48.30 Telex: 610430 b) pe teritoriul Marelui Ducat al Luxemburgului: Ministerul Transporturilor Bulevard Royal 19-21 L-2938 Luxemburg Telefon: 3464 eco lu sau 1465 civair lu Fax: 464315 14) Prezentul protocol de aplicare intră în vigoare la data intrării în vigoare a acordului. Valabilitatea sa ia sfârșit o dată cu cea a acordului. Încheiat la București la 14 august 1991, în două exemplare originale în limbile română și franceză, cele două texte având aceeași valabilitate. Pentru delegația luxemburgheză, Robert Goelibels, ministrul transporturilor și al economiei G"VEB"U”ă.`ă%Lš§eal Hotărâre privind eliberarea și numirea în funcția de prefect al județului Alba În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice 'locale nr. 69/1991. Guvernul României hotărăște: Art. 1. + Domnul Barb Artenie se eliberează din funcția de proiect al județului Alba, începfi cu data de '1 ianuarie 1993. Art. 2. - Domnul Rus Ioan se numește în funcția de prefect al județului Alba, lncépând cu data de 7 ianuarie 1993. Art. 3. - Decizia primului-ministru nr. 69 din 1 aprilie 1991 se abrogă. Palm«MlNlSTRU NICOLAE vacant1o1u București, 31 decembrie WH? Nr. 651. Contrasemnează: Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâneii Compression by Cvision Technologies' PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

L OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 10 13 Monitorul GUVERNUL ROMÂNIEI H 0 T A R I R E privind eliberarea și numirea în funcția de prefect al județului Arad În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991, Guvernul României hotărăște: Art. 1. - Domnul Murgu Simeon se eliberează din funcția de prefect al județului Arad, începând cu data de 8 ianuarie 1993. Art. 2. - Domnul Crăciun Avram se numește în funcția de prefect al județului Arad, începând cu data de 8 ianuarie 1993. Art. 3. - Hotărârea Guvemului nr. 272 din 21 mai 1992 se abrogă. Prim»MIX\'|1Str NICOLAE VĂCĂROIU Contrasemnează L Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Comanca rie 1992. București, 31 decemb Nr. 852. GUVERNUL ROMÂNIEI H 0 T Ă R I R E DÎÎVIU funcția de prefect al județului Botoșani administrației pu ice ` d eliberarea și numirea în bl' locale În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea nr. 69/1991, Guvernul României ho ta r as te - Art. 1. - Domnul Alexandru Viorel se eliberează din funcția de prefect al județului Botoșani, începând cu data de 9 ianuarie 1999. Art. 2. - Domnul Baltă Mihai se numește în funcția de prefect al- județului Botoșani, începând cu data de 9 ianuarie 1998. Art. 3. - Hotărârea Guvernului nr. 854 din 26 iulie 1990 se abrogă. From-MINISTRU NICOLAE Văcăroiu Contrasemnează t Secretar de stat, fiul Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Comanca București, 31 decembrie 1992. Nr. 853. ' es Only Isin Technology es' PdfCompressor. For Evaluation Purpose Compression by GV

14 MONITORUL OFICIAL AL României, PARTEA I, Nr. 10 GUVERNUL României H 0 T Ă R Î R E privind eliberarea și numirea în funcția de prefect al județului Călărași În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991, Guvernul României h o t ă r A ș t e: Art. 1. - Domnul Sturzu Lucliian se eliberează din funcția de prefect al județului Călărași, începând cu data de 6 ianuarie 1993. Art. 2. - Domnul Neagu Ion se numește în funcția de prefect al județului Călărași, începând cu data de 6 ianuarie 1993. Art, 3, - Hotărârea Guvernului nr. 870 din 27 iulie 1990 se abrogă. PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contrasernnează: Secretar de stat. șeful Depa - «» va-tului pentru,.af P - ție 1 „.. an Publi 01: av |. Q? ` București, 31 aecembfie 1992. '”'*”°”°°$ Nr. șu. GUVERNUL ROM Anii HOTĂBÎRE privind eliberarea și numirea în funcția de prefect al județului Constanța în temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991, Guvernul României hotărăște: Art. 1. - Domnul Manole Adrian se eliberează din funcția de prefect al județului Constanța, începând cu data de 8 ianuarie 1993. Art. 2. f Domnul Constantinescu Anghel se. numește ih func- ția de prefect al județului Constanța, începând cu data de 8 ianuarie 1993. Art. 3. - Hotărârea Guvernului nr, 497 din 28 august 1992 se abrogă. Prim«MINISTRU NICOLAE Văcăroiu

  • Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locala, Octav Cuzmâncă București, 31 decembrie 1992. Nr. 855. Compression by Cvision Technologies' PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA T. Nr. 10 15 GUVERNUL ROMÂNIEI I-IOTĂRIEE privind eliberarea și numirea în funcția de prefect al județului Suceava În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991, Guvernul României h u ta r ă ș t e: Art. 1. - Domnul Catargiu Daniel se eliberează din funcția de prefect al județului Suceava, începând cu data de 9 ianuarie 1993. Art. 2. - Domnul Bancescu loan se nuxnește în funcția de pre< efect al județului Suceava, începând cu data de 9 ianuarie 1993. Art. 8. - Hotar-irea Guvernului nr. 866 din 19 iulie 1990 se abrogă. PRIM-MINISTRU NICOLAE Văcăroiu Contrasemnează: Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Lflcală. Octav Corțmâncă București, 31 decembrie 1992. Nr. 856. GUVERNUL ROMÂNIEI l-Întărire privind eliberarea și numirea în funcția de prefect al județului Vaslui În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991, Guvernul României hotă r as t e. Art. 1. - Domnul Tarnauceanu Teodor se eliberează din func- ția de prefect al județului Vaslui, începând cu data de 8 ianuarie 1993. Art. 2. - Domnul Păscu Nicolae se numește în funcția de prefect al județului Vaslui. începând cu data de 8 ianuarie 1993. Art. 3. - Hotărârea Guvernului nr. 339 din 26 iulie 1990 se abrogă. PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contrasemnează: Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Adrtiinistratie

  • Publică Locală.

Octav Comanca București, 31 decembrie 1992. Nr. 857. Compression by Cvision Technologies' PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I. Nr. 10 GUVERNUL României Hotărâre privind eliberarea și numirea în funcția de prefect al județului Vrancea În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991. Guvernul României h 0 t ă r ă Ș t e - Am. 1. - Domnul Băcanu Mușat se el.liberează din funcția de prefect al județului Vrancea, începând cu data de 7 ianuarie 1993. Art. 2. - Domnul Postelnicu Romeo se numește în funcția de prefect al județului Vrancea, începând cu data de 7 ianuarie 1993. Art. 3. - Decizia primului-ministru nr. 256 din 5 august 1991 se abrogă. Palm-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contras ea: Secretă f șeful Dep . - '11 i pentru Publică Locală, Octav Cuzzlrâncă București, 31 decembrie 1992. Nr. 858. Ț EDITURA PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR Ași: i mama..mai1=¢nn oflcmv ixucui-ești. sn- xx semembne - Čusn nepummn. sector a. wm:v.as.\:.:u1 B.: n.. ns. Am au pumn. gunucime x Senridui iau: un pumnul și:genu economica, București, nm. Pzmuuaa nr. 1. see: i, celeron n.\1.'n.un. m„.-,:..„>»urm.mmâmnu oficiu". sueuresn. am mai nr. ms. semi i, Lemon s.ss.ss as Mouinmu Oficial -.: i.„n.L..:¢L, î..i;¢.. 1. nr. l0,'l993, conține 16 pagini. Prețul ao iei Q 4D.Bl.5.I Compression by Cvision Technologies' PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only