Monitorul Oficial 13bis/1991

De la wiki.civvic.ro
Versiunea din 24 aprilie 2012 15:33, autor: CivvicBot (discuție | contribuții) (Migrat la civvic.ro)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Sari la navigare Sari la căutare

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0013bis - Partea I - Luni, 21 ianuarie year::1991

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți, prevăzut în anexele nr. 2 (2.1-2.35)[1].

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului care își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 3[1].

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțele materiale, se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către guvern.

Art. 4. - Pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 15 decembrie 1990, societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social.

Art. 5. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 își încetează activitatea.

Activul și pasivul unităților de stat care își încetează activitatea se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 6. - Anexele nr. 1, 2 (2.1-2.35) și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 16 octombrie 1990 | Nr. 1104.


Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul, localitatea, județul Obiectul de activitate Capital social inițial
——————
structura [2] conform bilanțului la 30.06.1990 (mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Roman” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Poienelor nr. 5, județul Brașov Producerea și comercializarea autoșasiurilor, autotractoarelor în gama de 8-32 tone, mașini agregat, SDV etc. prestări servicii în domeniul autovehiculelor de transport 6.232,5
——————
(4.281+3.477)
Întreprinderea de autocamioane Brașov
2. „Upetrom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A) Ploiești, str. Piața 1 Decembrie nr. 1, județul Prahova Producerea și comercializarea instalațiilor de foraj și părți de instalații aferente, agregate de cimentare și fisurare; sape de foraj, instalații de prevenire a erupțiilor, comenzi hidraulice, utilaje tehnologice, mașini-unelte specializate, piese schimb, asistență tehnică 3.132,4
——————
(3.122,4+1.902,4)
Întreprinderea „1 Mai” Ploiești
3. „Petal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Huși, str. Al. I. Cuza nr. 99, județul Vaslui Producerea și comercializarea utilajului petrolier, alimentar, metalurgic și pentru agricultură, activitate de service, prestări servicii, turism și alimentație publică 269
——————
(258,1+205,2)
Întreprinderea „1 Mai” - secția de utilaj complex Huși
4. „Tractorul - U.T.B." - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Turnului nr. 5, județul Brașov Producerea și comercializarea tractoarelor și componentelor de tractoare, servicii și. asistență tehnică în domeniul acestora, proiectare constructivă și tehnologică 3.458,6
——————
(4.400+4.331)
Întreprinderea „Tractorul” Brașov
5. „Umuc” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4 Producerea și comercializarea utilajelor tehnologice complexe pentru industria chimică, petrochimică, metalurgică, industria alimentară; proiectare tehnologică și constructivă produse noi; comercializarea produselor, executare lucrări, service, prestare servicii, asistență tehnică 834,5
——————
(474,9+701,9)
Întreprinderea mecanică de utilaj chimic București
6. „Neptun” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpina, str. Bobâlna nr. 57-63, județul Prahova Producerea și comercializarea de reductoare, motoreductoare și alte transmisii mecanice, trolii ascensor, pompe și electropompe pentru fluide vâscoase; cercetare, proiectare în domeniu, asistență tehnică și service 737,8
——————
(548,6+247,2)
Întreprinderea „Neptun” Câmpina
7. „Imut” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Moreni, str. 22 Decembrie 1989 nr. 60, județul Prahova Producerea și comercializarea utilajelor complexe pentru industria extractivă de petrol și gaze, petrochimică, chimică, alimentară și transporturi; proiectarea tehnologică și constructivă de produse noi; executarea de lucrări cu caracter industrial și service; prestarea de servicii în domeniul asistenței tehnice la montaj; activitatea social-culturală pentru salariați 544,8
——————
(314,4+230,4)
Întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic Moreni
8. „Arctic” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Găești, str. 13 Decembrie nr. 213, județul Dâmbovița Producerea și comercializarea frigiderelor, congelatoarelor și mașinilor specifice tehnicii frigului, proiectare tehnologică și constructivă, service 706,1
——————
(620,7+284,1)
Întreprinderea de frigidere Găești
9. „Imep” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, șos. București nr. 112, județul Argeș Producerea și comercializarea motoarelor electrice și componentelor pentru acestea, altor produse electrotehnice și bunuri de larg consum, unor mașini și instalații specifice industriei electrotehnice 658,541
——————
(486,7+197,1)
Întreprinderea „Motoare electrice” Pitești
10. „Metalica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Sovata nr. 4, județul Bihor Producerea și comercializarea de bunuri de larg consum m domeniul mașinilor de gătit electrice și cu combustibil gazos, aparatelor de uz casnic, vaselor emailate, accesoriilor pentru confecții și marochinărie 291,3
——————
(372,9+144,6)
Întreprinderea „Metalica” Oradea
11. „Inox” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Tudor Vladimirescu nr. 29, sector 5 Producerea și comercializarea de articole de uz casnic și gospodăresc (tacâmuri, truse, aparate de ras), articole de sport (pescuit și vânătoare), recipiente pentru depozitare și transport produse chimice și alimentare 132,6
——————
(95,9+60,3)
Întreprinderea „Inox” București
12. „Feper” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul D. Pompei nr. 8, sector 2, București Producerea și comercializarea de echipamente și produse din domeniul tehnicii de calcul, aparaturii electronice, electrotehnice; proiectare tehnologică și constructivă, asistență tehnică și service 394,5
——————
(266,7+309,4)
Întreprinderea de echipamente periferice București
13. „Elars” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Sărat, str. Industriei nr. 4, județul Buzău Producerea și comercializarea de organe de asamblare pentru industria electrotehnică, electronică și aparataj de joasă tensiune 275
——————
(134,8+63,1)
Întreprinderea de organe de asamblare Râmnicu Sărat
14. „Victoria” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. Mărășești nr. 4, județul Arad Producerea și comercializarea de produse din domeniul ceasornicăriei și mecanicii fine, subansambluri pentru industria electrotehnică, alte bunuri de consum, service 121
——————
(101,2+33,1)
Întreprinderea „Victoria” Arad
15. „Astar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Fântânica nr. 38, sector 2 Consultanță și servicii în domeniul ingineriei, marketingului, expertize, aprovizionare, desfacere, transport, pregătire personal 57,9
——————
(39,9+30,9)
Centrala industrială mecanică și de articole casnice - Direcția de comerț exterior „Arcaș” București
16. „Acmur” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Muncii nr. 250, sector 2 Executarea de servicii de management, studii de marketing, comercializarea de produse, organizarea de expoziții și târguri în domeniul mașinilor-unelte, operațiuni de import-export pentru bază materială, produse auxiliare și accesorii 5,817
——————
(9,6+4,2)
Asociația constructorilor de mașini-unelte din România
17. „Macon” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Deva, str. Sântuhalm nr. 1, județul Hunedoara Producerea și comercializarea de elemente din beton armat, precomprimat, beton celular autoclavizat, materiale termo și fonoizolante, cahle de teracotă și alte materiale de construcții 393,9
——————
(322,2+105,8)
Întreprinderea de materiale de construcții Deva
18. „Sanex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Beiușului nr. 1, județul Cluj Producerea și comercializarea de plăci faianță, gresie, obiecte sanitare de porțelan, cărămizi și blocuri ceramice, produse refractare corditiere, produse din alabastru 377,087
——————
(287+146,9)
Întreprinderea de produse de ceramică fină Cluj
19. „Granitul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Vergului nr. 18, sector 2 Producerea și comercializarea de prefabricate din beton pentru construcții civile, prelucrarea marmurei și pietrei 439,7
——————
(262,6+171)
Întreprinderea de prefabricate din beton „Granitul” București
20. „Simar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Preciziei nr. 1, sector 6 Executare de lucrări, produse și comercializare a pieselor de schimb pentru utilaje industriale și din diverse domenii, recondiționări piese schimb și reparații utilaje, aparate electrice, electronice, de automatizare și tehnică de calcul 253,6
——————
(49,6+188,3)
Întreprinderea de servicii tehnice, aparate și piese schimb București
21. „Romceram” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Chitila, șos. Banatului nr. 14, Sectorul agricol Ilfov Producerea și comercializarea materialelor de construcții din ceramică (plăci faianță, cărămizi și blocuri ceramice, cahle de teracotă, placaj ceramic) 138,7
——————
(114,4+54,6)
Întreprinderea de materiale de construcții Chitila
22. „Izolatorul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Electronicii nr. 9-11, sector 2 Producerea și comercializarea produselor din plută, șnururi de azbest și elemente de etanșare, produse din poliester armat și policlorură de vinii 48,2
——————
(15,8+50,5)
Întreprinderea de materiale izolatoare București
23. „Real” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Pleașa, județul Prahova Producerea și comercializarea produselor refractare și ceramice (cărămizi refractare silico-aluminoase și carborundice, corindonografitice și zirconice, șamote și cimenturi refractare, mortare, betoane, prefabricate din beton) 1026,4
——————
(896,5+353)
Întreprinderea de produse refractare Pleașa - Ploiești
24. „Refractara” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Baru Mare, județul Hunedoara Producerea și comercializarea produselor refractare silico-aluminoase, șamote, mase mortare, plăci termoizolante, prafuri exoterme 557,2
——————
(510,6+35,9)
Întreprinderea de produse refractare Baru Mare
25. „Commet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tecuci, str. 23 August nr. 144, județul Galați Producerea de confecții metalice pentru construcții, ansambluri sudate pentru industrie, -utilaje tehnologice și piese schimb pentru industria metalurgică, minieră, energetică, chimică 296,8
——————
(186,7+119,8)
Întreprinderea de construcții metalice Tecuci
26. „Fareb” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Carierei nr. 127, județul Brașov Producerea și comercializarea produselor refractare și termoizolatoare 154,8
——————
(124+67,7)
Întreprinderea de produse refractare „Răsăritul” Brașov
27. „Sorec” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cristian, str. Brazilor nr. 11, județul Brașov Producerea și comercializarea produselor refractare, termoizolatoare și prafuri pentru turnarea oțelurilor 188,34
——————
(156+62,3)
Întreprinderea de produse refractare „Răsăritul” Brașov
28. „Comppil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Dr. Marcovici nr. 2, sector 1 Cumpărarea, conservarea și preindustrializarea linii, pieilor, blănurilor și părului de animale de la unități de stat, cooperatiste și producători particulari; organizarea producției de gogoși de mătase, preindustrializarea lor; vânzarea produselor către toate categoriile de producători autorizați. Recepționarea pieilor din import. Activitate cu caracter industrial 458,6
——————
(270,6+188)
Direcția generală de contractări și achiziții și întreprinderile pentru achiziționarea și industrializarea materiilor prime de origine animală
29. „Țesătoria de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pucioasa, str. Principală nr. 135, județul Dâmbovița Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și înlocuitori tip bumbac 201
——————
(139,6+103,1)
Întreprinderea textilă „Bucegi” Pucioasa
30. „Frottierex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Lacul Tei nr. 37, sector 2 Producerea și comercializarea de țesături de bumbac și tip bumbac 148
——————
(126,6+26,2)
Întreprinderea textilă „Suveica” București
31. „Filatura de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pucioasa, str. Principală nr. 135, județul Dâmbovița Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac 123,2
——————
(97,9+47,8)
Întreprinderea textilă „Bucegi” Pucioasa
32. „Țesătoria de bumbac Suveica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Colentina nr. 16, sector 2 Producerea și comercializarea de țesături de bumbac din înlocuitori și tip bumbac 104
——————
(75,5+29,8)
Întreprinderea textilă „Suveica” București
33. „Tehnicotex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Finlanda nr. 11 bis, sector 1 Producerea și comercializarea țesăturilor tehnice 27
——————
(4+20)
Întreprinderea textilă „Suveica” București
34. „Textilcotton” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Morarilor nr. 2, sector 2 Comercializarea firelor și țesăturilor de bumbac și tip bumbac pe piața internă și externă; intermedierea cooperării între societatea comercială și, alți agenți economici; servicii de cercetare științifică, creație, tehnologii noi; activități de import-export; studii de marketing, management, Consulting ; organizarea de expoziții în țară și străinătate 16
——————
(4+12)
Centrala industriei bumbacului București
35. „Hidroconstrucția” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, calea Dorobanților nr. 103-105, sector 1 Proiectarea tehnologică și execuția de construcții de suprafață și subteran în domeniile hidroenergetice și hidrotehnice; realizarea de produse industriale specifice domeniilor de mai sus. 6.740
——————
(5.601+1.715)
Trustul de construcții hidroenergetice București


Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă statutele de organizare și funcționare ale societăților comerciale pe acțiuni, înființate prin articolul precedent, astfel cum sunt cuprinse în anexele nr. 2 (2.1-2.110)[3].

Art. 3. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului care își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 3[3].

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțele materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 15 decembrie 1990.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 își încetează activitatea.

Activul și pasivul unităților de stat care își încetează activitatea se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2 (2.1-2.110) și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 2 noiembrie 1990 | Nr. 1176.


Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea, județul
Obiectul de activitate Capital social inițial
——————
structura [4] conform bilanțului la 30.06.1990 (mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Vulcan” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Sebastian, sector 5 Proiectarea, producerea și comercializarea cazanelor energetice și industriale, echipamentelor pentru utilaj petrolier. 2.453,2
——————
(1.442,5+1.562,5)
Întreprinderea „Vulcan” - București
2. „Satras” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mârșa, județul Sibiu Producerea, comercializarea și repararea mijloacelor de transport auto, piese de schimb, service, asistență tehnică în țară și străinătate. 630,4
——————
(396,0+615,8)
Întreprinderea mecanică Mârșa - Fabrica de semiremorci și automacarale
3. „Sarum” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mârșa, județul Sibiu Producerea și comercializarea pieselor de schimb pentru mașini, utilaje și instalații, construcții sudate, livrarea utilităților tehnologice, reparații capitale, curente și întreținere a utilajelor, mașinilor și instalațiilor, prestări de servicii în domeniul P.S.I. 270.2
——————
(261,0+11,3)
Întreprinderea mecanică Mârșa - secția mecano-energetică
4. „Scut” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mârșa, județul Sibiu Producerea și comercializarea buldozerelor, încărcătoarelor frontale, caroseriilor, remorcilor, autoșasiurilor speciale, construcții sudate, reductoare, piese de schimb, reparații, asistență tehnică și servicii în țară și străinătate. 324,1
——————
(254+288)
Întreprinderea mecanică Mârșa - Fabrica de autobasculante grele
5. „Promir” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mârșa, județul Sibiu Producerea și comercializarea prototipurilor de produse noi și modernizate, SDV-uri, mașini, echipamente și instalații, proiectare produse, tehnologii, SDV-uri, utilaje, servicii aferente obiectivului de activitate. 251,8
——————
(75,0+205,1)
Întreprinderea mecanică Mârșa - secția sculărie și compartiment de proiectare
6. „Satram” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mârșa, județul Sibiu Activitate de aprovizionare și comercializare a materialelor și subansamblelor, prestare de servicii în domeniul transportului, întreținere și reparații mijloace de transport din dotare, fabricarea de piese de schimb necesare. 161,5
——————
(126,0+384,6)
Întreprinderea mecanică Mârșa - activitate de aprovizionare și secția de transporturi interne
7. „Roți auto” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drăgășani, str. Tudor Vladimirescu, județul Olt Proiectarea, producerea și comercializarea jenților și roților auto cuprinse în gama 13”-16” diametrul, în țară și străinătate. 371,6
——————
(333,4+661,1)
Întreprinderea de jenți auto Drăgășani
8. „Sacro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni nr. 104, sector 4 Realizarea activităților aferente furnizării de utilaje, echipamente și materiale pentru centrale nuclearo-electrice, asistența tehnică în țară și străinătate, precum și consulting. 3,8
——————
(0,3+3,2)
Direcția de echipament nuclear din cadrul Centralei industriale de utilaj energetic București
9. „Electroprecizia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Săcele, str. Parcului nr. 18, județul Brașov Producerea și comercializarea de: motoare electrice, echipamente electrice pentru mijloace de transport; mașini, utilaje, instalații, standuri pentru industria electrotehnică. 1263,8
——————
(894,4+421,7)
Întreprinderea „Electroprecizia” Săcele
10. „Oțeluri pentru scule” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cristuru Secuiesc, str. Bicazului nr. 111, județul Harghita Producerea și comercializarea de bare forjate din oțeluri înalt aliate și oțeluri speciale. 419,4
——————
(387,8+52,4)
Întreprinderea de oțeluri speciale forjate Cristuru Secuiesc
11. „Ius” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Hărmanului nr. 58, județul Brașov Producerea și comercializarea de: scule, dispozitive, verificatoare, bunuri de larg consum (scule și unelte de mână), mașini și utilaje pentru producerea bunurilor de larg consum. 389
——————
(286,1+136,3)
Întreprinderea de unelte și scule Brașov
12. „Conect” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Dimitrie Pompei nr. 10, sector 2 Producerea și comercializarea de elemente de conectare-comutare și utilaje tehnologice pentru industria electronică și electrotehnică. 330
——————
(305,7+143,8)
Întreprinderea „Conect” București
13. „Orologerie industrială” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. Cocorilor nr. 24, județul Arad Producerea și comercializarea de microreductoare, contoare, temporizatoare, programatoare pentru mecanică fină. 302,1
——————
(279,5+54,8)
Întreprinderea de orologerie industrială Arad
14. „Arădeanca” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. Pădurii nr. 2-4, Județul Arad Producerea și comercializarea bunurilor de larg consum (jucării, articole tehnico-medicale), bunuri de uz casnic. 100,4
——————
(67,5+45,2)
Întreprinderea „Arădeanca” - Arad
15. „Ares” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Apolodor nr. 17, sector 5 Servicii de export-import pentru bunuri de larg consum și produse speciale, mărfuri generale, materii prime, materiale și utilaje tehnologice, organizarea de expoziții în țară și străinătate, înființarea de reprezentanțe comerciale, consultanță privind activități tehnice, economice, sociale și juridice, asistență tehnică, economică de specialitate. 54,4
——————
(5,5+77,1)
Întreprinderea de comerț exterior „Ecomes” - Centrala industrială de echipament special
16. „Socum” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Chimiștilor nr. 26, sector 3 Prestarea de servicii în țară și străinătate cu mijloace de transport și utilaje de construcții, întreținerea și repararea acestor mijloace și confecționarea de piese de schimb necesare reparațiilor. 391,9
——————
(357,5+60,6)
Întreprinderea de utilaj greu și transporturi auto pentru construcții București
17. „Ges” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Boldești-Scăeni, str. Industriei nr. 1, județul Prahova Producerea și comercializarea de geamuri, produse de geamuri, vată de sticlă și alte produse din sticlă, mașini și utilaje pentru industria sticlei. 479,0
——————
(283,9+146,9)
Întreprinderea de geamuri Scăeni
18. „Hârtia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bușteni, str. Libertății nr. 90, județul Prahova Fabricarea următoarelor sortimente de hârtie și cartoane: hârtie de scris și tipărit cu gramaj de minimum 60 g/mp, hârtie de ambalaj, hârtie cartoane tehnice, hârtie creponată, hârtie igienico-sanitară, pastă mecanică lemn, caiete școlare, saci de hârtie. 391,0
——————
(295,4+116,7)
Întreprinderea de hârtie Bușteni
19. „Stirom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Theodor Palady nr. 45, sector 3 Fabricarea și comercializarea articolelor de sticlărie de ambalaj și menaj, tuburi, fiole, lentile și alte articole tehnico-utilitare din sticlă calcosodică și borosilicatică. 367,7
——————
(241,2+145,9)
Întreprinderea de articole de sticlărie București
20. „Pehart - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Petrești, str. 1 Mai nr. 840, județul Argeș Fabricarea de hârtie de scris și tipărit suport, heliografică, diagrame, mătase și suport înnobilar, caiete și confecții din hârtie, comercializarea acestor produse. 295,0
——————
(235,2+85,9)
Întreprinderea de hârtie Petrești
21. „Cahiro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Boldești-Scăeni, șos. Ploiești-Văleni km 9, județul Prahova Producerea și comercializarea de cartoane, ambalaje, hârtie igienică, cartoane dure, duplex, suport tapițerie auto, înnobilarea mucavalei. 229,0
——————
(173,3+61,6)
Întreprinderea de cartoane și confecții „Prahova” Scăeni
22. „Stifin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, str. Bazalt nr. 15, județul Buzău Producerea și comercializarea de sticlărie fină de menaj, obiecte de podoabă, artizanat din sticlă și alte produse din sticlă, prelucrarea manuală a topiturii de sticlă. 94,9
——————
(72,7+43,4)
Întreprinderea de sticlărie și menaj Berea
23. „Samus” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Dej, str. Bistriței nr. 63, județul Cluj Producerea de mobilier rustic, mobilier stil, modern, mobilier pentru spații turistice și comerciale, executarea de lucrări privind montarea de mobilier service. 82,0
——————
(59,5+111,6)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Dej
24. „Somaco” - S.A. București, cu sucursale în: Galați, Alexandria, Drobeta-Turnu Severin, Brașov, Iași, Roman, Satu Mare, Constanța, Miercurea-Ciuc, Doaga. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Griviței nr. 136, sector 1 Producerea și comercializarea prefabricatelor din beton, beton celular autoclavizat, cărămizi și blocuri ceramice, blocuri de zidărie cu agregate ușoare, plăci termo-izolatoare, plăci din ipsos armate, placaje și piese din marmură și piatră, agregate minerale, utilaje tehnologice, servicii de studiu și proiectare tehnologică. 1.844,5
——————
(1.826,9+566,8)
Întreprinderile de prefabricate din beton Galați, Alexandria și întreprinderile de materiale de construcții Drobeta-Turnu Severin, Brașov, Buzău, Iași, Doaga, Roman, Satu Mare
25. „Romcif” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Fieni, str. Industriilor nr. 34, județul Dâmbovița Producerea și comercializarea la extern și la export de ciment, plăci și tuburi de azbociment, var și alte materiale de construcții. 974,8
——————
(763,3+367,2)
Combinatul de lianți și azbociment Fieni
26. „Soceram” - S.A. București, cu sucursale în localitățile: Jimbolia, Sătuc, Țăndărei, Urziceni, Doicești, Bucov, Suceava. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Griviței nr. 136, sector 1 Producerea și comercializarea de materiale de zidărie, cahle de teracotă, țigle, beton celular, autoclavizat, produse din poliesteri armați cu fibre de sticlă, prefabricate de beton armat, utilaje tehnologice pentru industria materialelor de construcții, servicii de studii și proiectare tehnologică, activitate de consulting, marketing, export-import. 750,6
——————
(922,1+295,9)
Întreprinderile de produse ceramice: Jimbolia, Sătuc, Țăndărei, Urziceni și întreprinderile de materiale de construcții Doicești, Bucov, Suceava
27. „Cimentul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turda, str. Bihorului nr. 4, județul Cluj Producerea și comercializarea la intern și la export de ciment, var, ipsos, cărămizi refractare, produse de carieră etc. 524,6
——————
(507,1+177,4)
Combinatul de lianți și materiale refractare Turda
28. „Premi” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vaslui, str. Metalurgiei nr. 1, județul Vaslui Producerea și comercializarea produselor termo-fono-hidroizolatoare pentru construcții, materiale plastice, elemente prefabricate din beton și alte materiale de construcții. 509,3
——————
(438,5+125,9)
Întreprinderea de materiale de construcții „Premi” Vaslui
29. „Urbis” - S.A. București, cu 5 sucursale pe domenii de activitate în București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, B-dul Preciziei nr. 5, sector 6 Cercetarea, proiectarea, producerea și comercializarea de armături sanitare, echipament, metalic pentru uși, ferestre și mobilier, căzi de baie și cuve, duș din fontă emailată, corpuri de încălzire, alice de sablaj, utilaje, scule și dispozitive, piese de schimb, prestări de servicii și alte activități industriale. 468,5
——————
(349+397,2)
Întreprinderea de radiatoare și echipament metalic, obiecte și armături sanitare „Iremoas” - București
30. „Romups” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, Calea Unirii nr. 28, județul Suceava Producerea și comercializarea utilajelor tehnologice, echipamentelor și pieselor de schimb pentru industria materialelor de construcții, lemnului, chimiei, minerit, obiecte sanitare din tablă emailată, căzi baie din tablă emailată etc. 401,3
——————
(314,7+226,8)
Întreprinderea de utilaje și piese de schimb „Iups” - Suceava
31. „Uteps” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alba Iulia, str. Clujului nr. 28, județul Alba Producerea și comercializarea de utilaje tehnologice, echipamente și piese de schimb pentru industria materialelor de construcții și lemnului. 283,9
——————
(157,0+176,7)
Întreprinderea de utilaje Alba Iulia
32. „Elpreco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, B-dul Nicolae Titulescu nr. 170, județul Dolj Producerea, comercializarea și montajul elementelor pentru construcții din beton armat, precomprimat, beton celular autoclavizat, tuburilor de presiune, altor materiale de construcții. 245,7
——————
(174,5+83,1)
Întreprinderea de prefabricate din beton Craiova
33. „Izomac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turda, str. Armata Roșie nr. 29, județul Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea produselor din mase plastice pentru construcții, produselor hidroizolatoare bitumate, prefabricatelor din beton armat, tuburilor de presiune din beton armat precomprimat, agregatelor minerale pentru construcții, altor materiale de construcții. 238,9
——————
(184,9+119,1)
Întreprinderea de materiale de construcții Turda
34. „Pumac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, B-dul Armata Poporului nr. 6, sector 6 Executarea și comercializarea de utilaje și piese de schimb pentru industria materialelor de construcții și industria lemnului, corpuri de măcinare pentru industria cimentului și minerit, service și asistență tehnică. 196,1
——————
(85,9+127,4)
Întreprinderea de utilaje și piese de schimb „Iups” București
35. „Temelia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Carpaților nr. 24, județul Brașov Producerea și comercializarea cimentului și altor materiale de construcții. 205
——————
(165,1+106)
Întreprinderea de lianți Brașov
30. „Setum” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, B-dul Preciziei nr. 32, sector 6 Cercetarea, proiectarea, producerea și comercializarea de utilaje industriale, unelte și scule pentru agricultură, confecții, mobilier și tâmplărie metalică, articole sport-turism, service etc. 171,9
——————
(73,5+131,3)
Întreprinderea de radiatoare, echipament metalic, obiecte și armături sanitare și Fabrica de tâmplărie metalică și corpuri de încălzire
37. „Teraplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Romană nr. 17 A, județul Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea la intern și export de cahle de teracotă și produse din mase plastice și organizarea de servicii pentru montaj sobe. 77,8
——————
(94,5+18,1)
Întreprinderea de materiale de construcții și Fabrica de teracote și mase plastice Bistrița
38. „Romanceram” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roman, str. Aleea Plopilor nr. 10, județul Neamț Producerea și comercializarea de cahle, obiecte sanitare din porțelan, cărămizi subțiri din șamotă, blocuri de zidărie, cu agregate ușoare, tuburi de presiune, plăci ceramice din argilă refractară și alte materiale ceramice. 104,1
——————
(123,7+38,2)
Întreprinderea de produse ceramice Roman
39. „Decirom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, Incinta Portului Maritim, județul Constanța Efectuarea de prestații în vederea expedierii prin portul Constanța a materialelor de construcții. 83,9
——————
(71,1+16,7)
Agenția de exploatare portuară Constanța pentru încărcare ciment și materiale de construcții
40. „Siceram” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, str. Nicolae Bălcescu nr. 123 județul Mureș Producerea și comercializarea produselor ceramice pentru construcții: cărămizi și blocuri ceramice, blocuri de zidărie cu agregate ușoare, țigle și alte materiale de construcții. 34,9
——————
(24,7+15,4)
Întreprinderea de produse ceramice Sighișoara
41. „Metalurgica” - S.A. Societate Comercială pe acțiuni (S.A.) Aiud, str. Vulcan nr. 2-10, județul Alba Producerea și comercializarea de utilaj metalurgic și piese de schimb, diferite construcții metalice, utilaje de turnare pentru oțelării, piese turnate din fontă, neferoase, piese de schimb necesare industriei chimice, împletituri din sârmă, coase, alte produse pentru uz gospodăresc. 1.564
——————
(1.304,8+619,7)
Întreprinderea metalurgică Aiud
42. „Intfor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, str. Portului nr. 157, județul Galați Producerea și comercializarea de laminate la cald (tablă subțire, mijlocie și groasă), laminate la rece, tablă striată, profile la rece deschise și închise, panouri portante din tablă neagră și zincată, acoperiri metalice. 593
——————
(383,3+331,8)
Laminorul de tablă Galați
43. „Carbochim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, Piața „1 Mai” nr. 3, județul Cluj Producerea și comercializarea de corpuri abrazive, abrazive pe suport, granule de carbură de siliciu și produse cărbunoase. 490
——————
(411,8+179,2)
Întreprinderea „Carbochim” Cluj-Napoca
44. „Trefo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, B-dul George Coșbuc nr. 251, județul Galați Producerea și comercializarea de produse din sârmă trefilată, lanțuri, cabluri electrice pentru cuptoare electrice. 372
——————
(324+83,3)
Întreprinderea de sârmă, cuie și lanțuri Galați
45. „Resial” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alba Iulia, str. Clujului nr. 23, județul Alba Producerea și comercializarea de produse refractare silico-aluminoase (cărămizi refractare silico-aluminoase, șamote refractare, mase refractare). 368
——————
(343,5+118,5)
Întreprinderea de produse refractare Alba Iulia
46. „Metalurgica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vlăhița, str. Gabor Aron nr. 20, județul Harghita Producerea și comercializarea de fontă specială și piese turnate din fontă pentru industria metalurgică și electrotehnică. 354
——————
(305,9+117,9)
Întreprinderea de piese Vlăhița
47. „Sinteref” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Azuga, str. Independenței nr. 59, județul Prahova Producerea și comercializarea de produse refractare 66,3
——————
(269,6+59,3)
Întreprinderea de produse refractare „Șamota” Azuga
48. „Somatex”[5] - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ion Ghica nr. 13, sector 6 Executarea de servicii, consulting, management, intermedierea cooperării dintre societăți comerciale și alte agenții economice, informare tehnico-științifică studiu de marketing și comercializarea pe piața internă și externă. 20,65
——————
(19,2+1,654)
Direcția generală de construcții de mașini - Departamentul industriei textile și pielăriei
49. „Comat” - S.A. Alba Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alba Iulia, str. Gării nr. 10, județul Alba Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 199,6
——————
(46,4+220,7+1,9)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Alba
50. „Comat” - S.A. Arad Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. Câmpu Liniștii nr. 3, județul Arad Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 237,4
——————
(49,5+250,4+3,5)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Arad
51. „Comat” - S.A. Argeș Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, str. Bascovului nr. 55, județul Argeș Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 312,9
——————
(43,8+293,7+1,2)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Argeș
52. „Comat” - S.A. Bacău Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Stejarului nr. 1, județul Bacău Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 207,9
——————
(33,3+227,6+4,4)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Bacău
53. „Comat” - S.A. Bihor Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Peța nr, 2, județul Bihor Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 187,9
——————
(44,8+157,7+2,6)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Bihor
54. „Comat” - S.A. Bistrița Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Cetății nr. 6, județul Bistrița-Năsăud Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 97,7
——————
(31,1+128,6+4,1)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Bistrița-Năsăud
55. „Comat” - S.A. Botoșani Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, str. Manolești Deal nr. 6, județul Botoșani Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 128,1
——————
(34,5+135,4+3,3)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Botoșani
56. „Comat” - S.A. Brașov Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Zizinului nr. 111 județul Brașov Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 718,9
——————
(94,5+734,6+4,8)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Brașov
57. „Comat” - S.A. Brăila Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, str. Independenței nr. 74, județul Brăila Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 192,3
——————
(39,3+167,9+2,7)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Brăila
58. „Comat” - S.A. Buzău Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, str. Transilvaniei nr. 425 bis, județul Buzău Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 239.5
——————
(42,4+264,5+3,5)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Buzău
59. „Comat” - S.A. Caraș-Severin Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reșița, comuna Moniom, județul Caraș-Severin Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 146,0
——————
(19,8+211,4)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Caraș-Severin
60. „Comat” - S.A. Călărași Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Călărași, str. Varianta Nord nr. 5, județul Călărași Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 109,4
——————
(54,8+264,1+39,5)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Călărași
61. „Comat” - S.A. Cluj Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 206 bis, județul Cluj Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 494.3
——————
(101,6+917,1+7,3)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Cluj
62. „Comat” - S.A. Constanța Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, str. Interioară nr. 3, județul Constanța Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 270,9
——————
(60,2+293,6+3,5)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Constanța
63. „Comat” - S.A. Covasna Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sfântu Gheorghe, str. Brașovului nr. 1, județul Covasna Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 159,7
——————
(27,4+213,4+1,7)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Covasna
64. „Comat” - S.A. Dâmbovița Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgoviște, str. Laminorului nr. 8, județul Dâmbovița Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 279,2
——————
(59,2+271,5+0,9)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Dâmbovița
65. „Comat” - S.A. Dolj Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, str. Sărarilor nr. 37, județul Dolj Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 287,7
——————
(62,1+441,5+2,8)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Dolj
66. „Comat” - S.A. Galați Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, str. Mesteacănului nr. 2, județul Galați Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 255,8
——————
(41,9+374,8+1,6)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Galați
67. „Comat” - S.A. Giurgiu Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Giurgiu, Calea București nr. 355-361, județul Giurgiu Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 171,0
——————
(51,5+313,3+10,7)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Giurgiu
68. „Comat” - S.A. Gorj Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Jiu str. 23 August nr. 107, județul Gorj Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 136,7
——————
(30,4+114,0+28,0)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Gorj
69. „Comat” - S.A. Harghita Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Miercurea-Ciuc, str. Salcâmi nr. 5, județul Harghita Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 117,1
——————
(30,4+159,6+2,0)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Harghita
70. „Comat” - S.A. Hunedoara Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Deva, str. Depozitelor nr. 5, județul Hunedoara Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 228,2
——————
(42,8+277,8+3,9)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Hunedoara
71. „Comat” - S.A. Ialomița Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slobozia, șos. Amara nr. 1 bis, județul Ialomița Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 127,8
——————
(28,8+107,9+19,8)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Ialomița
72. „Comat” - S.A. Iași Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, str. Sergent Grigore Ion nr. 7, județul Iași Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 268,7
——————
(61,9+256,3+2,5)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Iași
73. „Comat” - S.A. Maramureș Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baia Mare, str. Mărgeanului nr. 5, județul Maramureș Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 158,1
——————
(45,3+241,1+1,8)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Maramureș
74. „Comat” - S.A. Mehedinți Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Turnu Severin, str. Timișoarei nr. 210, județul Mehedinți Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 128,1
——————
(32,3+143,9+3,1)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Mehedinți
75. „Comat” - S.A. Mureș Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, str. Depozitelor nr. 21-25, județul Mureș Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 192,3
——————
(31,2+163,8+4,7)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Mureș
76. „Comat” - S.A. Neamț Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, str. Ion Păun Pincio nr. 3, județul Neamț Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 229,4
——————
(52,9+203,2+1,4)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Neamț
77. „Comat” - S.A. Olt Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slatina, str. Constructorului nr. 3, județul Olt Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 148,9
——————
(45,5+228,9+3,5)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Olt
78. „Comat” - S.A. Prahova Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Petrolului nr. 1, județul Prahova Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 404,8
——————
(62,6+587,5+1,0)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Prahova
79. „Comat” - S.A. Satu Mare Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare str. Magnoliei nr. 51, județul Satu Mare Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 107,9
——————
(31,7+117,5+4,2)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Satu Mare
80. „Comat” - S.A. Sălaj Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zalău, str. Mihai Viteazu nr. 85, județul Sălaj Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 133,1
——————
(474+291,2+5,8)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Sălaj
81. „Comat” - S.A. Sibiu Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Alba Iulia nr. 112 județul Sibiu Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 261,6”
——————
(47,6+325,7+2,0)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Sibiu
82. „Comat” - S.A. Suceava Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, str. Bazelor nr. 3, județul Suceava Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 135,9
——————
(41,4+170,1+2,2)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Suceava
83. „Comat” - S.A. Teleorman Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alexandria, str. Viilor nr. 15, județul Teleorman Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 143,0
——————
(26,6+160,3+1,4)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Teleorman
84. „Comat” - S.A. Timiș Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 15, județul Timiș Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 429,6
——————
(89,6+616,6+8,2)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Timiș
85. „Comat” - S.A. Tulcea Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tulcea, str. Combustibilului nr. 6, județul Tulcea Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 95,9
——————
(20,2+151,6+2,4)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Tulcea
86. „Comat” - S.A. Vaslui Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vaslui, str. Metalurgiei nr. 3, județul Vaslui Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 115,4
——————
(39,5+248,6+40,0)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Vaslui
87. „Comat” - S.A. Vâlcea Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Vâlcea, str. Stolniceni nr. 117, județul Vâlcea Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 166,8
——————
(31,9+187,0+3,9)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Vâlcea
88. „Comat” - S.A. Vrancea Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, str. Milcovului nr. 42, județul Vrancea Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 250,0
——————
(51,3+367,8+1,2)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere Vrancea
89. „Comat Met” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Cătănoaia nr. 33, sector 3 Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 436,9
——————
(50,6+1.380,1)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere a metalului București
90. „Comat Electro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Ghețu Anghel nr. 1, sector 3 Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 383,5
——————
(52,4+680,8)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere a produselor electrotehnice, lemn și materiale de construcții București
91. „Comat Chim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Mașina de Pâine nr. 49, sector 2 Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 325,5
——————
(41,4+623,0)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere a produselor chimice și hârtie-cartoane București
92. „Comat Auto” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Timișoara nr. 90, sector 4 Aprovizionarea agenților economici cu materii prime, materiale, piese de schimb, subansamble și alte produse industriale. 485,0
——————
(54,8+434,1)
Întreprinderea en gros pentru aprovizionare și desfacere a produselor din metal și piese schimb auto București
93. „Rolast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, județul Argeș Producerea și comercializarea articolelor tehnice din cauciuc: benzi de transport, plăci tehnice, covoare, furtunuri, garnituri profilate, coturi, manșoane, articole din ebonită, operațiuni de export. 991,0
——————
(790,8+399,9)
Combinatul de articole tehnice din cauciuc Pitești
94. „Terom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, Calea Chișinăului nr. 29, județul Iași Fabricarea de polimeri, fire sintetice, fibre sintetice, folie, produse prelucrare din acestea, piese de schimb și accesorii, utilaje și produse chimice de mic tonaj. 2334,0
——————
(1928,5+449,1)
Combinatul de fibre sintetice Iași
95. „Petromidia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, DN 228 km 23, județul Constanța Prelucrarea țițeiului și a derivatelor sale, obținerea de combustibil, hidrocarburi aromatice, gaze lichefiate, produse petrochimice (polietilenă de mică și mare densitate, polipropilenă, dimetiltereftalat) etc. 15.809,9
——————
(12.211,4+1.982,9)
Combinatul petrochimic Midia
96. „Arca” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, Calea Națională nr. 2 A, județul Botoșani Producerea și comercializarea în țară și în străinătate a benzilor de transport, articolelor tehnice presate, articolelor tehnice profilate, curelelor, matrițelor și accesoriilor metalice și prefabricatelor. 811,3
——————
(847,8+144,9)
Întreprinderea de articole tehnice din cauciuc Botoșani
97. „Arteca” - S.A. Jilava Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Prelungirea șos. Giurgiului nr. 33, sector 4 Producerea și comercializarea în țară și străinătate a articolelor tehnice din cauciuc și alte produse, precum și a unor servicii în domeniul prelucrării cauciucului. 759,1
——————
(664,9+213,1)
Combinatul de articole tehnice din cauciuc Jilava
98. „Danubiana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Theodor Pallady nr. 51, sector 3 Producerea și comercializarea de anvelope de turism și camion, prestarea de lucrări de cercetare și proiectare. 1.214,5
——————
(1.105,1+704,5)
Întreprinderea de anvelope „Danubiana”
99. „Policolor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Prelungirea șos. Oltenița nr. 181, sector 4; Producerea și comercializarea rășinilor sintetice, lacurilor, vopselelor, emailurilor, diluanților, cernelurilor tipografice. 627,7
——————
(387,1+422,9)
Întreprinderea de lacuri și vopsele „Policolor”
100. „Solventul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Calea Aradului nr. 15, Timiș Obținerea de produse petrochimice, polietilenă de înaltă densitate, alcooli oxo, anhidridă ftalică, produse chimice, perhidrol mangal de retortă, oțet din vin, alcool etilic de fermentație, acid lactic. 1.936,1
——————
(1.776,4+465,8)
Combinatul petrochimic „Solventul” Timișoara
101. „Marmura” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tulcea, str. Grădinarilor nr. 5, județul Tulcea Extragerea, prelucrarea, proiectarea și comercializarea produselor din piatră naturală și marmură precum și punerea în operă a acestora. 51,3
——————
(56,9+27,8)
Întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Tulcea
102. „Amic” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tulcea, str. Isaccei nr. 36, județul Tulcea Extragerea, prelucrarea și comercializarea agregatelor minerale pentru construcții, confecții metalice, piese turnate și prelucrate din fontă, prestări servicii la instalații specifice domeniului de construcții. 116,6
——————
(107,1+20)
Întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Tulcea
103. „Electromontaj” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Moșilor nr. 158, sector 2 Executarea la cheie în țară și străinătate a lucrărilor de rețele electrice microhidrocentrale, centrale electrice eoliene, reparații capitale, modernizări etc. 849,6
——————
(572,4+470,5)
Trustul „Electromontaj” București
104. „Celpi” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Acțiunii nr. 24, sector 4 Producerea, proiectarea și comercializarea prefabricatelor din beton, pentru energie (stâlpi beton etc.) executarea de lucrări electrice și energetice, asistență tehnică, service în țară și în străinătate. 295.8
——————
(185,4+236,8)
Trustul „Electromontaj” București
105. „Electromontaj” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Memorandum nr. 27, județul Cluj Executarea la cheie în țară și străinătate a lucrărilor de rețele electrice a centralelor electrice și accesoriilor de mică putere, service, piese de schimb, modernizări etc. 185,7
——————
(153,8+87,9)
Trustul „Electromontaj” București
106. „Semco” - S.A. București, cu sucursale în localitățile: Ploiești, Gheorgheni, Vatra Dornei, Cluj-Napoca, București (Centrul de proiectare) Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Preciziei nr. 20, sector 6 Producerea și comercializarea echipamentelor metalice pentru construcții linii tehnologice și utilaje independente specifice industriei materialelor de construcții, servicii, cercetare-proiectare pentru produse și tehnologii specifice industriei materialelor de construcții. 518,6
——————
(513,0+347,4)
Întreprinderea „Feroemail” Ploiești, Întreprinderea de utilaje și piese de schimb Gheorgheni, Întreprinderea de construcții reparații utilaje și piese de schimb Vatra Dornei, Întreprinderea mecanică Cluj-Napoca, Institutul de cercetări și proiectări utilaje și piese de schimb București
107. „Incov” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alba Iulia, str. Muncii nr. 12, județul Alba Producerea și comercializarea de covoare plușate, fire lână și tip lână, inclusiv servicii în țară și străinătate. 316,7
——————
(207,6+140,3)
Întreprinderea de covoare Alba Iulia
108. „Silvarom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Intrarea Rocelor nr. 12-16, sector 1 Fabricarea de mobilă, mobilier combinat (lemn, metal, sticlă, plastic, răchită, faianță, marmură), restaurare mobilier, confecții metalice. 198,6
——————
(70,8+117,0)
Întreprinderea de produse lemn mobilă București
109. „Chibro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Fabrica de chibrituri nr. 24-26, sector 6 Fabricarea de chibrituri în cutii de diferite mărimi și forme; chibrituri menaj, chibrituri de reclamă, confecționarea de ambalaje diverse, piese de schimb. 92,4
——————
(74,1+21,6)
Întreprinderea de produse lemn mobilă București
110. „Selectronic” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Dumitru Pompei nr. 6, sector 2 Executarea de servicii și comercializarea de activități de import-export pentru agenții economici din domeniul electronicii, electrotehnicii, informaticii. 30,0
——————
(6,5+23,5)
Direcția de comerț exterior „Selectronic”
Centrala industrială de electronică și tehnică de calcul


Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propria al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1-2.152)[6].

Art. 3. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 3 [6].

Ministerul Resurselor și Industriei, prin reprezentanții săi în consiliile împuterniciților statului, va sprijini consiliile de administrație ale societăților comerciale în luarea deciziilor privind realizarea contractelor comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apărării Naționale și conservarea capacităților destinate producției de apărare.

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțe materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către Guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 15 decembrie 1990.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2 (2.1-2.152) și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 noiembrie 1990 | Nr. 1200.


Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății, comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea, județul
Obiectul de activitate Capitalul social inițial
——————
structura [7] conform bilanțului la 30.06.1990
(mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Nuclear-montaj” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni nr. 104, sector 4 Proiectarea tehnologică, montajul mecanic, probele tehnologice în vederea predării la beneficiar și, în perspectivă, reparațiile la centralele nuclearo-electrice și anexele acestora. 156,2
——————
(376,4+749,6)
Întreprinderea de montaj a centralei nuclearo-electrice Cernavodă „Nuclearmontaj” București
2. „Energo-reparații” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Filiași, str. Siretului nr. 3, județul Dolj Producerea și comercializarea de piese de schimb și subansamble energetice, executarea de modernizări și reparații capitale la utilajele energetice, executarea și comercializarea de produse și lucrări de confecții metalice, prestări servicii, consulting. 62,8
——————
(45,1+45,3)
Întreprinderea de piese de schimb energetice Filiași
3. „Energoutilaj” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Acțiunii nr. 26, sector 4 Execuția de lucrări și prestații cu mijloace de mecanizare și transport în domeniul construcțiilor-montaj, efectuarea de revizii și reparații de toate gradele pentru utilajele de construcții, transport și mică mecanizare, proiectare. 1.383,1
——————
(1.291,7+87,3)
Întreprinderea de utilaje grele pentru construcții „Energoutilaj” București
4. „Energoconstrucția” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, calea Dorobanților nr. 103-105, sector 1 Realizarea de activități de pregătire și execuție, asistență tehnică și consulting în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru investiții noi, dezvoltări, modernizări, reparații, prestații, întreținere și service aferente obiectivelor termoenergetice și nuclearo electrice din țară sau din străinătate. Realizarea de produse industriale pentru activități proprii, reparații și service pentru utilaje și mijloace de mecanizare pentru construcții, proiectare, ofertare, informatică, im-port-export, comercializare. 936,4
——————
(658,3+271,9)
Trustul „Energoconstrucția” București
5. „Electricom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Magheru nr. 33, sector 1 Aprovizionarea unităților de producere, transport și distribuție a energiei electrice, a unor unități economice de stat și a unor întreprinderi particulare. 157,4
——————
(17,0+539,2)
Baza de aprovizionare construcții-montaj energetice (B.A.C.M.E.) București
6. „Energomontaj” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Dorobanților nr. 103-105, sector 1 Pregătirea și execuția, asistența tehnică și consulting în domeniul montării echipamentului tehnologic industrial, pentru investiții noi, dezvoltări, modernizări, reparații, prestații, întreținere și service la obiectivele energetice (termo, hidro, electro și nucleare), realizarea de produse industriale pentru activitățile proprii, reparații, închirieri și service pentru utilaje, transporturi gabaritice și negabaritice, proiectare, informatică, ofertare, export-import, comercializarea producției industriale. 1.790,0
——————
(835,3+1.227,3)
Trustul „Energomontaj” București
7. „Metalexport-import” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 Operațiuni de export-import de materii prime, produse metalurgicei utilaje și piese de schimb, operațiuni de reexport, intermediere, depozitare, închiriere, transport; operațiuni de import-export de tehnologii, consulting. 59,9
——————
(0,001+0,7)
Întreprinderea de comerț exterior „Metalexport-import” București - Departamentul industriei metalurgice
8. „Metanef” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bucureșți, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 Operațiuni de import-export de materii prime, produse metalurgice, utilaje și piese de schimb; operațiuni de reexport, intermediere, depozitare, închiriere, transport; operațiuni de import-export de tehnologii, consulting. 0,46
——————
(0,1+0,9)
Întreprinderea de comerț exterior „Metanef” București - Departamentul industriei metalurgice
9. „Apemin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 49, județul Suceava Îmbutelierea de ape minerale și apă plată; producerea și îmbutelierea de băuturi răcoritoare; producerea de capsule din mase plastice; comercializarea acestor produse în țară și străinătate; prestarea de servicii în domeniul de activitate al societății. 187,5
——————
(145,8+107,6)
Întreprinderea de extracție ape minerale Vatra Dornei
10. „Regina apelor minerale” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Borsec, str. Carpați nr. 46, județul Harghita Îmbutelierea de ape minerale și apă plată; captarea și îmbutelierea dioxidu-lui de carbon natural; producerea și îmbutelierea de băuturi răcoritoare; confecționarea de navete și butelii din mase plastice; comercializarea acestor produse în țară și străinătate; prestarea de servicii în domeniul de activitate al societății. 137,4
——————
(111,9+103,1)
Întreprinderea de extracție ape minerale I.E.A.M. - Borsec
11. „Perla Harghitei” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sâncrăieni, str. Gării nr. 600, județul Harghita Îmbutelierea de ape minerale și apă plată; captarea și îmbutelierea dioxidului de carbon natural; producerea și îmbutelierea de băuturi răcoritoare; comercializarea acestor produse în țară și în străinătate; prestarea de servicii în domeniul de activitate al societății. 94,8
——————
(69,2+65,7)
Întreprinderea de extracție ape minerale I.E.A.M. - Sâncrăieni
12. „Someș” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Dej, str. Bistriței nr. 63, județul Cluj Producerea și comercializarea de celuloză, hârtie și confecții din hârtie. 3.452,2
——————
(3.211+539,4)
Combinatul de celuloză și hârtie Dej
13. „Moldocim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bicaz, str. Piatra Corbului nr. 80, județul Neamț Producerea și comercializarea cimentului, varului, produselor din azbociment, utilajelor și pieselor de schimb și alte materiale de construcții prestări de servicii specifice domeniului de activitate. 1.719,5
——————
(1.604,7+254,4)
Combinatul pentru lianți și azbociment Bicaz
14. „Casial” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Chișcadaga, comuna Soimuș, județul Hunedoara Producerea și comercializarea lianților și materialelor de construcții. 848,7
——————
(933,1+225,6)
Întreprinderea pentru lianți Deva
15. „Cimus” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpulung, str. Brașovului nr. 1, județul Argeș Producerea și comercializarea de ciment, var, var hidratat, calcar calibrat pentru industria chimică și a zahărului, granulit, blocuri de zidărie cu agregate ușoare, mozaic, filler de calcar, tera-sit, alte materiale de construcții. 628,5
——————
(714,7+178,6)
Combinatul pentru lianți Câmpulung
16. „Prefab” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Călărași, Prelungirea București nr. 2, județul Călărași Producerea și comercializarea de prefabricate din beton armat, tuburi de presiune din beton armat, precomprimat, beton celular autoclavizat, utilaje și piese de schimb pentru industria materialelor de construcții, confecții metalice, agregate minerale pentru construcții și alte materiale de construcții, executarea de lucrări de construcții și montaj. 387,6
——————
(314,0+117,7)
Întreprinderea de materiale de construcții Călărași
17. „Romagremin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, str. Anghel Saligny nr. 5, județul Vrancea Extragerea, prelucrarea și comercializarea agregatelor minerale pentru construcții, utilajelor și pieselor de schimb, confecții metalice; executarea lucrărilor de reparații din domeniul de activitate. 313,9
——————
(309,8+76,3)
Întreprinderea de exploatarea industrială a agregatelor minerale pentru construcții Doaga -Focșani
18. „Izomat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Șimleu Silvaniei, str. Cehei nr. 100, județul Sălaj Producerea și comercializarea de materiale de construcții termo-fono și hidroizolatoare, țesături speciale, piese de schimb, confecții metalice, alte materiale de construcții și servicii pentru alte unități. 278,4
——————
(246,6+59,1)
Întreprinderea de materiale izolatoare Șimleu Silvaniei
19. „Mondial” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Lugoj, str. Timișorii nr. 149-151, județul Timiș Producerea și comercializarea de plăci faianță, obiecte sanitare din porțelan, cărămizi și blocuri ceramice, blocuri din beton cu agregate ușoare, granulit, radianți ceramici și alte materiale de construcții. 204,9
——————
(191,2+62,3)
Întreprinderea de produse ceramice Lugoj
20. „Cemacon” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zalău, str. Fabricii nr. 1, județul Sălaj Producerea și comercializarea ele cărămizi și blocuri ceramice, țigle și coame, tuburi ceramice pentru drenaj, prefabricate din beton, produse termoizolatoare tip STABILIT, poliesteri armați cu fibră de sticlă și alte materiale de construcții. 143,2
——————
(141,0+30,6)
Întreprinderea de materiale de construcții Zalău
21. „Cema” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Podului nr. 127-129, județul Sibiu Producerea și comercializarea de cărămizi și blocuri ceramice, produse ceramice pentru învelitori, cahle din teracotă, blocuri din beton cu agregate ușoare, prefabricate din beton și alte materiale de construcții. 108,3
——————
(104,8+33,7)
Întreprinderea de produse ceramice „Record” Sibiu
22. „Refrabaz” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Dej, str. 1 Mai nr. 134, județul Cluj Producerea și comercializarea de produse refractare bazice (cărămizi și mortare); prestări servicii pentru în-zidiri la cuptoare industriale. 86,3
——————
(71,8+40,0)
Întreprinderea de produse refractare Dej
23. „Marmocalc” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vașcău, str. Argeșului nr. 15, județul Bihor Extragerea, prelucrarea, montarea și comercializarea marmurei și pietrei ornamentale; restaurări lucrări de artă din marmură și piatră ornamentală. 77,8
——————
(90,4+28,7)
Întreprinderea pentru extragerea, montarea și prelucrarea marmurei și pietrei de construcții Vașcău
24. „Cars” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târnăveni, str. Bradului nr. 14, județul Mureș Producerea și comercializarea de cărămizi și blocuri ceramice, țigle și coame, cahle din teracotă și alte materiale de construcții. 39,4
——————
(30,1+12,4)
Întreprinderea de produse ceramice Târnăveni
25. „Marmura” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Bucureștii Noi nr. 25, sector 1 Producerea și comercializarea produselor de marmură, piatră și granit corpuri abrazive pentru finisaj, mașini și utilaje, punerea în operă a produselor, precum și proiectarea stereotomicS specifică activității. 25,5
——————
(126,2+52,4)
Întreprinderea pentru extragerea, prelucrarea marmurei și pietrei de construcții București
26. „Zonoceram” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, str. Olteniei nr. 27, județul Neamț Producerea și comercializarea de cărămizi și blocuri ceramice, produse ceramice pentru învelitori, blocuri din beton cu agregate ușoare, tuburi ceramice, pentru drenaj, padocuri ceramice pentru pardoseli și alte materiale de construcții. 13,0
——————
(39,6+12,6)
Întreprinderea de produse ceramice Piatra-Neamț
27. „Montmar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Spătar Preda nr. 13 bis, sector 5 Proiectarea, executarea și comercializarea lucrărilor de construcții-montaj, restaurări lucrări de artă din marmură, piatră ornamentală și alte materiale de finisaj. 6,8
——————
(11,4+31,2)
Antrepriza specializată de montaj marmură și piatră ornamentală București
28. „Plastor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Clujului nr. 175, județul Bihor Producerea și comercializarea de: bunuri de uz casnic, jucării, instrumente tehnico-medicale, scule și dispozitive în domeniul prelucrării maselor plastice, proiectare produse mase plastice. 204,7
——————
(268,2+68,1)
Întreprinderea de mase plastice Viitorul Oradea
29. „Perind” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Spitalului nr. 165, județul Bihor Producerea și comercializarea de perii industriale și de uz casnic, jucării și semifabricate din lemn. 15,7
——————
(5,8+15,7)
Întreprinderea de mase plastice Viitorul Oradea
30. „Metalurgica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Iancului nr. 46-48, sector 2 Producerea și comercializarea de: articole de feronerie, scule și dispozitive pentru agricultură, instalații de iluminat, încălzit, articole de podoabă și accesorii pentru industria ușoară, jocuri și articole sportive. 121,4
——————
(62,2+86,3)
Întreprinderea metalurgică București
31. „Celohart” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zărnești, str. 13 Decembrie nr. 18, județul Brașov Producerea și comercializarea de celuloză, hârtie, drojdie furajeră, produși ligno-sulfonici. 1.516,6
——————
(1.089+165,4)
Combinatul de celuloză și hârtie Zărnești
32. „Vrancea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea Producerea și comercializarea de celuloză și confecții din carton ondulat, hârtie. 1.342,8
——————
(1.751,3+235,7)
Combinatul de celuloză și hârtie Vrancea, Adjud
33. „Celrom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 27, județul Mehedinți Producerea și comercializarea celulozei, hârtiei de ambalaj, cartoane duplex, cretate, confecții carton ondulat. 1.210,4
——————
(962+179,1)
Combinatul de celuloză și hârtie Tr. Severin
34. „Ambro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, Calea Unirii nr. 24, județul Suceava Producerea și comercializarea de hârtii, mucavale, cartoane, confecții din hârtii, mucavale și cartoane filtre auto. 677
——————
(483+364,6)
Combinatul de celuloză și hârtie Suceava
35. „Comceh” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Călărași, Prelungirea București nr. 1, județul Călărași Producerea și comercializarea de celuloză din paie, hârtie scris -tipar, hârtie cretată, caiete școlare. 626,8
——————
(637+166,9)
Combinatul de celuloză și hârtie Călărași
36. „Alprom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, județul Argeș Producerea și comercializarea de: mobilier, uși, ferestre, cherestea, tanin, drojdie, furfurol, făină de lemn, placaj, plăci aglomerate. 518,8
——————
(325,9+217,4)
Combinatul de prelucrare a lemnului Pitești
37. „Gerom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, str. Industriilor nr. 1-3, județul Buzău Producerea de geam tras, oglinzi, geam cristal, vitrine și uși din geam; comercializarea acestor produse. 456,6
——————
(382,3+266,9)
Întreprinderea de geamuri Buzău
38. „Firos” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Timișoara nr. 100, sector 6 Producerea și comercializarea de fire și produse din fire de sticlă. 441
——————
(360+79)
Întreprinderea de fire și țesături din fire de sticlă București
39. „Mobstrat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, Calea Unirii nr. 27, județul Suceava, Producerea și comercializarea de mobilă, placaje panele, plăci fibrolemnoase, melaminate, furnire, drojdie. 377,7
——————
(242,6+170,2)
Combinatul de prelucrare a lemnului Suceava
40. „Hicart” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Prundu Bârgăului, str. Principală nr. 16, județul Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea de hârtie de scris și tipărit, carton ondulat, carton dur, confecții din carton dur și ondulat, hârtie igienică-sanitară, confecții din hârtie. 346,4
——————
(277,9+90,7)
Întreprinderea de hârtie Bistrița
41. „Palas” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Palas Constanța, str. Celulozei nr. 6, județul Constanța Producerea și comercializarea de hârtie scris -tipar, hârtie imprimantă, hârtii înnobilate. 344,8
——————
(222,3+124,4)
Întreprinderea de celuloză și hârtie „Palas” Constanța
42. „Mocars” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Caransebeș, str. Balta Sărată nr. 1, județul Caraș-Severin Fabricarea și comercializarea de mobilier din lemn și combinat cu alte materiale. 312,3
——————
(271+173,9)
Combinatul de prelucrare a lemnului Caransebeș
43. „Stipo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Dorohoi, str. Livezilor nr. 45, județul Botoșani Producerea și comercializarea articolelor de sticlărie menaj, iluminat, porțelan feronerie, cristal. 308,2
——————
(239,9+55,6)
Întreprinderea de sticlărie și porțelan Dorohoi
44. „Mopal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Tărpiului nr. 14, județul Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea de mobilă corp și artă, tapițerii, mobilier rustic, mobilă de bucătărie, plăci din așchii de lemn, plăci înnobilate. 297,1
——————
(245,0+196,5)
Combinatul de prelucrare a lemnului Bistrița
45. „Carpatina” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Vâlcea, str. Spiru Haret nr. 10, județul Vâlcea Producerea și comercializarea de mobilă și produse stratificate din lemn. 294,3
——————
(264,1+146,5)
Combinatul de prelucrare a lemnului Râmnicu Vâlcea
46. „Mobex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, str. Căprioarei nr. 2, județul Mureș Fabricarea de - mobilă de artă și modernă, obiecte de artizanat, alte produse din lemn; comercializarea produselor prin magazine proprii pe piața internă și externă; efectuarea de operațiuni de import-export. 291,2
——————
(160,3+192,3)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Târgu Mureș
47. „Geromed” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, șos. Sibiului nr. 38, județul Sibiu Producerea și comercializarea de geamuri și utilaje specifice. 289,7
——————
(230,9+125)
Întreprinderea da geamuri Mediaș
48. „Mopaf-Vrancea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, bd. Independenței nr. 27, județul Vrancea Fabricarea și comercializarea de: mobilă, plăci aglomerate. 284,5
——————
(199,9+103,2)
Combinatul de prelucrare a lemnului Focșani
49. „Apulum" - S.A. Societate comerciala pe acțiuni (S.A.) Alba Iulia, str. Viilor nr. 128, județul Alba Producerea și comercializarea de produse din porțelan și vitrus. 283,2
——————
(231,9+79,8)
Întreprinderea „Porțelanul” Alba Iulia
50. „Petrocart" - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, str. Decebal nr. 171, județul Neamț Producerea și comercializarea de hârtii, cartoane, confecții din cartoane prin prelucrarea lemnului în pastă mecanică și a maculaturii în pastă de hârtie. 257
——————
(179+74,5)
Întreprinderea de hârtii și cartoane Comuna din Paris - Piatra-Neamț
51. „Stejarul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zalău, str. Fabricii nr. 10, județul Sălaj Producerea și comercializarea mobilei, accesoriilor metalice, maselor plastice, confecțiilor metalice. 237,4
——————
(158,9+119,8)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Zalău
52. „Simex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Șimleu Silvaniei, str. Cehei nr. 100, județul Sălaj Producerea și comercializarea mobilei și produselor din lemn. 80,4
——————
(75,8+37,7)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Zalău
53. „Cesimob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cehu Silvaniei, str. Plopilor nr. 1, județul Sălaj Producerea și comercializarea mobilei și produselor din lemn. 65,7
——————
(56,8+32,5)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Zalău
54. „Amco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ghimbav, str. Făgărașului nr. 46, județul Brașov Producerea și comercializarea de carton ondulat, hârtii și cartoane cretate și confecții din acestea. 218,7
——————
(115,3+87,1)
Întreprinderea de hârtie cretată și carton ondulat Ghimbav
55. „Samobil” - S.A. Societate comerciala pe acțiuni
——————
(SA.)
Satu Mare, str. Ion Ghica nr. 36, județul Satu Mare Fabricarea și comercializarea produselor de mobilă pentru export și piața internă. 214,0
——————
(192,2+173,7)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Satu Mare
56. „Ergolemn” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, str. Ion Slavici nr. 4, județul Satu Mare Fabricarea și comercializarea produselor de mobilă pentru export și piața internă. 44
——————
(42,4+55,2)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Satu Mare
57. „Sarmex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, Drumul Careiului nr. 4, județul Satu Mare Fabricarea și comercializarea produselor de mobilă pentru export și piața internă. 22
——————
(20,6+37,8)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Satu Mare
53. „Mucart” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Gladiolelor nr. 2, județul Cluj Producerea și comercializarea de mucava, de confecții din cartoane și hârtie. 189,1
——————
(115,1+86,5)
Întreprinderea „Mucart” Cluj-Napoca
59. „Confolux” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor nr. 5, județul Covasna Producerea și comercializarea mobilierului din lemn și tapițat în combinație cu alte materiale. 180,5
——————
(128,8+156,5)
Combinatul de prelucrare a lemnului Sfântu Gheorghe
60. „Compal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Covasna, str. Gării nr. 1, județul Covasna Producerea și comercializarea plăcilor din așchii de lemn, mobilier din lemn și tapițat, articole din lemn în combinație cu alte materiale. 110,3
——————
(112,3+73,3)
Combinatul de prelucrare a lemnului Sfântu Gheorghe
61. „Mobip” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pucioasa str. Morilor nr. 4, județul Dâmbovița Producerea și comercializarea de mobilier, case prefabricate, confecții din textile, produse chimice din cauciuc. 117,2
——————
(69,6+94,0)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Pucioasa
62. „Bemo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Beiuș, str. Mureșului nr. 2-4, județul Bihor Producerea și comercializarea mobilierului și altor produse din lemn. 162,5
——————
(116,1+41,2)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Beiuș
63. „Mobila” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava Producerea și comercializarea mobilei și altor produse din lemn. 158,9
——————
(85,3+77,9)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Rădăuți
61. „Relaxa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mizil, str. Mihai Bravu nr. 189, județul Prahova Producerea și comercializarea prin magazin universal a mobilierului tapițat și produse de tapițerii, canapele, fotolii, saltele detașabile, covor împâslit, articole de camping și plajă. 146,2
——————
(71,4+113,1)
Întreprinderea de mobilier tapițat și produse de tapițerie „Relaxa” Mizil
65. „Pergodur” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, str. Dimitrie Leonida nr. 2, județul Neamț Producerea și comercializarea de celuloză sulfat, celuloză sulfit, celuloză electrotehnică, drojdie furajeră, hârtie ambalaj, hârtii tehnice și industriale, confecții din hârtie. 1.396,1
——————
(1.153,5+154,6)
Întreprinderea de celuloză și hârtie „Reconstrucția” Piatra-Neamț
66. „Arpo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Curtea de Argeș, str. Râmnicu Vâlcea nr. 79, județul Argeș Fabricarea și comercializarea articolelor de porțelan de menaj și decorativ. 133
——————
(95+47)
Întreprinderea de porțelan de menaj Curtea de Argeș
67. „Tehnoforestexport” S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Piața Rosetti nr. 4, sector 2 Export-import mobilă, stratificate, elemente prefabricate din fag, instrumente muzicale, hârtie, cartoane. 123
——————
(78,4+24,0)
Întreprinderea de comerț exterior „Tehnoforestexport” București
68. „Anteco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Gh. Doja nr. 42, județul Prahova Prelucrarea lemnului și textilelor pentru mobilă corp, mobilier tapițat, scaune și confecții textile și comercializarea lor. 116,9
——————
(40,7+69,7)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Ploiești
69. „Famos” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Odorheiu Secuiesc, str. Târgului nr. 6, județul Harghita Producerea și comercializarea de mobilă și articole de lemn pentru piața internă și externă, prestări servicii în domeniul său de activitate. 104,9
——————
(151,1+100,4)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Odorheiu Secuiesc
70. „Mobins” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Valea Cascadelor nr. 26, sector 6 Producerea și comercializarea de mobilă corp, mic mobilier, tapițerii, instrumente muzicale, accesorii pentru mobilă și instrumente muzicale. 104,9
——————
(84,8+61,6)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Militari, București
71. „Stimet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 96, județul Mureș Fabricarea și comercializarea produselor de sticlărie ambalaj, utilaje și piese de schimb. 104
——————
(65,9+44,4)
Întreprinderea de sticlărie și faianță Sighișoara
72. „Cesiro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 96, județul Mureș Fabricarea și comercializarea produselor din faianță vitrus. 88
——————
(58,2+35,1)
Întreprinderea de sticlărie și faianță Sighișoara
73. „Artfil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 96, județul Mureș Fabricarea și comercializarea produselor din porțelan fosfatic. 48,4
——————
(33,8+16,5)
Întreprinderea de sticlărie și faianță Sighișoara
74. „Mobilextra” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpulung Moldovenesc, str. Transilvaniei nr. 130 A, județul Suceava Producerea și comercializarea de mobilă și alte produse din lemn. 99,8
——————
(46,8+59,2)
Fabrica de mobilă Câmpulung Moldovenesc din cadrul C.I.L.-Suceava
75. „Măgura” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Codlea, str. Fabricii nr. 11, județul Brașov Producerea și comercializarea de produse finite din lemn, scule, accesorii metal, mobilă, articole tehnice din lemn și metal. 99,4
——————
(41,7+113)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Codlea
76. „Libertatea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Gării nr. 21, județul Cluj Producerea și comercializarea prin magazine proprii de mobilier, obiecte de uz gospodăresc din lemn, obiecte de artizanat, ambalaje pentru intern și extern, executarea de piese de schimb, pentru consum propriu, prestarea de servicii în domeniul de activitate, proiectare, informatică. 74,1
——————
(71,5+97,8)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Cluj
77. „Prima” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Giurgiu, str. Gloriei nr. 3, județul Giurgiu Producerea și comercializarea de mobilă, cherestea, PAL și alte produse din lemn. 68,4
——————
(109,8+21,0)
Fabrica de mobilă Giurgiu
78. „Serico” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Pipera nr. 46, sector 2 Prestarea de servicii management, organizare informatică operațiuni comerciale pe piața internă și externă cu produse din lemn, piese de schimb, scule; engineering, consulting, organizare de târguri și expoziții. 57
——————
(21,2+43,1)
Centrala de prelucrare a lemnului București, Centrul de calcul
79. „Star Glas” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Jiu, str. Ciocărlău nr. 36, județul Gorj Producerea articolelor din sticlă, cristal și cristalin și comercializarea acestora. 49,6
——————
(33,6+22,1)
Întreprinderea de sticlărie menaj Târgu Jiu
80. „Cuarț” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Uricani, str. Republicii nr. 64, județul Hunedoara Exploatarea, prepararea, înnobilarea cuarțului bulgări și făină de silică, comercializarea cuarțului. 42
——————
(31,6+14,8)
Întreprinderea de sticlărie menaj Târgu Jiu
81. „Forexim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Doamnei nr. 2, sector 2 Export-import mașini-unelte, piese schimb, industrializarea lemnului, sticlei, celulozei și hârtiei. 41,5
——————
(0,9+1,1)
Întreprinderea de comerț exterior „Forexim” București
82. „Gloria” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bucea, comuna Ciucea, județul Cluj Producerea și comercializarea de scaune curbate, coloniale, tâmplărești, mobilier curbat pentru intern și export, prestări servicii în domeniul de activitate. 33,3
——————
(32,4+24,7)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Cluj
83. „Vlădeasa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Huedin, str. Fildului nr. 15, județul Cluj Producerea de mobilier, obiecte din lemn de uz gospodăresc pentru export și piața internă, prestări de servicii în domeniul de activitate. 5,8
——————
(5,8+22,2)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Cluj
84. „Arieșul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turda, str. Bihorului nr. 42, județul Cluj Producerea și comercializarea de mobilă și ambalaje pentru export și intern; prestări de seryicii în domeniul de activitate. 24
——————
(2,0+10,3)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Cluj
85. „Romsit” S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ion Ghica nr. 10, sector 3 Export-import produse sticlă, geam, porțelan, faianță, materii prime, materiale pentru industria sticlei. 32,8
——————
(1+4,5)
Întreprinderea de comerț exterior „Romsit” București
86. „Tomiris” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, str. Ţuțora nr. 22, județul Iași Producerea de țesături tip mătase, confecții textile, piese de schimb și . accesorii, benzi tușate pentru calculatoare electronice; executarea de lucrări de cercetare și proiectare; comercializarea bunurilor și serviciilor. 371,8
——————
(268,4+145,0)
Întreprinderea de mătase „Victoria” Iași
87. „Tricodava” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Brașov nr. 25, sector 6 Prelucrarea și comercializarea tricotajelor pe piața internă și externă, precum și efectuarea de lucrări și servicii către terți. 866,8
——————
(201,8+211,9)
Întreprinderea „Tricodava” București
88. „Relontex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Ghencea nr. 134, sector 6 Producerea și comercializarea de țesături tip bumbac, mătase și confecții. 242,2
——————
(191,4+123,7)
Întreprinderea „Țesătoria de relon Panduri” București
89. „Zimbrul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, str. Universității nr. 19, județul Suceava Producerea și comercializarea de tricotaje tip bumbac, bumbac și bumbac în amestec cu fibre chimice și sintetice pentru lenjerie, îmbrăcăminte exterioară și sport destinate copiilor, adolescenților și adulților. 240,8
——————
(136,2+181,9)
Întreprinderea de tricotaje „Zimbrul” Suceava
90. „Trainica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pucioasa, str. Zorilor nr. 2, județul Dâmbovița Producerea de fire tip în, cânepă amestec, țesături tip în, cânepă, bumbac inclusiv finisaj, confecții pentru uz gospodăresc și turistic; servicii întreținere și reparații; operațiuni de comerț interior și exterior; activități cu caracter social. 196,1
——————
(152,5+75,4)
Întreprinderea textilă „Trainica” Pucioasa
91. „Adesgo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Șerban Vodă nr. 220, sector 4 Producerea și comercializarea de ciorapi, dresuri, tricotaje, blănuri sintetice. 174,5
——————
(116,5+60,8)
Întreprinderea de ciorapi „Adesgo” București
92. „Stomobi” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Ghencea nr. 126-132, sector 6 Producerea de țesături pentru mobilă și decorațiuni interioare, confecții din stofe de mobilă; servicii pentru terți; lucrări de cercetare și proiectare; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 167,8
——————
(138,5+54,8)
Întreprinderea de stofe de mobilă București
93. „Pasmatex” - S.A. Societate comerciala pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Jiului nr. 2, județul Timiș Producerea de articole de pasmanterie, confecții pasmanterie și textile, servicii pentru terți; lucrări de cercetare-proiectare; comercializarea bunurilor și serviciilor; activitate de comerț exterior. 124,5
——————
(95,4+52,0)
Întreprinderea de pasmanterie Timișoara
94. „Camping” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Urziceni, șos. București-Buzău km 57, județul Ialomița Producerea și comercializarea de articole de sport și turism. 116 9
——————
(75,3+140,5)
Întreprinderea de articole de sport camping Urziceni
95. „Textila Romat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 37, județul Cluj Producerea de țesături tip mătase și țesături subțiri tip lână, confecții din țesături tip mătase și tip lână. 97,5
——————
(72,4+36,0)
Întreprinderea de mătase „România muncitoare” Cluj -Napoca
96. „Atric” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Unității nr. 79-95, sector 3 Proiectarea, producerea și comercializarea de ace, accesorii, utilaje, piese de schimb pentru industria textilă și alte industrii. 93,3
——————
(68,3+30,0)
Întreprinderea de ace de tricotat București
97. „Tricorelon” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. T. Vladimirescu nr. 41, sector 5 Producerea și comercializarea de tricotaje tip mătase și din alte tipuri de fibre, executarea de tricoturi și confecții textile pentru terți. 90,6
——————
(54,2+63,4)
Întreprinderea de tricotaje din mătase București
98. „Mătasea română” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cisnădie, str. Cetății nr. 20, județul Sibiu Producerea și comercializarea de țesături tip mătase, textile nețesute și țesături matlasate. 87,1
——————
(66,6+42,3)
Întreprinderea de mătase Cisnădie
99. „Sinatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Popa Nan nr. 82, sector 2 Producerea de țesături de mătase naturală, artificială și sintetică, articole de galanterie, articole de pasmanterie, articole tehnice, servicii pentru terți; lucrări de cercetare; comercializarea bunurilor și serviciilor. 76,5
——————
(40,4+40,9)
Întreprinderea „Mătasea populară” București
100. „Tricotaje” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Negrești-Oaș, str. Victoriei nr. 2-4, județul Satu Mare Producerea și comercializarea tricotajelor și confecțiilor din țesături. 75,8
——————
(65,7+32,3)
Întreprinderea de tricotaje Negrești-Oaș
101. „Tricorom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Brașov nr. 23, sector 6 Producerea și comercializarea produselor tricotate, servicii și studii specifice sectorului de tricotaje, acțiuni comerciale, activități de consulting, marketing, management, factoring, proiectare sisteme informaționale. 70,7
——————
(30,2+63,3)
Centrala industriei tricotajelor și întreg prinderea de tricotaje Lehliu
102. „Simpex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Ghencea nr. 134, sector 6 Producerea de țesături mătase tip în, confecții, tricotaje și comercializarea de fibre, fire țesături, confecții, tricotaje, articole de sport și camping, pasmanterie și alte produse. 56,0
——————
(36,0+20,0)
Centrala industriei mătăsii, inului și cânepei și o secție dto cadrul Întreprinderii „Prodin” București
103. „Tricomar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baia Mare, str. Dr. Vasile Lucaciu nr. 61, județul Maramureș Producerea și comercializarea tricotajelor tip lână. 6,6
——————
(5,4+11,2)
Întreprinderea de tricotaje Baia Mare
104. „Rulmenți” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bârlad, str. Republicii nr. 320, județul Vaslui Producerea și comercializarea rulmenților și a mașinilor-unelte specifice fabricației de rulmenți, inclusiv serviciile și asistență tehnică pentru domeniul de activitate în țară și străinătate. 2.745,5
——————
(2.213,9+1.098,8)
Întreprinderea de rulmenți Bârlad
105. „Isama” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sfântu Gheorghe, str. Brașovului nr. 9, județul Covasna Proiectarea, producerea și comercializarea cutiilor de viteză mecanice și axe față nemotoare pentru autovehicule de transport și autobuze, a componentelor, tarozilor și filierelor din gama standardizată, mașini agregat la temă, confecții SDV-uri, piese de schimb inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 1.761,2
——————
(1.583,9+512,2)
Întreprinderea de mașini agregat și subansamble auto Sfântu Gheorghe
106. „Unio” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, str. Uzinei nr. 35, județul Satu Mare Proiectarea, producerea și comercializarea locomotivelor de mine, mașini de încărcat și transportat, electro-palanelor, mașinilor de extracție, transportoarelor, morilor cu bilă, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică și service în țară și străinătate. 1517,5
——————
(978,3+1564,6)
Întreprinderea „Unio” Satu Mare - platforma industrială Satu Mare
107. „Trum” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Carei, str. Uzinei nr. 68, județul Satu Mare Proiectarea, producerea și comercializarea instalațiilor și utilajelor tehnologice pentru industria minieră, energetică, chimică și prelucrarea lemnului, inclusiv servicii, asistență tehnică și service în țară și străinătate. 437,8
——————
(264,0+693,6)
Întreprinderea „Unio” Satu Mare - Fabrica de instalații și utilaj tehnologic Carei
108. „Mecanica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Negrești-Oaș, str. Salcâmului nr. 29, județul Satu Mare Proiectarea, producerea și comercializarea utilajelor miniere, utilajelor tehnologice și pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 612,9
——————
(423,8+522,7)
Întreprinderea „Unio” Satu Mare - Fabrica de utilaj minier și tehnologic Negrești-Oaș
109. „Iar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Aeroportului nr. 1, județul Brașov Proiectarea, producerea, repararea și comercializarea de aeronave, echipamente și piese de schimb pentru aeronave, precum și alte produse utilizând tehnologia din dotare, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 1.916,6
——————
(740,5+133,7)
Întreprinderea de construcții aeronautice Ghimbav - Brașov
110. „Iaifo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zalău, bd. Mihai Viteazul nr. 58, județul Sălaj Proiectarea, producerea și comercializarea armăturilor industriale din fontă, oțel și neferoase, fitingurilor din fontă maleabilă, mașinilor agregat pentru prelucrarea armăturilor și fitingurilor, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 129,9
——————
(1.104,5+314,6)
Întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel Zalău
111. „Amorim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Jiu, str. 1 Mai nr. 37, județul Gorj Montajul mecanic și electric al excavatoarelor cu rotor, instalațiilor și mașinilor de haldat, reparații la instalații și excavatoare, montajul și reparațiile la transportoarele de mare capacitate, servicii la utilajele în garanție, asistență tehnică în exploatare a instalațiilor de haldat și excavat cărbune, prestații și service în domeniul instalațiilor miniere din carierele de lignit, consultații tehnice la montaj și funcționarea utilajelor de mare capacitate, proiectarea diverselor subansamble, cooperarea în montajul excavatoarelor cu rotor și a mașinilor de haldat cu firmele de specialitate din străinătate. 752,3
——————
(134,4+526,0)
Antrepriza de montaj și reparații capitale utilaj minier din cadrul întreprinderii de producție și antrepriză de montaj și reparații capitale utilaj minier Târgu Jiu
112. „Ventilatorul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Serg. Nuțu Ioan nr. 44, sector 6 Producerea și comercializarea ventilatoarelor industriale de uz general și tehnologic, agregatelor pentru condiționarea și depoluarea aerului, pieselor de schimb și diverselor confecții metalice, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate; activitatea de cerce-tare-proiectare, engineering, consulting și marketing. 341
——————
(193,5+202,3)
Întreprinderea de ventilatoare București
113. „Navexim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, str. Păcii nr. 132, județul Galați Comercializarea la export a navelor, echipamentelor navale, cooperare economică internațională, importuri de materiale, echipamente și piese de schimb, activitate de aprovizionare-desfacere cu materiale și utilaje specifice sectorului naval, prestări de servicii în domeniile: marketing, management, consulting, intermedierea de cooperări între societățile comerciale constructoare de nave și utilaje navale; operațiuni financiare, asistență tehnică de specialitate și juridică. 301,5
——————
(1,5+974,8)
Baza de aprovizionare tehnico-materială Galați activitatea de export-import specifică sectorului naval
114. „Arpechim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, B-dul Petrochimiștilor nr. 127, județul Argeș Prelucrarea țițeiului și derivatelor sale, obținerea de benzine,, motorine, păcură, n-parafine, uleiuri, polietilene, negru de fum, dimetiltereftalat, acrilonitril și alte produse chimice și petrochimice. 7.747,0
——————
(6.117,0+ 1630,0)
Combinatul petrochimic Pitești
115. „Doljchim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, Drumul E 70 km 6, județul Dolj Producerea și comercializarea de îngrășăminte chimice, produse anorganice de sinteză, catalizatori, activitate Service pentru catalizatori, alcool polivinilic și poliacetat de vinii. 5.809,0
——————
(5.388,4+420,6)
Combinatul chimic Craiova
116. „Rafo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Onești, str. Cauciucului nr. 2, județul Bacău Prelucrarea țițeiului, fabricarea și comercializarea produselor petroliere și petrochimice. 4.111,6
——————
(3.461,9+ 649,7)
Rafinăria Onești
117. „Petrotel” - S.A. Societate comerciala pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 235, județul Prahova Fabricarea și comercializarea de uleiuri lubrifiante, carburanți, monomeri, polimeri și alte produse chimice și petrochimice. 4.018,0
——————
(3.424,9+ 593,1)
Combinatul petrochimic Teleajen
118. „Chimicomplex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Onești, str. Cauciucului nr. 3. județul Bacău Fabricarea și comercializarea de produse sodice, clorosodice, pesticide. a produselor organice și de sinteză. 3.488,0
——————
(3.361,9+ 126,1)
Combinatul chimic Borzești
119. „Azomureș” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, str. Gh. Doja nr. 300, județul Mureș Producerea și comercializarea îngrășămintelor chimice, materialelor fotosensibile, melamină, reactivi chimici și prestări servicii. 3.362,1
——————
(2.919,5+ 442,6)
Combinatul de îngrășăminte chimice Târgu Mureș
120. „Sofert” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Chimiei nr. 1, județul Bacău Producerea și comercializarea de îngrășăminte chimice. 1.726,5
——————
(1.463,7+ 262,8)
Combinatul de îngrășăminte chimice Bacău
121. „Victoria” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Florești, județul Prahova Producerea și comercializarea în țară și străinătate de: anvelope, camere de aer, semifabricate specifice, alte produse și prestarea de servicii în domeniul prelucrării cauciucului. 1.598,0
——————
(1.402,7+ 195,3)
Întreprinderea de anvelope „Victoria” Florești
122. „Moldosin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vaslui, șos. Bacăului nr. 2, județul Vaslui Producerea și comercializarea firelor sintetice. 1.236,0
——————
(1.117,6+ 118,4)
Combinatul de fibre sintetice Vaslui
123. „Uzinele sodice Govora” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei nr. 2, județul Vâlcea Producerea și comercializarea produselor sodice și derivatelor acestora. 1.228,6
——————
(1.122,7+ 105,9)
Combinatul de produse sodice Govora
124. „Oil terminal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, str. Caraiman nr. 2, județul Constanța Efectuarea prestărilor de servicii privind primirea, depozitarea, condiționarea și expedierea țițeiului, păcurii și altor materii prime lichide pentru import, export și tranzit, efectuarea de lucrări și operațiuni privind primirea, descărcarea, depozitarea, condiționarea, livrarea produselor petroliere, petrochimice și chimice pentru import, export și tranzit; efectuarea bunkerării navelor maritime și fluviale și comercializarea produselor care fac obiectul bunkerării navelor; efectuarea de transporturi maritime și fluviale de produse petroliere și chimice lichide, efectuarea operațiunilor de debalastare și servicii pentru nave, în portul Constanța; efectuarea de analize fizico-chimice în laboratoarele proprii ale țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide. 1.153,0
——————
(1.011,9+141,1)
Întreprinderea pentru condiționarea țițeiului și a produselor petroliere Constanța
125. „Sicomed” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Theodor Pallady nr. 50, sector 3 Sinteza și condiționarea de medicamente de uz uman, veterinar și alte produse chimice, asimilarea de principii active și intermediari de sinteză; Efectuarea operațiilor de comerț exterior, efectuarea operațiunilor de fond valutar. 1.009,0
——————
(615,0+708,4)
Întreprinderea de medicamente București
126. „Upruc” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Făgăraș, str. Negoiului nr. 1, județul Brașov Proiectarea, producerea și comercializarea de utilaj tehnologic și emailat armături industriale, pompe centrifuge, rezervoare de poliesteri armați cu fibre de sticlă, fitinguri, mașini pentru industria cauciucului, capace ambutisate, piese forjate și matrițate, elemente de comandă și acționare pneumatică ş.a., inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 954,5
——————
(619,0+335,5)
Întreprinderea de utilaj chimic, Făgăraș
127. „Romproteine” - S.A. Societate Comercială pe acțiuni (S.A.) Curtea de Argeș, bd. Republicii nr. 105, județul Argeș Producerea și comercializarea de proteine monocelulare din n-parafină sau alte surse. 845,5
——————
(798,1+47,4)
Întreprinderea de bioproteine Curtea de Argeș
128. „Azur” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Constructorilor nr. 3-5, județul Timiș Producerea și comercializarea de lacuri și vopsele, săpun, repere și poliesteri armați cu fibră de sticlă, oxigen și diverse produse anorganice. 733
——————
(650,6+142,4)
Întreprinderea de lacuri și vopsele „Azur” Timișoara
129. „Antibiotice” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, str. Valea Lupului nr. 1, județul Iași Producerea și comercializarea medicamentelor obținute prin biosinteză și semisinteză, diverse forme galenice, principii active din plante medicinale și alte produse chimice. 781,9
——————
(597,0+184,9)
Întreprinderea de antibiotice Iași
130. „Romacril” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râșnov, str. Câmpului nr. 1, județul Brașov Fabricarea și comercializarea derivaților vinilici, acrilici, acetat de butil, diluanți, aditivi, pentru țiței marin și motorine. 367,8
——————
(282,2+85,6)
Întreprinderea chimică Râșnov
131. „Norvea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 49, județul Brașov Proiectarea, producerea și comercializarea de produse cosmetice, săpun toaletă și pentru copii, și alte produse cosmetice. 343,5
——————
(181,6+161,9)
Întreprinderea de produse cosmetice „Nivea” Brașov
132. „Romvelo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Luduș, str. 1 Mai nr. 40, județul Mureș Fabricarea și comercializarea de anvelope și camere aer velo-moto, anvelope reșapate, produse tehnice din cauciuc, utilaj tehnologic și piese de schimb, confecții și construcții metalice. 287,7
——————
(242,8+44,9)
Întreprinderea de anvelope Luduș
133. „Farmec” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr. 16, județul Cluj Producerea și comercializarea produselor cosmetice și chimico-casnice, a ambalajelor din mase plastice și aluminiu, necesare produselor cosmetice și chimico-casnice. 285,0
——————
(192,0+93,0)
Întreprinderea de produse cosmetice „Farmec” Cluj-Napoca
134. „Chimopar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3 Producerea și comercializarea de diverse produse chimice de uz industrial, produse utilizate în industria farmaceutică, reactivi chimici și substanțe de înaltă puritate, precum și produse chimice ca bunuri de larg consum. 435,4
——————
(277,6+157,8)
Întreprinderea chimică Dudești
133. „Prodplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ziduri Moși nr. 23-25, sector 2 Producerea și comercializarea prelucratelor din policlorura de vinii și auxiliari, polimeri modificați, produselor injectate din diverși polimeri, a produselor prelucrate din poliolefine, polistiren și alte materiale plastice. 423,5
——————
(281,1+142,4)
Întreprinderea de prelucrare mase plastice București
136. „Terapia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 124, județul Cluj Producerea și comercializarea medicamentelor și altor produse chimice. 411,0
——————
(298,0+113,0)
Întreprinderea de medicamente „Terapia” Cluj-Napoca (modulări)
137. „Meduman” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vișeu de Sus, str. Eroilor nr. 21, județul Maramureș Fabricarea și comercializarea medicamentelor de uz uman și veterinar, precum și extracția morfinei din capete de mac, 81,0
——————
(52,9+28,1)
Întreprinderea de medicamente „Terapia” Cluj-Napoca (modulări)
138. „Uton” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Onești, str. Uzinei nr. 16, județul Bacău Proiectarea, producerea și comercializarea de utilaj tehnologic pentru chimie, petrochimie, prelucrare țiței, celuloză și hârtie și pentru metalurgie, industria alimentară și ușoară în regim de unicat și serie mică, piese de schimb pentru aceste utilaje și pentru mașini-unelte, compensatori lenticulari de dilatație. 395,9
——————
(243,2+152,7)
Întreprinderea de utilaj chimic Onești
139. „Vega” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova Prelucrarea țițeiului și benzinei pentru obținerea de benzine, petroluri, motorine, uleiuri, bitumuri și produse speciale de mic tonaj; fabricarea de catalizatori pentru industria chimică și petrochimică, 512,0
——————
(446,7+65,3)
Rafinăria „Vega” Ploiești
140. „Armedica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, str. Cuza Vodă nr. 99-105, județul Mureș Producerea și comercializarea de medicamente de uz uman și veterinar, din grupele comprimate, unguente și produse biofilizate. 479,2
——————
(401,2+78,0)
Întreprinderea de medicamente Târgu Mureș
141. „Anticorosiv” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Theodor Pallady nr. 313, sector 3 Cercetarea, proiectarea, fabricarea și comercializarea materialelor anticorosive, utilaje și subansamble speciale. 447,9
——————
(278,0+169,9)
Întreprinderea de protecții anticorosive și utilaje speciale București
142. „Sin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Theodor Pallady nr. 63, sector 3 Proiectarea, producerea și comercializarea glicerinei, oleinei, stearinei, alcoolilor grași și a altor produse chimice. 237,1
——————
(213,9+70,5)
Întreprinderea de săpun „Stela” București
143. „Stela” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Colentina nr. 6, sector 2 Proiectarea, producerea și comercializarea săpunului menajer și de toaletă, a glicerinei și altor produse chimice. 98,8
——————
(68,8+101,3)
Întreprinderea de săpun „Stela” București
144. „Victoria” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgoviște, șos. Găești nr. 10, județul Dâmbovița Producerea și comercializarea de lacuri și vopsele, bunuri de larg consum, pigmenți anorganici, derivați, stearici produse folosite în industria alimentară, raticide și alte produse chimice,. 222,3
——————
(127,7+94,6)
Întreprinderea chimică „Victoria” Târgoviște
145. „Utvan” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, str. Antrepozite nr. 1, județul Vrancea Proiectarea, producerea și comercializarea de utilaj tehnologic, piese de schimb, piese turnate, modele pentru turnătorie, oxigen, confecții metalice, filtre foraj piese și protecții cu teflon. 213,0
——————
(166,0+47,0)
Întreprinderea de utilaj și piese de schimb pentru industria chimică Focșani
146. „Lubrifin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Hărmanului nr. 52, județul Brașov Prelucrarea fracțiunilor uleioase rezultate din procesul de distilare a țițeiului. 80,9
——————
(55,5+25,4)
Rafinăria Brașov
147. „Victoria” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Păcii nr. 179-181, sector 6 Producerea și comercializarea de articole tehnice din cauciuc, anvelope reșapate, produse de mase plastice, produse chimice obținute din sinteză, produse stomatologice, produse din sticlă, esențe alimentare și alte produse chimice. 148,0
——————
(98,7+49,3)
Întreprinderea chimică „Victoria” București
148. „Petrolsub” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) comuna Suplacu de Barcău, județul Bihor Prelucrarea țițeiului, obținerea și comercializarea produselor petroliere. 118,7
——————
(94,1+24,6)
Rafinăria Crișana
149. „Steaua română” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpina, C. Doftanei nr. 15, județul Prahova Prelucrarea țițeiului, obținerea și comercializarea produselor petroliere. 105,2
——————
(55,8+49,4)
Rafinăria Câmpina
150. „CMF” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Pantelimon nr. 10-12, sector 2 Asigurarea de servicii: de consultanță în domeniul financiar, management, marketing, operațiuni de export-import și comercializare; de transport, cooperări internaționale privind perfecționarea personalului de conducere și execuție. 16,9
——————
(0,5+16,4)
Compania de mecanică fină
151. „Electronum” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1 Efectuarea de activități de comercializare, export-import, servicii, consulting, consignație, barter, intermediere și reprezentare pentru produse industriale și bunuri de consum; activitate de turism. 12
——————
(3,4+101,9)
Întreprinderea de comerț exterior „Electronum” București
152. „Astel” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Mircea Eliade nr. 18, sector 1 Efectuarea de lucrări de consultanță, engineering, colaborări, cooperări, asistență tehnică, informatică, servicii. 73,1
——————
(12,6+42,5)
Centrala industrială de echipamente de automatizări


Hotărâre privind înființarea societăților comerciale „Dacia Service” - S.A. Pitești și „Eurocar Service” - S.A. București

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți, prevăzut în anexele nr. 2.1[8] și 2.2[8], care stabilesc modalitățile de constituire a capitalului social al fiecărei societăți comerciale.

Art. 3. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor, vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului care își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 3[8].

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții, prin balanțe materiale, se va face în conformitate cu reglementările stabilite de guvern potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își definitivează capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 10 decembrie 1990.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, Întreprinderea de asistență tehnică și service pentru autoturisme „DACIA” Pitești se desființează.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de 3 luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Activul și pasivul unității economice de stat care își încetează activitatea se preiau de către societățile comerciale înființate prevăzute în anexa nr. 1, prin protocol.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2.1, 2.2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 noiembrie 1990 | Nr. 1201.


Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează pe baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea, județul
Obiectul principal de activitate Capitalul social inițial
——————
structura [9] conform bilanțului la 30.06.1990
——————
(mii lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
1. „Dacia Service” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, șos. București-Pitești, km 110, județul Argeș Pregătire de vânzare, vânzare de automobile, asistență tehnică în garanție și postgaranție, producție autoturisme serie mică, operațiuni de comerț exterior, SDV-uri utilaje și piese de schimb, recondiționare și comercializare de autoturisme, închirieri de autoturisme, activități balkancar 464
——————
(615,5+672,3)
I.A.T.S.A. „Dacia” Pitești, inclusiv atelierul Militari din cadrul Filialei nr. 4 București
2. „Eurocar Service” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Pantelimon nr. 450, sector 2 Asistență tehnică și service automobile în garanție și postgaranție, închirieri de autoturisme, recondiționare și comercializare de autoturisme, transport mașini avariate. 56,6
——————
(98,4+74,0)
I.A.T.S.A. „Dacia” Pitești, Filiala nr. 4 București, mai puțin atelierul Militari


Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1-2.154)[10].

Art. 3. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 3[10].

Ministerul Resurselor și Industriei, prin reprezentanții săi în consiliile împuterniciților statului, va sprijini consiliile de administrație ale societăților comerciale în luarea deciziilor privind realizarea contractelor comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apărării Naționale și conservarea capacităților destinate producției de apărare.

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțele materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 15 decembrie 1990.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2 (2.1-2.154) și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 20 noiembrie 1990 | Nr. 1213.


Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea, județul
Obiectul de activitate Capitalul social inițial
——————
structura [11] conform bilanțului la 30.06.1990
——————
(mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Conpet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, bd. Independenței nr. 7, județul Prahova Preluarea, depozitarea, condiționarea, selecționarea și livrarea petrolului, gazolinei și etanului, prestări de servicii în țară și străinătate, cercetare și proiectare în legătură cu obiectul său de activitate. 1.965,0
——————
(1.727,2+546,6)
Întreprinderea de transport țiței prin conducte Ploiești
2. „Uztel” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 243, județul Prahova Proiectarea, producerea, repararea și comercializarea la intern și export de subansamble, ansamble, utilaje și instalații petroliere, precum și alte utilaje; diverse prestări de servicii. 482,0
——————
(359,5+318,3)
Întreprinderea de utilaj petrolier și reparații „Teleajen” Ploiești
3. „Petroutilaj” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpina, str. Principală nr. 1, județul Prahova Producerea și comercializarea de bunuri și servicii pentru industria de petrol și gaze, confecții și reparații de utilaj petrolier, confecții și reparații diverse, prestări de servicii, cercetare și proiectare legate de aceste activități. 597,0
——————
(383+248)
Întreprinderea de reparații motoare grele și instalații petroliere Poiana-Câmpina
4. „Petros” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Clopoței nr. 2, județul Prahova Operații speciale la sonde; închirieri de scule și dispozitive speciale pentru sonde; transporturi instalații și utilaje petroliere; alte prestări servicii; cercetare și proiectare în domeniul său de activitate. 546,2
——————
(462,5+152,1)
Întreprinderea de fluide de foraj și operațiuni speciale petroliere Ploiești
5. „Atlas - G.I.P.” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Clopoței nr. 2, județul Prahova Executarea de operațiuni de geofizică industrială în sonde de petrol și gaze și sector industrial pentru autodotări; executarea de operații de carotaj; proiectarea și executarea de subansamble, utilaje și aparatură geofizică de sondă și alte echipamente pentru sectorul de petrol și gaze; cercetări și proiectări în domeniul său de activitate; prestări de servicii. 424,5
——————
(374,1+102,6)
Întreprinderea de cartonaj și perforare Ploiești
6. „Simpex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Chimiștilor nr. 50-52, sector 3 Cercetarea, proiectarea, experimentarea în șantier și fabricarea de dispozitive, aparate echipate cu încărcături active pirotehnice sau explozive, de alte echipamente speciale și de substanțe pentru stimularea producției sondelor de țiței și gaze, tratarea țițeiurilor și apelor de zăcământ și pentru alte scopuri; consulting, asistență tehnică și prestări servicii, în țară și străinătate, în domeniul său de activitate. 11,5
——————
(10,2+1,0)
Întreprinderea de carotaj și perforare Ploiești
Grupa de operațiuni speciale Dudești
7. „Energopetrol” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpina, str. Schelelor nr. 32, județul Prahova Executarea și repararea de instalații electrice, de automatizări; executarea de alimentari cu energie electrică, reparații capitale și modernizări ale rețelelor și instalațiilor electrice, instalații pentru protecția catodică și anticorozivă a conductelor și rezervoarelor metalice, prestări de servicii, consulting, expertize, asistență tehnică, proiectare, informatică și execuție, de lucrări în domeniul său de activitate, în țară și străinătate. 310,0
——————
(161,3+124,0)
Antrepriza specializată „Energopetrol” Câmpina
8. „Electroutilaj” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpina, str. Bobâlna nr. 44, județul Prahova Repararea motoarelor, transformatoarelor, aparatajelor, utilajelor electrice, aparatelor de măsură și control electrice, precum și execuția de echipamente electrice, prefabricate de forță, distribuție, automatizare și radiocomunicații, repararea, confecționarea de scule de foraj-extracție; realizează activități de service, cercetări și proiectări în legătură cu domeniul său de activitate. 280,3
——————
(134,9+204,1)
Întreprinderea de reparații utilaj electric, automatizări și radiocomunicații Câmpina
9. „Mecanpetrol” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Găești, șos. București-Pitești, km 70, județul Dâmbovița Confecții și reparații de utilaj petrolier, utilaje tehnologice, construcții metalice, piese de schimb, ansamble și accesorii specifice industriei extractive de petrol și gaze, cercetare și proiectare, service, precum și prestări de servicii în legătură cu aceste activități. 224,7
——————
(228,1+175,3)
Întreprinderea mecanică pentru petrol Găești
10. „Chimforex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Bucov, sat Pleașa, județul Prahova Prepararea aditivilor și a chimicalelor necesare activităților de foraj și extracție, fabricarea flanșelor și armăturilor pentru materialul tubular utilizat în industria de petrol și gaze, confecționarea de utilaje specifice, cercetare și proiectare în legătură cu aceste activități, service pentru fluide de foraj. 132,1
——————
(98,1+70,6)
Fabrica de preparare aditivi pentru fluide de foraj Pleașa
11. „Detubări” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Florești, str. Gării nr. 2, județul Prahova Recuperarea și recondiționarea materialului tubular, conductelor, montarea și demontarea turlelor de producție pentru sondele de exploatare, fabricarea de fulgi de celofane pentru combaterea pierderilor de noroi în foraj; repararea prăjinilor de foraj, lucrări și prestări servicii în domeniul său de activitate. 47,1
——————
(41,9+6,1)
Baza de aprovizionare pentru petrol și recuperări materiale Florești - Secția de recuperări materiale - Departamentul petrolului
12. „Geobaz” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Petrolului nr. 4, județul Prahova Aprovizionarea și desfacerea de mărfuri specifice și cu caracter general, necesare executării lucrărilor geologice, miniere și de foraj; comercializarea de ape minerale și băuturi răcoritoare; efectuarea de operațiuni de comerț exterior; prestarea de servicii specifice domeniului de activitate al societății. 115,6
——————
(5,6+97,3)
Baza de aprovizionare a geologiei Ploiești
13. „Phoenix” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buziaș, str. 22 Decembrie nr. 1, județul Timiș Îmbutelierea de ape minerale; captarea și îmbutelierea dioxidului de carbon natural; producerea de băuturi răcoritoare din sucuri și apă minerală sau apă plată; comercializarea acestor produse în țară și în străinătate; prestarea de servicii în domeniul de activitate al societății. 62.2
——————
(44,8+29,0)
Întreprinderea de extracție ape minerale „Mureș” Banat
I.E.A.M.M.B. - Buziaș
14. „Turbomecanica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Păcii nr. 244, sector 6 Producerea și comercializarea în țară și străinătate a motoarelor de aviație și ansamble mecanice, confecționarea pieselor, montaj general, standuri de probă, control, activitate de reparații inclusiv service și asistență tehnică, în țară și străinătate. 4646,4
——————
(2246.4+ 2805,2)
Întreprinderea „Turbomecanica” București
15. „Aeroteh” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Păcii nr. 244, sector 6 Producerea și comercializarea în țară și străinătate a echipamentelor pentru aeronave, motoare cu reacție și turbopropulsoare, diverse produse cu utilizare medicală, industrială, repere normalizate, activitatea de reparații a acestora, inclusiv service și asistență tehnică în țară și străinătate. 154,9
——————
(129,9+102,3)
Întreprinderea „Turbomecanica” București
16. „Rulmentul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. 13 Decembrie nr. 96, județul Brașov Producerea și comercializarea rulmenților, lagărelor de alunecare (cuzineți), utilajelor specifice fabricației de rulmenți, inclusiv serviciile și asistența tehnică pentru domeniile de activitate în țară și străinătate. 2329,4
——————
(1978,9+ 1215,9)
Întreprinderea „Rulmentul” Brașov
17. „Astra Vagoane Arad” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 41-43, județul Arad Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a vagoanelor de marfă, călători și metrou, a vagoanelor convenționale și neconvenționale, a utilajelor specifice pentru transportul produselor și a pieselor de schimb inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.966,3
——————
(1.460,9+ 1.102,9)
Întreprinderea de vagoane Arad
18. „Comelf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Industriei nr. 4, județul Bistrița-Năsăud Proiectarea, producerea și comercializarea utilajului energetic, metalurgic, chimic, utilajelor pentru desprăfuire și epurare, a pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 1.342,4
——————
(1.033,8+692,2)
Întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița
19. „Ario” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Industriei nr. 10, județul Bistrița-Năsăud Proiectarea, producerea și comercializarea armăturilor industriale din oțel, pieselor turnate și forjate, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 500,6
——————
(619,2+104,3)
Întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița - Fabrica de piese turnate și forjate secția armături industriale din oțel
20. „Radiatoare de aluminiu” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Industriei nr. 4, județul Bistrița-Năsăud Proiectarea, producerea și comercializarea radiatoarelor din aluminiu în construcție brazată care echipează autovehiculele, aeronavele, agregate și instalații, inclusiv service și asistență tehnică în țară și străinătate. 53,0
——————
(63,8+21,6)
Întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița - atelierul de radiatoare
21. „Oxigenul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Sigmirului nr. 9, județul Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea oxigenului și azotului lichid și gazos. 48,8
——————
(44,9+1,1)
Întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița - activitatea de producere a oxigenului
22. „Forsev” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Turnu Severin, str. Porțile de Fier nr. 2, județul Mehedinți Proiectarea, producerea și comercializarea pieselor forjate și matrițate, pieselor eboșate, construcțiilor metalice, bunurilor de larg consum inclusiv serviciile și asistență tehnică în țară și străinătate. 1106,0
——————
(915,3+51,8)
Întreprinderea de construcții navale și prelucrări la cald Drobeta-Turnu Severin - Fabrica de piese forjate
23. „Severnav” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 204, județul Mehedinți Proiectarea, construirea și repararea navelor maritime și fluviale, echipamentelor navale, ambarcațiunilor, dezmembrărilor de nave, servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 686,1
——————
(617,1+470,9)
Întreprinderea de construcții navale și prelucrări la cald Drobeta-Turnu Severin
24. „Înfrățirea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Tuberozelor nr. 26, județul Bihor Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor unelte agregat, accesoriilor și pieselor de schimb, pieselor turnate și forjate, reparațiilor aferente mașinilor-unelte agregat, inclusiv servicii și asistență tehnică. 100,2
——————
(637,9+1.206,4)
Întreprinderea „Înfrățirea” Oradea
25. „Steaua Română” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpina, str. B. P. Hașdeu nr. 1, județul Prahova Proiectarea, producerea și comercializarea utilajelor petroliere, sculelor de foraj, armăturilor industriale, pieselor de schimb inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 929,2
——————
(574,9+262,1)
Întreprinderea mecanică Câmpina
26. „Umaro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roman, str. Mihai Viteazul nr. 5, județul Neamț Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate de mașini-unelte pentru prelucrat metale, mașini de prelucrat lemn și a mașinilor de temă, inclusiv servicii și asistență tehnică. 857,7
——————
(655,9+849,9)
Întreprinderea mecanică Roman
27. „Fontax” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 258, județul Neamț Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a pieselor turnate și forjate, efectuarea operațiunilor de comerț exterior, engineering, colaborarea directă cu bănci de comerț exterior, efectuarea operațiunilor de fond valutar, putând participa și conveni la operațiuni de credit. 282,7
——————
(254,3+195,0)
Întreprinderea mecanică Roman - Fabrica de piese turnate din fontă
28. „Hiperion” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Dr. Petru Groza, str. 13 Septembrie nr. 24, județul Bihor Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor, utilajelor și instalațiilor de ridicat și transportat, utilajelor tehnologice complexe pentru industriile minieră, petrolieră, metalurgică, energetică, produselor de mecanică fină, electrice și electrotehnice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 770,9
——————
(579,5+453,4)
Întreprinderea mecanică „Dr. Petru Groza”
29. „Muntenia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Filipeștii de Pădure, județul Prahova Proiectarea, producerea și comercializarea complexelor mecanizate de abataj pentru minele de lignit, combinelor de înaintare folosite în lucrările din subteran, echipamente hidraulice, utilajelor electrice în construcție antigrizutoase, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 723,8
——————
(538,9+217,4)
Întreprinderea de utilaj minier Filipeștii de Pădure
30. „Comet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Griviței nr. 357, sector 1 Comercializarea produselor siderurgice, materialelor, utilajelor, produselor, echipamentelor de completare și pieselor de schimb pentru instalații și uzine complexe care se realizează în țară și străinătate, aferente industriei chimice și petrochimice, metalurgiei, construcțiilor de mașini, alimentare, industriei materialelor de construcții și a altor ramuri, materialelor și produselor din import, activitate de service, prestări de servicii pentru beneficiarul din țară și străinătate. 700,7
——————
(16,5+3048,3)
Baza de aprovizionare cu materiale și echipamente de completare pentru utilaj chimic și rafinării București
31. „Organe de asamblare” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Zizinului nr. 113, județul Brașov Proiectarea, producerea și comercializarea organelor de asamblare, inclusiv servicii. 616,2
——————
(381,5+125,6)
Întreprinderea mecanică (de șuruburi) Brașov
32. „Mecord” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Piața Cetății nr. 18, județul Bihor Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a echipamentelor de sudură, autovehiculelor rutiere pentru gospodărirea urbană, subansamblelor și pieselor de schimb, a produselor din metal, cauciuc, lemn și mase plastice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 500,1
——————
(378,7+168,8)
Întreprinderea mecanică și piese de schimb Oradea
33. „Metalul-MESA” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Salonta, str. Ghestului nr. 5, Județul Bihor Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a remorcilor, rulotelor, autospecialelor, a subansamblelor pentru mijloace de transport auto, uneltelor și sculelor de mână, SDV-urilor speciale, pieselor de schimb, confecțiilor metalice, bunurilor de larg consum, servicii, asistență tehnică. 208,4
——————
(145,6+56,7)
Întreprinderea mecanică și piese de schimb Oradea - Fabrica de piese de schimb auto Salonta
34. „Rotec” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, Aleea Industriei nr. 12, județul Buzău Producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajului tehnologic pentru metalurgie, pieselor de schimb pentru utilaj metalurgic și alte ramuri ale economiei naționale, pieselor forjate, inclusiv servicii și asistență tehnică. 386,4
——————
(849,5+352,2)
Întreprinderea de utilaj metalurgic Buzău
35. „Meconst” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, str. Spiru Haret nr. 2 A, județul Constanța Producerea și comercializarea de produse; reparații și prestări în domeniul naval și alte domenii, asistență tehnică și service în țară și străinătate. 328,9
——————
(299,3+253,0)
Întreprinderea mecanică navală Constanța
36. „Uzinexportimport” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Republicii nr. 32 Export-import de instalații complexe, pentru industriile: metalurgică, chimică, siderurgie, materiale de construcții și refractare, celuloză și hârtie, nave și echipamente navale, piese de schimb licențe, proiecte, know-how, engineering, tehnologii de montaj și punere în funcțiune, asistență tehnică. 200,0
——————
(2,1+736,1)
Întreprinderea de comerț exterior „Uzinexportimport” București
37. „Subansamble auto” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, str. George Coșbuc nr. 59, județul Argeș Proiectarea, producerea și comercializarea de piese metalice auto din materiale termoformate, din spumă poliuretanică, termovacuumate și din alte materiale plastice armate cu fibră de sticlă. 179,8
——————
(275,1+154,9)
Întreprinderea de subansamble auto Pitești
38. „Turdeana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turda, str. Armata Roșie nr. 17, județul Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea subansamblelor și pieselor auto pentru autoturisme de teren și oraș, pieselor de schimb pentru autoturisme, produselor electrotehnice, articolelor din sârmă, confecțiilor metalice și diverselor produse, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 179,5
——————
(158,6+86,6)
Întreprinderea de piese și subansamble auto „Turdeana” Turda
39. „Metalcar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, județul Sibiu Proiectarea, producerea și comercializarea în străinătate și în țară a remorcilor și semiremorcilor, autospecialelor pe autoșasie, caroseriilor auto și confecțiilor metalice inclusiv servicii și asistență tehnică. 152,8
——————
(74,0+116,0)
Fabrica „Metalurgica” Sibiu
40. „Service auto Brașovia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Nucului nr. 28, județul Brașov Asistență tehnică și service în garanție și postgaranție pentru autovehicule în țară și în străinătate. 137,4
——————
(84,0+86,6)
Întreprinderea de asistență tehnică și service pentru mijloace de transport auto Brașov
41. „Roman” - S.A Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Muncii nr. 256, sector 3 Prestarea de servicii, în domeniile de livrare în regim de furnizor general, în tranzit achitat - de utilaj refractar, rutier; cooperare economică internațională; cooperări între societățile comerciale constructoare de material rulant, utilaj tehnologic, utilaj pentru construcții de drumuri, motoare, compresoare și alți agenți economici; închirierea de vagoane, mașini și utilaje; importul de materii prime și materiale, în principal prin compensație cu export de produse; consulting financiar-valutar, marketing, management, engineering, contencios, protecția mediului și alte activități. 107,4
——————
(0,1+66,4)
Departamentul industriei construcțiilor de mașini - Centrala industrială de vagoane și material rulant București
42. „Mecanoexportimport” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Mihai Eminescu nr. 10, sector 1 Operațiuni de export și import pentru industria națională, acordarea de asistență tehnică și service în perioada de garanție și postgaranție; acordarea de asistență juridică; operațiuni de export și import pentru sectorul de mică industrie, produse ale micilor cooperative, asociații familiale, inițiative ale persoanelor fizice și orice alte activități de comerț rentabile. 54,2
——————
(0,2+2,5)
Întreprinderea de comerț exterior „Mecanoexportimport” București
43. „Socet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni nr. 104 Activități și servicii de furnizor general în domeniul echipamentelor energetice pentru centralele electrice și termice clasice al utilajelor complexe și al pieselor de schimb în țară și în străinătate; asistență tehnică, service, reclamă, publicitate. 37,3
——————
(0,6+122,5)
Departamentul industriei construcțiilor de mașini - Centrala industrială de utilaj energetic București Furnizor General
44. „Moldexim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, str. Ilie Pintilie nr. 10, județul Iași Exportul și importul de echipamente, instalații și obiective complexe industriale precum și componente și piese de schimb aferente acestora; comercializarea serviciilor de marketing; engineering, consulting, service, asistență tehnică, construcții civile și de montaj, studii tehnico-comerciale, transport, publicitare, școlarizare. 21,0
——————
(2,3+0,1)
Departamentul industriei construcțiilor de mașini - activitatea de furnizor general pentru exporturi complexe din Centrala industrială de utilaj metalurgic și prese Iași
45. „U.R.B.” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. 13 Decembrie nr. 96, județul Brașov Prestarea de servicii în domeniul rulmenților și organelor de asamblare, efectuarea de studii de marketing și comercializarea produselor la intern și export, asistență tehnică de specialitate privind retehnologizarea, asistență și consultații financiare și juridice. 4,6
——————
(0,5+4,1)
Departamentul industriei construcțiilor de mașini - Centrala industrială de rulmenți și organe de asamblare Brașov
46. „Romcim” - S.A. cu sucursale în Aleșd, Medgidia, Târgu Jiu, Hoghiz, Aghireș Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Radu Calomfirescu nr. 8, sector 3 Producerea și comercializarea cimentului, produselor din azbociment, lianți hidraulici, precum și a materialelor înrudite pe piața internă și la export. 5181,4
——————
(5199,8+1410,6)
Combinatele pentru lianți și azbociment Aleșd, Medgidia și Târgu Jiu; Combinatul pentru lianți Hoghiz și Fabrica de ipsos Aghireș
47. „Vest” - S.A. cu sucursale în Prefabricate Militari, Prefabricate Bragadiru, B.C.A. Militari, Grup șantiere construcții, Agregate Crovu Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, bd. Preciziei nr. 24, sector 6 Producerea și comercializarea prefabricatelor din beton armat pentru locuințe, produselor din marmură, betonului celular autoclavizat, agregatelor universale pentru construcții, plaselor sudate, lucrări de construcții-montaj și instalații. 663,6
——————
(510,4+357,1)
Întreprinderile de prefabricate din beton Militari și Bragadiru
48. „Extraceram” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Calea Șagului nr. 104, județul Timiș Proiectarea, producerea și comercializarea de materiale de zidărie, cahle din teracotă, diverse produse ceramice, sobe electro-ceramice, plăci de pardoseală tip gresie, prefabricate din beton și alte materiale de construcții. 326,4
——————
(277,9+133,9)
Întreprinderea de materiale de construcții Timișoara
49. „Macofil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Jiu, str. Timișoara nr. 2, județul Gorj Fabricarea și comercializarea de elemente prefabricate din beton armat pentru construcții civile și industriale, tuburi precomprimate pentru irigații, alimentare cu apă și canalizare, stâlpi electrici, blocuri ceramice pentru zidărie, produse de carieră și balastieră, filtre metalice pentru alimentări cu apă. 262,3
——————
(241,4+56,1)
Întreprinderea de materiale de construcții Târgu Jiu
50. „Matizol” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Berceni, șos. Centura Ploiești-Est, județul Prahova Cercetarea, proiectarea, producerea și comercializarea produselor termo-fono și hidroizolatoare, precum și prestări servicii în construcții-instalații. 258,0
——————
(185,9+84,2)
Întreprinderea de materiale izolatoare „Matizol” Berceni
51. „Vitrocim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Blănari nr. 18, sector 3 Exportul și importul materialelor de construcții, cooperare economică internațională în domeniul industriei materialelor de construcții și instalații, operațiuni de export valutar, alte operațiuni comerciale. 274,4
——————
(81,0+13,2)
Întreprinderea de comerț exterior „Vitrocim” București
52. „Romaco” - S.A. Societate pe acțiuni comercială (S.A.) Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7, județul Brașov Extragerea, prelucrarea și comercializarea produselor de carieră și bazalt pentru drumuri, căi ferate și materii prime pentru vată minerală, calcarului pentru industria agregatelor minerale pentru betoane, utilaje și piese de schimb, confecții metalice, prestări servicii etc. 249,1
——————
(256,5+51,6)
Întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Brașov
53. „Agremin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni {S.A.) Târgoviște, bd. Castanilor nr. 10, județul Dâmbovița Extragerea, prelucrarea și comercializarea de agregate minerale, produse de carieră și alte materiale de construcții; proiectarea, producerea și comercializarea de instalații, echipamente tehnologice și piese de schimb; studii, cercetări, analize de laborator; efectuarea de servicii și operațiuni de management, marketing, engineering. 243,2
——————
(200,5+79,9)
Întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Târgoviște și a Grupului de întreprinderi pentru producția de agregate minerale Târgoviște
54. „Metaplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, aleea Industriilor nr. 5, județul Buzău Producerea și comercializarea elementelor metalice și produselor din mase plastice pentru construcții. 230,5
——————
(149,3+108,1)
Întreprinderea de tâmplărie metalică și produse pentru construcții din materiale plastice Buzău
55. „Simcor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Uzinelor nr. 5, județul Bihor Producerea și comercializarea materialelor de construcții. 219,9
——————
(190,7+58,7)
Întreprinderea de materiale de construcții Oradea
56. „Matcon” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Română nr. 17 A, județul Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea de elemente prefabricate din beton armat și precomprimat, tuburi de presiune din beton armat precomprimat, extragerea industrială a agregatelor minerale pentru construcții și alte materiale de construcții. 208,5
——————
(170,3+61,5)
Întreprinderea de materiale de construcții Bistrița
57. „Suprem” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, șos. Țuțora nr. 34, județul Iași Proiectarea, producerea și comercializarea de utilaje, mașini, echipamente, piese de schimb, piese turnate rezistente la uzură, bunuri de larg consum, service. 179,6
——————
(109,3+73,6)
Întreprinderea de utilaje, piese de schimb și reparații Iași
58. „Procema” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Griviței nr. 136, sector 1 Proiectarea, cercetarea și producția experimentală pentru intern și export în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții. 176,8
——————
(187,2+54,9)
Institutul de cercetare și proiectare pentru industria materialelor de construcții București
59. „Moldagremin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roman, str. Soldat Porojan nr. 5, județul Neamț Extragerea, prelucrarea și comercializarea agregatelor minerale pentru construcții, produselor de carieră; producerea și prestări de servicii pentru produse ale industriei materialelor de construcții, utilaje și piese de schimb. 166,3
——————
(205,7+76,7)
Întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Roman
60. „Agreg” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drăgășani, str. 23 August nr. 56, județul Vâlcea Extragerea, transportul, sortarea și expedierea agregatelor minerale de râu, producția de piese de schimb, produse de turnătorie și prelucrări specifice industriei materialelor de construcții și altor ramuri. 113,8
——————
(130,1+62,5)
Întreprinderea industrială a agregatelor minerale pentru construcții Drăgășani
61. „Premur” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ungheni, str. Principală nr. 1, județul Mureș Producerea și comercializarea prefabricatelor din beton armat, betonului celular autoclavizat, materiale termofonoizolatoare, tuburilor și alte materiale de construcții. Executarea de lucrări de construcții-montaj, prestări de servicii, confecții metalice. 108,1
——————
(88,6+39,1)
Întreprinderea de prefabricate din beton Ungheni-Mureș
62. „Marmosim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Simeria, str. Cuza Vodă nr. 24, județul Hunedoara Extragerea, prelucrarea și montarea marmurei și pietrei de construcții, precum și comercializarea produselor de marmură și piatră. 76,7
——————
(201,0+50,7)
Întreprinderea de extragere, prelucrare și montare a marmurei și pietrei de construcții Simeria
63. „Celco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, șos. Industrială nr. 5, județul Constanta Producerea și comercializarea produselor de beton celular autoclavizat, produse din marmură și piatră și alte materiale de construcții. 62,1
——————
(42,7+29,7)
Întreprinderea de prefabricate din beton celular autoclavizat Constanța
64. „Arieșul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpia Turzii, str. Ialomiței nr. 1, județul Cluj Producerea și comercializarea de produse ceramice și blocuri de zidărie cu agregate ușoare. 51,6
——————
(44,1+11,4)
Întreprinderea de produse ceramice Câmpia Turzii
65. „Celhart-Donaris” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, șos. Brăila - Viziru km. 10, județul Brăila Producerea de celuloză chimică și papetară, hârtii, cartoane, confecții din cartoane, și subproduși rezultați din procesul tehnologic; comercializarea produselor. 3774,6
——————
(3596,3+362,0)
Combinatul de celuloză și hârtie Brăila
66. „Letea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Letea nr. 17, județul Bacău Producerea de celuloză, hârtie, cartoane; comercializarea acestora la intern și export; producerea pieselor de schimb și repararea utilajelor specifice. 1254,8
——————
(911,7+179,4)
Combinatul de celuloză și hârtie Letea
67. „Pipera” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Pipera nr. 48, sector 2 Producerea de mobilier din lemn, bucătării, plăci înnobilate, binale și alte produse din lemn; comercializarea acestor produse. 432,5
——————
(243,7+244,6)
Combinatul de industrializare a lemnului Pipera
68. „Pal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, str. Fabricilor nr. 10, județul Brăila Producerea și comercializarea de plăci aglomerate din lemn, PAL melaminat, chibrituri, mobilier, piese de schimb. 336,3
——————
(317,5+113,7)
Combinatul de prelucrare a lemnului Brăila
69. „Ilefor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, str. Recoltei nr. 2, județul Mureș Fabricarea de mobilă și alte produse din cherestea de stejar, rășinoase fag, cireș, paltin și alte esențe; comercializarea produselor pe piața internă și externă. 276,3
——————
(231,4+205,3)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului „Mureșeni” Târgu Mureș
70. „Ghemob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gheorgheni, str. Buciumului nr. 226, județul Harghita[12] Fabricarea de mobilă, case prefabricate, binale și alte produse din lemn; comercializarea, produselor prin magazine proprii sau alte rețele de desfacere pe piața internă și externă; efectuarea de operațiuni de export-import. 248,1
——————
(125,7+145,5)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Gheorgheni
71. „Pamex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, str. Dumbravei nr. 1, județul Neamț Producerea de mobilă, PAL și PAL înnobilat, comercializarea acestor produse la export și import. 224,6
——————
(172,9+117,6)
Combinatul de prelucrare a lemnului Piatra-Neamț
72. „Ozana-mobex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu-Neamț, str. 7 Noiembrie nr. 102, județul Neamț Producerea de mobilă, panel, și furnir pentru export și intern; comercializarea acestor produse în condițiile prevăzute în contractul de societate. 140,7
——————
(169,8+63,4)
Combinatul de prelucrare a lemnului Piatra-Neamț
73. „Mobilex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roman, str. Ogoarelor nr. 1, județul Neamț Producerea de mobilă; comercializarea produselor la export și intern în condițiile prevăzute în contractul de societate. 33,5
——————
(28,4+27,2)
Combinatul de prelucrare a lemnului Piatra-Neamț
74. „Iris” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 86-90, județul Cluj Producerea și comercializarea porțelanului menaj, artistic, tehnic și a produselor refractare. 222,1
——————
(146,4+80,7)
Întreprinderea de porțelan „Iris” Cluj-Napoca
75. „Mobihar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Miercurea-Ciuc, str. Harghita nr. 97, județul Harghita Producerea de mobilă, plăci aglomerate din lemn și alte produse din lemn; comercializarea acestor produse pe piața internă și externă; realizarea de operațiuni de import-export. 174,0
——————
(254,2+101,0)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Miercurea-Ciuc
76. „Mobilux” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Pantelimon nr. 161, sector 2 Producerea și comercializarea mobilierului din lemn, casete radio, televizoare, incinte acustice. 147,1
——————
(68,0+81,7)
Întreprinderea de casete radio televizoare București
77. „Pincotas” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pâncota, șos. Gării nr. 23-29, județul Arad Producerea și comercializarea mobilierului din lemn. 141,6
——————
(92,0+124,0)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Pâncota
78. „Armob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. 7 Noiembrie nr. 203, sector 2 Producerea și comercializarea mobilierului și altor produse din lemn. 140,5
——————
(78,5+64,0)
Întreprinderea „Arta mobilei” București
79. „Stimas” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, str. Traian Vuia nr. 11, județul Suceava Producerea și comercializarea de sticlărie menaj, ambalaj, corpuri de iluminat, oglinzi, turnare piese din fontă și metale neferoase, matrițe, piese de schimb. 122,2
——————
(118,6+31,2)
Întreprinderea de sticlărie de menaj Suceava
80. „Stif” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, str. Traian Vuia nr. 11, județul Suceava Producerea și comercializarea de sticlărie pe piața internă și externă. 36,9
——————
(33,6+12,5)
Întreprinderea de sticlărie de menaj Suceava
81. „Sursal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mircea Vodă, sat Saligny, str. Medgidia nr. 1, județul Constanța Fabricarea și comercializarea de organe de asamblare și echipament metalic. 120,7
——————
(78,0+45,9)
Întreprinderea de șuruburi „Anghel Saligny” Mircea Vodă
82. „Cristiro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Industriei nr. 5, județul Bistrița-Năsăud Producerea articolelor de sticlărie menaj suflate, articole presate, corpuri de iluminat; comercializarea acestor produse. 102,6
——————
(77,3+36,4)
Întreprinderea de sticlărie Bistrița
83. „Asco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Codlea, str. Nouă nr. 27, județul Brașov Producerea și comercializarea sculelor, mașinilor și dispozitivelor pentru industria lemnului. 99,3
——————
(54,3+43,1)
Întreprinderea de scule și dispozitive pentru industria lemnului
84. „Romhart” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Letea nr. 17, județul Bacău Efectuarea de operațiuni de import celuloză, lemn, chimicale; comercializarea acestora; efectuarea de operațiuni import-export, piese de schimb, utilaje, operațiuni barter, compensație, consignație de produse din industria celulozei și hârtiei. 57,7
——————
(38,8+1,4)
Institutul de cercetare, proiectare celuloză și hârtie Iași - Secția de producție și Depozitul de produse papetare
85. „Forestaprest” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, incinta Port-bazinul nou, județul Galați Prestarea de servicii portuare și prelucrări simple la produse din lemn. 46,9
——————
(44,5+9,6)
Întreprinderea de exploatare portuară pentru produse din lemn Galați
86. „Victoriamob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tășnad, str. Înfrățirii nr. 101, județul Satu Mare Fabricarea produselor de mobilă pentru piața internă și externă; comercializarea produselor. 37,3
——————
(121,1+39,9)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului „Victoria” Tășnad
87. „Mobicrasna” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Carei, str. Mihai Viteazul nr. 16, județul Satu Mare Fabricarea produselor de mobilă pentru piața internă și externă; comercializarea produselor. 28
——————
(32,7+43,2)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului „Victoria” Tășnad
88. „U.S.A.M.” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Griviței nr. 21, sector 1 Prestarea de servicii pentru producția de utilaje, scule, accesorii metalice și reparații capitale la utilajele specifice industriei de exploatare și prelucrare a lemnului. 4,0
——————
(0,5+5,1)
Grupul de întreprinderi pentru producția de feronerie, scule, utilaje și piese de schimb București
89. „Siretul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pașcani, str. Moldovei nr. 19, județul Iași Producerea și comercializarea tricotajelor, confecțiilor din țesături, perdele metraj, perdele confecționate, dantele, tricoturi tehnice, tricoturi pentru tapițerie auto. 373,7
——————
(286,8+201,1)
Întreprinderea de tricotaje și perdele Pașcani
90. „Moldova Tricotaje” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, str. Țuțora nr. 2 A, județul Iași Producerea și comercializarea tricoturilor și tricotajelor tip bumbac pe piața internă și externă; servicii în domeniul tricotajelor, comerț exterior. 273,4
——————
(172,6+133,9)
Întreprinderea de tricotaje „Moldova” Iași
91. „Țesătoriile reunite” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Spătarul Preda nr. 5, sector 5 Fabricarea de țesături plușate, tricoturi plușate, blănuri artificiale și confecții; prestări servicii către terți în domeniul textil și mecano-energetic; comercializarea produselor și serviciilor realizate pe piața internă și piața externă; activități de import. 188,5
——————
(141,5+59,3)
Întreprinderea „Țesătoriile reunite” București
92. „Trimond” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Viilor nr. 42-44, sector 5 Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor, îmbrăcăminte exterioară pentru copii și adulți, a tricotului metraj, perdelelor; servicii cercetare, proiectare, creație, tehnologii etc.; activitate import-export. 158,1
——————
(96,6+91,4)
Întreprinderea de tricotaje din lână București
93. „Moldotex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Huși, str. Albița nr. 6, județul Vaslui Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor din bumbac și tip bumbac poliester. 156,6
——————
(110,4+81,7)
Întreprinderea de tricotaje Huși
94. „Zimtex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zimnicea, b-dul Republicii nr. 91-95, județul Teleorman Producerea de țesături textile și galanterie, prestări servicii, comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 144,2
——————
(124,2+58,6)
Întreprinderea de panglici Zimnicea
95. „Unitatea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighetu Marmației, str. Dragoș Vodă nr. 69-71, județul Maramureș Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip lână, servicii terți, activități export-import. 117,9
——————
(75,8+110,6)
Întreprinderea de tricotaje „Unitatea” Sighetu Marmației
96. „Flamura” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Lânăriei nr. 90, sector 4 Producerea de țesături de mătase tip viscoză cu destinația căptușeli și confecții; lucrări de cercetare și proiectare; comercializarea bunurilor și serviciilor, 107,2
——————
(87,4+27,3)
Întreprinderea „Flamura” București
97. „Tricotop” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Toplița, str. Ștefan cel Mare nr. 80, județul Harghita Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip lână; servicii pentru terți; activitate import-export. 87,6
——————
(54,9+34,6)
Întreprinderea de tricotaje Toplița
98. „Samus” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sângeorz Băi, str. Republicii nr. 2, județul Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip lână; servicii-cooperare în executarea produselor din bumbac; activitate import-export. 77,9
——————
(69,5+24,5)
Întreprinderea de tricotaje Sângeorz-Băi
99. „Smirodava” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roman, str. Republicii nr. 123-125, județul Neamț Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor pentru terți; servicii pentru terți; activitate import-export. 66,9
——————
(66,3+28,9)
Întreprinderea de tricotaje „Smirodava” Roman
100. „Donatric” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Frumos, str. 11 Iunie nr. 8, județul Iași Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor, tricoturilor și confecțiilor; prestarea de servicii către terți; activitate import-export. 52,2
——————
(42,5+3,1)
Întreprinderea de tricotaje Târgu Frumos
101. „Silvana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cehu Silvaniei, str. Plopilor nr. 2, județul Sălaj Producerea și comercializarea tricotajelor tip lână, tip bumbac și poliester și a confecțiilor; servicii pentru terți; activitate de comerț exterior. 49,3
——————
(43,6+34,5)
Întreprinderea de tricotaje Cehu Silvaniei
102. „Tricotaje” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Petroșani, str. Lunca nr. 117, județul Hunedoara Producerea și comercializarea tricotajelor tip lână; servicii pentru terți; activitate import-export. 47,6
——————
(35,6+21,8)
Întreprinderea de tricotaje Petroșani
103. „Stei” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Stei, str. Fruntașilor nr. 24, județul Bihor Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip lână; servicii pentru terți; activitate import-export. 47,2
——————
(34,9+14,6)
Întreprinderea de tricotaje Stei
104. „Confex Internațional” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Armata Poporului nr. 7, sector 6 Operațiuni de import-export (materii prime, materiale, accesorii, utilaje, piese de schimb) pentru industria textilă și îmbrăcăminte; operațiuni de reprezentare, intermediere și cooperare; administrarea prin mandat de la Departamentul Industriei Textile și Pielăriei a resurselor de materii prime din țară și din import; operațiuni de barter, compensații, cu mărfuri din sectorul textil și de îmbrăcăminte, precum și alte mărfuri; comercializarea de mărfuri în detaliu și en gros; servicii de consulting, studii de marketing, activitate publicitară și reclamă, asistență de specialitate în domeniul comercial, economico-financiar, juridic, tehnic, producție, creație, investiții. 45,0
——————
(0,1+55)
Trustul de producție și comercializare a confecțiilor
Întreprinderea de comerț exterior „Confex” București
Centrala industriei confecțiilor Bacău
105. „Romwool” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Pantelimon nr. 300, sector 2 Comercializarea firelor și țesăturilor din lână și tip lână, nețesutelor și covoarelor, pe piața internă și externă; intermedierea cooperării între societățile comerciale și alți agenți economici; studii de cercetare științifică, creație, elaborarea și aplicarea tehnologiilor noi; producția proprie de fire și țesături din lână și tip lână pentru valorificarea rezultatelor cercetării, creației și proiectării de tehnologii noi; activitate de import-export pentru materii prime și materiale, coloranți și auxiliari chimici, accesorii textile și piese de schimb, utilaje și subansamble, produse finite și semifabricate. 33,6
——————
(23,4+10,7)
Centrala industriei lânii București
106. „A.E.M” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Calea Buziașului nr. 26, județul Timiș Producerea și comercializarea de aparate electrice, electronice și de mecanică fină destinate măsurătorilor diverselor mărimi fizice, mijloace de automatizare, precum și echipamente tehnologice destinate fabricării și depanării acestora. 682,5
——————
(491+452,3)
Întreprinderea de aparate electrice de măsurat Timișoara
107. „Electrotehnica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Lujerului nr. 42, sector 6 Producerea și comercializarea de produse ale industriei electrotehnice, mijloace de automatizare și piese de schimb aferente, aparatură medicală, produse ale industriei electrotehnice, echipamente de electronică industrială și profesională, scule, dispozitive și verificatoare specifice. 578,1
——————
(200+347,5)
Întreprinderea” „Electrotehnica” București
108. „El-Co” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Secuiesc, str. Fabricii nr. 9, județul Covasna Producerea și comercializarea de: produse ale industriei electrotehnice de joasă tensiune, produse ceramice industriale, piese de schimb uz electrotehnic, bunuri de larg consum. 428,4
——————
(363,2+89,7)
Întreprinderea de izolatori electrici de joasă tensiune Târgu Secuiesc
109. „Samus” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, Calea Traian nr. 23-29, județul Satu Mare Producerea și comercializarea de aparate și articole casnice, semifabricate și piese de schimb; activități de cercetare, proiectare produse, tehnologii și utilaje; service pentru produsele fabricate; servicii de transport în țară și în străinătate. 353
——————
(262+167,3)
Întreprinderea de articole termocasnice „Samus”
110. „Electrosigma” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, județul Cluj Producerea și comercializarea de: aparatură electronică industrială de automatizări; echipamente de tehnică de calcul teletransmisie și teleprelucrare de date, aparate electronice medicale, surse de alimentare de laborator și pentru echipamente, bunuri de larg consum. 315
——————
(234,9+221,9)
Întreprinderea de electronică industrială și automatizări Cluj-Napoca
111. „Instaelectric” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, str. Calea București nr. 10, județul Vrancea Producerea și comercializarea de aparataj electric de joasă tensiune, produse de galvanizare (pompe transvazare, robineți, tamburi, ventilatoare), produse electrotehnice și electronice, produse de mecanică fină și optică, bunuri de larg consum. 300,2
——————
(247,1+71,4)
Întreprinderea de aparataj electric pentru instalații Focșani
112. „Chema” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Griviței nr. 355-357 Activitate de furnizor general pentru intern și pentru extern, de instalații complexe chimice, petrochimice și alimentare, protecția mediului și alte instalații similare, inclusiv servicii și asistență tehnică. 25,5
——————
(0,2+43,2)
Grupul industrial „Chema” București
113. „Mefin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sinaia, b-dul Republicii nr. 41-43, județul Prahova Producerea și comercializarea în țară și străinătate a pompelor de injecție pentru motoare Diesel, a componentelor și pieselor de schimb aferente, a pieselor turnate în modele ușor fuzibile, inclusiv servicii și asistența tehnică. 1.341,4
——————
(1.007,6+162,9)
Întreprinderea de mecanică fină Sinaia
114. „Romaero” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Ficusului nr. 44, sector 1 Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a produselor aeronautice, civile și militare, produselor de tehnică militară, repararea tehnicii și de aviație inclusiv servicii și asistență tehnică. 993,2
——————
(2.013,8+2.742,3)
Întreprinderea de avioane București
115. „Utalim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slatina, str. Cireașov nr. 10, județul Olt Poiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a instalațiilor și liniilor tehnologice, echipamentelor și utilajelor pentru industria alimentară, instațiilor de mică capacitate pentru îmbutelierea lichidelor alimentare, inclusiv servicii și asistență tehnică. 348,9
——————
(174,8+252,4)
Întreprinderea de utilaj alimentar Slatina
116. „Icom Service” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, Calea Bucureștiului nr. 9, județul Dolj Comercializarea autoturismelor și asigurarea serviciilor și asistenței tehnice în țară și străinătate. 6,0
——————
(10,0+5,0)
Secția de producție, valorificare a autoturismelor și service Craiova
117. „Turnu” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turnu Măgurele, str. Portului nr. 1, județul Teleorman Producerea și comercializarea de îngrășăminte chimice, activitatea de producție piese de schimb și utilaje tehnologice. 3.405,0
——————
(3.046,4+358,6)
Combinatul de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele
118. „Oltchim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Vâlcea, str. Uzinelor Chimice nr. 1, județul Vâlcea Producerea și comercializarea de produse clorosodice, mase plastice, pesticide, alte produse chimice. 3.183,0
——————
(2.764,9+418,1)
Combinatul chimic Râmnicu Vâlcea
119. „Fertilchim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Năvodari, str. Principală nr. 1, județul Constanța Fabricarea și comercializarea de: îngrășăminte chimice cu fosfor, acid sulfuric, acid fosforic, cenuși de pirită, bioxid de sulf lichid și săruri de fluor. 2.954,0
——————
(512,8+2.441,2)
Combinatul de îngrășăminte chimice Năvodari
120. „Carom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Onești, str. Cauciucului nr. 1, județul Bacău Fabricare de cauciuc butadien-stirenic, cauciuc izoprenic nitrilic, CAROM 60, latexuri sintetice, fenol, acetonă, polistiren și copolimeri, solvenți, catalizatori, bisfenol și alte produse petrochimice. 2.873,3
——————
(2.679,8+193,5)
Combinatul petrochimic Onești
121. „Fibrex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Săvinești, str. Uzinei nr. 1, județul Neamț Producerea și prelucrarea de fire, fibre, produse macromoleculare, produse chimice, piese de schimb, prestări de servicii și lucrări de cercetare, proiectare și inginerie tehnologică, comercializarea bunurilor și serviciilor realizate la intern și export. 2.548,2
——————
(2.363,0+185,2)
Combinatul de fibre sintetice Săvinești
122. „Melana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Săvinești, str. Uzinei nr. 1, județul Neamț Producerea de fibre acrilice într-o gamă largă de sortimente, semifabricate necesare producerii fibrelor acrilice, produse prelucrate din fibre naturale și sintetice, produse chimice de mic tonaj, repere și piese din poliuretani și mase plastice. 1057,5
——————
(979,0+78,5)
Combinatul de fibre sintetice Săvinești
123. „Comes” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Săvinești, str. Uzinei nr. 1, județul Neamț Producerea de utilaje și piese de schimb ce se realizează într-o gamă variată de cca. 125 sortimente. 275,4
——————
(192,7+82,7)
Combinatul de fibre sintetice Săvinești
124. „Silvania” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zalău, str. Mihai Viteazu nr. 83, județul Sălaj Producerea și comercializarea în țară și străinătate a anvelopelor și camerelor de aer de camion, anvelope reșapate, benzi de jantă și semifabricate, precum și alte produse și servicii în domeniul prelucrării cauciucului, executarea de lucrări privind cercetarea, proiectarea, operațiuni de export-import și altele în domeniul său de activitate. 2.405,0
——————
(2.384,7+20,3)
Întreprinderea de anvelope Zalău
125. „Amonil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slobozia, șos. Călărași km. 4, județul Ialomița Producerea și comercializarea îngrășămintelor chimice, gaze rare, activitate de producție piese de schimb și utilaje. 2.405,0
——————
(2.281,8+123,2)
Combinatul de îngrășăminte chimice Slobozia
126. „Romfosfochim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Valea Călugărească, str. Gării nr. 33, județul Prahova Fabricarea îngrășămintelor cu fosfor de tip superfosfat simplu și concentrat, fosfat dicalcic, tripolifosfat de sodiu pentru industria de detergenți, săruri de fosfor, acid clorsulfonic, oleum 20% și 65% săruri pentru tratamentul suprafețelor metalice și îngrășăminte complexe NPK. 1.963,7
——————
(1.005,2+953,2)
Combinatul de îngrășăminte chimice Valea Călugărească
127. „Grulen” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpulung, str. Dumbravei nr. 2, județul Argeș Fabricarea și comercializarea de granule, fibre sintetice și produse prelucrate din acestea. 1.518,0
——————
(1.464,3+53,7)
Combinatul de fibre sintetice Câmpulung
128. „Biosin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Calafat, str. Platforma Industrială nr. 1, județul Dolj Fabricarea și comercializarea de biostimulatori, insecticide biologice și alte produse chimice. 1.516,3
——————
(1.425,9+90,4)
Întreprinderea de biosinteze Calafat
129. „Bicapa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târnăveni, str. 7 Noiembrie nr. 114, județul Mureș Fabricarea și comercializarea carbidului, a produselor chimice anorganice pe bază de crom și fluor, antidăunători, plăci de faianță, produse de gresie. 1.371,3
——————
(1.288,1+83,2)
Combinatul chimic Târnăveni
130. „Asvil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Lupeni, str. Viscozei nr. 1, județul Hunedoara Fabricarea și comercializarea firelor artificiale tip viscoză și a agenților de spălare și aditivi. 1.197,5
——————
(1.182,8+14,7).
Întreprinderea de fire artificiale „Viscoza” Lupeni
131. „Viscofil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Olteniței nr. 202, sector 4 Producerea și comercializarea de fire viscoză, celofan, derivați celulozici, piese de schimb metalice. 1.123,4
——————
(.1103,0+20,4)
Întreprinderea de fire artificiale „Viscofil” București
132. „Olt Tire” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Caracal, str. Olt nr. 150 A, județul Olt Fabricarea și comercializarea anvelopelor de autoturism, a camerelor de aer, amestecuri de cauciuc, semifabricate, anvelope pline, producerea și recondiționarea pieselor de schimb. 1025,1
——————
(950,6+74,5)
Întreprinderea de anvelope Caracal
133. „Corapet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Corabia, str. Traian nr. 57, județul Olt Fabricarea și comercializarea fibrelor poliesterice și a produșilor derivați (azot lichid, alcool metilic), producerea și recondiționarea pieselor de schimb. 959,2
——————
(900,1+59,1)
Întreprinderea de fibre sintetice Corabia
134. „Sinteza” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, șos. Borșului nr. 35, județul Bihor Producerea și comercializarea de produse de sinteză organică, pigmenți anorganici, stabilizatori pe bază de plumb, materiale de umplutură, lacuri și vopsele, chituri, ambalaje metalice și din carton, anvelope reșapate, oxigen și alte produse chimice; alte activități. 816,5
——————
(678,2+138,3)
Întreprinderea chimică „Sinteza” Oradea
135. „Azochim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Săvinești, str. Uzinei nr. 2, județul Neamț Fabricarea de îngrășăminte chimice, amoniac, acid azotic, azotat de amoniu, nitrocalcar, uree granulată și cristalizată, carbonat de calciu și alte produse chimice. 789,2
——————
(672,3+116,9)
Combinatul de îngrășăminte chimice Piatra-Neamț
136. „Matrița” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Odorheiu Secuiesc, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Harghita Producerea și comercializarea de bunuri materiale și servicii, promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor în domeniul fabricării matrițelor, utilajelor etc. specifice societății comerciale, conform obiectului de activitate. 762,8
——————
(659,0+103,8)
Întreprinderea de matrițe și piese din fontă Odorheiu Secuiesc
137. „Roseal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Odorheiu Secuiesc, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Harghita Cercetarea, proiectarea, producerea și comercializarea etanșărilor mecanice, a pieselor specifice, a produselor rezultate din prelucrarea materialelor nemetalice, precum și prestarea de servicii în domeniul etanșărilor mecanice. 177,3
——————
(132,1+45,2)
Întreprinderea de matrițe și piese din fontă Odorheiu Secuiesc
138. „Etma” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Odorheiu Secuiesc, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Harghita Producerea, proiectarea și comercializarea produselor ca: matrițe de vulcanizat și de injectat mase plastice, ștanțe, utilaje, piese de schimb, piese turnate din fontă. 32,0
——————
(15,0+17,0)
Întreprinderea de matrițe și piese din fontă Odorheiu Secuiesc
139. „Upsom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ocna Mureș, str. Războieni nr. 1, județul Alba Producerea de sodă calcinată ușoară, sodă calcinată grea, sodă caustică solidă și soluție, bicarbonat de sodiu tehnic, alimentar și farmaceutic, silicat de potasiu, carbonat de sodiu anhidru pentru uz fotografic și cinematografic, clorură de calciu tehnic, cristalizată, soluție 34%, oxid de magneziu tehnic și farmaceutic, carbonat de calciu, florex, ambalaje metalice și din pânză cauciucată, produse prelucrate din polietilenă. 724,1
——————
(590,3+133,3)
Combinatul de produse sodice Ocna Mureș
140. „Romcarbon” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău Proiectarea, fabricarea și comercializarea produselor din materiale plastice, filtre auto, materiale de protecție a căilor respiratorii, cărbuni activi și altele. 607,5
——————
(463,6+138,9)
Întreprinderea de prelucrare mase plastice Buzău
141. „Metadet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Fălticeni, str. Topitoriei nr. 2, județul Suceava Fabricarea și comercializarea de produse chimice, detergenți și metacrilat de metil. 566,7
——————
(537,3+126,3)
Întreprinderea chimică Fălticeni
142. „Comchim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul M. Kogălniceanu nr. 20, sector 5 Aprovizionarea consumatorilor din economia națională cu materii prime și materiale specifice industriei chimice și petrochimice, comercializarea de produse chimice și petrochimice în țară și străinătate, prestări servicii în domeniul custodierii, conservării și depozitării produselor de import destinate unităților din industria chimică și petrochimică. 563,6
——————
(37,8+525,8)
Întreprinderea de aprovizionare și desfacere produse chimice București
143. „Moldoplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, Calea Chișinăului nr. 23, județul Iași Fabricarea și comercializarea maselor plastice, oxigenului tehnic și gazos și a anvelopelor reșapate. 513,3
——————
(413,8+99,5)
Întreprinderea de prelucrare mase plastice Iași
144. „Utchim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Găești, str. 13 Decembrie nr. 208, județul Dâmbovița Fabricarea și comercializarea utilajelor tehnologice și a pieselor de schimb, asistență tehnică și servicii pentru industria chimică și petrochimică, construcții mașini în regim de unicate și serie mică. 447,6
——————
(270,3+176,7)
Întreprinderea de utilaj chimic Găești
145. „Somplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Năsăud, str. G. Coșbuc nr. 147, județul Bistrița-Năsăud Fabricarea și comercializarea produselor din mase plastice, confecții metalice și rebobinări electrice. 447,6
——————
(403,7+38,9)
Întreprinderea de prelucrare mase plastice Năsăud
146. „UCT” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr. 12 C, județul Cluj Fabricarea și comercializarea de produse clorosodice, antidăunători produși cianici și macromoleculari. 445,7
——————
(340,4+105,3)
Întreprinderea chimică Turda
147. „Romtensid” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Calea Buziașului nr. 3, județul Timiș Producerea și comercializarea detergenților, auxiliarilor și altor produse chimice. 441,8
——————
(380,6+61,2)
Întreprinderea de detergenți Timișoara
148. „Fartec” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Sportul Popular nr. 1, județul Brașov Proiectarea, producerea și comercializarea articolelor tehnice din cauciuc. 408,0
——————
(329,0+79,0)
Întreprinderea de articole tehnice din cauciuc Brașov și Fabrica de piese de schimb Sighișoara
149. „Miraj” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Răcari nr. 5, sector 3 Cercetarea, proiectarea, fabricarea și comercializarea de produse cosmetice, de parfumerie, compoziții de parfumerie și produse de sinteză. 240,0
——————
(132,8+107,2)
Întreprinderea de produse cosmetice „MIRAJ” București
150. „Sticerom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Șelari nr. 13, sector 3 Producerea și comercializarea de articole de sticlă și ceramică; proiectare, consulting, export-import articole de sticlărie și ceramică fină, alte produse. 131,2
——————
(20,9+113,9)
Centrala industriei sticlei și ceramicii fine, Centrul de calcul, Curtea sticlarilor punct exploatare portuară Constanța
151. „Romplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ziduri Moși nr. 23-25, sector 2 Executarea de servicii de cercetare, consultanță și asistență tehnică în domeniul materialelor plastice, tehnologiilor și utilajelor de prelucrare. 81,8
——————
(1,3+80,5)
Trustul „Romplast” București
152. „Chimexim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Republicii nr. 10-12, sector 3 Export-import în nume propriu și/sau comision, afaceri în contrapartidă în domeniul exportului și importului tehnologic, piese de schimb, materii prime și materiale, activitate de comerț, inclusiv în consignație etc. 63,7
——————
(0,7+889,7)
Întreprinderea de comerț exterior „Danubiana” București
153. „Retezat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. J. S. Bach nr. 4, județul Sibiu Producerea și comercializarea de utilaje, piese de schimb, scule pentru lemn și oxigen medicinal; prestarea de servicii, reparații utilaje, prelucrări mecanice, tratamente termice. 242,6
——————
(97,5+186,0)
Întreprinderea pentru utilaje și piese de schimb Sibiu
154. „Sicolbra” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Dorobanți nr. 2, județul Brașov Fabricarea și comercializarea produselor finite din lemn; activități de engineering; prestarea de servicii și operațiuni import-export; prestare servicii în domeniul informaticii. 6,7
——————
(7,2+5,6)
Centrala industriei mobilei Brașov


Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților comerciale de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzute în anexele nr. 2 (2.1[13] - 2.190[13]).

Art. 3. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 3[13].

Ministerul Resurselor și Industriei, prin reprezentanții săi în consiliile împuterniciților statului, va sprijini consiliile de administrație ale societăților comerciale în luarea deciziilor privind realizarea contractelor comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apărării Naționale și conservarea capacităților destinate producției de apărare.

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții, prin balanțele materiale, se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către Guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea 15/1990.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 15 decembrie 1990.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2 (2.1-2.190) și anexa nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 23 noiembrie 1990 | Nr. 1224.


Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea, județul
Obiectul principal de activitate Capital social inițial
——————
structura[14] conform bilanțului la 30.06 1990 (mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Aro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpulung Muscel, Str. Traian nr. 223, Jud. Argeș Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a automobilelor de teren, motoarelor, punților, echipamentelor de direcție, pieselor de schimb și subansamblelor auto, mașinilor-unelte agregat, SDV-urilor și matrițelor inclusiv servicii și asistență tehnică. 4.179,0
——————
(2.114,9+1.870,8)
Întreprinderea de automobile „Aro” Muscel, Câmpulung
2. Șantierul naval „2 Mai” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mangalia, Str. Portului nr. 1, Jud. Constanța Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a navelor, platformelor de exploatare marină, tablourilor și echipamentelor electrice, construcțiilor metalice, mobilierelor, reparații navale, inclusiv asistență tehnică și servicii. 2.664,0
——————
(2.287,7+724,5)
Întreprinderea de construcții și reparații nave „2 Mai” Mangalia
3. „Upet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgoviște, Str. 23 August nr. 20, Jud. Dâmbovița Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajului petrolier, minier, geologic, foraj puțuri, apă, armăturilor industriale, racordurilor speciale și reducțiilor Rotary pentru prăjini de foraj, echipamentelor hidraulice inclusiv servicii și asistență tehnică. 2.195,2
——————
(1.286,8+2.142,8)
Întreprinderea de utilaj petrolier Târgoviște
4. „Rulmenți” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alexandria, Str. Turnu Măgurele nr. 1, Jud. Teleorman Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a rulmenților și componentelor, inclusiv servicii și asistență tehnică. 2.030,0
——————
(1.635,3+535,1)
Întreprinderea de rulmenți Alexandria
5. „Icnut” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tulcea, Str. Portului nr. 8, Jud. Tulcea Proiectarea, construcția și comercializarea în țară și străinătate a navelor maritime, fluviale, comerciale, tehnice și militare propulsate sau nepropulsate, a utilajelor tehnologice și a pieselor de schimb, reparații navale, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.966,0
——————
(1.854,+744,9)
Întreprinderea de construcții navale și utilaje tehnologice Tulcea
6. „Șantierul naval” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, Incinta Port, Jud. Constanța Proiectarea, construirea și repararea navelor maritime și fluviale, construcțiilor metalice, rezervoarelor, macaralelor; dezmembrări de nave inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.913,7
——————
(1.568,5+1.176,8)
Șantierul naval Constanța
7. „Icmug” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Giurgiu, Str. Portului nr. 1, Jud. Giurgiu Producerea și comercializarea în țară și străinătate a instalațiilor de foraj, structură, geologie, puțuri de apă și în carieră, sculelor de foraj, agregatelor de cimentare și fisurare, armăturilor industriale și utilajelor tehnologice inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.880,4
——————
(1.730,8+402,2)
Întreprinderea de construcții de mașini și utilaje grele Giurgiu
8. „Iucfor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Vâlcea, Platforma industrială, Jud. Vâlcea Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a instalațiilor, echipamentelor și utilajelor pentru industriile: chimică, petrochimică, alimentară, celuloză și materialelor de construcții, utilajelor petroliere și protecția mediului înconjurător, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.790,7
——————
(1.067,9+698,7)
Întreprinderea de utilaj chimic și forjă Râmnicu Vâlcea
9. „Aris” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, Calea Victoriei nr. 33-35, Jud. Arad Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor-unelte, executarea reparațiilor, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.472,2
——————
(1.108,6+1.638,8)
Întreprinderea de mașini-unelte Arad
10. „Griro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Griviței nr. 355-357, sector 1 Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a instalațiilor, echipamentelor și utilajelor pentru industriile: chimică, petrochimică, alimentară, energetică, nucleară, procese chimice-izotermice și transport fluide, a elementelor pentru platforme de foraj marin, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.456,6
——————
(837,8+794,7)
Întreprinderea de utilaj chimic „Grivița Roșie” București
11. „Semănătoarea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Splaiul Independenței nr. 319, sector 6 Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a combinelor de recoltat cereale, furaje, a echipamentelor pentru dotarea acestora și a pieselor de schimb inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.266,2
——————
(906,6+1.847,2)
Întreprinderea de mașini agricole „Semănătoarea” București
12. „Uzuc” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Str. Depoului nr. 16, Jud. Prahova Producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor și liniilor tehnologice din oțel carbon aliat, placat și inox pentru industriile: chimică, petrochimică, apă grea și nucleară, metalurgică, petrolieră, minieră, hârtie și alimentară, a butoaielor metalice inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.079,3
——————
(687,5+1.075,0)
Întreprinderea de utilaj chimic Ploiești
13. „Aversa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Ziduri Moși nr. 25, sector 2 Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a agregatelor de pompare și a componentelor inclusiv servicii și asistență tehnică. 995,2
——————
(595,9+724,6)
Întreprinderea de pompe București
14. „Lugomet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Lugoj, Str. Timișoarei nr. 139-141, Jud. Timiș Producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor și instalațiilor de ridicat și transportat, a pieselor de schimb, pieselor turnate și forjate, matrițate, SDV-urilor, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.073,3
——————
(955,2+582,2)
Întreprinderea de utilaje de ridicat și transportat Lugoj
15. „Rulmenți grei” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Str. Eternității nr. 25, Jud. Prahova Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a rulmenților, articulațiilor sferice, componentelor adiacente de montaj inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.025,1
——————
(755,4+218,6)
Întreprinderea de rulmenți grei Ploiești
16. „Șantierul naval” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Giurgiu, Șos. Portului nr. 2, Jud. Giurgiu Producerea și comercializarea în țară și străinătate a navelor, utilajelor și echipamentelor navale, a navelor speciale și utilajelor specifice, reparații nave, inclusiv servicii și asistență tehnică. 999,7
——————
(973,5+353,9)
Șantierul naval Giurgiu
17. „Romvag” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Caracal, str. Olt nr. 150 A, Jud. Olt Producerea și comercializarea în țară și străinătate a vagoanelor de transport mărfuri specializate sau de uz general pe două sau mai multe osii, tip acoperit, descoperit, platforme sau alte tipuri inclusiv asistență tehnică și service. 713,5
——————
(487,9+371,2)
Întreprinderea de vagoane Caracal
18. „Hidrojet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Breaza, Str. Grivița nr. 18, Jud. Prahova Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a unor componente ale aparaturii de injecție și hidraulică pentru mijloace de transport auto și nave maritime, inclusiv servicii și asistență tehnică. 682,8
——————
(576,7+120,8)
Întreprinderea mecanică Breaza
19. „Mirfo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Jiu, Str. Macului nr. 2, Jud. Gorj Producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică la cald și rece, mase plastice și cauciuc inclusiv servicii și asistență tehnică. 630,1
——————
(563,2+329,4)
Întreprinderea de mașini-unelte pentru presare și forjare Târgu Jiu
20. „Mts” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Secuiesc, Str. Fabricii nr. 7, Jud. Covasna Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a organelor de asamblare, mașinilor specifice și a elementelor de etanșare, inclusiv servicii și asistență tehnică. 617,6
——————
(517.5+162,5)
Întreprinderea mecanică Târgu Secuiesc
21. „Componente auto” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Topoloveni, Str. Industriei nr. 1, Jud. Argeș Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a supapelor, bolțurilor pentru mijloace de transport auto și agregate, a rotulelor pentru autoturismele Dacia și Oltcit și a bieletelor Oltcit. 572,4
——————
(474,0+109,3)
Întreprinderea de supape și bolțuri Topoloveni
22. „Forsev” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Armenească nr. 3 Execuția în țară și străinătate a lucrărilor de construcții montaj industriale, civile, agroindustriale, social-culturale edilitare și a lucrărilor de reparații. 542,0
——————
(536,7+248,6)
Întreprinderea-antrepriză de construcții speciale industriale și montaj București
23. „Menarom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, Calea Prutului nr. 12, Jud. Galați Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a echipamentelor, utilajelor și instalațiilor pentru industria navală, metalurgică și altele, inclusiv servicii și asistență tehnică. 538,5
——————
(354,5+416,2)
Întreprinderea mecanică navală Galați
24. „Turnătoria centrală” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpina, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 29, Jud. Prahova Proiectarea, producerea și comercializarea semifabricatelor turnate din oțel, fontă și neferoase, destinate echipamentului de utilaj minier, petrolier, chimic, utilajelor complexe, reductoarelor și mijloacelor de transport, a cămășilor pentru pompe extracție, țiței și pentru motoare navale, inclusiv servicii și asistență tehnică. 521,0
——————
(472,3+126,2)
Întreprinderea de piese turnate Câmpina
25. „Turnătoria de fontă” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Sărat, Str. Balta Albă nr. 60, Jud. Buzău Proiectarea, producerea și comercializarea pieselor turnate și eboșate din fontă. 508,6
——————
(533,2+75,4)
Turnătoria de piese fontă pentru mașini-unelte Râmnicu Sărat
26. „Termorom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 16, Jud. Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a cazanelor de aburi industriali, apă caldă și fierbinte, cazanelor recuperatoare, părților specifice pentru centralele termice și energetice, arzătoarelor și utilajelor tehnologice inclusiv servicii și asistență tehnică. 464,8
——————
(365,9+332,7)
Întreprinderea „Termorom” Cluj-Napoca
27. „Puișor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Scornicești, B-dul Muncii nr. 3, Jud. Olt Proiectarea, producerea și comercializarea pompelor auto pentru motoare de autoturisme, tractoare, autocamioane și autobuze inclusiv servicii și asistența tehnică. 415,4
——————
(367,8+146,6)
Întreprinderea de piese și subansamble auto Scornicești
28. „Icim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, Str. Carpaților nr. 15-17, Jud. Brașov Execuția lucrărilor de construcții, instalații și montaj la obiectivele industriale, energetice, hidroenergetice, agrozootehnice, social-culturale, gospodărie comunală, producerea și comercializarea construcțiilor metalice, prefabricatelor din beton și instalațiilor, agregatelor de carieră și balastieră, panourilor și confecțiilor electrice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 412,5
——————
(553,0+385,7)
Întreprinderea-antrepriză construcții industriale și montaj Brașov
29. „Grimex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Jiu, Aleea Macului nr. 3, Jud. Gorj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și în străinătate a utilajelor, subansamblelor și pieselor de schimb pentru industria minieră, industriei energetice și metalurgice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 382,2
——————
(408,6+282,7)
Întreprinderea de producție și antrepriză de montaj și reparații capitale utilaj minier Târgu Jiu
30. „Uamt” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, Str. Uzinelor nr. 8, Jud. Bihor Producerea și comercializarea în țară și străinătate a subansamblelor și pieselor pentru mijloace de transport rutiere, navale și aeriene, a pieselor turnate sub presiune din aliaje neferoase și injectate din metal, plastic și cauciuc, a bunurilor de larg consum industrial și alimentar inclusiv servicii și asistență tehnică. 363,8
——————
(458,3+264,8)
Întreprinderea de subansamble și piese pentru mijloace de transport Oradea
31. „Comefin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Costești, Str. Industriei nr. 36, Jud. Argeș Producerea și comercializarea sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor și pieselor de schimb pentru industria automobilelor, electrotehnicii, construcțiilor de mașini, chimice și transporturi. 346,2
——————
(263,2+83,3)
Întreprinderea de scule, dispozitive și verificatoare auto Costești
32. „Subex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, Str. Milcov nr. 3-5, Jud. Bacău Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a organelor de asamblare și a elementelor de îmbinare minieră, inclusiv servicii și asistență tehnică. 336,2
——————
(285,9+108,5)
Întreprinderea mecanică Bacău
33. „Mecanica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, Str. Manolești Deal nr. 97, Jud. Botoșani Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a organelor de asamblare și a echipamentelor hidropneumatice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 313,3
——————
(259,4+74,0)
Întreprinderea mecanică Botoșani
34. „Transilvania” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, Str. Poienelor nr. 5, Jud. Brașov Efectuarea transporturilor auto interne și internaționale. 275,0
——————
(243,4+37,9)
Întreprinderea de transporturi auto Brașov
35. „Armătura” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj- Napoca, Str. Gării nr. 19, Jud. Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a armăturilor de orice tip, fitingurilor echipamentelor de irigații, subansamblelor și pieselor de schimb din industria construcțiilor de mașini, inclusiv asistență tehnică și prestări de servicii. 269,5
——————
(221,8+106,0)
Întreprinderea „Armătura” Cluj-Napoca
36. „Icepronav” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, Str. 13 Iunie nr. 19 A, Jud. Galați Efectuarea de studii și cercetări în sectorul construcțiilor de nave și instalații plutitoare, realizarea de produse și procese tehnologice navale; proiectarea navelor maritime și fluviale, inclusiv servicii și asistență tehnică, activitate de comerț exterior în domeniul naval. 234,0
——————
(181,1+36,3)
Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru construcții navale Galați
37. „Apromat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 41, Jud. Arad Aprovizionarea și comercializarea materialelor și componentelor, produselor, utilajelor, instalațiilor și pieselor turnate și forjate pentru vagoane și alte domenii. 230,3
——————
(13,0+983,5)
Baza de aprovizionare și desfacere Arad
38. „Transtitan” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Smârdan nr. 27-29 Transporturi tehnologice, de marfă și călători în țară și străinătate inclusiv servicii și asistență tehnică în domeniul autotransport. 204,0
——————
(158,7+60,3)
Întreprinderea de transporturi auto București
39. „Suma” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Băilești, Șos. Galicea Mare nr. 3-5, Jud. Dolj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor, uneltelor și subansamblelor pentru agricultură și alte sectoare economice, inclusiv servicii. 202,0
——————
(147,5+113,5)
Întreprinderea mecanică Băilești
40. „Uaps” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Calafat, Str. Nicolae Bălcescu nr. 137, Jud. Dolj Proiectarea, producerea și comercializarea utilajelor și subansamblelor agricole, inclusiv servicii și asistență tehnică. 6,9
——————
(3,5+3,7)
Întreprinderea mecanică Băilești - Atelierul mecanic Calafat
41. „Mecanica Rotes” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgoviște, Str. Cooperației nr. 2, Jud. Dâmbovița Producerea și comercializarea în țară și străinătate a produselor industriei de mecanică fină, a robineților tuburi gaze, a reductoarelor de presiune pentru extracția țițeiului și armăturilor industriale, inclusiv servicii și asistență tehnică. 173,0
——————
(123,0+73,7)
Întreprinderea mecanică Târgoviște
42. „Umex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, Incinta Port Nou, dana 44 Descărcare pe platforme, prestări pentru încărcări-descărcări de mărfuri din import pentru export și în tranzit, încărcarea mărfurilor în nave clasice, RO-RO și specializate, produse de industria construcțiilor de mașini, expedierea mărfurilor din import la furnizorii interni în vagoane și mijloace de transport auto, efectuarea operațiilor legare-amarare a mărfurilor încărcate pe nave, vagoane și alte mijloace de transport, manipularea cotelor agabaritice și de tonaj ridicat. 155,1
——————
(127,9+22,6)
Întreprinderea de exploatare portuară pentru produsele industriei construcțiilor de mașini Constanța
43. „Imix” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Agnita, Str. Gării nr. 66, Jud. Sibiu Proiectarea, producerea și comercializarea pieselor de schimb și subansamblelor pentru mijloace de transport auto, pentru industria gazului metan și industria ușoară, diverselor confecții metalice și mase plastice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 126,3
——————
(89,4+66,0)
Fabrica mecanică fină Agnita
44. „Iepiaf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, Str. Fabricii de chibrituri nr. 13-21, Jud. Cluj Producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor, instalațiilor și echipamentelor pentru industria alimentară, tehnica frigului, condiționarea aerului, criogenice și protecția meniului; cercetări și proiectări de instalații, utilaje, secții, fabrici și complexe în domeniul industriei alimentare; producerea și comercializarea produselor alimentare. 86,9
——————
(73,3+24,4)
Centrul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru utilaj de industrie alimentară și tehnica frigului Cluj-Napoca
45. „Tem” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 72, Jud. Cluj Prestări de transporturi pentru întreprinderile constructoare de mașini; întreținerea și repararea mijloacelor de transport auto. 67,3
——————
(65,1+10,2)
Autobaza tip secție din cadrul Combinatului de utilaj greu
46. „Rominex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Aleea C.F.R. nr. 9, Jud. Timiș Prestări în domeniul furnizorului general intern și extern pentru mașini, instalații și echipamente miniere, excavatoare cu rotor și mașini de haldat. 65,2
——————
(0,7+99,7)
Centrală industrială de utilaj minier și mașini de ridicat Timișoara
47. „Universal tractor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, Str. Turnului nr. 5, Jud. Brașov Export-import de tractoare agricole și industriale, inclusiv echipamentele specifice, mașini, utilaje, unelte, remorci agricole și piese de schimb inclusiv servicii și asistență tehnică. 42,6
——————
(2,3+indescifrabil)
Întreprinderea de comerț exterior „Universal-Autotractor" Brașov - activitatea de comerț exterior pentru tractoare și mașini agricole
48. „Astra-trading” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, Str. Turnului nr. 5, Jud. Brașov Export-import de autocamioane, autobasculante, remorci auto, trailere, autobuze, troleibuze, autoutilitare, autospeciale, componente, subansamble inclusiv servicii și asistență tehnică. 34,7
——————
(1,2+401,9)
Întreprinderea de comerț exterior „Universal-Autotractor” - Brașov - activitatea de comerț exterior pentru mijloace de transport auto
49. „Romenergo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Victoriei nr. 91-93 Export-import echipamente, instalații, obiective complexe sau părți centrale nuclearo-electrice, alte echipamente și instalații industriale. 23,5
——————
(0,7+1240,5)
Întreprinderea de comerț exterior „Romenergo” București
50. „Chema proiect” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Griviței nr. 355, sector 1 Activitate de proiectare, engineering, consulting și alte servicii în domeniul construcțiilor de mașini destinate industriei chimice și petrochimice; producerea și comercializarea componentelor pentru aceste domenii inclusiv servicii și asistență tehnică. 18,7
——————
(14,8+10,3)
Institutul de cercetări și proiectări tehnologii de fabricație București
51. „Autodacia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, Str. Mircea Vodă nr. 42, Jud. Argeș Export-import autoturisme și mărfuri industriale de larg consum inclusiv servicii și asistență tehnică. 6,2
——————
(0,2+241,7)
Întreprinderea de comerț exterior „Auto Dacia” Pitești Colibași
52. „Mega” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, B-dul Muncii nr. 256 Proiectare și prestare de servicii informaționale-informatice, servicii, asistență tehnică și comercializare produse de larg consum. 43,9
——————
(42,3+9,1)
Centrul de calcul București
53. „Imar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, Str. Aurel Vlaicu nr. 14, Jud. Arad Producerea și comercializarea de mobilier din lemn, PAL, elemente sertare, case prefabricate, produse de tapițerie. 519,6
——————
(263,7+253,4)
Combinatul de prelucrare a lemnului Arad
54. „Inpes” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, Str. Transilvaniei nr. 15, Jud. Arad Producerea și comercializarea mobilierului din lemn. 27,5
——————
(21,4+35,8)
Combinatul de prelucrare a lemnului Arad
55. „Iseb” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sebeș, Calea Buteni nr. 2, Jud. Arad Producerea și comercializarea mobilierului, prestări de servicii-montaj mobilier în țară și străinătate. 21,8
——————
(21,8+8,9)
Combinatul de prelucrare a lemnului Arad
56. „Comprel” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comănești, Str. Crinului nr. 15, Jud. Bacău Producerea și comercializarea de cherestea, stratificate, mobilă; efectuarea de operațiuni de import-export în specificul unității inclusiv schimb de mărfuri. 404,2
——————
(414,0+177,7)
Combinatul de prelucrare a lemnului Comănești
57. „Cosna” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Ocna, Str. T. Vladimirescu nr. 15, Jud. Bacău Fabricarea de mobilă și alte produse din lemn; efectuarea de operațiuni de import-export. 10,7
——————
(10,4+14,4)
Combinatul de prelucrare a lemnului Comănești - Secția de mobilă Târgu Ocna
58. „Rostramo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Jiu, Bd. 1 Mai nr. 354, Jud. Gorj Producerea și comercializarea mobilei, cherestelei, placajului, furnirului estetic, plăcilor aglomerate din lemn. 385,9
——————
(289,1+153,6)
Combinatul de prelucrare a lemnului Târgu Jiu
59. „Mobila Alfa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, Șos. Borșului nr. 19, Jud. Bihor Producerea și comercializarea mobilierului din lemn, proiectare-cercetare în domeniul fabricării mobilei. 214,3
——————
(152,0+153,1)
Combinatul de prelucrare a lemnului Oradea
60. „Romobin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Orașul Dr. Petru Groza, Str. Argeșului nr. 9, Jud. Bihor Producerea și comercializarea mobilierului din lemn tapițat și binale. 55,2
——————
(39,2+40,6)
Combinatul de prelucrare a lemnului Oradea
61. „Mobiltileagd” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Com.Tileagd, Str. Gării, Jud. Bihor Producerea și comercializarea produselor finite și semifinite din lemn și tapițerii. 51,7
——————
(30,5+29,2)
Combinatul de prelucrare a lemnului Oradea
62. „Exmob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, Str. T. Vladimirescu nr. 87, Jud. Bihor Producerea și comercializarea produselor finite și semifinite din lemn. 39,0
——————
(9,9+20,1)
Combinatul de prelucrare a lemnului Oradea
63. „Mobilsal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Salonta, Str. 6 Martie nr. 6, Jud. Bihor Producerea și comercializarea mobilierului din lemn și tapițat. 29,6
——————
(14,5+21,3)
Combinatul de prelucrare a lemnului Oradea
64. „Movas” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vaslui, Str. Fabricii nr. 4, Jud. Vaslui Producerea și comercializarea mobilierului și altor produse finite din lemn. 249,5
——————
(186,3+ 123,7)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Vaslui
65. „Luceafărul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Negrești, Str. Gării nr. 2, Jud. Vaslui Producerea și comercializarea mobilierului și altor produse finite din lemn. 49,2
——————
(44,3+5,1)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Vaslui
66. „Cantemir” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Huși, Str. Ana Ipătescu nr. 2, Jud. Vaslui Producerea și comercializarea mobilierului, altor produse finite din lemn și articole pentru agricultură. 13,4
——————
(10,8+3,2)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Vaslui
67. „Faimar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baia Mare, Bd. București nr. 104, Jud. Maramureș Producerea și comercializarea articolelor din faianță vitrifiate, sticlă menaj, decorative. 229,4
——————
(172,2+ 60,5)
Întreprinderea de faianță-sticlă „Faimar” Baia Mare
68. „Montana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpeni, Str. Moților nr. 77, Jud. Alba Producerea și comercializare de mobilier, cherestea, plăci aglomerate din lemn. 121,1
——————
(135,5+48,8)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Câmpeni
69. „Ucru” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Doina nr. 9, sector 5 Producerea și comercializarea de utilaje și piese de schimb pentru industria lemnului. 117,2
——————
(71,5+56,7)
Unitatea de construcții și reparații utilaje București
70. „Transcolecta” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Labirint nr. 65-67, sector 3 Colectarea, contractarea, depozitarea, conservarea și livrarea de paie, stuf, transportul de materii prime, materiale și produse finite, proiectare, prezentarea produselor specifice, prestări de servicii în domeniul său de activitate. 174,4
——————
(162,3+34,0)
Unitatea de colectare transport paie pentru industria celulozei București
71. „Sticla” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turda, Str. Fabricii nr. 71, Jud. Cluj Producerea și comercializarea articolelor de sticlărie, fiole, flacoane, matrițe, piese de schimb specifice. 212
——————
(192,7+126,6)
Întreprinderea de sticlărie Turda
72. „Vitrometan” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, Șos. Sibiului nr. 13-33, Jud. Sibiu Producerea și comercializarea sticlăriei de menaj, cristal, celuloză din sticlă. 173,3
——————
(128,7+ 122,3)
Întreprinderea „Vitrometan” Mediaș
73. „Compil-Pipera” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Șos. Pipera nr. 44, sector 2 Asigurarea în sistem mic-gros a agenților economici cu materii prime, scule tăietoare, feronerie binale și mobilă, piese de schimb, utilaje și alte materiale specifice industriei lemnului, sticlei, celulozei, hârtiei; activitate de import-export cu produse și materiale specifice acestora. 145,0
——————
(7,2+513,1)
Bază de aprovizionare și desfacere București
Departamentul industriei lemnului
74. „Imprelg” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gugești, Jud. Vrancea Producerea și comercializarea placajului, panelului, furnirelor, cherestelei, scaunelor tâmplărești și altor produse din lemn. 128,6
——————
(149,1+31,5)
Întreprinderea de industrializare a lemnului Gugești
75. „Electromagnetica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5 Producerea și comercializarea de echipamente de telecomunicații, automatizări, SDV-uri, utilaje pentru autodotare; servicii de: consultanță privind conducerea și organizarea producției și a muncii pentru societățile comerciale pe acțiuni, studii marketing, prognoză, dezvoltare; service în țară și străinătate pentru produsele din profilul de fabricație al societății în perioada de garanție și postgaranție; întreținere și reparare a mașinilor, utilajelor, mijloacelor de transport și ridicat din dotarea societății; cercetare, proiectare constructivă și tehnologică pentru produse de telecomunicații și automatizări, SDV-uri, utilaje pentru autodotare; activități sociale pentru personalul propriu (cantină, creșă, grădiniță, locuințe de serviciu); activități comerciale în țară și străinătate. 914,43
——————
(559,4+679,1)
Întreprinderea „Electromagnetica” București
76. „Umeb” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6 Producerea și comercializarea de motoare electrice de curent continuu și curent alternativ, grupuri electrogene și convertizoare de sudură, bunuri de larg consum, utilaje specifice industriei electrotehnice. 658,1
——————
(466,7+531,1)
Întreprinderea de mașini electrice București
77. „Ipee” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Curtea de Argeș, str. Albești nr. 14, Jud. Argeș Producerea și comercializarea de: componente electronice pasive, bunuri electronice și piese de schimb pentru acestea, mașini, utilaje și instalații specifice industriei electronice și electrotehnice, scule, dispozitive și verificatoare specifice industriei electronice; studii și cercetări în domeniul de activitate; activități cu caracter social în favoarea salariaților. 399,4
——————
(322,3+94,5)
Întreprinderea de produse electronice și electrotehnice Curtea de Argeș
78. „Electroargeș” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Curtea de Argeș, Str. Albești nr. 14, Jud. Argeș Producerea și comercializarea de: bunuri de larg consum electrotehnice; unelte electrice de mână și piese de schimb pentru acestea; scule, dispozitive și verificatoare specifice industriei electrotehnice; studii și cercetări în domeniul de activitate; activități cu caracter social în favoarea salariaților. 394,7
——————
(282,5+129,6)
Întreprinderea de produse electronice și electrotehnice Curtea de Argeș
79. „Metaloglobus” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Fântânica nr. 38, sector 2 Producerea și comercializarea de accesorii pentru industria ușoară, bunuri de larg consum, articole sportive, jucării, scule și dispozitive; activități de cercetare-proiectare în domeniul de activitate; transport intern și internațional. 236,9
——————
(161,9+81,7)
Întreprinderea „Metaloglobus” București
80. „Vef” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, Bd. Independenței nr. 5, Jud. Vrancea Producerea și comercializarea de vase din tablă emailată, execuția de produse și accesorii de uz casnic din tablă; activități de import-export, activități de proiectare și cercetare în domeniul tehnologiilor, utilajelor și SDV-urilor, din domeniu. 159,37
——————
(121,1+34,8)
Întreprinderea de vase emailate Focșani
81. „Vas” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, Jud. Mureș Producerea și comercializarea de vase din tablă emailată, confecții metalice și alte articole de uz casnic și industrial. 155,7
——————
(138,5+43,1)
Întreprinderea de vase emailate Sighișoara
82. „Flacăra” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Str. Calomfirescu nr. 2, Jud. Prahova Producerea și comercializarea de: mașini de tocat carne, mașini de măcinat, vase din fontă emailată, frigidere cu compresor, congelatoare, sobe și aparate de încălzit, cazane de baie și pentru încălzire centrală, armături industriale, piese turnate din fontă; activități de service și reclamă, cercetare-proiectare în domeniul de activitate. 104,3
——————
(91+54,2)
Întreprinderea „Flacăra” Ploiești
83. „Electrofar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Parâng nr. 76 Producerea și comercializarea de: produse de tehnica vidului (lămpi fluorescente tubulare, lămpi cu vapori de mercur și sodiu, lămpi cu incandescență, lămpi de semnalizare); aparate pentru ștergerea memoriilor electronice, firme luminoase protectoare cu gaz pentru telecomunicații; activitate de cercetare proiectare în domeniul specific. 83,3
——————
(54,7+86)
Întreprinderea „Electrofar” București
84. „Termex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Balș, Str. Nicolae Bălcescu nr. 110, Jud. Olt Producerea și comercializarea de aparate de încălzit și de gătit cu combustibil solid, lichid sau gazos, piese de schimb din fontă, cazane de baie, produse de uz casnic. 68,3
——————
(63,3+34,3)
Întreprinderea „Jiul” Balș
85. „Ideal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, Str. Căruciorului nr. 1, Jud. Sibiu Producerea și comercializarea de articole de uz casnic, cărucioare, vehicule pentru copii, jucării, articole sport, vase inox, articole de marochinărie, confecții din tablă, țeavă, bare. 41
——————
(37,1+37,2)
Întreprinderea „Ideal” Mediaș
86. „Presinf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Str. Maramureș nr. 2, Jud. Prahova Prestări de servicii în domeniul informaticii, electrotehnicii și electronicii; comercializarea tehnicii de calcul. 8,6
——————
(8,6+0)
Oficiul de calcul Ploiești din „Info-service” - București
87. „Decomar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Doamnei nr. 1, sector 3 Prestarea de servicii în domeniul aprovizionării, depozitării și desfacerii mărfurilor din import și din țară prin rețeaua proprie de depozite pentru orice agent economic care solicită asemenea servicii. 443,5
——————
(41,8+944,5)
Baza de aprovizionare pentru industria ușoară București
88. „Textila Ardeleană” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, Str. Uzinei nr. 6-8, Jud. Satu Mare Producerea și comercializarea țesăturilor de bumbac și tip bumbac. 329,0
——————
(221,3+140,7)
Întreprinderea textilă „Ardeleana” Satu Mare
89. „Oltcotton” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drăgănești-Olt, Str. Progresului nr. 1, Jud. Olt Producerea și comercializarea firelor din bumbac și tip bumbac. 321,0
——————
(286,8+52,8)
Întreprinderea de bumbac Drăgănești-Olt
90. „Ața Odorhei” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Odorheiu Secuiesc, Str. Nicolae Bălcescu nr. 2, Jud. Harghita Producerea și comercializarea firelor de bumbac, tip bumbac și a aței. 317,3
——————
(253,9+85,9)
Întreprinderea de ață și filatură Odorhei
91. „Matex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Deva, Str. Dorobanților nr. 34, Jud. Hunedoara Producerea de țesături tip mătase pentru căptușeli, îmbrăcăminte, marochinărie și înlocuitori piele; servicii metrologie, mecanoenergetic și alte servicii din domeniul textil; activitate cercetare-proiectare; activitate import-export; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 233,3
——————
(191,6+42,8)
Întreprinderea „Țesătoria de mătase” Deva
92. „Textila Teleorman” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roșiori de Vede, Str. Oltului nr. 59, Jud. Teleorman Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac, țesăturilor tehnice de bumbac și tip bumbac pentru economia națională. 222,8
——————
(154,1+124,9)
Întreprinderea textilă „Teleorman” Roșiori de Vede
93. „Textor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, Str. 8 Martie nr. 36, Jud. Mureș Producerea de țesături tip mătase și amestec, articole tehnice, confecții textile, piese de schimb și accesorii; servicii pentru terți; lucrări de cercetare-proiect&re; comercializare bunuri. 181,2
——————
(163,1+39,5)
Întreprinderea „Țesătoria de mătase” Târgu Mureș
94. „Mondiala” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, Str. Petöfi Sandor nr. 23, Jud. Satu Mare Producerea și comercializarea confecțiilor textile pentru femei, bărbați și copii; crearea și comercializarea de produse de confecții unicat și de serie mică; de piese de schimb specifice domeniului confecțiilor; crearea de modele în vederea sondării pieței la intern și extern. 162,2
——————
(89,6+101,5)
Întreprinderea de confecții „Mondiala” Satu Mare
95. „Braiconf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, Str. Școlilor nr. 53, Jud. Brăila Fabricarea și comercializarea confecțiilor textile în țară și străinătate; efectuarea de studii și cercetări în domeniul confecțiilor; efectuarea operațiunilor de comerț exterior și aport valutar; organizarea de târguri și expoziții în țară și străinătate, reclamă comercială. 156,3
——————
(67,3+198,2)
Întreprinderea de confecții Brăila
96. „Ciorapi” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 11, Jud. Timiș Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a ciorapilor pentru bărbați și copii; servicii terți; activitate import-export. 155 2
——————
(94,0+89,5)
Întreprinderea de ciorapi Timișoara și Întreprinderea de tricotaje Sânnicolau Mare
97. „Confecții” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reșița, Bd. Republicii nr. 100, Jud. Caraș-Severin Producerea și comercializarea de confecții textile pentru femei, bărbați și copii; crearea de modele pentru testarea pieței la intern și extern; execuția de piese de schimb; transporturi auto. 153,1
——————
(88,2+104,4)
Întreprinderea de confecții Reșița
98. „Simat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, Str. Nicolae Titulescu nr. 8, Jud. Mureș Producerea de țesături tip mătase și țesături brodate; prestări servicii; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 141,5
——————
(47,9+37,1)
Întreprinderea „Țesătoria de mătase” Sighișoara
99. „Politex" - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Negrești-Oaș, Str. Victoriei nr. 1, Jud. Satu Mare Producerea de fire groase de in, cânepă, fire polipropilenă, țesături polipropilenă saci in-cânepă, țesături ambalaj, sfori polipropilenă, țesături decorative din polipropilenă; prestări servicii; lucrări de cercetare și proiectare; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 115,5
——————
(77,1+40,9)
Întreprinderea de in și cânepă Negrești-Oaș
100. „Moda” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, Str. Ocsko Terezia nr. 86, Jud. Arad Producerea și comercializarea confecțiilor textile pentru femei, bărbați și copii; crearea și comercializarea unor produse unicat și de serie mică; de piese de schimb specifice utilajelor de confecții. 113,9
——————
(51,8+126,5)
Întreprinderea de confecții Arad
101. „Pantex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, Calea București nr. 313, Jud. Brașov Producerea de articole de pasmanterie, benzi industriale, confecții pasmanterie și textile; lucrări de cercetare-proiectare; servicii pentru terți; comercializarea bunurilor și serviciilor; activitate de comerț exterior. 112,5
——————
(80,6+52,3)
Întreprinderea textilă „Republica” Dârste
102. „Târnava” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, Str. Mihai Eminescu nr. 69, Jud. Mureș Producerea și comercializarea de confecții textile pentru femei, bărbați și copii la intern și extern; crearea de modele pentru testarea pieței interne și externe; confecționarea de piese de schimb pentru mașini, textile și mașini-unelte; transport auto. 101,6
——————
(55,9+118,0)
Întreprinderea de confecții „Târnava” Sighișoara
103. „Confecția sib 3” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42, Jud. Sibiu Producerea și comercializarea de confecții textile; de modele pentru testarea pieței interne și externe; creație, management, consulting, informatică, piese de schimb etc.; alte servicii pentru diverși agenți economici. 99,5
——————
(53,3+43,7)
Centrala industriei confecțiilor Sibiu și Întreprinderea de confecții Sibiu
104. „Confecția sib 1” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42, Jud. Sibiu Producerea și comercializarea de confecții textile. 75,3
——————
(32,4+51,8)
Întreprinderea de confecții Sibiu
105. „Confecția sib 2” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42, Jud. Sibiu Producerea și comercializarea de confecții textile. 37,7
——————
(16,4+24,8)
Întreprinderea de confecții Sibiu
106. „Confecții” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Marghita, Str. Liliacului nr. 22, Jud. Bihor Producerea și comercializarea confecțiilor textile pentru femei, bărbați și copii, confecții, tricotaje, ciorapi; crearea și comercializarea de produse de confecții unicat și serie mică; producerea de piese schimb pentru mașini textile; crearea de modele pentru sondarea cererii pieței interne și externe. 89,2
——————
(43,8+79,7)
Întreprinderea de confecții Marghita
107. „Confstar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baia Mare, Bd. Republicii nr. 2, Jud. Maramureș Producerea și comercializarea confecțiilor pentru femei, bărbați și copii; a unor produse de confecții unicat și serie mică; de piese de schimb specifice domeniului confecțiilor; crearea de modele pentru sondarea pieței interne și externe. 84,6
——————
(56,1+55,6)
Întreprinderea de confecții Baia Mare
108. „Moda” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Str. Brediceanu nr. 10, Jud. Timiș Producerea și comercializarea de confecții textile pentru femei, bărbați și copii; piese de schimb pentru mașini textile de cusut; crearea de modele noi pentru sondarea pieței și comercializarea confecțiilor realizate prin serie mică. 76,1
——————
(44,8+65,8)
Întreprinderea de confecții „Bega” Timișoara
109. „Artex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Calea Șagului nr. 23, Jud. Timiș Producerea de țesături pentru mobilă și decorațiuni interioare; confecții de stofă de mobilă; lucrări de cercetare-proiectare; activitate de comerț interior și exterior; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 73,8
——————
(50,8+33,8)
Întreprinderea „Arta textilă” Timișoara
110. „Mureșul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, Str. Zăgazului nr. 14, Jud. Mureș Producerea și comercializarea confecțiilor textile pentru femei, bărbați și copii; crearea de modele pentru testarea pieței interne și externe; producerea de piese de schimb specifice domeniului de confecții. 65,3
——————
(30,0+41,4)
Întreprinderea de confecții „Mureșul” Târgu Mureș
111. „Borangicul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Vitan nr. 238, sector 3 Producerea de țesături mătase și tip mătase; confecții mătase; prestări servicii în domeniul mecanic și textil; activitate de comerț exterior; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 63,9
——————
(45,44+28,7)
Întreprinderea „Borangicul” București
112. „Arieșul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baia de Arieș, Str. Arieșului nr. 2, Jud. Alba Producerea și comercializarea de confecții textile pentru femei, bărbați și copii, pentru piața internă și externă; crearea de modele noi, pentru sondarea pieței interne și externe; producerea de piese de schimb pentru mașini textile. 58,0
——————
(36,5+36,2)
Întreprinderea de confecții Baia de Arieș
113. „Select” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Dudești nr. 186, sector 3 Producerea de țesături și galanterie; confecții textile; prestări servicii în domeniul textil; lucrări de cercetare-proiectare; activitate import-export; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 57,7
——————
(36,5+31,1)
Întreprinderea de mătase „Select” București
114. „Stil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vulcan, Str. Republicii nr. 75, Jud. Hunedoara Producerea și comercializarea produselor de îmbrăcăminte exterioară pentru bărbați, femei și copii; a confecțiilor în serie scurtă și din cupoane; crearea de noi modele pentru testarea pieței interne și externe. 52,0
——————
(25,8+48,3)
Întreprinderea de confecții Vulcan
115. „Filseta” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Lugoj, Str. Timișorii nr. 125, Jud. Timiș Producerea de fire mătase naturală; confecții, textile tip sport; producerea de piese de schimb pentru industria ușoară; comercializarea produselor realizate. 37,7
——————
(13,4+33,9)
Filatura de mătase naturală Lugoj
116. „S.F. - Tex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, Str. Traian nr. 239, Jud. Galați Confecționat sfori, frânghii și parâme din fibre naturale și sintetice; activitate import-export; comercializarea produselor realizate. 16,6
——————
(18,5+13,7)
Întreprinderea textilă „Năvodul” Galați
117. „Tricotaje” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Hălăucești, Str. Libertății nr. 10, Jud. Iași Producerea și comercializarea de tricotaje și confecții din țesături; servicii import-export. 8,4
——————
(43+10,5)
Întreprinderea de tricotaje Hălăucești
118. „Perla Covasnei” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Biborțeni, Str. Principală nr. 4, Jud. Covasna Îmbutelierea de ape minerale și apă plată; captarea și îmbutelierea dioxidului de carbon natural; producerea și îmbutelierea de băuturi răcoritoare; producerea și îmbutelierea oțetului alimentar; producerea gheții artificiale; comercializarea acestor produse în țară și străinătate; organizarea de baze de tratament și agrement pe lângă izvoarele în exploatare; producerea de butelii din material plastic; transport intern și internațional de mărfuri specifice obiectului de activitate; fabricarea de piese de schimb pentru instalațiile de îmbuteliere; acordarea de asistență tehnică și managerială în industria îmbutelierii băuturilor nealcoolice. 73,0
——————
(84,4+85,6)
Întreprinderea de extracție ape minerale - I.E.A.M. - Biborțeni
119. „Progresul” - S.A., cu sucursale: - prefabricate București, - mase plastice București, - cărămizi Jilava. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Șos. Giurgiului nr. 5, Jilava, sector Producerea și comercializarea prefabricatelor din beton armat și precomprimat, produselor din mase plastice, cărămizilor ceramice, confecțiilor metalice și utilajelor tehnologice pentru construcții, precum și a produselor din piatră naturală. 252,0
——————
(192,0+94,7)
Întreprinderea de prefabricate din beton „Progresul” București
120. „Cesarom” - S.A., cu sucursale: - materiale de finisaj; - obiecte sanitare din porțelan; - elemente din gresie. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Preciziei nr. 1, sector 6 Producerea și comercializarea materialelor de finisaj și pardoseli-plăci faianță, plăci gresie, placaj ceramic - obiectelor sanitare din porțelan și semiporțelan; tuburilor și elementelor din gresie antracidă. 193,2
——————
(185,9+113,0)
Întreprinderea de materiale de construcții „Cesarom” București
121. „Nordagreg” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Odoreu - Satu Mare, Str. Republicii nr. 98, Jud. Satu Mare Activitatea de extragere, transportul, sortarea și expedierea agregatelor minerale, producerea și comercializarea de prefabricate din beton simplu și ornat, confecții metalice. 114,4
——————
(117,8+26,0)
Întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Odoreu - Satu Mare
122. „Dorna” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vatra Dornei, Str. Podul Verde nr. 36, Jud. Suceava Producerea și comercializarea mașinilor, utilajelor, echipamentelor și pieselor de schimb pentru industria materialelor de construcții, lemnului și alte ramuri, a echipamentului metalic pentru uși și ferestre. 82,4
——————
(93 0+73,8)
Întreprinderea de construcții, reparații, piese de schimb Vatra Dornei
123. „Mureșeni” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, Str. Gh. Doja nr. 193, Jud. Mureș Producerea și comercializarea de cărămizi și blocuri ceramice, blocuri din beton cu agregate ușoare, granulat și alte materiale de construcții. 46,1
——————
(29,1+13,5)
Întreprinderea de produse ceramice Mureșeni - Târgu Mureș
124. „Sicim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, Incintă Port Dana nr. 68, Jud. Constanța Efectuarea operațiunilor portuare - descărcarea din mijloacele de transport, depozitarea, ambalarea, paletizarea și încărcarea în nave maritime și fluviale a cimentului și altor produse ale industriei silicaților și produșilor oxilici destinate exportului. 40.8
——————
(118,8+0)
Combinatul pentru lianți și azbociment Medgidia - Secția siloz port Constanța
125. „Ceprocim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Preciziei nr. 6-8, sector 6 Asigurarea serviciilor inginerești în domeniul marketing, management, cercetare, consulting, proiectare, microproducție și alte servicii conexe. 50,5
——————
(23,2+52,5)
Institutul de cercetare și proiectare pentru industria lianților și azbocimentului București
126. „Progelia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, Str. Carpaților nr. 24, Jud. Brașov Asigurarea serviciilor inginerești în domeniul marketing, management, cercetare, consulting, proiectare, microproducție și alte servicii conexe. 5,4
——————
(3,6+8,1)
Institutul de cercetare și proiectare pentru industria lianților și azbocimentului București
127. „Dunacor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, Șos. Vizirului km 10, Jud. Brăila Producerea și comercializarea de celofibră tip bumbac și tip lână, fire și rețele cord, mătase, celofan și confecții celofan, carboximetilceluloză, acid sulfuric, sulfură de carbon și alte produse, executare de utilaje, piese de schimb și protecții anticorozive. 3.603,0
——————
(3.437,2+165,8)
Combinatul de fibre și fire artificiale Brăila
128. „Verachim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Giurgiu, Șos. Sloboziei km 4, Jud. Giurgiu Producerea și comercializarea de coloranți și pigmenți organici, vulcacite, epiclorhidrină, rășini sintetice, realizate în 41 sortimente. 3529,9
——————
(3456,6+3,3)
Combinatul chimic Giurgiu
129. „Archim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Com. Vladimirescu, Jud. Arad Fabricarea și comercializarea de îngrășăminte chimice, prestarea de servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 2625,7
——————
(2540,6+155,1)
Combinatul de îngrășăminte chimice Arad
130. „Famos” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, Calea Unirii nr. 22, Jud. Suceava Fabricarea și comercializarea de fire mătase viscoză, produse din mase plastice, produse sanitar-farmaceutice, precum și prelucrarea avansată chimico-biologică a cerealelor. 2.115,2
——————
(2.017,2+98,0)
Combinatul de fire și fibre artificiale Suceava
131. „Cesom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Dej, Str. Bistriței nr. 63, Jud. Cluj Fabricarea și comercializarea de celofibră tip bumbac. 2.024,4
——————
(1.918,8+105,6)
Întreprinderea de fibre artificiale Dej
132. „Polirom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roman, Str. Chimiei nr. 1, Jud. Neamț Fabricarea de polimeri, fire și fibre sintetice, produse prelucrate din acestea, piese de schimb și accesorii; activitate de comerț exterior prin societăți specializate sau proprii; orice activități ce sunt în legătură directă sau indirectă cu obiectul societății. 1.520,9
——————
(1.420,2+100,7)
Întreprinderea de fire și fibre poliamidice Roman
133. „Artego” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Jiu, Str. Ciocârlău nr. 38, Jud. Gorj Prelucrarea de benzi de transport din cauciuc, garnituri presate din cauciuc, plăci tehnice și covoare din cauciuc regenerat, rezultat din refolosirea deșeurilor de cauciuc și anvelope uzate. 997,9
——————
(942,9+55,0)
Întreprinderea de articole tehnice din cauciuc și cauciuc regenerat Târgu Jiu
134. „Carbosin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Copșa Mică, Str. Uzinei nr. 2, Jud. Sibiu Fabricarea și comercializarea negrului de fum (în 4 sortimente), metacrilat de metil, sulfat de amoniu, polimetacrilat de metil (în 3 sortimente), acid oxalic, acid formic, sulfat de sodiu, utilități (energie și abur), produse prelucrate din mase plastice, prestări servicii, întreținere și reparații curente. 766,2
——————
(45,2+721,0)
Întreprinderea chimică „Carbosin” Copșa Mică
135. „Colorom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Codlea, Str. Lungă nr. 27, Jud. Brașov Producția și comercializarea de coloranți, intermediari organici, hârtie heliografică, energie electrică, termică, gheață și alte utilități, alte produse chimice, utilaje și componente ale acestora, prestări servicii. 729,5
——————
(592,7+136,8)
Întreprinderea de coloranți „Colorom” Codlea
136. „Transchim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. C-tin Roșianu nr. 27-29, sector 4 Transporturi auto de materii prime și materiale în trafic intern și internațional, agabaritice, de specialiști, asigurarea mijloacelor de transport pentru asistență tehnică, pe schimburi și transportul tehnologic în interiorul combinatelor. 576,8
——————
(549,4+27,4)
Întreprinderea de transporturi auto în industria chimică București
137. „Aprodem” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Rafinăriilor nr. 4, Jud. Prahova Aprovizionarea cu utilaje, piese de schimb și materiale diverse din țară și import a societăților comerciale din ramura industriei chimice și petrochimice și din alte ramuri ale economiei; depozitarea și livrarea prin depozite centrale, prin sistem SERVICE și prin sistemul tranzitului cu participarea la decontări a tuturor gamelor de utilaje, piese de schimb, materii prime și materiale către societățile comerciale; constituirea și depozitarea unor stocuri de utilaje, piese de schimb și materiale diverse, ca stoc de intervenție operativă la dispoziția Departamentului industriei chimice și petrochimice. 426,8
——————
(12,8+414,0)
Baza de aprovizionare cu utilaje și piese de schimb pentru industria chimică și petrochimică Ploiești
138. „Spumoplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, Str. Bucovăț nr. 200, Jud. Dolj Producerea și comercializarea de piese și subansamble pentru industria constructoare de mașini (autoturisme OLTCIT și DACIA), bunuri de larg consum din materiale plastice și spumă poliuretanică flexibilă, vopsele pe bază de ulei, de in și rășini alchidice și vinilice, masticuri pentru autoturisme și ambalaje din materiale plastice. 353,2
——————
(331,3+21,8)
Întreprinderea chimică Craiova
139. „Flastex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tulcea, Str. Grădinilor nr. 6, Jud. Tulcea Fabricarea de produse din polipropilenă și polietilenă sub formă de folii și saci și comercializarea lor. 343,7
——————
(312,9+30,8)
Întreprinderea de prelucrare mase plastice Tulcea
140. „Marchim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mărășești, Șos. Națională nr. 6, Jud. Vrancea Fabricarea și comercializarea de produse chimico-casnice și altor produse organice. 337,8
——————
(269,2+68,6)
Întreprinderea de detergenți și sinteze Mărășești
141. „Amco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Șos. București-Ploiești km 13,2, Otopeni, sector 1, București Cercetarea, proiectarea, fabricarea și comercializarea de aparate de măsură și control, aparatură de laborator, elemente de execuție și automatizare, armături industriale, valve, ventile și căpăcele pentru camere de aer, catalizatori și alte obiecte din metale prețioase (inclusiv recuperarea și rafinarea deșeurilor cu conținut de metale prețioase) și activitatea de SERVICE, în țară și străinătate. 321,7
——————
(124,0+197,7)
Întreprinderea de aparate de măsură și control Otopeni
142. „Saturn” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, Str. Careiului nr. 1-3, Jud. Satu Mare Proiectarea, producția și comercializarea la intern și export, de instalații, echipamente și utilaje tehnologice, mașini unicat, de serie mică, piese de schimb, piese turnate din fontă și neferoase, construcții metalice, armături industriale, bunuri de consum. 282,4
——————
(205,0+77,4)
Întreprinderea de piese de schimb și utilaj pentru industria chimică, Satu Mare
143. „Sintofarm” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ziduri între vii nr. 23, sector 2 Fabricarea și comercializarea de medicamente, coloranți, rășini epoxidice și alte produse chimice. 269,3
——————
(170,6+98,7)
Întreprinderea de medicamente și coloranți „Sintofarm” București
144. „Prodcomplex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, Str. Gh. Doja nr. 177, Jud. Mureș Proiectarea, producerea și comercializarea de utilaje, SDV-uri, produse diverse și bunuri de larg consum din materiale plastice, cauciuc, sticlă, metal și textile, reparații motoare electrice și reparații prin aplicarea licenței Metalock inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și în străinătate. 257,7
——————
(206,0+51,7)
Întreprinderea „Prodcomplex” Târgu Mureș
145. „Dero” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Bd. Republicii nr. 291, Jud. Prahova Proiectarea, producerea și comercializarea de detergenți, acizi naftenici și derivați, naftenați metalici, octocați metalici, lichide termice, stabilizatori de material plastic, auxiliari de metalurgie și pentru alte industrii, solvenți, produse cosmetice, produse antiincendiare și alte produse chimice.
Efectuarea operațiunilor de comerț exterior, engineering, colaborarea direct cu bănci de comerț exterior, efectuarea operațiunilor de fond valutar, putând participa și conveni la operațiuni de credit. Efectuarea de studii și cercetări în domeniul fabricației de detergenți și domenii anexe.
Desfășurarea de activități cu caracter social în favoarea salariaților.
251,2
——————
(135,6+180,7)
Întreprinderea „Dero” Ploiești
146. „Uniplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, Bd. Independenței nr. 7, Jud. Vrancea Fabricarea produselor prelucrate din policlorură de vinil, polistiren și copolimeri, compaunduri pe bază de poliolefine, recuperarea deșeurilor din materiale termoplaste, construcții de utilaje și SDV-uri pentru producție proprie. 237,4
——————
(185,1 +52,3)
Întreprinderea de prelucrare mase plastice Focșani
147. „Plastico” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sfântu-Gheorghe, Str. Brașovului nr. 5, Jud. Covasna Fabricarea și comercializarea pe piața internă și externă a maselor plastice din folie de polietilenă, a produselor injectate și termosuflate. 227,1
——————
(199,6+27,5)
Întreprinderea de prelucrare mase plastice Sfântu-Gheorghe
148. „Napochim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, Str. Someșului nr. 34, Jud. Cluj Producerea de repere și subansamble industriale și bunuri de consum în scopul comercializării pe piața internă și externă. 204,0
——————
(155,4+48,6)
Întreprinderea „Napochim” Cluj-Napoca
149. „Sticla” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, Str. Luncii nr. 19, Jud. Cluj Obținerea de produse din sticlă pentru menaj și comercializarea lor. 24,0
——————
(12,9+11,1)
Întreprinderea „Napochim” Cluj-Napoca
150. „Coremo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Popa Nan nr. 187, sector 3 Executarea lucrărilor de construcții-montaje și reparații la instalații tehnologice, clădiri și construcții speciale în țară și străinătate; realizarea lucrărilor de service pentru verificarea instalațiilor, utilajelor și materialelor, precum și pentru prelucrarea automată a datelor. 203,8
——————
(62,5+141,3)
Trustul de construcții-montaj și reparații în industria chimică București
151. „Firmelbo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, Str. Progresului nr. 1, Jud. Botoșani Producerea și comercializarea în țară și în străinătate a firelor pieptănate tip lână din fibre naturale și artificiale, sintetice și în amestec, crude sau vopsite, precum și fire și alte produse din polipropilenă. 184,5
——————
(138,1+46,4)
Filatura de fire melană Botoșani
152. „Oltplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drăgășani, Str. Tudor Vladimirescu nr. 722, Jud. Vâlcea Fabricarea și comercializarea granulelor și compoundurilor din PVC, foliilor plastifiate din PVC, articolelor sudate din folii PVC, produselor injectate din diverși polimeri, produselor extrasudate din PVC, diluanților și vopselelor pe bază de ulei. 170,0
——————
(116,6+53,4)
Întreprinderea de prelucrare mase plastice Drăgășani
153. „Biofarm” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Logofăt Tăutu nr. 93, sector 3 Fabricarea și comercializarea medicamentelor de uz uman și veterinar și alte produse chimice. 188,2
——————
(99,64+68,6)
Întreprinderea de medicamente „Biofarm” București
154 „Progresul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Str. Văleni nr. 141, Jud. Prahova Fabricarea și comercializarea de produse chimice, medicamente și confecții metalice. 163,6
——————
(99,0+64,6)
Întreprinderea „Progresul” Ploiești
155. „Somuc” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Theodor Pallady nr. 313, sector 3 Livrarea de furnituri complexe, piese de schimb, subansamble și echipamente pentru industria chimică și petrochimică, asistență tehnică în calitate de furnizor general, pentru obiective de investiții și lucrări de revizii generale și reparații capitale. Elaborarea de proiecte, asistență tehnică și de specialitate pentru retehnologizarea fluxurilor de fabricație și a produselor, precum și protecția mediului. Aprovizionarea cu materii prime și materiale, desfacerea de utilaje piese de schimb, subansamble, și echipamente. Operațiuni de comerț exterior pentru materii prime, produse auxiliare, accesorii, utilaje și piese de schimb. Studii de marketing pentru comercializarea produselor pe piața internă și externă; organizarea de expoziții în țară șl străinătate. Asistență tehnică și consultanță juridică. 142,0
——————
(4,7+137,3)
Societatea mecanică de utilaj chimic București
156. „Arpacor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bucov, Str. Fabricii, Jud. Prahova Producerea și comercializarea de plasticuri, articole tehnice din cauciuc, reșapare anvelope și diferite produse chimice. 120,2
——————
(96,2+24,0)
Întreprinderea chimică „Drum nou” Bucov
157. „Ipac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. C-tin Bosianu nr. 25-27-29 sector 4 Fabricarea de ambalaje din hârtie, carton și mase plastice pentru medicamente, cosmetice, detergenți și alți consumatori din economia națională; tipărirea de pliante, afișe, cataloage și alte lucrări publicitare; prezentarea de ambalaje atât pe piața internă cât și pe cea externă; fabricarea de produse prelucrate din mase plastice; prestări servicii. 112,0
——————
(68,0+44,0)
Întreprinderea de ambalaje și prezentare produse chimice București
158. „Apollo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, Str. Domnească nr. 191, Jud. Galați Producerea și comercializarea de săpunuri, lacuri și vopsele, alte produse chimice. 107,3
——————
(58,0+49,0)
Întreprinderea chimică „Apollo” Galați
159. „Romferchim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Spl. Independenței nr. 202 A, sector 6 Export-import îngrășăminte chimice, săruri, derivate, produse speciale, substanțe chimice, explozive, celuloză, fibre, fire produse auxiliare, medicamente, cosmetice, pigmenți, fosforite, apatite. Export-import tehnologii, licențe know-how, asistență tehnică.
Operațiuni de compensare, de barter cu produse străine, în contrapartide în nume propriu unic sau în colaborare.
Operațiuni comerciale în cont propriu, în lei și valută.
100,6
——————
(0,8+99,8)
Întreprinderea de comerț exterior „Chimica” București
160. „Amplo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Str. Petrolului nr. 10, Jud. Prahova Fabricarea și comercializarea de sisteme, aparatură și elemente de măsură și automatizare, dispozitive de economisirea energiei termice, elemente metalice elastice, asimilarea de produse noi, în special pentru industria chimică și petrochimică. 89,5
——————
(65,7+23,8)
Întreprinderea de prototipuri și elemente de automatizare Ploiești
161. „Transcorind” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, Str. Cugir nr. 6 A, Jud. Mureș Lucrări de reparații utilaje, instalații și construcții industriale, precum și lucrări de modernizare, montaje și obiective noi. 85,7
——————
(18,7+67,0)
Grupul de șantiere pentru construcții-montaj și reparații în industria chimică Târgu Mureș
162. „Oltcorim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Com. Isalnița, Jud. Dolj Lucrări de repararea instalațiilor și utilajelor tehnologice și construcții industriale, lucrări de construcții-montaj și prestări servicii. 84,3
——————
(13,4+70,9)
Grupul de șantiere pentru construcții-montaj și reparații în industria chimică Craiova
163. „Chimpestor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, Str. Uzinelor nr. 2, Jud. Bihor Executarea lucrărilor de reparații capitale și curente, a reviziilor generale, a lucrărilor de construcții-montaj și activități SERVICE sub formă de prestații pentru unitățile din chimie și petrochimie, precum și pentru alte unități industriale de stat sau private, din țară și străinătate. 80,3
——————
(32,4+47,9)
Grupul de șantiere de construcții-montaj în industria chimică Oradea
164. „Imeco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3 Producerea și comercializarea animalelor reactivit, produselor chimice, tehnologii, ambalaje, utilaje și prestări de servicii în țară și străinătate. 76,9
——————
(20,7+56,2)
Societatea „Sintofarm” București
165. „Repchimet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, Str. Roșie nr. 2, Jud. Brăila Lucrări de repararea instalațiilor și utilajelor tehnologice, construcțiilor industriale, execuția instalațiilor experimentale și de producție (piloți), prestări de servicii întreținere și reparații curente în construcții și lucrări de producție secundară aferentă lucrărilor de mai sus. 75,7
——————
(13,7+62,0)
Grupul de șantiere de construcții-montaj și reparații în industria chimică Brăila
166. „Petrorep” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Intr. Clubului nr. 3, Jud. Prahova Repararea instalațiilor și utilajelor tehnologice, reparații capitale la construcții industriale și execuția instalațiilor experimentale și de producție, lucrări aferente activităților mai sus menționate. 72,7
——————
(12,6+60,1)
Grupul de șantiere de construcții-montaj și reparații rafinării și petrochimie Ploiești
167. „Icart” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gura Humorului, Bd. Bucovina nr. 97, Jud. Suceava Fabricarea și comercializarea de curele trapezoidale, benzi transportoare din cauciuc, garnituri presate și alte articole tehnice din cauciuc. 72,9
——————
(58,6+14,3)
Întreprinderea de articole tehnice din cauciuc Gura Humorului
168. „Comprep” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Str. 23 August nr. 32, Jud. Prahova Executarea de revizii și reparații ale utilajelor din industria chimică și petrochimică, din țară și străinătate, lucrări de construcții și reparații ale acestora, executarea de subansamble și ansamble pentru construcții și instalații, expertizări de lucrări etc. 71,0
——————
(17,4+53,6)
Unități ale trustului - A.G. construcții-montaj și reparații pentru rafinării și petrochimie Ploiești
169. „Donsir” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, Str. Justiției nr. 1 A, Jud. Constanța Repararea instalațiilor și utilajelor tehnologice, construcții industriale, prestări servicii, întreținere și reparații curente la construcții, construcții de locuințe, agrozootehnice, construcții-montaj și lucrări de producție secundară; prefabricate de beton, confecții metalice, semifabricate și elemente de construcții. 65,2
——————
(16,5+48,7)
Grupul de șantiere de construcții-montaj și reparații în industria chimică și petrochimică Constanța
170. „Celima” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, Str. Oituz nr. 4, Jud. Satu Mare Proiectarea, producerea și comercializarea de centrifuge, de toate tipurile, linii tehnologice, mașini de utilat, unicat și serie mică, componente, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 59,0
——————
(51,9+7,1)
Întreprinderea de piese de schimb și utilaje pentru industria chimică Satu Mare
171. „Repchim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Chimiștilor nr. 50, sector 3 Lucrări de repararea instalațiilor și utilajelor tehnologice, construcțiilor industriale, lucrări de construcții și montaj piloți, prestări servicii și lucrări de întreținere și reparații curente și lucrări de producție secundară aferentă lucrărilor mai sus menționate. 56,3
——————
(19,6+36,7)
Grupul de șantiere de construcții-montaj și reparații în industria chimică București
172. „Someta” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tășnad, Str. Nicolae Bălcescu nr. 29, Jud. Satu Mare Producerea și comercializarea de utilaje, piese de schimb, armături industriale în special pentru industria chimică, minieră, metalurgică și alte domenii. 55,7
——————
(31,8+23,8)
Întreprinderea de utilaje și piese de schimb pentru industria chimică Tășnad
173. „Coremi” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, Bd. Petrochimiștilor km 5, Jud. Argeș Lucrări de reparare a instalațiilor și utilajelor tehnologice, a construcțiilor industriale, lucrări de construcții și montaj piloți, lucrări aferente activităților menționate mai sus. 53,9
——————
(17,1+36,8)
Grupul de șantiere de construcții-montaj și reparații în rafinării și petrochimie Pitești
174. „Comet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Hârșova, Șos. Constanța nr. 17, Jud. Constanța Fabricarea de confecții și construcții metalice, prelucrări mecanice, comercializarea produselor și serviciilor realizate. 53,4
——————
(46,4+7,0)
Întreprinderea de construcții și confecții metalice Hârșova
175. „Steaua” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, Str. Teilor nr. 15, Jud. Sibiu Producerea și comercializarea de săpun. 53,0
——————
(18,3+34,7)
Întreprinderea „Steaua” Sibiu
176. „Rovadis” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Crânguri, Șos. Pitești km 80, Jud. Dâmbovița Producerea și comercializarea de lacuri și vopsele, bunuri de consum, pigmenți anorganici inhibitori, raticide și alte produse chimice. 50,8
——————
(33,5+17,3)
Întreprinderea chimică Crânguri
177. „Comore” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Onești, Str. Fântânele nr. 1, Jud. Bacău Execuția de construcții-montaje și reparații instalații și utilaje tehnologice, construcții civile și industriale, prestări servicii industriale, întreținere, revizii tehnice și reparații curente ale fondurilor fixe și lucrări de producție secundară; prefabricate din beton, confecții metalice, semifabricate și elemente de construcții. 45,2
——————
(14,9+30,3)
Șantierele 1, 3, 4, 5 din Grupul de șantiere de construcții-montaj și reparații în industria chimică și petrochimică Borzești
178. „Comprep I” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Borzești, Str. Stejarului nr. 1, Jud. Bacău Execuția de construcții-montaj și reparații instalații și utilaje tehnologice, construcții civile și industriale, prestări servicii industriale, întreținere, revizii tehnice și reparații curente, fonduri fixe și lucrări producție secundară; prefabricate din beton, confecții metalice, semifabricate și elemente de construcții. 12,9
——————
(4,2+8,7)
Șantierul de construcții-montaj și reparații în industria chimică și petrochimică nr. 2 Borzești
179. „Moldocolor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, Bd. Decebal nr. 73, Jud. Neamț Executarea de lucrări construcții-montaj și reparații la instalații și utilaje tehnologice, clădiri și construcții speciale în țară și străinătate. 29,7
——————
(14,9+14,8)
Grupul de șantiere de construcții-montaj și reparații în industria chimică Piatra-Neamț
180. „Harplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Miercurea-Ciuc, Str. Harghitei nr. 5, Jud. Harghita Prelucrarea maselor plastice în diferite produse industriale și bunuri de larg consum, îndeosebi prin injecție; recuperări de mase plastice din deșeuri tehnologice și recirculabile, preparare materie primă din acestea pentru consum propriu și pentru terți. 26,7
——————
(15,5+11,2)
Atelierul de mase plastice Miercurea-Ciuc
181. „Petrol-export-import” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Magheru nr. 1-3, sector 1 Operațiuni comerciale de import și export industriale, financiare și de orice altă natură cu țiței, produse petroliere, petrochimice, precum și alte produse provenite din sau necesare pentru rafinăriile de prelucrare a țițeiului, combinatele petrochimice și alți agenți economici interesați.
Navlosirea și contractarea de mijloace transport maritime, fluviale și terestre, ca acte de comerț pe cont propriu. Prestări de servicii pentru agenți economici interni și parteneri externi în domeniul de activitate al societății comerciale. Participarea la diferite acțiuni de cooperare economică, precum și asocierea atât cu agenți economici din țară cât și cu parteneri externi.
24,0
——————
(0,4+23,6)
Întreprinderea de comerț exterior „Petrol-export-import” București
182. „Corim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turnu Măgurele, Str. Portului nr. 2, Jud. Teleorman Lucrări de reparații a instalațiilor și a construcțiilor, lucrări construcții-montaj, modernizări, prestări servicii în industria chimică, precum și alte unități industriale de stat sau private din țară și străinătate. 22.8
——————
(3,7+19,1)
Grupul de șantiere de construcții-montaj și reparații în industria chimică Craiova
183. „Softchim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Spl. Independenței nr. 202 A, sector 6 Prestare servicii (realizarea de produse program, asistență tehnică, prelucrare date, sisteme informatice cu echipamente de calcul etc.). 19,3
——————
(18,8+0,5)
Centrul de calcul al Departamentului industriei chimice și petrochimice
184. „Bentoflux” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, Str. Fabricii nr. 84, Jud. Satu Mare Producerea și comercializarea de bentonite pentru turnătorii, vopsele pe bază de pământuri colorate și pigmenți, produse chimice de mic tonaj, diverse produse din mase plastice. 9,4
——————
(6,6+2,8)
Întreprinderea de piese de schimb și utilaje pentru industria chimică
185. „Astar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, Str. Someșului nr. 5, Jud. Cluj Obținerea de produse dentare, teste chimice, hârtie indicatoare pH, folii de imprimare. 9,4
——————
(1,2+8,4)
Întreprinderea de produse dentare Cluj-Napoca
186. „Sinprest” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Șos. Colentina nr. 6, sector 2 Consulting industrial, executarea de studii și proiecte, analize diagnostic, reprofilări tehnologice, expertize tehnico-economice, studii de fezabilitate și marketing pentru industria de sinteză organică, fină și medie, pentru medicamente, cosmetice, detergenți, săpun și alte produse chimice și de uz chimic. 4,7
——————
(0,4+4,3)
Centrul de proiectări din cadrul Societății pe acțiuni „Sintofarm” București
187. „Deltaplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Com. Măcin, Str. Portului nr. 21, Jud. Constanța Fabricarea de produse din mase plastice și comercializarea lor. 4,0
——————
(3,0+1,0)
Întreprinderea prelucrare mase plastice Măcin
188. „Prim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Chimiștilor nr. 26, sector 3 Proiectare reparații, investiții și modernizări pentru construcții civile industriale și agricole, instalații aferente acestora, instalații tehnologice și utilaje din cadrul societăților comerciale, cu prioritate de profil chimic și agenților economici particulari din țară și străinătate. 1,2
——————
(0,4+0,8)
Secția de proiectare - Trustul de construcții-montaj și reparații în industria chimică București
189. „Electronica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. D. Pompei nr. 5-7, sector 2 Engineering, consulting, producție, servicii, comerț - inclusiv operații de import-export în domeniul bunurilor de larg consum electronice, precum și al aparaturii și utilajelor electronice, electrotehnice și mecanice. 807,5
——————
(538,6+527,1)
Întreprinderea „Electronica” București
190. „Electronica service” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. D. Pompei nr. 5-7, sector 2 Prestarea de servicii și reprezentare în domeniul produselor electronice și bunuri de larg consum; activități de comerț, operațiuni de import-export; producerea și comercializarea de produse electronice și bunuri de larg consum. 56,8
——————
(40,0+42,6)
Fabrica de service din Întreprinderea Electronica București


Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților comerciale de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1-2.172)[15] și 2 a[15].

Art. 3. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul prevăzut la art. 2.

Ministerul Resurselor și Industriei, prin reprezentanții săi în consiliile împuterniciților statului, va sprijini consiliile de administrație ale societăților comerciale în luarea deciziilor privind realizarea contractelor comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apărării Naționale și conservarea capacităților destinate producției de apărare.

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni nou înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții, prin balanțe materiale, se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către Guvern, potrivit prevederilor art. 32 din Legea nr. 15/1990.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 15 decembrie 1990.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat, prevăzute în anexa nr. 1, se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele 1, 2 și 2 a[16] fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 decembrie 1990 | Nr. 1254.


Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul, localitatea, județul Obiectul principal de activitate Capitalul social inițial
——————
structura [17] conform bilanțului la 30.06.1990 (mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Stofe” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buhuși, b-dul Libertății nr. 36, județul Bacău Proiectarea, producția și comercializarea firelor, țesăturilor, lânurilor; prestări servicii și asistență tehnică în țară și străinătate; activitate de import-export; studii și cercetări în domeniu. 855,1
——————
(495,1+593,3)
Întreprinderea de postav Buhuși
2. „Unirea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 1-2, județul Cluj Producerea, proiectarea, comercializarea la intern și export a mașinilor pentru prelucrarea fibrelor naturale și chimice, mașinilor pentru prelucrarea sârmei, mașinilor pentru confecționarea mobilei, utilaje pentru împachetarea țigaretelor, mașini pentru uz gospodăresc, service și asistență tehnică în țară și străinătate. 327,8
——————
(467,6+495,3)
Întreprinderea „Unirea” Cluj-Napoca
3. „Iasitex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, str. Primăverii nr. 2, județul Iași Producerea și comercializarea de fire, țesături din bumbac și tip bumbac, confecții textile; activitate de import-export prin societăți specializate sau compartimente proprii; prestări servicii în domeniile managementului, marketingului, creației, cercetării și proiectării produselor textile, proiectării pieselor de schimb, subansamblelor și instalațiilor textile, întreținerii și reparării instalațiilor textile, folosirii tehnicii de calcul în conducerea și desfășurarea activității de producție. 805,1
——————
(574,1+265,4)
Întreprinderea „Țesătura” Iași
4. „Covtex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cisnădie, str. Transilvaniei nr. 1, județul Iași Producerea de lână spălată, fire cardate și semipieptănate, țesături lână și tip lână, pături, covoare plușate mecanice, covoare netede și manuale, piese de schimb, lanolină; prestări servicii pentru terți; activitate de import-export; desfacerea produselor la intern prin rețeaua proprie și comerț; studii și cercetări în domeniu. 685,2
——————
(447,1+450,4)
Întreprinderea „Textila” Cisnădie
5. „Matricon” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Mureș, str. Gh. Doja nr. 155, județul Mureș Producerea și comercializarea de instalații mașini, utilaje, echipamente pentru industria textilă și pielăriei, de piese de schimb, dispozitive și verificatoare pentru mașinile textile la intern și export, cercetare-proiectare în domeniu, asistență tehnică, prestări de servicii de montaj utilaje și lucrări de service. 558,9
——————
(337,9+405,4)
Întreprinderea „Metalotehnica” Târgu Mureș
6. „Imatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Mureș, str. Gh. Doja nr. 64-68, județul Mureș Producerea și comercializarea la intern și export de mașini, utilaje, accesorii și piese de schimb pentru industria textilă și pielăriei, chimică, alimentară, minieră, lemnului și larg consum; proiectarea de mașini, utilaje și piese de schimb; executarea de lucrări privind montarea utilajelor; prestare de servicii de asistență tehnică în perioada probelor tehnologice la beneficiari și service. 550,5
——————
(346,1+276,3)
Întreprinderea „Imatex” Tg. Mureș
7. „Uta” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. Poetului nr. 1 C, județul Arad Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor de bumbac și tip bumbac. 559.9
——————
(453,1+232,7)
Întreprinderea textilă „Uta” Arad
8. „Argeșana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, str. N. Bălcescu nr. 164, județul Argeș Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din lână și tip lână, pale pieptănate, coloranți, chimicale, accesorii textile, piese de schimb; studii, cercetări, proiectări în domeniu; prestări servicii pentru terți; activitate de import-export; efectuarea de operațiuni de marketing, studiul pieței și al tendințelor de modă, inclusiv reclamă comercială și contractare în țară și în străinătate prin magazine proprii și agenții comerciale. 550,0
——————
(297,3+285,6)
Întreprinderea de stofe „Argeșana” Pitești
9. „Integrata Pașcani” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pașcani, str. Grădiniței nr. 11, județul Iași Producerea și comercializarea de fire, țesături și confecții; prestări servicii în domeniul mecano-energetic; activitate de cercetare-proiectare; activitate de import-export. 548,4
——————
(472,5+164,1)
Întreprinderea de țesături subțiri tip in „Integrata” Pașcani
10. „Fimaro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Maxim Gorki nr. 167, județul Cluj Producerea și comercializarea la intern și export de mașini și utilaje tehnologice pentru industria textilă și pielăriei, de echipamente și piese de schimb pentru mașini textile, executarea de lucrări privind montajul utilajelor; prestare de servicii în domeniul asistenței tehnice și service. 481,0
——————
(235,8+421,3)
Întreprinderea „Metalul Roșu” Cluj-Napoca
11. „Carpatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. N. Titulescu nr. 2, județul Brașov Producerea și comercializarea de fire și țesături lână și tip lână cardată și pieptănată, abur și apă supraîncălzită, sponsorizarea de diverse acțiuni. 459,2
——————
(196,8+331,8)
Întreprinderea de stofe „Carpatex” Brașov
12. „Galfirtex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, b-dul Republicii nr. 158, județul Galați Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor de bumbac și tip bumbac. 457,1
——————
(423,2+123,3)
Întreprinderea textilă Galați
13. „Sircovtex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni
——————
(S.A.)
Siret, str. V. Alecsandri nr. 16, județul Suceava Producerea și comercializarea firelor semipieptănate și covoarelor, activitate de import-export, studii și cercetări în domeniu; prestări servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 450,3
——————
(373,1+89.2)
Întreprinderea de covoare Siret
14. „Dorobanțul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Mircea cel Bătrân nr. 119, județul Prahova Producerea, comercializarea, proiectarea de fire și țesături din lână și tip lână; prestări servicii și asistență tehnică în țară și străinătate; studii și cercetări în domeniu; activitate de import-export. 413
——————
(139,1+313,9)
Întreprinderea de stofe „Dorobanțul” Ploiești
15. „Industria lânii” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, b-dul Tache Ionescu nr. 46 B, județul Timiș Producerea, comercializarea și proiectarea de fire, țesături lână și tip lână; prestări servicii și asistență tehnică în țară și străinătate; activitate de import-export; studii și cercetări în domeniu. 397,5
——————
(242,1+294,2)
Întreprinderea „Industria lânii” Timișoara
16. „Tomistex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, b-dul A. Vlaicu nr. 125, județul Constanța Producerea și comercializarea de fire pieptănate și cardate, țesături lână și tip lână cardată și pieptănată, lână spălată, pale și benzi din lână și tip lână, confecții din țesături și tricotaje, piese de schimb, deșeuri textile; prestări de servicii pentru terți; activitate de import-export. 395,0
——————
(204,1+350,5)
Întreprinderea „Integrata de lână” Constanța
17. „Flaro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Râului nr. 33, județul Sibiu Producerea și comercializarea, la intern și export de componente tehnologice și accesorii textile; de piese de schimb pentru utilajele specifice din industria textilă și pielăriei; proiectare utilaje și piese de schimb. 372,0
——————
(242,1+152,1)
Întreprinderea „Flamura Roșie” Sibiu
18. „Fintex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Fălticeni, str. Țărăncuței nr. 19, județul Suceava Producerea și comercializarea de fire de in și in în amestec cu alte fibre pieptănate, semipieptănate, crude și semitort albit, fire de cânepă și în amestec cu alte fibre pieptănate, crude și din semitort albit, bandă cardată de in, cânepă și în amestec cu alte fibre, pale vopsite din fibră cânepă și lână, furtunuri textile, țesături din in și tip in; prestarea de servicii în domeniul comerțului. 333,1
——————
(279,5+113,3)
Întreprinderea „Filatura de in și cânepă” Fălticeni
19. „Faltin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Fălticeni, str. Țărăncuței nr. 19, județul Suceava Producerea și comercializarea de fire de in și in în amestec cu alte fibre pieptănate, semipieptănate, crude și din semitort albit, fire de in, cânepă și cânepă în amestec cu alte fibre pieptănate, semipieptănate, crude, și din semitort; tapițerie, marochinărie și scopuri chirurgicale, bandă cardată de in, cânepă și în amestec cu alte fibre; prestări servicii în domeniul comerțului. 231,5
——————
(183,2+38,6)
Întreprinderea „Filatura de in și cânepă” Fălticeni
20. „Rotema” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Bucureștii Noi nr. 170, sector 1 Producerea și comercializarea la intern și export de mașini, utilaje și piese de schimb pentru industria textilă și pielăriei; mașini și utilaje pentru industria alimentară; confecții metalice și instalații mecanice sub presiune; executarea de lucrări de reparații de mașini-unelte, utilaje tehnologice și instalații mecanice sub presiune; prestări de servicii de asistență tehnică și service. 318,4
——————
(172,5+196,0)
Întreprinderea mecanică pentru industria ușoară București
21. „Libertatea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Târgu Fânului nr. 12, județul Sibiu Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor tip lână pieptănată, textile nețesute, pale de lână vopsite prestări servicii pentru terți activități de import-export. 301,0
——————
(91,9+232,9)
Întreprinderea „Libertatea” Sibiu
22. „Minet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 3, județul Vâlcea Producerea și comercializarea de vată industrială pentru tapițerii, izolații și matlaseuri geotextile, vată voluminoasă pentru industria mobilei, produse realizate prin coasere, tricotare, mochete și materiale nețesute pentru decorațiuni interioare; vopsire fibre textile, destrămare fibre textile. 300,0
——————
(259,0+48,5)
Întreprinderea de textile nețesute Rm. Vâlcea
23. „Textila Grivița” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Siret nr. 95, sector 1, Mun. Buc. Producerea și comercializarea de lână spălată, fire tip bumbac și tip lână, pale lână pieptănată. 269,9
——————
(143,6+162,0)
Întreprinderea „Textila Grivița” București
24. „Mobitex Horezu” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Horezu, str. T. Vladimirescu nr. 101, județul Vâlcea Producerea și comercializarea de țesături pentru mobilă și decorațiuni interioare, confecții textile. 269,8
——————
(259,3+27,3)
Întreprinderea de stofă de mobilă Horezu
25. „Favior” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Orăștie, str. Gh. Lazăr nr. 2, județul Hunedoara Achiziționarea și prelucrarea pieilor de ovine, de animale de crescătorie și vânat, producerea și comercializarea articolelor și confecțiilor din blană, piele naturală și înlocuitori. 249,6
——————
(184,6+323,3)
Întreprinderea de blănărie Vidra Orăștie
26. „Postav Azuga” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Azuga, str. Victoriei nr. 36, județul Prahova Producerea, comercializarea și proiectarea de fire și țesături tip lână cardată, de materii prime, semifabricate și materiale recuperabile, accesorii și piese de schimb; activitate de import-export, prestări servicii și asistență tehnică pentru terți. 248,3
——————
(172,0+96.4)
Întreprinderea de postav Azuga
27. „Integrata de lână Suceava” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, str. Traian Vuia nr. 17, județul Suceava Producerea, comercializarea și proiectarea firelor și țesăturilor tip lână cardată, carbonizarea lânii, vopsirea fibrelor tip lână, studii și cercetări în domeniu. 242,9
——————
(160,3+1087)
Întreprinderea „Filatura și țesătoria de lână” Suceava
28. „Transilana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (SA.) Ghimbav, str. Fabricilor nr. 44, județul Brașov Producerea, comercializarea și proiectarea de fire pieptănate din lână și tip lână pentru țesături și tricotaje, piese de schimb, prestări de servicii și asistență tehnică în țară și străinătate, activitate de import-export, studii și cercetări în domeniu. 234,4
——————
(99,2+157,8)
Întreprinderea de fire pentru țesături Ghimbav și Întreprinderea de fire pentru tricotaje Ghimbav
29. „Filatura de lână Mizil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mizil, str. Tohani nr. 36, județul Prahova Producerea, comercializarea, proiectarea de fire lână și tip lână pieptănată, lânuri, piese de schimb și accesorii textile, componente tehnologice, prestări de servicii pentru terți, activități de import-export. 229,2
——————
(148,6+90,0)
Întreprinderea Filatura de lână pieptănată Mizil
30. „Prodin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, calea Vitan nr. 289, sector 3 Producerea și comercializarea țesăturilor de in, cânepă, iută și tip in, cânepă, iută, activitate import-export, executarea de lucrări și prestarea de servicii cu caracter industrial în domeniul de activitate al societății. 220,5
——————
(139,5+113,2)
Întreprinderea in și cânepă „Prodin” București și Întreprinderea și țesătoria de in-cânepâ Buzău
31. „Covoare Beclean” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Beclean, str. Valea Viilor nr. 1, județul Bistrița-Năsăud Producerea, comercializarea și proiectarea de fire semipieptănate, covoare tufted, pânză suport, amestec vopsit, piese de schimb, activitate de import-export, studii și cercetări în domeniu. 217,8
——————
(149,8+73,4)
Întreprinderea de covoare Beclean
32. „Postăvăria Română” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Pantelimon nr. 300, sector 2 Producerea și comercializarea de țesături lână și tip lână, confecționarea de articole de îmbrăcăminte din țesături, tricotarea și confecționarea articolelor din tricot, producerea de substanțe chimice auxiliare pentru industria textilă, prestări servicii către terți, studii și cercetări în domeniu, activitate de import-export. 216,8
——————
(118,7+125,1)
Întreprinderea „Postăvăria română” București
33. „Tricohar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Miercurea-Ciuc, str. Leliceni nr. 66, județul Harghita Producerea și comercializarea de piese de schimb și abur tehnologic, prestări servicii în domeniul comerțului și turismului, activitate de informatică, activitate de marketing și consulting, activitate de import-export. 210,1
——————
(128,0+93,0)
Întreprinderea de tricotaje Miercurea-Ciuc
34. „Netex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Narciselor nr. 2, județul Bistrița-Năsăud Producerea, comercializarea și proiectarea materialelor nețesute, inclusiv servicii și asistență tehnică, în țară și străinătate, efectuarea operațiunilor de comerț exterior, engineering, colaborarea direct cu bănci de comerț exterior, efectuarea operațiunilor de fond valutar putând participa și conveni la operațiuni de credit, efectuarea de studii și cercetări în scopul promovării și punerii în aplicare a inițiativelor de interes național în sectorul fabricației de textile și în domenii conexe, activități cu caracter social în favoarea salariaților. 206,8
——————
(158,2+65,3)
Întreprinderea „Netex” Bistrița
35. „Cetatea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 278 A, județul Neamț Producerea, comercializarea și proiectarea firelor semipieptănate, țesăturilor lână și tip lână, confecțiilor textile, pieselor de schimb; studii și cercetări în domeniu. 189,0
——————
(151,5+175,2)
Întreprinderea de volvatir Târgu Neamț
36. „Fam” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, Calea Prutului nr. 50 A, județul Galați Producerea și comercializarea de accesorii ornamental-funcționale pentru industria de confecții, încălțăminte, marochinărie, bunuri metalice din tablă litografiată, ambalaje și confecții metalice, unelte agricole, mobilier industrial și naval, diverse articole metalice, la intern și export. 179,5
——————
(123,5+82,7)
Întreprinderea „11 Iunie” Galați
37. „Teba” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. Patria nr. 14, județul Arad Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac. 178,8
——————
(129,9+98,2)
Întreprinderea „Teba” Arad
38. „Someșul Cluj” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, b-dul 22 Decembrie nr. 77, județul Cluj Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor din fire tip lână, servicii pentru terți, activitate de import-export. 166,5
——————
(99,1+84,1)
Întreprinderea de tricotaje „Someșul” Cluj-Napoca
39. „Argos” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Galați nr. 20-24, județul Cluj Producerea și comercializarea de tricotaje din fire diverse și ciorapi, servicii pentru terți, activitate de import-export. 113,8
——————
(66,1+59,4)
Întreprinderea de tricotaje „Someșul” Cluj-Napoca
40. „Tricoton” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Panciu, str. Gh. Doja nr. 4, județul Vrancea Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor din bumbac și tip bumbac, a tricoturilor tehnice, servicii pentru terți, activitate de import-export. 165,6
——————
(132,5+63,8)
Întreprinderea de tricotaje Panciu
41. „Oradinum” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Independenței nr. 7, județul Bihor Producerea și comercializarea de confecții textile pentru femei, bărbați și copii; crearea și comercializarea unor produse de confecții unicat și de serie mică, producerea de piese pentru mașini textile, crearea de modele pentru sondarea cererii pieței interne și externe. 162,8
——————
(57,8+168,1)
Întreprinderea de confecții Oradea
42. „Celomeltex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, b-dul Stadionului nr. 122, județul Buzău Producerea și comercializarea de pale pieptănate de celofibră și melană, fire pieptănate, energie electrică și termică, piese de schimb, prestări servicii pentru terți. 159,1
——————
(99,5+66,7)
Întreprinderea „Filatura de lână pieptănată” Buzău
43. „Tricoul Roșu” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. Peneș Curcanul, județul Arad Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a produselor tricotate, servicii terți, activitate de import-export. 154,8
——————
(103,8+118,3)
Întreprinderea de tricotaje Arad
44. „Bumbăcăria Românească” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Gării nr. 112, sector 4 Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 152,7
——————
(136,1+51,0)
Întreprinderea „Bumbăcăria românească” Jilava
45. „Filis” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Isaccea, str. Cuza Vodă nr. 2-10, județul Tulcea Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 152,1
——————
(141,0+28,4)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Isaccea
46. „Banatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sânnicolau Mare, str. Cenadului nr. 24, județul Timiș Producerea de fire groase tip in-cânepă, țesături groase tip in-cânepă, confecții saci textili, comercializarea produselor realizate. 145,3
——————
(114,3+72,9)
Întreprinderea „Filatura și țesătoria” Sânnicolau Mare
47. „Romanița” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Caracal, str. Vornicu Ureche nr. 2, județul Olt Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor și tricoturilor din bumbac și tip bumbac, servicii pentru terți, activitate de import-export. 142,9
——————
(86,8+58,4)
Întreprinderea de tricotaje Caracal
48. „Nicovala” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 94, județul Mureș Producerea și comercializarea la intern și export de utilaje și piese de schimb pentru industria textilă și pielăriei, utilaje și piese de schimb pentru industria chimică, utilaje și piese de schimb pentru industria lemnului; executarea de lucrări de montaj utilaje, prestare de servicii de asistență tehnică și service. 137,2
——————
(118,8+224,0)
Întreprinderea „Nicovala” Sighișoara
49. „Citricim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpina, str. Pictor N. Grigorescu nr. 9, județul Prahova Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a ciorapilor și tricotajelor; servicii pentru terți; activitate de import-export. 126,4
——————
(111,3+49,2)
Întreprinderea de ciorapi Câmpina
50. „Siacom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Lugoj, str. Timișorii nr. 147, județul Timiș Producerea și comercializarea de utilaje și piese de schimb pentru industria textilă și pielăriei, utilaje și piese de schimb pentru industria sticlei, utilaje și piese de schimb pentru industria minieră; executarea de lucrări de montaj utilaje, prestare de servicii în domeniul prelucrărilor mecanice, asistență tehnică și service. 125,9
——————
(78,1+40,8)
Întreprinderea de utilaje și piese de schimb „9 Mai” Lugoj
51. „Iulia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Lugoj, str. Bucegi nr. 3, județul Timiș Producerea și comercializarea de jucării, prelucrarea hârtiei, executarea de lucrări de ștanțare, ambutisare și vopsire. 19,7
——————
(3,3+16,4)
Întreprinderea de utilaje și piese de schimb „9 Mai” Lugoj
52. „Ciserom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sebeș, str. Poștei nr. 78, județul Alba Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a ciorapilor și dresurilor, servicii pentru terți, activitate de import-export. 121,2
——————
(85,4+72,2)
Întreprinderea de ciorapi Sebeș
53. „Iason” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Avram Iancu nr. 40-42, județul Brașov Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip lână, poliester și bumbac, servicii pentru terți, activitate de import-export. 118,0
——————
(74,2+65,8)
Întreprinderea de tricotaje Brașov
54. „Romfelt” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ziduri între vii nr. 19, sector 2 Producerea, comercializarea și proiectarea postavurilor și pâslelor tehnice, industriale, prestări servicii și asistență tehnică în țară și străinătate, activitate import-export, studii și cercetări în domeniu. 116,1
——————
(56,4+61,5)
Întreprinderea română de pâslă București
55. „Finitex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Sadului nr. 35, sector 5 Producerea, comercializarea și proiectarea textilelor nețesute, confecționarea produselor din textile nețesute, țesături și tricoturi, prestări servicii pentru terți, activitate de import-export. 107,5
——————
(33,1+53,6)
Întreprinderea „Munca textilă” București
56. „Filan” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Vergului nr. 59, sector 2 Producerea și comercializarea de fire de lână și tip lână pieptănată pentru tricotaje, țesături, confecționarea de ambalaje, prestări servicii pentru terți. 106,3
——————
(41,1+75,2)
Întreprinderea „Filatura de lână pieptănată” București
57. „Paltim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Nicolae Titulescu nr. 5, județul Timiș Producerea și comercializarea de cloșuri, pălării și bascuri din lână și păr, produse tricotate din lână și tip lână, tuburi textile destinate filaturilor, confecții textile, confecționarea de ambalaje din carton mucava și ondulat, prestări servicii pentru terți, activitate de import-export. 99,4
——————
(40,8+39,8)
Întreprinderea de pălării „Paltim” Timișoara
58. „Industria Iutei” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Veseliei nr. 10, sector 5 Producerea și comercializarea de fire, țesături groase și confecții saci din in, cânepă, iută, covoare, articole pentru decorațiuni interioare, textile nețesute, activitate de creație-cercetare. 98,0
——————
(67,2+70,6)
Întreprinderea „Industria iutei” București
59. „Textila Musceleanca” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Cetățeni, str. Principală nr. 1, județul Argeș Producerea și comercializarea firelor de lână și tip lână cardată, țesăturilor, covoarelor și tricotajelor, activitate de import-export. 95,9
——————
(43,8+57,2)
Întreprinderea „Filatura de lână Musceleanca” Cetățeni
60. „Apollo - București” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Intrarea Ovidiu nr. 6, sector 4 Producerea și comercializarea pe piața internă și externă de ciorapi, dresuri și tricotaje din fire diverse, servicii pentru terți, activitate de import-export. 90,2
——————
(59,9+55,0)
Întreprinderea de ciorapi „Apolo” București și Întreprinderea de ciorapi „Podu Turcului”
61. „Orlatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Orlat, str. Avram Iancu nr. 714, județul Sibiu Producerea și comercializarea de fire cardate și semipieptănate, țesături din lână, tip lână și tehnice, piese de schimb, prelucrarea și valorificarea deșeurilor textile, prestări servicii pentru terți. 88,0
——————
(54,7+35,4)
Întreprinderea „Progresul” Orlat
62. „Mefitex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, str. Zamca nr. 17, județul Suceava Producerea și comercializarea pieselor de schimb pentru utilajele specifice industriei textile și pielăriei, de confecții textile, confecții din blănuri și piele, garnituri și diverse obiecte din cauciuc, executarea de lucrări de reparații auto și pentru utilajele industriei textile și pielăriei. 83,4
——————
(44,7+77,7)
Întreprinderea de piese de schimb pentru industria ușoară Suceava
63. „Tricotaje Ineu” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ineu, calea Aradului nr. 1 A, județul Arad Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a produselor tricotate (lenjerie-îmbrăcăminte), activitate lohn, servicii pentru terți, activitate de import-export. 79,0
——————
(60,1+23,6)
Întreprinderea de tricotaje Ineu
64. „Țesătoria de bumbac Mureș” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Mureș, str. 8 Martie nr. 34, județul Mureș Producerea și comercializarea țesăturilor de bumbac și tip bumbac. 76,8
——————
(65,5+28,5)
Întreprinderea „Țesătoria de bumbac” Târgu Mureș
65. „Tricostar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, str. Stadionului nr. 120, județul Buzău Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip lână, servicii pentru terți, activitate de import-export. 74,7
——————
(52,3+43,4)
Întreprinderea de tricotaje Buzău
66. „Confecții Jibou” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Jibou, str. Stadionului nr. 15, județul Sălaj Producerea și comercializarea la intern și extern de confecții pentru femei, bărbați și copii, confecții de serie mică, producerea de piese de schimb specifice domeniului de confecții, asistență tehnică. 58,8
——————
(37,5+64,1)
Întreprinderea de confecții Jibou
67. „Simco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighetu Marmației, str. Dragoș Vodă nr. 59, județul Maramureș Producerea și comercializarea confecțiilor textile și din blană pentru copii, femei și bărbați, crearea și comercializarea unor confecții unicate și de serie mică, diferite piese de schimb specifice domeniului confecțiilor, întocmirea documentațiilor tehnice și asigurarea asistenței tehnice în domeniul confecțiilor din țesături. 50,9
——————
(26,8+62,3)
Întreprinderea de confecții Sighetu Marmației
68. „Lux Periam” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Periam, str. Gării nr. 879, județul Timiș Producerea și comercializarea de cloșuri și pălării din lână, confecții textile, tuburi și pâsle tehnice, textile nețesute, prestări servicii pentru terți, activitate de import-export. 31,5
——————
(13,2+21,2)
Întreprinderea de pălării „Lux” Periam
69. „Codtex-Codlea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Codlea, str. Horia nr. 4-6, județul Brașov Producerea și comercializarea țesăturilor pentru echipament de protecție și de lucru, țesăturilor tehnice, țesăturilor pentru cămăși și bluze. 29,5
——————
(20,2+15,6)
Întreprinderea „Țesătoria” Codlea
70. „Triconf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Siret, str. Carpați nr. 2, județul Suceava Producerea și comercializarea de articole de lenjerie și îmbrăcăminte tip sport din tricot și țesături pe piața internă, servicii pentru terți. 22,9
——————
(16,4+6,5)
Întreprinderea de tricotaje „Siretul” Suceava
71. „Filatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Miercurea-Ciuc, str. 7 Noiembrie nr. 68, județul Harghita Proiectarea, producerea și comercializarea de fire tip lână; prestări de servicii și asistență tehnică în țară și străinătate; activitate de import-export, studii și cercetare în domeniu. 84,4
——————
(41,4+50,5)
Întreprinderea „Filatura de lână pieptănată” Miercurea-Ciuc
72. „Electrotel” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alexandria, str. Dunării nr. 279, județul Teleorman Fabricarea și comercializarea de echipamente electrice de joasă tensiune destinate distribuției energiei electrice, echipamente de automatizări a proceselor industriale, echipamente de acționări și automatizări mașini-unelte, confecții metalice din domeniul electrotehnic. 326,9
——————
(154,4+336,9)
Întreprinderea de panouri și tablouri electrice - Alexandria
73. „Băneasa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Erou Iancu Nicolae nr. 32, sector 2 Producerea și comercializarea de produse (componente și aparatură electronică, instalații și utilaje specifice, fluide tehnologice), lucrări, servicii, contracte de cercetare-proiectare, consulting, expertiză, service, import-export, publicitate, activități sociale în favoarea salariaților. 1128,4
——————
(823,1+389,3)
Întreprinderea de piese radio și semiconductori - Băneasa
74. „Iemi” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Fabrica de glucoză nr. 9-11, sector 2 Producerea și comercializarea de echipamente de radiocomunicație, profesionale, autospeciale, echipamente pentru măsurarea radiațiilor nucleare, blocuri de înaltă tensiune, stabilizatoare de curent, detectoare de mine, aparate electronice medicale, radiotelefoane și instalații de transmisie date, surse automatizate de curent, lucrări de service, complete de reparații, alte bunuri de larg consum. 533,8
——————
(425,6+421,0)
Întreprinderea de aparate electronice de măsură și industriale București
75. „Electrolamet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, Calea București nr. 144, județul Dolj Servicii de specialitate în domeniul comercial, de comerț exterior, cercetare, dezvoltare, retehnologizare, investiții, mecano-energetic, precum și în activitatea de management, personal, cooperări interne și internaționale. 236,8
——————
(4,5+698,7)
Baza de aprovizionare și desfacere - Craiova și Centrala industrială electrotehnică - Craiova
76. „Retrom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pașcani, str. Moldovei nr. 17 bis, județul Iași Fabricarea și comercializarea de: traductoare (termocuple, termorezistențe, debitmetre electromagnetice, contoare de energie termică), regulatoare directe (temperatură, presiune, nivel), ventile electromagnetice și piese de schimb pentru acestea. 304,4
——————
(224,1+174,4)
Întreprinderea de traductoare și regulatoare directe - Pașcani
77. „Microelectronica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Erou Iancu Nicolae nr. 34 B, sector 2 Producerea și comercializarea de componente electronice, subansamble și echipamente electronice, inclusiv bunuri de larg consum; activități de export-import, inclusiv operațiuni de intermediere; servicii în domeniul industriei electronice, electrotehnice și domenii conexe. 731,2,
——————
(614,5+176,7)
Întreprinderea „Microelectronica” București
78. „Relee” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, str. Gloria nr. 5, județul Sibiu Fabricarea și comercializarea de relee electromagnetice și electronice (de protecție, de semnalizare, de temporizare) a micromotoarelor asincrone, sincrone și pas cu pas utilizate în instalațiile de automatizare, electromagneți de acționare, alte produse electrotehnice. 247,2
——————
(182,1+131,7)
Întreprinderea de relee Mediaș
79. „Electrocontact” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, str. Manolești Deal nr. 46 bis, județul Botoșani Fabricarea și comercializarea aparatajului de joasă tensiune, mijloacelor de automatizare electrotehnice și electronice, produselor electronice, produselor de mecanică fină, pieselor de schimb, subansamblelor specifice, pieselor prelucrate din mase plastice, bunurilor de larg consum, mașinilor agregat, liniilor tehnologice, sculelor, dispozitivelor verificatoare. 615,5
——————
(398,1+364,3)
Întreprinderea „Electrocontact” - Botoșani
80. „Elba” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Gării nr. 1, județul Timiș Producerea și comercializarea de corpuri de iluminat, mecanisme de acționare a echipamentelor electrice, piese de schimb pentru tehnica iluminatului activități de cercetare-proiectare în domeniul corpurilor de iluminat a mecanismelor de acționare și pieselor de schimb pentru tehnica iluminatului. 434,7
——————
(283,3+287,2)
Întreprinderea „Electrobanat” Timișoara
81. „Dura” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Pestalozzi nr. 22, județul Timiș Producerea și comercializarea de baterii și elemente galvanice, activități de: cercetare-proiectare în domeniu, service, reparații și dotări de laboratoare de atestare baterii. 31,9
——————
(20,5+60,7)
Întreprinderea „Electrobanat” Timișoara
82. „Acotim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Gării nr. 1, județul Timiș Producerea și comercializarea de acumulatoare nichel-cadmiu, activități de: cercetare-proiectare în domeniul acumulatoarelor alcaline, service și dotări laboratoare de atestare a acumulatorilor. 86,3
——————
(7,9+1,9)
Întreprinderea „Electrobanat” Timișoara
83. „Elbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Moinești nr. 34, județul Bacău Producerea și comercializarea de mobilier, binale, case, PAL, PFL, drojdie furajeră. 664,4
——————
(491,4+257,7)
Combinatul de prelucrare a lemnului Bacău
84. „Moldomobila” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, str. Bucium nr. 34, județul Iași Producerea și comercializarea de mobilier din lemn, articole din metal, mase plastice, PAL. 452,5
——————
(265,0+42,1)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Iași
85. „Stratusmob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Blaj, str. Gh. Barițiu nr. 36, județul Alba Fabricarea de produse finite din lemn; comercializarea produselor la intern și export, prestarea de servicii în domeniul utilităților energetice, reparații și lucrări cu caracter industrial. 420,4
——————
(281,5+159,6)
Combinatul de prelucrare a lemnului Blaj
86. „Plimob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighetu Marmației, str. Unirii nr. 40, județul Maramureș Producerea și comercializarea de scaune, mic mobilier, obiecte pentru uz gospodăresc și alte produse din lemn. 13,2
——————
(8,7+13,1)
Secția scaune pliante de la Combinatul de prelucrare a lemnului Sighetu Marmației
87. „Drobeta” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Tr. Severin, str. Traian nr. 295, județul Mehedinți Producerea și comercializarea de mobilier din lemn și produse stratificate. 382,3
——————
(338,2+137,8)
Combinatul de prelucrare a lemnului Drobeta-Tr. Severin
88. „Sortilemn” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gherla, str. Clujului nr. 7, județul Cluj Producerea de mobilă, scaune, placaj, furnire estetice, PAL, panel, chibrituri, energie electrică, panouri pentru construcții și alte produse din lemn; comercializarea produselor la intern și export. 299,7
——————
(268,2+57,2)
Combinatul de prelucrare a lemnului Gherla
89. „”Metal-Lemn” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, Calea București nr. 269, județul Dolj Producerea de mobilă corp, mobilier comercial, mobilă tapițată, mobilier pentru camping și turism, mobilier metalic, tâmplărie metalică, confecții metalice; comercializarea produselor la intern și export. 292,6
——————
(254,6+146,4)
Întreprinderea „Metal-Lemn” Craiova
90. „Carmo” - S.A. Societate Comercială pe acțiuni (S.A.) Caracal, str. Negru Vodă nr. 7, județul Olt Producerea de mobilă corp, mobilier comercial și mobilier tapițat; comercializarea produselor. 69,2
——————
(50,8+19,7)
Întreprinderea „Metal-Lemn” Craiova
91. „Mobicor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Corabia, str. Ștefan cel Mare nr. 6, județul Olt Producerea de mobilă corp, mobilier comercial și mobilier tapițat; comercializarea produselor. 27,8
——————
(19,1+8,6)
Întreprinderea „Metal-Lemn” Craiova
92. „Amis” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reghin, str. Salcâmilor nr. 5, județul Mureș Producerea și comercializarea de mobilă, articole sportive și ambarcațiuni, echipament metalic pentru produse din lemn, produse de tapițerie. 278,0
——————
(129,9+169,6)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Reghin
93. „Hora” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reghin, str. Salcâmilor nr. 3, județul Mureș Producerea și comercializarea de instrumente muzicale și alte produse din lemn. 48,0
——————
(23,1+22,9)
Secția de instrumente muzicale de la Întreprinderea de prelucrare a lemnului Reghin
94. „Irum” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reghin, str. Axinte Sever nr. 6, județul Mureș Producerea și comercializarea de utilaje și piese de schimb pentru industria de exploatare și prelucrare a lemnului. 257,5
——————
(146,3+172,5)
Întreprinderea de utilaje și piese de schimb Reghin - Mureș
95. „Dumbrava” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Fălticeni, str. Armatei nr. 3, județul Suceava Producerea și comercializarea de mobilă, plăci aglomerate, plăci înnobilate. 238,7
——————
(157,9+110,4)
Combinatul de prelucrare a lemnului Fălticeni
96. „Prodlemn” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Zizinului nr. 111, județul Brașov Producerea de mobilă, PAL, furnire, bunuri de larg consum din lemn, ambalaje și alte articole din lemn; comercializarea produselor la intern și extern. 232,9
——————
(151,1 + 126,7)
Combinatul de prelucrare a lemnului Brașov
97. „Lemexim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Hărmanului nr. 66, județul Brașov Producerea de mobilă și diverse articole din lemn; comercializarea acestor produse la intern și extern. 48,6
——————
(29,2+35,8)
Combinatul de prelucrare a lemnului Brașov
98. „Crimob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Cristian, str. Râului nr. 30, județul Brașov Producerea de mobilă și diverse articole din lemn; comercializarea acestor produse la intern și extern. 4,8
——————
(7,3+11,1)
Combinatul de prelucrare a lemnului Brașov
99. „Mobiris” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râșnov, str. Mihai Viteazul nr. 11-13, județul Brașov Producerea de mobilier și alte produse din lemn, confecții decorative pentru interioare, turism, sport; comercializarea produselor. 3,3
——————
(4,8+4,6)
Combinatul de prelucrare a lemnului Brașov
100. „Furnimob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, str. Industrială nr. 6, județul Constanța Producerea și comercializarea de mobilier, furnire estetice, PAL, confecții metalice, confecții din carton, ambalaje. 225,3
——————
(155,7+85,3)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Constanța
101. „Tapimob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, str. Industrială nr. 9, județul Constanța Producerea și comercializarea de mobilier din lemn și tapițat. 106,6
——————
(88,1+30,5)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Constanța
102. „Mobitom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, str. Ion Roată nr. 3, județul Constanța Producerea și comercializarea de mobilier din lemn, confecții metalice, ambalaje. 91,5
——————
(54,7+45,5)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Constanța
103. „Mobimed” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Medgidia, str. Constanței nr. 3, județul Constanța Producerea și comercializarea mobilierului, ambalajelor și confecțiilor metalice. 24,3
——————
(9,1+16,9)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Constanța
104. „Stiaz” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Azuga, str. Prahovei nr. 25, județul Prahova Producerea și comercializarea obiectelor din sticlă pentru ambalaj și decorațiuni. 209
——————
(166,7+46,8)
Întreprinderea de sticlă Azuga
105. „Mobitim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Corbului nr. 4, județul Timiș Producerea și comercializarea de mobilier din lemn și tapițat, rechizite școlare și tehnice, obiecte artizanat și de uz casnic. 201,0
——————
(135,9+191,1).
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Timișoara
106. „Sarmismob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Deva, str. Timișoarei nr. 24, județul Hunedoara Producerea și comercializarea de mobilă și alte produse din lemn. 82,1
——————
(90,3+47,3)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Deva
107. „Somvetra” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gherla, str. Clujului nr. 18 A, județul Cluj Producerea și comercializarea sticlăriei destinate menajului. 54
——————
(37,7+33,5)
Întreprinderea de sticlărie de menaj Gherla
108. „Stitom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tomești, str. Principală nr. 1, județul Timiș Producerea și comercializarea articolelor de sticlărie. 48,6
——————
(39,4+19,2)
Întreprinderea de sticlărie Tomești
109. „Mobalex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alexandria, str. Viilor nr. 2, județul Teleorman Producerea și comercializarea de mobilă. 42,8
——————
(62,1+37,7)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Alexandria
110. „Avrig” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Avrig, str. I. Brukenthal, județul Sibiu Producerea și comercializarea articolelor de sticlărie. 42,3
——————
(31,8+21,9)
Întreprinderea de sticlă Avrig
111. „Remero” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Gh. Șincai nr. 2-10, sector 4 Repararea și modernizarea de utilaje și echipamente energetice, repararea și modernizarea de utilaje tehnologice, prestări de servicii în domeniul energetic și tehnologic, service, consulting, informatică, proiectare, import-export și alte activități comerciale autorizate de lege, în țară și străinătate. 349,7
——————
(195,5+130,9)
Întreprinderea de construcții-montaj și reparații uzine electrice București
112. „Mecanoenergetica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gura Văii, județul Mehedinți Producerea și comercializarea următoarelor produse și lucrări: confecții și recondiționări piese de schimb și subansamble pentru instalații și agregate energetice și auxiliarele acestora, lucrări de modernizări și reparații la agregate energetice, utilaje auxiliare, utilaje și mijloace de mecanizare a lucrărilor de reparații, prestări și service, consulting, expertize, asistență tehnică, proiectare, informatică. 292,8
——————
(248,1+81,7)
Uzina de piese de schimb pentru agregate energetice Gura Văii
113. „Rotras” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Turnu Severin, b-dul Porțile de Fier nr. 1, județul Mehedinți Fabricarea anvelopelor de tractor spate și anvelopelor gigant. 1460,8
——————
(1356,5+141,3)
Întreprinderea de anvelope Drobeta-Turnu Severin
114. „Farom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, calea Călărașilor nr. 10, județul Brăila Activitate de marketing, cooperare internă și externă în domeniul producerii și comercializării fibrelor și firelor artificiale, celofanului și a altor produse chimice, studii ecologice și de protecția mediului înconjurător. 1.311,4
——————
(1.309,2+296,7)
Întreprinderea „Farom” Brăila
115. „Chimpex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, Incinta Port Dana 54, județul Constanța Încărcări și descărcări de mărfuri în și din nave și vagoane și expedieri la beneficiari; depozitare și recondiționare de mărfuri, activitate de service pentru utilajele și dispozitivele portuare proprii și ale altor beneficiari. 694
——————
(581+200,8)
Întreprinderea „Chimpex” Constanța
116. „Energia Constanța” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, str. Baba Novac nr. 165, județul Constanța Fabricarea și comercializarea de produse din mase plastice, amestecuri și articole tehnice din cauciuc, ambalaje metalice, oxigen și azot, precum și prestări servicii specifice. 484,4
——————
(412,8+ 111,7)
Întreprinderea „Energia” Constanța
117. „Camexip” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Băicoi, str. Republicii nr. 9, județul Prahova Producerea și comercializarea utilajelor și pieselor de schimb pentru prelucrarea cauciucului, maselor plastice, celulozei, hârtiei și alte domenii. 257,4
——————
(199,9+116,8)
Întreprinderea de utilaje pentru prelucrarea cauciucului Băicoi
118. „Fortus” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, b-dul Ilie Pintilie nr. 10, județul Iași Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor tehnologice complexe, subansamblelor și pieselor de schimb pentru industriile miniere, metalurgice, energetice, materialelor de construcții și refractare, producției speciale, inclusiv servicii și asistență tehnică. 9615,1
——————
(8625,2+2633,9)
Combinatul de utilaj greu Iași și Centrul de calcul din cadrul CIUMP Iași
119. „Umt” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, aleea CFR nr. 9, județul Timiș Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajului minier, utilajului metalurgic, podurilor rulante între 5-35 tf și peste, macaralelor portale și speciale, mecanismelor pentru macarale turn, macaralelor turn pe macarale portale, automacaralelor cu acționare hidraulică, motostivuitoarelor, rulmenților grei, ridicătorilor de frână electrohidraulici, cilindrilor hidraulici, agregatelor de curățat pista, autospecialelor de încărcat și descărcat containere, reductoarelor de turație, utilajelor și dispozitivelor de ridicat pentru CNE, translatoarelor stivuitoare, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.942,5
——————
(1.327,1+2.201,5)
Întreprinderea mecanică Timișoara
120. „Hidromecanica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, b-dul 15 Noiembrie nr. 78, județul Brașov Proiectarea, producerea și comercializarea, în țară și străinătate, de transmisii hidraulice pentru locomotive, turbosuflante, convertizoare hidraulice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.694,0
——————
(1.407,4+318,8)
Întreprinderea „Hidromecanica” Brașov
121. „Mecanica Vaslui” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vaslui, str. Metalurgiei nr. 4, județul Vaslui Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a ventilatoarelor, reductoarelor, cuplajelor, mecanismelor de acționare, utilajelor tehnologice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1042,6
——————
(790,2+628,4)
Întreprinderea mecanică Vaslui
122. „Premagro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Fabricilor nr. 8, județul Bihor Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a tractoarelor și mașinilor agricole, pieselor turnate și forjate, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1048,7
——————
(972,8+260,9)
Întreprinderea mecanică Oradea
123. „Rocar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ostrov nr. 3 Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a autobuzelor, troleibuzelor și autoutilitarelor, inclusiv servicii și asistență tehnică. 914,3
——————
(461,1+1.017,9)
Întreprinderea „Autobuzul” București
124. „Beta” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, str. Șantierului nr. 39, județul Buzău Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a echipamentelor, instalațiilor pentru industriile: chimică, petrochimică, prelucrarea cauciucului, alimentară, energetică, celuloză și hârtie, inclusiv servicii și asistență tehnică. 792,8
——————
(535,8+704,7)
Întreprinderea de utilaj tehnologic Buzău
125. „Umirom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Petroșani, str. Republicii nr. 1, județul Hunedoara Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajului tehnologic pentru industria minieră, a elementelor de automatizare și hidraulice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 777,3
——————
(18,4+645,8)
Întreprinderea de utilaj minier Petroșani
126. „Hart” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Miercurea-Ciuc, str. Harghita nr. 95, județul Harghita Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a tractoarelor, mașinilor agricole și componente, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1077,4
——————
(951,8+425,1)
Întreprinderea de tractoare Miercurea-Ciuc
127. „Caromet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Caransebeș, D.N. 68 km 3,2, județul Caraș-Severin Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a construcțiilor metalice pentru hale industriale, cazane și alte obiective energetice, a utilajului metalurgic, turbinelor hidraulice și boghiurilor, inclusiv servicii și asistență tehnică. 912,6
——————
(706,8+640,6)
Întreprinderea de construcții de mașini Caransebeș
128. „Meva” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Turnu Severin, str. Dunării nr. 3, județul Mehedinți Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a vagoanelor cisternă, marfă, platformă, acoperite și descoperite, de călători și specializate, inclusiv servicii și asistență tehnică. 716,3
——————
(420,8+657,8)
Întreprinderea de vagoane Drobeta-Turnu Severin
129. „Ramira” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 160, județul Maramureș Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor-unelte, agregatelor, utilajelor tehnologice și instalațiilor, accesoriilor și sculelor, inclusiv servicii și asistență tehnică. 638,2
——————
(552,5+367,2)
Întreprinderea de mașini-unelte, accesorii și scule Baia Mare
130. „Bad-rulmenți” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Zizinului nr. 11, județul Brașov Comercializarea rulmenților din producție internă și din import, a lagărelor cu alunecare, bilelor, rolelor, prelucrarea și reconservarea rulmenților disponibili. 621,3
——————
(38,0+143,4)
Baza de desfacere Brașov
131. „Șantierul naval Brăila” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, str. Celulozei nr. 1 A, județul Brăila Proiectarea, producerea și comercializarea navelor maritime și fluviale, reparații, inclusiv servicii și asistență tehnică. 955,1
——————
(807,8+1.564,6)
Șantierul naval Brăila
132. „Mecanica Ceahlău” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, str. Dumbravei nr. 6, județul Neamț Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor și utilajelor agricole, pieselor de schimb, generatorilor de acetilenă, inclusiv servicii și asistență tehnică. 567,0
——————
(337,1+564,6)
Întreprinderea mecanică „Ceahlău” Piatra-Neamț
133. „Mecanica Codlea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Codlea, str.Rampei nr. 1, județul Brașov Proiectarea, producerea și comercializarea mașinilor și utilajelor agricole, tractoarelor, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 473,8
——————
(321,2+169,4)
Întreprinderea mecanică Codlea
134. „Napomar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, b-dul Muncii nr. 14, județul Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor-unelte, utilajelor și instalațiilor mecanice, hidraulice și pneumatice, fixe și mobile, SDV-urilor și pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 545,2
——————
(344,8+ 380,0)
Întreprinderea de mașini-unelte Cluj-Napoca
135. „Asam” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 77, județul Iași Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a pieselor și subansamblelor pentru mijloace de transport, mașini agricole, utilaje și instalații industriale, inclusiv servicii și asistență tehnică. 439,0
——————
(361,3+98,4)
Întreprinderea de piese auto Iași
136. „Mecanica Sighet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighetu Marmației, str. Unirii nr. 44, județul Maramureș Producerea și comercializarea în țară și străinătate a organelor de asamblare, inclusiv servicii și asistență tehnică. 276,0
——————
(223,8+82,7)
Întreprinderea mecanică Sighetu Marmației
137. „Arpo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Strehaia, str. Câmpului nr. 1, județul Mehedinți Producerea și comercializarea în țară și străinătate a armăturilor industriale din oțel, pompelor centrifugale și butoaielor metalice din tablă zincată, inclusiv servicii și asistență tehnică. 267,4
——————
(234,8+47,5)
Întreprinderea mecanică, armături și pompe Drobeta-Turnu Severin - Fabrica de armături industriale din oțel Strehaia
138. „Medro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Turnu Severin, str. Padeș nr. 2, județul Mehedinți Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a echipamentelor de frână pentru vagoane și locomotive, a vagoanelor și boghiurilor pentru ecartament îngust, inclusiv servicii și asistență tehnică. 215,1
——————
(195,7+ 100,3)
Întreprinderea mecanică armături și pompe Drobeta-Turnu Severin
139. „Tubal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Înclinată nr. 129, sector 5 Producerea și comercializarea în țară și străinătate a cazanelor de încălzire centrală, agregatelor termice și instalațiilor anexe, utilajelor agricole, construcțiilor metalice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 115,5
——————
(45,2+189,2)
Întreprinderea „Metalica” București
140. „Tehnoimport-export” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Doamnei nr. 2, sector 1 Export-import, cooperare economică internațională și operațiuni de aport valutar pentru rulmenți și organe de asamblare, aparatură și instalații pentru defectoscopie, optică, fizică nucleară și geofizică, instalații medicale, tehnică de calcul, poligrafie, cinematografie, radio, televiziune, aeronave, aparatură de bord și sol pentru aeronave, inclusiv servicii și asistență tehnică. 38,1
——————
(2,8+409,4)
Întreprinderea de comerț exterior „Tehnoimport-export” București
141. „Eltex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Prejmer, satul Lunca Câlnicului, str. Fabricii nr. 1, județul Brașov Producerea și comercializarea de fire și țesături lână și tip lână cardată, sortare, spălare, carbonizare și vopsire lână; destrămare și sortare materiale refolosibile; producerea de concentrat de lanolină; realizarea confecțiilor din valorificări; prestări servicii pentru terți; activitate de import-export; sponsorizarea activităților cultural-sportive. 323,9
——————
(309,7+284,6)
Întreprinderea de postav Prejmer
142. „Pobac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Unirii nr. 30, județul Bacău Proiectarea, producerea și comercializarea de fire și țesături lână și tip lână cardată și pieptănată, covoare tip „Moldova” articole tehnice, efiloseu, vată croitorie, produse interțesere, mică galanterie, articole de import-export; prestări servicii pentru terți. 322,5
——————
(213,7+134,4)
Întreprinderea de postav „Proletarul” Bacău
143. „Finca” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drăgășani, str. Tudor Vladimirescu nr. 776, județul Vâlcea Producerea, proiectarea și comercializarea produselor din talpă și semifabricate din cauciuc, încălțăminte din cauciuc și înlocuitori, articole tehnice, SDV-uri, matrițe, utilaje specifice sectorului de cauciuc. 320,2
——————
(243,2+189,2)
Întreprinderea de talpă și încălțăminte din cauciuc Drăgășani
144. „Sitex Dumbrava” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Dumbrava nr. 20, județul Sibiu Fabricarea și comercializarea firelor din lână și tip lână cardate, crude și vopsite; fire lână și tip lână semipieptănate crude și vopsite; covoare mecanice țesute, de diverse dimensiuni; covoare nețesute, tip mochete țesute și buclate; țesături tip lână, pături, cuverturi și blănuri artificiale; executarea de lucrări privind vopsirea materialelor textile; prestarea de servicii în domeniul executării de lucrări de manoperă la produsele textile. 270,4
——————
(190,6+94,4)
Întreprinderea textilă „Dumbrava” Sibiu
145. „Mefil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Industriei nr. 1, județul Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea de pale pieptănate și repieptănate, semitort; fire crude unice și răsucite pe diferite formate; scul crud, scul vopsit, bobină vopsită; producerea de piese de schimb și accesorii textile. 240,2
——————
(186,7+61,5)
Întreprinderea „Filatura de lână pieptănată” Bistrița
146. „Siltex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, str. Gh. Lazăr nr. 6, județul Mureș Producerea de lână spălată și sortată și bancă cardată lână și tip lână, lanolină tehnică, fire și țesături lână și tip lână, abur, confecții; comercializarea acestor produse în condițiile prevăzute în contractul de societate; prestări servicii pentru terți. 220,0
——————
(162,8+156,0)
Întreprinderea de stofe Sighișoara
147. „Carlin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pătârlagele, județul Buzău Producerea și comercializarea de fire lână și tip lână cardată; prelucrarea și valorificarea amestecurilor fibroase din materiale recuperabile; producerea și livrarea de agent termic primar. 180,0
——————
(135,0+51,6)
Întreprinderea „Filatura și țesătoria de lână” Pătârlagele
148. „Filtess” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Beceni, județul Buzău Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor lână și tip lână semipieptănată. 27,9
——————
(15,8+15,2)
Întreprinderea „Filatura și țesătoria de lână” Pătârlagele
149. „Flacăra” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 14, județul Cluj Producerea și comercializarea de confecții textile pentru femei, bărbați și copii; crearea și comercializarea unor produse de confecții unicat și serie mică; de piese de schimb specifice domeniului confecțiilor, întocmirea documentațiilor tehnice și asigurarea asistenței tehnice în domeniul confecțiilor din țesături; crearea de modele în vederea sondării cererii pieței la intern și extern. 179,9
——————
(111,4+164,4)
Întreprinderea de confecții Cluj-Napoca
150. „Vranco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, str. Cuza Vodă nr. 51, județul Vrancea Fabricarea de confecții pentru bărbați, femei și copii; comercializarea produselor pe piața internă și externă, prestarea de servicii în domeniul producerii și comercializării confecțiilor din țesături, alte activități colaterale ca: transport mărfuri, turism, cantină, creșe, gospodării anexe. 170,6
——————
(75,4+145,5)
Întreprinderea de confecții Focșani
151. „Confecții Bârlad” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bârlad, str. Tecuciului nr. 2, județul Vaslui Producerea și comercializarea de confecții, activitate de cercetare-proiectare, activitate de reparații și puneri în funcțiune de agregate și utilaje, comercializarea bunurilor și serviciilor realizate, activitatea de import-export. 161,5
——————
(112,8+154,4)
Întreprinderea de confecții Bârlad
152. „Miorița” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Bacăului nr. 10, județul Bihor Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip lână, poliester și bumbac; servicii terți, activitate și operațiuni de import-export, alte activități, servicii și operațiuni utile societății. 158,5
——————
(105,0+80,2)
Întreprinderea de tricotaje Oradea
153. „Confecția - Râmnicu Sărat" - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Sărat, str. C. Brâncoveanu nr. 46, județul Buzău Fabricarea și comercializarea de confecții textile pe piața internă și externă, executarea de lucrări privind întreținerea și repararea utilajelor. 155,6
——————
(54,7+133,6)
Întreprinderea de confecții Râmnicu Sărat și Întreprinderea de confecții Buzău
154. „Altex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alexandria, str. Dunării nr. 277, județul Teleorman Producerea și comercializarea de fire de bumbac și tip bumbac cardate din celofibră și poliester, de semifabricate, țesături crude tip bumbac, destinate articolelor tehnice. 143,2
——————
(110,0+22,8)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Alexandria
155. „Ema” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, str. Baltagului nr. 1, județul Neamț Producerea și comercializarea pe piața internă și externă de tricotaje și tricoturi tip lână, bumbac, poliester, servicii terți, activitate import-export. 132,1
——————
(75,6+68,8)
Întreprinderea de tricotaje Piatra-Neamț
156. „Confecția Tg. Secuiesc” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Secuiesc, str. Păcii nr. 42, județul Covasna Producerea și comercializarea de confecții, activitate de cercetare-proiectare, activitate de reparații și punere în funcțiune agregate și utilaje, activitate de import-export. 126,7
——————
(66,9+151,4)
Întreprinderea de confecții Tg. Secuiesc
157. „Confecții Vaslui” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vaslui, str. Primăverii nr. 11, județul Vaslui Producerea și comercializarea de confecții, activitate de cercetare-proiectare, activitate de reparații și punere în funcțiune a agregatelor și utilajelor, activitate de import-export. 115,7
——————
(59,3+110,8)
Întreprinderea de confecții Vaslui
158. „Confecția Miercurea-Ciuc” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Miercurea-Ciuc, str. Lileceni nr. 39, județul Harghita Producerea de confecții, activitate de cercetare-proiectare, activitate de reparații și punere în funcțiune de agregate și utilaje, comercializarea bunurilor și serviciilor realizate, activitate de import-export. 112,2
——————
(68,4+92,3)
Întreprinderea de confecții Miercurea-Ciuc
159. „Conted” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Dorohoi, str. 13 Decembrie nr. 8, județul Botoșani Producerea de confecții, activitate de cercetare-proiectare, activitate de reparații și puneri în funcțiune de agregate și utilaje, comercializarea bunurilor și serviciilor realizate, activitate de import-export. 107,1
——————
(80,2+122,7)
Întreprinderea de confecții Dorohoi
160. „Confecția Odorhei” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Odorheiu Secuiesc, str. Rakoczi nr. 4, județul Harghita Producerea și comercializarea de confecții, activitate de cercetare-proiectare, activitate de reparații și puneri în funcțiune a utilajelor și agregatelor, activitate de import-export. 102,1
——————
(46,9+139,0)
Întreprinderea de confecții Odorheiu-Secuiesc
161. „Severconf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Turnu Severin, str. Topolniței nr. 114, județul Mehedinți Fabricarea și comercializarea produselor de îmbrăcăminte pe piața internă și externă, executarea de lucrări privind întreținerea și repararea utilajelor, prestarea de servicii în domeniul creației vestimentare, executarea de documentații tehnice și asistență tehnologică de specialitate. 102,0
——————
(63,7+66,4)
Întreprinderea de confecții „Porțile de Fier” - Drobeta-Tr. Severin și Întreprinderea de confecții Vânju Mare
162. „Gama” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Scornicești, b-dul Muncii nr. 2, județul Olt Producerea și comercializarea confecțiilor textile, activitate de import-export, prestări servicii pentru bunuri de larg consum. 101,6
——————
(48,8+100,3)
Întreprinderea de confecții Scornicești
163. „Confecția Suceava” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, str. Universității nr. 29, județul Suceava Producerea și comercializarea de confecții, activitate de cercetare-proiectare, activitate de reparații și punere în funcțiune a agregatelor și utilajelor, activitate de import-expert. 90,6
——————
(52,2+128,3)
Întreprinderea de confecții Suceava
164. „Milcov” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, b-dul București nr. 177, județul Vrancea Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor din lână și tip lână, servicii pentru terți, activitate de import-export. 77,5
——————
(54,0+40,4)
Întreprinderea de tricotaje Focșani
165. „Trilan” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Măcin, str. 30 Decembrie nr. 40, județul Tulcea Producerea și comercializarea pe piața internă a produselor tricotate tip lână, servicii pentru terți. 63,5
——————
(45,2+24,7)
Întreprinderea de tricotaje Măcin
166. „Como” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Moreni, str. Lt. Pantea Ion nr. 11, județul Dâmbovița Fabricarea și comercializarea de confecții textile pe piața internă și externă, prestarea de servicii în domeniul confecțiilor, prestarea de servicii privind întreținerea și repararea utilajelor. 60,7
——————
(35,7+53,7)
Întreprinderea de confecții Moreni
167. „Textila Iași” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, șos. Ștefan cel Mare nr. 4, județul Iași Producerea și comercializarea de fire groase, cânepă, iută, țesături groase din fire de in, cânepă, iută și tip in, cânepă, iută, saci textili din țesături groase de in, cânepă, iută, sfori de in, cânepă și covoare dublu pluș tip lână. 57,5
——————
(33,3+44,4)
Întreprinderea de in și cânepă „Textila” Iași
168. „Coral” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mangalia, str. G-ral Vârtejan nr. 3, județul Constanța Fabricarea și comercializarea produselor de îmbrăcăminte pe piața internă, prestarea de servicii privind întreținerea și repararea utilajelor. 46,4
——————
(38,3+24,1)
Întreprinderea de confecții „Calatis” Mangalia
169. „Confin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Petrești, str. Principală nr. 1, județul Dâmbovița Fabricarea și comercializarea de confecții textile pe piața internă, executarea de lucrări privind întreținerea și repararea utilajelor, prestarea de servicii în domeniul comercializării producției de confecții, alte activități ca: transport, gospodărie anexă. 41,2
——————
(31,9+40,7)
Întreprinderea de confecții Petrești
170. „Calypso” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Peninsula Lumină, Constanța, str. Principală nr. 1, județul Constanța Fabricarea și comercializarea produselor de confecții pe piața internă. 32,6
——————
(0,3+55,1)
Întreprinderea de confecții „Peninsula-Lumină” Constanța
171. „Romer” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roman, str. Nicolae Bălcescu nr. 24, județul Neamț Producerea și comercializarea de confecții, activitate de cercetare-proiectare, activitate de reparații și punere în funcțiune de agregate și utilaje, comercializarea bunurilor și serviciilor realizate, activitate de import-export. 30,7
——————
(9,3+27,5)
Întreprinderea de confecții Roman
172. „Somuzul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Fălticeni, str. Dimitrie Leonida nr. 1, județul Suceava Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor și confecțiilor, servicii pentru terți, activitate și operațiuni de import-export. 10,3
——————
(8,7+24,0)
Întreprinderea de tricotaje Fălticeni


Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1[18] - 2.123[18] și 2 a[18]).

Art. 3. - În conformitate cu art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, în perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitățile specifice conform anexelor de la art. 2 din prezenta hotărâre.

Ministerul Resurselor și Industriei, prin reprezentanții săi în consiliile împuterniciților statului, va sprijini consiliile de administrație ale societăților comerciale în luarea deciziilor privind realizarea contractelor comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apărării Naționale și conservarea capacităților destinate producției de apărare.

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții, prin balanțe materiale, se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către Guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 15 decembrie 1990.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat, prevăzute în anexa nr. 1, se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2 și 2 a[19] fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 8 decembrie 1990 | Nr. 1272.


Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul, localitatea, județul Obiectul principal de activitate Capitalul social inițial
——————
structura[20] conform bilanțului la 30.06.1990 (mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Filvatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, aleea Industriilor nr. 17, județul Buzău Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor de bumbac și tip bumbac; producerea și comercializarea vatei medicinale. 503,2
——————
(432,6+117,5)
Întreprinderea textilă Buzău
2. „Asco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Milcov nr. 2-4, județul Bacău Producerea de confecții; activitate de cercetare-proiectare; activitate de reparații și puneri în funcțiune agregate și utilaje; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate; activitate de import-export. 263,6
——————
(150,8+203,6)
Întreprinderea de confecții Bacău
Întreprinderea de confecții Onești
3. „Fiba” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Balotești, Sector agricol Ilfov Producerea de fire groase și subțiri din cânepă, fire subțiri din in și tip in, țesături din in și tip in în amestec cu bumbac; confecții din țesături de in, tip in în amestec cu bumbac; prestări servicii în domeniul mecanic și textil; cercetare și creație proprie; activitate de comerț exterior; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 258,8
——————
(206,2+82,9)
Întreprinderea „Filatura și finisajul” Balotești
4. „Confecții corturi și prelate auto” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Balotești, Sector agricol Ilfov Producerea de corturi militare și prelate auto; prestări servicii în domeniul mecanic și al confecțiilor; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate; activitate de comerț exterior. 22,4
——————
(1,6+27,9)
Întreprinderea „Filatura și finisajul” Balotești
5. „Pielorex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Giurgiului nr. 33, sector 4 Preindustrializarea, prelucrarea și comercializarea pieilor. 227,4
——————
(155,1+73,7)
Întreprinderea „Tăbacăria minerală” Jilava
6. „Antilopa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Dudești nr. 44, sector 3 Proiectarea,, producerea și comercializarea de încălțăminte, semifabricate pentru încălțăminte, produse injectate, articole de marochinărie și articole de protecție. 210,7
——————
(100,5+152)
Întreprinderea de piele și încălțăminte „Progresul” București
7. „Confarg” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Curtea de Argeș, str. Victoriei nr. 5, județul Argeș Fabricarea și comercializarea de confecții textile pe piața internă și externă; executarea de lucrări privind întreținerea și repararea utilajelor; prestarea de servicii în domeniul creației vestimentare; executarea de documentații tehnice și asistență tehnologică de specialitate; alte activități - transport, gospodării anexe. 203,4
——————
(135,7+116,1)
Întreprinderea de confecții Curtea de Argeș
8. „Romanofir” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tălmaciu, Piața 6 Martie nr. 17, județul Sibiu Producerea și comercializarea firelor și aței de cusut de bumbac și tip bumbac. 177,6
——————
(154,1+75,6)
Întreprinderea textilă Tălmaciu
9. „Filatura de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Huși, str. Drânceni nr. 2, județul Vaslui Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 176,8
——————
(149,6+26,5)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Huși
10. „Dunatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Calafat, str. V. I. Lenin nr. 2, județul Dolj Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac; producerea și comercializarea semifabricatelor, țesăturilor crude de bumbac și tip bumbac. 175
——————
(125,6+77,6)
Întreprinderea textilă Calafat
11. „Texromed” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, str. George Topârceanu nr. 16, județul Sibiu Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor de bumbac și tip bumbac. 159
——————
(115,7+75)
Întreprinderea textilă „Târnava” Mediaș
12. „Catex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Călărași, str. Eroilor nr. 1-3, județul Călărași Confecționarea produselor de îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii; comercializarea produselor executate pe piața internă și externă; executarea de documentații tehnice și asistență tehnologică de specialitate; executarea de lucrări privind întreținerea și repararea utilajelor; alte activități - gospodării anexe, cantină. 156,5
——————
(85,3+132,8)
Întreprinderea de confecții Călărași
13. „Uzitex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, calea Dudești nr. 188, sector 3 Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor de bumbac și tip bumbac. 139,5
——————
(121,2+37,8)
Întreprinderea textilă București
14. „Decoratex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 224, județul Harghita Producerea de țesături tip lână pentru stofe de mobilă și plușuri; comercializarea bunurilor realizate. 129,6
——————
(106,5+28,1)
Întreprinderea de stofe de mobilă și țesături tehnice Gheorgheni
15. „Pionierul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Tăbăcari nr. 7, sector 4 Fabricarea de încălțăminte, piei tăbăcite mineral, articole din cauciuc, piese de schimb și SDV pentru industria de încălțăminte, pielărie și cauciuc; comercializarea produselor realizate. 120
——————
(50,7+112,8)
Întreprinderea de piele și încălțăminte „Pionierul” București
16. „Robuc” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Bucovăț, județul Dolj Producerea și comercializarea de semifabricate din piele, articole de marochinărie, articole de sport, de protecție, de încălțăminte și îmbrăcăminte de piele și înlocuitori. 115,7
——————
(93,4+38,6)
Întreprinderea „Tăbăcăria” Bucovăț - Craiova
17. „Rotrico” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roșiori de Vede, str. Oltului nr. 59, județul Teleorman Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a produselor tricotate și perdelelor; servicii pentru terți; activitate și operațiuni de import-export. 111
——————
(95,9+60)
Întreprinderea de tricotaje Roșiori de Vede
18. „Iași conf.” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, str. Țuțora nr. 26, județul Iași Conceperea, proiectarea, producerea, prezentarea și comercializarea produselor de confecții; activitate de import-export prin societăți specializate sau compartimente proprii; prestări de servicii în domeniul conceperii și proiectării produselor de confecții, prezentări de modă, comercializarea produselor de confecții, întreținere și reparații utilaje. 109,7
——————
(116,5+108,2)
Întreprinderea de confecții Iași
19. „Banatim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Ștefan cel Mare nr. 58, județul Timiș Producerea și comercializarea de încălțăminte, tocuri, cuie și pânză impregnată. 101,5
——————
(36+95)
Întreprinderea de încălțăminte „Banatul” Timișoara
20. „Modcotton Aurora” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, calea Rahovei nr. 240, sector 5 Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac. 100,9
——————
(67,5+66,5)
Întreprinderea textilă „Aurora” București
21. „Suport textil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Viilor nr. 56, sector 5 Producerea și comercializarea de țesături din bumbac și tip bumbac, suporturi textile, articole tehnice și confecții textile. 67,5
——————
(52,5+15,7)
Întreprinderea textilă „Aurora” București
22. „Vigotex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Garoafei nr. 1, sector 5 Producerea și comercializarea de semifabricate fire și țesături tip vigonie. 18,4
——————
(15,9+5,2)
Întreprinderea textilă „Aurora” București
23. „Saltex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Salonta, str. Ghestului nr. 4, județul Bihor Producerea și comercializarea semifabricatelor țesături crude de bumbac și tip bumbac. 96,2
——————
(73,2+44,3)
Întreprinderea „Țesătoria de bumbac” Salonta
24. „Meropa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Hunedoara, b-dul Traian nr. 9, județul Hunedoara Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor din lână și tip lână; servicii pentru terți; activitate și operațiuni de import-export. 90,5
——————
(70,9+42,4)
Întreprinderea de tricotaje Hunedoara
25. „Tricotaje” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Fetești, Str. Călărași nr. 505, județul Ialomița Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a produselor tricotate din fire de bumbac și tip bumbac; servicii pentru terți; activitate și operațiuni de import-export. 88,7
——————
(69,3+45,1)
Întreprinderea de tricotaje Fetești
26. „Siderma” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Compozitorilor nr. 49, sector 6 Producerea și comercializarea de înlocuitori de piele, materiale textile nețesute și alte materiale chimizate. 87,3
——————
(62,5+55,7)
Întreprinderea de piele sintetică București
27. „Tesintex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Adjud, str. 30 Decembrie nr. 17, județul Vrancea Producerea de fire groase, țesături groase și confecții textile, comercializarea produselor realizate. 82,6
——————
(65,2+29,3)
Întreprinderea de țesături groase „Integrata” Adjud
28. „Moldofil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpulung Moldovenesc, calea Transilvaniei nr. 141 bis, județul Suceava Producerea și comercializarea firelor din bumbac și tip bumbac. 82,4
——————
(66,3+25,7)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Câmpulung Moldovenesc
29. „Crinul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Logofăt Tăutu nr. 66, sector 3 Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor din bumbac și tip bumbac, a tricoturilor din bumbac, tip bumbac și poliester; servicii pentru terți; activitate de import-export. 80,6
——————
(36,3+70,8)
Întreprinderea de tricotaje „Crinul” București
30. „Confecția” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 129, județul Gorj Fabricarea de confecții textile; comercializarea produselor pe piața internă și externă; prestarea de servicii privind întreținerea și repararea utilajelor. 79,3
——————
(60,1+105,2)
Întreprinderea de confecții Târgu Jiu
31. „Modeon” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Onești, str. Victor Babeș nr. 5, județul Bacău Producerea de confecții; activitate de cercetare-proiectare; activitate de reparații și puneri în funcțiune de agregate și utilaje; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate; activitate de import-export. 77,9
——————
(47,4+78)
Întreprinderea de confecții Onești
32. „Duras” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Nehoiu, str. Bisericii nr. 5, județul Buzău Producerea și comercializarea pe piața internă a tricotajelor și tricoturilor din bumbac și tip bumbac; servicii pentru terți. 75,4
——————
(59,2+24,6)
Întreprinderea de tricotaje Nehoiu
33. „Valden” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vălenii de Munte, str. Cuza Vodă nr. 47, județul Prahova Producerea de țesături tip mătase, confecții textile, piese de schimb și accesorii; prestări de servicii în domeniul industriei textile, comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 73,3
——————
(63,6+19,9)
Întreprinderea „Țesătoria de mătase” Vălenii de Munte
34. „Confecția” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tulcea, str. Victoriei nr. 57, județul Tulcea Fabricarea de confecții textile; comercializarea produselor pe piața internă și externă; prestarea de servicii în domeniul asistenței tehnice și reparații de utilaje din industria de confecții; alte activități. 72
——————
(86,8+84,5)
Întreprinderea de confecții Tulcea
35. „Savconf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) comuna Săveni, județul Botoșani Producerea de confecții; activitate de cercetare-proiectare; activitate de reparații; activitate de import-export; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 68,8
——————
(34+43,8)
Întreprinderea de confecții Săveni
36. „Tricomel” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpeni, str. Horea nr. 54, județul Alba Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a produselor tricotate; servicii pentru terți; activități și operațiuni de import-export. 60,8
——————
(46,5+37,6)
Întreprinderea de tricotaje Câmpeni
37. „Romtex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 222, județul Harghita Producerea de fire și sfori din in și cânepă și piese de schimb; comercializarea produselor realizate. 60,6
——————
(26,6+27,9)
Întreprinderea „Filatura de in și cânepă” Gheorgheni
38. „Bumbacul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cisnădie, str. Proletarilor nr. 5, județul Sibiu Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 59,4
——————
(42,5+32,1)
Întreprinderea textilă Cisnădie
39. „Montana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpulung Moldovenesc, calea Transilvaniei nr. 141 bis, județul Suceava Producerea și comercializarea de încălțăminte. 56,8
——————
(38,7+45,1)
Întreprinderea de încălțăminte Câmpulung Moldovenesc
40. „Tricotaje” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Motru, str. Severinului nr. 17, județul Gorj Producerea și comercializarea pe piața internă a produselor tricotate tip lână; servicii pentru terți. 51,5
——————
(38,8+20,4)
Întreprinderea de tricotaje Motru
41. „Garofița” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Pestalozzi nr. 20, județul Timiș Producerea de țesături tip mătase, galanterie și confecții; comercializarea produselor realizate. 39,6
——————
(38,7+24,9)
Întreprinderea textilă „Garofița” Timișoara
42. „Filatura de in - cânepă” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cristuru Secuiesc, str. Bicazului nr. 115, județul Harghita Producerea de fire și sfori groase din in și cânepă; comercializarea produselor realizate. 21,5
——————
(14+14,3)
Întreprinderea „Filatura de in-cânepă” Cristuru
43. „Târnava mică” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târnăveni, str. Avram Iancu nr. 272, județul Mureș Producerea și comercializarea produselor de îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii, pentru piața internă și externă; crearea de noi modele pentru testarea pieței interne și externe; alte activități. 21,2
——————
(5,6+14,5)
Întreprinderea de confecții Târnăveni
44. „Stil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Strehaia, str. Republicii nr. 252, județul Mehedinți Confecționarea produselor de îmbrăcăminte; comercializarea produselor pe piața internă; prestarea de servicii privind întreținerea și repararea utilajelor. 12,9
——————
(3,9+24,5)
Întreprinderea de confecții Strehaia
45. „Romatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ion Ghica nr. 13, sector 3 Operațiuni de import-export, cooperări; activități de service, intermediere și reprezentare; comercializarea de mărfuri prin magazine proprii; alte servicii și prestații, în general orice acte de comerț în înțelesul Codului comercial român, în condiții de autonomie valutară și financiară. 5,6
——————
(0+41,1)
Întreprinderea de comerț exterior „Romatex” București
46. „Cuarț” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baia Mare, str. Victoriei nr. 146, județul Maramureș Executarea de lucrări de prospecțiuni și explorări geologice și protecția mediului, de deschideri și pregătiri pentru noi mine, valorificare de substanțe minerale utile, lucrări topografice, analize de laborator fizico-chimice și mineralogo-petrografice, elaborare de proiecte, studii și expertize pentru prospecțiuni, consulting, prestare de servicii în domeniul turismului și alimentației publice, operațiuni de comerț exterior. 625
——————
(363+144)
Întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice „IPEG” Maramureș, Baia Mare
47. „Formin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Caransebeș, str. 30 Decembrie nr. 1, județul Timiș Executarea de prospecțiuni și explorări geologice pentru substanțe minerale utile; executarea de analize fizico-chimice de laborator pentru probele geologice; executarea de lucrări de deschideri și pregătire de noi mine; executarea de lucrări de foraj pentru studii hidrogeologice și alimentări cu apă; realizarea de documentații, studii geologice și consulting; prelucrarea automată a datelor geologice și economice; executarea de servicii specifice obiectului de activitate al societății. 411,4
——————
(246+127,8)
Întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice „IPEG” Banatul, Caransebeș
48. „Minexfor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Deva, str. Minerului nr. 2, județul Hunedoara Executarea de lucrări de prospecțiuni și explorări geologice pentru substanțe minerale utile, lucrări de foraj pentru studii hidrologice, captări gaze naturale, valorificarea aurului din aluviuni, valorificare eșantioane aurifere și flori de mină, lucrări pentru deschideri de mină, operațiuni de comerț exterior. 387,4
——————
(216,7+85,6)
Întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice „IPEG” Hunedoara
49. „Geolex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Miercurea-Ciuc, str. Gh. Doja nr. 6, județul Harghita Executarea de lucrări de prospecțiuni și explorări geologice pentru substanțe minerale utile și pentru protecția mediului; executarea de lucrări de foraj pentru studii hidrogeologice și alimentare cu apă; îmbutelierea și comercializarea apelor minerale; operațiuni de comerț exterior în domeniu. 232,9
——————
(127,8+48,4)
Întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice „IPEG” Harghita, Miercurea-Ciuc
50. „Geasol” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, str. România Muncitoare nr. 56, județul Dolj Cercetări geologice, hidrogeologice și deschideri de mine; lucrări de asecare; foraje de exploatare pentru ape potabile și industriale. 132
——————
(102+52,8)
Întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice „IPEG” Oltenia Craiova
51. „Hidrosib” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr. 193, județul Sibiu Producerea, comercializarea, inclusiv import-export, engineering, consulting, servicii în domeniile: echipamente hidraulice pentru distribuție și reglare presiune și debite, elemente hidraulice de siguranță și instalații hidraulice complexe. 858,7
——————
(629,7+ 212,2)
Întreprinderea „Balanța” - Sibiu
52. „Balanța” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Gușteriței nr. 21-23, județul Sibiu Producerea, comercializare, inclusiv import-export, engineering, consulting, servicii în domeniile: aparate de măsură și control mase, instalații de dozare și cântărire, aparate de verificat duritatea, utilaje de ambalat pentru industria alimentară. 193,4
——————
(64,6+119,4)
Întreprinderea „Balanța” - Sibiu
53. „F.S.R.” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râșnov, str. Câmpului nr. 1, județul Brașov Producerea și comercializarea de burghie elicoidale, scule pentru prelucrarea găurilor și găurilor adânci, scule de frezat, truse de scule, scule pentru piatră, beton și minerit, scule speciale, utilaje și instalații specifice producției de scule, prestări de servicii în domeniile cercetare-proiectare și informatică. 766,5
——————
(543.9+288,6)
Întreprinderea de scule - Râșnov
54. „Electroturris” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turnu Măgurele, str. Portului nr. 7, județul Teleorman Producerea și comercializarea de mașini electrice și utilaje tehnologice pentru industria chimică. 728,2
——————
(683,6+164)
Întreprinderea de mașini electrice Turnu Măgurele
55. „Trac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Filiași, str. Uzinei nr. 2, județul Dolj Fabricarea și comercializarea de motoare electrice, transformatoare și condensatoare. 667,9
——————
(478,4+469,5)
Întreprinderea de transformatoare și motoare electrice - Filiași
56. „Iame” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sf. Gheorghe, str. Constructorilor nr. 2, județul Covasna Producerea și comercializarea de instalații electrice auto, articole tehnice și electrotehnice, motoare electrice. 544,6
——————
(444,8+ 172,4)
Întreprinderea de aparataj electric auto și motoare electrice - Sf. Gheorghe
57. „Simex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Miciurin nr. 7 A, sector 1 Efectuarea de operațiuni comerciale de import-export în nume propriu, cu materii prime, materiale și produse electrotehnice, electronice, de livrări complexe, bunuri de larg consum alimentare și nealimentare, inclusiv de folosință îndelungată, comercializarea acestora prin depozite și rețea de magazine sau puncte de desfacere, transporturi interne și internaționale, prestări de servicii. 494,5
——————
(19,2+3.098)
Baza de aprovizionare și desfacere a Centralei industriale pentru echipamente de automatizare București
58. „Acumulatorul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Biruinței nr. 98, sector 2 Fabricarea și comercializarea de elemente și acumulatoare acide cu plumb, separatori din PCV, utilaje și accesorii aferente. 426,7
——————
(238,1+199,4)
Întreprinderea „Acumulatorul” București
59. „Emailul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, str. Carpați nr. 19, județul Sibiu Producerea și comercializarea articolelor de uz casnic din tablă emailată (vase, articole igienice), vase din oțel inoxidabil, jucării, firme, emailuri, frite, coloranți, decalcomanii, diverse prestații; activități de proiectare utilaje, SDV-uri specifice domeniului de activitate. 376,1
——————
(323,5+185,3)
Întreprinderea „Emailul” - Mediaș
60. „Optium” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. Aurel Vlaicu nr. 139-151, județul Arad Producerea și comercializarea la intern și la export a umbrelelor de ploaie și soare, cărucioarelor pentru copii, articolelor optice și accesorii, jocurilor logice, activități de service. 103
——————
(68,5+29,4)
Întreprinderea de bunuri metalice Arad
61. „Alcor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, str. Manolești Deal nr. 46 bis, județul Botoșani Producerea și comercializarea de izolatori electrici capătijă din sticlă călită, cărămizi și plăci din sticlă presată, obiecte din sticlă pentru industrie și menaj. 83,3
——————
(93,8+63,8)
Întreprinderea de izolatori electrici din sticlă Botoșani
62. „Inforservice” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Cluceru Sandu nr. 2, sector 2 Microproducție în domeniul electronicii și electrotehnicii, servicii informatice, service pentru tehnică de calcul, utilaje de producție, aparatură electrocasnică și electronică. 72
——————
(55,6+10,9)
Întreprinderea „Infoservice” București
63. „Infa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, calea Floreasca nr. 159, sector 1 Producerea și comercializarea de produse, servicii și prestații informatice: activități de proiectare, fabricații și montaje structuri hardware și software, servicii de import-export, vânzări, cumpărări și prestări. 30
——————
(47+3)
Centrul de calcul electronic „CIEA” București
64. „Mefin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Pantelimon nr. 10-16, sector 2 Efectuarea de operațiuni de export-import, cooperări de mărfuri și servicii, în nume propriu și/sau pe bază de comision, comercializări de mărfuri prin magazine proprii, în principal în domeniul industriei de mecanică fină, în țară și străinătate, activități de service și consulting, școlarizare, asistență tehnică, intermediere. 9,7
——————
(0,8+90)
Direcția de comerț exterior „Mefin” -București
65. „Romelectro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, calea Dorobanților nr. 60, sector 1 Operațiuni de comerț exterior (import-export) în domeniul producției transportului și distribuției energiei electrice, servicii și activități. 24,4
——————
(20,2+156,5)
Întreprinderea de comerț exterior „Romelectro” București
66. „Termoenerg” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, calea 13 Septembrie nr. 168-184, sector 5 Execuția și comercializarea în țară și străinătate a lucrărilor de montaj și reparații la utilajele și instalațiile energetice și tehnologice; producerea de utilaje și echipamente pentru construcții-montaj și alte industrii, lucrări de mecanizare și transport tehnologic, inclusiv servicii și asistență tehnică. 386,1
——————
(187,2+246,9)
Întreprinderea antrepriză de montaj și reparații centrale termice București
- Antrepriza Sud
- Antrepriza Olteni
- Secțiile producție industrială
- Secția utilaj transport
67. „Termovest” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Victor Vladdelamarina nr. 1, județul Timiș Execuția și comercializarea în țară și străinătate a lucrărilor de montaj și reparații la utilaje și instalații energetice și tehnologice, producerea de utilaje și echipamente pentru construcții-montaj și alte industrii, lucrări de mecanizare și transport tehnologic, inclusiv servicii și asistență tehnică. 103,5
——————
(55,2+75,6)
Întreprinderea antrepriză de montaj și reparații centrale termice București
- Antrepriza Vest Timișoara
68. „Termorep” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Hunedoara, str. Ștefan cel Mare nr. 1, județul Hunedoara Execuția și comercializarea în țară și străinătate a lucrărilor de montaj și reparații la utilaje și instalații energetice și tehnologice, producerea de utilaje și echipamente pentru construcții-montaj și alte industrii, lucrări de mecanizare și transport tehnologic, inclusiv servicii și asistență tehnică. 77,5
——————
(40,4+58,4)
Întreprinderea antrepriză de montaj și reparații centrale termice București
- Antrepriza Hunedoara
69. „Moldoterm” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Orizontului nr. 44, județul Bacău Execuția și comercializarea în țară și străinătate a lucrărilor de montaj și reparații la utilaje și instalații energetice și tehnologice, producerea de utilaje și echipamente pentru construcții-montaj și alte industrii, lucrări de mecanizare și transport tehnologic, inclusiv servicii și asistență tehnică. 38
——————
(21,3+45,1)
„I.A.M.R.C.T.” - București
- Antrepriza de montaj și reparații centrale termice Est Bacău
70. „Romturbovulcan” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, Aleea Tiparului bl. C 2, județul Neamț Execuția și comercializarea în țară și străinătate a lucrărilor de montaj, reparații și confecții de utilaje energetice, instalații și echipamente tehnologice și termomecanice pentru industria chimică, petrolului, lemnului, celulozei și hârtiei, cimentului, servicii de asistență tehnică, consulting-engineering. 9,8
——————
(4+7,8)
Întreprinderea-antrepriză de montaj și reparații centrale termice București
- Antrepriza de montaj și reparații centrale termice Est Bacău
- Șantierul E. 4 Neamț
71. „Autoro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Colibași, str. Uzinei nr. 1, județul Argeș Studii complexe de marketing, studii de optimizarea cooperărilor între societățile comerciale, valorificarea superioară a licențelor, contractarea centralizată de materii prime, materiale și componente auto. 127,6
——————
(500+127,1)
Centrala Industrială de autoturisme Pitești
72. „Mirdip” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mârșa, județul Sibiu Prestări de servicii în domeniul informațional și informatică, instruire personal, consulting, prestări servicii pentru populație, inclusiv asistență tehnică. 17,4
——————
(19+0,2)
Centrul de calcul Mârșa
73. „Fluid-concept” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ziduri Moși nr. 25, sector 2 Prestări de servicii în domeniul cercetării, proiectării și comercializării în țară și străinătate a documentațiilor tehnice pentru pompe, ventilatoare, mașini și mecanisme hidraulice și pneumatice, instalații și componente anexe, inclusiv asistență tehnică și service. 13,7
——————
(9,5+6,1)
Centrul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru pompe și ventilatoare București
74. „Viromet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Victoria, Aleea Uzinei nr. 8, județul Brașov Producerea și comercializarea de metanol, aldehidă formică, rășini sintetice, nitroceluloză pentru lacuri, schimbători de ioni și alte produse chimice organice și anorganice, lucrări specifice la terți și prestarea de alte servicii. 1.486
——————
(1.345+419)
Combinatul chimic „Victoria”
75. „Plastor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Orăștie, str. Codrului nr. 24, județul Hunedoara Producerea și comercializarea la intern și export a articolelor din mase plastice, spume poliuretanice, semirigide, oxid de fier roșu și galben, scule și dispozitive, piese de schimb. 435,9
——————
(366,7+220,5)
Întreprinderea chimică Orăștie
76. „Chimenerg” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, Drumul E 70, km 6, județul Dolj Producerea, cercetarea, elaborarea de tehnologii și proiectarea instalațiilor pentru obținerea de combustibil nuclear, agent de răcire și moderare a reactorilor nucleari, concentrarea de pământuri rare, reactivi și pământuri rare și alte activități și servicii în domeniu. 48,2
——————
(84+0,1)
Centrala industrială de îngrășăminte chimice - secția de inginerie tehnologică, cercetare-proiectare Craiova
77. „Tecodata” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Theodor Pallade nr. 53 A, sector 3 Prelucrarea automată a datelor pe sisteme de calcul și alte prestări de servicii în activitatea de informatică. 28,2
——————
(24,4+5,3)
Centrul de calcul al societății „Sintofarm”
78. „Gecsat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târnăveni, str. Armatei nr. 82, județul Mureș Producerea și comercializarea de geamuri trase, ceramică menaj, mașini și utilaje. 337,7
——————
(283,4+103,8)
Întreprinderea de geamuri Târnăveni
79. „Feroneria” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. 6 Vânători nr. 63, județul Arad Producerea și comercializarea feroneriei pentru mobilă, binale, accesorii, scule și piese de schimb. 228,4
——————
(163,8+78)
Întreprinderea de articole metalice pentru mobilă și binale Arad
80. „Stiteh” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Muncii nr. 171, sector 3 Producerea și comercializarea aparaturii de laborator, termometre, sticlărie termică de menaj și ambalaje, geamuri prelucrate și mobilier din geam, obiecte decorative din sticlă și geam și alte produse din sticlă. 137,2
——————
(82,6+58,4)
Întreprinderea de sticlărie București
81. „Mobimod” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tecuci, str. Ana Ipătescu nr. 5, județul Galați Producerea și comercializarea de mobilă corp, artă, bucătării, scaune și alte produse din lemn. 111,5
——————
(106,l+17)
Fabrica de mobila Tecuci din Întreprinderea de prelucrare a lemnului Galați
82. „Basti” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Rezervoarelor nr. 2, județul Prahova Producerea și comercializarea de butelii, borcane, batoane și alte produse din sticlă precum și ambalajele aferente acestora. 101,3
——————
(87,3+33,4)
Întreprinderea de sticlărie Prahova - Ploiești
83. „Madexin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, str. Mobilei nr. 1, județul Botoșani Producerea și comercializarea mobilei și diverselor articole din lemn. 70,1
——————
(78,2+46,3)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Botoșani
84. „Gama” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, str. Ștefan cel Mare nr. 13, județul Galați Producerea și comercializarea de mobilă corp, artă, bucătării, scaune, mobilier naval și alte produse din lemn. 61,7
——————
(79,7+74)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Galați
85. „Termodensirom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Muncii nr. 171, sector 3 Producerea și comercializarea de termometre, termodensimetre, aparatură de laborator, sticlărie tehnică, geamuri prelucrate, obiecte decorative. 15,6
——————
(8,1+7,8)
Întreprinderea de sticlărie București
86. „Imperial” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turnu Măgurele, str. Dunării nr. 10, județul Teleorman Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor din bumbac și tip bumbac; servicii terți; activitate și operațiuni import-export. 267,3
——————
(231,2+34,5)
Întreprinderea de tricotaje Turnu Măgurele
87. „Artin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zalău, bd. Mihai Viteazu nr. 97, județul Sălaj Producerea de țesături subțiri tip in-cânepă, bumbac și confecții textile; comercializarea produselor realizate. 255,3
——————
(207,9+58,9)
Întreprinderea de in „Integrata” Zalău
88. „Milcofil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, bd. Independenței nr. 17, județul Vrancea Proiectarea, producerea și comercializarea firelor, palelor tip lână și tricotajelor; prestări servicii pentru terți; activitate de import-export; studii și cercetări în domeniu. 335,4
——————
(257,1+97,6)
Întreprinderea „Filatura de lână pieptănată” Focșani
Întreprinderea „Pieptănăria de celofibră” Focșani
89. „Sinmatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Industriei nr. 3, județul Bistrița-Năsăud Fabricarea de țesături tip mătase; fabricarea de piese de schimb și accesorii textile; activitate import-export; activitate de proiectare; comercializarea produselor realizate. 176,1
——————
(156,7+ 52,5)
Întreprinderea „Țesătoria de mătase” Bistrița
90. „Cochet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Nicolae Teclu nr. 29-31, județul Sibiu Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip mătase și tip lână; servicii terți; activitate și operațiuni import-export. 140,7
——————
(93+110,4)
Întreprinderea de tricotaje Sibiu
91. „Dantex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, str. Drumul Botizului nr. 9, județul Satu Mare Producerea articolelor de pasmanterie; activitate de proiectare; prestări servicii în țară și străinătate; activitate de comerț exterior; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 121,9
——————
(115,2+39,7)
Întreprinderea textilă „Solidaritatea” Satu Mare
92. „Intex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Păulești, str. Principală nr. 1, județul Prahova Producerea de țesături subțiri; confecții textile; activitate de comerț interior și exterior; comercializarea produselor realizate. 116,5
——————
(135,9+85,3)
Întreprinderea „Intex” Păulești
93. „Clujana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, P-ța 1 Mai nr. 4-5, județul Cluj Producerea și comercializarea pieilor, confecționarea încălțămintei din piele, înlocuitori, tălpilor din cauciuc, tălpilor sintetice, articolelor tehnice, calapoadelor, accesoriilor, pieselor de schimb și utilajelor. 595,9
——————
(344,1+398,2)
Combinatul de piele și încălțăminte „Clujana” Cluj-Napoca
94. „Spumotim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, calea Buziașului nr. 22, județul Timiș Producerea și comercializarea spumelor poliuretanice, articolelor camping, marochinărie, diverselor confecții și încălțăminte. 223,2
——————
(151,8+ 104,1)
Întreprinderea de spume poliuretanice Timișoara
95. „Flaros” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Bella Breiner nr. 67-93, sector 3 Producerea și comercializarea semifabricatelor din piele, încălțămintei, marochinăriei, articolelor tehnice de protecție specială, articolelor de sport din piele și înlocuitori; operațiuni de comerț exterior cu produse diverse. 198
——————
(80,1+209,8)
Întreprinderea de piele și încălțăminte București
96. „Guban” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, bd. Eroilor nr. 30-40, județul Timiș Producerea și comercializarea încălțămintei, marochinăriei, pielii artificiale, accesorii metalice, corpuri de iluminat, folii și produse chimice. 159,6
——————
(97,9+165)
Întreprinderea de mase plastice și încălțăminte „Victoria” Timișoara
97. „Textila-Unirea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Dristor nr. 91, sector 3 Producerea de țesături de toate tipurile, articole textile, tehnice, sfori, articole de frângherie și confecții textile; prestări servicii către terți; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate, pe piața internă și externă. 113,7
——————
(61,5+80,9)
Întreprinderea textilă „Unirea” București
98. „Agnitex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Agnita, str. 1 Decembrie nr. 3-7, județul Sibiu Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip lână, tip bumbac, ciorapi tip lână; servicii terți; activitate și operațiuni de import-export. 81,6
——————
(50,7+42)
Întreprinderea de mănuși și ciorapi Agnita
99. „Pantera” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Jimbolia, calea Moților nr. 19, județul Timiș Producerea și comercializarea de încălțăminte. 57,9
——————
(31,9+37,6)
Întreprinderea de încălțăminte Jimbolia
100. „Texind” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, str. Mihai Vasilievici Frunze nr. 102, județul Dolj Proiectarea, producerea și comercializarea firelor, țesăturilor și confecțiilor; prestări servicii și asistență tehnică în țară și străinătate; activitate import-export; studii și cercetări în domeniu. 53,7
——————
(41,8+16,9)
Întreprinderea textilă „Independența” Craiova
101. „Alpina” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reghin, str. Ierbuș nr. 10, județul Mureș Producerea și comercializarea materialelor, articolelor pentru sport și încălțăminte. 114,7
——————
(71,4+82,7)
Întreprinderea pentru materiale sportive Reghin
102. „Munplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Compozitorilor nr. 45, sector 6 Producerea și comercializarea produselor prelucrate din mase plastice prin tehnologii de injecție și extrudere, din care: bunuri de larg consum, repere industriale, folie și pungi polietilenă, înlocuitori piele, articole cașerate pentru industria de confecții, încălțăminte, autoturisme, granule pvc, rondele și nasturi poliester. 96,4
——————
(53,1+98,8)
Întreprinderea de nasturi și mase plastice București
103. „Ardeleana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alba Iulia, str. Morii nr. 8, județul Alba Producerea și comercializarea încălțămintei din piele și înlocuitori. 68,3
——————
(48,4+59,8)
Întreprinderea de încălțăminte „Ardeleana” Alba Iulia
104. „Argeșin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, str. Nicolae Bălcescu nr. 91, județul Argeș Producerea și comercializarea de încălțăminte. 68
——————
(32,3+52,6)
Întreprinderea de încălțăminte Pitești
105. „Filatura de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slobozia, str. Drumul Național 1 A, județul Ialomița Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 75,8
——————
(58,8+16,7)
Filatura de bumbac Slobozia
106. „Venus” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Jimbolia, Calea Moților nr. 17, județul Timiș Producerea și comercializarea de nasturi, bunuri de larg consum din mase plastice, folii și pungi din polietilenă, încălțăminte și tălpi injectate. 70
——————
(54,7+26,5)
Întreprinderea de nasturi Jimbolia
107. „Arpimex trading” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Lipscani nr. 19, sector 3 Operațiuni de import, export, operațiuni de intermediere și cooperare, consulting, barter, lohn, consignație în domeniul comerțului exterior; asistență și cooperări în lucrări vizând retehnologizarea, protecția mediului; activitate de consulting în domeniul financiar-contabil; sprijinirea societăților și pregătirea personalului necesar. 42,2
——————
(28,5+224,2)
Trustul „Rompeli” și „I.C.E. Arpimex” București
108. „Toplița” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Toplița, str. Ștefan cel Mare nr. 84, județul Harghita Producerea și comercializarea încălțămintei. 41,1
——————
(31+39,9)
Întreprinderea de încălțăminte Toplița
109, „Picoma” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, str. Șt. O. Iosif nr. 6, județul Satu Mare Tăbăcirea și comercializarea pieilor și articolelor de marochinărie. 22,2
——————
(13,7+17,4)
Întreprinderea de piele Satu Mare
110. „Filatura de in și cânepă” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Luduș, str. 1 Mai nr. 20, județul Mureș Producerea de fire groase de cânepă și sfori; comercializarea bunurilor realizate. 12,7
——————
(8,9+8,4)
Întreprinderea „Filatura de in-cânepă” Luduș
111. „Mașinexport-import industries” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, B-dul Republicii nr. 32, sector 3 Realizarea de operațiuni de export, import, cooperare economică internațională și de producție, în special în domeniul construcțiilor de mașini, mașini-unelte, precum și a altor operațiuni comerciale cu diverse mărfuri, în raporturile cu străinătatea. 30,8
——————
(1,8+29)
Întreprinderea de comerț exterior „Mașinexport-import”
112. „Cominco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Magheru nr. 31, sector 1 Activitatea de construcții-montaj în țară și străinătate, în principal în domeniul minier, lucrări hidrotehnice, instalații de transport pe cablu, transporturi auto și prestări de servicii, executare și comercializare de prefabricate, betoane, confecții metalice, produse de balastieră și carieră, construcții de locuințe, drumuri, poduri, amenajări de teren. 797,3
——————
(608,6+317,6)
Trustul Antrepriză generală de construcții și montaje miniere București
113. „Acomin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Căii Ferate nr. 10, județul Cluj Lucrări de construcții-montaj în țară și străinătate în industria minieră, prestări de servicii în industria minieră, proiectare și informatică în profilul de activitate, producerea și comercializarea de prefabricate și confecții metalice, alte lucrări de construcții-montaj civile și industriale. 81,1
——————
(19,9+93,8)
Grupul de șantiere construcții montaje miniere Cluj
114. „Imgb” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni nr. 104, sector 4 Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor pentru forjare liberă până la 12.000 tf, utilajelor pentru industria metalurgică, refractară (fabrici de ciment), utilajelor pentru industria chimică, utilajelor pentru industria minereurilor metalifere și nemetalifere, pieselor turnate și forjate grele din oțeluri înalt aliate și de mare puritate, inclusiv pentru destinație specială, blocurilor și matrițelor, turbinelor, generatoarelor, motoarelor electrice mari, compresoarelor, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 6.923,4
——————
(6.480,9+3.916,6)
- „I.M.G.B.”
- „Fabrica de piese turnate și forjate”
- Secția de elemente de structură
- Secția lingouri mari și retopiri electrică sub zgură
- Secția forjă grea nr. 2
- Secția prese mașini-unelte
- Secția pompe și vane
- Secția întreținere și reparații
- Secția energetică
- Secția utilaj greu
115. „Fecne” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, sos. Berceni nr. 104, sector 4 Producerea și comercializarea în țară și străinătate a echipamentelor pentru centralele nuclearo-electrice, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1084,1
——————
(997,1+769,1)
Întreprinderea de mașini grele București
- Secția mecano-sudură grea din cadrul Fabricii pentru echipamente pentru C.N.E.
116. „Upetrolam” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni nr. 104, sector 4 Producerea și comercializarea în țară și străinătate a prăjinilor grele și de antrenare pentru foraj până la 10 km adâncime, cilindrelor de laminor pentru benzi la rece și la cald, utilajelor pentru industria metalurgică, părților componente pentru fabrici de ciment, pinteni cârmă pentru navele petroliere și mineraliere între 80.000-165.000 dtw, rotirelor pentru hidroagregate, arborilor patelice pentru industria navală, inclusiv servicii și asistență tehnică. 392,8
——————
(379,2+131)
Întreprinderea de mașini grele București
- Secția prelucrări mecanice prăjini grele
117. „Castumag” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni nr. 104, sector 4 Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a componentelor pentru utilajele energetice clasice și nucleare, metalurgice și chimice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 352,6
——————
(191,1+284,1)
Întreprinderea de mașini grele București
- Secția mecano-sudură
118. „Univers-SDV” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni nr. 104, sector 4 Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a sculelor, dispozitivelor și verificatoarelor, inclusiv servicii și asistență tehnică. 37,4
——————
(87,7+14,3)
Întreprinderea de mașini grele București
- Secția sculărie
119. „Apsi” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni nr. 104, sector 4 Prestări de servicii informatice și informaționale, asistență tehnică (hardware, software), instruire, management, consulting, servicii pentru populație și birou. 25
——————
(25,5+0)
Întreprinderea de mașini grele București
- Centrul de calcul
120. „Faur” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Muncii nr. 256, sector 3 Producerea și comercializarea în țară și străinătate a locomotivelor magistrale, mici și mijlocii, motoarelor Diesel de putere între 350-1.500 CP - pentru grupuri de foraj și energetice, autobasculante grele, locomotive și pentru echiparea produselor speciale, echipamentelor de frână pentru material rulant, utilajelor complexe, pieselor de schimb, pieselor turnate și forjate, inclusiv servicii și asistență tehnică. 4.897,7
——————
(4.201,3+1.900,1)
Întreprinderea „23 August” București
121. „Raps” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Platforma industrială Brazi, județul Prahova Producerea și comercializarea de piese de schimb, utilaje, subansamble, reparații capitale pentru instalații de rafinării și petrochimice de pe platforma industrială Brazi. 116,9
——————
(104,5+21)
Combinatul petrochimic Brazi
122. „Polichim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Platforma industrială Brazi, județul Prahova Producerea și comercializarea de cauciuc poliizoprenic, cauciuc polibutadienic, rășini de hidrocarburi și alte produse chimice. 1.548
——————
(1.382,5+227)
Combinatul petrochimic Brazi
123. „Petrochim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Platforma industrială Brazi, județul Prahova Producerea și comercializarea de produse chimice și petrochimice, combustibili și carburanți, promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de interes național în domeniul fabricației acestora. 6.517,5
——————
(5.594,5+2.257,4)
Combinatul petrochimic Brazi


Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social - prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1.[21]-2.168[21] și 2 a[21]).

Art. 3. - În conformitate cu art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, în perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitățile specifice conform anexelor prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre.

Ministerul Resurselor și Industriei, prin reprezentanții săi în consiliile împuterniciților statului, va sprijini consiliile de administrație ale societăților comerciale în luarea deciziilor privind realizarea contractelor comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apărării Naționale și conservarea capacităților destinate producției de apărare.

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate, realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții, prin balanțe materiale, se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către Guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1, se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale, se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, timp de trei luni, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2 și 2 a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 13 decembrie 1990 | Nr. 1296.


Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
Localitatea
Județul
Principalul obiect de activitate Capital social inițial
——————
Structura[22] conform bilanțului la 30.06.1990 (mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Vastex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 273, jud. Vaslui Producerea și comercializarea de fire din bumbac și tip bumbac pentru tricotaje și țesături; producerea și comercializarea de țesături pentru lenjerie, rochii, cămăși, îmbrăcăminte exterioară; producerea și comercializarea de confecții textile; servicii pentru terți. 616,9
——————
(539,2+125,1)
Întreprinderea textilă Vaslui
2. „Novatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, str. George Coșbuc nr. 70, jud. Argeș Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac. 515,3
——————
(353,2+237,6)
Întreprinderea textilă Pitești
3. „Divertex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, str. Tudor Vladimirescu, jud. Argeș Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac. 51
——————
(22,5+52,1)
Întreprinderea textilă Pitești
4. „Slatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slatina, Prelungirea Crișan nr. 2-4, jud. Olt Producerea și comercializarea de produse textile-fire, țesături din bumbac și tip bumbac, confecții. 444,1
——————
(422,6+125,7)
Întreprinderea textilă Slatina
5. „Textila Oltul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sfântu Gheorghe, str. 16 Februarie nr. 19, jud. Covasna Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac, confecții textile. 381,3
——————
(267,9+120,2)
Întreprinderea textilă „Oltul” Sfântu Gheorghe
6. „Integrata de in” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, str. Mihai Eminescu nr. 2, jud. Botoșani Producerea și comercializarea de fire și țesături subțiri tip in. 373,3
——————
(278,3+60,5)
Întreprinderea de in „Integrata” Botoșani
7. „Moldova” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, calea Națională nr. 4, jud. Botoșani Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac. 305,9
——————
(365,5+123,9)
Întreprinderea textilă „Moldova” Botoșani
8. „Armonia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, calea Națională nr. 4, jud. Botoșani Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac. 263,8
——————
(221,2+71,7)
Întreprinderea textilă „Moldova” Botoșani
9. „Cedru” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3, sector 3 Instruirea și perfecționarea profesională a personalului din unitățile de industrie textilă-pielărie; consultanță și studii în domeniul managementului, marketingului și informaticii; studii de fezabilitate financiară și identificarea noilor oportunități de afaceri în industria textilă-pielărie; organizare de conferințe și simpozioane, asigurarea de documentație tehnică de specialitate, traduceri și editură; microproducție în domenii specifice industriei textile-pielărie și alte activități. 3
——————
(2,7+0)
Centrul de pregătire și perfecționare profesională a cadrelor din industria textilă și pielărie București
10. „Textila” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Năsăud, str. George Coșbuc nr. 230, jud. Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac. 273,1
——————
(236,3+82,9)
Întreprinderea textilă Năsăud
11. „Olfil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oltenița, str. 11 Iunie nr. 1, jud. Călărași Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 245,6
——————
(198,2+96,5)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Oltenița
12. „Manpel” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja nr. 231, jud. Mureș Producerea și comercializarea pieilor, confecții mănuși și haine din piele, marochinărie, mănuși protecție, uleiuri de ungere. 159
——————
(99,3+146,1)
Întreprinderea de piele și mănuși Târgu Mureș
13. „Olimpia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Simion Bărnuțiu nr. 15, jud. Bihor Producerea și comercializarea încălțămintei din piele și înlocuitori de piele. 145,9
——————
(69,4+187,8)
Întreprinderea de încălțăminte „Solidaritatea” Oradea
14. „Rapsodia conf.” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, str. Mihai Viteazul nr. 4, jud. Botoșani Producerea de confecții; activitate de cercetare-proiectare; activitate de reparații și puneri în funcțiune de agregate și utilaje; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate; activitate de import-export. 133,8
——————
(82,1+149,5)
Întreprinderea de confecții Botoșani
15. „Sanbuftex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buftea, str. Mareșal Ion Antonescu nr. 75, Sectorul agricol Ilfov Producerea pentru piața internă și externă de produse textile sanitare ca: vată medicinală, confecții sanitare-feși, comprese, pansamente de diferite tipodimensiuni solicitate de unitățile sanitare. 131,8
——————
(93,5+42,7)
Întreprinderea de vată Buftea
16. „Criortex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Ștefan cel Mare nr. 82, jud. Bihor Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac, vigonie și tip lână. 125,1
——————
(91,9+62,3)
Întreprinderea textilă „Crișana” Oradea
17. „Libertatea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. Flacăra nr. 17, jud. Arad Producerea și comercializarea de încălțăminte, calapoade, marochinărie. 99,3
——————
(53,6+101,2)
Întreprinderea de încălțăminte și calapoade „Libertatea” Arad
18. „Cazanele” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Orșova, str. Porțile de Fier nr. 5, jud. Mehedinți Producerea și comercializarea de semifabricate țesături crude din bumbac și tip bumbac. 97,5
——————
(148+31)
Întreprinderea textilă „Cazanele” Orșova
19. „Bihoreana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Marghita, str. Vișeului nr. 19, jud. Bihor Producerea și comercializarea de încălțăminte, tălpi pentru încălțăminte. 76,7
——————
(43,5+57,1)
Întreprinderea de încălțăminte „Bihoreana” Marghita
20. „Clasicor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, calea Republicii nr. 18-22 A, jud. Bihor Producerea și comercializarea de încălțăminte și marochinărie. 76,2
——————
(50,2+110,1)
Întreprinderea de încălțăminte „Arta” Oradea
21. „Piele și blănuri” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Iuliu Grozescu nr. 16, jud. Timiș Producerea și comercializarea semifabricatelor de piei bovine și confecții din blană. 73,4
——————
(28+81,7)
Întreprinderea română de piele Timișoara
22. „Bumbacul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Mangalia nr. 39, jud. Timiș Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac. 70,5
——————
(45,9+53,6)
Întreprinderea textilă „Bumbacul” Timișoara
23. „Areca” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Tudor Vladimirescu nr. 31, sector 5 Prelucrarea și comercializarea articolelor etanșate din cauciuc, tălpi injectate și articole speciale. 55,9
——————
(31,4+63,8)
Întreprinderea de cauciuc „Tehnica Nouă” București
24. „Rosada” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Lugoj, str. Mureșului nr. 2, jud. Timiș Producerea și comercializarea încălțămintei și calapoadelor. 52,1
——————
(40,5+38,9)
Întreprinderea de calapoade Lugoj
25. „Parplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighetu Marmației, str. Avram Iancu nr. 22, jud. Maramureș Producerea și comercializarea de perii, pensule, bidinele, mase plastice, păr cauciucat și încălțăminte. 45,6
——————
(34,3+40,6)
Întreprinderea de păruri Sighetu Marmației
26. „Pretim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, calea Șagului nr. 100, jud. Timiș Producerea și comercializarea semifabricatelor pentru încălțăminte, produse de mase plastice. 40,7
——————
(30+31)
Întreprinderea „Pretim” Timișoara
27. „Perom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. H. Barbusse nr. 59-61, jud. Cluj Producerea și comercializarea articolelor de perii-pensule-bidinele. 30,2
——————
(23,5+36,4)
Întreprinderea de pensule Cluj-Napoca
28. „Carmen” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Înclinată nr. 2, sector 5 Producerea și comercializarea de încălțăminte. 24,7
——————
(11,3+25,7)
Întreprinderea de încălțăminte „Carmen” București
29. „Blănuri” - S.A. Societate comerciali pe acțiuni (S.A.) București, str. Sf. Apostoli nr. 44, sector 5 Producerea și comercializarea confecțiilor din blană. 19,5
——————
(0+42,9)
Întreprinderea de blănuri București
30. „Braitric” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, str. Vadul Spitalului nr. 1, jud. Brăila Producerea și comercializarea pe piața internă a tricotajelor din bumbac și tip bumbac; servicii terți. 1,5
——————
(3+8)
Întreprinderea de tricotaje Brăila
31. „Gumoflex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ana Ipătescu nr. 44, sector 4 Producerea și comercializarea de încălțăminte, tălpi și produse tehnice din cauciuc. 480,5
——————
(403,7+120,4)
Întreprinderea de bunuri de consum din cauciuc „Jilava” București
32. „Moldotip” S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 90, jud. Bacău Producerea și comercializarea semifabricatelor din piele, încălțăminte. 319,7
——————
(228,4+154,9)
Întreprinderea de piele și încălțăminte Bacău
33. „Dâmbovița” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Splaiul Unirii nr. 96, sector 4 Proiectarea, producerea și comercializarea, de încălțăminte, semifabricate din piele și talpă, pentru încălțăminte, marochinărie. 235,4
——————
(86+236,4)
Întreprinderea de piele și încălțăminte „Dâmbovița” București
34. „Tamic” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Corabia, str. Traian nr. 2, jud. Olt Producerea și comercializarea de piei brute; confecții fețe încălțăminte; paste de pigmenți pe bază de hidrolizat. 161,2
——————
(100,9+84,6)
Tăbăcăria minerală Corabia
35. „Vâlceana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Vâlcea, str. Gib Mihăiescu nr. 48, jud. Vâlcea Producerea și comercializarea semifabricatelor de piele, încălțăminte și confecții din piele. 156,4
——————
(108,5+138,6)
Întreprinderea de piele și încălțăminte Râmnicu Vâlcea
36. „Medimpact” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, str. Cojocarilor nr. 20-26, jud. Sibiu Producerea și comercializarea semifabricatelor din piei, încălțăminte, articole tehnice și articole de harnașament. 121,3
——————
(68,4+143,8)
Întreprinderea de piele și încălțăminte Mediaș
37. „Crișul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Independenței nr. 5, jud. Bihor Producerea și comercializarea semifabricatelor din piele și încălțăminte. 111,2
——————
(78,4+76,9)
Întreprinderea de piele și încălțăminte „Crișul” Oradea
38. „UCR” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Panduri nr. 71, sector 5 Producerea și comercializarea de încălțăminte, articole tehnice din cauciuc și mase plastice. 106
——————
(65+113,2)
Întreprinderea de cauciuc „UCR” București
39. „Modin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 18, jud. Suceava Producerea și comercializarea de semifabricate piele și încălțăminte cauciuc. 91,8
——————
(64,3+124,1)
Întreprinderea de piele și încălțăminte Suceava
40. „Arpilux” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. 1 Decembrie nr. 118, jud. Timiș Producerea și comercializarea de semifabricate piele, confecții din piele și înlocuitori, casă de comenzi. 54,8
——————
(33,5+71,7)
Întreprinderea de piele și mănuși Timișoara
41. „Hușana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Huși, str. Huși-Drânceni nr. 3, jud. Vaslui Producerea și comercializarea încălțămintei. 50,2
——————
(53,3+66,7)
Întreprinderea de încălțăminte Huși
42. „Marochinărie” - S.A. Societate comercială oe acțiuni (S.A.) Săliște, jud. Sibiu Producerea și comercializarea articolelor de marochinărie din piele și înlocuitori. 33,6
——————
(25,8+26,3)
Întreprinderea de marochinărie Săliște
43. „Prahoveana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Carpenului nr. 4, jud. Prahova Producerea și comercializarea semifabricatelor de piele și confecții din blană. 16
——————
(4,5+18,1)
Întreprinderea de piele Ploiești
44. „Samric” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Armata Poporului nr. 7, sector 6 Producerea confecțiilor textile pentru bărbați; comercializarea produselor executate en gros și en detail, pe piața internă sau externă, prin magazine proprii sau terți; încheierea în nume propriu sau prin intermediari a contractelor de aprovizionare cu materii prime și materiale, de vânzare a produselor finite și alte contracte comerciale; efectuarea de operațiuni de import-export (materii prime, materiale auxiliare, accesorii textile, utilaje, piese de schimb și altele); activități de cooperare cu societăți comerciale române sau străine, în scopul retehnologizării, al ridicării standardului și competitivității producției, alte servicii și activități. 123,2
——————
(38,5+170,9)
Întreprinderea de confecții și tricotaje București
45. „Modconf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Vasile Milea nr. 6, sector 6 Producerea confecțiilor textile pentru femei; comercializarea produselor executate en gros și en detail, pe piața internă sau externă, prin magazine proprii sau terți; încheierea, în nume propriu sau prin intermediari, a contractelor de aprovizionare cu materii prime și materiale, de vânzare a produselor finite și alte contracte comerciale; efectuarea de operațiuni import-export (materii prime, materiale auxiliare, accesorii textile, utilaje, piese de schimb și altele); activități de cooperare cu societăți comerciale române sau străine în scopul retehnologizării, al ridicării standardului și competitivității producției, alte servicii și activități. 112,2
——————
(29,4+187,9)
Întreprinderea da confecții și tricotaje București
46. „Triconf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Armata Poporului nr. 7, sector 6 Producerea de stofă tricotată pentru confecții din tricot; producerea de confecții din tricot; comercializarea produselor executate pe piața internă și externă en gros și en detail prin magazine proprii sau terți; încheierea în nume propriu sau prin intermediari a contractelor de aprovizionare cu materii prime și materiale, de vânzare a produselor finite și alte contracte comerciale; efectuarea de operațiuni de import-export (materii prime, materiale auxiliare, accesorii textile, utilaje, piese de schimb ș.a.); activități de cooperare cu societăți comerciale române sau străine, în scopul retehnologizării, ridicării standardului și competitivității producției, alte servicii și activități. 110,4
——————
(34,2+145)
Întreprinderea de confecții și tricotaje București
47. „Internațional-conf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Armata Poporului nr. 7, sector 6 Producerea confecțiilor textile pentru bărbați; comercializarea produselor executate pe piața internă și externă, en gros și en detail, prin magazine proprii sau terți; încheierea în nume propriu sau prin intermediari a contractelor de aprovizionare cu materii prime și materiale, de vânzare a produselor finite și alte contracte comerciale; efectuarea de operațiuni import-export (materii prime, materiale auxiliare, accesorii textile, utilaje, piese de schimb și altele), activități de cooperare cu societăți comerciale române sau străine în scopul retehnologizării, ridicării standardului și competitivității producției, alte servicii și activități. 103,5
——————
(29,2+179,7)
Întreprinderea de confecții și tricotaje București
48. „Stilconf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Armata Poporului nr. 7, sector 6 Producerea confecțiilor textile pentru bărbați; comercializarea produselor executate pe piața internă și externă, en gros și en detail, prin magazine proprii sau terți; încheierea în nume propriu sau prin intermediari a contractelor de aprovizionare cu materii prime și materiale, de vânzare a produselor finite și alte contracte comerciale; efectuarea de operațiuni import-export (materii prime, materiale auxiliare, accesorii textile; utilaje, piese de schimb și altele); activități de cooperare cu societăți comerciale române sau străine în scopul retehnologizării, ridicării standardului și competitivității producției, alte servicii și activități. 94,3
——————
(32,5+125,8)
Întreprinderea de confecții și tricotaje București
49. „Prestservconf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Armata Poporului nr. 7, sector 6 Producerea de piese de schimb pentru industria de confecții; producerea de utilități pentru societățile comerciale de confecții și tricotaje; execuția de reparații curente și reparații capitale la utilaje tehnologice, instalații, mijloace de transport, clădiri; execuția de lucrări informatice; prestări de servicii în domeniile: tehnic productive, comercial, economico-financiar, investiții; prestări de servicii în domeniul social-administrativ-gospodăresc (creșă, grădiniță, cămin nefamiliști; cantină) și lucrări de întreținere a spațiilor comune societăților comerciale de confecții și tricotaje; efectuarea de lucrări de secretariat, protocol și securitate a incintei; asigurarea transportului uzinal și a transportului urban și interurban, de mărfuri și persoane, la cerere; execuția lucrărilor de tehnoprezentare, activitate publicitară, reclamă; prestarea de servicii în domeniul încercărilor și analizelor fizico-mecanice și chimice de laborator pentru materii prime și materiale; operațiuni de import-export (materii prime, materiale, accesorii, piese de schimb și altele); operațiuni de reprezentare, intermediere și cooperare între societăți comerciale sau alte agenții economice, persoane fizice sau juridice, române sau străine în domeniile: retehnologizării producției de confecții și tricotaje, dezvoltării de capacități de producție, obiective noi, inclusiv construcții în străinătate; încheie în nume propriu contracte comerciale cu societăți comerciale, agenți economici. 80,3
——————
(53,3+27,4)
Întreprinderea de confecții și tricotaje București
50. „Modstar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Armata Poporului nr. 7, sector 6 Efectuarea de cercetări științifice în domeniul creației și producției industriale de îmbrăcăminte; activitate de creație pentru realizarea colecțiilor de tendință și prospectare; prezentări de modă; servicii în domeniul proiectării constructiv-tehnologice; asistență de specialitate în domeniul creației și proiectări de produse; microproducție și comercializare de confecții textile la intern și export; alte activități. 22,5
——————
(9,8+48,4)
Centrul de cercetare și proiectare a îmbrăcămintei București
51. „A.M.A.” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Armata Poporului nr. 7, sector 6 Proiectarea și realizarea de SDV-uri, mașini, aparate, mobilier industrial, echipamente și utilaje specifice industriei ușoare și alte activități. 7,9
——————
(3,9+4)
Centrul de cercetare și proiectare a îmbrăcămintei București
52. „Pim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Pulberăriei nr. 2-4, jud. Sibiu Producerea și comercializarea semifabricatelor din piei, încălțămintei și a articolelor de marochinărie. 302,4
——————
(213,1+173)
Întreprinderea de piele, încălțăminte și marochinărie Sibiu
53. „Dermatina” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, calea Șagului nr. 100, jud. Timiș Producerea și comercializarea bunurilor de consum din cauciuc și mase plastice, încălțăminte și articole speciale. 154,7
——————
(95+131,2)
Întreprinderea de mase plastice „Dermatina” Timișoara
54. „1 Iunie” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Peneș Curcanul nr. 6, jud. Timiș Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a produselor tricotate din bumbac pentru copii și adulți; servicii pentru terți; activitate și operațiuni import-export. 153,7
——————
(74,1+115,1)
Întreprinderea de tricotaje Timișoara
55. „Bucovina” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Rădăuți, str. Volovățului nr. 104, jud. Suceava Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip lână; servicii pentru terți; activitate și operațiuni import-export. 139,9
——————
(114,3+48,8)
Întreprinderea de tricotaje „Bucovina” Rădăuți
56. „Craimodex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, b-dul 1 Mai nr. 100, jud. Dolj Producerea de confecții textile; creație, management, consulting, informatică, alte servicii; comercializarea produselor pe piața internă și externă. 122,9
——————
(44,2+95,8)
Întreprinderea de confecții Craiova
57. „Modexim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, b-dul 1 Mai nr. 100, jud. Dolj Producerea de confecții textile; creație, management, consulting, informatică, alte servicii; comercializarea produselor pe piața internă și externă. 111,7
——————
(67,9+63,9)
Întreprinderea de confecții Craiova
58. „Meconf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, b-dul 1 Mai nr. 100, jud. Dolj Prestări de servicii în domeniul producerii de agenți termici, reparării și întreținerii de clădiri, întreținerii și reparațiilor de utilaje, realizării de piese de schimb și SDV-uri. 14,9
——————
(15+1,3)
Întreprinderea de confecții Craiova
59. „Filty” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Dorobanților nr. 48, jud. Timiș Producerea și comercializarea de încălțăminte și marochinărie. 114,8
——————
(64,1+106,6)
Întreprinderea de încălțăminte „Modern” Timișoara
60. „Aurora” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Frumos, str. 11 Iunie nr. 6, jud. Iași Producerea și comercializarea încălțămintei, tălpilor injectate. 97,2
——————
(72,1+63)
Întreprinderea de încălțăminte Tg. Frumos
61. „Rovex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Clujului nr. 161, jud. Bihor Producerea și comercializarea de blănuri și confecții din blană. 95,1
——————
(32,3+113,1)
Întreprinderea de blănărie Oradea
62. „Aura” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 11, jud. Bihor Producerea produselor de pasmanterie (elastice, șnururi, trese, șireturi); activitate de cercetare-proiectare; activitatea de comerț exterior; comercializarea bunurilor realizate. 72,3
——————
(53,5+41,1)
Întreprinderea textilă „Drum Nou” Oradea
63. „Incstar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Agnita, str. 1 Decembrie nr. 32-38, jud. Sibiu Producerea și comercializarea încălțămintei. 65,5
——————
(40,1+63,6)
Întreprinderea de piele și încălțăminte „Agnita”
64. „Rombox” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Agnita, str. Mihai Viteazu nr. 62, jud. Sibiu Producerea și comercializarea semifabricatelor din piele. 23,8
——————
(24+12,8)
Întreprinderea de piele și încălțăminte „Agnita”
65. „Textila” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Lugoj, str. Buziașului nr. 31, jud. Timiș Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor bumbac și tip bumbac. 369,4
——————
(238,6+134)
Întreprinderea „Textila” Lugoj
66. „Favil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 5, jud. Vâlcea Producerea și comercializarea firelor din bumbac și tip bumbac; producerea și comercializarea aței de cusut, 351,3
——————
(326+43,9)
Întreprinderea de ață Râmnicu Vâlcea
67. „Vigotex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bârlad, str. Gândirii nr. 1, jud. Vaslui Producerea și comercializarea firelor de vigonie; producerea și comercializarea țesăturilor de vigonie, de bumbac și tip bumbac. 329,7
——————
(333,5+71,5)
Întreprinderea de vigonie Bârlad
68. „Textila Dacia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Bucureștii Noi nr. 43, sector 1 Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac. 273,1
——————
(178,2+135)
Întreprinderea textilă Dacia București
69. „B.D. - Filatura” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Negrești, str. Gării nr. 2, jud. Vaslui Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac; producerea și comercializarea firelor de vigonie. 269,4
——————
(222,6+53)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Negrești
70. „Filatura românească de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Șos. Morarilor nr. 2, sector 2 Producerea și comercializarea firelor din bumbac și tip bumbac. 261,2
——————
(163,5+84,5)
Întreprinderea „Filatura românească de bumbac” București
71. „Filatura de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gura Humorului, str. 23 August nr. 89, jud. Suceava Producerea și comercializarea firelor din bumbac și tip bumbac; producerea și comercializarea firelor de vigonie. 164,9
——————
(229,7+39,7)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Gura Humorului
72. „Filatura de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Murgeni, jud. Vaslui Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 164,1
——————
(138,9+26,5)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Murgeni
73. „Filatura de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Șimleu Silvaniei, str. Cehei nr. 10, jud. Sălaj Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 123
——————
(114,9+20)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Șimleu Silvaniei
74. „Filrom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Dudești-Pantelimon nr. 42, sector 3 Producerea și comercializarea firelor din bumbac și tip bumbac. 117,6
——————
(64,2+67)
Întreprinderea „Filrom” București
75. „Filatura de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Urlați, str. 30 Decembrie nr. 1, jud. Prahova Producerea și comercializarea firelor din bumbac și tip bumbac. 116
——————
(98,7+25,4)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Urlați
76. „Filbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Lăpuș, str. Țibleșului nr. 100, jud. Maramureș Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 88,9
——————
(78,6+25,7)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Târgu Lăpuș
77. „Filatura de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 161, jud. Sălaj Producerea și comercializarea firelor din bumbac și tip bumbac. 74,6
——————
(63+31,2)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Zalău
78. „Filatura de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Carei, str. Mihai Viteazu nr. 88, jud. Satu Mare Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 58,2
——————
(39,9+26)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Carei
79. „UCM” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reșița, str. Golului nr. 1, jud. Caraș-Severin Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajului hidroenergetic, echipamentelor hidromecanice și pentru centralele nuclearoelectrice, mașinilor electrice rotative mari, speciale și aparatajelor electrice, a utilajelor tehnologice, motoarelor Diesel pentru tracțiune feroviară și propulsie navală, compresoarelor de aer, semicuzineților bi și trimetalici, segmenților pentru motoare Diesel mari, inclusiv servicii și asistență tehnică. 4.363,6
——————
(2.759,8+ 2.908,5)
Întreprinderea de construcții de mașini Reșița
80. „Compa” - S.A. Socieiale comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Sevastopol nr. 8, jud. Sibiu Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a componentelor pentru autoturisme, autovehicule de transport, vagoane, locomotive și diverse utilaje și instalații, a arcurilor de toate tipurile, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.330,6
——————
(950,9+480,4)
Întreprinderea de piese auto Sibiu
81. „Duras” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, Calea Republicii nr. 205, jud. Bacău Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor unelte, subansamblelor și pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.036,8
——————
(808,6+973,7)
Întreprinderea de mașini unelte Bacău
82. „Mat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, str. Lăpușului nr. 7, jud. Dolj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor, utilajelor, instalațiilor și uneltelor agricole, tractoarelor și accesoriilor pentru acestea, remorcilor și pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.009,7
——————
(706,1+775,6)
Întreprinderea de tractoare și mașini agricole Craiova
83. „Tufon” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, str. Caracal km 2, jud. Dolj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a pieselor turnate din fontă, oțel și neferoase, brute sau forjate, a feroaliajelor, SDV-uri, diverse reparații, inclusiv servicii și asistență tehnică. 707,8
——————
(693,4+38,7)
Întreprinderea de tractoare și mașini agricole Craiova - Secțiile de turnătorie
84. „Mes” - S.A. Societate comercială pe acțiuni {S.A.) Suceava, str. Unirii nr. 30-31, jud. Suceava Producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor unelte și a echipamentelor necesare prelucrării metalelor prin deformare plastică, inclusiv servicii și asistență tehnică. 824,5
——————
(692,1+318,4)
Întreprinderea de mașini unelte Suceava
85. „CMB” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bocșa, str. Republicii nr. 2-8, jud. Caraș-Severin Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a construcțiilor metalice pentru obiectivele industriale și civile, tablierelor metalice pentru poduri rutiere, feroviare și viaducte, construcțiilor metalice pentru obiective termoenergetice, echipamentelor hidroenergetice, utilajelor miniere pentru cariere, ansamblelor sudate pentru utilaje tehnologice complexe, macaralelor, agregatelor eoliene, echipamentelor pentru centralele nucleare, inclusiv servicii și asistență tehnică. 761,4
——————
(452,1+990,1)
Întreprinderea de construcții metalice Bocșa
86. „Tehnofrig” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Fabricii de chibrituri nr. 5-11, jud. Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor, instalațiilor și utilajelor pentru industria alimentară și tehnica frigului, subansamblelor și pieselor de schimb, pieselor turnate din fontă, oțel și neferoase, pieselor forjate, inclusiv servicii și asistență tehnică. 703,3
——————
(464,3+407,8)
Întreprinderea „Tehnofrig” Cluj-Napoca
87. „Automecanica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 41, jud. Sibiu Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a autospecialelor carosate pentru transport bunuri, autovehiculelor pentru gospodărie urbană, utilajelor pentru construcții și lucrări de drumuri; automacaralelor, inclusiv servicii și asistență tehnică. 581
——————
(214,6+661)
Întreprinderea „Automecanica” Mediaș
88. „UMB” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, b-dul Republicii nr. 199, jud. Bacău Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a armăturilor industriale din fontă și oțel, pieselor turnate din fontă, inclusiv servicii și asistență tehnică. 513,9
——————
(395,9+244,6)
Întreprinderea metalurgică Bacău
89. „Aromet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, Șos. Brăilei nr. 15, jud. Buzău Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a pieselor turnate din fontă; subansamblelor pentru tractoare și autoturisme; stingătoarelor transportabile; sculelor, uneltelor forjate, pieselor de schimb; inclusiv servicii și asistență tehnică. 467,1
——————
(435,6+165,9)
Întreprinderea „Metalurgica” Buzău
90. „Simerom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Lector nr. 3, jud. Sibiu Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a preselor hidraulice de ambutisare, preselor de îndoit, debitat, ștanțat și mecanice; mașinilor pentru injectat mase plastice; agregatelor de formare prin suflare; mașinilor pentru extrudat cauciuc la rece; foarfecelor de debitat profile, mașinilor de ancoșat în pași; mașinilor de prelucrat mase plastice, piese de schimb; inclusiv servicii și asistență tehnică. 461,8
——————
(286,5+341,5)
Întreprinderea „Mecanica” Sibiu
91. „Mehid” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, b-dul G. Coșbuc nr. 256, jud. Galați Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a echipamentelor și instalațiilor hidraulice; a pieselor pentru tractoare și mașini agricole, confecțiilor metalice și rolelor; transportoarelor, inclusiv servicii și asistență tehnică. 310,6
——————
(361,6+107,3)
Întreprinderea mecanică de echipament hidraulic Galați
92. „General service” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Muncii nr. 250, sector 3 Lucrări de service, revizii tehnice, întreținere și reparare a mașinilor unelte în țară și străinătate, modernizarea mașinilor unelte, recondiționarea subansamblelor, agregatelor și pieselor din componența acestora pentru reintroducerea lor în circuitul economic; producerea de mașini unelte și piese de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 53,4
——————
(6,2+125,1)
Întreprinderea de asistență tehnică și service pentru mașini unelte București
93. „Agmus” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, șos. Țuțora nr. 32, jud. Iași Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor agregat, mașinilor unelte speciale la temă, elementelor tipizate, bunurilor de larg consum, inclusiv servicii și asistență tehnică. 354,5
——————
(300,4+231,4)
Întreprinderea de mașini agregate și mașini unelte speciale Iași
94. „Metaloplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 38, jud. Brașov Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a componentelor și ansamblelor pentru producția de autoturisme, autovehicule, tractoare și mașini agricole, bunuri de larg consum, de uz casnic și gospodăresc, inclusiv asistență tehnică și servicii. 446,6
——————
(290,2+167,3)
Întreprinderea mecanică Brașov
95. „Mecanoplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Făgăraș, str. 6 Martie nr. 131, jud. Brașov Producerea și comercializarea în țară și străinătate a componentelor și ansamblelor pentru producția de autoturisme, autovehicule, tractoare și mașini agricole; componentelor pentru industria electrotehnică, a bunurilor de larg consum, de uz casnic și gospodăresc; produselor din mase plastice; confecțiilor metalice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 111,4
——————
(92,7+33,9)
Întreprinderea mecanică Brașov
Fabrica mecanică și mase plastice Făgăraș
96. „Metalica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Rupea, str. Republicii nr. 349, jud. Brașov Producerea și comercializarea în țara și străinătate a componentelor și ansamblelor pentru producția de autocamioane, tractoare și mașini agricole, bunurilor de larg consum, confecțiilor metalice, mașinilor și utilajelor agricole, inclusiv servicii și asistență tehnică. 87,5
——————
(67,0+51)
Întreprinderea mecanică Brașov
Secția accesorii și agregate pentru tractoare Rupea
97. „Poliprod” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Secuiesc, str. Fabricii nr. 1, jud. Covasna Producerea și comercializarea în țară și străinătate a componentelor și ansamblelor pentru autocamioane, tractoare și mașini agricole; bunurilor de larg consum; confecțiilor metalice, inclusiv asistență tehnică și service. 80,7
——————
(62,9+30,2)
Întreprinderea mecanică Brașov
Secția prelucrări mecanice Tg. Secuiesc
98. „Navol” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oltenița, str. Portului nr. 45, jud. Călărași Proiectarea, producerea, comercializarea și exploatarea în țară și străinătate a navelor, echipamentelor navale; reparații și dezmembrări de nave, construcții metalice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 587,5
——————
(478,4+836,9)
Șantierul naval Oltenița
99. „CTZ” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oltenița, str. Portului nr. 45-48, jud. Călărași Producerea și comercializarea agentului termic, reparații, construcții metalice și diverse prestări servicii. 414,4
——————
(368,3+21,8)
Șantierul naval Oltenița
Centrala termică de zonă
100. „Mobis” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sebeș, str. M. Kogălniceanu nr. 59, jud. Alba Producerea și comercializarea produselor finite și semifinite din lemn. 329,8
——————
(239,6+178)
Combinatul de prelucrarea lemnului Sebeș
101. „Conforest” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Smârdan nr. 5, jud. Brașov Executarea lucrărilor de construcții-montaj, instalații și reparații specifice industriei exploatării și prelucrării lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii fine. 278,6
——————
(163,8+118,5)
Platforma Trustului de antrepriză generală construcții-montaj și reparații Brașov și Antrepriza de construcții-montaj și reparații Caransebeș
102. „Concifor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, str. Crizantemelor nr. 16, jud. Buzău Executarea de lucrări de construcții-montaj și reparații specifice industriei de exploatarea și prelucrarea lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii fine. 159,3
——————
(85,7+92,2)
Antrepriza de construcții-montaj și reparații Buzău
103. „Pamof” - S.A. Societate comerciala pe acțiuni (S.A.) Curtea de Argeș, str. Țepeș Vodă nr. 2, jud. Argeș Producerea și comercializarea de PAL, panel, furnir și mobilier din lemn în țară și la export. 156,2
——————
(170+36,3)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Pitești
104. „Simco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Transilvaniei nr. 24, sector 1 Executarea de lucrări de construcții-montaj, instalații și reparații specifice sectorului de exploatare și prelucrare a lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii fine. 134,9
——————
(79,3+75,8)
Antrepriza specializată de instalații-montaj și reparații București
105. „Forconcid” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Vâlcea, str. Remus Belu nr. 1, jud. Vâlcea Executarea da lucrări de construcții-montaj, instalații și reparații specifice sectorului exploatării și prelucrării lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii fine. 131,7
——————
(96,7+44,8)
Antrepriza de construcții-montaj și reparații Rm. Vâlcea
106. „Special” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Râului nr. 23, jud. Sibiu Producerea și comercializarea de mobilier și alte produse din lemn. 126,9
——————
(722+73,5)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Sibiu
107. „Nord conforest” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Horea nr. 7, jud. Cluj Executarea de lucrări de construcții-montaj, instalații și reparații specifice sectorului de exploatare și prelucrare a lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii fine. 126,6
——————
(73,2+62,9)
Antrepriza de construcții-montaj, reparații Cluj
108. „Comre” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, str. Lt. Drăghiescu nr. 9, jud. Neamț Executarea de lucrări de construcții-montaj, instalații și reparații specifice sectorului de exploatare și prelucrare a lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii fine. 126,4
——————
(82,4+66,5)
Antrepriza de construcții-montaj și reparații Piatra-Neamț
109. „Movis” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vișeul de Sus, str. Bogdan Vodă nr. 40, jud. Maramureș Producerea și comercializarea de mobilier și alte sortimente din lemn în țară și la export. 112,8
——————
(91,9+48,3)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Baia Mare
110. „Mobam” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 69, jud. Maramureș Producerea și comercializarea de mobilă și alte sortimente din lemn în țară și la export. 55,7
——————
(34,5+36,9)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Baia Mare
111. „Plapaf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Deta, str. Fabricii nr. 1, jud. Timiș Producerea de placaj, panel, furnir, PAL, mobilă, binale, ambalaje și alte articole din lemn; comercializarea produselor în țară și la export. 112,4
——————
(197,1+51,2)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Timișoara
112. „Medimob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, str. Gării nr. 7, jud. Sibiu Producerea și comercializarea mobilierului și altor produse din lemn. 87,4
——————
(51,8+58,6)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Sibiu
113. „Mobitop” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Toplița, str. Gării nr. 24, jud. Harghita Producerea și comercializarea de mobilier, tapițerii și alte articole din lemn. 83,6
——————
(169,1+95,3)
Combinatul de exploatare și prelucrare a lemnului Toplița
114. „Colemn” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gălăuțaș, str. Gării nr. 46 , jud. Harghita Producerea de binale, placaj, panel, furnir, lăzi; comercializarea produselor rezultate. 38,3
——————
(135,5+60,9)
Combinatul de exploatare și prelucrare a lemnului Toplița
115. „Hodoșana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Hodoșa, str. Gării nr. 198, jud.Harghita Producerea și comercializarea de sortimente finite și semifinite din lemn. 31,2
——————
(97,9+29,2)
Combinatul de exploatare și prelucrare a lemnului Toplița
116. „Foricon” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Deva, str. Dorobanților nr. 28, jud. Hunedoara Executarea de lucrări de construcții-montaj, instalații și reparații specifice sectorului de exploatare și prelucrare a lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii fine. 71,6
——————
(40,7+34,2)
Antrepriza de construcții-montaj și reparații Deva
117. „Mobineh” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Nehoiu, str. Principală nr. 3, jud. Buzău Producerea și comercializarea de mobilă și tapițerii în țară și la export. 70,8
——————
(60,4+30,6)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Nehoiu
118. „Morsa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Sărat, str. Puiești nr. 4, jud. Buzău Producerea și comercializarea de mobilă și tapițerii în țară și la export. 47,2
——————
(43,1+20,8)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Nehoiu
119. „Mova” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Voinești, jud. Argeș Producerea și comercializarea de mobilă și alte sortimente finite din lemn. 70,4
——————
(54,2+14,6)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Pitești
120. „Creioane” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Râului nr. 30, jud. Sibiu Producerea și comercializarea de creioane. 58,9
——————
(73,7+52,5)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Sibiu
121. „Prolemn” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reghin, str. Ierbuș nr. 37, jud. Mureș Fabricarea și comercializarea de produse semifinite din lemn. 53
——————
(205,7+28,3)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Reghin
122. „Mobar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Rădăuți, str. Salcâmilor nr. 3, jud. Suceava Producerea de mobilă de bucătărie și ambalaje; comercializarea produselor în țară și la export. 38,4
——————
(33,2+16,9)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Suceava
123. „Sumobil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, str. Cernăuți nr. 99, jud. Suceava Producerea și comercializarea de mobilă în țară și la export. 16,5
——————
(8,6+14,8)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Suceava
124. „Mobimar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Marghita, str. Liliacului nr. 35, jud. Bihor Producerea și comercializarea de mobilă și alte articole din lemn. 25,3
——————
(26,3+23,1)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Oradea
125. „Romforest” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, Aleea Tineretului nr. 2-4, jud. Neamț Prestarea de servicii în domeniul exploatării lemnului în afara țării; producerea de case prefabricate în țară; comercializarea produselor. 21,7
——————
(20,1+1,6)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Piatra-Neamț
126. „Pietricica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, str. Plăieșului nr. 1, jud. Neamț Producerea și comercializarea de mobilier și alte articole din lemn. 18,4
——————
(12,7+8,1)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Piatra-Neamț
127. „Mobidar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Dărmănești, str. Joseni nr. 790, jud. Bacău Producerea și comercializarea de mobilă, tapițerie și alte sortimente din lemn. 19,6
——————
(11,3+9)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Bacău
Unitatea forestieră de exploatare și transport Comănești
128. „Corexim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Feldioarei nr. 27, jud. Brașov Executarea de lucrări de construcții-montaj, instalații și reparații specifice sectorului de exploatare și prelucrare a lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii fine. 16,2
——————
(8+8,6)
Brigada specializată de antrepriză pentru instalații-montaj și reparații Brașov
129. „Mobiad” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Adjud, str. Republicii nr. 11, jud. Vrancea Producerea de mobilă, ambalaje și alte sortimente din lemn; comercializarea produselor. 12,2
——————
(12,2+9,1)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Focșani
130. „Mobic” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Călărași, str. Dobrogei nr. 46, jud. Călărași Producerea și comercializarea de mobilier și alte sortimente din lemn. 10,6
——————
(6,4+5,6)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Constanța
131. „Rudbin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Rudeni, Sectorul agricol Ilfov Producerea și comercializarea de binale, mic mobilier și alte sortimente din lemn. 9,8
——————
(9,8+14,8)
Centrala de exploatare a lemnului București - „UFET” București
132. „Mobib” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Pipera nr. 46 B, sector 2 Fabricarea și comercializarea de mobilă și alte produse din lemn. 7,3
——————
(7,3+9,3)
Centrala de exploatare a lemnului București - „UFET” București
133. „Bit” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ramuri Tei nr. 13, sector 2 Producerea și comercializarea de binale, mic mobilier și alte sortimente din lemn. 2,5
——————
(2,5+19,6)
Centrala de exploatare a lemnului București - „UFET” București
134. „Semenic” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bocșa, str. Marmorei nr. 4, jud. Caraș-Severin Producerea și comercializarea de mobilier și alte sortimente din lemn. 4,8
——————
(3,9+7,5)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Caransebeș
135. „Electroputere” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, calea București nr. 144, jud. Dolj Executarea de servicii de specialitate în domeniul livrărilor de echipamente complexe cu specific electrotehnic; prestări de servicii în domeniul fabricării, exploatării și gospodăririi de SDV-uri; fabricarea de piese turnate și forjate, execuția de tratamente termice, trefilări, tâmplărie și modele la cerere; aprovizionarea și distribuirea de materiale prin depozite proprii și baze de aprovizionare; activități de marketing, expediții, transport și reprezentare; servicii în domeniul dezvoltării tehnice și tehnologice, laboratoare generale și informatică; activități sociale în favoarea salariaților. 1.150,8
——————
(482,3+ 1.028,6)
Întreprinderea „Electroputere” Craiova
136. „L.D.E. electroputere” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, calea București nr. 144, jud. Dolj Fabricarea locomotivelor electrice și Diesel electrice și a pieselor de schimb aferente; reparații capitale și lucrări de service în termen de garanție și postgaranție, specifice. 612,8
——————
(119,8+508,2)
Întreprinderea „Electroputere” Craiova
137. „M.E.R. electroputere” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, calea București nr. 144, jud. Dolj Fabricarea motoarelor electrice de curent continuu și alternativ; execuția de reparații și lucrări de service în domeniu. 1163,9
——————
(431,6+254)
Întreprinderea „Electroputere” Craiova
138. „Trafo electroputere” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, calea București nr. 144, jud. Dolj Fabricarea de transformatoare de forță clasice și speciale, cuptoare cu arc electric; executarea de reparații și lucrări de service în domeniu. 618,1
——————
(207,8+497)
Întreprinderea „Electroputere” Craiova
139. „A.I.T. electroputere” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, calea București nr. 144, jud. Dolj Fabricarea de aparataj electric de medie și înaltă tensiune, transformatoare de măsură, piese de schimb și produse din domeniul aparatajului electric; executarea de reparații, lucrări și servicii în domeniu. 423,6
——————
(197,3+298,2)
Întreprinderea „Electroputere” Craiova
140. „M.E. electroputere” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, calea București nr. 144, jud. Dolj Executarea de reparații capitale și modernizări de utilaje; prestări de servicii în domeniu; distribuție și furnizare de energie electrică și termică. 126,8
——————
(94,4+4,2)
Întreprinderea „Electroputere” Craiova
141. „A.V.U. electroputere” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, calea București nr. 144, jud. Dolj Fabricarea de echipamente complexe; fabricarea de mașini și utilaje specifice industriei electrotehnice; activități de comercializare și service în domeniu. 107,6
——————
(41,4+63)
Întreprinderea „Electroputere” Craiova
142. „Elcond” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zalău, str. Mihai Viteazul nr. 111, jud. Sălaj Producerea de sârme trefilate și laminate, conductori emailați, sârme cositorite din cupru; activități de proiectare-cercetare în domeniu; activități sociale în favoarea salariaților. 616
——————
(416,7+315,7)
Întreprinderea de conductori electrici emailați - Zalău
143. „Iiruc” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Dimitrie Pompei nr. 6, sector 2 Executarea de lucrări de service industriale hard și soft - la echipamente de tehnică de calcul și de birou, echipamente de comandă numerică și automatizate, produse pentru radiocomunicații, A.M.C. - textuare - pentru laboratoare și industriale, aparatură medicală computerizată, bunuri electronice de larg consum; aprovizionarea, fabricarea, închirierea, comercializarea inclusiv operațiuni de export-import de produse, materiale, piese de schimb, testoare; activități de dezmembrare, recondiționare, valorificare de echipamente și subansamble specifice obiectului de activitate; servicii pentru efectuarea de măsurători ecologice; servicii pentru calificarea, recalificarea, specializarea forței de muncă, pregătirea managerilor, inclusiv testarea pregătirii în domeniile menționate; servicii de informatizare, proiectare, gestiune prin bănci de date - în domeniul financiar contabil, precum și în domenii similare. 566,4
——————
(491,1+700,6)
Întreprinderea pentru întreținerea și repararea utilajelor de calcul - București
144. „Hervil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Vâlcea, str. Topolog nr. 26, jud. Vâlcea Producerea de echipament hidraulic, de ungere și elemente de etanșare; execuția de bunuri de larg consum, SDV-uri și piese de schimb specifice; activități de service în domeniu. 454,8
——————
(367,6+110,7)
Întreprinderea de echipament hidraulic - Rm. Vâlcea
145. „Aparataj electric” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Titu, str. Gării nr. 79, jud. Dâmbovița Proiectarea, producerea și comercializarea de aparataj electric de joasă tensiune, SDV-uri, piese de schimb și subansamble, utilaje specifice; activități de comerț interior și exterior cu bunuri de larg consum; activități sociale în favoarea salariaților. 442,3
——————
(317,1+233,4)
Întreprinderea de aparataj electric de instalații - Titu
146. „Fepa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bârlad, str. Republicii nr. 316, jud. Vaslui Proiectarea, producerea și comercializarea de echipamente pneumatice și electronice de automatizare și măsurare; aparatură pneumatică de automatizare pe panou și locală; traductoare pneumatice și electronice de presiune, temperatură și nivel; executarea de lucrări privind punerea în funcțiune și reparații (service); efectuarea de operațiuni import-export. 440,6
——————
(316,1+268)
Întreprinderea de elemente pneumatice și aparate de măsură - Bârlad
147. „F.E.A.” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, calea Floreasca nr. 242-246, sector 2 Producția, consultanță, proiectarea, asistența tehnică și service de echipamente și aparatură de automatizare, de măsură, de electronică industrială și medicală, bunuri de larg consum; activități de cooperare; activități de comercializare și import-export, de bunuri și servicii; activități sociale în favoarea salariaților. 366,9
——————
(220,3+365)
Întreprinderea da elemente de automatizări - București
148. „Amc” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vaslui, str. Metalurgiei nr. 2, jud. Vaslui Producerea de manometre, termostate auto și termometre; activități de proiectare, cercetare și service în domeniu; activități sociale în favoarea salariaților. 302,5
——————
(242,4+115,1)
Întreprinderea de aparate de măsură și control - Vaslui
149. „Electroceramica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turda, str. Bihorului nr. 19, jud. Cluj Execuția de izolatoare electrice de joasă, medie și înaltă tensiune; producerea de aparataj electric de medie și înaltă tensiune; execuția de SDV-uri specifice și BLC; activități de proiectare, cercetare, studii și service în domeniu; activități sociale în favoarea salariaților. 281,8
——————
(169,9+66,4)
Întreprinderea „Electroceramica” Turda
150. „Mecanica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turda, str. Bihorului nr. 19, jud. Cluj Reparații de mașini și utilaje; proiectare și execuție SDV-uri la cerere; activități de service; activități sociale în favoarea salariaților. 90
——————
(26,1+23,8)
Întreprinderea „Electroceramica” Turda
151. „Izocer” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turda, str. Armata Roșie nr. 39, jud. Cluj Execuția de izolatoare electrice de medie și înaltă tensiune și cabluri electrice; producerea de obiecte sanitare din faianță; execuția de SDV-uri specifice și BLC-uri; studii și cercetări în domeniu; lucrări pentru terți la cerere; activități sociale în favoarea salariaților. 284,7
——————
(263,3+40,1)
Întreprinderea „Electroceramica” Turda
152. „Rombat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, Drumul Cetății nr. 4, jud. Bistrița-Năsăud Execuția de acumulatoare auto și tracțiune, staționare și de miniacumulatoare; activități de cercetare, proiectare și service în domeniu; activități sociale în favoarea salariaților. 260,9
——————
(241,3+69,5)
Întreprinderea de acumulatoare Bistrița
153. „Celule electrice” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Băilești, Prelungirea Depozitelor nr. 25, jud. Dolj Producerea de celule electrice de medie tensiune, bare capsulate, posturi de transformare de exterior, echipamente de compensare și filtrare armonice pentru instalații de foraj, SDV-uri specifice; execuția de echipamente electrice pentru centrale nuclearoelectrice; activități de service în domeniu; activități sociale în favoarea salariaților. 242,3
——————
(136,3+145,3)
Întreprinderea de prefabricate Băilești
154. „Iamu” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Blaj, str. Gheorghe Barițiu nr. 33, jud. Alba Execuția de ansamble și accesorii pentru mașini-unelte; producerea de mașini-unelte și piese de schimb; efectuarea de reparații capitale pentru mașini-unelte; activități de service și prestări de servicii în domeniu; execuția de bunuri de uz gospodăresc; activități sociale în favoarea salariaților. 211,6
——————
(140,3+124,9)
Întreprinderea de accesorii pentru mașini-unelte Blaj
155. „Perom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Republicii nr. 166, jud. Bacău Proiectarea, producerea și comercializarea de panouri și echipamente de automatizare și BLC-uri; prestări de servicii și service în domeniu; operațiuni de import-export. 139
——————
(81,8+135,5)
Întreprinderea de panouri electropneumatice Bacău
156. „Casstil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Vergului nr. 41, sector 2 Producerea și comercializarea de BLC-uri de serii mici și unicate; servicii de cercetare științifică și inginerie tehnologică; atestări de calitate, fiabilitate și securitate funcțională; consulting și activități promoționale în domeniul articolelor casnice, uz personal și medical, jucării, articole pentru handicapați, accesorii ornamentale, de sport-turism, ambalaje. 73,3
——————
(57,6+18,2)
Institutul de cercetare și proiectare pentru articole casnice București
157. „Nitramonia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Făgăraș, str. Eminescu nr. 50, jud. Brașov Producerea și comercializarea de produse chimice organice și anorganice, îngrășăminte chimice, gaze lichefiate, produse macromoleculare de tip feudformaldehidice, intermediari organici. 4.800
——————
(4.537,2+662,5)
Combinatul chimic Făgăraș
158. „Rafinăria Astra” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, b-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova Producerea și comercializarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului, a derivatelor sale și a gazolinei. 528,7
——————
(380,2+337,9)
Întreprinderea „Rafinăria” Ploiești
159. „Rafinăria” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Dărmănești, str. Dărmănești, jud. Bacău Producerea și comercializarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului. 336,8
——————
(300,1+298,3)
Întreprinderea „Rafinăria” Dărmănești
160. „Cristapan” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pădurea Neagră, str. Pădurea Neagră, jud. Bihor Producerea și comercializarea de sticlărie calco-sodică, de menaj și iluminat, sticlărie de laborator, articole de cristal, sticlărie tehnică, articole de sticlărie suprapusă. 26,4
——————
(20,9+17,4)
Întreprinderea de sticlărie Pădurea Neagră
161. „Complex proiect” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Th. Pallady nr. 313, sector 3 Proiectare tehnologică și de utilaje pentru industria chimică, retehnologizări, asistență tehnică și consultanță tehnică în domeniul construcției de mașini. 3,9
——————
(1,4+2,5)
Centrul de proiectare utilaje pentru chimie București
162. „Consult proiect” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, b-dul Petrolului nr. 10, jud. Prahova Proiectare tehnologică și de utilaje pentru industria petrochimică, retehnologizări, asistență tehnică, precum și intermedierea execuției produselor și lucrărilor proiectate. 3,3
——————
(0,8+5,6)
Centrul de proiectare utilaje pentru petrochimie Ploiești
163. „Forturcug” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Beiușului nr. 74, jud. Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a lingourilor din oțel; pieselor forjate și matrițate, pieselor turnate din oțel și fontă, bandajelor, inelelor și modelelor din lemn, inclusiv servicii și asistență tehnică. 2.216,8
——————
(1.747+203)
Combinatul de utilaj greu Cluj-Napoca
Fabrica „Metalurgica”
164. „Unimetcug” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, b-dul Muncii nr. 18, jud. Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a subansamblelor pentru turbine și utilaj energetic, utilajelor și instalațiilor complexe pentru industria metalurgică, cilindrilor și cajelor de laminor, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 2.013,6
——————
(1.285,7+111,4)
Combinatul de utilaj greu Cluj-Napoca
„Fabrica de mașini grele” (secțiile și atelierele de profil)
165. „Fortprescug” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, b-dul Muncii nr. 18, jud. Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor pentru deformare plastică, liniilor tehnologice complexe de matrițare, utilajelor metalurgice, turbinelor în gama 0,2-12 MW, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 999,9
——————
(1.083,7+466,6)
Combinatul de utilaj greu Cluj-Napoca
„Fabrica de mașini grele” (secțiile și atelierele de profil)
166. „Erscug” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoea, b-dul Muncii nr. 18, jud. Cluj Engineering și antrepriză generală, retehnologizare, servicii, asigurarea utilităților pentru societățile comerciale de pe platformă, activitate de informatică, consulting, acțiuni de joint-venture. 756,6
——————
(736,4+92,1)
Combinatul de utilaj greu Cluj-Napoca; Centrul de calcul; Activitatea de întreținere, reparații; „CFU”; activitățile mecano-energetice și de utilități
167. „Psacug” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, b-dul Muncii nr. 18, jud. Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a liniilor tehnologice, prototipurilor de utilaje, sculelor așchietoare speciale, dispozitivelor, matrițelor, ștanțelor, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 165,2
——————
(132,3+17,7)
Combinatul de utilaj greu Cluj-Napoca
- Secția de sculărie și activitatea de prototipuri
168. „Tehnomagcug” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, b-dul Muncii nr. 18, jud. Cluj Prestări de servicii în domeniul cercetării, proiectării și studii de utilaje, instalații, linii tehnologice, secții, fabrici pentru sectoarele calde și prelucrare la rece, retehnologizări și realizarea de produse prototip. 3
——————
5+
Combinatul de utilaj greu Cluj-Napoca
- Activitatea de cercetare proiectare tehnologică uzuală și pregătirea fabricației


Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social - prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1[23]-2.45[23] și 2 a[23]).

Art. 3. - În conformitate cu art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, în perioada în care statul aste acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitățile specifice conform anexelor de la art. 2 din prezenta hotărâre.

Ministerul Resurselor și Industriei, prin reprezentanții săi în consiliile împuterniciților statului, va sprijini consiliile de administrație ale societăților comerciale în luarea deciziilor privind realizarea contractelor comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apărării Naționale și în conservarea capacităților destinate producției de apărare.

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate, realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțe materiale, se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către Guvern potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa 1, se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale, se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele 1, 2 și 2 a, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 21 decembrie 1990 | Nr. 1327.


Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea, județul
Principalul obiect de activitate Capital social inițial
——————
structura[24] conform bilanțului la 30.06.1990 (mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Uzinele Textile” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Calea Aradului nr. 48, jud. Timiș Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac; producerea și comercializarea firelor de vigonie. 397,5
——————
(352,1+133,1)
Întreprinderea textilă „Bumbacul” Timișoara
2. „Dunăreana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Giurgiu, șos.București nr. 351, jud. Giurgiu Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac pentru cămăși (carouri, imprimate, uniuri), bluze, rochii, lenjerie de pat, batiste de damă și bărbătești; producerea și comercializarea țesăturilor pentru echipament de protecția muncii, articole tehnice; producerea și comercializarea de confecții textile. 394,2
——————
(239+169)
Întreprinderea textilă „Dunăreana” Giurgiu
3. „Samtex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Jibou, str. Stadionului nr. 13, jud. Sălaj Producerea de țesături tip in, cânepă și fire; comercializarea produselor realizate. 180
——————
(157,2+33,3)
Întreprinderea de in „Integrata” Jibou
4. „Efectofil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, B-dul Independenței nr. 1, jud. Vrancea Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac; producerea și comercializarea firelor de efect. 170,8
——————
(145,3+31,7)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Focșani
5. „Agatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Buziașului nr. 18, jud. Timiș Producerea de componente tehnologice pentru industria textilă; producerea de aparate pentru laborator; producerea de jucării; producerea de ambalaje; comercializarea la intern și export a acestor produse. 136,4
——————
(114,5+ 45,8)
Întreprinderea „Ambalajul metalic” Timișoara
6. „Tino” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Avram Iancu nr. 66, jud. Brașov Producerea și comercializarea încălțămintei. 76,9
——————
(41+54,5)
Întreprinderea de piele și încălțăminte Brașov
7. „Tamiv” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Carpaților nr. 44, jud. Brașov Producerea și comercializarea semifabricatelor din piele. 47,9
——————
(30,3+24,6)
Întreprinderea de piele și încălțăminte Brașov
8. „Corvin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Hunedoara, str. Traian nr. 11, jud. Hunedoara Producerea și comercializarea încălțămintei și tălpilor injectate. 53,7
——————
(32,9+47,5)
Întreprinderea de încălțăminte Hunedoara
9. „Capris” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sebeș, str. Progresului nr. 5-7, jud. Alba Producerea și comercializarea semifabricatelor de piele și articole de marochinărie. 43,7
——————
(22,6+39,2)
Întreprinderea de piele și marochinărie „Căprioara” Sebeș
10. „Confexpeli” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sebeș, str. Progresului nr. 5-7, jud. Alba Producerea și comercializarea confecțiilor din piele. 6,3
——————
(1,3+7,1)
Întreprinderea de piele și marochinărie „Căprioara” Sebeș
11. „Tesma” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Lupeni, str. Păcii nr. 2 bis, jud. Hunedoara Producerea de țesături tip mătase crude și finite cu destinație confecții; comercializarea bunurilor realizate. 90,6
——————
(82,9+13,1)
Întreprinderea „Țesătoria de mătase” Lupeni
12. „Contex Dobrogeana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, str. Căpitan Papadopol nr. 14, jud. Constanța Producerea de fire țesături groase și saci din fibre liberiene; comercializarea bunurilor realizate. 78,4
——————
(54+29,1)
Întreprinderea textilă „Dobrogeana” Constanța
13. „Varotex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 277, jud. Vaslui Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor și blănurilor sintetice; servicii terți; activitate și operațiuni import-export. 217,9
——————
(43,4+12)
Întreprinderea de tricotaje Vaslui
14. Tricotex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, str. Hașdeu nr. 23, jud. Satu Mare Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip lână, tip bumbac și poliester; servicii terți; activitate și operațiuni import-export. 158,8
——————
(142,2+78,2)
Întreprinderea „Tricotex” Satu Mare
15. „Dovatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Hârlău, str. Gheorghe Doja nr. 18, jud. Iași Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor din bumbac, tip bumbac și poliester; servicii terți; activitate import-export. 37,5
——————
(20,9+16,4)
Întreprinderea de tricotaje Hârlău
16. „Mătase” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mihăilești, jud. Giurgiu Producerea de țesături mătase și tip mătase crude; comercializarea bunurilor realizate. 26
——————
(23,5+2,7)
Întreprinderea de mătase Mihăilești
17. „Mondoconf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Armata Poporului nr. 7, sector 6 Producerea confecțiilor textile pentru bărbați; comercializarea produselor executate en gros și en detail, pe piața internă sau externă, prin magazine proprii sau terți, încheierea în nume propriu sau prin intermediari a contractelor de aprovizionare cu materii prime și materiale, de vânzare a produselor finite și alte contracte comerciale; efectuarea de operațiuni de import-export (materii prime, materiale auxiliare, accesorii textile, utilaje și piese de schimb ș.a.); activități de cooperare cu societăți comerciale române sau străine, în scopul retehnologizării, al ridicării standardului și competitivității producției; alte servicii, activități. 133,7
——————
(36+188)
Întreprinderea de confecții și tricotaje București
18. „Scoriton” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Onești, str. Uzinei nr. 1, jud. Bacău Pregătire și execuție, asistență tehnică și consulting în domeniul construcțiilor și montării echipamentului tehnologic industrial pentru investiții noi, dezvoltări, modernizări, reparații, prestații, întreținere și service la obiectivele energetice (termo și electro) din țară și străinătate, realizarea de produse industriale pentru activitățile proprii, reparații, închirieri și service pentru utilaje și mijloace de mecanizare, transporturi, informatică, ofertare, efectuarea operațiunilor de comerț exterior, colaborare directă cu bănci de comerț exterior, efectuarea operațiunilor de fond valutar, comercializarea producției industriale, precum și alte lucrări sau activități rentabile, autorizate prin lege, în scopul folosirii la maximum a capacității și resurselor societății, pentru persoane fizice ori juridice, române sau străine, desfășurarea de activități cu caracter social în favoarea salariaților. 15,5
——————
(15,5+11,1)
Brigada complexă antrepriză Borzești din cadrul Întreprinderii de antrepriză construcții-montaj și reparații uzine electrice București
19. „Recet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, șos. Smârdan nr. 3, jud. Galați Pregătire și execuție, asistență tehnică și consulting în domeniul construcțiilor și montării echipamentului tehnologic industrial pentru investiții noi, dezvoltări, modernizări, reparații, prestații, întreținere și service la obiectivele energetice (termo și electro) din țară și străinătate, realizarea de produse industriale pentru activitățile proprii, reparații, închirieri și service pentru utilaje și mijloace de mecanizare, transporturi, informatică, ofertare, efectuarea operațiunilor de comerț exterior, colaborare directă cu bănci de comerț interior și exterior, efectuarea operațiunilor de fond valutar, comercializarea producției industriale, precum și alte lucrări sau activități rentabile autorizate de lege, în scopul folosirii la maximum a capacității și resurselor societății, pentru persoane fizice ori juridice, române sau străine, desfășurarea de activități cu caracter social în favoarea salariaților. 2,7
——————
(2,7+4,8)
Brigada complexă antrepriză Galați, din cadrul Întreprinderii de antrepriză construcții-montaj și reparații uzine electrice București
20. „Electromotor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, B-dul Republicii nr. 21, jud. Timiș Execuția de echipamente și motoare electrice și linii tehnologice pentru industria electrotehnică. Activități de service în domeniu. Activități de export-import, consulting și proiectare constructivă la cerere. Activități sociale în favoarea salariaților. 904,2
——————
(616,7+556,8)
Întreprinderea „Electromotor” Timișoara
21. „Electroaparataj” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, B-dul Marelui Stadion nr. 3-5, sector 2 Proiectarea, producerea de aparataj electric de joasă tensiune, electrotehnic și/sau electronic. Comercializarea produselor prin rețea proprie, sau prin rețele specializate. Activități de prestări servicii și service în domeniu.
Efectuarea de operațiuni de comerț exterior și cooperare internațională. Realizarea de produse, subansamble și piese din colaborare. Exercitarea de operațiuni juridice, economice, financiare și comerciale.
821,4
——————
(550,1+ 495,5)
Întreprinderea „Electroaparataj” București
22. „Electrotimiș” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Calea Buziașului nr. 11, jud. Timiș Execuția de mașini și utilaje tehnologice unicate și de serie. Producerea de piese de schimb, SDV-uri specifice mașinilor și utilajelor tehnologice. Execuția de bunuri de larg consum și activități de service în domeniu. 564,5
——————
(314,4+278,6)
Întreprinderea „Electrotimiș” Timișoara
23. „Romacost” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Calea Buziașului nr. 11, jud. Timiș Producerea de matrițe, cochile, stanțe, bunuri de larg consum, piese de schimb la cerere. Activități de engineering. Activități sociale în favoarea salariaților. 111,9
——————
(82+35,8)
Întreprinderea „Electrotimiș” Timișoara
24. „Tim Teros” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Calea Buziașului nr. 11, jud. Timiș Reparații de mașini-unelte, agregate, linii tehnologice, instalații și unelte de mână. Producerea de piese de schimb la cerere. Producerea, achiziționarea și distribuția, de aer comprimat, acetilenă, oxigen, gaz metan, energie electrică și termică în scopuri industriale. Activități de prestări servicii la cerere. Activități sociale în favoarea salariaților. 76,4
——————
(59,2+20,9)
Întreprinderea „Electrotimiș” Timișoara
25. „Amiro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni nr. 8, sector 4 Proiectarea, producerea și comercializarea de: echipamente și mijloace de sterilizare, aparate pentru diagnostic și tratament medical, echipamente pentru anestezie și ventilație artificială a plămânilor, echipamente pentru bloc operator, utilaje, aparatură și echipamente pentru stomatologie, utilaje și echipamente pentru balneoterapie și fizioterapie, etuve, cuptoare și incinte termoreglabile pentru uz medical și industrial, utilaje și amenajări de uz medical mobile și staționare, mobilier medical, instrumentar medical de uz uman și veterinar, materiale și elemente pentru protezare și implant, seringi medicale, utilaje și echipamente tehnologice pentru dotarea proprie și a terților. Activități de service, reparații și prestări servicii specifice. Execuție piese de schimb în domeniu. Activități de comerț exterior pe cont propriu și pe bază de comision, prestări servicii în domeniu. Activități de transporturi și expediții internaționale. 323,8
——————
(212+263,8)
Întreprinderea industrială de tehnică medicală București
26. „Electra Trading” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Victoriei nr. 216, sector 1 Comercializarea de produse industriale și bunuri de larg consum, activități de prestări servicii în domeniile: engineering, management, marketing, consulting, procurient, asistență tehnică, intermediere, reprezentare, consignație, școlarizare. Studii tehnico-comerciale, operațiuni financiare, transport,publicitate, operațiuni de natură juridică, economică, financiară civilă și comercială în completare sau conexe. 62,6
——————
(3,9+1.163,3)
Întreprinderea de comerț exterior „Electroexportimport” București
27. „CP INFO” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Apolodor nr. 17, sector 5 Activități de: cercetare, proiectare și implementare a sistemului informatic, import-export de soft și tehnică de calcul, întreținere și service în domeniu, închirieri de echipamente de tehnică de calcul, ediție și multiplicare la cerere, reprezentare în țară și străinătate. Pregătirea și perfecționarea personalului în domeniul informaticii. 34,4
——————
(35,9+7,4)
Centrul de calcul electronic București al „DIEEMF”
28. „I.U.G.” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, str. Tehnicii nr. 1, jud. Dolj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor-unelte tehnologice pentru industriile: metalurgică, siderurgică, chimică, minieră, celuloză și hârtie, piese de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 2.906,3
——————
(2.619,1+1.030)
Întreprinderea de utilaj greu Craiova
29. „Scimum” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Medgidia, str. Independenței nr. 12, jud. Constanța Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor agricole, de transport, pieselor de schimb, articolelor de camping și bunurilor de larg consum, inclusiv servicii și asistență tehnică. 903,1
——————
(693,5+479,9)
Întreprinderea mecanică de utilaje Medgidia
30. „Timpuri Noi” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3 Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a motoarelor și compresoarelor, agregatelor echipate cu motoare și compresoare, produselor speciale de interes național, produselor pentru agricultură și mică industrie particulară, echipamentelor tehnologice și SDV-urilor, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 676,7
——————
(432,6+386,3)
Întreprinderea „Timpuri Noi” București
31. „Islaz” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alexandria, str. Fabricii nr. 3, jud. Teleorman Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor, echipamentelor, pieselor de schimb pentru agricultură și industria alimentară, bunurilor de uz gospodăresc, inclusiv servicii și asistență tehnică. 225,1
——————
(170,4+182,2)
Întreprinderea „Mecanica Islaz”, Alexandria
32. „Semag” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Topleț, str. Fabricii nr. 71, jud. Caraș-Severin Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor și pieselor de schimb pentru industria alimentară și agricultură, mașinilor de ridicat și transportat, inclusiv servicii și asistență tehnică. 310,2
——————
(213,5+242,2)
Întreprinderea mecanică Topleț
33. „Simfo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Griviței nr. 355, sector 1 Prestări de servicii în domeniul informațional și informatic, asistență tehnică (hardware și software), instruire, management, consulting, servicii pentru populație. 14,7
——————
(14,7+ )
Centrul de calcul din cadrul Centralei industriale de utilaj chimic și alimentar București
34. „Ciprom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. 23 August nr. 23, jud. Prahova Execuția de lucrări de construcții-montaj și instalații în domeniul industriei extractive, transportului și prelucrării țițeiului, gazelor și altor fluide asociate, precum și în domenii similare. 1.085
——————
(811,9+581,6)
Trustul antrepriză generală de construcții speciale petroliere Ploiești
35. „Condmag” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Avram Iancu nr. 52, jud. Brașov Montarea de conducte magistrale pentru transportul de gaze și alte fluide de joasă, medie și înaltă presiune, inclusiv a instalațiilor tehnologice aferente; modernizări și reparații capitale la conducte și instalații existente; construcții civile, industriale și drumuri legate de activitatea de bază; consulting, asistență tehnică și prestări service în domeniile: proiectare, informatică, control nedistructiv, autoutilaje specifice, confecții metalice, prefabricate din beton. 200,9
——————
(191,4+96,7)
Întreprinderea antrepriză de conducte magistrale Brașov
36. „Armax Gaz” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 35 A, jud. Sibiu Confecționarea și repararea de utilaj tehnologic petrolier și gazeifer; confecții metalice, instalații sub presiune și instalații de ridicat; aparatură de automatizare pentru domeniul petrolier și gazeifer; echipamente destinate filtrării, măsurării, reglării siguranței și arderii gazelor naturale; agregate de încălzire, proiectare, consulting, engineering, asistență tehnică și service, în legătură cu obiectul său de activitate. 151,7
——————
(109,1+118,6)
Întreprinderea mecanică gaz metan Mediaș
37. „Foraj-sonde” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comănești, str. Moldovei nr. 18, jud. Bacău Forajul sondelor de cercetare geologică, de exploatare și injecție, în vederea descoperirii și punerii în exploatare a zăcămintelor de țiței și gaze, precum și altor substanțe minerale utile. 133,1
——————
(305,3+67,4)
Schela de foraj Comănești
38. „Foraj-sonde” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) comuna Berca, jud.Buzău Forajul sondelor de cercetare geologică, de exploatare și injecție, în vederea descoperirii și punerii în exploatare a zăcămintelor de țiței și gaze, precum și altor substanțe minerale utile. 118,7
——————
(333,3+ 48,7)
Schela de foraj Berca
39. „Foraj-sonde” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Videle, str. Petrolului nr. 12 bis, jud. Teleorman Forajul sondelor de cercetare geologică, de exploatare și injecție, în vederea descoperirii și punerii în exploatare a zăcămintelor de țiței și gaze, precum și altor substanțe minerale utile. 88,9
——————
(181,4+ 16,2)
Schela de foraj Bălăria
40. „Foraj-sonde” - S.A. Societate comerciala pe acțiuni (S.A.) București, str. Modestiei nr. 1, sector 1 Forajul sondelor de cercetare geologică, de exploatare și injecție, în vederea descoperirii și punerii în exploatare a zăcămintelor de țiței și gaze, precum și altor substanțe minerale utile. 63
——————
(265,1+ 54,9)
Schela de foraj Chitila
41. „Inspet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Democrației nr. 15, jud. Prahova Executarea de lucrări de construcții-montaj privind instalațiile tehnologice pentru industria de petrol și gaze (stații de compresoare, instalații pentru dezbenzinare, instalații de tratarea țițeiului, parcuri de separatoare, stații de injecție, stații de pompare etc.); conducte pentru transportul țițeiului, gazelor și produselor petroliere, drumuri și căi de acces la sonde în foraj; rezervoare metalice; construcții industriale și civile; lucrări de reparații capitale; confecții metalice, prefabricate din beton; proiectare, alte lucrări și prestări servicii în domeniul său de activitate. 131,9
——————
(96,1+111)
Antrepriza du construcții-montaje petroliere Teleajen-Ploiești din cadrul Trustului-antrepriză generală de construcții speciale petroliere Ploiești
42. „Sigmob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighetu Marmației, str. Unirii nr. 40, jud. Maramureș Producerea și comercializarea de mobilier, furnire estetice, placaje, plăci aglomerate din lemn, ambalaje din lemn și carton și alte articole din lemn. 401,9
——————
(301,7+ 230,2)
Combinatul de prelucrare a lemnului Sighetu Marmației
43. „Enmec” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighetu Marmației, str. Unirii nr. 40, jud. Maramureș Producerea și furnizarea de energie termică, energie electrică, aer comprimat și reparații utilaje din industria lemnului. 121,5
——————
(114+30,2)
Combinatul de prelucrare a lemnului Sighetu Marmației
44. „Icoa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Th. Pallady nr. 252, sector 3 Promovarea și comercializarea confecțiilor din carton ondulat, tipăriturilor și imprimatelor precum și prestări de servicii către terțe societăți comerciale. 172,1
——————
(112,4+60,2)
Întreprinderea de carton ondulat și ambalaje București
45. „Transgex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Buftea nr. 7, jud. Cluj Executarea de lucrări de prospecțiuni și explorări geologice; executarea de lucrări de deschidere de noi mine, exploatarea și valorificarea de substanțe minerale utile; executarea de lucrări de foraj pentru studii hidrogeologice și alimentare cu apă; prestarea de servicii specifice obiectului de activitate. 321,1
——————
(205,7+186,1)
Întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice - „IPEG" Cluj-Napoca


Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților comerciale de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți, prevăzut în anexele nr. 2 (2.1[25]-2.19[25] și 2 a[25]).

Art. 3. - În conformitate cu art. 212 din Legea privind societățile comerciale, în perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitățile specifice conform anexelor de la art. 2 din prezenta hotărâre.

Ministerul Resurselor și Industriei, prin reprezentanții săi în consiliile împuterniciților statului, va sprijini consiliile de administrație ale societăților comerciale în luarea deciziilor privind realizarea contractelor comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apărării Naționale și conservarea capacităților destinate producției de apărare.

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții, în balanțele materiale, se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către Guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - În primele 6 luni de la înființare, consiliul de administrație va supune aprobării consiliului împuterniciților statului propuneri de modularizare prin reorganizare de noi societăți comerciale.

Art. 8. - Anexele nr. 1, 2 și 2 a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 29 decembrie 1990 | Nr. 1361.


Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea, județul
Principalul obiect de activitate Capital social inițial
——————
structura[26] conform bilanțului la 30.06.1990 (mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Filatura” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, Calea Națională nr. 4, județul Botoșani Producerea și comercializarea firelor din bumbac și tip bumbac. 149,1
——————
(144+61,6)
Întreprinderea textilă „Moldova”, Botoșani
2. „Filatura de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Abrud, str. Avram Iancu nr. 2, județul Alba Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 139,3
——————
(139,8+23,8)
Filatura de bumbac Abrud
3. „Mondex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Râului nr. 34, județul Sibiu Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a ciorapilor și dresurilor; servicii terți; activitate și operațiuni import-export. 128,4
——————
(97,5+50)
Întreprinderea de ciorapi Sibiu
4. „Maratex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baia Mare, b-dul București nr. 44, județul Maramureș Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac; producerea și comercializarea confecțiilor textile. 1.033
——————
(1.007,2+259,8)
Întreprinderea textilă „Maramureș”, Baia Mare
5. „Sibac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, str. Târnavei nr. 2, județul Mureș Producerea și comercializarea de țesături din bumbac și tip bumbac. 96,1
——————
(75,2+32,3)
Țesătoria de bumbac Sighișoara
6. „Filatura” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Vlădeni, județul Iași Producerea și comercializarea firelor de vigonie. 73,4
——————
(70,5+2,9)
Întreprinderea de vigonie Vlădeni
7. „Industria bumbacului” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Splaiul Unirii nr. 160, sector 4 Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac. 221,1
——————
(130+71,4)
Industria bumbacului București
8. „Zefir” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Șos. Iancului nr. 90, sector 2 Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac. 144,9
——————
(140+29,1)
Industria bumbacului București
9. „Jatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, Calea Națională nr. 6, județul Botoșani Producerea și comercializarea de tricotaje tip lână. 147
——————
(147+60)
O parte din activitatea sectorului de investiții din fosta centrală de tricotaje
10. „Mindo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Dorohoi, str. Depozitelor nr. 45, județul Botoșani Exploatarea zăcămintelor de nisipuri cuarțoase și bile de silex; înnobilarea nisipurilor cuarțoase; comercializarea nisipurilor cuarțoase, mase cuarțoase micronizate. 92,9
——————
(75,3+32,8)
Întreprinderea de exploatare minieră Miorcani-Dorohoi
11. „Sticloval” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vălenii de Munte, str. Nicolae Iorga nr. 4, județul Prahova Producerea și comercializarea nisipului cuarțos. 220,8
——————
(193,8+16,9)
Întreprinderea de exploatare și prelucrare a materialelor nemetalifere Vălenii de Munte
12. „Stisom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Poiana Codrului, județul Satu Mare Producerea și comercializarea articolelor de sticlărie, executarea de lucrări de întreținere și reparare a utilajelor, prestare de servicii, furnizare energie termică și a apei pentru populația din Poiana Codrului. 67,5
——————
(49,6+41,5)
Întreprinderea „Victoria muncii”, Poiana Codrului
13. „Bat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. Poetului nr. 131 A, județul Arad Proiectarea, producția, repararea și comercializarea de subansamble, ansamble, utilaje și componente de instalații petroliere; scule, dispozitive și verificatoare diverse; exploatarea, întreținerea, repararea mijloacelor auto; recuperarea, recondiționarea și închirierea materialului tubular; service, alte prestări servicii. 137,9
——————
(190,9+6,4)
Baza de ateliere și transporturi Arad
14. „Bat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Bascov, județul Argeș Proiectarea, producția, repararea și comercializarea de subansamble, ansamble, utilaje și componente de instalații petroliere; scule, dispozitive și verificatoare diverse; exploatarea, întreținerea, repararea mijloacelor auto; recuperarea, recondiționarea și închirierea materialului tubular; service, alte prestări servicii. 172,5
——————
(168,3+3,7)
Baza de ateliere și transporturi Bascov
15. „Bat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgoviște, aleea Sinaia nr. 5, județul Dâmbovița Proiectarea, producția, repararea și comercializarea de subansamble, ansamble, utilaje și componente de instalații petrolifere; scule, dispozitive și verificatoare diverse; exploatarea, întreținerea, repararea mijloacelor auto; recuperarea, recondiționarea și închirierea materialului tubular; service, alte prestări servicii. 202,9
——————
(196,2+13,9)
Baza de ateliere și transporturi Târgoviște
16. „Foradex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Milcov nr. 5, sector 1 Executarea de lucrări de prospecțiuni, explorări și exploatare pentru substanțe minerale utile, ape potabile și geotermale; executarea de foraje de cercetare hidrogeologică și de asecare; elaborarea de documentații geologice, tehnico-economice și expertize; executarea de construcții și amenajări în domeniul balneologiei și turismului, precum și pentru protecția mediului; confecționarea de echipamente, scule, dispozitive și piese de schimb pentru utilaje specifice; executarea de operațiuni de comerț exterior. 1.084,2
——————
(805,9+298,5)
Întreprinderea de foraj și lucrări geologice speciale -I.F.L.G.S. București
17. „Bat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Boldești-Scăeni, str. Gloriei nr. 2, județul Prahova Proiectarea, producția, repararea și comercializarea de subansamble, ansamble, utilaje și componente de instalații petroliere, scule, dispozitive și verificatoare diverse; exploatarea, întreținerea și repararea mijloacelor auto; recuperarea, recondiționarea și închirierea materialului tubular; service; alte prestări servicii. 209,1
——————
(290,1+46,6)
Baza de ateliere și transporturi Scăeni
18. „Petromec” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Moinești, str. Albotești nr. 1 bis, județul Bacău Reparații și confecții mașini și utilaje tehnologice, instalații, agregate și echipamente pentru explorarea geologică, foraj, transport țiței și gaze; confecții și recondiționări piese schimb, construcții metalice șină, producerea de oxigen și gaz, lichid; cercetare-proiectare în legătură cu obiectul său de activitate. 89,2
——————
(87,5+4,2)
Secția de reputații utilaj petrolier din subordinea Trustului de foraj-extracție Moinești
19. „Romatel” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Mircea Eliade nr. 18, sector 1 Comercializarea produselor industriale în export și intern de la unități producătoare de echipamente de automatizări, distribuție energie electrică, telecomunicații, aparatură electronică; bunuri de larg consum prin rețeaua proprie de magazine; linii complete de fabricație, licențe, know-how. 79
——————
(1,2+2)
Direcția de comerț exterior „Romatel”


Anexa nr. 2

Statutul Societății comerciale „...........” - S.A.

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „............” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „............” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea .........., strada ........., nr. ...... Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în registrul comerțului.

Capitolul II

Scopul și obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Scopul societății este producerea și comercializarea produselor ......................................, promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de interes național în domeniul fabricației ..............., domenii conexe și realizarea de beneficii.

Articolul 6

Obiectul de activitate al societății este: ..................................................

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de ...... mil. lei, împărțit în ...... acțiuni nominative în valoare nominală de ...... lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative de ....... lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 8

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Articolul 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin 2 ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) aleg membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) aleg directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă; directorul general este și președintele consiliului de administrație;

d) stabilesc salarizarea personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;

e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administrație, directorului general, membrilor comitetului de direcție și comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;

f) stabilesc bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiului;

h) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

i) hotărăsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;

j) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

k) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

l) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;

m) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

n) hotărăsc cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

o) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. j), k) și l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul cave l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare aprobat de organul care a înființat societatea.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa, de drept, la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 18

Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din ..... administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege, referitor la societățile comerciale.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea stalului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege, dintre membrii săi, 1-3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;

d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;

e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

f) stabilește tactica și strategia de marketing;

g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI

Articolul 20

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membrii aleși din consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii.

La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul de mai sus se execută cu acordul ministerului de resort.

Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director, calitate în care conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte la fiecare ședință a consiliului de administrație registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII

Gestiunea societății

Articolul 21

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații, privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor, se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența art. 18 alin. 4, precum și cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzori, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

Capitolul VIII

Activitatea societății

Articolul 22

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cât statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Articolul 24

Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Articolul 23

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

Articolul 26

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate, în condițiile legii, în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărâ în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 27

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 28

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 29

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • hotărârea adunării generale;
 • falimentul;
 • pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
 • la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 30

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 31

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X

Dispoziții finale

Articolul 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.Referințe

 1. 1,0 1,1 Anexele nr. 2.1-2.35 și anexa nr. 3 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
 2. Mijloace fixe + mijloace circulante.
 3. 3,0 3,1 Anexele nr. 2.1-2.110 și anexa nr. 3 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
 4. Mijloace fixe + mijloace circulante.
 5. Pentru această societate, prezenta hotărâre se aplică de la data de la 26 octombrie 1990.
 6. 6,0 6,1 Anexele nr. 2.1-2.152 și anexa nr. 3 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
 7. Mijloace fixe + mijloace circulante.
 8. 8,0 8,1 8,2 Anexele nr. 2.1, 2.2 și 3 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2
 9. Mijloace fixe + mijloace circulante.
 10. 10,0 10,1 Anexele nr. 2.1-2.154 și anexa nr. 3 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
 11. Mijloace fixe + mijloace circulante.
 12. Corectat, în original Covasna
 13. 13,0 13,1 13,2 Anexele 2.1-2.190 și anexa nr. 3 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
 14. Mijloace fixe + mijloace circulante.
 15. 15,0 15,1 Anexele nr. 2.1-2.172 și 2 a se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
 16. Corectat, în original 1, 2 și 3.
 17. Milloace fixe + mijloace circulante.
 18. 18,0 18,1 18,2 Anexele nr. 2.1-2.123 și nr. 2 a se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
 19. Corectat, în original 1, 2 și 3.
 20. Mijloace fixe + mijloace circulante.
 21. 21,0 21,1 21,2 Anexele nr. 2.1-2.168 și 2 a se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
 22. Mijloace fixe + mijloace circulante.
 23. 23,0 23,1 23,2 Anexele nr. 2.1-2.45 și 2 a se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
 24. Mijloace fixe + mijloace circulante.
 25. 25,0 25,1 25,2 Anexele nr. 2.1-2.19 și 2 a se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
 26. Mijloace fixe + mijloace circulante.