Monitorul Oficial 73/1992: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search
m (A protejat "Monitorul Oficial 73/1992": Migrat la civvic.ro ([edit=sysop] (indefinit)))
(Nicio diferență)

Versiunea de la data 28 noiembrie 2012 18:17


Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul IV, Nr. issue::0073 - Partea I - Joi, 23 aprilie year::1992

Legi și decrete

Lege privind protecția socială a personalului din cadrul uzinelor, fabricilor și secțiilor producătoare de tehnică militară

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - (1) Pentru anul 1992, pe durata întreruperii activității din cauza lipsei de comenzi în uzinele, fabricile și secțiile ce produc tehnică militară, personalului civil încadrat i se plătește o indemnizație egală cu 60% din ultimul salariu de bază net lunar avut, indexat, fără să se ia măsura desfacerii contractului de muncă.

(2) Plata indemnizației prevăzute la alin. (1) se face din fondul de șomaj constituit în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 16 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan

București, 20 aprilie 1992 | Nr. 37.


Decret pentru promulgarea Legii privind protecția socială a personalului din cadrul uzinelor, fabricilor și secțiilor producătoare de tehnică militară

În temeiul art. 77 alin. (1) din Constituția României, promulgăm Legea privind protecția socială a personalului din cadrul uzinelor, fabricilor și secțiilor producătoare de tehnică militară și dispunem publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 20 aprilie 1992 | Nr. 81.


Lege privind autorizarea garantării unor credite externe contractate de Regia Autonomă de Electricitate „Renel” - București

Pentru asigurarea resurselor valutare necesare finalizării lucrărilor, punerii în funcțiune și exploatării inițiale pe o perioadă de 18 luni a Unității nr. 1 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă,
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se autorizează Guvernul României să garanteze, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, credite externe în valoare de 410 milioane dolari S.U.A., cu o perioadă de rambursare de 10 ani, contractate de Regia Autonomă de Electricitate „Renel” - București, pentru finalizarea lucrărilor, punerea în funcțiune și exploatarea inițială pe o perioadă de 18 luni a Unității nr. 1 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă.

Art. 2. - Guvernul României va controla modul de executare a lucrărilor de investiții prevăzute la art. 1 și va urmări derularea contractelor de credit, în scopul reducerii cheltuielilor valutare și în lei, cu respectarea termenului de punere în funcțiune și a cerințelor de securitate nucleară.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan

București, 20 aprilie 1992 | Nr. 38.


Decret pentru promulgarea Legii privind autorizarea garantării unor credite externe contractate de Regia Autonomă de Electricitate „Renel” - București

În temeiul art. 77 alin. (1) din Constituția României, promulgăm Legea privind autorizarea garantării unor credite externe contractate de Regia Autonomă de Electricitate „Renel” - București și dispunem publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 20 aprilie 1992 | Nr. 82.


Lege privind prelungirea aplicării unor măsuri pentru frânarea procesului inflaționist și a șomajului, stabilite de art. 8 din Legea salarizării nr. 14/1991

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Termenul prevăzut de art. 8 din ((1157|Legea salarizării nr. 14/1991)) se prelungește până la 31 decembrie 1992.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 14 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan

București, 20 aprilie 1992 | Nr. 39.


Decret pentru promulgarea Legii privind prelungirea aplicării unor măsuri pentru frânarea procesului inflaționist și a șomajului, stabilite de art. 8 din Legea salarizării nr. 14/1991

În temeiul art. 77 alin. (1) din Constituția României, promulgăm Legea privind prelungirea aplicării unor măsuri pentru frânarea procesului inflaționist și a șomajului, stabilite de art. 8 din Legea salarizării nr. 14/1991 și dispunem publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 20 aprilie 1992 | Nr. 83.


Lege privind stabilirea impozitului pe dividende la societățile comerciale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Asupra dividendelor cuvenite acționarilor sau asociaților, după caz, indiferent de natura capitalului social, se percepe un impozit de 10 la sută, care constituie venit la bugetul de stat.

Art. 2. - La societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, dividendele ce urmează a fi supuse impozitării se determină prin deducerea, din profitul rămas după plata impozitului aferent, a unor părți reprezentând fondul de participare a salariaților la profit, în proporție de până la 10 la sută, precum și a unui fond de dezvoltare destinat modernizării, retehnologizării, creșterii surselor proprii de finanțare, în proporție de până la 50 la sută.

Art. 3. - Obligația calculării și vărsării la bugetul de stat a impozitului pe dividende revine societăților comerciale și se efectuează o dată cu plata efectivă a dividendelor către acționarii sau asociații societății.

Pentru nevărsarea la termen a impozitului pe dividende se aplică o majorare de 0,1 la sută pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât impozitul datorat.

Art. 4. - Procedura fiscală care se aplică în cazul impozitului pe dividende este cea prevăzută pentru impozitul pe profit, reglementată potrivit prevederilor Legii nr. 12/1991 privind impozitul pe profit.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile Legii nr. 29/1978 privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor, punctul 8 din anexa nr. 2 la Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, Hotărârea Guvernului nr. 781/1991 privind stabilirea impozitului pe dividende la societățile comerciale, precum și orice alte prevederi contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 februarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan

București, 20 aprilie 1992 | Nr. 40.


Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea impozitului pe dividende la societățile comerciale

În temeiul art. 77 alin. (1) din Constituția României, promulgăm Legea privind stabilirea impozitului pe dividende la societățile comerciale și dispunem publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 20 aprilie 1992 | Nr. 84.


Lege privind scutirea de impozit pe salarii a sumelor donate din fondul de premiere a salariaților pentru ajutorarea persoanelor sinistrate din județele Bacău, Neamț și Suceava

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Sumele donate de salariați din fondul de premiere constituit, potrivit art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 127/1991, de regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat, pentru ajutorarea persoanelor sinistrate din județele Bacău, Neamț și Suceava, sunt scutite de plata impozitului prevăzut de Legea nr. 32/1991.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 620/1991 privind scutirea de impozit pe salarii a sumelor donate din fondul de premiere a salariaților pentru ajutorarea persoanelor sinistrate din județele Bacău, Neamț și Suceava.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 februarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan

București, 20 aprilie 1992 | Nr. 41.


Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea de impozit pe salarii a sumelor donate din fondul de premiere a salariaților pentru ajutorarea persoanelor sinistrate din județele Bacău, Neamț și Suceava

În temeiul art. 77 alin. (1) din Constituția României, promulgăm Legea privind scutirea de impozit pe salarii a sumelor donate din fondul de premiere a salariaților pentru ajutorarea persoanelor sinistrate din județele Bacău, Neamț și Suceava și dispunem publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 20 aprilie 1992 | Nr. 85.


Decret privind acreditarea unui ambasador

În temeiul art. 91 alin. (2) din Constituția României,
Președintele României decretează:

Articol unic. - Domnul Stelian Oancea se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Argentina.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituția României, contrasemnăm acest decret.
Prim-ministru, Theodor Stolojan

București, 23 martie 1992 | Nr. 59.


Decret privind acreditarea unui ambasador

În temeiul art. 91 alin. (2) din Constituția României,
Președintele României decretează:

Articol unic. - Domnul Anton Pascale se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Regatul Hașemit al Iordaniei.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituția României, contrasemnăm acest decret.
Prim-ministru, Theodor Stolojan

București, 23 martie 1992 | Nr. 60.