Monitorul Oficial 80/1992: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search
(convertesc issue:: la patru cifre.)
Linia 5: Linia 5:
 
Anul IV, Nr. [[issue::0080]] - Partea I - Joi, 30 aprilie [[year::1992]]
 
Anul IV, Nr. [[issue::0080]] - Partea I - Joi, 30 aprilie [[year::1992]]
  
== Legi şi decrete ==
+
== Legi și decrete ==
  
 
=== Lege pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1992 și a unor măsuri de protecție a fondului forestier ===
 
=== Lege pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1992 și a unor măsuri de protecție a fondului forestier ===
  
'''Parlamentul României''' adoptă prezenta lege.
+
:'''Parlamentul României''' adoptă prezenta lege.
  
 
Art. 1. - Volumul maxim de masă lemnoasă ce se
 
Art. 1. - Volumul maxim de masă lemnoasă ce se
Linia 42: Linia 42:
 
altul decât cel luat în considerare la stabilirea cuantumului pentru anul 1992, va fi valorificat cu prioritate, reținându-se pe picior, din masa lemnoasă prevăzută la tăiere, un volum echivalent.
 
altul decât cel luat în considerare la stabilirea cuantumului pentru anul 1992, va fi valorificat cu prioritate, reținându-se pe picior, din masa lemnoasă prevăzută la tăiere, un volum echivalent.
  
Art. 5. - Masa, lemnoasă destinată agenților economici cu capital de stat și privat se atribuie spre
+
Art. 5. - Masa lemnoasă destinată agenților economici cu capital de stat și privat se atribuie spre
 
recoltare pe bază de negociere sau licitație, după caz.
 
recoltare pe bază de negociere sau licitație, după caz.
  
Linia 78: Linia 78:
 
Art. 9. - Prevederile Legii nr. 32/1968 privind
 
Art. 9. - Prevederile Legii nr. 32/1968 privind
 
stabilirea și sancționarea contravențiilor se aplică
 
stabilirea și sancționarea contravențiilor se aplică
în mod corespunzător, cu excepția art 25-27.
+
în mod corespunzător, cu excepția art. 25-27.
  
Art. 10. - Anexa nr. 5 la Legea nr. 2/1987, privind evaluarea pagubelor cauzate prin tăierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puieților sau lăstarilor, cu distincțiile prevăzute la pct. I -„În cazul în care răspunderea materială se stabilește în conformitate cu prevederile Codului muncii” - și II - „În cazul în care
+
Art. 10. - Anexa nr. 5 la Legea nr. 2/1987, privind evaluarea pagubelor cauzate prin tăierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puieților sau lăstarilor, cu distincțiile prevăzute la pct. I - „În cazul în care răspunderea materială se stabilește în conformitate cu prevederile Codului muncii” - și II - „În cazul în care
 
prejudiciul este cauzat prin fapte care, potrivit legii,
 
prejudiciul este cauzat prin fapte care, potrivit legii,
 
constituie contravenții sau infracțiuni” se abrogă.
 
constituie contravenții sau infracțiuni” se abrogă.
Linia 95: Linia 95:
  
 
{{SemnLege92|FelAct=lege|dataSenat=16 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României|presSenat=academician Alexandru Bîrlădeanu|dataAd=21 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României|presCd=Marțian Dan|dataAct=28 aprilie 1992|nrAct=42}}
 
{{SemnLege92|FelAct=lege|dataSenat=16 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României|presSenat=academician Alexandru Bîrlădeanu|dataAd=21 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României|presCd=Marțian Dan|dataAct=28 aprilie 1992|nrAct=42}}
 +
  
 
==== Anexă ====
 
==== Anexă ====
  
'''Produse lemnoase interzise la export'''
+
<center> '''Produse lemnoase interzise la export''' </center>
 +
 
 +
# Bușteni, căpriori, lemn de mină, traverse de cale ferată, bile-manele
 +
# Lemn de foc și pentru celuloză
 +
# Cherestea de orice esență
 +
# Furnire
 +
# Celuloză.
  
1. Bușteni, căpriori, lemn de mină, traverse de cale ferată, bile-manele
 
  
2. Lemn de foc și pentru celuloză
 
  
3. Cherestea de orice esență
+
=== Decret cu privire la promulgarea Legii pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1992 și a unor măsuri de protecție a fondului forestier ===
  
4. Furnire
+
În temeiul art. 77 alin. (1) din Constituția României, promulgăm Legea pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1992 și a unor măsuri de protecție a fondului forestier și dispunem publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
  
5. Celuloză.
+
{{SemnPr|Ion Iliescu|București|25 aprilie 1992|92}}
  
=== Decret cu privire la promulgarea Legii pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1992 și a unor măsuri de protecție a fondului forestier ===
 
  
În temeiul art. 77 alin. (1) din Constituția României, promulgăm Legea
 
pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta
 
în anul 1992 și a unor măsuri de protecție a fondului forestier și dispunem publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
 
  
{{SemnPr|Ion Iliescu|București|25 aprilie 1992|92}}
 
  
 
== Hotărâri ale Senatului ==
 
== Hotărâri ale Senatului ==
Linia 122: Linia 122:
 
=== Hotărâre privind demisia unui senator ===
 
=== Hotărâre privind demisia unui senator ===
  
În temeiul art. 67 alin. (2) și art. 68 alin. (2) din Constituția României, precum și al art. 145 din Regulamentul Senatului,
+
:În temeiul art. 67 alin. (2) și art. 68 alin. (2) din Constituția României, precum și al art. 145 din Regulamentul Senatului,
  
'''Senatul''' hotărăște:
+
:'''Senatul''' hotărăște:
  
 
Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie prezentată de
 
Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie prezentată de
Linia 133: Linia 133:
  
 
{{SemnPs|academician Alexandru Bîrlădeanu|București|21 aprilie 1992|16}}
 
{{SemnPs|academician Alexandru Bîrlădeanu|București|21 aprilie 1992|16}}
 +
 +
  
 
=== Hotărâre privind demisia unui senator ===
 
=== Hotărâre privind demisia unui senator ===
  
În temeiul art. 67 alin. (2) și art. 68 alin. (2) din Constituția României, precum și al art. 145 din Regulamentul Senatului,
+
:În temeiul art. 67 alin. (2) și art. 68 alin. (2) din Constituția României, precum și al art. 145 din Regulamentul Senatului,
  
'''Senatul''' hotărăște:
+
:'''Senatul''' hotărăște:
  
 
Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie prezentată de
 
Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie prezentată de
domnul senator Simion Adrian, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 16 Dîmbovița, în
+
domnul senator Simion Adrian, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 16 Dâmbovița, în
prezent vicepreședinte al Consiliului județean Dîmbovița, și declară
+
prezent vicepreședinte al Consiliului județean Dâmbovița, și declară
 
vacant locul de senator deținut de acesta.
 
vacant locul de senator deținut de acesta.
  
 
{{SemnPs|academician Alexandru Bîrlădeanu|București|22 aprilie 1992|17}}  
 
{{SemnPs|academician Alexandru Bîrlădeanu|București|22 aprilie 1992|17}}  
 +
 +
 +
  
 
== Hotărâri ale Camerei Deputaților ==
 
== Hotărâri ale Camerei Deputaților ==
Linia 151: Linia 156:
 
=== Hotărâre privind demisia unor deputați ===
 
=== Hotărâre privind demisia unor deputați ===
  
În temeiul art. 67 alin. (2) și art. 68 alin. (2) din Constituția României,
+
:În temeiul art. 67 alin. (2) și art. 68 alin. (2) din Constituția României, precum și al art. 166 din Regulamentul Camerei Deputaților,
precum și al art. 166 din Regulamentul Camerei Deputaților,
 
  
'''Camera Deputaților''' hotărăște:
+
:'''Camera Deputaților''' hotărăște:
  
 
Articol unic. - Camera Deputaților ia act de cererile de demisie
 
Articol unic. - Camera Deputaților ia act de cererile de demisie
prezentate de domnii Fleşer Petru, deputat în Circumscripția electorală
+
prezentate de domnii Fleșer Petru, deputat în Circumscripția electorală
nr. 1 Alba, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, și Amihăiesei Ioan, deputat În Circumscripția electorală nr. 24 Iași, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, și
+
nr. 1 Alba, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, și Amihăiesei Ioan, deputat în Circumscripția electorală nr. 24 Iași, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, și
 
declară vacante locurile de deputați deținute de aceștia.
 
declară vacante locurile de deputați deținute de aceștia.
  
{{SemnPcd|Marţian Dan|București|23 aprilie 1992|25}}
+
{{SemnPcd|Marțian Dan|București|23 aprilie 1992|25}}
 +
 
 +
 
 +
 
  
 
== Hotărâri ale Guvernului României ==
 
== Hotărâri ale Guvernului României ==
Linia 167: Linia 174:
 
=== Hotărâre referitoare la protecția populației privind prețurile de vânzare cu amănuntul ale carburanților pe anul 1992 ===
 
=== Hotărâre referitoare la protecția populației privind prețurile de vânzare cu amănuntul ale carburanților pe anul 1992 ===
  
'''Guvernul României''' hotărăște:
+
:'''Guvernul României''' hotărăște:
  
Articol unic. - Se prelungește, pentru perioada 1 mai-31 decembrie 1992, aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 773 din 13 noiembrie 1991, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 100 din 28 februarie 1992 privind stabilirea prețurilor de vânzare cu amănuntul ale carburanților.
+
Articol unic. - Se prelungește, pentru perioada 1 mai - 31 decembrie 1992, aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 773 din 13 noiembrie 1991, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 100 din 28 februarie 1992 privind stabilirea prețurilor de vânzare cu amănuntul ale carburanților.
  
 
{{SemnPm|Theodor Stolojan|București|9 aprilie 1992|173}}
 
{{SemnPm|Theodor Stolojan|București|9 aprilie 1992|173}}
Linia 175: Linia 182:
 
Contrasemnează:
 
Contrasemnează:
  
Ministrul industriei,
+
Ministrul industriei, '''Dan Constantinescu'''
'''Dan Constantinescu'''
 
  
p. Ministrul bugetului,
+
p. Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, '''Mircea Boulescu'''
veniturilor statului și controlului
 
financiar,
 
'''Mircea Boulescu'''
 

Versiunea de la data 12 decembrie 2012 14:17


Monitorul Oficial al României

Anul IV, Nr. issue::0080 - Partea I - Joi, 30 aprilie year::1992

Legi și decrete

Lege pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1992 și a unor măsuri de protecție a fondului forestier

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Volumul maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1992 este de 16,5 milioane metri cubi, din care:

a) 13,0 milioane metri cubi pentru agenții economici cu capital de stat și privat;
b) 3,5 milioane metri cubi pentru acoperirea nevoilor populației din mediul rural.

Art. 2. - Volumul maxim de 16,5 milioane metri cubi se va recolta astfel:

a) 15,6 milioane metri cubi din pădurile administrate de Regia Autonomă „Romsilva”;
b) 0,6 milioane metri cubi din pădurile proprietate particulară;
c) 0,3 milioane metri cubi din pășuni împădurite și aliniamente.

Recoltarea acestor cantități de masă lemnoasă se va face cu respectarea regulilor silvice.

Art. 3. - În vederea respectării posibilităților normale de tăiere a pădurilor pe perioada 1991-1995, volumul maxim de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltat în anii 1993-1995 va fi de 42,1 milioane metri cubi, din care 33,1 milioane metri cubi pentru agenții economici cu capital de stat și privat.

Eșalonarea anuală, pe perioada rămasă, a volumului de masă lemnoasă de 33,1 milioane metri cubi va fi reglementată prin lege, în funcție de rezultatele obținute în studiile de actualizare a posibilităților normale de tăiere a pădurilor și în raport cu strategia de restructurare a industriei de prelucrare, adoptată de ministerul de resort.

Art. 4. - Volumul de masă lemnoasă provenit din doborâturi și rupturi de vânt și de zăpadă, precum și cel rezultat în urma fenomenului de uscare anormală, altul decât cel luat în considerare la stabilirea cuantumului pentru anul 1992, va fi valorificat cu prioritate, reținându-se pe picior, din masa lemnoasă prevăzută la tăiere, un volum echivalent.

Art. 5. - Masa lemnoasă destinată agenților economici cu capital de stat și privat se atribuie spre recoltare pe bază de negociere sau licitație, după caz.

Art. 6. - Limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la cap. VI din Legea nr. 26/1976 și la cap. VII din Legea nr. 2/1987 se majorează de 10 ori.

Art. 7. - Săvârșirea de acte de comerț, fără drept, cu material lemnos, constituie contravenție și se sancționează cu închisoare contravențională de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă de la 50.000 lei la 250.000 lei, dacă fapta, datorită împrejurărilor în care a fost săvârșită, nu constituie infracțiune.

Materialul lemnos comercializat se confiscă.

Art. 8. - Se interzice exportul de material lemnos în sortimentele specificate în anexă, care face parte integrantă din prezenta lege.

Fac excepție de la prevederile alineatului precedent volumul de 300.000 metri cubi cherestea pe anul 1992, precum și cea rezultată din prelucrarea materiei prime importate.

Încălcarea dispozițiilor alin. 1 constituie contravenție și se sancționează cu închisoare contravențională de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă de la 500.000 lei la 2.000.000 lei, dacă fapta nu constituie infracțiune. Amenda se aplică și persoanelor juridice.

Materialul lemnos ce a făcut obiectul contravenției se confiscă. Când confiscarea nu se mai poate executa în natură, se va dispune confiscarea echivalentului valoric realizat în valută, iar dacă aceasta nu se poate realiza, se va dispune obligarea la plata echivalentului în lei al valutei, majorat de trei ori.

Art. 9. - Prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor se aplică în mod corespunzător, cu excepția art. 25-27.

Art. 10. - Anexa nr. 5 la Legea nr. 2/1987, privind evaluarea pagubelor cauzate prin tăierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puieților sau lăstarilor, cu distincțiile prevăzute la pct. I - „În cazul în care răspunderea materială se stabilește în conformitate cu prevederile Codului muncii” - și II - „În cazul în care prejudiciul este cauzat prin fapte care, potrivit legii, constituie contravenții sau infracțiuni” se abrogă.

De asemenea, se abrogă anexa nr. 3 la Legea nr. 26/1976, privind tarifele pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor în cazul pagubelor cauzate economiei vânatului prin fapte ilicite.

Art. 11. - Până la adoptarea unei noi reglementări prin lege, Guvernul este abilitat să stabilească criterii și cuantumuri de evaluare corespunzătoare a recuperării integrale și juste a pagubelor produse.

Guvernul va prezenta proiectul de lege într-un termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan

București, 28 aprilie 1992 | Nr. 42.


Anexă

Produse lemnoase interzise la export
  1. Bușteni, căpriori, lemn de mină, traverse de cale ferată, bile-manele
  2. Lemn de foc și pentru celuloză
  3. Cherestea de orice esență
  4. Furnire
  5. Celuloză.


Decret cu privire la promulgarea Legii pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1992 și a unor măsuri de protecție a fondului forestier

În temeiul art. 77 alin. (1) din Constituția României, promulgăm Legea pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1992 și a unor măsuri de protecție a fondului forestier și dispunem publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 25 aprilie 1992 | Nr. 92.Hotărâri ale Senatului

Hotărâre privind demisia unui senator

În temeiul art. 67 alin. (2) și art. 68 alin. (2) din Constituția României, precum și al art. 145 din Regulamentul Senatului,
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie prezentată de domnul senator Mânzală Alexandru, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 10 Buzău, în prezent președinte al Consiliului județean Buzău, și declară vacant locul de senator deținut de acesta.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu | București, 21 aprilie 1992 | Nr. 16.


Hotărâre privind demisia unui senator

În temeiul art. 67 alin. (2) și art. 68 alin. (2) din Constituția României, precum și al art. 145 din Regulamentul Senatului,
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie prezentată de domnul senator Simion Adrian, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 16 Dâmbovița, în prezent vicepreședinte al Consiliului județean Dâmbovița, și declară vacant locul de senator deținut de acesta.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu | București, 22 aprilie 1992 | Nr. 17.Hotărâri ale Camerei Deputaților

Hotărâre privind demisia unor deputați

În temeiul art. 67 alin. (2) și art. 68 alin. (2) din Constituția României, precum și al art. 166 din Regulamentul Camerei Deputaților,
Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Camera Deputaților ia act de cererile de demisie prezentate de domnii Fleșer Petru, deputat în Circumscripția electorală nr. 1 Alba, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, și Amihăiesei Ioan, deputat în Circumscripția electorală nr. 24 Iași, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, și declară vacante locurile de deputați deținute de aceștia.

Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan | București, 23 aprilie 1992 | Nr. 25.Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre referitoare la protecția populației privind prețurile de vânzare cu amănuntul ale carburanților pe anul 1992

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se prelungește, pentru perioada 1 mai - 31 decembrie 1992, aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 773 din 13 noiembrie 1991, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 100 din 28 februarie 1992 privind stabilirea prețurilor de vânzare cu amănuntul ale carburanților.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 9 aprilie 1992 | Nr. 173.

Contrasemnează:

Ministrul industriei, Dan Constantinescu

p. Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Mircea Boulescu