Monitorul Oficial 82/1992: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search
m (A protejat "Monitorul Oficial 82/1992": Migrat la civvic.ro ([edit=sysop] (indefinit)))
(Nicio diferență)

Versiunea de la data 14 decembrie 2012 18:10


Monitorul Oficial al României

Anul IV, Nr. issue::0082 - Partea I - Luni, 4 mai year::1992

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Fabrica de Bere Chitila”, municipiul București

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă studiul tehnico-economic și proiectul de execuție pentru obiectivul de investiții „Fabrica de Bere Chitila”, municipiul București, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 14 mai 1990 | Nr. 526.


Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Fabrica de Bere Chitila”, municipiul București


Beneficiar: Întreprinderea de Bere și Băuturi Chitila

Amplasament: Comuna Chitila, municipiul București

Necesitatea și oportunitatea: Capacitatea de bere a noului obiectiv împreună cu capacitățile existente la fabricile „Rahova”, „Grivița” și „Bragadiru” vor asigura necesarul de bere al municipiului București. Se va asigura și o parte din deficitul de malț și capsule metalice al fabricilor de bere din municipiul București. Extractul de malț se va utiliza în produsele de panificație pentru îmbunătățirea calității și diversificarea acestora.

Indicatorii tehnico-economici:

 • Valoarea totală, din care: 950.000 mii lei
  • construcții-montaj: 475.300 mii lei
  • utilaje: 412.500 mii lei
 • Capacitatea:
  • bere: 382.500 hl/an
  • malț: 11.000 t/an
  • extract de malț: 9.000 t/an
  • capsule: 4.000 t/an
  • bioxid de carbon: 252 t/an
 • Valoarea anuală a producției marfă:
  • în preț de producție: 540.278 mii lei
  • în preț de livrare: 692.068 mii lei
 • Cheltuieli totale la 1.000 lei producție marfă: 525,5 lei
 • Valoarea acumulărilor anuale, din care: 408.168 mii lei
  • beneficii: 256.378 mii lei
 • Durata:
  • de realizare a investiției: 24 luni
  • de recuperare a investiției:
   • din acumulări: 3,8 ani
   • din beneficii: 5,5 ani
  • de realizare a nivelului proiectat al indicatorilor: 12 luni
 • Locuri de muncă nou create: 889


Hotărâre privind scăderea din gestiune a unor pierderi de metal din minereuri de uraniu depuse în stoc

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă scăderea din gestiunea Întreprinderii Miniere Banat-Oravița, din subordinea Centralei Industriale pentru Metale Rare București, a pierderilor de metal din minereurile de uraniu depuse în stoc, peste normele stabilite prin H.C.M. nr. 190/1984, rezultate la lichidarea depozitelor, în cantitate de 240.384 kg echivalând cu 282.185 mii lei.

Art. 2. - Reglementarea financiară se va face prin diminuarea fondului mijloacelor circulante cu 120.707 mii lei, iar diferența de 161.478 mii lei se va acoperi prin subvenție de la bugetul statului, în care sens, Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în indicatorii financiari pe anul 1990 ai Centralei Industriale pentru Metale Rare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 15 mai 1990 | Nr. 538.


Hotărâre privind stabilirea salariilor tarifare în valută ale personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Salariile tarifare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se stabilesc pe țări, pentru funcția de portar, luată ca bază de calcul, la nivelul prevăzut în anexă. Plata acestor salarii se va efectua în valutele în care sunt exprimate, cu excepția celor pentru personalul român din Albania, Bulgaria, Coreea de Nord, Cehoslovacia, Republica Democrată Germană, Mongolia, Polonia, Ungaria, U.R.S.S., Vietnam, care se vor plăti 40% în devize convertibile și 60% în valutele naționale, la cursul oficial de schimb la data plății, atât timp cât rămân în vigoare convențiile de decontare în cliring ruble transferabile a plăților necomerciale dintre România și țările respective. În cazul în care aceste convenții vor fi denunțate, iar plățile necomerciale cu țările menționate se vor efectua în devize convertibile, salariile personalului român vor fi plătite integral în valutele în care sunt exprimate în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Salariile tarifare în valută pentru celelalte funcții din cadrul misiunilor diplomatice se vor stabili prin aplicarea coeficienților de ierarhizare cuprinși în nomenclatorul din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 386 din 9 aprilie 1990.

Art. 3. - Salariile tarifare în valută prevăzute în anexa la prezenta hotărâre sunt supuse indexării și se vor corecta anual de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Comerțului Exterior, cu avizul Ministerului Finanțelor, în raport cu modificările operate de O.N.U. la salariile personalului său din anul respectiv.

Art. 4. - Ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor efectua modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comerțului Exterior și ai celorlalte ministere și unități trimițătoare, pe baza justificărilor ce vor fi prezentate de către aceste instituții.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 iunie 1990, după o analiză a eșalonării urgențelor.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 16 mai 1990 | Nr. 546.


Anexă

Salariile tarifare
în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate pentru funcția de portar (baza de calcul)
Țara Valuta Salariul tarifar
lunar
Europa
Albania $ 400[1]
Anglia £ 300
Austria Sch.A. 6.000
Belgia F.B. 18.000
Berlin Vest D.M.W. 900
Bulgaria $ 400[1]
Cehoslovacia $ 400[1]
Cipru $ 400
Danemarca Kr.D. 2.800
Elveția Sfrs. 800
Finlanda F.M.K. 2.000
Franța F.F. 3.000
R. D. Germană D.M.E. 900[2]
R. F. Germană D.M.W. 900
Grecia $ 400
Islanda $ 450
Italia L.it. 650.000
Iugoslavia $ 450
Luxemburg Fr.L. 15.000
Norvegia Kr.N. 3.500
Olanda H.Fl. 900
Polonia $ 400[1]
Portugalia $ 400
Spania $ 450
Suedia Kr.S. 3.000
Ungaria $ 400[1]
U.R.S.S. $ 600[1]
Africa
Africa de Sud $ 450
Algeria $ 400
Angola $ 410
Benin $ 300
Botswana $ 300
Burundi $ 400
Camerun $ 410
Centrafricană $ 415
Ciad $ 350
Coasta de Fildeș $ 415
Congo $ 400
Djibouti $ 410
Egipt $ 450
Etiopia $ 400
Gabon $ 410
Ghana $ 350
Guineea $ 400
Kenya $ 380
Liberia $ 400
Libia $ 450
Mali $ 350
Maroc $ 400
Mauritania $ 405
Mozambic $ 400
Madagascar $ 350
Namibia $ 450
Niger $ 410
Nigeria $ 400
Senegal $ 410
Somalia $ 400
Sudan $ 450
Tanzania $ 400
Togo $ 405
Tunisia $ 350
Zair $ 400
Zambia $ 400
Zimbabwe $ 400
America de Nord
Canada $ 500
S.U.A. $ 600
America Latină
Argentina $ 400
Bolivia $ 380
Brazilia $ 400
Chile $ 390
Columbia $ 380
Costa Rica $ 370
Cuba $ 400[1]
Ecuador $ 370
Guatemala $ 380
Honduras $ 390
Mexic $ 400
Nicaragua $ 380
Peru $ 450
Uruguay $ 400
Venezuela $ 450
Orientul Mijlociu
Emiratele A. Unite $ 420
Iordania $ 400
Irak $ 450
Iran $ 460
Israel $ 400
Kuwait $ 405
Liban $ 400
Siria $ 450
Asia
Afganistan $ 420
Arabia Saudită $ 450
Birmania $ 400
Bangladesh $ 350
R. P. Chineză $ 400
Coreea de Sud $ 550
R. P. D. Coreeană $ 550[1]
Filipine $ 380
India $ 370
Indonezia $ 400
Japonia yeni 105.000
Malayezia $ 350
Mongolia $ 400[1]
Nepal $ 370
Pakistan $ 360
Singapore $ 400
Sri Lanka $ 370
Thailanda $ 380
Turcia $ 390
R. S. Vietnam $ 400[1]
R. A. Yemen $ 410
R. D. P. Yemen $ 410
Oceania
Australia $ 500
Noua Zeelandă $ 500


Hotărâre privind drepturile cetățenilor români care realizează venituri în valută de la societățile cu participare românească în străinătate

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Unitățile economice acționare la societăți cu participare românească în străinătate vor urmări ca, prin înțelegerile ce se încheie cu partenerii externi, să se asigure pentru personalul român angajat următoarele drepturi:

a) salarii corespunzătoare, indemnizații pentru membrii lor de familie, precum și alte drepturi la nivelul practicii internaționale în materie de angajări de specialiști străini;
b) sporuri uzuale pentru condiții deosebite de climă, de muncă și activitate prestată suplimentar, după caz;
c) locuință dotată corespunzător funcției, răspunderii și atribuțiilor, precum și transportul zilnic, gratuit, de la și până la locul de muncă;
d) transport gratuit pentru specialiști, membrii lor de familie și bagajele personale, atât la plecarea la post, cât și la înapoierea de la post, precum și pentru efectuarea concediului de odihnă în țară;
e) concedii de odihnă și refacere plătite, drepturi de asigurări sociale, precum și asistență medicală gratuită pentru specialiști și membrii lor de familie;
f) indemnizații sau prime cu prilejul prezentării la post, precum și la înapoierea definitivă în țară;
g) plata integrală în devize libere sau la nivelul maxim prevăzut de legislația țărilor respective a salariilor convenite, precum și transferul în România, în devize libere, a sumelor în valută cuvenite unităților trimițătoare și a economiilor realizate de către specialiști;
h) posibilitatea revizuirii periodice a nivelului salariilor și a celorlalte drepturi bănești, în funcție de evoluția cursurilor valutare, de modificările intervenite în nivelul salariilor și prețurilor pe plan local și alte asemenea;
i) suportarea de către partenerii externi a tuturor cheltuielilor ocazionate de decesul în străinătate, aducerea în țară a celor decedați, precum și acordarea de despăgubiri în caz de accident, pentru specialiști și membrii lor de familie.

Art. 2. - Unitățile trimițătoare prevăzute la art. 1 nu vor suporta, pentru cetățenii români angajați în străinătate în condițiile art. 1, nici un fel de cheltuieli în lei sau în valută, aceștia fiind obligați ca din veniturile realizate să-și asigure întreținerea familiei și acoperirea celorlalte obligații din țară, precum și a cheltuielilor de întreținere a locuinței din străinătate.

Art. 3. - Cetățenii români angajați la societăți cu participare românească din străinătate sunt obligați ca din veniturile nete realizate în valută să transfere, lunar, în țară, în contul unității trimițătoare, o cotă pentru acoperirea cheltuielilor generale și asigurării unui beneficiu, precum și pentru completarea fondurilor valutare necesare dezvoltării relațiilor cu străinătatea ale acesteia, potrivit anexei.

Art. 4. - Nedeclararea, nedepunerea sau netransferarea la termenele stabilite în anexă a sumelor prevăzute la art. 3, se penalizează cu 0,05% pentru fiecare zi de întârziere.

Actul de constatare și aplicare a penalizări prevăzute la alineatul precedent constituie titlu executoriu.

Art. 5. - Unitățile și organizațiile din care provin cetățenii români prevăzuți la art. 1 vor încheia cu aceștia angajamente scrise din care să rezulte drepturile și obligațiile ce le revin potrivit prezentei hotărâri.

Aceste angajamente constituie titlu executoriu.

Art. 6. - Angajații români sunt obligați să transfere în țară, la bugetul asigurărilor sociale de stat sumele în valută reprezentând contribuțiile la fondul de pensii, restituite de către societățile la care au lucrat, în vederea calculării, potrivit legii, a vechimii în muncă la pensie.

În cazul în care, în conformitate cu legislația locală sau statutul societăților, nu li se rețin sau nu li se restituie astfel de sume, angajații români sunt obligați să transfere lunar, în țară, contribuția de asigurări sociale de stat în valută. Echivalentul acestei contribuții, în cuantum de 10% din venitul net, se scade din suma în valută supusă obligației de transfer prevăzută la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Sumele în valută primite de către cetățenii români angajați la societăți cu participare românească cu sediul în străinătate pentru acoperirea cheltuielilor reprezentând diurna și cazarea pe timpul cât se află în deplasare în interes de serviciu în România, se depun integral în termen de 2 zile de la sosirea în țară, la unitățile economice participante la aceste societăți, care acordă cetățenilor români avansuri în lei cu justificare ulterioară, la nivelul diurnei stabilit de legislația în vigoare cu privire la deplasările în țară ale personalului din unitățile de stat, iar pentru cheltuielile de cazare, la nivelul efectiv plătit.

Art. 8. - Indemnizațiile sau onorariile în valută primite de către cetățenii români pentru activitatea desfășurată în cadrul consiliilor de administrație și comisiilor de cenzori ale societăților cu participare românească din țară și din străinătate urmează regimul prevăzut la art. 3.

Art. 9. - Dispozițiile art. 3, 4, 5, 6, 7 și 8 nu se aplică cetățenilor români angajați la societățile cu participa românească, cu sediul în țările din Europa de Est.

Art. 10. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică la drepturile în valută încasate după 1 mai 1990.

Pe aceeași dată se abrogă orice dispoziție contrară prevederilor prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 16 mai 1990 | Nr. 547.


Anexă

Calculul
obligațiilor și drepturilor în valută ale cetățenilor români angajați la societăți cu participare românească din străinătate, precum și a celor care fac parte din consiliile de administrație și comisiile de cenzori ale societăților cu participare românească din țară și din străinătate

A) Contribuția pentru acoperirea cheltuielilor generale și asigurarea unui beneficiu, precum și pentru completarea fondurilor valutare necesare dezvoltării relațiilor cu străinătatea ale unității trimițătoare:

Venit net lunar în valută*) Partea ce se transferă la unitatea trimițătoare
Fixă + procentuală
până la 1.000 $ - -
1.001 - 1.250 $ - 40% din diferența ce depășește 1.001 $
1.251 - 1.500 $ 100 $ + 45% din diferența ce depășește 1.251 $
1.501 - 1.750 $ 213 $ + 50% din diferența ce depășește 1.501 $
1.751 - 2.000 $ 338 $ + 55% din diferența ce depășește 1.751 $
2.001 - 2.250 $ 476 $ + 60% din diferența ce depășește 2.001 $
2.251 - 2.500 $ 626 $ + 65% din diferența ce depășește 2.251 $
2.501 - 2.750 $ 789 $ + 70% din diferența ce depășește 2.501 $
2.751 - 3.000 $ 964 $ + 75% din diferența ce depășește 2.751 $
peste 3.001 $ 1.152 $ + 80% din diferența ce depășește 3.001 $
*) Venitul net asupra căruia se calculează sumele reprezentând obligația de transfer se determină prin scăderea din venitul brut realizat în valută pentru munca prestată a impozitelor, taxelor, reținerilor pentru fondul de pensii, asigurări sociale și medicale, cheltuieli pentru chiria locuinței din străinătate și a indemnizației de instalare. Venitul brut include pe lângă salariul lunar și gratificații, premii, al 13-lea și al 14-lea salariu pe an, tantieme și alte asemenea sporuri, indemnizații și orice alte venituri în valută.
De asemenea, se scad din venitul brut realizat indemnizațiile pentru soție și copii, în cuantumul acordat potrivit normelor țării în care își are sediul societatea ori convenit prin contract, dar nu mai mult de 70 $ lunar pentru soție și 50 $ lunar pentru fiecare copil aflat în întreținere.
În situația în care cetățenii români angajați la societăți în străinătate primesc indemnizația de instalare, sumele în valută supuse obligației de transfer prevăzute în art. 3, se datorează după o lună de la data începerii activității.
Angajații care nu primesc indemnizații de instalare sunt scutiți de obligația de transfer timp de 2 luni de la data începerii activității.

B) Cetățenii români angajați în străinătate sunt obligați să declare la agențiile economice ale României, în termen de 30 de zile de la data încasării, veniturile realizate în valută pentru munca prestată, inclusiv gratificații, premii, al 13-lea și al 14-lea salariu pe an, tantieme și alte asemenea sporuri, indemnizații și orice alte venituri în valută, precum și reținerile și contribuțiile prevăzute la art. 3 și să anexeze la declarație actele doveditoare privind aceste venituri, rețineri și contribuții.

Actele doveditoare se prezintă o dată cu prima declarație și ori de câte ori intervin modificări în nivelul veniturilor, reținerilor și contribuțiilor avute în vedere la determinarea venitului net.

Pentru cazurile în care nu se pot obține acte doveditoare, reținerile și contribuțiile achitate se consideră justificate pe bază de declarație scrisă dată pe proprie răspundere de către persoanele respective.

Sumele care se transferă în țară se vor calcula în dolari S.U.A. în funcție de cursul de schimb din ultima zi a lunii respective și se vor depune, în valuta în care se încasează salariul, la agențiile economice în termen de 30 de zile de la data încasării veniturilor în valută.

În situația în care cetățenii români angajați la societăți cu participare românească în străinătate încasează salariile parțial în valută locală și parțial în devize convertibile, partea din salariu care rămâne la dispoziția angajatului se acordă cu prioritate în valută locală și parțial în devize convertibile, din sumele rămase după achitarea în astfel de devize a obligației de transfer.

Termenele prevăzute la alineatele precedente pot fi prelungite cu până la 30 de zile, în cazul angajaților care realizează o parte din venituri pe teritoriul altei țări decât cea în care își desfășoară activitatea.

C) Calculul și urmărirea încasării sumelor supuse obligației de transfer se fac de către agențiile economice ale României din țările respective. Sumele încasate se comunică trimestrial unității economice române trimițătoare a personalului respectiv.


Anexa Nr. 1
Situația
comparativă a sumelor în valută ce rămân la dispoziția salariaților comparativ cu cele cuvenite prin decretul nr. 233/1974, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 159/1984
- în dolari S.U.A. -
Venit net
lunar
Situația actuală Propuneri Creșteri față de
situația actuală
 %
transfer
în țară
sume rămase
la salariat[3]
transfer
în țară
sume rămase
la salariat[4]
1.000 405 595 - 1.000 68
1.250 618 632 100 1.150 82
1.500 830 670 213 1.287 92
1.750 1.043 707 338 1.412 100
2.000 1.255 745 476 1.524 105
2.250 1.480 770 626 1.624 111
2.500 1.705 795 709 1.711 115
2.750 1.930 820 964 1.786 118
3.000 2.155 845 1.152 1.848 119


Anexa Nr. 2
Situația
privind gruparea personalului român angajat la societăți cu participare românească din străinătate, în funcție de veniturile nete realizate
Venit net Număr persoane
până la 1.000 $ 300
1.001 - 1.500 $ 48
1.501 - 2.000 $ 12
2.001 - 2-500 $ 7
2.501 - 3.000 $ 3
peste 3.001 $ 5


Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 463 din 2 mai 1990 privind reînființarea funcției de asistent medical

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 463 din 2 mai 1990 privind reînființarea funcției de asistent medical se modifică și va avea următorul cuprins:

„Personalul mediu și auxiliar sanitar care lucrează în tura de noapte va primi 25% spor de noapte.”

Art. 2. - Prevederile art. 1 se aplică cu începere de la 1 mai 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 mai 1990 | Nr. 554.


Hotărâre privând obiectivul de investiții „Autostrada Transeuropeană Nord-Sud, secțiunea București-Fetești”

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă principalele caracteristici tehnice și amplasamentul obiectivului de investiții „Autostrada Transeuropeană Nord-Sud, secțiunea București-Fetești” conform planului de situație anexat.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor va purta tratative pentru finanțarea execuției lucrărilor și va organiza licitații la care vor participa și parteneri străini.

Art. 3. - Indicatori tehnico-economici ai obiectivului se vor prezenta la aprobare după finalizarea acțiunilor prevăzute la art. 2.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 mai 1990 | Nr. 557.

Notă: Planul de situație se transmite inițiatorului.Referințe

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Plata efectivă se face în proporție de 40% în dolari S.U.A. și 60% în moneda națională la cursul oficial de cumpărare a dolarului S.U.A. din ziua plății.
 2. Plata efectivă se face în proporție de 40% în D.M.W. și 60% în D.M.E. la cursul oficial de cumpărare a D.M.W. din ziua plății. De la data introducerii monedei unice în R.D.G. și R.F.G. plata se va efectua 100% în D.M.W.
 3. Inclusiv cele transferate pentru întreținerea familiei din țară.
 4. Include și sumele pentru întreținerea familiei din țară precum și pentru întreținerea locuinței din străinătate.