Monitorul Oficial 84/1992

De la wiki.civvic.ro
Versiunea din 22 decembrie 2012 17:20, autor: CivvicBot (Discuție | contribuții) (Migrat la civvic.ro)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul IV, Nr. issue::0084 - Partea I - Marți, 5 mai year::1992

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind stabilirea datei pentru alegerea unor primari

În temeiul legilor nr. 69/1991 și nr. 70/1991,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - La 28 iunie 1992 se stabilește data pentru alegerea primarilor în circumscripțiile electorale prevăzute în lista anexă la prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 29 aprilie 1992 | Nr. 206.

Contrasemnează:

Secretar de stat în Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Doru Viorel Ursu

Secretar de stat în Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Teodor Mircea Vaida


Anexă

Lista
circumscripțiilor electorale în care se vor desfășura alegeri pentru primari la data de 28 iunie 1992
Nr. crt. Denumirea circumscripției electorale Județul
1. Sendriceni Botoșani
2. Cața Brașov
3. Mitreni Călărași
4. Limanu Constanța
5. Independența Galați
6. Drăgușeni Galați
7. Brastavățu Olt
8. Rusănești Olt
9. Gura Râului Sibiu


Hotărâre privind anularea unor reduceri temporare de taxe vamale de import

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Începând cu data de 1 mai 1992, pentru pozițiile tarifare din anexă, vor fi aplicate taxele vamale de import prevăzute în Tariful vamal de import al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 673/1991.

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea taxele vamale reduse pentru produsele din anexă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 812/1991.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 29 aprilie 1992 | Nr. 208.

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei și finanțelor, Florian Bercea

p. Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Mircea Boulescu, secretar de stat

Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota


Anexă

Poziție tarifară Denumire marfă Taxă vamală
2402.10 Țigări de foi, trabucuri, conținând tutun 60
2402.20 Țigări conținând tutun 60
2402.90 Altele 60
2403.10 Tutun pentru pipă, cu sau fără înlocuitori de tutun în orice proporție 60
2403.91 Tutunuri „omogenizate” sau „reconstituite” 60
2403.99 Altele 60


Hotărâre privind amânarea datei alegerii primarului din Circumscripția electorală Târgu Mureș, județul Mureș

În temeiul legilor nr. 69/1991 și nr. 70/1991,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Data alegerilor pentru primarul municipiului Târgu Mureș, județul Mureș, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 137/1992, se amână până la soluționarea recursului împotriva sentinței civile nr. 39/1992 pronunțată de Tribunalul județean Mureș.

Data alegerilor se va stabili, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 30 aprilie 1992 | Nr. 214.

Contrasemnează:

Secretar de stat în Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Doru Viorel Ursu

Secretar de stat în Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Teodor Mircea Vaida


Hotărâre privind instituirea de suprataxe vamale la importul unor mărfuri

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În temeiul art. 19 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 673/1991 privind tariful vamal de import al României, se instituie, cu caracter temporar, o suprataxă de 30% la importurile cuprinse la pozițiile tarifare menționate în anexă.

Nivelul suprataxei se adaugă la taxa vamală prevăzută în Tariful vamal de import al României.

Art. 2. - Normele legale privind valoarea în vamă, precum și celelalte norme referitoare la taxele vamale, se aplică în mod corespunzător și suprataxelor vamale.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 mai 1992.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 30 aprilie 1992 | Nr. 216.

Contrasemnează:

Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota

p. Ministrul economiei și finanțelor, Florian Bercea

p. Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Mircea Boulescu, secretar de stat


Anexă

Poziție tarifară Descriere produs
2204.10 Vin spumos
2204.21 Alte vinuri; must din struguri cu fermentația prevenită sau oprită prin adăugare de alcool în recipiente al căror conținut să nu depășească 2 l
2204.29 Alte vinuri; must din struguri cu fermentația prevenită sau oprită prin adăugare de alcool în recipiente de peste 2 l
2204.30 Alte musturi din struguri
2208.20 Rachiu obținut din distilarea vinului de struguri sau a tescovinei
2208.30 Whisky
2208.40 Rom și rachiu de trestie de zahar (tafia)
2208.50 Gin și rachiu de ienupăr
2208.90 Alte băuturi spirtoase
3303.00 Parfumuri și ape de toaletă
8521.10 Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice cu bandă magnetică
8521.90 Altele decât cele cu bandă magnetică prevăzute la poziția 8521.10
8527.11 Aparate de recepție de radiodifuziune care pot funcționa fără o sursă de energie exterioară, inclusiv aparatele care pot recepționa telefonic sau telegrafic combinate cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului
8527.21 Aparate de recepție de radiodifuziune care pot funcționa cu o sursă de energie exterioară, de tipul celor utilizate la automobile, inclusiv aparate care pot recepționa telefonic sau telegrafic combinate cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului
8527.31 Alte aparate de recepție de radiodifuziune, inclusiv aparate care pot recepționa telefonic sau telegrafic combinate cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului
8527.32 Aparate de recepție de radiodifuziune, inclusiv aparate care pot recepționa telefonic sau telegrafic necombinate cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului dar combinate cu ceas
8527.90 Alte aparate decât cele care se încadrează la pozițiile 8527.11 - 8527.39
8528.10 Receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video și proiectoare video), chiar încorporând un aparat de recepție radio sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor în culori
8528.20 Receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video și proiectoare video), chiar încorporând un aparat de recepție radio sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor alb-negru sau altele monocrome
8703.23 Autoturisme și autovehicule cu motor cu aprindere prin scânteie pentru transportul de persoane, cu capacitate cilindrică între 1.500 cmc și 3.000 cmc
8703.24 Autoturisme și autovehicule cu motor cu aprindere prin scânteie pentru transportul de persoane, cu capacitate cilindrică de peste 3.000 cmc
8703.32 Alte vehicule cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel) pentru transportul persoanelor, cu capacitate cilindrică între 1.500 cmc și 2.500 cmc
8703.33 Alte vehicule cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel) pentru transportul persoanelor, cu capacitate cilindrică ce depășește 2.500 cmc