Monitorul Oficial 85/1992: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search
m (A protejat "Monitorul Oficial 85/1992": Migrat la civvic.ro ([edit=sysop] (indefinit)))
(Nicio diferență)

Versiunea de la data 26 decembrie 2012 17:07


Monitorul Oficial al României

Anul IV, Nr. issue::0085 - Partea I - Miercuri, 6 mai year::1992

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâri cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 102/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 16 aprilie 1992

Hotărâre privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de ocrotire, instruire și recuperare a copiilor și tinerilor handicapați și a celor orfani

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Structura și volumul activităților personalului din instituțiile de ocrotire a copiilor și tinerilor și din unitățile de învățământ special pentru aceștia sunt prevăzute în anexele nr. 1, 1 A și 1 B.

Art. 2. - Alocațiile zilnice de hrană pentru copiii și tinerii din instituțiile de ocrotire și din cele de învățământ special sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - În vederea formării de specialiști pentru unitățile de ocrotire și de învățământ special, la universitățile din București, Cluj și Iași se înființează, începând cu anul universitar 1990/1991, câte o secție de psihopedagogie specială și asistență socială.

În specialitățile prevăzute la alin. 1 se organizează cursuri postuniversitare cu durata de un an.

Art. 4. - Pe data prezentei hotărâri se înființează, în subordinea Ministerului Învățământului, Centrul Metodologic pentru Recuperarea Copiilor și Tinerilor Handicapați, ca instituție experimental-operațională și de perfecționare a personalului didactic din domeniul educației speciale, având ca sarcini principale:

a) evaluarea, optimizarea și extinderea educației speciale, pe baza principiilor și cerințelor moderne ale recuperării persoanelor handicapate;
b) stabilirea metodologiei și a conținutului activității de readaptare a copiilor și tinerilor deficienți sau inadaptați școlar, social ori profesional;
c) coordonarea sistemului de inițiere, specializare și perfecționare a personalului încadrat în instituțiile de ocrotire și de învățământ special.

Centrul Metodologic pentru Recuperarea Copiilor și Tinerilor Handicapați va funcționa împreună cu o școală specială organizată ca stație pilot, având o administrație comună cu aceasta.

În realizarea sarcinilor ce îi revin, Centrul Metodologic pentru Recuperarea Copiilor și Tinerilor Handicapați va colabora cu Institutul de Științe Pedagogice, cu alte instituții de cercetare și de învățământ superior, cu instituțiile specializate ale Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale și ale altor organe centrale interesate.

Structura și numărul posturilor Centrului Metodologic pentru Recuperarea Copiilor și Tinerilor Handicapați sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - Anexele nr. 1, 1 A, 1 B, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 mai 1990 | Nr. 586.


Anexa Nr. 1

Structura și volumul
activităților personalului didactic, medical și administrativ din casele de copii și din unitățile de învățământ special

I. Învățământ preșcolar

1. Case de copii preșcolari

A. Personal didactic:
a) Personal de conducere:
 • director; se normează un post la casele de copii preșcolari care funcționează de sine stătătoare.
La casele de copii preșcolari care funcționează împreună cu altă unitate de învățământ, conducerea se asigură de directorul unității de învățământ în subordinea căruia funcționează.
b) Personal didactic de predare:
 • educatoare - câte un post de schimb pentru fiecare grupă;
 • profesor psihopedagog (pentru psihodiagnoză și logopedie) cu normă didactică de 16 ore săptămânal, câte un post la unitățile cu peste 100 de copii și 1/2 normă la unitățile care au sub 100 de copii.
B. Personal auxiliar:
 • supraveghetor de noapte - un post la 2 grupe de copii.
C. Personal funcțional, operativ și de servire:
 • bucătar, spălătoreasă, lenjereasă, muncitor bucătărie, muncitor calificat sau altele asemănătoare - un post la 7 copii în medie;
 • administrator, contabil, magaziner - un post la 50 de copii, 2 posturi la 51-100 copii, 3 posturi la peste 100 de copii;
 • îngrijitor - un post la 300 mp suprafață de curățenie;
 • portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliție;
 • muncitor calificat (fochist) - un post de tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreținere.

2. Grădinițe speciale pentru copii cu deficiențe; grădinițe care funcționează pe lângă unități medicale

A. Personal didactic:
a) Personal de conducere:
 • director - se normează un post la unitățile de sine stătătoare, de regulă profesor-defectolog; la grădinițele care funcționează împreună cu școli, conducerea se asigură de directorul școlii;
b) Personal de predare:
 • educatoare - câte un post pe schimb pentru fiecare grupă de copii preșcolari;
 • profesor-defectolog - câte un post pentru fiecare grupă de copii cu normă didactică de 16 ore săptămânal.
B. Personal auxiliar:
 • supraveghetor de noapte - un post la 2 grupe de copii.
C. Personal funcțional, operativ și de servire:
 • bucătar, spălătoreasă, lenjereasă, muncitor bucătărie, muncitor calificat sau altele asemănătoare - un post la 7 copii, în medie;
 • administrator - contabil, magaziner - un post până la 50 de copii, 2 posturi la 51-100 copii, 3 posturi la peste 100 de copii;
 • îngrijitor - un post la 300 mp suprafață de curățenie;
 • portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliție;
 • muncitor calificat (fochist) - un post pe tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreținere.

II. Învățământ primar și gimnazial

1. Casele de copii școlari

A. Personal didactic:
a) Personal de conducere:
 • director - cadru didactic - un post pentru fiecare unitate;
 • director adjunct - cadru didactic - un post la unitățile cu cel puțin 12 grupe de elevi; al doilea post de director adjunct se poate norma la unitățile cu peste 30 de grupe sau cel puțin 2 forme de ocrotire (casă de copii cu școală specială).
b) Personal didactic:
 • învățător, profesor (educator) pentru organizarea și desfășurarea activităților didactico-educative în afara orelor de curs, potrivit programei, cu normă didactică de 24 de ore săptămânal - un post de fiecare grupă;
 • profesor psihopedagog pentru psihodiagnoză, orientare școlară și logopedie (clasele I-IV), cu normă didactică de 16 ore - un post pe unitate;
 • profesor muzică - câte un post la fiecare unitate cu cel puțin 150 copii și 1/2 post la cele cu mai puțin de 150 copii, cu normă didactică de 16 ore săptămânal;
 • profesor de educație fizică - câte un post la fiecare unitate cu cel puțin 150 de copii și 1/2 post la unitățile cu mai puțin de 150 de copii, cu normă de 16 ore pe săptămână;
 • maistru-instructor - câte un post la fiecare unitate cu cel puțin 150 de copii și 1/2 post la cele cu mai puțin de 150 de copii, cu normă didactică de 24 de ore săptămânal.
B. Personal auxiliar:
 • instructor pentru educație (cu pregătire medie) - un post la 2 grupe, pentru activitățile colective, organizarea și îndrumarea timpului liber al minorilor;
 • supraveghetor de noapte - un post pentru fiecare 2 grupe de copii;
 • bibliotecar, tehnician sau altele asemănătoare - un post la 400 de copii, 1/2 post la 200 de copii în medie.
C. Personal funcțional, operativ și de servire:
 • bucătar, muncitor bucătărie - cofetar sau altele asemănătoare - un post la 60 mese servite în medie;
 • vizitiu, șofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracțiune animală, respectiv autovehicul;
 • îngrijitor - un post la 500 mp suprafață de curățenie;
 • muncitor calificat, spălătoreasă, lenjereasă sau altele asemănătoare - un post pentru fiecare 25 de elevi, în medie;
 • muncitor calificat (fochist) - un post pe tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreținere;
 • portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliție;
 • secretar școală, administrator, contabil, magaziner sau altele asemănătoare - un post la 55 de elevi, în medie;
 • personal pentru gospodăriile anexe - un post la 10-40 de porci, 2 la 41-80 și 3 posturi la peste 80 de porci.

2. Școli speciale pentru copii cu deficiențe

A. Personal didactic:
a) Personal de conducere:
 • director, de regulă un cadru didactic defectolog (profesor de pedagogie, psihologie, defectologie sau psihopedagogie specială) - câte un post pe unitate;
 • director adjunct, de regulă un cadru didactic defectolog - un post pentru cel puțin 12 clase de elevi interni și cel puțin 15 clase la unitățile cu semiinternat; al doilea post se poate norma la unitățile cu peste 30 de clase de elevi sau cel puțin 2 forme de ocrotire.
b) Personal de predare:
 • profesor - un post pentru predarea a 18 ore la clasele pregătitoare și I-VIII;
 • profesor psihopedagog (cu norma didactică de 16 ore);
 • pentru activitățile specifice recuperatorii - câte un post la 2 clase la școlile pentru copii deficienți de vedere și auz și la 3 clase la școlile pentru deficienți mintali;
 • pentru psihodiagnoză, orientare școlară și psihoterapie - un post pe unitate; la unitățile cu peste 300 de elevi se mai poate norma 1/2 post;
 • pentru profilaxia și terapia tulburărilor de limbaj la centrele logopedice interșcolare. Această activitate se desfășoară atât în clasele constituite, cât și în cabinete special amenajate. În funcție de gravitatea tulburărilor, norma anuală a unui logoped este de 35-40 de minori cu tulburări de limbaj din grădinițe și școli generale;
 • profesor pentru cultură fizică medicală, kinoterapie și educație psihomotrice cu norma didactică de 18 ore - un post pentru fiecare unitate;
 • profesor preparator (nevăzător) - un post pentru fiecare clasă de elevi nevăzători;
 • învățător, profesor (educator) pentru organizarea și desfășurarea activităților de terapie cognitivă, abilitare manuală și terapie ocupațională, formarea autonomiei personale și sociale, în afara orelor de curs, cu normă didactică de 24 de ore - un post de fiecare clasă sau grupă.
B. Personal auxiliar:
 • instructor pentru educație (cu pregătire medie) - un post la 2 grupe, pentru activitățile colective, organizarea și desfășurarea timpului liber al minorilor din școlile speciale cu internat;
 • supraveghetor de noapte - un post la fiecare 2 grupe de copii interni;
 • bibliotecar, tehnician sau altele asemănătoare - un post la 400 de copii, 1/2 post la 200 de copii în medie.
C. Personal funcțional, operativ și de servire:
 • bucătar, muncitor bucătărie - cofetar sau altele asemănătoare - un post la 60 de mese servite în medie;
 • vizitiu, șofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracțiune animală, respectiv autovehicul;
 • îngrijitor - un post la 300 mp suprafață de curățenie la școlile speciale pentru deficienți de vedere și la 500 mp la celelalte școli speciale;
 • muncitor calificat, spălătoreasă, lenjereasă sau altele asemănătoare - un post pentru fiecare 25 de elevi în medie;
 • muncitor calificat (fochist) - un post pe tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreținere;
 • portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliție;
 • secretar școală, administrator, contabil, magaziner sau altele asemănătoare - un post la 55 elevi în medie;
 • personal pentru gospodăriile anexe - un post la 10-40 de porci, 2 la 41-80 și 3 posturi la peste 80 de porci.

III. Personal medical și de asistență socială

1. Personal medical superior și mediu:
 • medic - o normă la 100 de copii și elevi din grădinițe și școli speciale și case de copii: pediatru, medicină generală, stomatologie, și, după caz, oftalmologie, O.R.L., neuropsihiatrie, neurologie, prin dirijare, detașare sau transferare la unitatea de ocrotire și învățământ special, cu modificarea corespunzătoare a prevederilor din anexa nr. 3 la Decretul nr. 398 din 3.11.1977 privind stabilirea normelor unitare, de structură pentru unitățile sanitare, cap. I, punctul 10 și cap. II, punctul 10;
 • soră (oficiantă) medicală - un post la 100 elevi pe tură prin dirijare, detașare sau transfer.
2. Personal sanitar elementar:
 • infirmier - un post la 15 copii preșcolari (din grădinițe speciale și case de copii) și la 75 de copii din școlile speciale pentru deficienți senzoriali sau mintali;
 • asistent social - un post la 200 copii în medie la casele de copii și școlile speciale pentru copii deficienți.

IV. Efectivele de elevi pe clase (grupe) vor fi de cel mult 12, dar nu mai puțin de 8 la grădinițe speciale, case de copii preșcolari la unitățile pentru deficienți senzoriali și mintali și de cel mult 15, dar nu mai puțin de 12 elevi la casele de copii. La casele de copii cu școli ajutătoare, efectivele de elevi pe clase vor fi cele prevăzute la unitățile pentru deficienți mintali (8-12).

Pentru copiii cu deficiențe asociate pot funcționa clase (grupe) cu un număr redus de elevi, 4-8.

Directorul desfășoară activitate la clasă de 2-4 ore săptămânal, iar directorul adjunct de 4-6 ore.

Directorii caselor de copii și grădinițelor speciale nu au obligația de predare la clasă.

Personalul nou încadrat pe posturi didactice și didactice ajutătoare în primul an de activitate va urma un curs de specializare în domeniul psihopedagogiei speciale.

Pe posturile de profesor-predare la clasele pregătitoare și I-VIII vor fi încadrați absolvenți ai facultăților sau secțiilor de psihopedagogie specială, pedagogie, psihologie, cu prioritate, precum și cei cu pregătire superioară de alte specialități care au urmat cursuri de specializare sau perfecționare ori au obținut definitivarea în învățământ sau gradele didactice în pregătirea de bază și defectologie. Posturile de psihopedagog prevăzute pentru activitățile specifice recuperatorii din școlile speciale, cele pentru psihodiagnoză și logopedie din case de copii și școli speciale, cele de la centrele logopedice interșcolare vor fi încadrate, de regulă, cu profesori absolvenți ai facultăților sau secțiilor de psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială (defectologie).

Personalul care asigură supravegherea și deservirea copiilor în zilele de odihnă și nelucrătoare va primi drepturile respective, potrivit Codului muncii.


Anexa Nr. 1 A

Criterii de normare
pentru personalul de la căminele-școală, școlile profesionale, liceele speciale și centrele școlare pentru deficienți și minori cu tulburări de comportament

I. Cămine-școală pentru deficienți parțial recuperabili

A. Personal didactic:
a) Personal de conducere:
 1. Director - un post pe unitate.
 2. Director adjunct - se normează un post la unitățile cu cel puțin 12 clase (grupe) de elevi, al doilea post se poate norma la căminele cu peste 30 de clase.
b) Personal de predare:
 1. Educatoare grădiniță - câte un post pe schimb pentru fiecare grupă; la 6 posturi astfel normate se acordă câte două posturi de educatoare pentru asigurarea desfășurării activității în zilele nelucrătoare și în timpul concediilor.
 2. Învățător - un post de fiecare clasă I-IV cu activitate de predare potrivit numărului de ore săptămânal din planul de recuperare.
 3. Profesor la clasele V-VIII - câte un post pentru predarea a 16 ore săptămânal.
 4. Educator - câte un post pentru fiecare clasă (grupă) de elevi, efectuând 24 de ore de activitate directă cu copiii, săptămânal. La fiecare 6 posturi astfel normate se acordă un post pentru zilele nelucrătoare și concedii.
 5. Profesor preparator (nevăzător) - un post pentru fiecare clasă (grupă) de copii nevăzători.
 6. Profesor psihopedagog (defectolog) - câte un post la 3 clase (grupe) pentru 16 ore săptămânal.
 7. Profesor pentru cultura fizică medicală, kinetoterapie și educație psihomotorie - câte un post pentru 150 de elevi cu deficiențe neuromotorii și pentru 250 elevi cu deficiențe senzoriale sau mintale, cu activitate de 16 ore săptămânal.
 8. Maistru instructor - câte un post pentru 24 de ore de instruire practică, săptămânal.
c) Personal auxiliar de învățământ:
 1. Instructor (principal) pentru educație, cu pregătire medie - câte un post pentru 50 de elevi interni, pentru activitățile colective, organizarea și îndrumarea timpului liber al elevilor.
 2. Asistente sociale - câte un post pentru 150 de elevi, în medie.
 3. Laborant sau bibliotecar - câte un post pe unitate; al doilea post se poate acorda la unitățile cu peste 200 elevi.
d) Personal de administrație:
 1. Contabil-șef - un post pentru fiecare unitate.
 2. Secretar (principal) - un post la fiecare unitate.
e) Personal de deservire:
 1. Îngrijitor - câte un post la 300 mp suprafață de curățenie.
 2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreținere.
 3. Muncitor calificat întreținere - un post la fiecare unitate și al doilea la cele cu peste 200 de elevi pentru întreținere imobile, instalații și reparat material didactic.
f) Personal pentru internate și cantine - personal funcțional:
 1. Administrator - un post la fiecare unitate școlară.
 2. Magaziner - un post la fiecare unitate școlară.
 3. Contabil, funcționar sau altele asemănătoare (inclusiv principali) - un post la 150 elevi, în medie pe toate unitățile.
 4. Monitor bucătărie - un post la 30 elevi interni și la 50 de elevi semiinterni.
 5. Supraveghetor de noapte - un post la 35 de elevi interni.
 6. Infirmier sau brancardier - un post la 15 preșcolari și la 75 elevi deficienți.
 7. Spălătoreasă, lenjereasă, frizer, cizmar, croitor, muncitor calificat, muncitor necalificat - un post la 25 de elevi, în medie, la toate unitățile.
 8. Portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliție.
 9. Vizitiu, șofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracțiune animală, respectiv autovehicul.
 10. Personal pentru gospodăriile anexe la cantină - un post la 10-40 porci, două posturi la 41-80 de porci, 3 posturi la peste 80 de porci și un post în plus pentru vite, oi, păsări, iepuri etc.

II. Școli profesionale, licee și școli postliceale speciale

A. Personal didactic:
a) Personal de conducere:
 1. Director - un post pe unitate.
 2. Director adjunct - un post pentru cel puțin 12 clase de elevi interni și peste 15 clase la unitățile cu semiinternat; al doilea post se poate norma la unitățile cu peste 30 de clase, sau cu cel puțin 2 forme de învățământ special.
b) Personal de predare:
 1. Profesor - câte un post pentru predarea a 16 ore săptămânal.
 2. Profesor psihopedagog (defectolog) - un post la 200 de elevi, în medie, pentru predarea a 16 ore săptămânal.
 3. Profesor pentru cultură fizica medicală, kinetoterapie și educație psihomotorie, pentru 16 ore săptămânal - un post pentru 100 de elevi cu deficiențe neuromotorii și pentru 200 de elevi cu deficiențe senzoriale sau mintale.
 4. Profesor preparator (nevăzător) - un post pentru fiecare clasă de elevi nevăzători.
 5. Maistru, instructor - un post pentru 24 de ore de instruire practică, săptămânal.
c) Personal auxiliar de învățământ:
 1. Pedagog - un post la 25 de elevi interni și câte un post la 50 de elevi semiinterni.
 2. Asistent social - câte un post pentru 200 de elevi, în medie.
 3. Laborant sau bibliotecar - câte un post pentru 250 de elevi, în medie.
d) Personal pentru atelierele școlare:
 1. Șef atelier, instructor, tehnician, contabil, magaziner, funcționar (inclusiv principal), muncitori calificați sau alte funcții asemănătoare pentru practica productivă a elevilor - un post pentru 100.000 lei producție anuală, în medie pe toate unitățile.
e) Personal de administrație:
 1. Contabil-șef - un post la fiecare unitate școlară.
 2. Secretar (principal) - un post la fiecare unitate școlară.
f) Personal de deservire:
 1. Îngrijitor - un post la 300 mp suprafață de curățenie pentru elevii deficienți de vedere și un post la 500 mp la celelalte unități speciale de învățământ.
 2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreținere.
 3. Muncitor calificat întreținere - un post la fiecare unitate și al doilea la cele cu peste 200 de elevi pentru întreținere imobile, instalații și reparat material didactic.
g) Personal pentru internate și cantine:
 1. Administrator - un post la fiecare unitate școlară.
 2. Magaziner - un post la fiecare unitate școlară.
 3. Contabil, funcționar sau altele asemănătoare (inclusiv principal) - un post la 150 de elevi, în medie, pe toate unitățile.
 4. Muncitor bucătărie - un post la 30 de elevi interni și 50 de elevi semiinterni.
 5. Supraveghetor de noapte - un post la 35 de elevi nevăzători interni și la 50 de elevi la celelalte categorii de deficienți.
 6. Infirmier, brancardier - un post la 150 de elevi.
 7. Spălătoreasă, lenjereasă, frizer, cizmar, croitor, muncitor calificat, muncitor necalificat - un post la 35 de elevi.
 8. Portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliție.
 9. Vizitiu, șofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracțiune animală, respectiv autovehicul.
 10. Personal pentru gospodăriile anexe - un post pentru 10-40 porci, două posturi pentru 41-80 de porci, trei posturi la peste 80 de porci și un post în plus pentru alte animale (vite, oi, păsări, iepuri etc.).

III. Școli speciale de reeducare

A. Personal didactic:
a) Personal de conducere:
 1. Director - un post pe unitate.
 2. Director adjunct - un post la școlile cu peste 12 clase de elevi, al doilea post se poate norma la unitățile cu peste 20 de clase de elevi sau cu cel puțin 2 forme de învățământ special.
b) Personal de predare:
 1. Învățător - un post pentru fiecare clasă I-IV cu activitate de predare potrivit planului de învățământ.
 2. Educator - un post pentru fiecare clasă (grupă) de elevi, efectuând 24 ore săptămânal activitate directă cu elevii.
 3. Profesor - câte un post pentru predarea a 16 ore săptămânal.
 4. Profesor psihopedagog - câte un post la 75 de elevi, pentru psihodiagnoză, orientare școlar-profesională și psihoterapie, pentru 16 ore săptămânal.
c) Personal auxiliar de învățământ:
 1. Instructor (principal) pentru educație, cu pregătire medie - câte un post la 30 de minori.
 2. Asistent social (principal) - un post la 150 de minori, în medie.
 3. Laborant sau bibliotecar - un post pentru 200 de elevi, în medie.
d) Personal pentru atelierele școlare:
 1. Șef atelier, instructor, tehnician, contabil, magaziner, funcționar (inclusiv principal) muncitori calificați sau alte funcții asemănătoare pentru practica productivă a elevilor - un post pentru 100.000 lei producție anuală.
e) Personal de administrație:
 1. Contabil-șef - un post la fiecare școală.
 2. Secretar (principal) - un post la fiecare școală.
f) Personal de deservire:
 1. Îngrijitor - un post pentru 500 mp suprafață de curățenie.
 2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreținere.
 3. Muncitor calificat întreținere - un post la fiecare unitate și al doilea la cele cu peste 200 pentru întreținerea imobilelor, instalațiilor și reparat material didactic.
g) Personal pentru internate și cantine:
 1. Administrator - un post la fiecare unitate școlară.
 2. Magaziner - un post la fiecare unitate școlară.
 3. Contabil, funcționar sau altele asemănătoare (inclusiv principal) - un post la 150 de elevi.
 4. Muncitor bucătărie - un post la 30 de elevi.
 5. Supraveghetor de noapte - un post la 35 de elevi.
 6. Infirmier, brancardier - un post la 100 de elevi.
 7. Spălătoreasă, lenjereasă, frizer, cizmar, croitor, muncitor necalificat - un post la 45 de elevi.
 8. Portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliție.
 9. Vizitiu, șofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracțiune animală, respectiv autovehicul.
 10. Personal pentru gospodăriile anexe la cantină - un post la 10-40 de porci, două posturi de la 41-80 porci, trei posturi la peste 80 porci și un post pentru alte animale (vite, oi, păsări, iepuri etc.).

IV. Centre școlare și centre de calificare și recalificare

A. Personal didactic:
a) Personal de conducere:
 1. Director - un post pe unitate.
 2. Director adjunct - un post la cel puțin 12 clase de elevi, al doilea post se poate norma la unitățile cu cel puțin 2 forme de ocrotire ori de învățământ special.
b) Personal de predare:
 1. Educatoare grădiniță - un post pe tură pentru fiecare grupă de preșcolari.
 2. Învățător - un post de fiecare clasă I-IV cu activitate de predare potrivit numărului săptămânal de ore din planul de învățământ (recuperare).
 3. Profesor - un post pentru predarea a 16 ore săptămânal.
 4. Profesor psihopedagog (defectolog) - un post la 200 de elevi pentru activități recuperatorii la centrele pentru deficienți și la 75 elevi la școlile speciale de reeducare, pentru psihodiagnoză, orientare școlară, psihoterapie etc., cu obligație de predare de 16 ore săptămânal.
 5. Profesor pentru cultură fizică medicală, kinetoterapie și educație psihomotorie, pentru 16 ore săptămânal - un post pentru 100 de elevi cu deficiențe neuromotorii și pentru 200 de elevi cu deficiențe senzoriale sau mintale.
 6. Profesor-preparator (nevăzător) - un post pentru fiecare clasă de elevi nevăzători.
 7. Educator - un post pentru fiecare clasă (grupă) de elevi, efectuând 24 de ore săptămânal activitate directă cu elevii din cămine-școală și școli de reeducare.
 8. Maistru instructor - un post pentru 24 de ore săptămânal de instruire practică.
c) Personal auxiliar de învățământ:
 1. Pedagog - un post pentru 25 de elevi interni și câte un post la 50 de elevi semiinterni pentru elevii cuprinși în școli profesionale, licee speciale, școlile postliceale și cursurile de calificare - recalificare a invalizilor.
 2. Instructor (principal) pentru educație, cu pregătire medie - un post la 50 de elevi interni pentru activitățile colective, organizarea și îndrumarea timpului liber al elevilor din secțiile de cămin-școală și la 30 minori la școlile speciale de reeducare.
 3. Asistent social (principal) - un post la 200 de elevi la școlile pentru deficienți și pentru 150 de elevi la școlile speciale de reeducare, în medie.
 4. Laborant sau bibliotecar - un post pentru 200 elevi, în medie.
d) Personal pentru ateliere școlare: șef atelier, instructor, tehnician, contabil, magaziner, funcționar (inclusiv principal), muncitori calificați sau alte funcții asemănătoare pentru practica productivă a elevilor. Un post pentru 100.000 lei producție anuală.
e) Personal de administrație:
 1. Contabil-șef - un post la fiecare unitate școlară.
 2. Secretar - un post la fiecare unitate școlară.
f) Personal de deservire:
 1. Îngrijitor - un post la 300 mp suprafață de curățenie, în medie, la unitățile pentru elevi deficienți de vedere și pentru preșcolari și un post la 500 mp la celelalte unități speciale de învățământ.
 2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreținere.
 3. Muncitor calificat întreținere - un post la fiecare unitate și al doilea la cele cu peste 200 elevi pentru întreținerea imobilelor, instalațiilor și repararea materialului didactic.
g) Personal pentru internate și cantine:
 1. Administrator - un post la fiecare unitate școlară.
 2. Magaziner - un post la fiecare unitate școlară.
 3. Contabil, funcționar sau altele asemănătoare (inclusiv principal) - un post la 150, în medie, pe toate unitățile.
 4. Muncitor bucătărie - un post la 30 elevi interni și la 50 elevi semiinterni.
 5. Supraveghetor de noapte - un post la 50 elevi interni la școlile profesionale, liceele și școlile postliceale pentru deficienți și un post la 35 elevi nevăzători, la școlile speciale de reeducare și căminele-școală.
 6. Infirmier sau brancardier - un post la 15 preșcolari, la 75 copii deficienți din secțiile de cămin-școală sau la 100 elevi de la celelalte forme de învățământ special, în medie pentru toate unitățile.
 7. Portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliție.
 8. Spălătoreasă, lenjereasă, frizer, cizmar, croitor, muncitor calificat, muncitor necalificat - un post la 35 de elevi deficienți sau la 45 minori din școlile de reeducare, în medie, la toate unitățile.
 9. Vizitiu, șofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracțiune animală, respectiv autovehicul.
 10. Personal pentru gospodăriile anexă la cantină - un post la 10-40 de porci, două posturi de la 41 la 80 porci, trei posturi la peste 80 de porci și un post în plus pentru alte animale (vite, oi, păsări, iepuri etc.).

V. Personal medical:

Personal medical superior și mediu:
 1. Medic - o normă la 100 de copii și elevi din căminele-școală, școlile profesionale, liceele, școlile postliceale speciale și școlile de reeducare, pediatru, medicină generală, stomatologie și după caz, oftalmologie, O.R.L., neuropsihiatrie, neurologie, dirijat, detașat sau transferat la unitatea de ocrotire și învățământ special, cu modificarea corespunzătoare a prevederilor din anexa nr. 3 la Decretul nr. 398 din 3.11.1977, privind stabilirea normelor unitare, de structură pentru unitățile sanitare, cap. I, punctul 10 și cap. II punctul X.
 2. Soră (oficiant) medicală - un post la 100 elevi pe tură prin dirijare, detașare sau transfer.

VI. Efectiv de elevi pe clase (grupe) vor fi de cel mult 12, dar nu mai puțin de 8, la unitățile pentru deficienți senzoriali și la căminele-școală și de cel mult 15 elevi, dar nu mai puțin de 10, la unitățile pentru deficienți mintali și motorii recuperabili și la școlile speciale de reeducare.

Pentru copiii cu deficiente asociate pot funcționa clase (grupe) cu un număr mai redus de elevi.

Directorul desfășoară activitate la clasă de 2-4 ore săptămânal, iar directorul adjunct de 4-8 ore.

Pe posturile de profesor-psihopedagog (defectolog) pot fi încadrați absolvenți ai facultăților sau secțiilor de psihopedagogie specială, pedagogie, psihologie, cu prioritate, precum și cei cu pregătire superioară de alte specialități care au urmat cursuri de specializare sau perfecționare, ori au obținut definitivarea în învățământ sau gradele didactice în pregătirea de bază și defectologie.

Unitățile care funcționează cu cel puțin două forme de învățământ se pot organiza în centre școlare cu conducere și administrație unică.

Personalul care asigură supravegherea și deservirea copiilor în zilele de odihnă și nelucrătoare va fi salarizat, corespunzător prevederilor legislației în vigoare.


Anexa Nr. 1 B

Propuneri
de normare privind leagănele de copii
Categoria de personal Criterii de normare
——————
propuneri
1. Medici 1/40
2. Cadre medii
 • asistent la paturi
1/20 pat/tură
 • posturi fixe
1/40 pat/tură
 • laboratoare
1/unitate
3. Alt personal superior
 • pentru laboratoare
1/unitate
 • psiholog-logoped
1/80 pat
4. Instructor de educație 1/20 pat
5. Asistente sociale 1/unitate
6. Juriști 1/300-600 paturi
7. Infirmiere 1/10 pat/tură
8. Îngrijitori curățenie 1/250 mp


Anexa Nr. 2

Alocația zilnică de hrană
 1. Copii întreținuți în case de copii preșcolari și grădinițe speciale: 28 lei/zi
 2. Elevi și tineri din casele de copii, din unitățile de ocrotire și învățământ special pentru deficienți recuperabili și parțial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienților și invalizilor și din școlile speciale de reeducare: 30 lei/zi
 3. Copii și tineri ocrotiți și deficienți din colonii, tabere și excursii școlare: 40 lei/zi


Anexa Nr. 3

Centrul metodologic pentru recuperarea handicapaților
65-75 posturi

Anexa3mo-85-1992.png


Hotărâre privind acordarea unor drepturi personalului din industria alimentară

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Munca prestată în schimbul de noapte de muncitori, maiștri și personalul tehnic din unitățile subordonate Departamentului Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare se plătește cu un spor de 25% din salariul tarifar.

Art. 2. - Munca prestată de personalul care lucrează în tură, în zilele de duminică și în celelalte zile, care, potrivit reglementărilor, sunt sărbători legale, se plătește cu un spor de 100% din salariul tarifar.

Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru, precum și cele efectuate în zilele de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, care nu au putut fi compensate cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile, se plătesc cu un spor de 100% din salariul tarifar, indiferent de numărul de ore suplimentare efectuate.

Art. 3. - În industria de morărit-panificație, retribuirea morarilor și brutarilor se face în raport cu timpul lucrat și pe baza salariului cu care sunt tarifate lucrările, indiferent de forma de salarizare aplicată.

Art. 4. - Departamentul Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare va lua măsuri pentru o mai bună organizare a muncii, pentru creșterea eficienței și obținerea unor rezultate economice superioare, în vederea acoperirii prin eforturi proprii a fondurilor suplimentare necesare aplicării prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 mai 1990 și la celelalte unități cu activități și condiții de muncă asemănătoare din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 22 mai 1990 | Nr. 590.


Hotărâre privind prețurile de cumpărare a materiilor și materialelor de construcții achiziționate de către unitățile de cult

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prețurile de cumpărare a materiilor și materialelor de construcții achiziționate de către unitățile de cult vor fi cele practicate de către fabricile producătoare în relațiile cu unitățile de stat.

Tarifele pentru lucrări de construcții vor fi cele practicate între unitățile de stat.

Art. 2. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Cultelor vor controla, corespunzător competenței lor, respectarea strictă a destinației materialelor de construcții ce fac obiectul prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor dispune măsuri pentru aplicarea prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 23 mai 1990 | Nr. 592.


Hotărâre privind stabilirea modului de organizare și funcționare a Institutului de Studii Orientale „Sergiu Al. George”

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Institutul de Studii Orientale „Sergiu Al. George”, din subordinea Ministerului Culturii, funcționează ca instituție bugetară, având personalitate juridică.

Art. 2. - Creditele bugetare necesare finanțării institutului prevăzute la pct. 1 se asigură din bugetul Ministerului Culturii.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 24 mai 1990 | Nr. 604.


Hotărâre privind reînființarea Centrului de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 aprilie 1990 se reînființează, în subordinea Ministerului Culturii, Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare.

Art. 2. - Numărul de posturi se asigură din cele existente la Institutul de Cercetări Etnologice și Dialectologice, în cadrul compartimentului organizat potrivit Decretului nr. 703/1973, republicat în 1977.

Art. 3. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru modificarea corespunzătoare a indicatorilor economico-financiari pe anul 1990, ca urmare a prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 24 mai 1990 | Nr. 605.


Hotărâre privind modificarea componenței Comisiei mixte permanente româno-iugoslave pentru micul trafic de călători în zona de frontieră

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - General-maior Bordea Aron, din Ministerul de Interne, se eliberează din calitatea de președinte al părții române în Comisia mixtă permanentă româno-iugoslavă pentru micul trafic de călători în zona de frontieră.

Art. 2. - General-maior Rozoleanu Valeriu, din Ministerul de Interne, se numește în calitate de președinte al părții române în Comisia mixtă permanentă româno-iugoslavă pentru micul trafic de călători în zona de frontieră.

Art. 3. - Mihai Ștefan, din Ministerul Finanțelor - Direcția Generală a Vămilor - și Andrița Teodor, din Ministerul de Interne, se numesc în calitate de membri în Comisia mixtă permanentă româno-iugoslavă pentru micul trafic de călători în zona de frontieră.

Art. 4. - Colonel Voicu Tudor, din Ministerul de Interne, va fi folosit ca expert în Comisia mixtă permanentă româno-iugoslavă pentru micul trafic de călători în zona de frontieră, în locul colonelului Andruța Teodor din Ministerul de Interne.

Art. 5. - Olteanu Constantin, din Ministerul Finanțelor - Direcția Generală a Vămilor - se eliberează din calitatea de membru în Comisia mixtă permanentă româno-iugoslavă pentru micul trafic de călători în zona de frontieră.

Art. 6. - Prevederile art. 2 din H.C.M. nr. 18 din 3 februarie 1987, ale art. 3 din H.C.M. nr. 73 din 10 mai 1988 se abrogă, iar ale art. 2 din H.C.M. nr. 1454 din 25 mai 1989 se modifică în mod corespunzător.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 26 mai 1990 | Nr. 614.


Hotărâre privind drepturile personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

Guvernul României hotărăște:
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni temporare reprezentând:

a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultări, încheieri de convenții, acorduri sau alte înțelegeri;
b) documente, schimb de experiență, specializare, târguri și expoziții, prospectarea pieței, acțiuni de cooperare economică și tehnico-științifică, contractări și alte acțiuni care decurg din executarea contractelor de comerț exterior;
c) participări la sesiuni, simpozioane, conferințe, consfătuiri, congrese, reuniuni și manifestări științifice, cultural-artistice și sportive;
d) control și îndrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare, societăți mixte, birouri, agenții, unități proprii de comercializare, șantiere etc.;
e) executări de lucrări de construcții, reparații și amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate.

(2) De asemenea, prevederile prezentei hotărâri se aplică și personalului care efectuează lucrări, precum și control de graniță, vamal, fito-sanitar, de trafic feroviar, rutier și altele asemenea, în zonele sau punctele comune de frontieră ale României.

Art. 2. - Ministerele, celelalte organe centrale, precum și alte unități care trimit personal în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar vor lua măsuri pentru:

a) stabilirea numărului de persoane și a duratei de deplasare în raport cu necesitățile concrete de realizare a misiunii;
b) selecționarea și pregătirea personalului trimis în străinătate, precum și organizarea temeinică a deplasărilor;
c) analiza concluziilor și propunerilor prezentate de către personalul respectiv la întoarcerea în țară și valorificarea optimă a acestora.

Art. 3. - (1) Personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar i se acordă:

A. În străinătate:
a) o indemnizație zilnică în valută, denumită în continuare diurnă, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a cheltuielilor mărunte uzuale, precum și a costului transportului în interiorul localității în care își desfășoară activitatea;
b) o indemnizație zilnică în valută, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, denumită în continuare plafon de cazare.
B. În țară:
Retribuția și alte drepturi în lei, potrivit legii.

(2) Unitățile trimițătoare suportă, în valută și în lei, după caz, pe lângă indemnizațiile prevăzute la alin. (1) și următoarele alte cheltuieli:

a) costul transportului în trafic internațional, cel între localitățile din țara în care personalul se deplasează, precum și pe distanța dus și întors dintre aeroport sau gară și locul de cazare;
b) costul transportului documentațiilor, mostrelor și altor materiale sau obiecte necesare îndeplinirii misiunii;
c) cheltuielile medicale, în condițiile și pentru cazurile stabilite de către Ministerul Sănătății, astfel: pentru vaccinuri și medicamente specifice țărilor și localităților cu climă greu de suportat, pentru spitalizare și intervenții chirurgicale, în cazuri de urgență;
d) cheltuielile în legătură cu decesul în străinătate și transportul în țară al celor decedați;
e) comisioanele și taxele bancare, cheltuielile pentru obținerea vizelor, de rezervare a locurilor la mijloacele de transport, taxele de aeroport, comisioanele de rezervare a camerelor și altele asemenea, obligatorii pe plan local.
Capitolul II
Indemnizații în valută
Secțiunea I
Diurna

Art. 4. - (1) Diurna în valută se diferențiază pe 3 categorii, ținând seama de funcția personalului, precum și de scopul și caracterul misiunii, potrivit anexei nr. 1.

(2) Cuantumul diurnei în valută, la nivelul categoriei ca bază de calcul este prevăzut în anexa nr. 2. Diurna pentru celelalte categorii se stabilește prin aplicarea la categoria de bază a coeficienților prevăzuți în anexa nr. 1.

(3) Perioada pentru care se acordă diurnă în valută se determină ținând seama de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere:

a) momentul decolării avionului de pe primul aeroport din țară, la plecarea în străinătate și momentul aterizării pe primul aeroport din țară, la înapoierea din străinătate;
b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele frontierei de stat ale României, atât la plecarea în străinătate, cât și la înapoierea în țară.

(4) Pentru fracțiunile de timp care nu însumează 24 de ore diurna se acordă astfel: 50% până la 12 ore și 100% pentru perioada care depășește 12 ore.

(5) În situațiile în care durata deplasării depășește 30 de zile, diurna se reduce cu 20%, iar peste 60 de zile cu 30%.

Art. 5. - (1) Personalul are dreptul la numai 30% din diurna stabilită pentru țara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează, în cazul în care cheltuielile pentru masă se suportă de partenerii externi. Pe timpul necesar călătoriei până în localitatea din țara de destinație se acordă diurnă și cazare în valută în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

(2) În situația în care partenerii externi suportă numai parțial cheltuielile privind masa, diferența de 70% din diurnă se acordă în funcție de numărul meselor asigurate, luându-se în calcul 15% pentru micul dejun, 50% pentru masa de prânz și 35% pentru masa de seară.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică corespunzător și:

a) personalului care, pe timpul misiunii în străinătate, se internează în spital, pentru cazurile și în condițiile stabilite potrivit prezentei hotărâri;
b) membrilor colectivelor sportive, artistice, științifice și alte asemenea, în situația în care cheltuielile de întreținere și cazare a acestora în străinătate se suportă din sumele plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la nivelul comunicat de către aceștia.

(4) Dacă sumele acordate de către partenerii externi sunt superioare celor cuvenite în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre, diferența se depune în contul unităților trimițătoare. În caz contrar, se acordă diferența până la nivelul diurnei.

În astfel de situații, pentru acoperirea primelor cheltuieli la sosirea în străinătate, personalul respectiv are dreptul la o sumă în valută rambursabilă la înapoierea din deplasare, echivalentă cu nivelul diurnei și cazării pe o zi.

Art. 6. - (1) Personalul care efectuează lucrări în zonele sau punctele comune de frontieră ale României cu alte state, precum și control de graniță, vamal, fito-sanitar, de trafic feroviar, rutier și altele asemenea, beneficiază de indemnizații în valută în cuantumul și condițiile stabilite prin anexa nr. 1, pct. 2, la Hotărârea Guvernului României nr. 137/1990.

(2) Personalul care execută lucrări de construcții, reparații și amenajări la imobilele reprezentanțelor țării noastre în străinătate are dreptul pe întreaga perioadă a deplasării la o sumă în valută reprezentând 70% din diurna categoriei în care se încadrează.

Secțiunea a II-a
Cazarea

Art. 7. - (1) Plafonul de cazare se acordă în raport cu categoria de diurnă în care se încadrează personalul, potrivit anexei nr. 1, pct. II.

(2) Nivelul plafonului „A” de cazare, luat ca bază de calcul, este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Sumele în valută, corespunzătoare plafonului de cazare „B” se stabilesc prin aplicarea coeficientului prevăzut în anexa nr. 1, pct. II.

(4) Plafoanele de cazare la care are dreptul personalul participant la diferite manifestări cu caracter internațional se acordă la nivelul corespunzător tarifelor practicate de către hotelurile în care au loc manifestările respective, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor.

(5) În situația în care cazarea nu poate fi asigurată la unitățile hoteliere sau altele asemenea, personalul poate să închirieze și locuințe, însă cu plata unei sume în limita a 75% din plafonul de cazare.

(6) Eventualele plăți pentru cazare, care depășesc plafoanele stabilite în condițiile prezentei hotărâri, se aprobă de către conducerile unităților trimițătoare.

(7) Prin cheltuieli de cazare se înțeleg, pe lângă tarifele sau chiria plătită, și eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum și costul micului dejun, atunci când este inclus în tarif.

(8) Dacă pentru plata cazării partenerii externi acordă sume în valută, diferența care depășește costul efectiv al acesteia se depune în contul unităților trimițătoare.

Capitolul III
Transportul

Art. 8. - (1) Personalul trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar are dreptul să călătorească cu avionul la clasa economică sau alte clase similare ca tarif, cu excepția curierilor diplomatici și a membrilor guvernului care pot călători cu clasa I.

(2) Personalul poate să călătorească cu trenul astfel:

 • miniștrii și personalul încadrat în funcții similare sau superioare la clasa I, cu vagon de dormit, cușetă single;
 • curierii diplomatici la clasa I, cu vagon de dormit cușetă dublă;
 • restul personalului cu vagon de dormit la clasa I, un loc în cușetă de 2-4 locuri.

(3) Transportul în străinătate cu avionul, în măsura în care, prin convențiile sau acordurile încheiate, nu s-a prevăzut altfel, se face cu avioanele companiilor românești sau pe rutele indicate de către acestea.

(4) Transportul, dus-întors, pe distanța dintre aeroport sau gară și locul de cazare, se face cu mijloacele de transport în comun, iar în lipsa acestora cu taxiul. De asemenea, pot călători cu taxiul delegații care au de îndeplinit sarcini speciale sau transportă documente, aparate, mostre și alte asemenea necesare îndeplinirii misiunii.

Capitolul IV
Alte cheltuieli

Art. 9. - (1) Valuta necesară pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la cap. I art. 3 (2), precum și cele pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb și altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acordă în limita unei sume de până la 30% din totalul diurnei și plafonului de cazare, la care are dreptul personalul. Avansarea de sume în valută peste această limită se poate face, în cazuri justificate, cu aprobarea conducerii unităților trimițătoare.

(2) În cazul personalului care duce sau aduce pe roți mijloace auto în și din străinătate se vor avansa sumele necesare pentru plata carburanților și lubrifianților, precum și pentru plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor cheltuieli specifice.

Capitolul V
Modificarea nivelului diurnelor și plafoanelor de cazare

Art. 10. - Comisia de baremuri, care funcționează în cadrul Ministerului Finanțelor, formată din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Comerțului Exterior poate modifica nivelul diurnelor și al plafoanelor de cazare, prevăzute în anexa nr. 2, în condițiile agravării fenomenelor de inflație, a fluctuației cursurilor valutare, precum și a altor fenomene care influențează nivelul costului vieții.

De asemenea, Comisia de baremuri poate stabili, prin asimilare, nivelul diurnelor și plafoanelor de cazare pentru țările necuprinse în anexa nr. 2.

Capitolul VI
Modul de acordare și de justificare a sumelor cheltuite în valută

Art. 11. - (1) Sumele în valută cuvenite personalului, în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre, se acordă sub formă de avans.

(2) Justificarea sumelor cheltuite în valută, cu excepția celor reprezentând drepturile de diurnă, se face pe bază de documente și se aprobă de către conducătorii unităților trimițătoare. În cazul cheltuielilor medicale este necesar și avizul policlinicii de specialitate.

(3) În situația în care în unele țări, potrivit practicii existente pe plan local, nu se eliberează documente sau acestea sunt reținute de către autorități, sumele cheltuite se justifică pe bază de declarație dată pe proprie răspundere. În țările în care România are reprezentanțe, declarația se vizează de către aceste reprezentanțe dacă, pentru obținerea vizei, nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.

Art. 12. - Avansurile în valută folosite în alte scopuri sau cheltuite fără respectarea condițiilor în care au fost acordate se recuperează din disponibilitățile valutare ale titularului iar, în lipsa acestora, în lei, potrivit legii.

Art. 13. - Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor rămase necheltuite și nedepuse sau depuse peste termenele prevăzute de lege, inclusiv penalitățile de întârziere, se face pe bază de dispoziție emisă de către conducătorul compartimentului financiar-contabil al unității care a acordat avansul în valută, indiferent de unitatea la care este încadrat în muncă titularul de avans.

Capitolul VII
Dispoziții finale

Art. 14. - În măsura în care prezenta hotărâre nu prevede altfel, dispozițiile sale se completează cu prevederile legale în vigoare referitoare la acordarea, cheltuirea, justificarea, evidența și controlul sumelor puse la dispoziția personalului care se deplasează în interesul serviciului pe teritoriul României.

Art. 15. - Prevederile prezentei hotărâri, referitoare la încadrarea în categorii de diurnă și plafoane de cazare, se aplică și personalului de la reprezentanțele României din străinătate, pe perioada când se deplasează în interes de serviciu în țara de reședință sau în altă țară străină, potrivit anexei nr. 3.

Art. 16. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17. - Se recomandă organizațiilor cooperatiste și obștești să aplice în mod corespunzător prevederile prezentei hotărâri.

Art. 18. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 1990. Cu aceeași dată se abrogă orice dispoziții contrare.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 26 mai 1990 | Nr. 620.


Anexa Nr. 1

I. Categorii de diurne
1. Categoria I - coeficient 1,00

La această categorie se încadrează personalul trimis în străinătate pentru:

a) stagii de practică și specializare;
b) elaborări de lucrări sau documentații;
c) documentare, schimb de experiență și studii;
d) alte acțiuni neprevăzute la categoria a II-a.
2. Categoria a II-a - coeficient 1,25

La această categorie se încadrează personalul trimis în străinătate pentru:

a) efectuări de vizite oficiale la invitația organelor guvernamentale ale altor state;
b) participări la adunări generale și speciale și la sesiunile secțiilor și grupelor de lucru ale O.N.U., B.I.C.E., F.M.I., B.I.R.D., C.A.E.R., precum și ale altor organizații internaționale sau instituții specializate ale acestora;
c) participări la tratative (negocieri) în vederea încheierii sau semnării de acorduri, convenții, protocoale, programe, declarații, rezoluții, contracte externe, precum și la alte acțiuni pe bază de împuternicire;
d) control și îndrumare la oficii diplomatice, societăți cu capital integral românesc, birouri, agenții, unități proprii de comercializare, șantiere, precum și la societăți mixte;
e) personalul artistic din teatre, opere, operete, filarmonici, orchestre simfonice, circuri, ansambluri folclorice și corale, exclusiv personalul tehnico-administrativ, precum și sportivii de performanță, inclusiv antrenorii.
De asemenea, se încadrează la această categorie corespondenții de presă, curierii diplomatici, directorii de târguri și expoziții, precum și inginerii și alt personal cu studii superioare care asigură coordonarea lucrărilor de construcții, reparații și amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate.
3. Categoria a III-a - coeficient 2,00

La această categorie se încadrează: miniștrii, miniștrii secretari de stat, primii adjuncți ai miniștrilor, adjuncții miniștrilor, secretarii generali, restul personalului încadrat pe funcții similare, precum și academicienii și membrii corespondenți ai Academiei Române.

Pentru personalul încadrat pe funcții superioare diurna de categoria a III-a se majorează astfel:

 • cu 10% pentru viceprim-miniștri și funcții asimilate;
 • cu 20% pentru primul-ministru.
II. Plafoane de cazare
 1. Plafonul A, coeficient 1,00, la care se încadrează personalul prevăzut la categoriile I-II de diurne.
 2. Plafonul B, coeficient 2,00 la care se încadrează personalul prevăzut la categoria a III-a de diurnă.


Anexa Nr. 2

Categorii de diurne și plafoane de cazare
Nr. crt. Țara Valuta
Categorii diurne
Plafoane cazare
I II III A B
1. Afganistan $ 21 26 42 25 50
2. Africa de Sud $ 22 27 44 35 70
3. Albania LEKA 160 200 320 400 800
4. Algeria $ 20 25 40 20 40
5. Angola $ 20 25 40 30 60
6. Anglia £ 15 19 30 30 60
7. Antile $ 20 25 40 50 100
8. Antigua $ 20 25 40 50 100
9. Arabia Saudită $ 22 27 44 35 70
10. Argentina $ 20 25 40 30 80
11. Austria Sch. A 300 375 800 400 800
12. Australia $ 25 31 50 30 60
13. Bahrein $ 21 26 42 35 70
14. Bahamas $ 20 25 40 50 100
15. Bangladesh $ 17 21 34 30 60
16. Belgia FB 800 1.000 1.600 1.000 2.000
17. Benin $ 15 19 30 30 60
18. Birmania $ 20 25 40 25 50
19. Bolivia $ 19 24 38 30 60
20. Botswana $ 15 19 30 35 70
21. Brazilia $ 20 25 40 30 80
22. Burkina-Faso $ 20 25 40 30 60
23. Burundi $ 20 25 40 25 50
24. Bulgaria LEVA 26 32 52 60 120
25. Camerun $ 20 25 40 25 50
26. Canada $ 25 31 50 50 100
27. Capul Verde $ 20 25 40 25 50
28. Cehoslovacia KCS. 220 275 440 800 1.200
29. Chile $ 19 24 38 30 60
30. R. P. Chineză $ 15 19 30 30 80
31. Rep. Centrafricanâ $ 21 26 42 30 60
32. Ciad $ 17 21 34 30 60
33. Cipru $ 20 25 40 25 50
34. Coasta de Fildeș $ 21 26 42 25 50
35. Columbia $ 19 24 38 30 60
36. Congo $ 20 25 40 35 70
37. Coreea de Sud $ 27 34 54 40 80
38. R. P. D. Coreeană WONI 40 60 80 120 240
39. Costa Rica $ 18 22 36 25 50
40. Cuba PESOS 50 62 100 80 160
41. Danemarca Kr. D. 140 175 280 350 700
42. Djibouti $ 20 25 40 25 50
43. R. Dominicană $ 22 27 44 25 50
44. Ecuador $ 18 22 36 30 60
45. Egipt $ 22 27 44 35 70
46. Elveția SFRS 36 45 72 75 150
47. Emiratele Arabe Unite $ 21 26 42 50 100
48. Etiopia $ 20 25 40 25 50
49. Fidji $ 20 25 40 25 50
50. Filipine $ 19 24 38 25 50
51. Finlanda FMK 100 125 200 300 600
52. Franța FF 150 187 300 250 500
53. Gabon $ 20 25 40 35 70
54. Gambia $ 20 25 40 35 70
55. R. D. Germană DME 50 82 100 150 300
56. R. F. Germania DMW 45 56 90 75 150
57. Ghana $ 17 21 34 30 60
58. Grecia $ 20 25 40 30 80
59. Guatemala $ 19 24 38 30 60
60. Guineea $ 20 25 40 35 70
61. Guineea Ecuat. $ 20 25 40 30 60
62. Guineea Bissau $ 20 25 40 35 70
63. Guyana $ 20 25 40 25 50
64. Haiti $ 20 25 40 25 50
65. Honduras $ 19 24 38 30 60
66. Hong Kong $ 20 25 40 40 80
67. India $ 18 22 36 25 50
68. Indonezia $ 20 25 40 25 50
69. Iordania $ 20 25 40 30 60
70. Irak $ 22 27 44 35 70
71. Iran $ 15 19 30 35 70
72. Irlanda £ 15 19 30 30 60
73. Islanda $ 22 27 44 35 70
74. Israel $ 20 25 40 30 60
75. Italia $ 26 32 52 50 100
76. Iugoslavia $ 20 25 40 30 60
77. Jamaica $ 20 25 40 30 60
78. Japonia Yeni 4.000 5.000 8.000 6.000 12.000
79. Kampuchia $ 20 25 40 25 50
80. Kenya $ 19 24 38 25 50
81. Kuwait $ 20 25 40 35 70
82. Laos $ 20 25 40 25 50
83. Liban $ 20 25 40 25 50
84. Liberia $ 20 25 40 25 50
85. Libia $ 20 25 40 25 50
86. Lesotho $ 20 25 40 30 60
87. Luxemburg Fr. Lux. 750 937 1.500 1.000 2.000
88. Madagascar $ 17 21 34 20 40
89. Malayezia $ 17 21 34 35 70
90. Mali $ 17 21 34 25 50
91. Malta $ 26 32 52 25 50
92. Mauriciu $ 20 25 40 30 60
93. Maroc $ 20 25 40 25 50
94. Mauritania $ 20 25 40 25 50
95. Mexic $ 20 25 40 30 60
96. Mongolia TUGRIK 50 62 100 200 400
97. Mozambic $ 20 25 40 30 60
98. Nepal $ 18 22 36 35 70
99. Nicaragua $ 19 24 38 30 60
100. Niger $ 20 25 40 25 50
101. Nigeria $ 20 25 40 30 60
102. Namibia $ 22 27 44 35 70
103. Norvegia Kr. N 175 219 350 300 600
104. Noua Zeelandă $ 25 31 50 30 60
105. Olanda H. FL. 45 56 90 75 150
106. Oman $ 21 26 42 40 80
107. Panama $ 20 25 40 25 50
108. Papua - Noua Guinee $ 20 25 40 25 50
109. Paraguay $ 22 27 44 25 50
110. Pakistan $ 18 22 36 25 50
111. Peru $ 22 27 44 30 60
112. Polonia ZLOȚI 80.000 100.000 160.000 100.000 200.000
113. Portugalia $ 20 25 40 30 60
114. Qatar $ 20 25 40 35 70
115. Ruanda $ 20 25 40 30 60
116. Salvador $ 20 25 40 30 60
117. Sao Tome și Principe $ 20 25 40 35 70
118. Senegal $ 20 25 40 25 50
119. Sierra Leone $ 20 25 40 30 60
120. Singapore $ 20 25 40 35 70
121. Siria $ 22 27 44 30 60
122. Somalia $ 20 25 40 25 50
123. Spania $ 22 27 44 30 60
124. Sri Lanka $ 18 22 38 30 60
125. S.U.A. $ 26 32 52 50 100
126. Sudan $ 22 27 44 30 60
127. Suedia Kr. S. 150 187 300 350 700
128. Surinam $ 20 25 40 25 50
129. Taiwan $ 20 25 40 30 60
130. Tanzania $ 20 25 40 25 50
131. Thailanda $ 19 24 38 35 70
132. Togo $ 20 25 40 25 50
133. Tunisia $ 17 21 34 25 50
134. Turcia $ 19 24 38 30 60
135. Uganda $ 20 25 40 25 50
136. Ungaria FORINȚI 800 1.000 1.600 2.000 4.000
137. U.R.S.S. RUBLE 20 25 40 55 110
138. Uruguay $ 20 25 40 25 50
139. Venezuela $ 22 27 44 30 60
140. R. S. Vietnam DONGI 44.000 55.000 88.000 60.000 120.000
141. R. A. Yemen $ 20 25 40 35 70
142. R. P. D. Yemen $ 20 25 40 35 70
143. Zair $ 20 25 40 20 40
144. Zambia $ 20 25 40 25 50
145. Zimbabwe $ 20 25 40 30 60


Anexa Nr. 3

Categorii de diurnă
pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, pe durata deplasării în interiorul țării în care își desfășoară activitatea sau în altă țară decât cea de reședință

Încadrarea în categorii de diurne se face ținând seama de coeficienții de ierarhizare prevăzuți în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 386 din 9 aprilie 1990, astfel:

 • categoria I: personalul prevăzut la coeficienții 1,0 - 2,1
 • categoria a II-a: personalul prevăzut la coeficienții 2,2 - 3,0
 • categoria a III-a: personalul prevăzut la coeficienții 3,1 - 4,0.