Monitorul Oficial 90/1992

De la wiki.civvic.ro
Versiunea din 13 iulie 2011 10:46, autor: Lgall (discuție | contribuții) (Pagină nouă: __FORCETOC__ *1992 0090 = Monitorul Oficial al României = Anul IV, Nr. issue::90 - Partea I - Marţi, 12 mai year::1992 == Hotărâri ale Guv...)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Sari la navigare Sari la căutare


Monitorul Oficial al României

Anul IV, Nr. issue::90 - Partea I - Marţi, 12 mai year::1992

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind aprobarea renunțării la cetățenia română de către unele persoane

În temeiul art. 27 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991,

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă renunțarea la cetățenia română persoanelor prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 16 aprilie 1992 | Nr. 184.

Contrasemnează:

Ministrul justiției, Mircea Ionescu-Quintus

Anexă

Lista persoanelor pentru care s-a aprobat renunțarea la cetățenia română

Ursu Kostler ștefan, născut la data de 21 februarie 1951 în localitatea Sighişoara județul Mureş, România, fiul lui Niculae și Ana, eu domiciliul actual în Germania, Nürnberg, Zuckmayerwegstr. nr. 29.

Kuttesch Edith Elfriede, născută la data de 3 noiembrie 1972 în localitatea Sighişoara, județul Mureș, România, fiica lui Adolf şi Helmine, cu domiciliul actual în Germania, Remshalden 4, Geradstettenerstr. nr. 21, Waiblingen.

Klement Nikolaus, neeeul la data de 14 septembrie 1928 în localitatea Livezile, județul Timiș, România, fiul lui Dragoşi Peter și Elisabeth, cu domiciliul actual în Germania, Esslingen, Hindenburgstr. nr. 31.

Hehn Barbara, născută la data de 25 octombrie 1959 în localitatea Sînandrei, județul Timiș, România, fiica lui Kollmann Ioan și Terezia, cu domiciliul actual în Germania, Erlangen, Isarstr. nr. 2.

Hehn Johann, născut la data de 30 iulie 1967 în localitatea Biled, județul Timiș, România, fiul lui Peter și Eva, cu domiciliul actual în Germania, Rohr, Frankenwegstr. nr. 1a.

Hehn Werner, născut la data de 17 iunie 1957 în localitatea Carani, judeţul Timiş, România, fiul lui Iacob şi Margareta, cu domiciliul actual în Germania, Erlangen, Isarstr. nr. 2.

Kunz Helmut, născut la data de 8 decembrie 1965 în Timişoara, judeţul Timiș, România, fiul lui Nikolaus și Katharina, cu domiciliul actual în Germania, Würzburg, Luxemburgerstr. nr. 6.

Kaufmes Friedrich Hermann, născut la data de 10 iunie 1935 în localitatea Bod, județul Brașov, România, fiul lui Friedrich și Emma, cu domiciliul actual în Germania, Brühl, Kirchenstr. nr. 5.

Lukas Hans Ernst, născut la data de 15 decembrie 1963 în localitatea Prejmer, județul Brașov, România, fiul lui Johann și Elvine-Rosa, eu domiciliul anual în Germania, Arborn, Mengerskircherwegstr. nr. 16, Lahn-Dill Kreis.

Lukas Klara Sofia, născută la data de 7 august 1927 în localitatea Soarș, județul Brașov, România, fiica lui Bertleff Andrei și Sofia, cu domiciliul actual în Germania, Baden-Württemberg, Sachsenheim 2, Gerokstr. nr. 2, Ludwigsburg.

Lukas Ingeborg Traute, născută la data de 13 martie 1965 în localitatea Monariu, judeţul Bistriţa-Năsăud, Rîmânia, fiica lui Obermaye Peter Wilhelm şi Traute Erika, cu domiciliul actual în Germania, Arborn, Mengerskircherwegstr. nr. 16, Lahn-Dill Kreis.

Konnerth rriedrrien. naeeul la dela de s eniilie 1945 în luenliiaiee Cincu, Județul Brașov, llemliuie, fiul lui Andreea ai Kainarine, eu domiciliul actual în Germania, senwullieeli. 1/larleinlafreir. nr. 1, Main-Taunueexreie. Cazangiu Reinlield oewin. deșeul la:fără de 2 noiembrie less în Craiova, județul Deal, Remdidiu, riul lui Nicolae și Krimliilde, eu deniielliul aeluei în Germania, Fiiralenfeldlirule renerliaușeir. nr. s. Cazangiu lšrlmlillde, năeeufa la daia de l8 aeniembrie 1940 în localitatea lararlu, județul Sibiu, România, liien lui senieli siniien și susanna. eu dumielliel aeiual în Germania, Fiireienfa-ldbruk, lfenernauaefr. nr. li. Calansiu Nicolae. născut la dale de io auguei mai în sreile, județul Buila. llenidnla, fiul lui Laelie și Paeaeeevia, eu domiciliul actual în Germania, Fiireienfeldbrulr, 1-lenerliuușșir. ne. os. selinaliel Hâns allee născut la dam de 'l aueuși mas în leeelliaiea Vulcan, județul Braaev- llerndnia, fiul lui vralier și nete. eu dul-nleiliul aeiual în Germaniei, laeeielieini. lvleișenwegeir. nm. 9. senualiel lili-nu. nașfluța la elan de 3 mai S933 în localitatea Vulcan. iudeiul Braaev, România, fiica lui Golan Johann și legea. eu denildliul neiunl în Germania, Besigheim. MeisenWQESLF. nr. Q. selunabel Walter. născut la daca de 12 iunie 1992 în lucellfiul lui lvlielieel și lalea vulcan, județul Brașov. România. Aer-iu. cu ddrnielliul actual în Germania, Beeigl-iern. lvleiaenwegecr. nr. 9. Periș Georgeta, născută la data de zs iunie 1995 în leealilflfea Cfigealan. Județul consal-lia, România, fiica lui verile și šlălrla. în; domiciliul actuali în Germania, lngdlsmdi, Ettingetzefbes suseuina, născută la daia de a august 19211 lu leeullialeu Turnișor, județul Sibiu, România, fiica lui Schwartz Mieliael și susanna, eu domiciliul auiual în Germania, Tell. porc, Feldșlr. nr. as, Puledain. Kraušs Hataikl Marilkši llăšlllll la da/ta de 20 ocfxlmbrie 1967 în lflcalilaiba Sighisnalra., județul Murfii Rflmània, fiul lui Friedrich Și Lurtz Elisabeth, cu domiciliul actual în Gehnaniaț l-lallerelielnrflslluin, Südrlngstr; nr. 111. main-llaimuaexreia. Lengyel Elisabeta, neeeuie la dala de 31 ianuarie 1951 în localifialeea Cflrâătelec, jlldețül Să]-21, Rol-planĭfli filfifl lui Imre și colanflaa eu demieillul ee-mai În cermarua, Lauierlrelen, Alte sulzbaeherelr. nr. 21. Neuinarlri. Lazaru Elena, născută la daca de de 15 ianuarie 1955 în Resafli luheiul caranseuerin, lieinenia, fiica lui Ungurean Lazăr Și Ana. Cu dllmišlilllll aC'î.\1a.l în Gefrmanla, WI. Doâzhfiim; Aunelstt. nr. 70. Lazaru vasile Li. niiniirie. născut la daca de 21 neiernlirie issa în lueallfaiea Lipova. județul Arad. nenienia, fiul lui Glieerelie și Minerva, eu dei-niieiliul aeluul în Genniinia, Vii. nelelieirn, Auneleir. nr. io. Lurfe Elieaeeild. născută la data de 23 februarie 1930 în localitatea sieliieeai-e. lwdetul Mures. rlemiinia. fiica lui luan și Elieabeili, eu dernieiliul actual în Germania, l=rândlesne«nJàgêt Franz, hăštul la dfiia de 2 ilie 1919 în lücalitaăea siniena, Județul Aiud, România., fiul lui Amn și Tereeie, au domiciliul aefiutil în Gerânania, Augsburg, Schillfiiar. hr. 80/G 48. Jugef Josef, năsvui La daia de au maniu 1954 în localitatea sinzene, județul Ami, Românie, ml lui Franz și Kochfln-n, nu 'üorniclliul achlaii în Gem-senia, A\1gSb\Ji!`g, Schillăir. Tir. 80/G 128. Ciurdea Teodor, născut la daia de 5 octombrie 1953 în lomhtatea Dochia, județul Neamț, România, fiul lui Mihai și Ane, cu dbmiciliui actual în Austria, Wien 1150, Mărĭahiflfershr. DT. 185. Bei'să.n Nicolae, năecui la data de 13 iunie ma în localimea Sfîntu Gzieurgue, județul cm/sua, România, (iul lui Minute și Murgii, eu dömlciliul actual în Gezmariis; Tuuiieiig, Cha.\'1ofitE!hcl'5he.Sf.î. XII. 3, Kreis-Befnkfwittlirh. Mândruțiu Mihaela, flăăclüă la (11118 de 4 iunie 1987 în Bucufeșzi, România, fiice lui virgil și Aurora, au domiciliul eviuel în Germania, c/u Du. D. Belu, Offenbach, Bliunenecr. ur. 59. Ciobanu Vasile, nascflii la data de 23 iunie 1954 în i0Cale< tatea Fihpeăti, județul Bacău, Românifi, fiul lui Vasile Și Elena, cu domiciliul achlai în Germania, Hamburg 15, NeubertStr. nl". 33. - Klein Virica Juliana, născută la data de 30 reni 1953 în ioeuiiueien seini, județul Maramureș, România, nicu lui smuder Anton și Julinne, nu domiciliul acinlal în Gmnenie Es« kirchen, Frunze Sestemut ur. sa. mediu Daniel, născut La data de 15 epi-me ma în Bucufeșii, România, fiul lui Felix și Viorica,-cu dnmieiiiuil mutual În Gemiania, Wiesþsen szuu, Rheintalstr. nr. 49. Ogrinjeanu Ana Daria Ionela, născută Ia data de 19 màL!1i€ sau în Tiu-govișue, județul Dâmbov-îțaț Romiiniu, fiifl lui crăciun Constantin și Meniu-Olga, eu domiciliul uccuel în Elveția, Puiu-, șu. cu. des Blueis nr. 7. ogfiujeenu Traian, născut la data de 10 august 1929 în Bueureșu, Română Ziua lui Ion și Rozalia, eu domiciliul eciuui în Elveția, Puliy, eu. ch. des Blueâs nr. 1. Marinescu 1\'Ii')niCa. năăâută la daia de 25 marile 1952 ID Timișuere, județul Timiș, România, fiiee lui Ismăneszu Ioan și Marine-Erika, nu domiciliul uciuel în Germania, Huunuver, R0£ha1"\V€SSi;X`. nr. 3.

  • Lehlâmrm Sără, născută la daia de 9 mai 1938 în lücaiitaieva

Livezeni, iuueçul Mureș, Românie, iune ii Fugezeși Iossi și Eoâalra, cu Libmlciijuii aclüâil În GG-flnflnlfl, Haflărsheim/1VlBiIl, Ei-ieemigeer. ui. 45. Gliga Ovidiu, născut la dala de 19 nničmbĭii 1951 în IOCBmereu 1-loemen, județul Sibiu, România, fiul lui loan și Emi« ha, cu domiciliul achlai în Germania, Ludwigshafen, Util)- Stabeislr. nr. 2. Mioc Corina lünela, născütă la data de 24 februarie 1971 în iueuliieiea Lugoj, iwaețui Timiș, România, fiica lui Ioan și Elisabetei, eu uomieiiiul actual în Genmniu, Karlsruhe 1, Buiuuvelaiileesu ni-. va - Szabo Ilditu 0-Isa, născwiă la dala de 30 martie 1953 în lncalilatea Lupeni, jude-tul Hunedoara, Românie, fiice lui Laszlo Iosif și Irina Ana, cu dornlciliul aachmafl în Ehreția, Bei-ne, unfingemr. nm. 32. Burlui: Mircea, l1 l La daia lie 1 februarie 1953 în Iocaliiniee Buliuei, judeþul Breau, România, flnil lui cunemurin și Marie, eu dmniniiiuil actual în Germania, sțuugum l-miauu. nr ie A, Baden-wiimeniberg. f Vlădescu Anca Malinfl, năawlltă la dala de 29 \'x.\f/Dmbirie 1550 în Bueurșxi, Rumâme, lui Dubiu-u și Sheila-Eugenia« viermi, eu iiuniiuiiiui ee-unii în Germania, mai Elie-ubeeu, Sleigeăâib. Tir. 133. Moraru Niculae; năkclll la dala de M iulie 1911 În Brfimr,

mediul brașov, Romànin, fiul lui Micoțae și manu, „ii ami.

üillul actual în\pemiuni.=„ 1-lumiuuseu, Mölkauerstr. ni-. eo, Leifig. Ionescu Gheorghe. născut La daia de 29 mai 1934 în locali. tatea Limanu, județul Constanța, România, lua lui.nu și Aspasia,- cu iinlâliciiilll actual în Germania, Berlin West 53, nuupcsir. um, ss., 1-loleiier Auen, născut la daia de 18 sepoembxie 4951 lu am Mame, județul Maramureș, suma, fiul lui.iulienuei Tereiie, cu uouiinuiul actual în cei-mie, Einienimis, Munuugeuscr. ur. lz, smmiuru. Simu Magdalena, născut ia am iii îs iunie lasă iu iune. litatea T. Vladimirescu, județul Arad, România, fiica lui Blaj Iüăif Și Magdafilêâia, CL1 dDmiCiliLL\ Cu-ial în Leiĭnania, LurI\vigh- liefeu, wesguum. nr. 15. ii/la'l'L'\.l Valeria, născută la data de 8 málflĭie 1953 în localimeu zsirneșci, județul Buzău, Românie, ricu lui Anghelescu Îmi și Elena, cu domiciliul actual în Gennaxlia, Drabenderhöhe, Henrenhoferstr nr. 31. Maeruțiu Marius Rădu, nasri: la fiafa de 7 decembrie 1944 în loeaiifazeu 'ruuuuu vechi, județul Brașov, Românie, lui ii Ghšüfghe și Maria, Cu li(i!ĭli0iii1lI Bchlal în Gčilmania, Schmidniiiiilen, Pimen. ur. s. Lukacs GB.þi^iàl-Ion. flsăcui. la data de 11 nciiernbrie 1970 în localitatea Aleșd, județul Bihor, România, fiu! lui loan și Ecaterina, cu domiciliul animal în Gelflaria, Freišing MOUSiiurg, Bunnufsfr. nr. 42, Freising. Maczak Nadiafil, născută la \ia1.a.de Zjeceânbrie 1960 111 natalitatea cenei, județul Timiș, nuinuniegfiiee ii Unjpan Branislav și Agnes, cu domiciliul actual în Gel-mania, Aschaffenburg, Huhenzullefiuiugm. nr. la, Bayern. Maczak Ștefan, născut la data de 9 iflnuălie 1958 în locaiiiecen cenei, iudețui Timiș, Rmnânla, fiiul lui scecen și irina, eu domiciliul afltual în Germania, Aeeiieifenburg, 1-lui-ieni. leifligsu. nr. ia, Bayern. Ispas Emil, lflăsclld. la data di! 1 aprilie 1949 în loceuhbatea Mediaș, județul Sibiu, România, fiul lui Maieu și Lenke, nu dwmâciliul actual în Germania, Berlin N, S»€hWem»del'ie1'sm nr, 19. Szabo Vilma, născută la data de 19 mai 1950 în localiĭatea Sfântu Gheorghe, județul Cüvñâna, România, flîla lui Mihok 1-*iilisp și sare., cu domiciliul actual în ciemumiu, Freiluueing, Sudeienpiutzstr. nr. 4. Vücilă Ioan, născut la data de 7 iulie 1955 în 10¢a1llabBa Rueueș, județul Brașov, Rmiânia, fiul lui lua și Eugeniu, cu aenueiiiui anual în Germania, Waldkriijburg, Liuaenineisir. nm. 17f19. Tcmbch Daniel, născut la daia Be 5 aprilie 1949 în luca|Tatea Băgaciu, județul Mureș, România, fiul lui Daniel și sueenue, cu domiciliul actual în cemuuie, Augsburg, Befiineu Anexe nr. 54, Bayern. Ilngar Frida, născută la duse de 19 i\mie`192ă în loenliieiee Țepu, jude(;ul-Sib1u, România, fiice im Adolf și Meniu, cu domiciliul Bütllal în Germania, Hcilbrotlĭl, Götzenâurllstr, nl'. 11, Baden-Wurttemigerg. - Röser Franz Johann, născut la daia de 17 mai 1945 în 1003liiuiee varie, județul Timiș, România, fiul lui,Franz și Megualeiie; nu domiciliul acwal ui senuuuie, -wemimiiburg, sunmenvaiflsat. nr. 4. Mü/Inn. Röser Anna Juliana, născufiă La daia de 31 mame 1950 în localitatea liucevàț, Județul Timiș, România, rue:ui Rcmaic Mihai sl Therăia, Cu dümiciiiul actual în -Germsriia, Wald« lmiiiiuug, Bunnierwiuulm. nu. 4, Mu/Inn. Riemer Herta, născută la da/La de 8 iulie 1956 în localitatea Mediaș, județul sibiu, România, fiice lui Andric și Maria, cu d0'l11îion11\.\1 actual în Gerinania, Kirqheniêfiihăfuñ, Mwh1wa1d< wegsu. nr. 1, Tubingen. Reifiêt' Armin 1'1ein'ch, na5C\«\l la daia 'de 2 iunie 1971 în lücuiita/tea Lenauheim, județul Timiș, Rcmânla, *fiul lui.roueiui și wemiu, eu uuinieiliul actual ui Gemimiu Karlsruhe, Kaiser Aiàee nr în, Baiien-wiimemberg. Reiter Teresia, născlzfiă la daia de 25 sügllăi 1928 în localitam Lenaflheilh. Îuidețlll Timiș, România, fiicfl lui Blitz Aițam Și Emma, cu domiciliul actuali în Germania, Karlsruhe, Kaiser AUG? Dr. 19, Badea1-VViifî-iefllbêfš. Beiiter: Arnlšld Adam, rlăănut la daia de 30 iunie 19:10 în localitatea Leuuulieim, județul Timiș, România, nul lui Juhmin și Teresia, cu aumieuiul actual Ln Geiununia. Nu-lemne, Ka'l< ser Anexe nr. iu, Buleu-wumemberg.

4, MONITORUL OFICIAL AL României, PARTEA I. Nr. 90 Beller lvlaria Margareta, năaonla la daca de 11 iulie 1997 în localizarea Lefriauhelmi județul Timis. România. fiiv lui Juliana ai Tereala, eu domiciliul actual în Germania. xariarnne, Bei-nawinacr. nr. «i, Baden-wiirzcernbera. liei lala, naaonia la data de în aprilie l932 în localitatea sviriila, județul Media-dini,i, România. fiica lui lovanoviei Penn și Mltwda, en domiciliul aernal în Germania, Stuttgart sl, Lindauerstr. nr. 71, Baden-wilruenriaera Toma Alerrandrn, născut la daia de 18 anenal 1945 în Piatra-Neamț, județul Neamț, România, fiul lui Neculai ai 1/maria, on domiciliul aelual în Germania, Wolienbüttel sala, Bonn branriralr. nr. 15. Coșoveanu'l\L'află1-1, riscul la dala de 13 noiembrie 1952 în fiul lui vieior și sielira ru dornioilinl Buenreaii, România, actual în Germania, Errnelrliofenair. nr. 256, lzraeralaeirn. Toth.lângă Csaba, născut la daia de 24 marile 1972 în Satu Mare, județul Satu Mare, România. fiul 'lui loaif și liliana, cu domiciliul aelnal în Ferm:lala,Sibel'ac!1/Rii. Ulmerstr. nr. 14. ' 'roua Juliana. nzlaoina la daca de șo inele l95l în Sau Mare, indexul sain Mare, România. fiica lui clima vasile ar lvlaria, en domiciliul arlnal în Germania, Binerarwliin. lllrneralr, nr 14. Ivan Virgil, naarni la data de ll ananas 1927 în loealilalea cerreaii, indelnl Galați, România. fiul lui Iordache și Barnaenina. on domlellinl actual în Germania, wreilanrg. Binzefnnr 14. Berna Gabriella, oaaeniii la daia de zi octombrie 1968 în sâni luare. inueçnl sa1n-l»/lare, România, frida lui vrea Anlnn și Gabriella en doi-nieilinl actual în Germania, Bonn 1, sieroenaafr nr. 192. Bertus Arpad. naaenl la daia de 16 mai 1961 în localitatea

  • rirenm, județul Satu Mare, România. fiul lui loan ai lcnnor

lvlaraareie on domlicillul actual în Germania, Bonn 1, siernenarir. nr. 192. Andreas waanier. nšlscut la daca de 3 aenienalaiie 1949 în sale lvlare. județul Sa/tu Mare. Bomanla, fiul lnr Johann al lvlaria. ru donririlinl aornal în Gen-ianca- zeci am Ebersbflrg. llinlereeiasaealr. nr. la. Varga Paola. năsçută la daia de 21 mai 1957 în Satu lvlara, județul Satu 11/iară. l=„ornania- iiia nl lvlilrloa Dominic și Mal:- balena, en damirliiul actual În Germania. Nnalnen. Kari Schurnaolreralr nr. ll, Baden-wiiriieninerg. vavilin Costică. născut La daca de e februarie 1959 în Galați, indeinl Galați, Bornania, fine lui Costică ai Vasilică, en domi. rilinl aoinal în Germania, Eren siddinglianaen. Heimeskampstr. nr. 5, preia Paderborn, waienier sanda. naaenra la ălzvla de 2 ianuarie lsiau în localiloiea Roman. județul Neamț. România. fiica lui calnearn Gheorghe și Elena, en domiciliul aelnal în Germania. Kitzingen. lzionilnofenalr. nr. îs. Weber Agaflfie Joeefa, născută La daca de 27 noiembrie 1941 în sibiu iuăețul sion- România, fiica ini Bnra Eugen-Aval» beri și Klara, en domiciliul aoinal în Germania, zvliinelren 70, 1-leiglholaar. nr. fm, an. 1-13. Bayern. 'rnolori lvlaria. născută la dala de 5 aenlernarie 1959 în looalllarea Barbaleșu. indețnl vîlcea. România. fiica ini Vasile ai Iuliana. en dcvmiciliul actual în Gernianla, Ingolstadt, Gyrnnaalnmarr. nr. 9. 'nind Doria Diete. născută la daia de 27 iunie 1962 în siglnirnara. județul lvlnrea. Bo-mania. iiia lui Flelschen Giinrer ai Ane-Liere, rn dnrniirilinl arina în Germania, Nürnberg, Rozlrenbnrgeracr. nr: 157. * 'ronlelr Kainarina, născulaă la data de ii nriombrie 1952 în Iooalilaiea Nocrich, județul Sibiu, România; lilea nl Freililirn Gealg ai lcailnarina, on domiciliul actual în Germania, Berliner Allee nl. 54- Bayern-Augsburg. Mullflfimu Dnlllra. născută la data de l5 ocemn/brie 1951 în București, România, fiica lui Mirea Minu și Floarea, cu dome Ciliul actuali în Gerlnaania, Düssêldorf, N0l'dS£'1'. ni". 95. , Becker Etleltrulla, născută la fibaia de 27 februarie 1956 în Iooallial/ea Carină, județul Suceava, România, nina lui 'renalliudvladilfuir Iosif sl Maria, cu domiciliul actual în Germanifl, Berlin, Murlzfinet Ringstr, nr. 4, Marzahñ. Bender' Matilda., născută la dala de 22 mai Iss în locali» lalea Brateiu, județul Sibiu, România, fiica lui Scheindt loan ai ioana on domiciliul actual în Germania, Berlin, iaramerarr. nr. ez. Tiersarien. Soare corina, născută la data de 24 mai 1970 în lmaiiiaoea Șarmflsr județul Mureș, Rolliârlia, fiica lui Făgărăsezmu Ionel ai Eleonora, rn dornioillnl actual în Geflnulla, oflenl>aen/lvlain, Elgenlieimacr. nr. 27, lrleaaen. Tamâș Tiberiu; născut la de/la de 31 auglmt 1958 în Bistrița, județul Bistrița»Nasal.l1'l, Românifl, fiul lui Alexandru și Elena, cn domiciliul aelnal în Germania, Niirnberg, Himere Marlrlarr. nr. 52. 'reea Petru Florin. naaenl la daca de 1 aeplernlarie 1997 în Timișflera, Județul Timiș, România, fiul lui Valeriu și Aurica, on domieilinl aelnal în Germania, l-loelilreirn/lvlain- selrwedenau. nr. loz, lleaaen. Defild Anna Ellsabstll, născută la data de 8 iullle M134 în localitatea Moravița. Deta. județul Timiș, România, fiica lui Keri loael ai Bliaaloeln, eu dornieilinl ancnail în Germania, lngolaiadr, Breaianeralr. nr. 15, Bavaria. Berger Maia, născută la data de 24 ianuarie 1961 în localiralea Zizin, Cludanovlța, județul carea-severin, România, fiica lui Brinzei Ioan și Ana, cu dcmlciliul alctllal în Germania. Taullriroiien/vila, l-looiralr. nr. Z-4, Erding. Roll Georg, născut la data de 18 ianuarie 1953 în Slblruj județul Sibiu, Romálnia- fiul lei Gheorghe ai Elraierina, an do« mllciliul actual în Germania, Göppingen-Jebenhanaen, Wa hofstr. nr, l. llleckKireeli liliana, născută la daia. de 15 august 19:12 în inoaliialea sînandrei, județul -efimia, România, fiica lei Janreit Nicolae și Eoarerlna, en domloilinl actual în Germania, Erlangen. Bayernacr. nr. 5. lširsch lvlilrai, naaenl la data de 18 *august 19911 în localitatea sînandrei, județul Timiș, România:iul lui Enric șl Ena, on domiciliul annual în Gefnnania, mrlanee-n, Bayer-nale. nr. 5. xielnnre Herbert, născut la daca de 27 iulie l9ă9 în looaiilavea Periam, județul Timiș, România, fiul nl Josef al Maria; en clomlicliliul arina în Germania, waldln-ainnre, Jol.srl-rromi» air. nr. 1A, Bayern. Kielonrg Iuga, naaenlă la data de 5 februarie 1959 în localilalea Tomnatic, județul Timis, România, lllioa nl Oberten loan ai lvlaria, en domiciliul animal în Germania, waldlrraibnrg, Joh.Schi<1-imhilde, cu domiciliul actual în Germania. Riirscenfeldbruck, renerhaussțr. nr. d. 1=ef.rusca maria. născută la daca de 13 mai 1942 în localitatea Dumbrava, județul Satu lvlare, Rămână fiica lui Strucz Mihai ai ana, cu domiciliul actual în Germania, Freiburg, Tiirlrenlouisslr. nr. el. laden-wiirițemberg. lierțanu lviarioara, născută la data de au iunie 1954 în sibiu, județul Sibiu, România, fiica lui Turcu iosif și silvia, cu domiciliul actual în Germania. offenbach, offenhachersir. nr, li. Herbert lase Verginia, născută la data de 13 ianuarie 1929 în craiova, județul Dolj, România, fiica lui Thomas și Wilhdrnine, cu domiciliul actual în Germania, ldeilbronn, Gonfried liellerațr. nr. 2 lvlen-leț Ural, născut la data de zs aprilie 1949 În Constanța, iudetul Constanta, România, fiul ltd order ai Neeimie, cu domiciliul actual în Germania, schweduoder, schiller-RingStr. nr. 80. Reiner Johann, nascnl la daia de 2 martie 1927 în localilalea lenauheim-1, județul Timiș, România, fiul lui Johann ai lvlaria, cu domiciliul actual în Germania, Karlsruhe 1, Kaiser Allee nr, 19, Baden-wiirlremherg. Renten flermlue, născută la daca de 22 martie 1919 în localitatea cristian, județul Sibiu, România. fiica lui 1-muller Ioan ai Maria, cu domiciliul actual în Germania, Mitterfecking. oberfeclrineerslr. nr. 7, lielheirn Stolz Renale, născută la data de s iunie 1952 în lomlllaiea România, fiica lui lldichael al sără. Mediaș, județul slblu, cu domiciliul actual în Gerrnania, Gros-Erau 2, Walierstladter wegscr. nr. aa. Still Rămân, Iliaflulula data de 13 septembrie 15255 în localitatea Mediaș, județul Sibiu, România, fiul lui B0nhi\ Roman și Anna, cu domiciliul actual în Clerrnal-119,161-os-Erau 2, Wallerstadler Wegstr. nr. 9 8. Schoger Ecaterina, născută la/daia de 15 iulie 1939- în 10123litatea Axente Sever, județul Sibiu, Eümănifi, Iiifia lui Juchum Michael și Susanna, cu domiciliul actual în Getaflaflă, A1-\g5< buxlg, Innere Fel'Str'. lalt. 14.1 schoger Daniel, naacuc la data de 30 aprilie 1935 în localilaiea Axente sever, județul Sibiu, România. fiul lui Daniel Și Kathălfiĭla, EII domiciliul actual în Germania. Augsburg. Innere Ulmerstr. nr. 14. Reis bauer Katharina, născută la data de 14 iulie 1994 în localitatea Nocrich-1, județul Sibiu, România, fiica lui Edling Thomas și Katharina, cu domiciliul actual în Geĭmafllfir Smdeiflgen 6, Sudetenstr. nr. 2, Böbllngen. Reisenauer' Johann, născut IB data de 6 augixst 19531 în Sibiu, județul sibiu, România, fiul lui Johann Ș1 Mana. țil domiciliul allhlâl în Germania, Sindelfingen G, Șufletellțâr. nr. 2, Biihllngen. lceil Maria, naacuca la daca de 3 noiembțle 1939 în sem lvlare, județul Satu Mare, România, fiica lui ciuleanu Vasile și Irina, cu domiciliul actual în Germania. Ellernu Kbnlssbergemr, nr. 5, Bad Segeberg.

5 MONITORUL Oficială AL ROMÂNIEI, PARTEA l.^Nr. 90 Cârstea lviircea, născut la dala de 16 iulie 1951 în localiiaiea Medias, județul sibiu, România, fiul lui Gheorghe și Aurelia, cu domiciliul actual în Germania„Kempten-Allgau, Bahnhofstr. nr. ss. Cristescu 'theil Victor, născut la daia de 2 iunie localitatea Tunari, secsoi-ul agricol Ilfov, România, Hariton ai Teodora. cu dcimiciliul actual în Germania, Jugehiieirn, Guțenbergsțu nr. 12, 1-messer. - Glob cornelia, niiscuua la data de 24 noiembrie locolițai/ea Moreni, județul dîmbovița România, f1ica lui lvloreanu Nicolae și Viorica; cu domiciliul actual în Germania, Rad-Vilbel 5, Gronau, Taunusriugsțr. nr. 22. ștefănescu Dana Maria, născută la dala de 25 mai lssildiu cu onr. 19. 19-14 în fiul lui 1946 în București, l«1oman1a,.fiica lui Faust ai ileana-Angela, miciliul actual în Germania, Mainz Vogelsbergsțr. Oprean Judițli înflborg, născut!-1 la daia de 15 august 1951 în localitatea Cisnadie, județul Sibiu. România. fiica lui Böbm ohio Joliann și Ingeborg, cu domiciliul actual în Germania, waldlrraiburg, Anton Giiniher weesir. nr. 14. lliliihldori, Oprean Mircea. născut la dam de zi octombrie 1956 În localitatea sâncel, județul Alba, România. fiul lui Zaharie și Ana, cu domiciliul actual în Germania, Waldkraiburg, Anton Giininer wegațr. nr. 14, Mtihldnrt. Eremia Vfileontina.. născută la Clâlâa de 1 Sčiâtemhrie 1928 în lucalilatea Sulina, județul Tulcea, România, fiica lui Eremia Anton și Elisaheh, cu tlomiclliul actual 111 Suedia, Götebore. Salvlagatan nr. 12. 424 40 Angered. Bunei Adelheid, născută la data de 3 august 1957 în lucalițațea Anina, județul Caraș-Severin. România. fiica lui Heinlricll Ahm-1 și Mariaăarbarn, cu domiciliul actual în Germania, ldemhui-g șo, eamernannair. nr. 21. Csêtey ioana, născută la data de 29 martie 1927 în localilațea Lugoj, județul Timiș, România, fiica lui Gustav-Frâna și Aloizid, cu domiciliul actual în Germania Kemnlen, Kaufbeurersțr. nr. 5. soi-dei Rareș, născut la data de 19 septembrie 1911 în Arad, județul Arad, România, fiul lui Valeriu și Livia, cu dorniciliul actual în Germania, 1-lolaeerlingen. laulolenslr. nr. 52/4. laden-wiiiilembers. f l-*urdu Denișă, născută la dala de 29 ianuarie 1951 în Brașov, județul Brașov, România. fiica lui Nuțu Silviu și Georgeta, co domiciliul actual în Germania, Worms asro, Pfaueniorsțr. nr. 9, Rbeioland-Pală rlirsch Josef. născut la daca de zi oclombr-le 1954 în localiiaiea T. Vladimirescu, județul Arad. România. fiul lui Hein. rich și lzlisabeța, cu domiciliul actual în Gennania, Ludivigsliaien, waseausir. nr. 15. Gunesch Emilia Rusa, născută la dala de 26 februarie 1932 fiica lui în localitatea Rasnov, județul Brașov, România. Balthes Heinrich al Rosa, cu domiciliul actual în Germania, dachau, siebcnbureensrr.. nr. zl. Molilavan Gavril, născut la data de 26 martie 1951 în 10Vasile și caliiațea uloacoa, județul Cluj, România, fiul lui Maria, cu domiciliul actual în Germania, Munchen 10. Balerbrunnerain nr. 14. meci Petru, născut la dala de 5 octombrie 1931 în localiiațea Laslau lvllc, județul mures. România. fiul lui Ștefan și Sără, cu domiciliul actual în Germania, Stuttgart. Heumaden. Pfennigaclțerstr. nr. 11. Dàrlău Petrea. născut la daca de 23 marile 11152 în localitatea Lucacesli. județul Jaacau. România, fiul lui” lon și Angelica, cu domiciliul actual în Germaniațmirnbere. Gerbersir. -nr. 15. lsalioa Carolina. născută la dala de lo septembrie 1931 în localitatea Măureni, județul caras-severin, România. fiica lui Hastrelter.roaef și Barbara, cu domiciliul actual în Germania, Bruchfil. Bahnofsir. nr. 24. santo Adriana, născută la dala de '24 ianuarie 1951 în localitatea săcele, județul Brașov, România, fiica lui Schulunschi Constantin ai Aurica, cu domiciliul oclual în Germania, offenbach/Main. oberhoiaer. nr. lo, llessen. Drăghici lon. născut le daca de 21 seniembrie less în localitatea Rupea, județul Brașov, Romanlafciul lui Gheorghe și lvlaria. cu domiciliul actual în Suedia, lvfaimd, Dloâsborgsgalan nr 2c, lualmöhua. Oprescu Ecaterina, născută la data de 24 februarie 1953 în București, România fiica lui țefanescu lon și Eca crina 1 S - 1. cu domiciliul actual în Germania, Kirchhain/Buxghnlz, Linden- þlatzstr. nr, 11, - onea cornelia, născută la daia de 14 seniembne 1937 în localitatea Brădiceni. județul Gorj, România, fiica lor poieni. viu Vasile al Constanța, cu domiciliul aocual în Germania, Bonn ssop 1, Kălnstr. nr. 449. Jakab lsdiih, naacuia la' dam de 1 ianuarie 1970 în București, România, fiica lui Emeric și Valeria, cu domiciliul anr. 5, essen. tual în German1ia,'Offenbach/Main, Liiwensțr. I-Iulie Joliann. născut la daca de H aprilie 1934 în sibiu, județul sibiu, Roruania, fiul lui Thomas și sofia. cu domiciliu: lacțuăl în Germania, cadolzburs, I-liniern Balinhotsir. nr., ur.

  • iluiier Anna. născută la data de 22 aprilie lada în localițaiea lvlarpod, județul sibiu, România. fiica lui Dengel

Michael și Anna, cu domiciliul actual în Germania, cadolzburg, Hlntern uahhhofsir. nr. 1. Fürth. Kovacs ștefan, născut la daca de 25 ianuarie 1997 în Brașov, județul Brașov, România, fiul lui Laszlo și Elena. cu domiciliul actual în Germania, Unțerschleissbeim, Yalxeiuir. ur. 1, Mlincnen. Rădulescu Ghilă, născut la daia de 24 decembrie 1959 în localitatea Lugoj, județul Timis, România, fiul lui Ion și Ana, cu domiciliul actual în Gen-nania, Allenliirohen, LenzbacherWešfll-I”. n1`. 8. seifuri Magdalena, născută la dala de 24 ianuarie 1939 în localiiațea T. Vladimirescu, județul Arad, România. fiica lui Rauchbauer Michael ai Eva. cu domiciliul actual în Gel-mania. lngolsțadț, Pichțersțr. nr,:5. seiieri Josef, născut la data de 22 iulie 19:45 în localitatea 'lt Vladimirescu, județul Arad, România. fiul lui Paul și Elisabeth, cu domiciliul actual în Germania. lnsolsiadi. ricbțesțr. nr. as. . Wagner Bilrbel. născută la data de 18 ianuarie 1964 în locaș litatea Rupea, județul Brașov. România, fiica lui Karl și Anneliese, cu domidliul actual în Germania, lviarsberg, Marienstr. nr. 2, Ncrdrheim-wesțialen. Kumieș xrlmhild, nascuul la daia de 21 aprilie 1as2 în Brașov, județul Brașov, România fiica lui Petru și Ana. cu domiciliul actual în Germania, Niirnbere 19, lzscbensțr. nr. a, Bavaria Szabo Andrei, născut la data de lfi mai 1953 în Brașov, ÎUČGÎU1 Bl'350Vi Rfimania. fil-ll lui Andrei și Iuliana. cu domiciliul actual în Gennaxlia. Lörrach 7, Grossmannst1'- nr. 3. Lor-iso Valerica. născută la daca de 14 mai 1956 în localitatea Tanacu, județul Vaslui, România. fiica lui Neacsu vasile și Vela, cu domiciliul aciuai în Germania, lleidenbeim, Gl2l§Čü'WêStT. nl”. 1. ` lviilrosowiisch Pețer, născut la dala de 31 ianuarie 1931 în localiiaiee Niichidurf, județul Timiș, România-liul lui Georg și Magdalena. cu domiciliul actual în Germania, Reutlingen, Gustav schwebsir. ur. 4. lvlilrosowiiach Magdalena. născută la daca de 21 decembrie 1932 în localiuațea Nițchidorf iudecul frirnia, România, fiica lui Lang lovit și lullana. cu domiciliul actual în Germania, Reuilingcn. Gustav-Schwabstr. nr. 4 Jager' Katharina, născută la data de 24 noiembrie 1928 în localitatea Sirltana. Județul Arad. România, fiica lui Scherer' Andreas Și Barbara. cu domiciliul actual în Germania, Augsburg,- Sdlillstr. nl". B0 G/48. relrnilr Eberhard loan Costa, născut la daca de 14 decenibrie 1951 în Tlmisoaia. județul Timis, România. fiul lui Eberhard ilellrrled Hâns și Ecaterina, cu domldliul actual în Germania. Ordine, Bajuwarenstr. nr. 2. relmilr Ilona, născută la daia de la septembrie 1958 în localitatea Goicea, județul Dolj. România, fiica lui Craciunoiu Marin și Filotia. cu domiciliul actual în Germania, Erding, laajuwarensțr. nr. 3. Bertleff agri, naseuc la dala de za,mal issa în localiiaiea Șercaia, județul Brașov, România. ii.l1'lu.| Reinhold și Elsa, cu domiciliul actual în Germania, Augsburg, Neuburgerațr. nr. ial. Giünti Nicoleta, născufi la data de G decenlllrie 1963 în Pitești, județul Argeș, România, fiica lui Călinescu Valeriu Și Domnica, cu domiciliul actual în Germania. Niirnberg 1, Rosenâălsti". nr. 33, Bfliern. . Humller Sără, născută la data de 11 iunie 1927 în lücalilatea Fiser, județul Brașov. România. fiica lui Mihail și sără, cu domiciliul actual în Germania, Bietiglleim-Bissingen- W0bach< str. ur. 85, Ludwigsburg-g.

MONITORUL OFICIAL AL României, PARTEA I, Nr, 90 7 Krarunilc Lăură, născută la dată de z februarie illes în Brancu, județul laraauv, România, fiica lui Lcvaaz Bela și irina, cu domiciliul actual în Germania, Salzwedel, Gamannr, le, Magdeburg- - Lantzinger Renale, născută la daia de za ianuarie ssv în Arad, județul Arad, lunnania, fiica lui Ji-igor Francisc ai -rel-seria, cu domiciliul actual în Germania; Stuttgart, Abelscerearr. nr. 44, Baden-wiimeinlaerg. - Scheel Maria, născută la daca de 1 aprilie 1954 în localitatea Ghețanl. județul Mureș, ncmania, fiica lui Panica vasile și Lucreția. cu domiciliul actual în Germania. laergiacli Gladbach, lauclirniililenalr. nr. 12, lzlrelniacn Bergiacner. sclaeel Gllnllier lvzarlin, naacuf Ia dala de 13 august 1953 În lccalifa-am slgnlanaru județul Mureș, Românie, fiul lui lvlarlln al Garda Hedwig, cu domiciliul actual în Germania, laĭgiccn Gladcacli, laucnmillalenalr, nr. 12, Rneiniacl. Bergisch el”. Knueluch Mana, născută la daca de 24 mai 1931 în localitatea Anina, județul carașseverin, România, fiica lui.luaif ai Francisca, cu dcnaicillul actual în Germania, waldlcrailiura rrcnpaueralr. nr. 29:11. lvlulildcrf/Lun. Kuljerlaiir Adolf, naacul la daca de ai mai lalea seeierdcrf-Anina, judelurcaraj-severin, - lui Ștefan și Ana, cu dclnicillul actual în Germania, krefeld, oil-wallalr. nr. 125, N-w. Kubertsâk Beta, născută la daca de 5 iulie 1936 în localitatea Steierdorf-Anina, județul caraeascverin, România, fiica lui Krippner Adalbert sl Bel-la, cu domiciliul actual în Germania, krefeld. Ostwallsâr. nr. 125 N-w, ouiliazeanu uliana Ioana, născută la data de za octombrie im în Bncumșfi. România fiica lui Căpșun Alexandru al Alexandrina, cu dcniiciliul actual în Germania Aulendorf. al-iinlacl- nr. 7, Baden-wiirllemnere. Lecca Agneta nica. născută la daia de ce septembrie 1954 în Iocalitama odcrliei, județul Harghita, România, fiica lui Orban Andrei lui: și daca Agneta, cu dcinlclliul actual în Germania, Gauting. Bannnefalr. nr. zs, slarnuerg-Bayern Lecca Georg, născut la dala de 1 ille lasă în lcmlilnlea Gheorgheni, județul l-lareniia, România, fiul” lui Gheorghe el num irina, cu dun-.ciliul actual în Germania. Gauiina laalmncfarr. nr. 25, slarnberg-Bayern. , Kleinpeaer Jnnann, naacul La data de 26 deceniul-ie llrlo în Arad, județul Arad, România, fiul lui Gheorghe ei-Aguec, cu domiciliul actual în Germania, Durmersheim, Granzacr. nr. az, Karlarune. line Melinda, născută la daia de ao decembrie 1961 În Cluj-Napoca, județul Cluj, România. fiica lui Rigmanyi Alexandru și Eva, cu duruiciliul actual în Germania, llanau., Allan- nr. ls, neaaen. Kunz Katharina, naacuca la dala de 18 iunie asas în localitatea Giarmata, județul Tirnia, România, fiica lui Preclaer lviarlin și lazliaauelli, cu dul-niciliul actual în Gen-.ani. wliraliurg, Llinemlrurgcrair. un a. Kunz Nikolaus, născut la daia de za august 1935 în lucaliralea Geam-lala, județul Timiș, România, fiul lui.lcliann și Margareta, cu domiciliul actual în Germania. wlirrcurg, Liinauburgernlr. nr. ll. Kuhn Alt-red. naacuf la daca de za ianuarie 1959 în localitatea signiacara, județul Marș. xemania, fiul iul Alfred Julius ai Lenke, cu domiciliul actual în Germania,-S1:\lt1art, ll/liefanfeldalr. nr. flux, Baden-Würtbemberg. f Helch l-leinricll născut la data de za septembrie 1959 în localitatea Bara, județul lvlurec. România f-iul lui Michael și Elice, cu dumicillul actual în Gerxnania. Nümberg vo, zweigair, nr. 12. Rclli l-lilia suflă, naacufa la daca de 4 maniu 1954 în lncailaiea anuală. județul sibiu România. fiica lui Gabel lvlinall ai Ana, cu dcniicl-liul actual în Germania, Goppingen-Jebennauaen, waldeclrllcfalr, nr. l. Șindrilaru Măr-la. născută la daca de 14 iunie 1949 în lccaliialea Cislău, ludelul Buzău. România, fiica lui Nicolae sl 1942 în 106811Românifi [iul Alexandrina, cu domiciliul actual în Germania, Hattingenflj Nm-dar. nr. se. .ludilli Tancdy, născulñ la dala de 2 septembrie lase în lncaliial/ca Tășnad, județul Satu, Mare, România, fiica lui Luca-Otto ai ileana cu domiciliul actual în Germania. wcecnleracacn s, scnllleracr. nr. 2, Main-Kinzig-Kreis, neraen. regla; lnaif, născut la daca dé*l3 iulie 'mun în localitatea suna județul Alba. România, fiul lui.Iosif ai Susana., cu di» miciliul actual în Gemiania, Fuiln, nafzneralr. nr.*9. Bayern. Teglas Ecaterina, nllacuca la daca de 22 iulie lasă în lccalifacea Sona, județul Alba. România, fiica lui Knnnerln Martin și Ecaterina, cu drunjcillul actual în Germania, mirila.:l-laezneralr. nr. u, Bayern, C°€°$ Ghwrzhe. născut la data de 16 martie 19:45 în lçcaliialea vlccvu de Sus, județul suceava, lianianla fiul j.,; ilia și Maria, cu dcmjclllul.actual hi Lucina. Wlén Wald. gaaaealn nr. la/l-1. ' pap Tibor. născut la dala de 24 deceniu-ie 1901 în l-luneduara, județul Huuedcaca, lilumanla fiul lui Ioan și suflă, cu dgšnlciliul actual în olanda, Den llaag, l-lerrnanceaferalr. nr. 4. Hlfiăflü Elisabeta. Tlăăülllă la data flê 7 iulie 1944 Î11 lüflfili. alcaz lilimlâicu lfilšâa. județul vâlcea, România, fiica lui araueaoa11save,l:\lei'1'l tu, r-ma Karbruhe, Karl-F'löserst1'.m. 9, om am ac al în Ge ma' Hllnbășan Erika, născută la daca de za eaalemlj.-le lași în lccnlilalca laalcaciu, județul Alba, licrnania, fiica un final. Mariș, cu donllciliul actual în Germania. Neualung, Ludwig. Sir; DT, M, Altöiffiflț Hérbêft HEÎĂTLDJ Ilse, YIĂSCLWĂ 13 dala de 17 i\11I'll.18 1960 în lccalllafaa Cisnădie. județul sililu, lilumania, fiica lui Artur nana și llae Verginia, cu domiciliul actual în Germania, neilnrcnn, Gcllfried-Kelleralr, nr. z - Hnleiler Eduard Johann, naacuc la dala de 18 nu-lie lase în Bala luare, județul Maramuta, România, fiul lui Ioan ai 'rel-eia, cu durulcillul actual în Germania, Elmenhorst, Man. l'13g&11Sl!`. 112. 12, Sl0l'll1B!'l'l. Lăuuaia Liviu, nlsacuz la daca de la lunile mo la Satu Mare, județul Satu luare, România, fiul lui Glaein-ilie ai Eva, cu domiciliul actual în Germania, Freilaaaing, Lândenstn nr. 2, Berchceagadener-Land. Varga Adaluerl, naacul la dala de.1s ianuarie ma în lccaliualea latină, anuală, fiul lui Iosif ai Saña, cu dcmiciuul 3Cel\El Id GEKTXISYKĂB, Dl.Sf,ElllBl1S!l'1, E\l1'lde'S!tl`. III. 23, Main- 'raulrer-Rela varga Maria, născută la dala de 18 ianuarie fals în lacalltntea campulung de rica, județul mai-arnurea, ncmanla, fiica l\.\l lVlEl'1dlfSCl1 Iosif Și Maria, CU domiciliul Efifllal În Géiâllăă- 11.15, Qšlčliâlêlllăñfl, BUHĂESSČI. 1'|1'. 23, Main-Taflber-Kffiă. Vârf annarcaria, naacula la data de 27 neiernnrie lua în localitatea *sielleiu lvlarrnaliei, județul luaramul-aa, naruanla, fiica lui Adalaerf ai lvlaria, cu dcrnlclliul actual în Germania, ÎDÎSČGIHBUSQI1, Bülldêsăiâf. Dl”, 23, Li-1111-Tfl\.1b€l`^1{l`€ll. Raâschel' Gllnthet, născut la dala de 5 martie 1937 în 10ralilalea neeliin, județul liduree, România, fiul lui 'rama ai llermina cu domiciliul actual în Germania, În-nl»erg- Nunnenbeckstr, nr. 21 A. Ratschei' Terelifl, născută la dam de 18 ianuarie 1931 în localitatea Pi-lulgni-Șoimeni, județul Harghita, Rdm11ia- fiica lui Kelemen Iosif și Maria, cu domiciliul actual în Germania, Nütnbetg, Nunnenbeckstr. nr: 21 A, Ricini Anton, născut la daia de 26 august 1919 în localitatea Lunca de IDS. Îudetul Harghita, Rnmănla, flul.lui Carol Și Elisabeta, Cu domiciliul actual în Germania, Münster, Welsenburgstr. nr. 34. N,W. Sălard Fivia, născută la data de 20 lflnualie 1953 în l0Calitatea Grănlceșki, județul Sute-BVB. Rbtnânia, fiica lui MON- sân Gheorghe al Tranșafiră, cu domiciliul actual în Germania, samuel-a zullnelair. nr. 61, liayern. Solnmayel' Erich Franz. nafiscut la data de G iflnuare 1961 în localitatea Carei. județul Satu Mare, România, filll lui Franz și rene-Ida, cu domiciliul actual în Gerrnània. Sandhausčn, Eéethflvensizrl nr. 4, Rhein-Nedrar-Kreis. Stancu Gabriela, născută la data de 21 septembrie 11968 în Timișüflră, județul Tirniș. România, fiica lui Mihai Iun Și Maria, cu domiciliul actual în Germallia, Becklnn-Warendorf, Neuebeckunfinerstr, nr. 114. Sauer Maria, năšculă la data de 29 iunie 1955 în localitatea Sinmartin, județul Harghita. România. fiica lui Vefâă Andrei Și Margareta, cu domiciliul achlal în Germania, Niirnbeifg, Kfitmvangersâr. nr. 123. Stoicovici Mircea, născut la data de 10 septembrie 1955 în lomlitatea Șocul, județul Carasfševetin, România, fiul lui Alfixandhl Și lllowlia. cfl dümicâlinl actual 111 Germiinla. Aschaffenburg, Fabrikstr. nr, 43. Bayern. Jager Ana, născută la data de 28 noiembrie 1938 în lizczllihtea Galșa. județul Arad, Runlănia. fiica lui Ștefan sl Anfl- cu dmniciliul actual în Gennalzllia, Mönchangladbach 3. Wiedemannštr. nr. 2, Hönig Harald Rolf, născut la data de 2li aprilie 1970 îți localitatea Reșița, județul Cața-Severin, Rnmâhia, fiul lui Rudolf și Lucia. cu domiciliul actual în G°t'mâna-1. Külăpêhhelm, Friedrichstr. nr. 68, Rastatt-Baden-Iirflamberg.

3 MONITORUL OFICIAL AL Ottuhal lua, născut la data de 20 aprilie N48 în București, România, fiul lui Cristescu Mircea și ^Anexând.rina, eu dumihlllul atiual în Gerlnania, Stuttgart 40, Suttnerstr, nr. ll). Kielfl Iüaif Cămil, născut la data de 25 0ctDmb1'ie 1947 în lficalitatea Băița, județul Bihor, Rümăliia, fiul lui lusia și Elena Maria, cu C10l'mClllul actual în Germania, Euskirchen, Franz Sestefstr. nr. 55. l-ruianu Octav Laurențiu, născubla data de 18 lebrllarie l970 în Piatra-Neamț, județul Neamț, România, fiul lui Octav» Vin și Elisabeta, Cu domiciliul actual în Germania, Karlsruhe 21, Karl-Flbselštr. nr. 9, Baden-Wiirttemberg Bunei Ioan Vântu., născut la data de 28 februarie 1950 în localitatea zăvoi, județul cafașfsm/erau, România, fiul lui Luca și Maria, cu domiciliul actual în Geliĭlallia, Helrlburg 90, Bdrnelâlahnstr. nr. 21. Grea Gheorghe, năšcut la data de 13 nülembrie 1926 în lricalitatea Riciu, județul ll/iurea, România, fiul lui Golcea Maria, cu domiciliul actual în Suedia, Malmi, Kankatgatarl nr. 34. Mnmianu Liviu, născut la data de 15 mai 1955 în Ploiești. județul Pl-anevu, Remăuia, fiul lui Moroianu Agripina, eu domiciliul actual în Gerlnanla, Berlin 44, Reuterstr. nr. 56. Olteanu Mircea, născut la data de 14 iunie l95S în București; n„mai-ua, fiul iul Grigore și Tudora, eu domiciliul actual în Austria, Wien, Schmlâergassestr. l1l', 35/ll. Penclule-cu Cristian HOria, rlăsCut la data de 19 decembrie 1920 în București, România, (iul lui Petre și Flütica, Cu domiciliul actual în Getlhanla, Reich1bachir, Karl Ebchelmanuela. nr. 22, ci-iemnitz. - T1912 Edmund Cristi, născut la data de 3 iunie 1954 în București, România, fiul lui Stăuciulššcu Nicolae Și Petruța, cu domiciliul actual în`Ge!'manea, München, Tegernseeilandštl. nr. 185 a. Kale Cornel, născut la data de 7 februarie tau:-u Caracal, județul on, România. fiul lui Și Viorica, cu dbmitiliul actual în Germania, Schalllewegstr. nr. 9c. Bolii Ileana, născută la dala de 9 aprilie Napoca, județul cluj, România, fiica lui Iuliu lâiiciliul actual în Suedia, Granbacksv 5, li!5 45 Tyreăü. Fatblfa Benedict, născut la data de 25 septembrie 1964 inlvcalitatee valea Times, județul Biliar, România, fiul lui Andrei și Margareta, cu domiciliul actual în Republica F6derativă Cehă și Slovacă. Jablorlica, Ul. Svăiojanska C. l39. olfr, Senica.

  • Sutură Andrei, născut la data de 3 aprilie 1959 în locali«

tatea Valea Târnei, județul Blhci, Rürnânia, fiul lui Andrei și Margareta, Cu domiciliul actual în Republica Federativă cehă și Slovacă, erezuva, Pad. Bradlom ur. «m/ai. Natura Ana, hüătută la data de li februarie 1955 în localitatea Luncșoara, Aleșd, județul șum, România, fileu lui Lucian Mihai și Irina, cu domiciliul actual în Republica Federativă Cehă și Slovacă, Br€20Va, Pod. Bradlorn nr. 417/31. Lașac Elisabeta, născută la data de 21 martie 1965 în localitatea șii-lieu, Aleșd, județul Bihor, România, fiica lui comun Andrei Și Terezia, cu domiciliul actual în Republica Federativă Cehă Și Slovacă, OKR, Senica, Rnvelnskn nr. C. 83. Lașac Andrei, născut la data de 8 alârilie 1961 în localitatea Șinteu, Aleșd, județul Bihor, România, țiul lui fosil și Maria, cu domiciliul actual în Republica Fedetatlvă Cehă și Slwacă, Bovensku C. 83, OKR Senica. Hüvaneti Francisc, născut la data de 4 Septembrie 1959 în lecalitahea sii-meu, Aleșd, Județul Fiz-mr, România, fiul lui loan și Ana, cu domiciliul actual în Republica Federativă Cehă Și Slovacă, Plaveclqf Mikulaiș nr. 282, Senica. Hbvanetî Francisca, născută la data de 12 ianuarie 1953 în localitatea Luneșc-ara, județul Bihor, România, fiica lui Albert Maras și Anna, cu domiciliul actual în Republica Federativă Cehă și Sim/altă, Plavecky Nhkulaș nr. 282, Senica. Gudumac Irina, născută la data de 12 ianuarie 1954111 București, România, floca lui Valentin și Liudmilafl., Cu domiciliul actual în Se-dia, Casaflstr. nr. 14, C/0 Lanisün UM:- lanlis Varby. ' Koluuvari Ferenc, născut la dam de 13 ialluzllie 1989 în Îcalitatea Sfîntu Gheorghe, județul Covasna, R/Ornănia, fiul lui Ferenc și Arma. cu dbmicillul actual în Suedia. Elfiv, Tabelundsvagenstr. nr, 7, Kolozsvari Anna, născută la data de 14 mai 1945 în lucalicucea sfîntu Gheorghe, județul Covasna, România fiîea- lui Boldizsar Lzlăr Și Borbala, Cu ddmiclliul actual în Suedia, Esibv, Tabeluri/dsvagenstr. nr. 7. Köble Media, născută la dala de 31 ianuarie 1953 în ClujNapoca, județul Cluj, România, fiice lui. Biro Adaiben. și Baza, cu domiciliul actual în Suedia, Nlalmö, Kattsundsgatan nr. la 1951 în localiPutlaru Horia Dortmund 14. 1957 în Cluj' Și Ida, cu duROMANIEI, PARTEA 1. Nr. 90 'rul-ue Lucia Georgeta, născut: la data de 19 iulie im în Satu li/iară, județul Satu Mare, România, fiica lui Todica Zaharia și im-ia, eu domiciliul actual În suedia. ivraimö, Fülksangs. nr. 153. ' Roni Silvia, riăscutá la dala de 26 ianuarie 1957 în localitatea Paltimș, Județul BDT/Dani. România. fiica l\ii Palarnariu Petre și Elena, cu domiciliul actual în suedia, xzsping 131, Nlblilesbzickevslr. nr. 3113. Salamon Stoica Eva, născută la data de 18 martie 1942 în Tirgu Mureș, județul Mureș, România, fiica lui Sztojka Josef și Amalia, eu domiciliul actual în suedia, Ljungby, Berca« gata nr. 10 B, Krurlüberg. Marinescu Aurelia, născută la daia de 17 februarie 1934 în lücalltatea Roșiori, județul Brăila, România, fiica lui Îĭl. manu Rădu și Aneta, cu domiciliul actual în Suedia, Södertălj, Parkgatan nr. 17, Stockholm. ' Marinescu Mihail, născut la-data de 15 decembrie'19)27 în localitatea cofbeanea, județul Marin și Rada, cu domiciliul Parkgalarl nr. 17, Stockholm. Talaba Bratoi, născut la data unirea Rădești, județul Galați, Frasina, cu domiciliul actual în Târg nr. E. Stipcmlici Anton, născut la data de 12 iulie 1943 în rești, România, țiul lui Vițfll* și Petra, cu domiciliul în Germania, Offenbach, Gartefnleldstr. nr. 2, Hessext Ștefan Mazfln, născut la data de 9 decembrie 1929 în têști, România, fiul lui Niculae Șl Stana, cu domiciliul în Germania, Offenbach/Main, Kfiifftstr. nr. 17. Kelemen istvan, născut la data de 2 ianuarie 1945 în local litatea Ojdula, județul Covasna, Rnmăuia, fiul lui Istvan sl Ai-ma, cu domiciliul actual în Germania, Nllmberg, GustavAdnlfstr. nr. 61. Olt Tiberiu, născut la data de 4 aprllle 1950 în-Miercureaciuc, județul Harghita, România, fiul lui Gaza și liliana, eu domiciliul, actual în Germania, Khan 80, Rodĭfeldstr, nr. 29. Szabö imre, născut la data de ll februarie 1944 în ClujNapoca, județul. Cod, România, fiul lui Gyula și Margit, cu domiciliul actual în Ge!1'!\a.nia, Frellasslhg, Sudeten Plat2Srl'. nr. 4. ' Olesch Harald Heinfifill, flsăcui la data de 9 aušuat 1952 în Timișoara, județul Timiș, România, fiul lui Alexandru Eduard Și Terezia, cu domiciliul actual în Germania, Ll'Chain/`Butghu1Z, Lindenplatzstr. hr. 11. 0bil.vișteanu Daniel, născut la dala de 2 mai 1960 în București, România, fiul lui Gheorghe Și Maria, cu domiciliul actual în Gel11ani,-Ulei1do1.'£, Brflhlstr. nr. 7, Badenfwürtten-berg. e Herlea Carmen, născută la data de 15 martie 1955 în lucalltatea Făget, județul Timiș, România, fiica lui Herlüi R0muls și Maria, cu domlclllul actual în Germania, Zimdod 8502, Nflrnbergersü. ni". 9. Slatluclki Antnh, născut la data de 19 septembrie 1955 Îl! lucfllitatea Eelliug, județul Satu Mâra, Rürnănia, fiul lui Adalbert și lVLat&ai*eta, cu domiciliul actual în Gerrnania, Nlfliiigen, Neuffenerstr. nr.-5, Esslingen. Berger Norbert, năšcut la data de ll mai 1955, în locali tatea Steierdorf-Anina. județul Caraș-Severin, România, fiul lui Ioan-Matei Și Maria, cu domiciliul. actual în Germania, 'l`a\1lii'c11e1'nils, Hochstr. nr. 2-4. Erding. Olteanu zenĭlaurean, născut la data de 14 august ma în Sibiu, județul Sibiu, România,:im iul lui-i și Minerva, eu domiciliul actual lu Gen-nania„ Coppenbrügge l, Postwegstt. af. ss, Krems i-temerii. Diuizegi Attilaiăzmdor, „ăseut la data de rr maniu im în Zalău, județul Sălaj, România, fiul lui Attila și Aurora. cu domiciliul actual în Suedia, Slröllde, Lillegardsvăgen nr. 1 B, Skaraburgslăn. Dioszegi Eva Marta, născută la data de 3 februarie 1964 în zalau, județul Sălaj, România, fiica lui Gergely Francisc și Rozalia, cu domiciliul actual în Suedia, Sküvde, Lillegardsvăgen nr. 1B, Skataburgslăn. Dragoman Ion Sorinel, na.SL*\.lt la data de 14 iunie 1950 în Sibiu, județul Sibiu, Rol'\ani, fiul lui Gheorghe și Emilia, cu d0miciliul-8Actual în Suedia, Göteborg-Kallered: Vümmedalsvilgen nr. ias. Birtalan Lăzi0, născut la d-ata de 5 martie M143 în locali- .lățea Zăbala, județul Cüvesna, România, fiul lui Istvan Și llfina, cu dünliciliul actual în Suedia, Lund, Hana*Grâlndstl'. ne 34/B, Maimaiuuiăn. Giurgiu, Burnânia, fiul lui actual în Suedia Sóderfàlje. de 10 februarie im în local România, fiul lui iancu și suedia, smexlmizu, Fiskmra Bucuactual Bucuactual

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I, Nr. 90 9 'rimiras Bogdan, ndacut la data de 14 marile lasă în con. atenta, județul Constanța, România, fiul lui Cărlănesnu ionel sl Gabriela, cu domiciliul actual în Suedia, Holland, Kaprifol. vagenatr. nr. 3/A. - ` Dogaru lvleloaina, născută la data de zi anrilieflszl invocă. litatea Vârful clmnului, Dorohoi, județul Botoșani, România fiica lui usturoi Dumitru ai Elena, cu domiciliul actual în suedia, lvlalrnn, N. slroleatan nr. îs. - Petrenco Petre. născut la data de 24 august 1941 în luccli. tatea Caracal, județul Olt, România. fiul lui Radian și irina. cu domiciliul actual în Suedia, Nydalavaeencn-. ur. 24 c, gsm vdrjo. Nica Angliei. născut la data de 17 februarie load în localitatea cogealac, județul Constanța, România, fiul lui Ilie și vanelielita, cu domiciliul actual în suedia, Klocirartorpsgafan nr. 2:i c. vasteras. Nicolae Voican, născut- la data de lu noiembrie 1953 în localitatea Ciclova Romana, județul cal-aș.severin. România. fii-l lui Nicolae și Anastasia, cu dornlciliul anual în Germania. Iii-nberg, Unterer Bergarier Platz nr. lo. - secara Monica Daniela. născută la data de 4 iunie 1951 în Brașov, județul Brașov, România. fiica lui Ion ai Elena. cu domiciliul actual în Germania, Aidlineen, Badstr. nr. 45, Btțbllngen. Nastasă loan, născut la data de 22 martie 1952 în localitatea Agăș,.județul Bacău, România, fiul lui Ianus sl Aristita, cu domiciliul actual în Gemnanla, Dresden. Alernanneriatr. nr ii. zlilis Dorina, născută la data de 2 octombrie iezii în oradea. județul Bilbor, România. fiica lui Paul și ileana. cu domiciliul actual în Germania, l-lattirigen, lsalinliofstr. nr. 67. Albert Tibor. născut la daia de 14 februarie less în localitatea Cristuru Secuiesc, județul Harenila. România, fiul lui Ludovic ai luclya. cu domiciliul actual în suedia. Liuneby, Ronnasvagenstr. nr. 52, sii as. Țurcanu Aristotel, născut la dala de l iulie lsiiii în localitatea saveni, județul Botoșani. România, fiul lui Ioan ai Theodora, cu domiciliul lădudl în Germania, Heckentllhstr. nr. ti, wieatnal. i - Ciobanu George, născut la data de 20 februarie 1955 în '|0Ca1itaiea Casfranbvld, județul Dolj. România, fiul lui lofi Șl Maria, Cu domiciliul anual în Germania, Freiburg, Hermann nerderatr. nr. s. ` Băncilă Zennbie, născut la data de 22 iulie 1916 În localitatea Rinlnicu Vilcea, județul Vilcea, România. fiul lui zenobieisl Maria. cu domiciliul actual în Germania, Leverlruaen 1. steel-waldstr. nr. zs. Băncilă Olga. născută la data de 29 safptembrie 1917 în localitatea Tarutino, Cetatea Albă, Basarabia. fiica lui Butler Daniel ai Rovine, cu domiciliul actual în Germania, Leverkusen l, stegcrnvaldstr, ur. de. Bogdan Dacia-Madalina.carmen, născută la data de ao mal 1952 în București, România, fiica lui Florescu Aureliu și Mariana, cu domiciliul actual în Germania, Gumrnersbacli; Taubenwegatr. nr. 4 A. Bogdan Gabriel născut la data de 19 februane mii în București, România, fiul lui Sergiu și Maria, cu domiciliul actual în Germania. Gumrnersbadi, Taunenweesir, ni- 4A, Oberbergischen kreis. - Bertolr Liana Daniela, născută la data de za septembrie less în localitatea ocna lvlureeului, județul Alba. România. fiica lui Vicol Rădu și Nina, cudomiciliul actual în Germaniá. Eautzen, Kurt»Pct-inlekstr, nr. 20, nreaden. - Blană Friedrich. născut la data de 31 august 1941 în loca. litatea Jidvei, județul Alba, România, fiul lui loan și Reghina orendi. cu domiciliul actual În Germania, lzberswalde, Heidestr, nr. 3, Frankfurt. Bluoss Margareta, născută la data de 19 octombrie 1916 În localitatea cilnic. județul Alba. România. fiica lui Kremer' Toma ai Maria, cu domiciliul actual în Germania, Riiliradcif, Maxim Gorlriecr. nr. îs, cliernniiz. lilian lvlartin, născut la data de 4 februarie 1954 în luca. litatea sânmartin, județul Arad, România. fiul lui Anton și Maria, cu domiciliul actual în Germania. Bietigheim Bica. Erwin.Balrstr. nr. ss. Ludwigsburg.

  • Kilian lrllisalietli. născută la dala de 16 noiembrie lași în

localitatea Curtici, județul Arad, România.. fiica lui Lustig laser și Maria. cu'domiciliul actual în Germania. Bietigneirn Biss, Erwin-Balzatr. nr. lia, Ludwigsliurg. sluoas Wecli loan, naacul la daia de la noiembrie iezii în localitatea cilnic, județul Alaa. România, fiul lui Iozan și Maiuai-era, cu domiciliul actual în Germania, nolirerlurf,

dorim Gorlristr nr. îs. ciienuillc.

laererlra lrlelea în-cgurd, nzscuid în data de iz august mas lui Millo în localiiaiea carani, județul Timis, România, fiica Antoniu ai Elena, cu domiciliul actual în Germaniafiseidel. berg. V:ll'\geam>V\'al1'. nu 59. Badčlâewürliemberg. /liviu stănescu ron, născut la data de iz august Eucureati. România, liul lui Durmtru și Elena. cu domiciliul nciual în Germania, Berlin, lienndcrifstr. nr.:i4. Adam loan. născut Ia daia de 4 septembrie mai În locrdi. lv-ll în fiul lui Ascherslaica Dumitra, județul Biești»ița.Năsăud, România. iv.na; și sofia. cu domiciliul actual în Germania, leon. lrleilgi-auenstr. nr. la. Halle. Adam lilznal, născut la data de 31 ocfornbr-ie 1930 în luca. iitiitea Dumitrel. județul BiStl'iț£\rna5aud. România, fiul lui loan Și Caâerllla, cu domiciliul actual în Germania Aschers- \leoben, 0110-Gfoâeviohlslr, nr. 15, Halle. Fughcl Anna. Ilăscuâă la data de 10 marile 1932 în localitatea Homnrüdll de Jos. județul Satu Mare, România. fiica lui Î-lorber iosif și Fmnclsca. cu domiciliul actul-11 În Germania. Mannlleim 1. Zcllerstr. nr. 58Fughel Anna Erika, născut la data de 22 lunifi 1971 în localitatea Horimmdu de IDS, județul Sau Mare, România, fiica lui Blflzau ȘI Anna, cu dornltiliul actual în Germania, MannhBiri1 1, Kellerstr. nr. 58. Lackner Brigiiiâe, hăsclllă la data de 13 februarie 1972 în localifzllzesl Cisnădie. ludelțul Sibiu, România, `fiiCa lul Johan!! Și Frieda, cu domiciliul arltual în Germania. Bieücheim Bissingen, Bahânholstl". nr, lO0- Ludwigsburg. Lackner Hâns Jürgen. născut la data de 1 februarie 1970 în cl'ali£atea-Cisnădie, județul Sibiu. România, fiul lui Johann și Frieda. tu domiciliul actual în Gerrnania, BieligileimflšlsSlngen, Bahnhošslr. nr, 100. Lucllvigsburg. Lackner Frieria, născută la daia ide 1 martie 1919 în localilaies Cisnădie. jurlelul Sibiu. Rümăhia, fiica lui Binder Frlederille, Cu domiciliul actual în Germania. Bej0l\Bl\'l și ligheim Bissingen, Bahnhnfsfir. nr. 100. Ludwigsburg. Lackner Johann, năstlll. la dala de B noiembrie 1940 în Sibiu. iurlețul SllJiu,«România, fiul lui Ma(ias- și Maria, cu domiciliul actual în Gemlània, Biefigeam Bissingen. Bahna hofstr. nr. um, Ludtvigshlirg. Fofițil. năsrtulă la data de 10 februarie 1959 în Iad, județul Bistrița,a»NăSăud, România. fiica lui Colherg loc'sălii31.€fl Corici Florea al Raveca. cu domiciliul actual în Germania. Apoldu, Niedezrosslaerstr. nr. av. Binder l-lelea, născută la datiyde s martie lasă în 1locali« tatea Planul de Jos, județul Alba, România. fiica lui lvlatniaa și Maria. cu domiciliul actual în Gai-mania, lvlarbacn a. N. zieeelliuttenwegsir. nr. 6, Ludwigsburg. Adam sofia. na-acuta la data de 2 martie 1930 în loealiiiilea orneiul.Bialritei, județul Biatrila.Ndsdud. România, fiica lui Penteker 'român și Bzlrfli Maria, cu dornldliul actual în Ger-mania, Ascnerslebcn, otto-Groteivonlatr. nr. 15, Halle. Adam lvllclmel. născut la data de 22 noiembrie loz în localitatea Dumitra, județul Bistritawasaud. România, fiul lui Mihai ai sofia. cu domiciliul actual în Germania. sunt, lvleiningersir. nr. 292 a. Geldern Eernond lnelid Anne Marie. născută la data de 9 aprilie issa în București, România, fiica lui Geldernrgmond 'rneooald și Elisabeta Liana. cu domiciliul actual în Germania, Bonn, voreebirgslr nr, ss

  • Geldern lsemond ștefan, ndacut la data de 22 iulie lssz în

București, România. fiul lui Stânciu Elena. cu domiciliul ac* tul în Germania, Bonn l, voreebirgstr nr ss. Eli Tiberiu, născut la data de l noiembrie lada în locali. Calea Căței. judehxl Slilfu lvâilre. Rumànlfi. fiul lui JOQJÎVSÎ Juliana, cu domiciliul actual io Germania scnivabarn Toma. str nr. 5. ETYFQI' Tflfilm. Flăsclxlă la daia Ale 3 ĭămllarie 1971 în Etc\Jresiic România. fiica lui l:l.l=ai- Emil și oenler Vasilică. cu durniciliul actual în Germania. Munchen 40. straeenergerair. nr 42. Risclier Ovidiu virgil, născut la daia de 2 august lsloo în localitatea săliștea, județul Sibiu, România. fiul lui loan« Paul și Emilia, cu domiciliul actual în Germania winuiscbcsclienliacn, Neuiiaueestr. nr. za. Neuaiadf. Filon lsirnn. născut la data de ti iulie lasă în cluj-Nooucu, județul Cluj. România. fiul luinoiuinlc și Iuliana. cu domnii. ciliul actual în Gel-mania, lar-iun, Hai-nmerweesir. nr. iA.

10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA i,