Monitorul Oficial 91/1992: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search
m (A protejat "Monitorul Oficial 91/1992": Migrat la civvic.ro ([edit=sysop] (indefinit)))
(Migrat la civvic.ro)
 
Linia 1: Linia 1:
 +
{{MigrationWarning}}
 
__FORCETOC__
 
__FORCETOC__
 
[[Category:Monitorul Oficial|*1992 0091]]
 
[[Category:Monitorul Oficial|*1992 0091]]

Versiunea curentă din 9 ianuarie 2013 15:15

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul IV, Nr. issue::0091 - Partea I - Miercuri, 13 mai year::1992

Hotărâri ale Camerei Deputaților

Hotărâre privind demisia unor deputați

În temeiul art. 67 alin. (2) și art. 68 alin. (2) din Constituția României, precum și al art. 166 din Regulamentul Camerei Deputaților,
Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Camera Deputaților ia act de cererile de demisie, de la data de 1 mai 1992, prezentate de următorii deputați și declară vacante locurile de deputați deținute de aceștia:

 1. Stanciu Glicherie - Circumscripția electorală nr. 9 Brăila, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 2. Ștefan Ion - Circumscripția electorală nr. 9 Brăila, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 3. Posea Nicolae Petre - Circumscripția electorală nr. 10 Buzău, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 4. Ionică Marin - Circumscripția electorală nr. 29 Olt, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 5. Stuparu Timotei - Circumscripția electorală nr. 35 Teleorman, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale.

Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan | București, 4 mai 1992 | Nr. 26.


Hotărâre privind demisia unui deputat

În temeiul art. 67 alin. (2) din Constituția României și al art. 166 din Regulamentul Camerei Deputaților,
Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Camera Deputaților ia act de cererea de demisie, de la data de 5 mai 1992, prezentată de domnul Vaida Victor, deputat în Circumscripția electorală nr. 22 Hunedoara, aparținând Grupului parlamentar ecologist și social-democrat, și declară vacant locul de deputat deținut de acesta.

Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan | București, 4 mai 1992 | Nr. 27.


Hotărâre privind validarea unor mandate de deputați

În temeiul art. 71 alin. final din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, al art. 159 din Regulamentul Camerei Deputaților și având în vedere Raportul Comisiei de validare,
Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se validează mandatele deputaților Balog Ioan și Tîrlă Maria în Circumscripția electorală nr. 5 Bihor.

Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan | București, 4 mai 1992 | Nr. 28.Decrete

Decret privind înființarea Ambasadei României în Republica Kazahstan

În temeiul art. 91 alin. (2) din Constituția României și al Legii nr. 37/1991,
Președintele României decretează:

Art. 1. - Se înființează Ambasada României în Republica Kazahstan, cu sediul la Alma-Ata, încadrată cu 13 posturi.

Art. 2. - Prevederile Decretului nr. 98/1990 se modifică în mod corespunzător.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituția României, contrasemnăm acest decret.
Prim-ministru, Theodor Stolojan

București, 24 aprilie 1992 | Nr. 91.Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind aprobarea condițiilor de realizare și finanțare a obiectivului de investiții „Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni”

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă realizarea obiectivului de investiții „Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional București-0otopeni”, obiectiv la cheie, în valoare de 16,7 miliarde lei, în prețuri luna iulie 1991.

Art. 2. - Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se asigură astfel:

 • cheltuielile pentru achiziții și servicii, în monedă națională, de circa 4,0 miliarde lei din bugetul de stat;
 • cheltuielile în valută în sumă de 12,7 miliarde lei, reprezentând echivalentul a 70,5 milioane dolari S.U.A. la cursul de 180 lei/dolar, din credite externe pe termen lung.

Art. 3. - Rambursarea creditului extern, precum și plata dobânzilor și comisioanelor aferente se realizează din resurse financiare prevăzute în bugetul de stat și în balanța de plăți externe.

Art. 4. - Se autoriză Regia Autonomă „Aeroportul Internațional București-Otopeni” să negocieze contractarea obiectivului de investiții.

Ministerul Economiei și Finanțelor împreună cu Ministerul Transporturilor vor negocia condițiile de contractare, rambursare, nivelul dobânzilor și celorlalte cheltuieli pentru creditul extern.

Art. 5. - Se autoriză Ministerul Economiei și Finanțelor să emită scrisoarea de garanție privind rambursarea creditului extern ce urmează a fi contractat.

Art. 6. - Ministerul Economiei și Finanțelor, în funcție de posibilitățile bugetare anuale, va asigura prevederea în bugetul de stat a fondurilor necesare realizării obiectivului „Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni”, pe baza fundamentării cheltuielilor prezentate de Ministerul Transporturilor.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 17 aprilie 1992 | Nr. 191.

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, Traian Băsescu

Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu

Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea


Hotărâre privind transmiterea unui imobil, situat în incinta unități militare nr. 01876 Giarmata, în administrarea Ministerului Apărării Naționale

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se autoriză transmiterea, în condițiile legii, a imobilului B.9, format din două scări și 4 etaje, având număr de inventar 2213, din administrarea Regiei Autonome „Urbis” Timișoara, în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

Transmiterea imobilului prevăzut la alin. 1 se va face prin protocol încheiat între Regia Autonomă „Urbis” Timișoara și Ministerul Apărării Naționale, pe bază de bilanț, cu întreg activul și pasivul existent la data de 1 aprilie 1992, urmând a fi actualizat în condițiile legii.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 23 aprilie 1992 | Nr. 198.

Contrasemnează:

Ministrul apărării naționale, general-locotenent Niculae Spiroiu


Hotărâre privind modificarea componenței comisiilor de recepție pentru unele obiective de investiții ale regiilor autonome „Aeroportul Internațional București-Otopeni” și „Aeroportul Băneasa”

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se modifică componența comisiilor de recepție pentru obiectivele de investiții:

 • „Consolidarea pistei existente, prelungirea acesteia cu 1.000 m și lucrări aferente, inclusiv bandă de zbor înierbată, la Aeroportul Băneasa”, potrivit anexei nr. 1;
 • „Dezvoltarea Aeroportului Internațional București-Otopeni”, potrivit anexei nr. 2.

Art. 2. - Prezenta hotărâre modifică H.C.M. nr. 4 din 8 ianuarie 1986 și H.C.M. nr. 175 din 20 octombrie 1988.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 25 aprilie 1992 | Nr. 203.

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, Traian Băsescu


Anexa Nr. 1

Comisia de recepție
pentru obiectivul de investiții „Consolidarea pistei existente, prelungirea acesteia cu 1.000 m și lucrări aferente, inclusiv bandă de zbor înierbată, la Aeroportul Băneasa”

Președinte:

 • Nicolae Brutaru, șeful Departamentului Aviației Civile

Vicepreședinte:

 • Biriș Ștefan, comandantul Aeroportului Băneasa

Membri:

 • Mihai Mateescu, inspector principal de specialitate, Serviciul reglementări și autorizări aeroportuare din Departamentul Aviației Civile
 • Dănuț Boboc, inginer, Departamentul Aviației Civile
 • Nicolae Sibianu, economist, Aeroportul Băneasa
 • Nicolae Ilie, inginer, Direcția generală dezvoltare, promovarea investițiilor și licitații din Ministerul Transporturilor
 • Georgeta Andronic, inginer, Banca de Dezvoltare - S.A., Sucursala municipiului București
 • Valeriu Lefter, director tehnic, „Telerom-Proiect” - S.A.
 • Gheorghe Iordache, inginer, „Telerom-Proiect” - S.A.
 • Adrian Ghiță, director tehnic, Societatea Comercială „Conban” - S.A.
 • Sică Gheorghiță, șef filială, Societatea Comercială „Conban” - S.A.
 • Mihail Dumitru, șef serviciu producție, Societatea Comercială „Teleconstrucția” - S.A.

Secretar:

 • Alexandru Lebădă, inginer specialist, I.P.T.A.N.A. - S.A.


Anexa Nr. 2

Comisia de recepție
pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea Aeroportului Internațional București-Otopeni”

Președinte:

 • Nicolae Brutaru, șeful Departamentului Aviației Civile

Vicepreședinte:

 • Constantin Tudose, director, Aeroportul Otopeni

Membri:

 • Aurel Radu, șef serviciu reglementări și autorizări aeroportuare din Departamentul Aviației Civile
 • Ioan Coman, director al Bazei de Deservire Tehnică și Reparații Aeroportuare
 • Sabău Mihai, director general, D.G.D.P.I.I. - M.T.
 • Cecilia Ciolca, contabil-șef, Aeroportul Internațional București-Otopeni
 • Mihai Lăzărescu, șef serviciu evaluare a impactului ecologic, Ministerul Mediului
 • Mihai Roth, inspector de specialitate, Comandamentul Pompierilor
 • Dumitru Florea, expert, Direcția generală dezvoltare, promovarea investițiilor și licitații din Ministerul Transporturilor
 • Georgeta Andronic, Banca Română de Dezvoltare - S.A., Sucursala municipiului București
 • Viorel Pîrvu, șef laborator îmbrăcăminte din beton de ciment pentru drumuri și piste aeroportuare din Institutul de Cercetări și Proiectări Tehnologice în Transporturi
 • Valeriu Lefter, director tehnic, „Telerom-Proiect” - S.A.
 • Gheorghe Iordache, expert, „Telerom-Proiect” - S.A.
 • Gheorghe Gheorghiță, director adjunct al filialei „Ciprom” - S.A.
 • Adrian Ghiță, director tehnic, Societatea Comercială „Conban” - S.A.
 • Sică Gheorghiță, șef filială, Societatea Comercială „Conban” - S.A.
 • Mihai Margine, șef serviciu derulare și producție C + M, Societatea Comercială Construcții Căi de Comunicații
 • Mihai Dumitru, șef serviciu producție, Societatea Comercială „Teleconstrucția” - S.A.

Secretar:

 • Alexandru Lebădă, inginer specialist, I.P.T.A.N.A. - S.A.


Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Finanțelor pentru acordarea de despăgubiri în conformitate cu art. 504 Cod procedură penală

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Finanțelor cu suma de 20 milioane lei, pentru plata despăgubirilor civile datorate de stat în baza dispozițiilor art. 504 Cod procedură penală.

Art. 2. - Acoperirea financiară a despăgubirilor civile prevăzute la art. 1 se acoperă din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 1992.

Art. 3. - Ministerul Economiei și Finanțelor va lua măsuri pentru introducerea modificărilor determinate de prevederile prezentei hotărâri în structura bugetului aprobat pe anul 1992.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 29 aprilie 1992 | Nr. 207.

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei și finanțelor, Florian Bercea

p. Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Mircea Boulescu, secretar de stat


Hotărâre privind finanțarea obiectivului de investiții „Alimentarea cu apă a orașului Predeal”, județul Brașov

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă majorarea transferului din bugetul de stat către bugetul județului Brașov, pe seama rezervei bugetare la dispoziția Guvernului, în anul 1992, cu suma de 140 milioane lei, în vederea finanțării obiectivului de investiții „Alimentarea cu apă a orașului Predeal”.

Art. 2. - Ministerul Economiei și Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1992.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 29 aprilie 1992 | Nr. 212.

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei și finanțelor, Florian Bercea

p. Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Mircea Boulescu, secretar de stat

Secretar de stat în Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Doru Viorel Ursu

Secretar de stat în Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Teodor Mircea Vaida


Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Învățământului și Științei pentru desfășurarea Conferinței Internaționale a Universitarilor

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se suplimentează bugetul Ministerului Învățământului și Științei cu suma de 20 milioane lei din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării Conferinței Internaționale a Universitarilor cu tema: „Libertatea academică și autonomia universitară”.

Art. 2. - Ministerul Economiei și Finanțelor va lua măsuri pentru introducerea modificărilor corespunzătoare în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Învățământului și Științei, precum și în structura bugetului de stat, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 29 aprilie 1992 | Nr. 213.

Contrasemnează:

Ministrul învățământului și științei, Mihail Golu

p. Ministrul economiei și finanțelor, Florian Bercea

p. Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Mircea Boulescu, secretar de stat


Hotărâre privind regimul licențelor de export și import al României

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Operațiunile de export și import se pot efectua numai de către agenții economici care au prevăzut în obiectul lor de activitate efectuarea unor astfel de operațiuni.

Art. 2. - Exportul și importul mărfurilor din și în teritoriul vamal al României sunt liberalizate, nefiind supuse licențelor de export, respectiv import.

Art. 3. - Fac excepție de la prevederile art. 2 mărfurile supuse unor restricții cantitative, regimului de control în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de România privind neproliferarea armelor de distrugere în masă și a rachetelor purtătoare, a materialelor radioactive, instalațiilor nucleare și materialelor de interes nuclear, precum și orice alte mărfuri supuse controlului, conform prevederilor prezentei hotărâri, pentru care sunt necesare licențe de export și, respectiv, import.

Totodată, sunt supuse regimului de licențe operațiunile comerciale cu decontarea în conturi de cliring, de barter sau de cooperare convenite pe baza unor acorduri guvernamentale, cele pentru recuperarea creanțelor externe ale statului, cele care se realizează pe baza unor credite acordate sau contractate la nivel guvernamental, precum și operațiunile legate de export-import.

Art. 4. - În scopul asigurării echilibrului general sau local al pieței interne, securității generale, protecției patrimoniului cultural și artistic, precum și conservării resurselor naturale epuizabile, Ministerul Comerțului și Turismului supune unele mărfuri de export unor restricții cantitative temporare, controlului sau interdicției.

Art. 5. - Ministerul Comerțului și Turismului poate institui restricții cantitative la import, cu caracter temporar, după cum urmează:

a) când apare riscul iminent al unui dezechilibru al balanței de plăți externe sau în scopul creării unor rezerve valutare normale;
b) când anumite importuri, prin cantitate sau condiții de realizare, produc sau amenință cu producerea unui prejudiciu grav producătorii naționali ai unor produse similare sau direct concurente.

Art. 6. - Instituirea la import de restricții cantitative se face la cererea fundamentată a Băncii Naționale a României sau a agenților economici naționali ori a asociațiilor de agenți economici naționali interesați, după caz, aplicându-se până la eliminarea influențelor negative avute în vedere la instituirea lor.

Art. 7. - Pentru motive de protecție a moralei publice, a sănătății și a vieții persoanelor, a mediului înconjurător și a securității naționale, Ministerul Comerțului și Turismului supune unele mărfuri din import controlului sau interdicției la import.

Art. 8. - Instituirea de restricții cantitative la export și import, supunerea mărfurilor de export și import controlului sau interdicției, lista produselor vizate, precum și perioada de aplicare a acestor măsuri se dau publicității.

Lista mărfurilor supuse regimului de control în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de România privind neproliferarea armelor de distrugere în masă și a rachetelor purtătoare, a materialelor radioactive, instalațiilor nucleare și materialelor de interes nuclear, precum și procedura de avizare a importurilor sau exporturilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului comerțului și turismului, ministrului afacerilor externe, ministrului industriei, ministrului mediului și ministrului apărării naționale, care se dă publicității.

Art. 9. - Eliberarea licențelor de export și import prevăzute în prezenta hotărâre se realizează de către Ministerul Comerțului și Turismului, prin Departamentul Comerțului Exterior.

Art. 10. - Licențele de export și import se eliberează în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererilor la Ministerul Comerțului și Turismului - Departamentul Comerțului Exterior, de regulă cu o valabilitate până la sfârșitul anului calendaristic pentru care au fost emise.

Art. 11. - Licențele de export sau import pentru mărfurile supuse restricțiilor cantitative, conform prevederilor prezentei hotărâri, se eliberează pe o perioadă care să evite blocarea utilizării contingentelor respective.

Art. 12. - Respingerea cererilor de licență de export sau import se face motivat și se comunică agentului economic respectiv.

Art. 13. - Ministerul Comerțului și Turismului va stabili metodologia de aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Ministerul Economiei și Finanțelor va stabili procedurile specifice pentru depunerea documentelor de vămuire în aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 14. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 mai 1992.

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 726 din 14 octombrie 1991, precum și orice alte dispoziții contrare.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 30 aprilie 1992 | Nr. 215.

Contrasemnează:

Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota

p. Ministrul economiei și finanțelor, Florian Bercea

p. Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Mircea Boulescu, secretar de stat