Monitorul Oficial 59/1993

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare


Monitorul Oficial al României

Anul V, Nr. issue::0059 - Partea I - Luni, 22 martie year::1993

Hotărâri ale Academiei Române

Hotărârea Prezidiului Academiei Române privind modul de aplicare a hotărârii de revenire la „â” și „sunt” în grafia limbii române

Ca urmare a Hotărârii Academiei Române din 17 februarie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 8 martie 1993, Prezidiul Academiei Române, cu acordul Ministerului Culturii și Ministerului învățământului, hotărăște următoarele:

1. Lucrările aflate în prezent la edituri în proces tehnico-industrial, cu apariție în anul 1993, precum și cele în lucru redacțional prevăzute la predare la sectoarele tehnice ale editurilor, în cursul acestui an, se vor tipări cu grafia folosită de autori.

2. Manuscrisele aflate în portofoliile editurilor, inclusiv cele depuse cu 4-5 ani în urmă, precum și cele ce se vor preda după data prezentei hotărâri vor fi revăzute de autori pentru a introduce peste tot grafia cu â și sunt.

3. Publicațiile periodice vor trece complet la grafia cu â și sunt până la data de 1 ianuarie 1994.

4. Ziarele vor trece complet la grafia cu â și sunt până la data de 1 mai 1993.

5. Pentru unele lucrări de mari dimensiuni și complexitate, în general dicționare și atlase lingvistice, cu manuscrise predate la edituri până la 17 februarie 1993, se va putea păstra ortografia din 1953, chiar dacă au fost predate cu mai mulți ani în urmă.

6. Nu se va retipări nici o carte și nici o lucrare din motive de schimbare de grafie, decât numai și numai din rațiuni editoriale, în care caz se va utiliza, grafia cu â și sunt.

7. Pentru editări prin copiere fotografică, acestea vor fi publicate cu grafia în care au fost inițial tipărite.

8. Toate documentele oficiale ale instituțiilor din România vor fi scrise cu grafia â și sunt, începând, cel mai târziu, de la data de 15 aprilie 1993.

9. În învățământul preuniversitar se va trece treptat la grafia cu a și sunt, începând cu clasa I și continuând apoi cu celelalte clase școlare, conform dispozițiilor ce vor fi date de Ministerul învățământului, cafe va încheia această trecere în decursul a 2 ani.

10. În învățământul universitar se va trece la grafia cu î și sunt începând cu anul universitar 1993/1994, aplicându-se, pentru cărți și lucrări, prevederile de la pct. 1. 2 și 3 de mai sus.

11. Secția de. filologie și literatură a Academiei Române, se va îngriji de editarea unui nou dicționar ortografic, de volum redus, pentru a fi tipărit până la 1 februarie 1994.

Președintele Academiei Române, academician Mihai Drăgănescu

București, 10 martie 1993.


Anexă

Regulile „Sextil Pușcariu” pentru scrierea literelor „â” și „î”

Literele â și î corespund aceluiași sunet, întrebuințându-se după următoarele reguli:

a) î se scrie întotdeauna la începutul și la sfârșitul nemijlocit al cuvântului: îl, îmbărbătez, împărat, înger, își, îți, amărî, coborî, hotărî, târî, urî...;

b) tot î scriem și în corpul cuvintelor, când, prin compunere, î de la începutul cuvintelor ajunge medial: neîmpăcat, neîndurat, neînsemnat, preaînălțat, preaîntâmpinat.

Vom scrie într-însul, dar dânsul;

c) în toate celelalte cazuri se scrie, în corpul cuvintelor, â: bând, când, făcând, gât, mormânt, râu, român, sfânt, vânt.Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind aprobarea renunțării la cetățenia română de către unele persoane

În temeiul art. 27 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991,

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă renunțarea la cetățenia română persoanelor prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 23 februarie 1993 | Nr. 78.

Contrasemnează:

Ministrul justiției, Petre Ninosu


Anexă

Lista persoanelor pentru care s-a aprobat renunțarea la cetățenia română

1. Petcu Daniela Ileana, născută la 7 aprilie 1958 în București, România, fiica lui Ion și Maria, cu domiciliul actual în Germania, Mullheim, Zunzingerstr. 6.

2. Lazăr Ioana, născută la 7 ianuarie 1940 în Medgidia, județul Constanța, România, fiica lui Oprea și Vasilica, cu domiciliul actual în Germania, Denzlingen, Jahnstr. 18 D.

3. Liess Mihail, născut la 13 iunie 1933 în comuna Hălchiu, județul Brașov, România, fiul lui Mihail și Martha cu domiciliul actual în Germania, Dinkelsbuhl, Segningenstr. 53.

4. Liess Katarina, născută la 16 iunie 1931 în comuna Hălchiu, județul Brașov, România, fiica lui Simion și Katarina cu domiciliul actual în Germania, Dinkelsbuhl, Segningenstr. 53.

5. Dobay Katharina, născută la 25 septembrie 1946 în orașul Lupeni, județul Hunedoara, România, fiica lui Alexandru și Berta, cu domiciliul actual în Germania, Mari, Elsa, Brandstoom 29.

6. Grosoșiu Răzvan, născut la 17 octombrie 1974 în București, România, fiul lui Victor și Cristina Maria, cu domiciliul actual în Suedia, Urnea, Kronovagen 7 B.

7. Markstrom. Cristina Maria, născută la 13 aprilie 1953 în Brașov, județul Brașov, România, fiica lui Gheorghe și Marioara, cu domiciliul actual în Suedia, Urnea, Kronovagen 7 B.

8. Mitrici Teodor, născut la 11 septembrie 1953 în București, România, fiul lui Alexandru și Elena, cu domiciliul actual în Germania, Premnitz, Heinrich Heinestr. 15.

9. Mogoș Marin, născut la 20 mai 1950 în București, România, fiul lui Anton și Dumitra, cu domiciliul actual în Germania, Mainz Kastel, Phillipring 16.

10. Mogoș Anișoara, născută la 7 iunie 1953 în București, România, fiica lui Lazăr și Maria, cu domiciliul actual în Germania, Mainz Kastel, Phillipring 16.

11. Streitfeld Ida, născută la 14 martie 1948 în Chemnitz, Germania, fiica lui Varga Rozalia, cu domiciliul actual în Germania, Arnsberg, Stembergstr. 9.

12. Vasiliu Cristian, născut la 23 ianuarie 1973 în București, România, fiul lui Gheorghe și Floarea, cu domiciliul actual în Germania, Nevenstadt, Neckarsulmerstr. 3.

13. Roth Anna, născută la 9 august 1914 în comuna Prejmer. județul Brașov, România, fiica lui Gheorghe și Susana, cu domiciliul actual în Germania, Elzach, Friedhofstr. 5 A.

14. Poșircă Virgil, născut la 25 februarie 1953 în comuna Suhaia, județul Teleorman, România, fiul lui Anton și Alexandra, cu domiciliul actual în Suedia, Stockholm, Selmedalsvagen 72/5, Hagersten.

15. Poșircă Ioana, născută la 2 iulie 1953 în București, România, fiica lui Maria și Ion, cu domiciliul actual în Suedia, Stockholm, Selmedalsvagen 72/5, Hagersten.

16. Takats Gheorghe, născut la 31 august 1960 în Satu Mare, județul Satu Mare, România, fiul lui Josif și Maria Valeria, cu domiciliul actual în Germania, Wildeck. Altestr. 31. Hersfeld Rotenburg.


Hotărâre pentru acordarea cetățeniei române

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - În temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991, se acordă cetățenia română persoanelor care au avut această cetățenie și care cer redobândirea ei, cu păstrarea domiciliului în străinătate, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 23 februarie 1993 | Nr. 79.

Contrasemnează:

Ministrul justiției, Petre Ninosu


Anexă

Lista persoanelor pentru care s-a aprobat redobândirea cetățeniei române în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991

1. Marinescu Maria, persoană fără cetățenie, născută la 7 martie 1946;în București. România, fiica lui Sâmziana, cu domiciliul actual în Germania, Oberhausen, Hamburgerstr. 22 a.

2. Marinescu Gheorghe, persoană fără cetățenie, născut la 15 mai 1939 în Giurgiu, județul Giurgiu, România, fiul lui Marinescu Ana, cu domiciliul actual în Germania, Oberhausen, Hamburgerstr. 22 a.

3. Oproiu Adrian, cetățean francez, născut la 1 februarie 1925 în Câmpina, județul Prahova, România, fiul lui Constantin și Eufimia, cu domiciliul actual în Franța Allee Philippe Quinault nr. 1, La Celle St. Cloid.

4. Oproiu Ecaterina Maria, cetățean francez, născută la 16 august 1926 în București, România, fiica lui Nicolae, și Alexandrina, cu domiciliul actual în Franța, Allee Philippe Quinault nr. 1, La Celle St. Cloid.

5. Bindea Ladislau, persoană fără cetățenie, născut la 28 decembrie 1953 în Odorhei, județul Harghita, România, fiul lui Ludovic și Estera, cu domiciliul actual în Ungaria, Szeged, Mezo utca nr. 8.

6. Jidveian Ilie Octavian, persoană fără cetățenie, născut la 27 iulie 1954 în comuna Fântânele, județul Mureș, România, fiul lui Ilie și Carolina, cu domiciliul actual în Germania, Blaufelden, Ostlandstr. 1.

7. Nistor Georgeta Lenuța, cetățean german, născută la 15 decembrie 1953 în orașul Tecuci, județul Galați, România, fiica lui Gheorghe și Marioara, cu domiciliul actual în Germania, Freiburg, Giessenstr. 7/a.


Hotărâre pentru acordarea cetățeniei române

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - În temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991, se acordă cetățenia română persoanelor care au avut această cetățenie și care cer redobândirea ei, cu păstrarea domiciliului în străinătate, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 23 februarie 1993 | Nr. 80.

Contrasemnează:

Ministrul justiției, Petre Ninosu


Anexă

Lista persoanelor pentru care s-a aprobat redobândirea cetățeniei romane în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991

1. Gheorghe Teodorescu Marin, persoană fără cetățenie, născut la 11 noiembrie 1924 în localitatea Cegani, județul Ialomița, România, fiul lui Ghiță și Cătălina, cu domiciliul actual în Danemarca, Halfdansgade 33, Copenhaga S.

2. Bențe Gheorghe, persoană fără cetățenie, născut la 7 februarie 1959 în Satu Mare, județul Satu Mare, România, fiul lui Gheorghe și Ana, cu domiciliul actual în Germania, Ettlingen-Weier, Aeherstr. 6.

3. Farkaș.Ioan, persoană fără cetățenie, născut la 6 iulie 1930 în Salonta, județul; Bihor România, fiul lui Farkaș Iuliana, cu domiciliul actual în Franța, 15 Residence Des Ormes, Conflahs Sainte Honorine.

4. Csaki Magdalena, persoană fără cetățenie, născută la 23 ianuarie 1951 în Mugeni, județul Harghita, România, fiica lui Ferencz și Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania, Mannheim 31, Johann Schuttestr. 18.

5. Mărgărit Ion, persoană fără cetățenie, născut la 30 aprilie 1939 în Vlădeni, județul Ialomița, România, fiul lui Zamfir și Anica, cu domiciliul actual în Germania, Mannheim 1, Landwehrstr. 29.

6. Hoaghie Vasile Remus, persoană fără cetățenie, născut la 6 iunie 1959 în Sibiu, județul Sibiu, România, fiul lui Vasile și Maria, cu domiciliul actual în Germania, Siegen, Schrenker Feld 60.

7. Ene Profira, persoană fără cetățenie, născută la 14 noiembrie 1947 în Constanța, județul Constanța, România, fiica lui Gheorghe și Roza, cu domiciliul actual în Germania, Stuttgart, Sehonbuhlstr. 55.

8. Barac Marcel, persoană fără cetățenie, născut la 10 octombrie 1956 în orașul Anina, județul Caraș-Severin, România, fiul lui Marin și Maria, cu domiciliul actual în Germania, Mannheim 1, H. 7, 33 b.

9. Vesser Anton, persoană fără cetățenie, născut la 27 iulie 1949 în orașul Mediaș, județul Sibiu, România, fiul lui Bela și Elisabeta, cu domiciliul actual în S.U.A 1501 Hinmah Av., Evanston, Illinois 60201.

10. Iuhos Francisc, persoană fără cetățenie, născut la 26 martie 1947 în localitatea Geaca, județul Cluj, România, fiul lui Alexandru și Ana, cu domiciliul actual în Germania, Stuttgart 80, Mohringer Landstr. 1.

11. Linn Elvira Cecilia, persoană fără cetățenie, născută la 12 februarie 1953 în localitatea Miroși, județul Argeș, România, fiica lui Constantin și Ortansa, cu domiciliul actual în Germania, Dusseldorf, Veehstr. 30.

12. Crăciunean Axente, persoană fără cetățenie, născut la 24 aprilie 1980 în localitatea Secășel, județul Alba, România, fiul lui Ioan și Samfira, cu domiciliul actual în Germania, Siegen, Glaserstr. 106.

13. Bostan Valentin, persoană fără cetățenie, născut la 26 noiembrie 1959 în Constanța, județul Constanța, România, fiul lui Gherghina cu domiciliul actual în Germania, Koln 91, Hans-Schultenstr. 12.

14. Salari Fivia, persoană fără cetățenie, născută la 20 ianuarie 1953 în Grănicești, județul Suceava, România, fiica lui Gheorghe și Trandafira, cu domiciliul actual în Germania, Bamberg, Zollnerstr. 61.

15. Enache Ana, persoană fără cetățenie, născută la 23 iulie 1945 în Roșiori de Vede, județul Teleorman, România, fiica lui Anton și Floarea, cu domiciliul actual în Germania, Bamberg, Lugbankstr. 3.

16. Smarandaehe Viorica, persoană fără cetățenie, născută la 22 august 1943 în localitatea Comani, județul Olt, România, fiica lui Alexandru și Constanța, cu domiciliul actual în Germania, Stuttgart, Teutoburgerstr. 1.

17. Pitu Paul Ion, persoană fără cetățenie, născut la 15 august 1945 în Constanța, județul Constanța, România, fiul lui Gheorghe și Despina, cu domiciliul actual în Germania, Karlsruhe, Essenweinstr. 6.

18. Tatarici Miloslav, persoană fără cetățenie, născut la 13 octombrie 1960 în Timișoara, județul Timiș, România, fiul lui Ioan și Danița, cu domiciliul actual în Germania, Walsdorf, Kolmsdorf, Altestr. 1 a.

19. Boca Ioan, persoană fără cetățenie, născut la 20 august 1959 în Jimbolia, județul Timiș, România, fiul lui Ioan și Mileva, cu domiciliul actual în Germania, Ebersbach a.d. Fils In der Breite 4.

20. Greceanu Şerban Ion, persoană fără cetățenie, născut la 25 august 1951 în București, România, fiul lui Radu și Simona, cu domiciliul actual în S.U.A., Snowy Spruce Court, Miamisburg, OH. 45342.

21. Opincariu Georgeta Marina, cetățean german, născută la 9 august 1948 în Oradea, județul Bihor, România, fiica lui Gheorghe și Ana, cu domiciliul actual în Germania, Darmstadt, Grundstr. 9.

22. Jozsa Margit, persoană fără cetățenie, născută la 27 martie 19?3 în localitatea Lutița Mugeni, județul Harghita, România, fiica lui Ferenc și Erzsebet, cu domiciliul actual în Germania, Mannheim, Bartholomaustr. 49.

23. Matei Gabriela, persoană fără cetățenie, născută la 22 octombrie 1967 în Timișoara, județul Timiș, România, fiica lui Alexandru și Ioana, cu domiciliul actual în Germania, Esslingen am Nekar, Rossmarktstr. 24.

24. Crainic Ştefan Alexandru, persoană fără cetățenie, născut la 11 decembrie 1952 în comuna Valea lui Minai, județul Alba, România, fiul lui Alexandru și Emilia, cu domiciliul actual în Germania, Ludwigșburg, Solitudestr. 35/1.

25. Rettinger Antonie, persoană fără cetățenie, născut la 11 august 1938 în Timișoara, județul Timiș, România, fiul lui Gheorghe și Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania, Ebersbach a.d. Fils, Leintelstr. 89.

26. Rettinger Florentina, persoană fără cetățenie, născută la 7 iunie 1947 în Tia Mare, județul Olt, România, fiica lui Polin și Ştefania, cu domiciliul actual în Germania, Ebersbach a. d. Fils, Leintelstr. 89.

27. Paragină Teodor, persoană fără cetățenie, născut la 14 aprilie 1931 în Satu Mare, România, fiul lui Gheorghe și Aurelia, cu domiciliul actual în Germania, Dachau, Einsteinstr. 6.

28. Dincă Ileana Sanda Rodica, persoană fără cetățenie, născută la 14 septembrie 1933 în București, România fiica lui Alexandru și Victoria, cu domiciliul actua1 în Germania, Munchen, Josephstr. 1.

29. Jozsa Arpad, persoană fără cetățenie, născut la 13 noiembrie în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, România, fiul lui Sandor și Rozalia, cu domiciliul actual în Germania, Mannheim, Bartholomaustr. 49.

30. Juricic Tudorița, persoană fără cetățenie, născută la 10 octombrie 1946 în Brăila, județul Brăila, România, fiica lui Ion și Rada, cu domiciliul actual în Iugoslavia, Rijeka, Croația, str. Stupari nr. 36 A, Viskovo.

31. Sacerdoteanu Virgiliu, persoană fără cetățenie, născut la 12 mai 1928 în comuna Bărbătești, județul Vâlcea, România, fiul lui Gabriel și Iordana, cu domiciliul actual în Franța, Paris, Rue de la Chapelle 58.

32. Dănilă Constantin, persoană fără cetățenie, născut la 27 mai 1956 în Iași, județul Iași, România, fiul lui Petru și Constanța, cu domiciliul actual în Germania, Karlsruhe, Kriegsstr. 125.

33. Vlad Angela, persoană fără cetățenie, născută la 1 septembrie 1945 în Brașov, județul Brașov, România, fiica lui Filip și Vera, cu domiciliul actual în Germania, Karlsruhe, Augartenstr. 71.

34. Vasile Marius Iulian, persoană fără cetățenie, născut la 15 iulie 1966 în. comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, România, fiul lui Ioan și Paraschiva, cu domiciliul actual în Germania, Rodgau, Westendstr. 10.

35. Căpitanu Stancu, persoană fără cetățenie, născut la 5 septembrie 1965 în comuna Gătaia, județul Timiș, România, fiul lui Dumitru și Dumitra, cu domiciliul actual în Spania, Madrid, c/Sierra 6.

36. Nicola Joița, persoană fără cetățenie, născută la 15 mai 1960 în Timișoara, județul Timiș, România, fiica lui Nicolae și Maria, cu domiciliul actual în Spania, Madrid.

37. Dimitrin Gheorghe, persoană fără cetățenie, născut la 22 martie 1919 în comuna Vârteșcoi, județul Vrancea, România, fără părinți, cu domiciliul actual în Germania, Dortmund, Enschederstr. 6.

38. Bucă Dumitru, cetățean american, născut la 27 aprilie 1946 în Brașov, județul Brașov, România, fiul lui Dumitru și Silvia, cu domiciliul actual în S.U.A., Washington 57, PI.SE. Snohomish.

39. Gregoriev Cezar, cetățean suedez, născut la 29 octombrie 1950 în orașul Azuga, județul Prahova, România, fiul lui Vasile și Lucia, cu domiciliul actual în Suedia, S. Stenbocksg. 110, Helsingborg.

40. Moldovan Emil Roland, cetățean german, născut la 20 iunie 1951 în orașul Lugoj, județul Timiș, România, fiul lui Ioan și Elena, cu domiciliul actual în Germania, Augsburg, Josef Prillestr. 14.

41. Bilajac Ileana, cetățean german, născută la 19 noiembrie 1951 în localitatea Hisiaș, județul Timiș, România, fiica lui Ion și Maria, cu domiciliul actual în Germania, Munchen, Ungsteinerstr. 22.

42. Gumann Constantin, cetățean austriac, născut la 13 mai 1941 în Iași, județul Iași, România, fiul lui Guma Eugenia, cu domiciliul actual în Austria, Salzburg, Bielstr. 27/3.

43. Khmayyes Corina Teodora, cetățean german, născută la 11 octombrie 1955 în Lipova, județul Arad, România, fiica lui Coriolan și Rozalia, cu domiciliul actual în Germania, Munchen, Aberlestr. 9.

44. Frecot Reinhardt, cetățean german, născut la 23 iulie 1967 în comuna Tomnatic, județul Timiș, România, fiul lui Iosif și Maria, cu domiciliul actual în Germania, Sindslâingen, Niederer Wasen 30-B.

45. Ciobanu Irmgard, cetățean german, născută la 16 august 1927 în orașul Mediaș, județul Sibiu, România, fiica lui Martin și Elsa, cu domiciliul actual în Germania, Siegen, Kopfchenstr. 40.

46. Carabas Ioan, cetățean german, născut la 6 ianuarie 1951 în Arad, județul Arad, România, fiul lui Ioan și Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania. Waldkirch-Kollnau, Kastelbergstr. 13.

47. Vanky Szabolcs Zsombor, cetățean suedez, născut fa 14 august 1932 în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, România, fiul lui Coloman și Maria, cu domiciliul actual în Suedia, Haninge, Moranvagen 102.

48. Avram Viorel, persoană fără cetățenie, născut la 7 noiembrie 1957 în satul Izvorălu, județul Mehedinți, România, fiul lui Costică și Ioana, cu domiciliul actual în Germania, Denkendorf, Silcherstr. 7.

49. Babacă Petru Viforel, cetățean german, născut la 17 ianuarie 1959 în București, România, fiul lui Petru și Felicia, cu domiciliul actual în Germania, Berlin, Maehnowerstr. 27 a.


Hotărâre privind decontarea cheltuielilor efectuate de Compania „Romavia” pentru transportul în țările de origine a 132 cetățeni străini expulzați din România

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul de Interne va suporta, din creditele bugetare deschise pe seama sa în conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 10/1991 privind finanțele publice, suma de 56.000 mii lei reprezentând cheltuielile ce urmează a fi efectuate de Compania „Romavia” eu transportul în țările de origine a 132 cetățeni străini expulzați din România.

Art. 2. - După aprobarea de către Parlamentul României a bugetului de stat pe anul 1993 se va reîntregi bugetul Misterului de Interne cu suma prevăzută la art. 1, prin afectarea rezervei bugetare la dispoziția Guvernului.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 23 februarie 1993 | Nr. 81.

Contrasemnează:

Ministru de interne, George Ioan Dănescu

Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu


Hotărâre privind aprobarea utilizării creditelor S.A.L.-B.I.R.D. pentru importul de materii prime destinate producției de îngrășăminte chimice

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă utilizarea sumei de 7,5 milioane dolari S.U.A. din creditul S.A.L.-B.I.R.D., din care 5 milioane dolari S.U.A. cu acordul S.A.L.-B.I.R.D. și 2,5 milioane dolari din rezerva Ministerului Finanțelor, pentru Importul materiilor prime necesare producției unei cantități de 60 mii tone fizice îngrășăminte complexe destinate consumului intern.

Art. 2. - Ministerul Finanțelor, Ministerul Industriilor și Ministerul Agriculturii și Alimentației vor emite instrucțiuni pentru aplicarea prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 25 februarie 1993 | Nr. 82.

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu

Ministrul industriilor, Dumitra Popescu

Ministrul agriculturii și alimentației, Ioan Oancea


Hotărâre privind organizarea și funcționarea Subsecretariatului de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 este organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului.

Art. 2. - Subsecretariatul de Stat - pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 are următoarele atribuții:

1. urmărește aplicarea prevederilor legale ce stabilesc drepturi speciale pentru victimele Revoluției din decembrie 1989 și propune Guvernului măsuri de perfecționare a acestora;

2. colaborează cu organele administrației publice, precum și cu organizațiile neguvernamentale, care au ca obiect de activitate problemele victimelor Revoluției din decembrie 1989;

3. acordă drepturile bănești, indemnizațiile, gratuitățile și subvențiile prevăzute de lege pentru victimele Revoluției din decembrie 1989, din bugetul propriu, urmărind, totodată, modul de derulare a acestora;

4. urmărește starea de sănătate a răniților în Revoluția din decembrie 1989 și, împreună cu Ministerul Sănătății, propune măsurile necesare privind asigurarea tratării acestora în unități de specialitate din țară și din străinătate;

5. colaborează cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale în vederea asigurării integrării socioprofesionale a victimelor Revoluției din decembrie 1989;

6. propune și desfășoară programe proprii, în vederea sprijinirii victimelor Revoluției din decembrie 1989.

Art. 3. - Corespunzător atribuțiilor sale, Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 preia prestațiile privitoare la victimele Revoluției, precum și cheltuielile aferente acestora din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 1993 pentru Secretariatul General al Guvernului.

Art. 4. - Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 poate solicita organelor administrației publice documentațiile, datele și informațiile necesare bunei desfășurări a activității.

Art. 5. - Calitatea de victimă a Revoluției din decembrie 1989, în sensul prezentei hotărâri, se stabilește în condițiile Legii nr. 42/1990, republicată, de către Comisia pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din decembrie 1989.

Art. 6. - Numărul de posturi pentru Subsecretariatul de- Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 este de maximum 18, exclusiv subsecretarul de stat.

Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 este condus de un subsecretar de stat.

În exercitarea atribuțiilor specifice, subsecretarul de stat emite ordine și instrucțiuni.

Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 are structura organizatorică prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Atribuțiile și sarcinile aparatului propriu se aprobă prin ordin al subsecretarului de stat.

Salariile de bază pentru funcțiile de conducere și de execuție de specialitate din cadrul aparatului propriu al Subsecretariatului de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 sunt cele prevăzute de lege pentru ministere și celelalte organe ale puterii executive de nivel guvernamental.

Art. 7. - Subsecretarul de stat reprezintă Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 în raporturile cu celelalte organe ale administrației publice, cu organizațiile neguvernamentale, precum și în relațiile internaționale.

Art. 8. - Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 se dotează cu un autovehicul, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 9. - Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 are. sediul în București.

Art. 10. - Ministerul Finanțelor va introduce în indicatorii financiari pe anul 1993 modificările ce decurg din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 1 martie 1993 | Nr. 87.

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu

Ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu


Anexă

Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989

Subsecretar de stat

  • Direcția programe și legislație
  • Direcția economică și asistență socială


Hotărâre privind unele măsuri referitoare la lichidarea patrimoniului fostului C.A.E.R.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Domnul Ion Mihai Popa, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, este împuternicit al Guvernului României pentru coordonarea activităților legate de lichidarea patrimoniului C.A.E.R.

Art. 2. - Cheltuielile - în lei și valută - aferente participării reprezentanților Guvernului României la lucrările legate de lichidarea patrimoniului fostului C.A.E.R. vor fi suportate de Secretariatul General al Guvernului, din rezerva bugetară.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 2 martie 1993 | Nr. 90.

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu

Secretarul general al Guvernului, Viorel Hrebenciuc