Monitorul Oficial 76/1993

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search


Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul V, Nr. issue::0076 - Partea I - Marți, 20 aprilie year::1993

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind numirea în funcția de subprefect al județului Brașov

În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Domnul Achim Velicia se numește în funcția de subprefect al județului Brașov începând cu data de 31 martie 1993.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 24 martie 1993 | Nr. 109.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă


Hotărâre privind numirea în funcția de subprefect al județului Botoșani

În temeiul art, 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Domnul Paicu Ion se numește în funcția de subprefect al județului Botoșani începând cu data de 2 aprilie 1993.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 24 martie 1993 | Nr. 110.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă


Hotărâre privind eliberarea și numirea în funcția de subprefect al județului Alba

În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Domnul Pereș Alexandru se eliberează din funcția de subprefect al județului Alba începând cu data de 7 aprilie 1993.

Art. 2. - Domnul Olteanu Marin se numește în funcția de subprefect al județului Alba începând cu data de 7 aprilie 1993.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 6 aprilie 1993 | Nr. 127.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă


Hotărâre privind numirea în funcția de subprefect al județului Arad

În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Domnul Mara Teodor se numește în funcția de subprefect al județului Arad începând cu data de 9 aprilie 1993.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 6 aprilie 1993 | Nr. 128.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă


Hotărâre privind eliberarea și numirea în funcția de subprefect al județului Bihor

În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Domnul Abrudan Octavian se eliberează din funcția de subprefect al județului Bihor începând cu data de 9 aprilie 1993.

Art. 2. - Domnul Tăut Ioan se numește în funcția de subprefect al județului Bihor începând cu data de 9 aprilie 1993.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 6 aprilie 1993 | Nr. 129.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă


Hotărâre privind eliberarea și numirea în funcția de subprefect al județului Hunedoara

În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Domnul Botoroagă Ionel se eliberează din funcția de subprefect al județului Hunedoara începând cu data de 6 aprilie 1993.

Art. 2. - Domnul Costescu Iulian se numește în funcția de subprefect al județului Hunedoara începând cu data de 6 aprilie 1993.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 6 aprilie 1993 | Nr. 130.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă


Hotărâre privind numirea în funcția de subprefect al județului Brăila

În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Domnul Dragu George se numește în funcția de subprefect al județului Brăila începând cu data de 7 aprilie 1993.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 6 aprilie 1993 | Nr. 131.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă


Hotărâre privind numirea în funcția de subprefect al județului Călărași

În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Domnul Şandru Constantin se numește în funcția de subprefect al județului Călărași începând cu data de 8 aprilie 1993.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 6 aprilie 1993 | Nr. 132.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă


Hotărâre privind numirea în funcția de subprefect al județului Vaslui

În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 89/1991,

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Domnul Ţibulcă Ion se numește în funcția de prefect al județului Vaslui începând cu data de 7 aprilie 1.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 6 aprilie 1993 | Nr. 133.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă


Hotărâre privind eliberarea și numirea în funcția de subprefect al județului Neamț

În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Domnul Mateescu Lucian se eliberează din funcția de subprefect al județului Neamț începând cu data de 7 aprilie 1993.

Art. 2. - Domnul Gavril Neculai se numește în funcția de subprefect al județului Neamț începând cu data de 7 aprilie 1993.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 6 aprilie 1993 | Nr. 134.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă


Hotărâre privind numirea în funcția de subprefect al județului Bacău

În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Domnul Apostol Constantin se numește în funcția de subprefect al județului Bacău începând cu data de 8 aprilie 1993.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 6 aprilie 1993 | Nr. 135.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă


Hotărâre privind aprobarea renunțării la cetățenia română de către unele persoane

În temeiul art. 27 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991,

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă renunțarea la cetățenia română persoanelor prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 6 aprilie 1993 | Nr. 139.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă


Anexă

Lista persoanelor pentru care s-a aprobat renunțarea la cetățenia română

1. Ion Flavian Sorin, născut la 18 august 1963 în București, România, fiul lui Tănase și Lucreția, cu domiciliul actual în Germania, Hamburg, Osterbrook 20 C.

2. Dulovecz Ioan Ştefan, născut la 8 iulie 1973 în localitatea Plopiș, județul Sălaj, România, fiul lui Istvan și Francisca, cu domiciliul actual în Republica Slovacă, Trnava, Hremcarovce Baizova 8.

3. Zetocha Anton, născut la 3 ianuarie 1963 în localitatea Valea Ungurului, județul Mureș, România, fiul lui Anton și Antonia, cu domiciliul actual în Republica Slovacă, Trnava, Hremcarovce Baizova 8.

4. Zetocha Rozalia, născută la 23 august 1966 în localitatea Plopiș, județul Sălaj, România, fiica lui Istvan și Francisca, cu domiciliul actual în Republica Slovacă, Trnava, Hremcarovce Baizova 8.

5. Meda Virgiliu, născut la 10 iunie 1964 în București, România, fiul lui Ioan și Ileana, eu domiciliul actual în București, str. Pantelimon nr. 287, bl. 10, sc. D, et. 6, ap. 143, sect. 2.

6. Boita Ioana Daniela, născută la 29 august 1955 în Sibiu, județul Sibiu, România, fiica lui Rusalim și Ana, cu domiciliul actual în Germania, Furth, Gustavstr. 58.

7. Sedler Sara Hermina, născută la 5 august 1915 în localitatea Saschiz, județul Mureș, România, fiica lui Ioan și Sara, cu domiciliul actual în Germania, Munchen, Kasteiburgstr, 37/bei Kiss Elfriede.

8. Zahiu Gabriel, născut la 17 noiembrie 1956 în Buzău, județul Buzău, România, fiul lui Tudorache și Maria, cu domiciliul actual în Suedia, Astorp-Oster-gatan 16 G.

9. Kruger Petrică, născut la 28 iunie 1970 în Iași, județul Iași, România, fiul lui Drăgulescu Gheorghe, cu domiciliul actual în Germania, Berlin, Max Hermanstr. 4.

10. Mondoc I. Ioan, născut la 23 octombrie 1943 în localitatea Bughea de Jos, județul Argeș, România, fiul lui Ioan și Victoria, cu domiciliul actual în Suedia, Helsing Borg, Blakullagatan 31 A.

11. Pop Ivona Maria, născută la 25 aprilie 1945 în localitatea Sebeș, Alba, județul Alba, România, fiica lui Vasile și Maria, cu domiciliul actual în Suedia, Stockholm, Sagstuvagen 1 B, Hudinge.

12. Donisanu Ion Cornelius Sabin, născut la 21 februarie 1961 în Cluj-Napoca, județul Cluj, România, fiul lui Ioan și Rodica, cu domiciliul actual în Germania, Detmold, Leopoldstr. 26.

13. Soare Gheorghe, născut la 30 noiembrie 1942 în București, România, fiul lui Ion și Maria, cu domiciliul actual în Germania, Hamburg, Damerowsweg 5.

14. Schmeisser Ana, născută la 6 iunie 1959 în localitatea Turda, județul Cluj, România, fiica lui Martin și Ana, cu domiciliul actual în Germania, Potsdam, Babershestr. 5.

15. Lukacs Zoltan, născut la 7 septembrie 1940 în localitatea Mediaș, județul Sibiu, România, fiul lui Mihaly și Elisabeta, eu domiciliul actual în Elveția, Postfach I Thorberg, Krauchthal.

16. Duloveț Maria, născută la 24 noiembrie 1969 în localitatea Plopiș, județul Sălaj, România, fiica lui Istvan și Francisca, cu domiciliul actual în Republica Slovacă, Tovarenska 7, Smolenice Trnava.

17. Duloveț Ioan, născut la 3 august 1967 în localitatea Borod, județul Bihor, România, fiul lui Ioan și Rozalia, cu domiciliul actual în Republica Slovacă, Tovarenska 7, Smolenice Trnava.

18. Sandu Marinela, născută la 21 februarie 1964 în Sibiu, județul Sibiu, România, fiica lui Ilie și Ana, cu domiciliul actual în Austria, Leesdorfer Hauptstr. 78, Baden.

19. Sandu Ilie Dănuț, născut la 13 iulie 1959 În localitatea Telciu, județul Bistrița-Năsăud, fiul lui Dorel și Domnica, cu domiciliul actual în Austria, Leesdorfer Hauptstr. 78, Baden.

20. Horvath Heddi, născută la 15 ianuarie 1966 în localitatea Hălchiu, județul Brașov, România, fiica lui Markus și Hedda, cu domiciliul actual în Germania, Bad Rappehau, Friedrichstr. 37.

21. Reip Werner, născut la 13 aprilie 1951 în localitatea Hălchiu, județul Brașov, România, fiul lui Andrei și Martha, cu domiciliul actual în Germania, Bad Pyrmont, Georg Viktorstr, 32.

22. Reip Ursula Erna, născută la 21 noiembrie 1952 în localitatea Hălchiu, județul Brașov, România, fiica lui Michael și Erna, cu domiciliul actual în Germania, Bad Pyrmont, Georg Viktorstr. 32.

23. Danne Viorica Maria, născută la 4 iunie 1956 în Cluj-Napoca, județul Cluj, România, fiica lui Vasile și Viorica, cu domiciliul actual în Germania, Berlin, Helmut Juststr. 7.

24. Molnar Attila, născut la 23 martie 1967 în localitatea Cârța, județul Harghita, România, fiul lui Ioan și Agnes, cu domiciliul actual în Suedia, Lund, Folk-parksvăgen 4 B.

25. Curea Virgil, născut la 15 noiembrie 1957 în Brașov, județul Brașov, România, fiul lui Virgil și Ana, cu domiciliul actual în Germania, Sondershausen, Kyffhauserstr. 19.

26. Klingenspohr Heinz, născut la 31 octombrie 1939 în Sibiu, județul Sibiu, România, fiul lui Gustav Heinrich și Gertrud Karoline, cu domiciliul actual în Germania, Munchen, Helene Langestr. 23.

27. Klingenspohr Jorg, născut la 4 noiembrie 1971 în localitatea Mediaș, județul Sibiu, România, fiul lui Heinz și Adelheid, cu domiciliul actual în Germania, Munchen, Helene Langestr. 23.

28. Klingenspohr Adelheid, născută la 9 iunie 1943 în localitatea Richiș, județul Sibiu, România, fiica lui August și Frieda, cu domiciliul actual în Germania, Munchen, Helene Langestr. 23.

29. Ciobanu George Mihail, născut la 23 august 1948 în București, România, fiul lui Nicolae și Teodora, cu domiciliul actual în Germania, Berlin, M. Elisabeth-Ludersstr. 8.

30. Szekely Terez, născută la 17 iunie 1954 în localitatea Zetea, județul Harghita, România, fiica lui Deneș și Anna, cu domiciliul actual în Germania, Weissenhorn, Schluckenauerstr. 25.

31. Szekely Ladislau, născut la 17 februarie 1953 în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, România, fiul lui Iosif și Irina, cu domiciliul actual în Germania, Weissenhorn, Schluckenauerstr. 25.

32. Tincea Florica, născută la 20 aprilie 1959 în localitatea Cornetu, sectorul agricol Ilfov, România, fiica lui Ion și Maria, cu domiciliul actual în Germania, Frankfurt/Main, Zeilstr. 39.

33. Popa Iuliana, născută la 16 iulie 1958 în localitatea Furceni, județul Galați, România, fiica lui Marin și Rodica, cu domiciliul actual în Suedia, Goteborg, Karl Johansgatan 49 E.

34. Marinescu Păsoi Florica, născută la 16 martie 1954 în localitatea Rusovăț/Cislău, județul Buzău, România, fiica lui ? și Petruța, cu domiciliul actual în Germania, Franfurt/Main, Hansaallee 110.

35. Marinescu Păsoi Iulian, născut la 23 decembrie 1954 în Sibiu, județul Sibiu, România, fiul lui Octavian și Margareta, cu domiciliul actual în Germania, Franfurt/Main, Hansaallee 110.

36. Palade Veronica, născută la 9 iulie 5945 în localitatea Ghimeș Făget, județul Bacău,, România, fiica lui Diomid și Domnica, cu domiciliul actual în Germania, Offenbach/Main, Berlinerstr. 286.

37. Palade Gheorghe, născut la 10 octombrie 1939 în localitatea Târgu Secuiesc, județul Covasna, România, fiul lui George Emil și Lidia, cu domiciliul actual în Germania, Offenbach/Main, Berlinerstr. 286.

38. Berkowits Notni, născută la 9 iunie 1971 în Heldelberg, Germania, fiica lui Mendel și Rita, cu domiciliul actual în Germania, Heidelberg, Glockenzehntenstr. 31, Baden Wurtenberg.

39. Berkowits Josef, născut la 8 ianuarie 1965 în Ulm, Germania, țiul lui Mendel și Rita, cu domiciliul actual în Germania, Heidelberg, Glockenzehntenstr. 31, Baden Wurtenberg.

40. Ciomaga Ştefan, născut la 5 noiembrie 1S55 în localitatea Ştefănești, județul Argeș, România, fiul lui Gheorghe și Maria, cu domiciliul actual în Austria, Klagenfurt, Waidmannsdorferstr. 17.

41. Vasiliu Nina, născută la 1 martie 1954 în localitatea Bucești, județul Galați, România,, fiica lui Vasile și Tinca, cu domiciliul actual în Germania, Buren-Siddingshausen, Heimeskampstr. 5, Kreis Padenborn.

42. Christ Maria, născută la 14 iunie 1953 în localitatea Şoimuș, județul Mureș, România, fiica lui Ioan și Ana, cu domiciliul actual în Germania, Frankfurt/Main, Kurt-Blaumstr. 5, Hessen.

43. Dogaru Tena, născută Ia 17 ianuarie 1950 în localitatea Giuvărăști, județul Olt, România, fiica lui Lincă Floarea, cu domiciliul actual în Suedia, Vaxjo, Nydalavagen 46 B.

44. Rudolf Anna, născută la 1 aprilie 1954 în localitatea Hărman, județul Brașov, România, fiica lui Johann și Anna, cu domiciliul actual în Germania, Fueramoos/Eberhardzell, Wiesenweg 4.

45. Rudolf Eugen, născut la 13 octombrie 1951 în localitatea Hărman, județul Brașov, România, fiul lui Eugen și Rosa, cu domiciliul actual în Germania, Fueramoos/Eberhardzell, Wiesenweg 5.

46. Muller Erika, născută la 16 februarie 1966 în Brașov, județul Brașov, România, fiica lui Erhardt Wilhelm și Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, Bonn, Waldstr. 73.

47. Szilagyi Zoltan, născut la 10 februarie 1963 în localitatea Gheorgheni, județul Harghita, România, fiul lui Andrei i Irina, cu domiciliul actual în Germania, Miinchen, Sanderplatz 10.

48. Roesch Sofia, născută la 26 septembrie 1960 în Oradea, județul Bihor, România, fiica lui Traian și Cornelia, cu domiciliul actual în Germania, Eislingem/ Fils, Adlerstr. 9.

49. Griedl Rozalia, născută la 13 iunie 1958 în localitatea Reghin, județul Mureș, România, fiica lui Antoniu și Adelhaida, cu domiciliul actual în Germania,1 Biblis, Wattenheimerstr. 21.

50. Stancovici Michael, născut la 13 august 1964 în Hunedoara, județul Hunedoara, România, fiul lui Constantin și Reghina, cu domiciliul actual în Germania, Ingoldstadt, Kurt-Huberstr. 9.

51. Grunwald Erzsebet, născută la 29 iunie 1960 în localitatea Târgu Mureș, județul Mureș, România, fiica lui Istvan și Julia, cu domiciliul actual în Germania, Kirchheim/Teck, Turmstr. 28.

52. Grunwald Edmond Johann, născut la 7 martie 1954 în localitatea Ghioroc, județul Arad, România, fiul lui Ioan Ştefan și Terezia Ana, cu domiciliul aciuai în Germania, Kirehheim/Teck, Turmstr. 28.

53. Grosz Katharina, născută la 3 aprilie 1933 în localitatea Ortișoara, județul Timiș, România, fiica lui Simon și Anna, cu domiciliul actual în Germania, Waidkraiburg, Schichstr. 19/b.

54. Grosz Johann, născut la 3 septembrie 1930, în localitatea Ortișoara, județul Timiș, România, fiul lui Adam și Margareta, cu domiciliul actual în Germania, Waidkraiburg, Schichstr. 19/b.

55. Hammer Maria, născută la 28 februarie 1952 în localitatea Macea, județul Arad, România, fiica lui Martin și Magdalena, cu domiciliul actual în Germania, Dillingen, Juraweg 22.

58. Hammer Anton, născut la 1 ianuarie 1948 în localitatea Sânmartin, județul Arad, România, fiul lui Francisc și Terezia, cu domiciliul actual în Germania, Dulingeh, Juraweg 22.

57. Jasch Daniel Johann, născut la 8 aprilie 1954 în localitatea Alțâna, județul Sibiu, România, fiul lui Daniel și Auguste, cu domiciliul actual în Germania, Hallbergmoos, Leopoldstr. 5.

58. Jasch Adele, născută la 8 iunie 1959 în localitatea Alinia, județul Sibiu, România, fiica lui Andreas și Maria, cu domiciliul actual în Germania, Hallbergmoos, Leopoldstr. 5.

59. Klein Johann, născut la 7 martie 1954 în Sibiu, județul Sibiu, România, fiul lui Martin și Regina, cu domiciliul actual în Germania, Fvirth, Karolinenstr 104, ap. 213. .

60. Munzer Elena, născută la 18 octombrie 1943 în localitatea Roman, județul Neamț, România, fiica lui Ion și Alexandrina, cu domiciliul actual în Germania, Munchen, Rupprechtstr. 19.

61. Grozăvescu-Zaharia, născut la 16 octombrie 1954 în localitatea Globul Craiovei, județul Caraș-Severin, România, fiul lui Loghin și Maria, cu domiciliul actual în Germania, Weidenberg, Sudetenstr. 1.

62. Gaspar Attil a Balazs, născut la 20 ianuarie 1968 în Oradea, județul Bihor, România, fiul lui Balazs și Maria, cu domiciliul actual în Franța, Paris, Av. de Maine.

63. Matei Florica, născută la 29 martie 1949 în localitatea Săceni, județul Teleorman, România, fiica lui Vaier și Maria, cu domiciliul actual în Belgia, Petit 1 Chateau, Bd. du 9 Ieme de Ligne 27.

64. Dittrich Sztolyka Anna Maria, născută la 18 octombrie 1958 în localitatea Sfântu Gheorghe, județul Mureș, România, fiica lui Gabor și Aranka, cu domiciliul actual în Germania, Berein, Sieefried, S-Widerastr. 19.

65. Barth Elfrieda Adelheit, născută la 16 noiembrie 1952 în Sibiu, județul Sibiu, România, fiica lui Mihail și Tereza, cu domiciliul actual în Germania, Nurnberg, Schreyerstr. 15.

66. Birthelmer Helmut, născut la 28 iulie 1971 în Sibiu, județul Sibiu, România, fiul lui Helmut și Maria, cu domiciliul actual în Germania, Ingolstadt, Georg Oberhausserstr. 1.

67. Galter Dieter Horst, născut la 5 februarie 1941 în Brașov, județul Brașov, România, fiul lui Ioan și Gerda Elsa, cu domiciliul actual în Germania, Nurnberg, Schreyerstr. 15.

68. Alhert Helga, născută la 27 februarie 1958 în localitatea Ghioroc, județul Arad, România, fiica lui Johann și Katharina, cu domiciliul actua1 în Germania, Langen, Nordl. Ringstr. 66.

69. Fuss Ghristoph, născut la 1? septembrie 1968 în localitatea Cața, județul Brașov, România, fiul lui Andrei și Margareta, cu domiciliul actual în Germania, Nurnberg, Nunnernbeckstr. 51.

70. Mironovici Adelline Maria, născută la 10 aprilie 1973 în Iași, județul Iași, România, fiica lui Radu și Traude, cu domiciliul actual în Germania, Baden Baden, Stourdzastr. 2.

71. Klein Carline, născută la 22 noiembrie 1951 în localitatea Buia, județul Sibiu, România, fiica lui Mihail și Ana, cu domiciliul actual în Germania, Furth, Karolinenstr. 104, ap. 213.

72. Scheld lulia, născută la 20 iulie 1951 în localitatea Marga, județul Mehedinți, România, fiica lui Grigore și Marina, cu domiciliul actual în Germania, Lich Langsdorf, Honzgasse 15.

73. Zimmermann Anna, născută la 4 august 1952 în Arad, județul Arad, România, fiica lui Valentin și Rosa, cu domiciliul actual în Germania, Heilbronn-Kirch-hausen, Schultheiss-Hammerstr. 2.

74. Kovacs Ecaterina, născută la 10 octombrie 1946 în Arad, județul Arad, România, fiica lui Kovacs Rozalia, cu domiciliul actual în Germania, Hbf/Saale, Heiligengrassfeldweg 18.

75. Weldin Georg, născut la 18 mai 1938 în localitatea Sânpetru-Mic, județul Timiș, România, fiul lui Karol și Magdalena, cu domiciliul actual în Germania, Stuttgart, Schellbergstr, 69.

76. Weldin Juliana, născută la 8 iulie 1941 în localitatea Sânmartin, județul Arad, România, fiica lui Josef și Juliana, cu domiciliul actual în Germania, Stuttgart, Schellbergstr. 69.

77. Zoppelt Adrian, născut la 31 august 1958 în Timișoara, județul Timiș, România, fiul lui Adrian și Maria, cu domiciliul actual în Germania, Munchen, Albrechtstr. 47.

78. Wagner Elena, născută la 7 aprilie 1954 în localitatea Pecineaga, județul Constanța, România, fiica lui Marin și Felicia, cu domiciliul actual în Germania, Bischofsheim, In Den Sternackernstr. nr. 12.

79. Covaci Gheorghe, născut la 2 martie 1964 în localitatea Lipova, județul Arad, România, fiul lui Gheorghe și Maria, cu domiciliul actual în Franța, Paris, 7 Place A Buend, Argenteuil.

80. Betea Cerasela Lieselotte, născută la 10 august 1968 în Arad, județul Arad, România, fiica lua Iosif și Floare, cu domiciliul actual în Franța, Orleans, Rue de la Prairie 2, St. Jean de la Ruelle.

81. Drăgan Adrian, născut la 1 iunie 1956 în Constanța, județul Constanța, România, fiul lui Ion și Eugenia, cu domiciliul actual în Germania, Freiburg I. Brsg. Hermann Herderstr. 8.

82. Maier Erica, născută la 25 martie 1956 în localitatea Gătaia, județul Timiș, România, fiica lui Ludovik și Estera, cu domiciliul actual în Austria, Salzburg, Weitmoserstr. 10.

83. Cârneci Carmen Mariana, născută la 19 septembrie 1957 în localitatea Racila, județul Bacău, România; fiica lui Radu și Emilia, cu domiciliul actual în Germania, Freiburg im Breisgau, Roteweg 11.

84. Zapodeanu Eugenia Maria, născută la 16 august 1927 în Botoșani, județul Botoșani, România, fiica lui Neculai și Eugenia, cu domiciliul actual în Suedia, Nexovagen, Solvesborg 29 A.

85. Essbuchl Hermine, născută la 6 februarie 1960 în localitatea Laslea, județul Sibiu, România, fiica lui Mihail și Maria Hermine, cu domiciliul actual în Austria, Gaweinstal, Kirchfeldplatz 1.

86. Nestian Cristian, născut la 1 ianuarie 1974 în localitatea Sighișoara, județul Mureș, România, fiul lui Petru și Margot Gerda, cu domiciliul actual în Germania, Leverkusen, Kalkslr. 49.

87. Konyu Ecaterina, născută la 22 aprilie 1951 în Brașov, județul Brașov, România, fiica lui Ştefan și Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, Rosdorf, Hinter den Hofenstr. 29.

88. Konyii Sandor Attila, născut la 26 decembrie 1973 în Târgu Mureș, județul Mureș, România, fiul lui Alexandru Andrei și Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, Rosdorf, Hinter den Hofenstr. 29.

89. Kempf Barbara, născută la 10 iunie 1958 în localitatea Sânmartin, județul Arad, România, fiica lui Cristache și Barbara, cu domdciliul actual în Germania, Augsburg/Kuhbacher Weg. 10.

90. Kempf Martin, născut la 20 mai 1957 în localitatea Sânmartin, județul Arad, România, fiul lui Jakob și Anna, cu domiciliul actual în Germania, Augsburg, Kuhbacher Weg. 10.

91. Mocanu Vasile Paraschiv, născut la 11 martie 1942 în localitatea Cernăuți, U.R.S.S., fiul lui Paraschiv și Maria, cu domiciliul actual în Germania, Hamburg, Dannerallee 3.

92. Mocanu Adriana Daniela, născută la 2 decembrie 1945 în București, România, fiica lui Niculae și Maria, cu domiciliul actual în Germania, Hamburg, Dannerallee 3.

93. Marian Margareta, născută la 13 martie 1949 în localitatea Lovrin, județul Timiș, România, fiica lui Milente și Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania, Hamburg, Schmuckshohe 11.

94. Wizisla Csilla IIona, născută la 16 august 1967 în localitatea Miercurea-Ciuc, județul Harghita, România, fiica lui Ștefan și Ana Maria, cu domiciliul actual în Germania, Berlin, Joachim-Friedrichstr. 5.

95. Maiosi Josef, născut la 14 iunie 1929 în localitatea Carani, județul Timiș, România, fiul lui Petru și Maria, cu domiciliul actual în Germania, Starnberg-Percha, Bergerstr. 19.

95. Maiosi Brigitte, născută la 22 aprilie 1981 în localitatea Ortișoara, județul Timiș, România, fiica lui Radu și Margareta, cu domiciliul actual în Germania, Herrsching, Lessingstr. 14.

97. Maiosi Eva, născută la 23 februarie 1931 în localitatea Carani, județul Timiș, România, fiica lui Mihai și Clara, cu domiciliul actual în Germania, Starnberg-Percha, Bergerstr. 19.

98. Maiosi Johann, născut la 19 iunie 1959 în localitatea Carani, județul Timiș, România, fiul lui Josiph și Eva, cu domiciliul actual în Germania, Herrsching Lessingstr. 14.

99. Eberwein Karl, născut la 20 octombrie 1957 în localitatea Sântana, județul Arad, România, fiul lui Franz și Katharina, cu domiciliul actual în Germania, Ulm, Pionierstr. 4

100. Mihăilescu Adriana Stela, născută la 27 februarie 1962 în Oradea, județul Bihor, România, fiica lui Florian și Angela Elena, cu domiciliul actual în Germania, Ronnenberg, Robert-Kochstr. 15.

101. Eberwein Magdalena, născută la 15 iulie 1963 în localitatea Sântana, județul Arad, România, fiica lui Johann și Magdalena, cu domiciliul actual în Germania, Ulm, Pionierstr. 4.

102. Lutsch Eleonora, născută la 16 august 1961 în Timișoara, județul Timiș, România, fiica lui Trifan și Rozalia, cu domiciliul actual în Austria, Mehrnbacl Atzing 23.

103. Adorian ludita Lea, născută la 27 iulie 1923 în Cluj-Napoca, județul Cluj, România, fiica lui Hillel și Risa, cu domiciliul actual în Germania, Bad Sackingen-Obere Fluh 112.

104. Cîrpaci Filip, născut la 21 iulie 1970 în Timișoara, județul Timiș, România, fiul lui Binon și Podolara, cu domiciliul actual în Franța, Rue Des Arquerbusiers 14.

105. Oală Traian, născut la 7 martie 1939 în localitatea Lovnic, județul Brașov, România, fiul lui Dumitru și Aurelia, cu domiciliul actual în Germania, Frankfurt/Oder, Guldendorf, Krummestr. 47 A.

106. Bărbulescu Robert Cristian, născut la 25 decembrie 1968 în Craiova, județul Dolj, România, fiul lui Nicolae și Elena, cu domiciliul actual în Franța, Rue de la Folie Regnault 33, Paris.

107. Manolescu Rita, născută la 2 august 1934 în Sibiu, județul Sibiu, România, fiica lui Viktor și Sofia, cu domiciliul actual în Germania, Nurnberg, Schwabacherstr. 43.

108. Sienerth Johanna, născută la 28 februarie 1954 în localitatea Vurpăr, județul Sibiu, România, fiica lui Michael și Regina, cu domiciliul actual în Germania, Pfaffenhofen/Ilm, Obermuhlweg 11a.

109. Lukas Wilhelm, născut la 21 august 1932 în localitatea Mediaș, județul Sibiu, România, fiul lui Wilhelm și Hildegard, cu domiciliul actual în Germania, Boblingen 4, Im Eichenpfadle 81.

110. Lukas Katharina, născută la 17 mai 1938 în localitatea Sighișoara, județul Mureș, România, fiica lui Wilhelm și Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, Boblingen, Im Eichenpfadle 81.

111. Sienerth Ştefan, născut la 28 martie 1948 în localitatea Dârlos, județul Sibiu, România, fiul lui Ştefan și Emma, cu domiciliul actual în Germania, Pfaffenhofen/Ilm, Obermuhlweg 11 a.

112. Tornyi Emeric Ştefan, născut la 23 septembrie 1948 în Oradea, județul Bihor, România, fiul lui Emeric și Maria, cu domiciliul actual în Austria, Leobersdorf, Marktplatz 4.

113. Tornyi Elena Ecaterina, născută la 27 martie 1948 în Oradea, județul Bihor, România, fiica lui Ştefan și Caterina cu domiciliul actual în Austria, Leobersdorf, Marktplatz 4.

114. Pamiil Dragoș Mihai, născut la 21 februarie 1973 în Brașov, județul Brașov, România, fiul lui Mihai și Georgeta, cu domiciliul actual în Germania. Anzing, Erlenweg 1.

115. Pamfil Georgeta, născută la 11 ianuarie 1954 în Brașov, județul Brașov, România, fiica lui Gheorghe și Anna, cu domiciliul actual în Germania, Anzing, Erlenweg 1.

116. Pamfil Mihai, născut la 25 septembrie 1953, în localitatea Hărman, județul Brașov, România, fiul lui Vasile și Rosa, cu domiciliul actual în Germania, Anzing, Erlenweg 1.

117. Mureșan Maria Elena, născută la 18 iunie 1961 în Cluj-Napoca, județul Cluj, România, fiica lui Gheorghe și Constanța, cu domiciliul actual în Germania, Bochum, Hattingerstr. 64.

118. Rieser Elisabeta, născută la 24 septembrie 1963 în Timișoara, județul Timiș, România, fiica lui Ludovic și Susanna, cu domiciliul actual în Germania, Nurnberg, Furtherstr. 320 A.

119. Krafft Martin, născut la 30 octombrie 1922 în ocalitatea Râșnov, județul Brașov, România, fiul lui Ma??? și Ana, cu domiciliul actual în Germania, Leonberjebersheim, Achalmstr. 12.

120. Lutsch Richard, născut la 2 aprilie 1938 în Cluj-Napoca, județul Cluj, România, fiul lui Mihail și Cisela, cu domiciliul actual în Germania, Koln, ???str. 212.

121. Juhasz Eva Iren, născută la 17 iunie 1974 în Satu Mare, județul Satu Mare, România, fiica lui Ștefan și Irene, cu domiciliul actual în Germania, Krefeld, Rossstr. 289.

122. Olti Otto, născut la 5 aprilie 1974 în localitatea Miercurea-Ciuc, județul Harghita, România, fiul lui Tiberiu și Maria, cu domiciliul actual în Germania, Koln, Rodfeldstr. 29.

123. Hackbedl Siegfried Wolfgang, născut la 18 iulie 1974 în Timișoara, județul Timiș, România, fiul lui Michael Walter și Eleonore, cu domiciliul actual în Germania, Heilbronn, Haberkomstr. 4.

124. Lazăr Mihai, născut la 3 iunie 1955 în localitatea Filea, județul Mureș, România, fiul lui Gheorghe și Maria, cu domiciliul actual în Austria, Linz, Zechmeisterstr. 13.

125. Lazăr Gizella, născută la 12 mai 1956 în localitatea Miercurea-Ciuc, județul Harghita, România, fiica lui Ştefan și Rozalia, cu domiciliul actual în Austria, Linz, Zechmeisterstr. 13.

126. Agachi Vasile, născut la 31 ianuarie 1953 în localitatea Ruginoasa, județul Iași, România, fiul lui Dumitru și Aurica, cu domiciliul actual în Danemarca, Jernbanegade 50, Logstor.

127. Circu Emilia, născută la 26 iulie 1963 în localitatea Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, România, fiica lui Ştefan și Maria, cu domiciliul actual în Germania, Nurnberg, Melanchthohplatz 19.

128. Banciu Dumitru, născut la 15 august 1930 în localitatea Bogatu Român, județul Sibiu, România, fiul lui Ioan și Simina, cu domiciliul actual în Germania, Nurnberg, Weinzierleinerstr. 5.

129. Bertleff Julia Clara, născută la 23 septembrie 1961 în localitatea Făgăraș, județul Brașov, România, fiica lui Josif și Niculina, cu domiciliul actual în Germania, Mannheim, Speyererstr. 39.

130. Feller Norbert, născut la 4 iulie 1968 în localitatea Mașloc, județul Timiș, România, fiul lui Mergel Anna, cu domiciliul actual în Germania, Plettenberg, Sundhellerstr. 60.

131. Feller Anna, născută la 22 august 1972 în localitatea Bistra, județul Timiș, România, fiica lui Ilie și Ana, cu domiciliul actual în Germania, Plettenberg, Sundhellerstr. 60.

132. Kesrwan lise, născută la 10 decembrie 1961 în localitatea Făgăraș, județul Brașov, România, fiica lui Francisc și Herta Ecaterina, cu domiciliul actual în Franța, Rue Julian Grimau, Vitry sur Seine.

133. Kreissl Mihai, născut la 19 aprilie 1957 în localitatea Alba Iulia, județul Alba, România, fiul lui Carol și Maria, cu domiciliul actual în Belgia, Virton, Avenue Bouvier 75.

134. Schnell Michael, născut la 29 mai 1951 în Sibiu, județul Sibiu, România, fiul lui Mihail și Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, Heilbronn Bockingen, Neckargartacherstr. 81.

135. Schnell Katharina, născută la 2 martie 1955 în localitatea Cristian, județul Sibiu, România, fiica lui Mathias și Susana, cu domiciliul actual în Germania, Heilbronn, Bockingen, Neckargartacherstr. 81.

136. Katther Ewald, născut la 11 ianuarie 1970 în Brașoy, județul Brașov, România, fiul lui Franz și Ottilia, cu domiciliul actual în Germania, Lichtenstein, Heerstp. 26.

137. Frohr Franz, născut la 18 august 1961 în Timișoara, județul Timiș, România, fiul lui Franz și Anna, cu domiciliul actual în Germania, Rastatt, Au-gustastr. 45.

138. Schmidt Uwe, născută la 18 mai 1972, în localitatea Sebeș, județul Alba, România, fiica lui Georg și Katharina, cu domiciliul actual în Germania, Miinchen, Linkstr. 55.

139. Suru Viorel, născut la 21 octombrie 1964 în localitatea Reșița, județul Caraș-Severin, România, fiul lui Ion și Maria, cu domiciliul actual în Belgia, Oostende, Langestraat 111.

140. Banciu Ene Laura, născută la 8 octombrie 1949 în Constanța, județul Constanța, România, fiica lui Ştefanache și Sofia, cu domiciliul actual în Belgia, Bruxelles, Avenue Herbert Hoover 62, Wolvwe St. Lambert.

141. Vasiliu Elena, născută la 27 februarie 1952 în localitatea Rasova, județul Constanța, România, fiica lui Marin și Anica, cu domiciliul actual în Germania, Hildesheim, Steuerwalderstr. 134.

142. Spuza Lăcrămioara, născută la 13 martie 1965 în Hunedoara, județul Hunedoara, România, fiica lui Stelian și Reveica, cu domiciliul actual în Belgia, Oostende, Langestraat 111.

143. Jahrmann Gerda, născută la 25 decembrie 1955 în localitatea Mediaș, județul Sibiu, România, fiica lui Johann și Anna, cu domiciliul actual în Germania, Neutraubling, Oberheising 32.

144. Jahrmann Helmut, născut la 2 octombrie 1954 în localitatea Brateiu, județul Sibiu, România, fiul lui Johann și Regina, cu domiciliul actual în Germania, Neutraubling, Oberheising 32.

145. Daubner Hans Dietmar, născut la 10 februarie 1952 în localitatea Sighișoara, județul Mureș, România, fiul lui Ioan și Gertrud, cu domiciliul actual în Germania, Menden, Muhlenbergstr. 16.

146. Daubner Ingeborg Helga, născută la 23 iulie 1956 în localitatea Zagar, județul Mureș, România, fiica lui Gustav și Helga Maria, cu domiciliul actual în Germania, Menden, Muhlenbergstr. 16.

147. Szakacs Maria, născută la 14 decembrie 1945 în Baia Mare, județul Maramureș, România, fiica lui Francisc și Aurelia, cu domiciliul actual în Austria, Wels, Kernstockstr. 7-4.

148. Fuss Katharina, născută la 6 iulie 1952 în localitatea Vladimirescu, județul Arad, România, fiica lui Francisc și Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, Karlsdorf Neuthard, Briihlstr. 18.

149. Fuss Johann, născut la 21 octombrie 1951 în localitatea Tipar, județul Arad, România, fiul lui Nicolae și Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania, Karlsdorf Neuthard, Bruhlstr. 18.

150. Lutsch Rodica, născută la 19 februarie 1951 în Sibiu, județul Sibiu, România, fiica lui Virgil și Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania, Isny, Wassertorstr. 30.

151. Lutsch Werner Gustav, născut la 10 iulie 1951 în Sibiu, județul Sibiu, România, fiul lui Gustav și Gerda Catarina, cu domiciliul actual în Germania, Isny, Wassertorstr. 30.

152. Fiedler Mathias, născut la 24 octombrie 1941 în localitatea Ciacova, județul Timiș, România, fiul lui Dominik și Barbara, cu domiciliul actual în Germania, Karlsruhe, Benzstr. 3.

153. Fiedler Manfred, născut la 24 mai 1968 în localitatea Giarmata, județul Timiș, România, fiul lui Mathias și Eva, cu domiciliul actual în Germania, Kandel, Am. Vasserturm 22.

154. Vdler Eva, născută la 22 iunie 1945 în localitatea Giarmaia, județul Timiș, România, fiica lui Adam ? și ???, cu domiciliul actual în Germania, Karlsruhe, Benzstr. 3.

155. Buschinger Veronica, născută la 4 iulie 1867 în localitatea Bucecea, județul Botoșani, România, fiica lui Gheorghe și Aurica, cu domiciliul actual în Germania, Eschweiler-Weisweiler, Hermann Ionsstr. 8.

156. Buschinger Richard, născut la 13 iunie 1965 în localitatea Făget, județul Timiș, România, fiul lui Mihai și Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania, Eschweiler-Weisweiler, Hermann Ionsstr. 8.

157. Muller Johann Martin, născut la 19 ianuarie 1961 în localitatea Sighișoara, județul Mureș, România, fiul lui Andreas Friederich și Elisabeth Annelise, cu domiciliul actual în Germania, Rossdorf, Wingertsweg 14.

158. Muller PauMne, născută la 3 ianuarie 1959 în localitatea Sighișoara, județul Mureș, România, fiica lui Michael și Pauline, cu domiciliul actual în Germania, Rossdorf, Wingertsweg 14.

159. Kattner Franz, născut la 3 noiembrie 1966 în Brașov, județul Brașov, România, fiul lui Franz și Ottilia, cu domiciliul actual în Germania, Lichtenstein, Heerstr. 26.

160. Hirschmuller Angelica, născută la 14 mai 1954 în Brăila, județul Brăila, România, fiica lui Grigore și Margareta, cu domiciliul actual în Germania, Wunstorf Kolenfeld, Muhlenweg 33.

161. Grama losif, născut la 26 aprilie 1941 în localitatea Reghin, județul Mureș, România, fiul lui Iosif și Maria, cu domiciliul actual în Austria, Haid, A. Stifterstr. 6/4.

162. Stog Krisztina, născută la 28 iulie 1971 în Cluj-Napoca, județul Cluj, România, fiica lui Peter și Judita, cu domiciliul actual în Austria, Bruck-Mur Steiermark, Gustav Kramerstr. 48/7.

163. Hackbeil Eleonore, născută la 7 martie 1949 în localitatea Jimbolia, județul Timiș, România, fiica lui Ioan și Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, Heilbronn, Haberkornstr. 4.

164. Bloos Johannes, născut la 15 septembrie 1960 în Brașov, județul Brașov, România, fiul lui Alfred și Adele, cu domiciliul actual în Germania, Wiehl, Muhlbachergasse 7.

165. Krafft Gertrud Hildegard, născută la 17 septembrie 1923 în Sibiu, județul Sibiu, România, fiica lui Wilhelm și Teresa, cu domiciliul actual în Germania, Leonberg Gebersheim, Achalmstr. 12.

166. Biko Bălașa, născută la 16 iunie 1939 în București, România, fiica lui Ion și Elena, cu domiciliul actual în Germania, Nurnberg, Friesenstr. 54.

167. Krieg Elisabeta, născută la 18 ianuarie 1933 în Giurgiu, județul Giurgiu, România, fiica lui Eniță și Paraschiva, cu domiciliul actual în Germania, Berlin, Prennauer Promenade 173.

168. Han???cher Anuța, născută la 1 mai 1958 în localitatea Z?? de Câmpie, județul Mureș, România, fiica lui ? și Maria, cu domiciliul actual în Germania, Koln, Schutzenstr. 4.

189. Bender Helgo Johann, născut la 16 martie 1969 în localitatea Mediaș, județul Sibiu, România, fiul lui Nicolae și Matilda, cu domiciliul actual în Germania, Berlin, Bremerstr. 62.

170. Gruia Angelica, născută la 15 mai 1974 în Arad, județul Arad, România, fiica lui Costică și Floarea, cu domiciliul actual în Franța, Asnieres, Rue de Mortinat 16.

171. Boț Mihai Doru, născut la 4 august 1971 în localitatea Lugoj, județul Timiș, România, fiul lui Ioan și Ana, cu domiciliul actual în Franța, Pierelayg, Ruelle de l'Eglise 5.

172. Cîrpaciu Maria, născută la 13 iunie 1960 în localitatea Băltești, județul Prahova, România, fiica lui Brătică și Ana, cu domiciliul actual în Franța, Argenteuil, Allee Francois VilIon 4.

173. Cîrpaci Maria, născută la 20 decembrie 1970 în localitatea Recaș, județul Timiș, B,omânia, fiica lui Cîrpaci Ileana, cu domiciliul actual în Franța, Houilles, Rue de la Marne 36.

174. Hudi Vasile, născut la 27 martie 1953 în localitatea Sighetu Marmației, județul Maramureș, România, fiul lui Vasile și Elena, cu domiciliul actual în Germania, Berlin, Otto Grofewohlstr. 20 B.

175. Cîrpaci Jeionel, născut la 21 februarie 1971 în București, România, fiul lui Ioan și Maria, cu domiciliul actual în Belgia, Bruxelles, Chaussee de Waterloo 301.

176. Cîrpaci Ioan, născut la 5 mai 1941 în localitatea Valea Dragului, sectorul agricol Ilfov, România, fiul lui Cîrpaci Janta, cu domiciliul actual în Belgia, Bruxelles, Chaussee de Waterloo 301.

177. Teutschlander Pauline, născută la 28 noiembrie 1937 în localitatea Cloașterf, județul Mureș, România, fiica lui Schmidt Regine, cu domiciliul actual în Germania, Reinheim, Zum Stetteritz 13.

178. Voinea Valentin, născut la 12 februarie 1968 în localitatea Budești, județul Călărași, România, fiul lui Constantin și Maria, cu domiciliul actual în Belgia, Bruxelles, Ofices des Etrangers Petit Château, Bd. Gierme de Ligne 27.

179. Matei Maricel, născut la 5 mai 1964 în localitatea Ştefăneșli, județul Botoșani, România, fiul lui Constantin și Ana, cu domiciliul actual în Belgia, Bruxelles, Bd. Gierme de Ligne 27.

180. Teutschlander Michael, născut la 16 aprilie 1932 în localitatea Saschiz, județul Mureș, România, fiul lui Johann și Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, Reinheim 4, Zum Stetteritz 13.

181. Teutschlander Michael născut la 24 septembrie 1963 în localitatea Sighișoara, județul Mureș, România, fiul lui Michael și Pauline, cu domiciliul actual în Germania, Reinheim, Zum Stetteritz 13.


Hotărâre privind eliberarea și numirea în funcția de subprefect al județului Bistrița-Năsăud

În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Domnul Ciolpan Alexa se eliberează din funcția de subprefect al județului Bistrița-Năsăud începând cu data de 9 aprilie 1993.

Art. 2. - Domnul Cupșa Mircea se numește în funcția de subprefect al județului Bistrița-Năsăud începând cu data de 9 aprilie 1993.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 7 aprilie 1993 | Nr. 140.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă


Hotărâre privind eliberarea și numirea în funcția de subprefect al județului Cluj

În temeiul art. 96 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Domnul Şerban Grațian se eliberează din funcția de subprefect al județului Cluj începând cu data de 7 aprilie 1993.

Art. 2. - Domnul Medrea Liviu se numește în funcția de subprefect al județului Cluj începând cu data de 7 aprilie 1993,

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 7 aprilie 1993 | Nr. 141.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă


Hotărâre privind numirea în funcția de subprefect al județului Gorj

În temeiul art. 96 alin, 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Domnul Roibu Gheorghe se numește în funcția de subprefect al județului Gorj începând cu data de 12 aprilie 1993.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 8 aprilie 1993 | Nr. 143.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă


Hotărâre privind numirea în funcția de subprefect al județului Vrancea

În temeiul art, 96 alin, 3 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991,

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Domnul Răcoșanu Victor se numește în funcția de subprefect al județului Vrancea începând cu data de 12 aprilie 1993.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 8 aprilie 1993 | Nr. 144.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă


Hotărâre privind desființarea Regiei Autonome „Pelendava” Craiova

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Regia Autonomă „Pelendava” Craiova, având ca minister de resort Serviciul Român de Informații, se desființează.

Art. 2. - Patrimoniul acesteia se divizează și se preia în administrarea următoarelor instituții publice, astfel:

  • Ministerul Învățământului: imobilul vechi situat în municipiul Craiova, str. Brestei nr. 97, în care funcționează Liceul de Îmbunătățiri Funciare nr. 10, împreună cu terenul și bunurile mobile aferente acestuia;
  • Ministerul Justiției: imobilele noi situate în municipiul Craiova, str. Brestei nr. 97, împreună cu terenul și bunurile mobile aferente acestora;
  • Serviciul Român de Informații: celelalte bunuri imobile, mobile și terenuri din patrimoniul Regiei Autonome „Pelendava” Craiova.

Art. 3. - Predarea-preluarea se va face prin protocol, pe bază de bilanț contabil, cu întreg activul și pasivul existente la data desființării regiei.

Art. 4. - Activitățile de producție și prestații se vor organiza și funcționa în regim de activități anexe, potrivit prevederilor art. 66 lit. c) din Legea nr. 10/ 1991 privind finanțele publice și ale Decretului nr. 151/1975 privind autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 633/1991.

Art. 6. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 mai 1993.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 12 aprilie 1993 | Nr. 149.

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu

Ministrul justiției, Petre Ninosu

Ministrul învățământului, Liviu Maior

Directorul Serviciului Român de Informații, Virgil Măgureanu