Formate pentru semnături

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare

Iată lista celor mai uzuale formate pentru semnături (pentru alte formate vedeți pagina Special:Formate_des_folosite).

Pentru a produce o semnătură, copiați șablonul din prima coloană (textul albastru sau roșu) și înlocuiți numele (dacă este cazul), datele, denumirea actului, numărul etc.

Format (șablon) Exemplu de semnătură produsă
Semnătura primului-ministru (Hotărâri ale Guvernului, Ordonanțe):
{{SemnPm|Nicolae Văcăroiu|București|10 ianuarie 1995|5}}

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 10 ianuarie 1995 | Nr. 5.

idem, semnătura locțiitorului primului-ministru:
{{Sem-p-Pm|pt=p. |nume=Dan Mircea Popescu,|func= |București|dataAct=5 iunie 1995|nrAct=5}}

p. Prim-ministru, Dan Mircea Popescu, ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale | București, 5 iunie 1995 | Nr. 5.

Semnătura președintelui (Decrete):
{{SemnPr|Ion Iliescu|București|2 iulie 1995|5}}

Președintele României, Ion Iliescu | București, 2 iulie 1995 | Nr. 5.

Semnăturile președinților Senatului și Camerei Deputaților (Legi, Hotărâri ale Parlamentului - adoptate în ședințe separate):
{{SemnLege92|FelAct=lege|dataSenat=16 decembrie 1995|presSenat=prof. univ. dr. Oliviu Gherman|dataAd=17 decembrie 1995|presCd=Adrian Năstase|dataAct=17 decembrie 1995|nrAct=7}}

La câmpurile pentru dataSenat și dataAd puteți adăuga, dacă este cazul, mențiunea suplimentară:

, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României

Nu uitați virgula de la început și FĂRĂ SĂ PUNEȚI punct la final.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 decembrie 1995.

Președintele Senatului, prof. univ. dr. Oliviu Gherman

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 decembrie 1995.

Președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase

București, 17 decembrie 1995 | Nr. 7.

idem, acte adoptate în ședință comună:
{{SemnLege-comun|FelAct=lege|dataSenat=16 decembrie 1995|presSenat=prof. univ. dr. Oliviu Gherman|presCd=Adrian Năstase|dataAct=17 decembrie 1995|nrAct=7}}
Această lege a fost adoptată de Senat și Camera Deputaților în ședința comună din ...
idem, cu posibilitate de selectare tip ședință (comună) și locțiitor al președintelui:
{{SemnLege92p|FelAct=lege|tipS= |dataSenat=16 decembrie 1995|pt1= |presSenat=prof. univ. dr. Oliviu Gherman|dataCd=17 decembrie 1995|pt2=p. |presCd=X-ulescu|dataAct=17 decembrie 1995|nrAct=7}}
Această lege a fost adoptată de ... în ședința ...
p. Președintele ...
Semnătura președintelui (locțiitorului) Senatului (Hotărâri ale Senatului):
{{SemnPs|prof. univ. dr. Oliviu Gherman|București|11 iulie 1995|1}} sau
{{Semn-p-Ps|X-ulescu|București|3 ianuarie 1995|1}}

Președintele Senatului, prof. univ. dr. Oliviu Gherman | București, 11 iulie 1995 | Nr. 1.

Semnătura președintelui (locțiitorului) Camerei Deputaților (Hotărâri ale Camerei):
{{SemnPcd|Adrian Năstase|București|3 ianuarie 1995|1}} sau
{{Semn-p-Pcd|X-ulescu|București|3 ianuarie 1995|1}}

p. Președintele Camerei Deputaților, X-ulescu | București, 3 ianuarie 1995 | Nr. 1.

Semnătura președintelui și contrasemnătura primului-ministru (Decrete):
{{SemnDecret92|presRom=Ion Iliescu|primMin=Nicolae Văcăroiu|dataSem=17 noiembrie 1995|nrDec=2}}
sau (pentru locțiitor)
{{SemnDecret92p|presRom=Ion Iliescu|primMin=X-ulescu|func= |dataSem=17 noiembrie 1995|nrDec=2}}

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituția României, contrasemnăm acest decret.
Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu

București, 17 noiembrie 1995 | Nr. 2.