Monitorul Oficial 107/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0107 - Partea I - Miercuri, 26 septembrie year::1990

Hotărâri ale Senatului

Hotărâre privind aprobarea componenței Grupului parlamentar de prietenie România-Franța din Senat

Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă componența Grupului parlamentar de prietenie România-Franța din Senat, după cum urmează:

 1. Romulus Vulpescu - președinte - Grupul parlamentar al F.S.N.
 2. Radu Câmpeanu - vicepreședinte - Grupul parlamentar al P.N.L., președintele P.N.L., vicepreședinte al Senatului
 3. Caius Iacob - vicepreședinte - Grupul parlamentar al P.N.L. (P.N.Ț.-cd.)
 4. Ștefan Glăvan secretar - Grupul parlamentar al F.S.N.
 5. Bela Márko secretar - Grupul parlamentar al U.D.M.R.
  Membri:
 6. Ionel Aichimoaie - Grupul parlamentar al F.S.N.
 7. Cezar Buda - Grupul parlamentar al P.N.L.
 8. Nicolae Burcea - Grupul parlamentar al F.S.N.
 9. Nicolae Cajal - Grupul parlamentar al F.S.N.
 10. Stelian Dedu - Grupul parlamentar al F.S.N.
 11. Constantin Dinu - Grupul parlamentar al F.S.N.
 12. Viorel Faur - Grupul parlamentar al F.S.N.
 13. Mihai Fercală - Grupul parlamentar al F.S.N.
 14. Jenică Gioacăș - Grupul parlamentar al F.S.N.
 15. Nicolae Giurgea - Grupul parlamentar al F.S.N.
 16. Ilie Gîtan - Grupul parlamentar al F.S.N.
 17. Adrian Manolache - Grupul parlamentar al P.N.L.
 18. Ioan Munteanu - Grupul parlamentar al F.S.N.
 19. Alexandru Piru - Grupul parlamentar al F.S.N.
 20. Petru Pop - Grupul parlamentar al F.S.N.
 21. Ioan-Gheorghe Popa - Grupul parlamentar al F.S.N.
 22. Ioan Tătaru - Grupul parlamentar al F.S.N.
 23. Mihai Teodorescu - Grupul parlamentar al F.S.N.
 24. Iosif Tóth - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu | București, 20 septembrie 1990 | Nr. 26.Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind cazarea cetățenilor străini școlarizați în România

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu anul școlar 1990/1991, instituțiile de învățământ vor asigura cazarea cetățenilor străini (elevi, studenți sau la studii postuniversitare), în limita posibilităților de care dispun.

Art. 2. - Se autoriză Ministerul Învățământului și Științei să reducă taxa de școlarizare pe care o achită cetățenii străini cu 20 $ pe lună, în cazul în care nu li se asigură cazarea și, respectiv, cu 20 $ pe lună, atunci când nu beneficiază de masă la cantină.

Art. 3. - Ministerul Învățământului și Științei va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre începând cu anul școlar 1990/1991, iar dispozițiile contrare se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 1990 | Nr. 1027.


Hotărâre privind constituirea Comitetului pentru sprijinirea instituțiilor de ocrotire a copilului

Guvernul României hotărăște:

Articol unic - Se constituie Comitetul pentru sprijinirea instituțiilor de ocrotire a copilului, organ guvernamental, menit să contribuie la evaluarea și coordonarea programelor de îmbunătățire a condițiilor de îngrijire și educare a copiilor ocrotiți, la amplificarea cooperării cu organismele și fundațiile create în acest domeniu în România și în lume.

Comitetul se constituie din personalități marcante ale vieții publice din România și este condus de primul-ministru.

Statutul și structura de funcționare, precum și activitatea sa curentă sunt asigurate de un secretariat numit de comitet. Membrii comitetului sunt prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 1990 | Nr. 1032.


Anexă

Membrii Comitetului pentru sprijinirea instituțiilor de ocrotire a copilului

Mihai Drăgănescu
Andrei Șerban
Ion Rațiu
Lia Manoliu
Darie Novăceanu
Ion Țiriac
Virgil Radulian
Mircea Maiorescu
Gabriel Vasiliu
Preafericitul Teoctist
Augustin Buzura
Andrei Pleșu
Elvira Cîrje
Cristian Țopescu
Mircea Dinescu
Daniela Crăsnaru
Aura Urziceanu
Răzvan Teodorescu
Emil Tomescu
Marian Papahagi
Biji Mihu
Ion Olteanu
Rodica Munteanu
Alexandra Zugrăvescu


Hotărâre privind înființarea Regiei autonome a apelor minerale din România

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Regia autonomă a apelor minerale din România, cu sediul central în București, strada Mendeleev nr. 34-36.

Regia autonomă a apelor minerale din România se organizează și funcționează în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și cu regulamentul de organizare și funcționare anexă[1] la prezenta hotărâre.

Regia autonomă a apelor minerale din România este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în subordinea Ministerului Resurselor și Industriei.

Departamentul geologiei din cadrul Ministerului Resurselor și Industriei este împuternicit să reprezinte interesele statului în regia autonomă.

Art. 2. - Regia autonomă a apelor minerale din România are ca obiect de activitate:

 • gestionarea fondului hidromineral al statului;
 • întreținerea surselor de ape minerale, ape plate și dioxid de carbon, executarea de intervenții la surse și captări, protecția zăcămintelor hidrominerale, urmărirea și administrarea întregului fond hidromineral din România, în scopul evitării unor fenomene de degradare și poluare;
 • extracția apei minerale, a apei plate și dioxidului de carbon natural de pe întreg teritoriul țării și comercializarea acestora către societăți comerciale sau persoane fizice din țară și din străinătate;
 • elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea punerii în valoare de noi zăcăminte de ape minerale, ape plate și dioxid de carbon natural.

Art. 3. - Regia autonomă a apelor minerale din România este împuternicită să avizeze din punct de vedere tehnic utilizarea izvoarelor naturale de interes local, precum și proiectele de amenajări și captări ale acestora sau ale altor pierderi de ape minerale, executate prin mijloacele proprii ale întreprinzătorilor.

Art. 4. - Patrimoniul regiei este de 16.625.000 lei, constituit din sondele, captările, echipamentele aferente și suprastructura acestora, aflate un dotarea unităților din subordinea Departamentului geologiei sau a prefecturilor locale, care îmbuteliază în prezent ape minerale și dioxid de carbon natural și care vor fi preluate de regie prin protocol, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

Valoarea patrimoniului va fi corectată după finalizarea completă a evaluării acestuia în termen de 45 de zile de la data prezentei hotărâri, dar nu mai târziu de 10 decembrie 1990.

Art. 5. - Regia autonomă a apelor minerale din România își acoperă cu veniturile provenite din activitatea sa prevăzută la art. 2 toate cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor și va obține profit.

Art. 6. - Pe data înființării Regiei autonome a apelor minerale din România, obiectul de activitate al întreprinderilor de extracție a apelor minerale înființate prin Hotărârea guvernului nr. 270/1990, în subordinea Departamentului geologiei, nu va mai cuprinde extracția apelor minerale și a dioxidului de carbon natural.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 21 septembrie 1990 | Nr. 1035.

Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în comerțul exterior

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data prezentei hotărâri, se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1[2].

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu dispozițiile legale ce le sunt aplicabile și ale statutului prevăzute în anexa nr. 2[3].

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Art. 4. - Pe data înființării societăților comerciale prevăzute la art. 1, întreprinderile de comerț exterior „Mineralimport-export”, „Romtrans”, „Terra”, „Delta”, „Carpați” și „Romconsult” își încetează activitatea.

Activul și pasivul întreprinderilor de stat care își încetează activitatea se preiau de societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut, sporul și indemnizația de conducere, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu nivele de salarizare mai mici.

Art. 5. - Pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 1 decembrie 1990, societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social.

Art. 6. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 25 septembrie 1990 | Nr. 1039.


Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în comerțul interior

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data prezentei hotărâri, se înființează societățile comerciale pe acțiuni, ca persoane juridice, cu denumirea sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial prevăzute în anexa nr. 1[4].

Potrivit obiectului lor de activitate, pentru derularea mărfurilor de balanță sau a celor ce se vor comercializa în regim de prețuri stabilite de guvern, precum și pentru cele ce se vor comercializa la prețuri de învoială, potrivit legii, în structura societăților se vor constitui divizii distincte de contractare și urmărire a livrărilor.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul prevăzut în anexa nr. 2[5].

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea și derularea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțe materiale pentru toți agenții economici beneficiari, se vor face numai prin societățile comerciale de desfacere cu ridicata înființate prin prezenta hotărâre.

Art. 4. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, în baza prezentei hotărâri, întreprinderile comerciale de stat, direcțiile comerciale județene, Direcția generală comercială a municipiului București precum și Direcția comercială a municipiului Petroșani, specificate în anexa nr. 1, își încetează activitatea.

Activul și pasivul întreprinderilor de stat care își încetează activitatea se preiau de societățile comerciale pe acțiuni înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut, sporul și indemnizația de conducere, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu nivele de salarizare mai mici.

Art. 5. - Întreprinderile comerciale de stat de interes local se vor organiza în societăți comerciale pe acțiuni, potrivit legii, prin decizii ale organelor administrației locale de stat, până la data de 15 octombrie 1990.

Art. 6. - Capitalul social inițial va fi modificat corespunzător pe baza reevaluării patrimoniului societăților comerciale înființate, care se va finaliza până la data de 1 decembrie 1990.

Art. 7. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 25 septembrie 1990 | Nr. 1040.


Hotărâre privind înființarea societăților comerciale pe acțiuni în turism

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei se înființează societățile comerciale pe acțiuni în turism, ca persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial prevăzute în anexa nr. 1[6].

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni din ramura turismului înființate potrivit prezentei hotărâri se organizează și funcționează conform statutului model prevăzut în anexa nr. 2[7].

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român.

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate pot încheia, cu persoane fizice și juridice române sau străine, contracte de locație a unor gestiuni, sau închiriere prin licitație, potrivit legii.

Art. 5. - Capitalul social inițial al societăților comerciale pe acțiuni va fi modificat în funcție de evaluarea patrimoniului care se va finaliza până la data de 1 decembrie 1990.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, potrivit art. 1, unitățile de turism prevăzute în anexa nr. 1 își încetează activitatea.

Activul și pasivul unităților de stat desființate se preiau de societățile comerciale pe acțiuni potrivit prezentei hotărâri.

Angajații care trec la societățile comerciale se consideră transferați în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut, sporul și indemnizațiile de conducere, după caz, dacă sunt încadrați sau transferați în funcții cu nivele de salarizare mai mici.

Art. 7. - Se transferă, fără plată, unitatea Restaurant-Cazinou Mangalia, din administrarea Întreprinderii comerciale de stat alimentație publică Mangalia, în patrimoniul Societății comerciale Mangalia, pe bază de protocol.

Art. 8. - Societățile comerciale pe acțiuni de interes local se vor înființa prin decizii ale prefecturilor județene până la data de 15 octombrie 1990.

Art. 9. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 25 septembrie 1990 | Nr. 1041.


Hotărâre privind recunoașterea înființării Camerei de Comerț și Industrie România-Israel

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se recunoaște și dobândește personalitate juridică Camera de Comerț și Industrie România-Israel, care va funcționa conform statutului și regulamentului de asociere anexate[8] la prezenta.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 26 septembrie 1990 | Nr. 1043.Referințe

 1. Anexa se comunică unităților interesate.
 2. Anexa se comunică unităților interesate.
 3. Anexa se comunică unităților interesate.
 4. Anexa se comunică unităților interesate.
 5. Anexa se comunică unităților interesate.
 6. Anexa se comunică unităților interesate.
 7. Anexa se comunică unităților interesate.
 8. Statutul și regulamentul de asociere se comunică unităților interesate.