Monitorul Oficial 111/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0111 - Partea I - Marți, 2 octombrie year::1990

Hotărâri ale Adunării Deputaților

Hotărâre privind validarea mandatelor unor deputați

În temeiul art. 71 alin. final din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și având în vedere Raportul Comisiei de validare,

Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se validează mandatele următorilor deputați:

 1. Bivolaru Ion - Circumscripția electorală nr. 28, Neamț
 2. Gogoașă Tatiana - Circumscripția electorală nr. 30, Prahova
 3. Pavlu Mircea - Circumscripția electorală nr. 41, București

Președintele Adunării Deputaților, Marţian Dan | București, 1 octombrie 1990 | Nr. 25.Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind achiziționarea unor cantități de porumb de la cooperativele agricole, membrii cooperatori și ceilalți producători agricoli particulari

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Unitățile de preluare a produselor agricole la fondul de stat și furaje pot achiziționa de la cooperativele agricole, membrii cooperatori și ceilalți producători agricoli particulari, cantitățile de porumb disponibile, care sunt oferite spre vânzare.

Prețul de achiziție va fi prețul pieței dar fără să depășească 5.000 lei/tonă prin acordarea unei prime de până în 2,6 lei/kg peste prețul de contractare și achiziție prevăzut în Decretul-lege nr. 75/1990.

Art. 2. - Se autoriză cooperația de consum ca în localitățile rurale, să achiziționeze, în contul unităților de preluare a produselor agricole la fondul de stat, porumb boabe, prin schimb cu ciment, plăci azbociment, folie polietilenă, la paritatea prevăzută în anexa nr. 1[1].

Art. 3. - Ministerul Resurselor și Industriei va repartiza cooperației de consum cantitățile de materiale de construcții și folie polietilenă, prevăzute în anexa nr. 2[1], ce vor fi desfăcute în zonele rurale la schimb cu porumb boabe, în cursul trimestrului IV/1990, precum și în semestrul I/1991.

Art. 4. - Diferența dintre prețul de achiziție al porumbului boabe stabilit potrivit prezentei hotărâri și cel prevăzut în Decretul-lege nr. 75/1990 se suportă de la bugetul statului din sumele totale stabilite potrivit prevederilor art. 5 din același decret-lege.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 1 octombrie 1990 | Nr. 1050.


Hotărâre privind egalizarea prețurilor de livrare a energiei electrice, energiei termice, carburanților și lubrifianților către consumatorii din industrie, agricultură, transporturi și alte servicii cu prețurile cu amănuntul practicate la vânzarea lor către populație

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 octombrie 1990 prețurile de livrare către consumatorii din industrie, agricultură, transporturi și alte servicii la energia electrică, energia termică, carburanți și lubrifianți sunt următoarele:

 • energie electrică - 650 lei/MWh
 • energie termică - 220 lei/Gcal
 • benzine:
  • tip Premium I CO R 96-98 - 15 lei/litru
  • tip Premium II CO R min.95 - 15 lei/litru
  • tip Regular CO R min.87 - 13 lei/litru
  • auto normală CO R min.75 - 12 lei/litru
  • benzină extracție - 8 lei/litru
 • motorină auto - 12 lei/litru
 • petrol lampant - 3.860 lei/tonă
 • white spirit - 5.000 lei/tonă
 • uleiuri pentru motor - 6.900-36.700 lei/tonă[2]
 • uleiuri pentru transmisii - 20.600-28.700 lei/tonă[2].

Art. 2. - Prețurile de livrare prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre se aplică la toți beneficiarii, indiferent de forma de proprietate.

Art. 3. - Prețurile în valută ale carburanților și lubrifianților, legale în vigoare la data prezentei hotărâri, rămân nemodificate.

Art. 4. - Prețurile în valută ale energiei electrice se stabilesc la 70 dolari/MWh.

Art. 5. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările rezultate din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul de stat pe anul 1990.

Art. 6. - Prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 1 octombrie 1990 | Nr. 1051.Referințe

 1. 1,0 1,1 Anexa se comunică unităților interesate.
 2. 2,0 2,1 Corespunzător tipului.