Monitorul Oficial 12/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0012 - Partea I - Sâmbătă, 19 ianuarie year::1991

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind autorizarea funcționării unei filiale a Societății Internaționale de Telecomunicații Aeronautice - S.I.T.A. în România

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză funcționarea în România a unei filiale a Societății Internaționale de Telecomunicații Aeronautice - S.I.T.A., organizație internațională neguvernamentală și societate cooperativă a companiilor aeriene, cu sediul înregistrat la Bruxelles - Belgia, în cadrul căreia Compania de transporturi aeriene române TAROM - S.A. are statutul unui membru cooperator activ cu începere din luna iulie 1962.

Art. 2. - Filiala Societății Internaționale de Telecomunicații Aeronautice are ca obiect de activitate organizarea, dezvoltarea, dotarea, folosirea și exploatarea unor sisteme moderne și automatizate de telecomunicații, precum și asigurarea mijloacelor tehnice pentru prelucrarea oricăror categorii de informații și servicii de transmisiuni pentru industria transportului aerian și activitățile conexe ale acesteia, care include companiile aeriene române și străine, membre ale S.I.T.A.

Art. 3. - Conducerea filialei Societății Internaționale de Telecomunicații Aeronautice - S.I.T.A. din România trece de la Compania de transporturi aeriene române TAROM - S.A. la S.I.T.A., în conformitate cu convenția semnată între aceasta și S.I.T.A. la data de 22 martie 1990.

Art. 4. - Filiala Societății Internaționale de Telecomunicații Aeronautice - S.I.T.A. are sediul principal în municipiul București și funcționează cu respectarea legislației române.

Art. 5. - Filiala Societății Internaționale de Telecomunicații Aeronautice - S.I.T.A. are personalitate juridică și poate deschide conturi în lei și valută la una din băncile autorizate în acest scop.

Art. 6. - Filiala Societății Internaționale de Telecomunicații Aeronautice - S.I.T.A. este autorizată să introducă și să scoată din țară echipamentele și materialele necesare pentru exploatarea sistemelor prevăzute în art. 2, pe bază de licență de import și export, eliberată de Ministerul Comerțului și Turismului.

Art. 7. - Personalul filialei Societății Internaționale de Telecomunicații Aeronautice - S.I.T.A. din România, inclusiv șeful acesteia, va fi format din cetățeni români.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 16 ianuarie 1991 | Nr. 39.


Hotărâre privind unele măsuri pentru perfecționarea activității în punctele de control treceri frontieră

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Șeful punctului de control treceri frontieră este ofițer al Ministerului de Interne - Direcția pentru controlul trecerii frontierei.

Acesta coordonează și răspunde de întreaga activitate din punctul de control treceri frontieră în ceea ce privește buna desfășurare a traficului internațional și servirea călătorilor în conformitate cu dispozițiile legale.

Art. 2. - Șeful punctului de control treceri frontieră poate lua pe loc măsurile ce le consideră necesare pentru îndeplinirea corectă de către personalul din punctul de control, indiferent de departamentul de care aparține, a îndatoririlor de serviciu, informând despre aceasta pe cale ierarhică.

Art. 3. - Controlul pentru trecerea frontierei de stat române se efectuează în echipe formate din ofițeri și subofițeri ai punctului de control treceri frontieră și personal vamal, care acționează împreună. Șeful echipei de control este ofițer sau subofițer din punctul de control treceri frontieră.

Art. 4. - Ministerul de Interne va asigura în punctele de control treceri frontieră rutiere posturi permanente de poliție și jandarmi destinate menținerii ordinii în aceste locuri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 ianuarie 1991 | Nr. 40.


Hotărâre privind aplicarea unor restricții temporare în domeniul vamal

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În perioada 20 ianuarie - 30 aprilie 1991 se interzice scoaterea din țară a alimentelor și a altor bunuri de consum, cu excepția efectelor normale de călătorii și a medicamentelor pentru folosință personală.

Art. 2. - În perioada prevăzută la art. 1, cetățenii cu domiciliul în România pot utiliza pentru vizite turistice în străinătate o cantitate de carburanți de maximum 40 litri pe lună.

Art. 3. - Organizarea de excursii în străinătate cu mijloace auto de transport în comun se poate face de către orice agent economic, indiferent de forma de proprietate, autorizat pentru astfel de activitate.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 ianuarie 1991 | Nr. 41.


Hotărâre privind sprijinul umanitar acordat de statul român refugiaților somalezi în România

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se alocă Secretariatului general al guvernului de la rezerva bugetară la dispoziția guvernului suma de 5,16 mil. lei, în vederea decontării cheltuielilor ocazionate de rezidența temporară în România a refugiaților somalezi.

Art. 2. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetul de venituri și cheltuieli al Secretariatului general al guvernului.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 ianuarie 1991 | Nr. 42.