Monitorul Oficial 123/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0123 - Partea I - Vineri, 9 noiembrie year::1990

Decrete

Decret privind rechemarea și acreditarea unor ambasadori

Președintele României decretează:

Art. 1. - Florea Ristache se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă.

Art. 2. - Stelian Tănăsescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 21 iulie 1990 | Nr. 13.


Decret privind acreditarea unui ambasador

Președintele României decretează:

Articol unic. - Petre Vlăsceanu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Namibia.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 21 iulie 1990 | Nr. 15.


Decret privind acreditarea unui ambasador

Președintele României decretează:

Articol unic. - Lucian Petrescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Regatul Suediei.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 31 iulie 1990 | Nr. 22.


Decret privind rechemarea și acreditarea unor ambasadori

Președintele României decretează:

Art. 1. - Dumitru Gherghișan se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Columbia.

Art. 2. - Eugen Ionescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Columbia.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 31 iulie 1990 | Nr. 25.


Decret privind rechemarea și acreditarea unor ambasadori

Președintele României decretează:

Art. 1. - Ion Siminiceanu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Cuba.

Art. 2. - Nicolae Petruţ se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Cuba.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 31 iulie 1990 | Nr. 26.


Decret privind numirea unui ambasador

Președintele României decretează:

Art. 1. - Dan Hăulică se numește în calitatea de ambasador, delegat permanent al României pe lângă UNESCO.

Art. 2. - Se abrogă Decretul nr. 164/15.III.1990.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 31 iulie 1990 | Nr. 28.


Decret privind recunoașterea episcopului-vicar Ioan Chira în funcția de episcop al Episcopiei Maramureșului

În temeiul art, 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și art. 21 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România,

Președintele României decretează: Articol unic. - Episcopul-vicar Ioan Chira se recunoaște în funcția de episcop al Episcopiei Maramureșului, pentru care a fost ales de Colegiul Electoral al Bisericii Ortodoxe Române în ziua de 27 septembrie 1990.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 7 noiembrie 1990 | Nr. 53.


Decret privind recunoașterea arhiereului-vicar Constantin Argatu în funcția de episcop al Episcopiei Argeșului

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și art. 21 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România,

Președintele României decretează:

Articol unic. - Arhiereul-vicar Constantin Argatu se recunoaște în funcția de episcop al Episcopiei Argeșului, pentru care a fost ales de Colegiul Electoral al Bisericii Ortodoxe Române în ziua de 27 septembrie l990.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 7 noiembrie 1990 | Nr. 54.


Decret privind recunoașterea episcopului-vicar Simion Florea în funcția de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului

În temeiul art 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și art. 21 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România,

Președintele României decretează:

Articol unic. - Episcopul-vicar Simion Florea se recunoaște în funcţia de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, pentru care a fost ales de Colegiul Electoral al Bisericii Ortodoxe Române în ziua de 27 septembrie 1990.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 7 noiembrie 1990 | Nr. 55.Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind numirea în funcție la Ministerul Apărării Naționale a unui general

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Generalul-maior Spiroiu Constantin Niculae se numește în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului înzestrării armatei.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 8 noiembrie 1990 | Nr. 1189.


Hotărâre privind stabilirea prețurilor cu ridicata și cu amănuntul la țigarete și produse din tutun din fabricație internă

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prețurile cu ridicata și cele cu amănuntul la țigarete și produse din tutun din fabricație internă se stabilesc la nivelurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru alte sortimente de țigarete și produse din tutun, în afara celor prevăzute în anexă, prețurile se stabilesc și se adaptează de către Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor, împreună cu Ministerul Agriculturii și Alimentației, prin negociere cu agenții economici.

Art. 3. - Se autoriză Ministerul Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari ai bugetului de stat pe anul 1990.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se aplică de la date de 12 noiembrie 1990. Orice prevedere contrară nu se aplică.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 8 noiembrie 1990 | Nr. 1190.


Anexă

Lista privind prețurile cu ridicata și cu amănuntul la țigarete și produse din tutun din fabricație internă

-lei/U.M.-
Nr. crt. Denumirea produsului U/M
Prețul cu ridicata
Prețul cu amănuntul
actual modificat actual modificat
Țigarete
1. Carpați fără filtru 70 mm mii buc.

lei/poșetă

144,62 315,00 162,50

3,25

350,00

7,00

2. Record cu filtru 80 mm mii buc.

lei/poșetă

333,75 540,00 375,00

7,50

600,00

12,00

3. Top cu filtru 80 mm mii buc.

lei/poșetă

422,75 675,00 475,00

9,50

750,00

15,00

4. Snagov cu filtru acetat 80 mm mii buc.

lei/poșetă

467,25 900,00 525,00

10,50

1.000,00

20,00

5. Golf cu filtru acetat 80 mm mii buc.

lei/poșetă

890,00 1.350,00 1.000,00

20,00

1.500,00

30,00

6. R.T. cu filtru acetat 100 mm mii buc.

lei/poșetă

1.335,00 2.250,00 1.500,00

30,00

2.500,00

50,00

7. Virginia cu filtru acetat 100 mm mii buc.

lei/poșetă

1.335,00 2.250,00 1.500,00

30,00

2.500,00

50,00

8. Unirea cu filtru acetat 100 mm mii buc.

lei/poșetă

1.023,50 1.575,00 1.150,00

23,00

1.750,00

35,00

9. Tomis cu filtru acetat 100 mm mii buc.

lei/poșetă

1.023,50 1.575,00 1.150,00

23,00

1.750,00

35,00

10. Snagov fără filtru 80 mm mii buc.

lei/poșetă

400,50 705,00 450,00

9,00

850,00

17,00

11. Doina cu filtru acetat 100 mm mii buc.

lei/poșetă

1.023,50 1.575,00 1.150,00

23,00

1.750,00

35,00

12. Cișmigiu super long 100 mm mii buc.

lei/poșetă

578,50 1.125,00 650,00

13,00

1.250,00

25,00

13. Neptun cu filtru acetat 80 mm mii buc.

lei/poșetă

890,00 1.350,00 1.000,00

20,00

1.500,00

30,00

14. Ateneul cu filtru acetat 80 mm mii buc.

lei/poșetă

445,00 765,00 500,00

10,00

850,00

17,00

15. Pescăruș fără filtru 80 mm mii buc.

lei/poșetă

489,50 855,00 550,00

11,00

950,00

19,00

16. Golf fără filtru 80 mm mii buc.

lei/poșetă

756,50 1.125,00 850,00

17,00

1.250,00

25,00

17. Dacia cu filtru hârtie 80 mm mii buc.

lei/poșetă

267,00 540,00 300,00

6,00

600,00

12,00

18. Amiral cu filtru acetat 80 mm mii buc.

lei/poșetă

356,00 675,00 400,00

8,00

750,00

15,00

19. Bucegi fără filtru 70 mm mii buc.

lei/poșetă

200,25 405,00 225,00

4,50

450,00

9,00

20. Carpați cu filtru hârtie 70 mm mii buc.

lei/poșetă

166,87 405,00 187,50

3,75

450,00

9,00

21. Club cu filtru hârtie 80 mm mii buc.

lei/poșetă

267,00 495,00 300,00

6,00

550,00

11,00

22. Mărășești fără filtru 70 mm mii buc.

lei/poșetă

100,12 225,00 112,50

2,25

250,00

5,00

23. Start cu filtru hârtie 80 mm mii buc.

lei/poșetă

311,50 495,00 350,00

7,00

550,00

11,00

Țigări de foi
1. Intim Club 100 buc.

lei/cutie a 5 buc.

356,00 720,00 400,00

20,00

800,00

40,00

Tutun pentru pipă
1. Pipa Matelot lei/kg

50 g punga

249,20 504,00 280,00

14,00

560,00

28,00

2. Pipa Noastră lei/kg

50 g punga

71,20 144,00 80,00

4,00

160,00

8,00

  • Condiția de livrare: franco depozit furnizor. Adaosul comercial (rabat comercial): 10%.
  • La tutun fermentat destinat consumului productiv, prețurile cu ridicata se stabilesc de Ministerul Agriculturii și Alimentației și sunt exonerate de la plata impozitului pe circulația mărfurilor.