Monitorul Oficial 124/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0124 - Partea I - Marți, 13 noiembrie year::1990

Hotărâri ale Parlamentului României

Hotărâre cu privire la cererea guvernului de a i se acorda competențe sporite în implementarea reformei economice

Luând act de Raportul privind stadiul aplicării reformei economice și necesitatea accelerării acesteia, prezentat Parlamentului României de primul-ministru la 18 octombrie 1990,
ținând seama de solicitările guvernului de a i se acorda competențe sporite în implementarea reformei economice și având în vedere faptul că unele dintre proiectele de lege anunțate de guvern în acest scop au fost prezentate cu întârziere, iar altele nu au fost înaintate până în prezent Adunării Deputaților și Senatului,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
  1. Se acordă guvernului dreptul ca în următoarele 6 luni să poată introduce sau modifica în mod operativ taxe și impozite. În acest scop guvernul va iniția o lege specială pe care o va supune aprobării parlamentului. Hotărârile guvernului cu privire la taxele și impozitele introduse sau modificate vor fi supuse ulterior aprobării parlamentului.
  2. Se autorizează guvernul să contracteze credite financiare externe garantate de stat, în limitele unui plafon trimestrial aprobat de parlament.
    Totodată, guvernul este obligat să prezinte, trimestrial, Parlamentului condițiile în care au fost contractate creditele, volumul și destinațiile acestora.
  3. Se aprobă solicitarea guvernului de a aplica unele legi adoptate de parlament chiar mai înainte de data prevăzută pentru intrarea lor în vigoare.
    Aplicarea acestor legi se va putea face numai după promulgarea lor.
  4. Cele două camere își afirmă disponibilitatea de a adopta proceduri legislative speciale menite să urgenteze dezbaterea unor proiecte de legi menționate în raportul primului-ministru, necesare accelerării ritmului de introducere a reformei economice.
Această hotărâre a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 12 noiembrie 1990.
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 12 noiembrie 1990.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

București, 12 noiembrie 1990 | Nr. 3.Decrete

Decret privind rechemarea și acreditarea unor ambasadori

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Cornelia Teodorescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Finlanda.

Art. 2. - Vasile Florea se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Finlanda.


Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 16 iunie 1990 | Nr. 247.