Monitorul Oficial 125/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0125 - Partea I - Vineri, 16 noiembrie year::1990

Legi

Lege privind angajarea salariaților în funcție de competență

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Angajarea, în condițiile legii, a salariaților la instituțiile de stat, organele administrației de stat și la orice altă unitate bugetară se face numai prin concurs.

La regiile autonome, societățile comerciale și la oricare alte persoane juridice, angajarea salariaților se face în condițiile stabilite de acestea dacă, pentru ocuparea anumitor funcții, prin lege nu se prevede altfel.

Art. 2. - Orice discriminare la angajarea salariaților pe criterii politice, etnice, confesionale, de vârsta, sex și de stare materială este interzisă de lege.

Încălcarea prevederilor alin. 1 atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz.

Art. 3. - În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, guvernul va organiza atestarea pe post, pe bază de examinare, a salariaților din administrația de stat. Posturile devenite vacante ca urmare a testării vor fi ocupate prin concurs.

Art. 4. - Organele administrației de stat, regiile autonome, societățile comerciale și oricare alte organizații angajează absolvenți ai unei unități de învățământ, la debutul lor în profesia dobândită, pentru o perioadă de probă.

Durata perioadei de probă se stabilește de către organul de conducere al unității prevăzute la alin. 1, dar nu va fi mai mică de 6 luni și mai mare de un an.

Dispozițiile legale referitoare la stagiu se abrogă.

Art. 5. - Dispozițiile legale care condiționează ocuparea unor funcții de conducere, de execuție sau orice alt fel de funcții, indiferent de domeniul de activitate, de vechimea în muncă sau în specialitate se abrogă.

Prevederile alin. 1 nu se aplică judecătorilor, procurorilor, medicilor și cadrelor didactice, ale căror criterii de angajare și promovare pe bază de competență se stabilesc prin statutele profesiilor respective.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 noiembrie 1990.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 12 noiembrie 1990.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
promulgăm Legea privind angajarea salariaților în funcție de competență și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 15 noiembrie 1990 | Nr. 30.Hotărâri ale Senatului

Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Senatului într-o Comisie parlamentară de audiere

Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se desemnează, ca reprezentanți ai Senatului în Comisia parlamentară de audiere a persoanelor care de la 22 decembrie 1989 au fost nevoite să-și părăsească locul de muncă și domiciliul din județele Harghita și Covasna, următorii senatori:

  • Mihai Cheţan - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
  • Toma Ernestin Csiha - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
  • Petru Jurcan - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
  • Stelian Morcovescu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
  • Adrian-Ovidiu Moţiu - Partidul de Uniune Națională a Românilor
  • Nicolae Rahău - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
  • Mihai Teodorescu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale


Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu | București, 31 octombrie 1990 | Nr. 28.