Monitorul Oficial 130/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0130 - Partea I - Marți, 20 noiembrie year::1990

Hotărâri ale Parlamentului României

Hotărâre privind componența Grupului parlamentar de prietenie România-Argentina

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă componența Grupului parlamentar de prietenie România - Argentina, după cum urmează:

 1. Ion Vasile - președinte - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 2. Petru Jurcan - vicepreședinte - senator, Grupul parlamentar al Partidului-Național Liberal
 3. Agatha Nicolau - vicepreședinte - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 4. Vasile Șuta - secretar - deputat, Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
 5. Gheorghe Vespan - secretar - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
  Membri
 6. Emanoil Cernescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 7. Ștefan Glăvan - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 8. Titi Cioacă - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 9. Dragoș Luchian - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 10. Stelian Morcovescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 11. Ion Gurău - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 12. Orhei Constantin - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 13. Ion Amihăiesei - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 14. Bujor Septimiu Tatu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 15. Elena Ene - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 16. Ionel Roman - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 17. Nicolae Negoescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 18. Victor Vaida - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social democrat (MER)
 19. Gheorghe Albu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 20. Marius Mihălăchioiu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 21. Constantin Argatu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 22. Ștefan Cazimir - deputat, Partidul Liber-Schimbist
 23. Serghei Mesaroș - deputat, Grupul parlamentar agrar și socialist democratic (Partidul Național Democrat)
 24. Neculai Lupu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 25. Adrian Săndulache - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 26. Ioan Iețcu - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social democrat
 27. Ștefan Seremi - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 28. Vasile Blaga - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 29. Ioan Oancea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 30. Dumitru Pop - deputat, Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
 31. Neculai-Simeon Tatu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

București, 19 noiembrie 1990 | Nr. 4.Decrete

Decret privind rechemarea unui ambasador

În temeiul art. 82 alin. 1 lit. i) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
Președintele României decretează:

Articol unic. - Domnul Dimitrie Stănescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Regatul Hașemit al Iordaniei.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 noiembrie 1990 | Nr. 62.


Decret privind rechemarea unui ambasador

În temeiul art. 82 alin. 1 lit. i) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
Președintele României decretează:

Articol unic. - Domnul Ilie Moroșan se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Sudan.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 noiembrie 1990 | Nr. 63.


Decret privind rechemarea unui ambasador

În temeiul art. 82 alin. 1 lit. i) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
Președintele României decretează:

Articol unic. - Domnul Emilian-Ionel Rodean se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Canada.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 noiembrie 1990 | Nr. 64.


Decret pentru aderarea României la Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora

În temeiul art. 82 alin. 1 lit. h) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
Președintele României decretează:

Art. 1. - Se aprobă aderarea României la Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, încheiată la 20-22 martie 1989.

Art. 2. - Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora se supune ratificării parlamentului.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 noiembrie 1990 | Nr. 65.


Decret privind aprobarea Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi

În temeiul art. 82 alin. 1 lit. h) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
Președintele României decretează:

Art. 1. - Se aprobă Convenția asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979.

Art. 2. - Convenția asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi se supune ratificării parlamentului.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 noiembrie 1990 | Nr. 66.


Decret pentru aderarea României la Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice

În temeiul art. 82 alin. 1 lit. h) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
Președintele României decretează:

Art. 1. - Se aprobă aderarea României la Convenția asupra zonelor umede de importantă internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar la 2 februarie 1971 și amendată prin Protocolul de la Paris din 3 decembrie 1982.

Art. 2. - Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, se supune ratificării parlamentului.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 noiembrie 1990 | Nr. 67.


Decret pentru aprobarea celui de-al doilea Protocol facultativ la Pactul internațional relativ la drepturile civile și politice, vizând abolirea pedepsei cu moartea

În temeiul art. 82 alin. 1 lit. h) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
Președintele României decretează:

Art. 1. - Se aprobă cel de-al doilea Protocol Facultativ la Pactul internațional relativ la drepturile civile și politice, vizând abolirea pedepsei cu moartea, adoptat de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la 15 decembrie 1989.

Art. 2. - Al doilea Protocol facultativ la Pactul internațional relativ la drepturile civile și politice, vizând abolirea pedepsei cu moartea, se supune ratificării parlamentului.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 noiembrie 1990 | Nr. 68.