Monitorul Oficial 131/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0131 - Partea I - Sâmbătă, 24 noiembrie year::1990

Legi

Lege pentru modificarea Decretului nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Decretul nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Militarii din cadrele permanente care au calitatea de personal aeronautic se trec în rezervă la cerere cu drept de pensie de serviciu astfel:

- personalul navigant de pe aeronave de vânătoare, vânătoare-bombardament și cercetare, supersonice:
- după 20 ani de activitate efectivă în această calitate, indiferent de vârstă;
- după 15 ani de activitate efectivă în această calitate, la împlinirea vârstei de 45 ani;
- personalul navigant de pe aeronave de vânătoare, vânătoare-bombardament, cercetare, subsonice și parașutiști militari:
- după 22 ani de activitate efectivă în această calitate, indiferent de vârstă;
- după 17 ani de activitate efectivă în această calitate, la împlinirea vârstei de 47 ani;
- personalul navigant de pe aeronave de transport, școală și elicoptere:
- după 24 ani de activitate efectivă în această calitate, indiferent de vârstă;
- după 19 ani de activitate efectivă în această calitate, la împlinirea vârstei de 50 ani;
- personalul tehnic și ingineresc de aviație și navigatorii de sol:
- după 26 ani de activitate efectivă în această calitate, indiferent de vârstă;
- după 21 ani de activitate efectivă în această calitate, la împlinirea vârstei de 50 ani.

(2) Militarii din cadrele permanente care au calitatea de scafandri, precum și cei care își desfășoară activitatea în condiții de muncă speciale și care au servit în asemenea activități cel puțin 15 ani efectivi, pot fi pensionați dacă au la data ieșirii din cadrele permanente o vechime în serviciu de 25 ani și au împlinit

vârsta de 50 ani."

2. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Personalului aeronautic i se aplică procentele grupelor I sau II de muncă, după caz, prevăzute de Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială, dacă au lucrat efectiv în aceste grupe cel puțin 15 ani în grupa I sau 17 ani în grupa a II-a de muncă; în cazul în care au lucrat mai puțin, la procentele corespunzătoare grupei a III-a se acordă un spor proporțional cu timpul efectiv lucrat în grupele I și II.

(2) Scafandrilor și altor categorii de personal, care și-au desfășurat activitatea în condiții de muncă speciale, li se aplică procentele grupelor I sau II de muncă, după caz, prevăzute de Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială, dacă au lucrat efectiv în aceste grupe cel puțin 20 ani, în grupa I, sau 25 ani, în grupa a II-a de muncă; în cazul în care au lucrat mai puțin, la procentele corespunzătoare grupei a III-a se acordă un spor proporțional cu timpul efectiv lucrat în grupele I și II.

(3) Pentru cei prevăzuți la alin. (1) și (2), la stabilirea pensiei se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat în aceste grupe, câte:

a) 2 ani, pentru grupa I de muncă;
b) 1 an și 6 luni, pentru grupa a II-a de muncă.

(4) Locurile și activitățile ce dau dreptul militarilor de a beneficia de pensie în raport de grupa I sau II de muncă se stabilesc potrivit reglementărilor în vigoare."

Art. II. - Prevederile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 1990.

Decretul nr. 214 din 12 iulie 1977 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, se republică în Monitorul Oficial, dându-se articolelor o noua numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 noiembrie 1990.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 19 noiembrie 1990.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
promulgăm Legea pentru modificarea Decretului nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 23 noiembrie 1990 | Nr. 33.Hotărâri ale Parlamentului României

Hotărâre privind componența Grupului parlamentar de prietenie România - Japonia

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă componența Grupului parlamentar de prietenie România - Japonia, după cum urmează:

 1. Radu Homescu - președinte - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 2. Iuliu Brendus - vicepreședinte - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 3. Cîrjoi Vasile - vicepreședinte - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 4. Constantin Topliceanu - secretar - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (M.E.R.)
 5. Emil Stoica - secretar - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
  Membri
 6. Alexandru Mânzală - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 7. Octavian Fieroiu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 8. Vornicu Nichifor Sorin Adrian - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 9. Stelian Morcovescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 10. Constantin Balcan - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 11. Alexandru-Radu Timofte - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 12. Ionel Săndulescu - senator, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 13. Vasile Moiș - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 14. Dan Nicolae - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 15. Vasile Niţu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 16. Florian Serac - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 17. Gheorghe Ivan - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 18. Toma Ernestin Csiha - senator, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 19. Petru Jurcan - senator, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 20. Dorina Teodora Mihăilescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 21. Corneliu-Dorin Gavaliugov - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 22. Adrian Constantin Pitcă - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 23. Marcel Chirițescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 24. Vasile Blaga - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 25. Bogdan Pătrașcu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 26. Nistor Vasile - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 27. Agata Maria Iliescu (Nicolau) - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 28. Cătălin Marian Rădulescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 29. Aurelian Gulea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 30. Severin Zofotă - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 31. Ioan Voicea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 32. Gheorghe Pavel Bălan - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 33. Gheorghe Lungu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 34. Dorin Constantin Staicu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 35. Dumitru Calance - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 36. Alexandru-Dumitru Radu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 37. Marcel Grec - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 38. Silviu Ioan Ciplea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 39. Mircea Man - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 40. Mihai Stoica - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 41. Eugen Mitu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 42. Octavian Dan Căpăţînă - deputat, Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
 43. Vasile Diacon - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 44. Dumitru Brăneanu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 45. Vasile Rădulescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 46. Ovidiu Tiberiu Muşetescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 47. Gheorghe Manole - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 48. Teodor Mircea Vaida - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 49. Cristian Rădulescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 50. Constantin Berechet - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 51. Ilie Nica - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 52. Vasile Octavian Șerbu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 53. Dumitru Beznea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 54. Dimitrie Gabriel Niculescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 55. Ovidiu Cameliu Petrescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 56. Iuliu Vida - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 57. Nicolae Mărginean - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 58. Constanța Comișel - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 59. Stelian Eftenie Ghiță - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 60. Elena Preda - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 61. Gheorghe Pavel - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 62. Griguță Augustin Botiș - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 63. Francisc Pecsi- deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 64. Béla Incze - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 65. Akos Bajcsi- deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 66. Petrișor Morar - deputat, Grupul parlamentar democrat agrar și socialist-democrat (G.D.C.)
 67. Erno Borbély - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 68. Adrian Săndulache - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 69. Mihai Tudor - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 70. Marin Predilă - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 71. Neculai Lupu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 72. Aurel Puiu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 73. Mihai Miron - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 74. Mihail Iuşut - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 75. Valeriu Butulescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 76. Ioan Iețcu - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (M.E.R.)
 77. Ioan Florin Tupilatu - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (M.E.R.)
 78. Eugen Ghiță - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (M.E.R.)
 79. Valentin Gabrielescu - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc-creștin și democrat
 80. Mircea Soare - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

București, 23 noiembrie 1990 | Nr. 5.


Hotărâre privind componența Grupului parlamentar de prietenie România - U.R.S.S.

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă componența Grupului parlamentar de prietenie România - U.R.S.S., după cum urmează:

 1. Viorel Faur - președinte - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 2. Sorin Theodor Botnaru - vicepreședinte - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 3. Ștefan Tcaciuc - vicepreședinte - deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) U.U.R.
 4. Ioan Oancea - secretar - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 5. Viorica Edelhauser - secretar - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (P.E.R.)
  Membri:
 6. Gheorghe Damian - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 7. Dragoş Luchian - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 8. Emanoil Mihail Cernescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 9. Constantin Dimitriu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 10. Mihai Iacobescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 11. Mihai Cheţan - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 12. Károly Király - senator, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 13. Ion Vasile - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 14. Alin Mihai Dumitru Drugă - deputat, Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
 15. Echim Andrei - deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) - Comunitatea Lipovenilor din România
 16. Ioan Turlacu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 17. Ioan Cerchez - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 18. Ananie Ivanov - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 19. Marin Ionică - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 20. Romulus Paraschivoiu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 21. Cornel Protopopescu - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (P.E.R.)
 22. Vasile Ciuciu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 23. Nichita Sandu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 24. Nicolae Ciocan - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 25. Nicolae Băteanu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 26. Marta-Nora Țărnea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 27. Mihai Chiriac - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 28. Costin Sandu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 29. Ioan Sabău - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 30. Ioan Catarig - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 31. Mihail Golu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 32. Ion Tomescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 33. Dumitru Diaconescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 34. Ion Basgan - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 35. Toader Mănăilă - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 36. Ioan Moldovan - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 37. Ionel Roman - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 38. Vasile Sălăgean - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 39. Dumitru Rădăuceanu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 40. Matei Heckel - deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât bea maghiară) - Uniunea Democrată a Slovenilor și Cehilor din România
 41. Carol-Matei Ivanciov - deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) - Uniunea Bulgară din Banat
 42. Ion C. Ștefan - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 43. Cornel Constantinescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 44. Constantin Dragomir - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 45. Mircea Bodea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 46. Emil Cojocariu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 47. Viorel Munteanu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

București, 23 noiembrie 1990 | Nr. 6.