Monitorul Oficial 136/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0136 - Partea I - Vineri, 7 decembrie year::1990

Rezoluții și hotărâri ale Parlamentului României

Rezoluție privind poziția Parlamentului României față de instituționalizarea unui organism parlamentar al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa

România, ca țară semnatară a Actului final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Helsinki din 1975, prin Parlamentul ei, se pronunță pentru participarea pe picior de egalitate a tuturor statelor europene la procesul edificării unei Europe unite, pașnice și democratice.

În acest sens, Parlamentul României sprijină instituționalizarea Adunării Europene - ca dimensiune parlamentară a C.S.C.E. Parlamentul României împărtășește opinia că viitoarea întrunire la cel mai înalt nivel a statelor C.S.C.E de la Paris (19-21 noiembrie 1990) își poate asuma o importanță istorică, fiind chemată să ratifice acordurile asupra reunificării Germaniei și reducerii substanțiale a forțelor convenționale în Europa, precum și să ia decizii în vederea instituționalizării procesului C.S.C.E.

Parlamentul României, aprobând poziția delegației sale la dezbaterea consacrată „Dimensiunii parlamentare a procesului C.S.C.E." de la Strasbourg din 26-27 septembrie 1990, își exprimă dorința ca întrunirea la cel mai înalt nivel a statelor C.S.C.E.:

 1. să ia pe deplin în considerație potențialul pe care îl reprezintă organizațiile europene și atlantice existente, precum și structurile regionale corespunzătoare ale O.N.U.;
 2. să asigure o participare parlamentară permanentă la procesul C.S.C.E., prin intermediul unei Adunări a Europei (fondată pe baza Adunării Parlamentare a Consiliului Europei). Adunarea Europei va fi interlocutorul guvernelor din țările C.S.C.E. și al tuturor instituțiilor interguvernamentale C.S.C.E. care urmează a fi înființate.

Parlamentul României solicită guvernului să acționeze în cadrul C.S.C.E. astfel ca interesele României să fie promovate cu consecvență, să se găsească modalitățile cele mai corespunzătoare de cooperare cu celelalte state din Europa, în vederea accelerării proceselor de reînnoire democratică a vieții economice, sociale și politice din țara noastră.

Adoptată la ședința comună a Senatului și Adunării Deputaților din 11 octombrie 1990.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan


Rezoluție privind acordarea României a statutului de invitat special la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

Parlamentul României aprobă activitatea delegației sale, desfășurată pe lângă organele Consiliului Europei, la Strasbourg, între 26 septembrie și 1 octombrie 1990, în vederea accelerării procesului de acordare României a statutului de invitat special al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Parlamentul României constată cu satisfacție că în cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei există o mai bună cunoaștere și înțelegere a situației din România și a problemelor cu care se confruntă, precum și față de măsurile luate de noile autorități din țara noastră pentru instituirea statului de drept, a economiei de piață, asigurarea și respectarea pluralismului politic, garantarea drepturilor omului fără discriminare și antamarea dialogului cu forțele politice care doresc să contribuie la soluționarea problemelor sociale, politice și economice ale țării.

Parlamentul României, luând notă de conținutul Rezoluției privind România, adoptată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, cere Comisiei parlamentare de anchetă constituită în vederea cercetării evenimentelor petrecute în zilele de 13-15 iunie 1990 să definitiveze cât mai curând și să-i prezinte raportul solicitat.

De asemenea, cere guvernului să acționeze în continuare și să ia măsurile necesare, în conformitate cu legile țării, pentru respectarea drepturilor omului și libertăților democratice, inclusiv drepturile individuale și colective ale tuturor minorităților în spiritul recomandărilor cuprinse în rezoluția menționată.

Parlamentul României își exprimă speranța că prin realizarea vizitei în România a delegației Comisiei pentru relațiile cu țările europene nemembre, prin raportul său asupra situației reale din țară, vom putea asigura Consiliul Europei de oportunitatea acordării statutului de invitat special, astfel încât, la sesiunea din ianuarie 1991, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei să poată lua o decizie pozitivă.

Adoptată la ședința comună a Senatului și Adunării Deputaților din 11 octombrie 1990.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan


Rezoluție privind activitatea delegației Parlamentului României în cadrul vizitei sale la Paris

Parlamentul României, luând notă de activitatea delegației sale, desfășurată în cadrul vizitei efectuate în capitala Franței între 2 și 4 octombrie 1990, își exprimă satisfacția față de spiritul și conținutul convorbirilor avute cu înalte personalități politice din Franța, în frunte cu președintele François Mitterand, cu reprezentanți ai Parlamentului francez și apreciază că, prin aceasta, s-a adus o contribuție la dezvoltarea bunelor raporturi între parlamentele celor două țări, între popoarele român și francez.

De asemenea, își exprimă convingerea că aceste întrevederi, ca și convorbirile avute cu reprezentanți de frunte ai unor cercuri economice și financiare, vor impulsiona dezvoltarea relațiilor de cooperare dintre cele două țări.

Adoptată la ședința comună a Senatului și Adunării Deputaților din 11 octombrie 1990.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan


Hotărâre privind componența Grupului parlamentar de prietenie România - Belgia

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă componența Grupului parlamentar de prietenie România - Belgia, după cum urmează:

 1. Ion Coteanu - președinte - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 2. Cristian Constantin Zăinescu - vicepreședinte - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 3. Paul Jerbas - vicepreședinte - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 4. Ștefan Cazimir - secretar - deputat, Partidul Liber-Schimbist
 5. Marius Mihail Tudor - secretar - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (P.E.R.)
  Membri
 6. Emil Tokacs - senator, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 7. Ilie-Valer Gâlea - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 8. Ion Predescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 9. Mihail Iurcu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 10. Attila Verestóy - senator, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 11. Dan Iosif - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 12. Doru-Ioan Tărăcilă - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 13. Géza-Ștefan Szöcs - senator, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 14. Teiu Păunescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 15. Nistor Ioan Ilie - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 16. Mircea Voica - senator, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 17. Ion Gh. Neagu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 18. Constantin Sava - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 19. Ivan Sabin - senator, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 20. Nicolae Grădinaru - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 21. Gelu Voican-Voiculescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 22. Iosef Timen - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 23. Gheorghe Zaharia - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 24. Stelian-Corneliu Mirea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 25. Dumitru Mocanu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 26. Sorin Cristea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 27. Petru Fleșer - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 28. Victor Boștinaru - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 29. Viorel Aramă - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 30. Dumitru Moinescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 31. Teodor Lupuțiu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 32. Daniela Buruiană-Aprodu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 33. Nicolae Ciobanu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 34. Nicolae Mischie - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 35. Alexandru Lăpușan - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 36. Ștefan-Marian Popescu-Bejat - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 37. Dumitru Diaconescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 38. Dan-Ionel Pappa - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 39. Stelian Androne - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 40. Ion Gurău - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 41. Radu Dumitru Savu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 42. Nicolae Băteanu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 43. Dumitru Armășescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 44. Ioan Marcu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 45. Bogdan Victor Grigoriu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 46. Vasile Bărbat - deputat, Grupul parlamentar democrat-agrar și socialist-democrat (P.D.M.)
 47. Vasile Hobjilă - deputat, Grupul parlamentar democrat-agrar și socialist-democrat (Partidul Socialist Democratic Român)
 48. Mircea David - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 49. Sergiu Cunescu - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Partidul Social Democrat Român)
 50. Nicolae Simescu - deputat, Grupul parlamentar al Unității Naționale Române (P.R.N.R.)
 51. Petru Burcă - deputat, Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
 52. Horia Radu Pascu - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 53. George Ioan Beșe - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 54. Liviu Bujor - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 55. Marin Balaban - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 56. Nicolae Vasile Constantin Ionescu-Galbeni - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc-creștin și democrat
 57. Petru Ștefănuț - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc-creștin și democrat
 58. Eugeniu Ghiță - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (P.E.R.)
 59. Albert-Csaba Takács - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 60. Ladislau-Ștefan Pillich - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 61. Lázár Madaras - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 62. Imre András - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 63. Victoria Cosmin - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 64. Ioan Timiș - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 65. Mihai Petrescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 66. Ion Zgorcea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 67. Vasile Nistor - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 68. George Simatiuc - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

București, 4 decembrie 1990 | Nr. 7.