Monitorul Oficial 138/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0138 - Partea I - Luni, 10 decembrie year::1990

Hotărâri ale Adunării Deputaților

Hotărâre privind componența Grupului parlamentar de prietenie România - Franța

Adunarea Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă componența Grupului parlamentar de prietenie România - Franța, după cum urmează:

 1. Claudiu Iordache - președinte - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 2. Dan Lăzărescu - vicepreședinte - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 3. Alexandru Albu - secretar - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 4. Dumitru Pop - secretar - Grupul parlamentar al Uniunii Naționale a Românilor
  Membri:
 5. Gheorghe Albu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 6. Florin Constantin Baranovschi - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 7. Alexandru Brezniceanu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 8. Mihail Bălănescu - Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
 9. Marin Bivolaru - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 10. Victor Boștinaru - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 11. Vasile Bran - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 12. Ion I. Brătianu - Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
 13. Coriolan Bucur - Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
 14. Victor Cevdarie - Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
 15. Paul Ciobanu - Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
 16. Paul Ioan Cojocaru - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 17. Alexandru Comănescu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 18. Constantin Constantinescu - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin și democrat
 19. Sorin Cristea - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 20. Ioan Damian - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 21. Ion Diaconescu - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin și democrat
 22. Aurelian Dochia - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 23. Sabin Adrian Drăgan - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 24. Constantin Dumitrache - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 25. Alexandru Dumitrescu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 26. Nichita Dumitrescu - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin și democrat
 27. Marin Durac - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 28. Adrian Duță - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 29. Peter K. Eckstein - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare
 30. Mihail-Apostol Enăchescu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 31. Elena Ene - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 32. Viorel Găină - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 33. Ioan Georgescu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 34. Vasile Gionea - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin și democrat
 35. Gheorghe Glăvan - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 36. Tatiana Gogoașă - Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
 37. Mihai Hanganu - Grupul parlamentar democrat-agrar și socialist-democrat
 38. Smaranda Ionescu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 39. Mihail Iușut - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 40. Vasile Lascu - Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
 41. Milenco Luchin - Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
 42. Gheorghiță Lupău - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 43. Tiberiu Maerean - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 44. Petru Maior - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin și democrat
 45. Gheorghe Marcu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 46. Constantin Mircea - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 47. Stelian-Corneliu Mirea - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 48. Ariton Nedelcu - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 49. Ioan Liviu Negruț - Grupul parlamentar democrat-agrar și socialist-democrat
 50. Nicolae Ioan Negoescu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 51. Tudor Horia Nicolescu - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 52. Verginica Novac - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 53. Ioan Oltean - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 54. Constantin Pârvu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 55. Dunitru Pîslaru - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 56. Neculae Radu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 57. Gheorghe Scrieciu - Grupul parlamentar democrat-agrar și socialist-democrat
 58. Adrian Silistraru - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 59. Antonie Sindile - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 60. Glicherie Stanciu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 61. Mihai Stoica - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 62. Ion Ștefan - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 63. Nicolae Tăut - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 64. Ioan Timiș - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 65. Ștefan Tîrîșescu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 66. Iosif Tocoian - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 67. Aron Todoroni - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 68. Gheorghe Vespan - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 69. Adriean Videanu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 70. Dan Vilaia - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 71. Varujan Vosganian - Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan | București, 8 decembrie 1990 | Nr. 30.


Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat

În temeiul art. 71 alin. final din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și având în vedere Raportul Comisiei de validare,

Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se validează mandatul de deputat al domnului Chivu Gheorghe, în Circumscripția electorală nr. 16, județul Dâmbovița.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan | București, 10 decembrie 1990 | Nr. 31.Decrete

Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent și acordarea gradului de general-maior unor generali și colonei din Ministerul de Interne

În temeiul art. 82 lit. k) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
Președintele României decretează:

Art. 1. - Se înaintează în gradul de general-locotenent următorii:

 • general-maior Penciuc Neculai Dumitru;
 • general-maior Suceavă Nicolae Ion.

Art. 2. - Se acordă gradul de general-maior următorilor:

 • colonel Dănescu Ioan George;
 • colonel Dobrinoiu Constantin Vasile;
 • colonel Marin Gheorghe Ion.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 27 noiembrie 1990 | Nr. 69.


Decret privind unele eliberări și numiri în funcție

În temeiul art. 82 alin. 1 lit. b) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
Președintele României decretează:

Art. 1. - Gheorghe Robu se eliberează, la cerere, din funcția de procuror general.

Art. 2. - Mihail Ulpiu Popa-Cherecheanu se numește în funcția de procuror general.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 8 decembrie 1990 | Nr. 73.