Monitorul Oficial 14/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0014 - Partea I - Marți, 22 ianuarie year::1991

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind înființarea societăților comerciale pentru producerea nutrețurilor combinate - societăți pe acțiuni -

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pentru producerea nutrețurilor combinate - societăți pe acțiuni -, având sediul și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1, prin preluarea activului și pasivului de la întreprinderile și fabricile pentru nutrețuri combinate, care se desființează.

Capitalul social a fost stabilit pe baza bilanțului contabil la 30 septembrie 1990.

Valoarea capitalului social al societăților comerciale va fi corectată după finalizarea evaluării patrimoniului potrivit legii.

Capitalul social se constituie prin acțiuni nominative în valoare de 1.000 lei fiecare.

Art. 2. - Societățile comerciale pentru producerea nutrețurilor combinate - societăți pe acțiuni - au personalitate juridică și vor avea ca obiect de activitate:

 • producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • producerea nutrețurilor combinate speciale, a premixurilor medicamentoase și nuclee proteice;
 • contractarea, achiziționarea, depozitarea, conservarea cerealelor și celorlalte materii prime necesare producerii nutrețurilor combinate;
 • comercializarea nutrețurilor combinate, a nutrețurilor speciale, premixurilor medicamentoase și celorlalte produse finite în baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea produselor prin magazine proprii pentru crescătorii particulari de animale;
 • prestări de servicii: inginerie marketing, nutriție animală, import de materii prime și echipamente, atragere de capital străin și alte operațiuni potrivit statutului fiecărei societăți comerciale.

Art. 3. - Societățile comerciale pentru producerea nutrețurilor combinate - societăți pe acțiuni - își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul propriu, prevăzut în anexele nr. 2.1[1]-2.63[1] la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Personalul trecut la societatea comercială de la unitatea care se desființează se consideră transferat în interesul serviciului.

Persoanele transferate în interesul serviciului sau trecute în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, vor primi salariul tarifar avut și sporul de vechime timp de 3 luni.

Art. 5. - Anexa nr. 1 și anexele nr. 2.1-2.63 fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 6. - Pe data prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 ianuarie 1991 | Nr. 44.


Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990 în industria nutrețurilor combinate

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul:
- localitatea și județul
Obiectul de activitate Capitalul social inițial
- mii lei -
(structura conform bilanțului la 30.09.1990) total
- mijloace fixe
- mijloace circ.
Denumirea unității care se desființează
0 1 2 3 4 5 6
1. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Alcomb” - S.A. Sântimbru Societate pe acțiuni Sântimbru

Alba

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
50.249
——————
42.644

7.605

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Alba
2. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Arcomb” - S.A. Arad Societate pe acțiuni Arad

Arad

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
72.294
——————
53.598

18.696

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Arad
3. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Cecomb” - S.A. Ceala Societate pe acțiuni Ceala

Arad

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
33.066
——————
33.065

1

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Ceala
4. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Argecomb” - S.A. Costești Societate pe acțiuni Costești

Argeș

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
72.065
——————
54.855

17.210

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Argeș
5. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combbac” - S.A. Bacău Societate pe acțiuni Bacău

Bacău

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea curcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
76.184
——————
59.598

16.586

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Bacău
6. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutrientul” - S.A. Palota Societate pe acțiuni Palota

Bihor

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
62.598
——————
52.065

10.533

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Bihor
7. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutrimix” - S.A. Oradea Societate pe acțiuni Oradea

Bihor

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale, cu specializarea în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
28.638
——————
23.451

5.187

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Oradea
8. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combitin” - S.A. Tinca Societate pe acțiuni Tinca

Bihor

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
35.209
——————
25.324

9.885

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Tinca
9. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combec” - S.A. Beclean Societate pe acțiuni Beclean

Bistrița-Năsăud

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
8.689
——————
4.473

4.216

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Bistrița-Năsăud
10. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Botpcomb” - S.A Botoșani Societate pe acțiuni Botoșani

Botoșani

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
14.191
——————
7.846

6.345

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Botoșani
11. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutrileor” - S.A. Leorda Societate pe acțiuni Leorda

Botoșani

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
10.797
——————
6.646

4.151

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Leorda
12. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutricod” - S.A. Codlea Societate pe acțiuni Codlea

Brașov

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale, cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
106.880
——————
92.977

13.903

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Brașov
13. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combimix” - S.A. Brăila Societate pe acțiuni Brăila

Brăila

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializarea în nutrețuri combinate pentru creșterea porcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
73.340
——————
56.627

16.713

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Brăila
14. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combiur” - S.A. Urleasca Societate pe acțiuni Urleasca

Brăila

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
66.246
——————
51.989

14.257

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Urleasca
15. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutribuz” - S.A. Săhăteni Societate pe acțiuni Săhăteni

Buzău

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
17.857
——————
9.535

8.322

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Buzău
16. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Râmnicomb” - S.A. Râmnicu Sărat Societate pe acțiuni Râmnicu Sărat

Buzău

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
44.129
——————
35.725

8.404

Fabrica pentru nutrețuri combinate Râmnicu Sărat
17. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Berzobis” - S.A. Berzovia Societate pe acțiuni Berzovia

Caraș-Severin

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
24.180
——————
21.692

2.488

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Caraș-Severin
18. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutricom” - S.A. Oltenița Societate pe acțiuni Oltenița

Călărași

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea porcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice, încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
69.911
——————
56.357

13.554

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Călărași
19. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Calanc” - S.A. Călărași Societate pe acțiuni Călărași

Călărași

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea porcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
153.447
——————
148.098

5.349

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Călărași
20. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combciulnița” - S.A. Dragalina Societate pe acțiuni Dragalina

Călărași

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor de selecție;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
64.608
——————
50.787

13.821

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Ciulnița
21. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combdrag” - S.A. Dragalina Societate pe acțiuni Dragalina

Călărași

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor de selecție;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
32.028
——————
29.895

2.133

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Dragalina
22. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutrex” - S.A. Cluj Societate pe acțiuni Cluj-Napoca

Cluj

- Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
61.529
——————
46.778

14.751

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Cluj
23. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Prodfuraj” - S.A. Iclod Societate pe acțiuni Iclod

Cluj

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
38.051
——————
31.873

6.178

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Iclod
24. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutritiva” - S.A. Constanța Societate pe acțiuni Lumina

Constanța

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
96.851
——————
83.081

13.770

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Constanța
25. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Multivita” - S.A. Negru Vodă Societate pe acțiuni Negru Vodă

Constanța

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
26.270
——————
18.324

7.946

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Negru Vodă
26. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Pacomb” - S.A. Poarta Albă Societate pe acțiuni Poarta Albă

Constanța

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea porcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
76.806
——————
65.089

11.817

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Poarta Albă
27. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Covasnacomb” - S.A. Sfântu Gheorghe Societate pe acțiuni Sfântu Gheorghe

Covasna

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
7.800
——————
2.143

5.657

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Covasna
28. Societatea comerciala pentru producerea nutrețurilor combinate „Selectnutricomb” - S.A. Crevedia Societate pe acțiuni Crevedia

Dâmbovița

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
560
——————
9.479

8.919

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Dâmbovița
29. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combavi” - S.A. Titu Societate pe acțiuni Titu

Dîmbovița

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
37.580
——————
23.829

13.751

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Titu
30. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Prodcomb” - S.A. Vișina Societate pe acțiuni Vișina

Dâmbovița

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
9.119
——————
9.119
31. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combidolj” - S.A. Băilești Societate pe acțiuni Băilești

Dolj

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea porcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
57.033
——————
42.835

14.198

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Băilești
32. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate, „Secombi” - S.A. Segarcea Societate pe acțiuni Segarcea

Dolj

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
27.658
——————
22.820

4.838

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Segarcea
33. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate, „Combavifor” - S.A. Galați Societate pe acțiuni Galați

Galați

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
64.986
——————
48.030

16.956

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Galați
34. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Tecomb” - S.A. Tecuci” Societate pe acțiuni Tecuci

Galați

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
78.684
——————
60.975

17.709

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Tecuci
35. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Giurcomb” - S.A. Giurgiu Societate pe Acțiuni Giurgiu

Giurgiu

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea porcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
59.541
——————
43.355

16.186

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Giurgiu
36. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Comgorj” - S.A. Târgu Jiu Societate pe acțiuni Târgu Jiu

Gorj

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
25.159
——————
17.787

7.362

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Gorj
37. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Cristurcomb” - S.A. Cristuru Secuiesc Societate pe acțiuni Cristuru Secuiesc

Harghita

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
942
——————
1.952

2.893

Întreprinderea pentru nutrețuri combinate Harghita
38. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Devacomb”- S.A. Mintia Societate pe acțiuni Mintia

Hunedoara

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
41.317
——————
32.350

8.367

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Hunedoara
39. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combor” - S.A. Orăștie Societate pe acțiuni Orăștie

Hunedoara

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea porcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
60.502
——————
49.679

10.823

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Orăștie
40. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combial” - S.A. Urziceni Societate pe acțiuni Urziceni

Ialomița

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
74.755
——————
61.255

13.500

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Ialomița
41. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutrimold” - S.A. Iași Societate pe acțiuni Iași

Iași

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
68.491
——————
52.722

15.769

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Iași
42. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combimar” - S.A. Baia Mare Societate pe acțiuni Baia Mare

Maramureș

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
42.892
——————
36.510

6.382

Întreprinderea pentru nutrețuri combinate Maramureș
43. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Drobetacomb” - S.A. Drobeta-Turnu Severin Societate pe acțiuni Drobeta-Turnu Severin

Mehedinți

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
48.600
——————
40.005

8.595

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Mehedinți
44. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutrimur” - S.A. Iernut Societate pe acțiuni Iernut

Mureș

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale, cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor și curcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
86.901
——————
70.986

15.915

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Mureș
45. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Romnutricomb” - S.A. Roman Societate pe acțiuni Roman

Neamț

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor și curcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
67.589
——————
53.160

14.429

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Neamț
46. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combicara” - S.A. Caracal Societate pe acțiuni Caracal

Olt

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea porcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
124.735
——————
107.869

16.866

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Olt
47. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutricora” - S.A. Corabia Societate pe acțiuni Corabia

Olt

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
49.227
——————
38.056

11.171

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Corabia
48. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combipra” - S.A. Ploiești Societate pe acțiuni Ploiești

Prahova

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor și curcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
59.360
——————
47.127

12.233

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Prahova
49. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutrisam” - S.A. Satu Mare Societate pe acțiuni Satu Mare

Satu Mare

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
65.262
——————
49.447

15.815

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Satu Mare
50. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combisălaj” - S.A. Zalău Societate pe acțiuni Zalău

Sălaj

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
9.249
——————
11.319

2.070

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Sălaj
51. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combisib” - S.A. Sibiu Societate pe acțiuni Sibiu

Sibiu

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
71.573
——————
62.321

9.252

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Sibiu
52. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutriver” - S.A. Verești Societate pe acțiuni Verești

Suceava

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea porcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
64.443
——————
51.320

13.123

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Suceava
53. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Telecomb” - S.A. Alexandria Societate pe acțiuni Alexandria

Teleorman

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
31.548
——————
17.127

14.421

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Teleorman
54. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Rovecomb” - S.A. Roșiori de Vede Societate pe acțiuni Roșiori de Vede

Teleorman

*Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
26.889
——————
19.682

7.207

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Roșiori de Vede
55. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutritim” - S.A. Giarmata Societate pe acțiuni Giarmata

Timiș

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • producerea și comercializarea de concentrate proteino-vitamino-minerale și premixuri medicamentoase;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
3.652
——————
741

2.911

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Timiș
60. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Comitul” - S.A. Cataloi Societate pe acțiuni Cataloi

Tulcea

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
55.661
——————
47.789

7.872

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Tulcea
57. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutriba” - S.A. Babadag Societate pe acțiuni Babadag

Tulcea

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
33.207
——————
26.856

6.351

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Babadag
58. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combivas” - S.A. Vaslui Societate pe acțiuni Vaslui

Vaslui

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
54.187
——————
46.229

7.958

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Vaslui
59. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Bârladcombi” - S.A. Bârlad Societate pe acțiuni Bârlad

Vaslui

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
25.710
——————
20.092

5.618

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Bârlad
60. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combiba” - S.A. Băbeni Societate pe acțiuni Băbeni

Vâlcea

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de Ia producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
39.043
——————
29.677

9.366

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Vâlcea
61. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combivra” - S.A. Focșani Societate pe acțiuni Focșani

Vrancea

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate în baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
56.484
——————
44.464

12.020

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Vrancea
62. Societatea comercială de producție, inginerie și servicii pentru nutrețuri combinate „Nutricomb” - S.A. București Societate pe acțiuni București
 • Producerea de nutrețuri combinate complete, nutrețuri combinate speciale: nuclee proteino-vitamino-minerale, zooforturi, preparate de intervenție și premixuri medicamentoase;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import a celor deficitare (cereale, făinuri proteice, vitamine, aminoacizi, coccidiostatice și alți aditivi furajeri), echipamente complexe și piese de schimb, cooperări cu agenți economici interni și externi, operațiuni portuare și de expediție, atragere de capital străin pentru cooperări proprii;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
308.759
——————
278.135

30.624

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Sabaru

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate, nuclee proteice și biostimulatori Dolj

Oficiul pentru tehnologie și controlul calității nutrețurilor combinate

63. Societatea comercială pentru producerea utilajelor și pieselor de schimb „Metamix” - S.A. Periș Societate pe acțiuni Periș

Sectorul agricol Ilfov

 • Producerea și comercializarea utilajelor și pieselor de schimb pentru ramura industriei alimentare, utilaje pentru ridicat și transport cereale și produse pulverulente, silozuri metalice petru depozitarea cerealelor, nutrețurilor combinate și făinurilor, mori cu ciocănele și instalații de omogenizare pentru producerea nutrețurilor combinate;
 • activitatea de „service” pentru utilaje din fabricație și instalații de dozare și cântărire.
85.844
——————
55.891

29.954

Întreprinderea de reparații și fabricații Periș


Anexa Nr. 2

Statutul[2] Societății comerciale pentru producerea nutrețurilor combinate „........” - S.A.

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „................" - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile șl alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele S.A., de capitalul social și numărul de înregistrare.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „.......” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea ................ str. ........................ nr. ........ Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

Capitolul II

Obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Obiectul de activitate al societății este:

 • producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale pentru toți crescătorii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import prin societățile comerciale specializate în conformitate cu prevederile legale;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu societățile specializate în creșterea animalelor, asociații de crescători, precum și desfacerea prin magazine proprii a nutrețurilor combinate pentru crescătorii particulari.

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 6

Capitalul social

Capitalul social inițial este de ........ mii lei stabilit pe baza bilanțului contabil la 30 septembrie 1990 și are următoarea structură:

 • mijloace fixe în valoare de ...... mii lei;
 • mijloace circulante în valoare de ...... mii lei.

Capitalul social este împărțit în acțiuni nominative de 1.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 8

Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

Articolul 9

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor care decide asupra reducerii. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 10

Majorarea sau reducerea capitalului societăților, atât timp cât este integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea.

Articolul 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

Articolul 12

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunilor se va face potrivit legii. Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 14

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;

e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi competitive;

f) hotărăște cu privire la contractare de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori; aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale;

i) hotărăște cu privire la mărimea sau reducerea capitalului social, precum și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății;

l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;

m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație; hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora și ai cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut.

Articolul 15

Convocarea adunărilor generale ale acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a), g) și n), iar adunarea generală extraordinară, atribuțiile prevăzute la lit. h)-o), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut.

Articolul 16

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor reprezentând 1/10 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din această localitate.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Articolul 17

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre acționari, doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Articolul 18

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 19

În perioada în care statul este acționarul unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului este constituit din 7 membri numiți, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii și Alimentației, astfel: câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației, al Ministerului Finanțelor, al Ministerului Resurselor și Industriei, al Ministerului Comerțului și Turismului și specialiști ai societății (ingineri, economiști, juriști, alți specialiști din domeniul de activitate al societății).

Membrii consiliului împuterniciților statului numiți până la constituirea adunării generale a acționarilor își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți în care sunt numiți ca împuterniciți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare.

Din consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Consiliul împuterniciților statului prezintă semestrial Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii pe bază de contract.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor, și în prezența a 4/5 și voturi a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Retribuirea se face în tantieme, reprezentând cote procentuale din beneficiu în condițiile stabilite de guvern.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe baza constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 20

Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 11 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi, și ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director general (director), în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale consiliului de administrație. În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Articolul 21

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul;

b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luare sau dare cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;

d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;

e) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății pe anul următor;

f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI

Articolul 22

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleasă în condițiile legii de adunarea generală a acționărilor, formată din 3 membri care nu pot avea o altă funcție în societate și tot atâția supleanți.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului de Finanțe.

Articolul 23

Pentru a putea exercita dreptul la control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Articolul 24

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;
 • la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Articolul 25

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitate, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

Capitolul VII

Activitatea societății

Articolul 26

Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 27

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun aprobării Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 28

Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata profitului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Articolul 29

Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legii.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ținând seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Articolul 30

Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Articolul 31

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Cât timp societatea va avea capitalul integral de stat, ea va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Articolul 32

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
 • în orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Articolul 33

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății se va face după procedura prevăzută de lege.

Articolul 34

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Articolul 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.


Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în domeniul comunicațiilor

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale, persoane juridice, având denumirea, forma juridică, obiectul de activitate, capitalul social și sediul prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate conform art. 1, se vor organiza și funcționa în conformitate cu statutul acestora, cuprins în anexele nr. 2.1[3]-2.4[3].

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate își vor realiza obiectul de activitate pe bază de contracte încheiate în conformitate cu Codul comercial român și Codul civil, cu excepțiile prevăzute de lege.

Art. 4. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care își încetează activitatea se preiau de către societățile comerciale înființate.

Art. 5. - Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar și sporul de vechime avute, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 6. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziție contrară.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 ianuarie 1991 | Nr. 45.


Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează, în baza Legii nr. 15/1990, prin reorganizarea unor unități economice de stat din subordinea Ministerului Comunicațiilor
Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul:
—————
localitatea, județul
Obiectul de activitate Capitalul social inițial
—————
Structura[4] conform bilanțului la 30.06.1990
- mii lei -
Denumirea unității care se desființează
0 1 2 3 4 5 6
1. Societatea comercială „Teleconstrucția” - S.A. Societate comercială pe acțiuni București, str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
 • Executarea lucrărilor de construcții-montaj, de suprafață și subteran, pentru sistemul național de comunicații și pentru conectarea acestuia la sistemul mondial
214,3
——————
130,9+83,4
Întreprinderea-antrepriză „Teleconstrucția”.
2. Societatea comercială „Secom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni București, str. Orhideelor nr. 39, sector 1
 • Executarea și comercializarea echipamentelor pentru transmisiuni pe cablu, fibră optică și fascicole radio, și dispozitive auxiliare specifice, necesare sistemului național unitar de telecomunicații și radiocomunicații
44,1
——————
24,5+19,6
Întreprinderea de construcții și reparații echipamente de telecomunicații
3. Societatea comercială „Rompresfilatelia”- S.A. Societate comercială pe acțiuni București, calea Griviței nr. 64-66, sector 1
 • Importul și exportul de mărfuri filatelice, publicații presă, material numismatic, produse și servicii cu caracter cultural; confecționarea și comercializarea produselor filatelice pe piața internă și internațională
20,1
——————
1,1+19,0
Întreprinderea „Rompresfilatelia”
4. Societatea comercială „Rodipet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni București, piața Presei Libere nr. 1, sector 1
 • Preluarea, prelucrarea presei și tipăriturilor de la edituri și expedierea lor în vederea difuzării pe întreg teritoriul țării; operațiuni de import-export cu presă și tipărituri.
2478
——————
5,2+19,6
Direcția de expediere a presei


Anexa Nr. 2

Statutul[5]Societății comerciale pe acțiuni „.......” - S.A.

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Art. 1. - Denumirea societății este societatea comercială „............” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înmatriculare din registrul comerțului și sediul societății.

În cuprinsul acestui statut societatea comercială „.........” - S.A. este denumită societatea.

Art. 2. - Societatea comercială „..........” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Art. 3. - Sediul societății este în România, localitatea ............, nr. ..., sector ...

Societatea are sucursale în localitățile ............... și filiale în localitățile ...............

Art. 4. - Durata societății este nelimitată cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

Capitolul II

Obiectul de activitate al societății

Art. 5. - Obiectul de activitate al societății este:

a) executarea lucrărilor de construcții-montaj în domeniul telecomunicațiilor în țară și străinătate și anume: rețele urbane, interurbane și de incintă, montaje și puneri în funcțiune a echipamentelor pentru centralele telefonice automate, sisteme de curenți purtători, centrale telegrafice, linii de radiorelee, stații de radio și televiziune, instalații de curenți slabi de incintă;

b) „service” pentru rețele și instalații de telecomunicații executate în țară și străinătate, precum și executarea reparațiilor la acestea;

c) proiectarea documentațiilor de execuție și informatică;

d) gospodărie locativă - cantine;

e) confecții metalice și reparații auto-utilaje.

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Art. 6. - Capitalul social inițial al societății este în valoare de ....... mil. lei și se compune din mijloace fixe în valoare de ....... mil. lei și mijloace circulante în valoare de ....... mil. lei.

Capitalul social inițial, în valoare de ........ mil. lei, este împărțit în ... acțiuni nominative, cu valoare nominală de 5.000 lei pe bucată.

Capitalul social inițial al societății este deținut integral de statul român, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Art. 7. - Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Acest registru se va păstra la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Art. 8. - Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură pe baza evaluării efectuate de experți desemnați de către adunarea generală a acționarilor.

Art. 9. - Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerile de reducere a capitalului trebuie comunicate comisiei de cenzori de către consiliul de administrație cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale extraordinare a acționarilor, care decide asupra avizării propunerilor de reducere. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor de operare a reducerii capitalului social.

Art. 10. - Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii răspunzând numai în limita acțiunilor pe care le-au subscris.

Art. 11. - Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunilor se face potrivit legii.

Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Art. 12. - În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul în presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Art. 13. - Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;

e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forță de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi, competitive;

f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor. Stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale;

i) aprobă mărirea sau reducerea capitalului sociali;

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăște cu privire la fuziunea sau dizolvarea societății;

l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;

m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație, hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut.

Art. 14. - Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 13 lit. a)-g) și m)-n), iar cea extraordinară, atribuțiile prevăzute la lit. h)-l), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut.

Art. 15. - Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă potrivit alin. 1 ori de câte ori este nevoie, în condițiile prevăzute de lege. Administratorii sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor reprezentând 1/10 din capitalul social. În condițiile legii, adunarea generală extraordinară se convoacă și la cererea comisiei de cenzori.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Art. 16. - Adunarea generală a acționarilor este condusă de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către un administrator, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre acționari, doi secretari pentru a verifica prezența acționarilor la adunarea generală și pentru a întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Art. 17. - Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

Dacă adunarea ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin. 1, adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării extraordinare sunt necesare:

 • la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;
 • în convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

Art. 18. - În perioada în care capitalul este în întregime de stat atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului alcătuit și numit potrivit legii, până la ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total de membri, iar hotărârea este valabilă cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor, și în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Retribuirea membrilor consiliului împuterniciților statului se stabilește de acesta.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta de drept activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Art. 19. - Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, compus din 15 persoane, alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație adunarea generală alege un nou administrator pentru a completa locul vacant.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi, și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește funcția de director general, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului împuterniciților statului și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliul de administrație.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Art. 20. - Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul;

b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare;

d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecția mediului;

e) supune anual adunării generale ordinare a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;

f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității, precum și cele stabilite potrivit legii.

Capitolul VI

Controlul societății

Art. 21. - Gestiunea societății este controlată de acționari și de o comisie de cenzori cu 3 membri și tot atâția supleanți.

Cenzorii vor fi aleși de adunarea generală ordinară; cel puțin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

Unul dintre membri va fi recomandat de Ministerul Finanțelor.

Cenzorii trebuie să fie acționari, cu excepția cenzorului-contabil.

Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație stabilită de adunarea generală care i-a ales.

Art. 22. - Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și pierderilor. Activitatea cenzorilor se va desfășura în conformitate cu prevederile legii.

Art. 23. - Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă;
 • la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale un raport scris amănunțit, prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de profit și pierderi;
 • aduce la cunoștință administratorilor neregularitățile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și statutare pe care le constată, iar cazurile mai importante le va aduce la cunoștința adunării generale;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social;
 • controlează operațiunile de lichidare a societății.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

Art. 24. - Întinderea și efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.

Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală, cu votul cerut la adunările generale extraordinare.

Art. 25. - Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea în prezentarea și interpretarea aspectelor constatate în cursul verificării bilanțului și repartizarea beneficiilor, vor putea face rapoarte separate, care vor trebui să fie prezentate adunării generale.

Pentru celelalte obligații impuse de lege, cenzorii vor putea lucra separat.

Capitolul VII

Activitatea societății

Art. 26. - Exercițiul economic-financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art. 27. - Societatea vă ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial.

Art. 28. - Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Art. 29. - Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Personalul de conducere a societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală; restul personalului este angajat de către consiliul de administrație.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Art. 30. - Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Art. 31. - Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Societatea cu capital integral de stat va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege la înființarea societăților.

Art. 32. - Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • pierderea a cel puțin jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • falimentul;
 • numărul acționarilor s-a redus sub cinci, dacă au trecut mai mult de șase luni de la reducerea lui și n-a fost completat;
 • în orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

În caz de dizolvare, societatea se lichidează.

Dizolvarea societății trebuie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Înscrierea și publicarea se fac potrivit legii.

Art. 33. - Fuziunea cu alte societăți se hotărăște de adunarea generală extraordinară a acționarilor și se realizează conform legii.

În cazul încetării activității societății în urma fuziunii, aceasta va depune, pentru a fi înscrisă în registrul comerțului, o declarație despre modul cum a hotărât să stingă pasivul său.

Fuziunea se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Art. 34. - Lichidarea societății se face în conformitate cu legea.

Lichidatorii sunt numiți de adunarea generală a acționarilor dintre acționari sau alte persoane.

După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societății din registrul comerțului.

Art. 35. - Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul IX

Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 36. - Pentru perioada în care capitalul social al societății este integral de stat, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de către un consiliu al împuterniciților statului, alcătuit din 11 membri numiți în condițiile prevăzute de lege pentru consiliul de administrație al regiilor autonome.

Consiliul de administrație al societății, pe perioada cât statul este unic acționar, se numește în condițiile prevăzute de lege pentru societățile comerciale, cu acordul Ministerului Comunicațiilor.

Directorul generai al societății este numit de consiliul de administrație, cu avizul consiliului împuterniciților statului.

Cenzorii societății, pe perioada cât statul este unic acționar, vor fi reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Art. 37. - Încadrarea salariaților societății se face pe bază de contract de muncă, cu respectarea prevederilor Codului muncii și a regimului de asigurări sociale al personalului unităților de stat. Salarizarea se stabilește prin liberul acord al părților, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Art. 38. - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Codului comercial, precum și cele din alte acte normative care conțin prevederi aplicabile societăților comerciale.

Art. 39. - Prezentul statut intră în vigoare la data aprobării înființării societății.


Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni prin reorganizarea întreprinderilor pentru legume și fructe

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni se înființează prin preluarea patrimoniului și activității întreprinderilor pentru legume și fructe și a Centralei pentru legume și fructe care se desființează.

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit art. 1, au personalitate juridică, se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale privind societățile comerciale și își desfășoară activitatea potrivit statutului propriu al fiecărei societăți, prevăzute în anexa nr. 2.1[6]-2.92[6].

Societățile își pot organiza sucursale, filiale, agenții și magazine.

Art. 4. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de către consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile statutului.

Art. 5. - Societățile comerciale cuprinse în anexa nr. 1 realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Art. 6. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului potrivit legii.

Art. 7. - Structura organizatorică și funcțională a fiecărei societăți comerciale se stabilește de către organele de conducere ale acesteia.

Art. 8. - Personalul din Centrala pentru legume și fructe care se desființează va fi preluat de Societatea comercială „POMONA” din municipiul București.

Art. 9. - Personalul care trece la societățile comerciale care se înființează se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul încadrat cu salariu mai mic are dreptul, timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz.

Art. 10. - Anexele nr. 1 și 2.1-2.92 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 ianuarie 1991 | Nr. 46.


Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale pe acțiuni care se înființează prin reorganizarea întreprinderilor pentru legume și fructe
Nr. crt. Denumirea societății care se înființează Obiectul de activitate Capitalul social
- mii lei -
Sediul societății comerciale Nr. crt. Întreprinderea care se desființează
Localitatea Strada nr. Județul
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. „Albafruct” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 108.289
——————
92.393 + 15.906
Alba Iulia Moților 106 Alba 1 I.L.F.-Alba
2. „Arlefruct” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 153.837
——————
118.921 + 34.418
Arad Cloșca 2 Arad 2 I.L.F.-Arad
3. „Incostar” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea, legumelor și fructelor la intern și export 11.147
——————
6.147 +5.000
Pitești Târgu din Vale 23 Argeș 3 I.L.F.-Argeș
4. „Muscelvit” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 95.042
——————
19.742 + 75.300
Câmpulung Traian 52 Argeș I.L.F.-Argeș
5. „Horticos” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 37.337
——————
3.137 34.200
Costești Luncilor 11 Argeș I.L.F.-Argeș
6. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 143.048
——————
142.668 + 380
Bacău Stejarului 3 Bacău 4 I.L.F.-Bacău
7. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 127.644
——————
93.698 + 33.946
Oradea Dâmboviței 29 Bihor 5 I.L.F.-Bihor
8. „Mera” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 26.201
——————
13,431 + 12.770
Marghita Republicii 97 Bihor I.L.F.-Bihor
9. „Cornlef - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 6.589
——————
4.355 + 2.234
Salonta Mierlei 3 Bihor I.L.F.-Bihor
10. „Fragaria” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 14.771
——————
8.724 + 6.047
Beiuș Pandurilor 47/a Bihor I.L.F.-Bihor
11. „Fruleg” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 107.134
——————
91.300 +15.834
Bistrița-Năsăud Calea Moldovei 17 Bistrița-Năsăud 6 I.L.F.-Bistrița-Năsăud
12. Legume fructe „Someșul” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 16.202
——————
9.200 + 7.002
Beclean 6 Martie 6 Bistrița-Năsăud I.L.F.-Bistrița-Năsăud
13. Răcoritoare și conserve „Bistrița” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 12.837
——————
9.297 + 3.540
Bistrița Libertății 50 Bistrița-Năsăud I.L.F.-Bistrița-Năsăud
14. Legume fructe „Botoșani” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 55.960
——————
44.200 + 11.760
Botoșani Luna 4 Botoșani 7 I.L.F.-Botoșani
15. „Agrovit” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 129.737
——————
88.900 + 40.827
Brașov Cristianului 11 Brașov 8 I.L.F.-Brașov
16. „Ardealul” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 15.617
——————
14.193 +1.424
Făgăraș 6 Martie 7 Brașov I.L.F.-Brașov
17. „Ciupercom” - S.A. Producerea, industrializarea și valorificarea ciupercilor 15.406 5.712 9.694 Ianca șos. Brăilei 3 Brăila 9 I.L.F.-Brăila
18. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 184.375 160.178 + 24.197 Brăila Baldovinești 12 Brăila I.L.F.-Brăila
19. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 125.908
——————
88.400 + 37.508
Buzău Spătarului 7 Buzău 10 I.L.F.-Buzău
20. Conserve legume fructe „Pârscov” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 54.343
——————
10.282 + 44.061
Pârscov Buzău I.L.F.-Buzău
21. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 12.204
——————
6.350 + 5.854
Râmnicu Sărat Armoniei 82 Buzău I.L.F.-Buzău
22. „Agrocomerț Caraș” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 51.228
——————
36.400 + 14.828
Reșița Timișorii 4 Caraș-Severin 11 I.L.F.-Caraș-Severin
23. „Lefruct Călărași” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 47.104
——————
39.520 + 7.584
Călărași Sloboziei 1 Călărași 12 I.L.F.-Calărași
24. „Agrofruct Oltenița” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 6.482
——————
3.500 + 2.982
Oltenița șos. București Oltenița km 59 Călărași I.L.F.-Călărași
25. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 186.025
——————
115.025 + 71.000
Cluj-Napoca Baciului 1-3 Cluj 13 I.L.F.-Cluj
26. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 20.505
——————
14.500 + 6.005
Turda Călărași Cluj I.L.F.-Cluj
27. „Frulex” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 54.239
——————
41.701 + 12.538
Dej Dumbrava Roșie 7 Cluj I.L.F.-Cluj
28. „Fortuna” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 194.473
——————
158.561 + 35.912
Constanța Interioară 3 Constanța 14 I.L.F.-Constanța
29. „Felmed” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 53.449
——————
32.987 + 20.462
Medgidia Constanței 2 Constanța I.L.F.-Constanța
30. „Agrosol” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 1.586
——————
1.206 + 380
Sfântu Gheorghe Constructorilor 4 Covasna 15 I.L.F.-Covasna
31. „Vitacom” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor, la intern și export 44.973
——————
42.564 + 2.409
Sfântu Gheorghe Școlii 13 Covasna I.L.F.-Covasna
32. „Nemere”- S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 61.931
——————
61.181 + 750
Târgu Secuiesc Gării 56 Covasna I.L.F.-Covasna
33. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 108.559
——————
87.400 + 21.159
Târgoviște Sinaia 6-8 Dâmbovița 16 I.L.F.-Dâmbovița
34. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 12.285
——————
7.250 + 5.035
Craiova Brazda lui Novac 215 Dolj 17 I.L.F.-Dolj
35. „Agroindustriale” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 10.393 6.420 + 3.973 Craiova Severinului 108 Dolj I.L.F.-Dolj
36. „Hortus” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 2.584
——————
2.104 + 480
Craiova Calea București km. 5 Dolj I.L.F.-Dolj
37. „Lemon” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 10.401
——————
6.480 + 3.921
Craiova Dudului 5 Dolj I.L.F.-Dolj
38. „Lego-fruct” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 15.707
——————
9.727 + 5.980
Poiana Mare Dolj I.L.F.-Dolj
39. „Hortigal” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 203.302
——————
127.125 + 76.177
Galați Calea Prutului 9 Galați 18 I.L.F.-Galați
40. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 15.412
——————
14.412 + 1.000
Tecuci Liniștii 2 Galați I.L.F.-Galați
41. „Fortuna” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 45.579
——————
24.,085 + 21.494
Giurgiu Dunării 2 Giurgiu 19 I.L.F.-Giurgiu
42. „Agrolimex” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 16.655
——————
10.332 + 6.323
Bolintin Vale Giurgiu I.L.F.-Giurgiu
43. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 38.425
——————
31.500 + 6.925
Târgu Jiu Unirii 116 Gorj 20 I.L.F.-Gorj
44. „Horticola” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 182.132
——————
164.798 + 17.334
Miercurea-Ciuc Vânătorilor Harghita 21 I.L.F.-Harghita
45. „Comfruct” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 21.784
——————
15.404 + 6.380
Deva Andrei Șaguna 1 Hunedoara 22 I.L.F.-Hunedoara
46. „Agrocom” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 41.339
——————
31.500 + 9.839
Petroșani Republicii 90 Hunedoara I.L.F.-Hunedoara
47. „Romfruct” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 10.604
——————
5.474 + 5.130
Orăștie Aurel Vlaicu 3 Hunedoara I.L.F.-Hunedoara
48. „Cernafruct” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 51.757
——————
23.989 + 27.768
Hunedoara Libertății 10 Hunedoara I.L.F.-Hunedoara
49. „Vitamil” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 48.415
——————
36.015 + 12.400
Slobozia Brăilei 3 Ialomița 23 I.L.F.-Ialomița
50. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 12.858
——————
4.564 + 8.294
Urziceni Buzăului 1 Ialomița I.L.F.-Ialomița
51. „Vitalef” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 147.321
——————
122.500 + 24.821
Iași Metalurgiei 1-2 Iași 24 I.L.F.-Iași
52. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 58.093 3
——————
0.659 + 27.434
Pașcani Republicii 10 Iași I.L.F.-Iași
53. „Frulegmar” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 138.510
——————
138.075 +435
Baia Mare București 55 Maramureș 25 I.L.F.-Maramureș
54. „Fortuna” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 15.214
——————
11.294 + 3.920
Baia Sprie Igniș 3. Maramureș I.L.F.-Maramureș
55. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 63.932
——————
49.800 +14.132
Turnu Severin Banoviței 3 Mehedinți 26 I.L.F.-Mehedinți
56. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 200.205
——————
161.678 + 38.527
Târgu Mureș Paul Chinezu 10 Mureș 27 I.L.F.-Mureș
57. „Horticom” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 110.371
——————
58.667 + 51.704
Piatra-Neamț Drăghiescu 2 Neamț 28 I.L.F.-Neamț
58. „Lefrucart” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 32.388
——————
28.408 + 3.980
Târgu-Neamț Lalelelor 9 Neamț I.L.F.-Neamț
59. „Fructcons” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 33.055
——————
30.100 + 2.955
Roman Tirului 2 Neamț I.L.F.-Neamț
60. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 141.319
——————
63.910 + 77.409
Slatina Depozitelor 9 Olt 29 I.L.F.-Olt
61. „Agroalimentara” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 45.559
——————
16.165 + 29.394
Câmpina I. L. Caragiale 12 Prahova 30 I.L.F.-Prahova
62. „Agro-com L.F.” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 82.182
——————
78.200 + 5.982
Ploiești Vestului 3 Prahova I.L.F.-Prahova
63. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 27.931
——————
22.492 + 5.439
Vălenii de Munte Cuza Vodă 47 Prahova I.L.F.-Prahova
64. „Samlef” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 122.923
——————
121.857 +1.068
Satu Mare Scânteii 8 Satu Mare 31 I.L.F.-Satu Mare
65. „Fragus” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 15.808
——————
6.539 + 9.269
Halmeu Gării 2 Satu Mare I.L.F.-Satu Mare
66. „Fortuna” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 103.728
——————
75.721 + 28.007
Zalău Minai Viteazu 101 Sălaj 32 I.L.F.-Sălaj
67. „Cesilef” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 29.177
——————
16.713 + 12.464
Cehu Silvaniei Hododului 8 Sălaj I.L.F.-Sălaj
68. „Silva-fruct” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 30.128
——————
15.922 + 14.206
Șimleu Silvaniei Bălcescu 18 Sălaj I.L.F.-Sălaj
69. „Fructosib” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 91.727 7
——————
4.223 +17.504
Sibiu Octombrie Roșu 2 Sibiu 33 I.L.F.-Sibiu
70. „Fructomed” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 8.583
——————
7.305 +1.278
Mediaș Republicii 1 Sibiu I.L.F.-Sibiu
71. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 73.428
——————
46.994 + 26.434
Suceava Calea Unirii Suceava 34 I.L.F.-Suceava
72. „Izvorul” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 94.589
——————
62.404 + 32.185
Gura Humorului Bucovinei 99 Suceava I.L.F.-Suceava
73. „Vitaluex” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 61.062
——————
36.157 + 24.905
Rădăuți Papetăriei Suceava I.L.F.-Suceava
74. „Orizont” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 65.990
——————
29.448 + 36.542
Fălticeni Gării Suceava I.L.F.-Suceava
75. „Bucovina” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 512.2
——————
3.524 +1.598
Câmpulung Moldovenesc Transilvaniei 56 Suceava I.L.F.-Suceava
76. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 22.043
——————
10.419 +11.624
Vatra Dornei Roșu 29 Suceava I.L.F.-Suceava
77. „Fruleg” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 109.643
——————
85.522 + 24.121
Alexandria Dunării 281 Teleorman 35 I.L.F.-Teleorman
78. „Floratim” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 15.429
——————
12.8016 + 2.623
Timișoara Gheorghe Lazăr 26 Timiș 36 I.L.F.-Timiș
79. „Fructimex” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 28.514
——————
21.100 + 7.414
Lugoj Buziașului 36 Timiș I.L.F.-Timiș
80. „Redtop” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 5.648
——————
3.626 + 2.022
Deta Banlocului 40 Timiș I.L.F.-Timiș
81. „Scalf” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 67.900
——————
26.723 + 41:177
Lovrin Principală 766 Timiș I.L.F.-Timiș
82. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 91.042
——————
74.654 + 16.388
Tulcea Prislov 151 Tulcea 37 I.L.F.-Tulcea
83. „Leguvas” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 136.318
——————
107.247 +29.071
Vaslui Călugăreni 105 Vaslui 38 I.L.F.-Vaslui
84. „Fralvil” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 65.758
——————
49.814 + 15.944
Râmnicu Vâlcea Fabricii 16 Vâlcea 39 I.L.F.- Vâlcea
85. „Lefrucom” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 27.702
——————
19.350 +8.352
Drăgășani Căpitan Hoarcă 36 Vâlcea I.L.F.-Vâlcea
86. „Indfruct” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 58.364
——————
17.606 + 40.758
Horezu Tudor Vladimirescu 71 Vâlcea I.L.F.-Vâlcea
87. „Salf” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 96.879
——————
92.264 + 4.615
Focșani Brăilei 102 Vrancea 40 I.L.F.-Vrancea
88. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 3.415
——————
2.595 + 820
Panciu Independenței 34 Vrancea I.L.F.-Vrancea
89. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 8.888
——————
4.281 + 4.607
Adjud 30 Decembrie 28 Vrancea I.L.F.-Vrancea
90. „Trintextmarc” - S.A. Transport de mărfuri și călători, prestări de servicii, asistență tehnică și reparații în ateliere proprii 57.615
——————
56.298 + 1.317
București B-dul Armata Poporului 15 41 I.L.F.-Militari
91. „Societatea de transporturi auto” - S.A. Transport de mărfuri și călători, prestări de servicii, asistență tehnică și reparații în ateliere proprii 54.633
——————
50.803 + 3.830
București Intr. Binelui 1/A I.L.F.-Berceni
92. „Pomona” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 506.345
——————
487.163+ 19.182
București Dr. Marcovici 2 I.L.F.-Berceni
I.L.F.-Militari


Anexa Nr. 2

Statutul[7] Societății comerciale ...................

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială ..............

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de sediul societății, capitalul social și numărul de înregistrare.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea ............., strada .............. nr. .... Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de comerț și industrie.

Capitolul II

Scopul și obiectul de activitate al societății [8]

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de ..... milioane lei împărțit în ..... acțiuni nominative în valoare nominală de ..... lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative de ..... lei fiecare este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 8

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Articolul 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) alege directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă; directorul general este și președintele consiliului de administrație;

d) stabilește nivelul de salarizare al membrilor consiliului de administrație, directorului general, al membrilor comitetului de direcție și al comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;

e) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate pe exercițiul următor;

f) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiului;

g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;

l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

n) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. i), j) și k) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii dată de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, cu excepția primilor doi ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Art. 17. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit din 7-15 persoane și numit de Ministerul Agriculturii și Alimentației.

Consiliul împuterniciților statului are următoarea componență:

 • reprezentantul Ministerului Agriculturii și Alimentației;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • ingineri, tehnicieni, economiști și juriști, specialiști în domeniul de activitate al societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Membrii consiliului împuterniciților statului își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile care derivă din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii, sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare, deoarece primesc indemnizații stabilite de aceste consilii.

Periodic consiliul împuterniciților statului prezintă Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada următoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept, la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 18

Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din ....... administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte. Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi 1-3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi. Ei este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;

d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;

e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

f) stabilește tactica și strategia de marketing;

g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI

Articolul 20

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși din consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii.

La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul de mai sus se execută cu acordul ministerului de resort.

Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte la fiecare ședință a consiliului de administrație registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII

Gestiunea societății

Articolul 21

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege de asemenea același număr de cenzori supleanți care vor înlocui în condițiile legii pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare ale comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența art. 18 alin. 4, precum și cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții de cât aceea de cenzori, un salariu sau o remunerație de la administrator sau de la societate.

Capitolul VIII

Activitatea societății

Articolul 22

Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cât statul este acționar unic personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Articolul 24

Amortizarea fondurilor

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Articolul 25

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

Articolul 26

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut la bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 27

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 28

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 29

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • hotărârea adunării generale;
 • faliment;
 • pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
 • la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 30

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 31

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj potrivit legii.

Capitolul X

Dispoziții finale

Art. 32. - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.Referințe

 1. 1,0 1,1 Anexele nr. 2.1-2.63 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale pe acțiuni, înființate potrivit art. 1 din hotărâre, este cuprins în anexa nr. 2.
 2. Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.
 3. 3,0 3,1 Anexele nr. 2.1-2.4 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale pe acțiuni, înființate potrivit art. 1 din hotărâre, este cuprins în anexa nr. 2.
 4. Mijloace fixe + mijloace circulante.
 5. Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.
 6. 6,0 6,1 Anexele nr. 2.1-2.92 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale pe acțiuni, înființate potrivit art. 1 din hotărâre, este cuprins în anexa nr. 2.
 7. Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.
 8. Articolele 5 și 6 lipsesc în original.