Monitorul Oficial 16/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0016 - Partea I - Joi, 24 ianuarie year::1991

Hotărâri ale Parlamentului României

Hotărâre privind componența Grupului parlamentar de prietenie România - Marea Britanie

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic - Se aprobă componența Grupului parlamentar de prietenie România - Marea Britanie, după cum urmează:

 1. Oliviu Gherman - președinte - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 2. Ion Rațiu - vicepreședinte - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc-creștin și democrat
 3. Sorin-Mircea Bottez - vicepreședinte - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 4. Daniela-Carmen Crăsnaru - secretar - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 5. Ștefan Francisc Csutak - secretar - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România

  Membri:
 6. Mircea Soare - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 7. Antonie Iorgovan - senator, independent
 8. Vasile Ion - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 9. Barbu Popescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 10. Nicolae Dunca - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 11. Leonard Fințescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 12. Virgil Popa - senator, Grupul parlamentar al frontului Salvării Naționale
 13. Mihai-Zaharia Ruva - senator, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 14. Ioan Rus - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 15. Silviu Cărpinișianu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 16. Miron Mănescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 17. Karoly Ferencz Szabo - senator, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 18. Costel Gheorghiu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 19. Tiberiu Macovei - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 20. Ioan Ardelean - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 21. Gheorghe Palade - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 22. Teodoru Dobrițoiu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 23. Mircea Filimon - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 24. Ion Pateu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 25. Constantin Arhire - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 26. Octavian Enache - deputat, Grupul, parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 27. Ioan Todiraș - deputat, Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
 28. Rodica Șerbănescu - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 29. Ladislau Borbely - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 30. Iosif Csapá - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 31. Ioan Niculiță-Cîndea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 32. Simion Silviu Șomîcu - deputat, Grupul parlamentar democrat-agrar și socialist-democrat (Partidul Socialist Democratic Român)
 33. Gheorghe Farcașiu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 34. Ion Tomescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 35. Vasile Nistor - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 36. Dumitru Nechifor - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 37. Dumitru Șerban - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 38. Nicolae Lazăr - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 39. Iulia Leo-Miza - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 40. Vasile Sălăgean - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 41. Géza Domokoș - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 42. Gheorghe Frunda - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 43. Attila Zonda - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 44. Zsolt Szilágyi - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 45. Florin Crisbășan - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Mișcarea Ecologistă Română)
 46. Florin Stelian Popescu - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Mișcarea Ecologistă Română)
 47. Teodora Dorina Mihăilescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 48. Nelu Aristide Dragomir - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 49. Bujor Bogdan Teodoriu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 50. Soreanu-Raul Victor Surdu - deputat, Grupul parlamentar democrat-agrar și socialist-democrat (Partidul Democrat Agrar Român)

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

București, 22 ianuarie 1991 | Nr. 2.


Hotărâre privind componența Grupului parlamentar de prietenie România - Ungaria

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă componența Grupului parlamentar de prietenie România - Ungaria, după cum urmează:

 1. Viorel Faur - președinte - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 2. Petru P. Burcă - vicepreședinte - deputat, Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
 3. Iosif Toth - vicepreședinte - senator, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 4. Dumitru Călueanu - secretar - senator, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 5. Ioan Sabău - secretar - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale

  Membri:
 6. Radu Ciontea - senator, Partidul Unității Naționale Române
 7. Emanoil-Mihail Cernescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 8. Gheorghe Dumitrașcu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 9. Mihai Iacobescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 10. Mihail Iurcu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 11. Caius Iacob - senator, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal (Partidul Național Țărănesc-creștin și democrat)
 12. Petru Jurcan - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 13. Vasile Moiș - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 14. Adrian Moțiu - senator, Partidul Unității Naționale Române
 15. Gheorghe Muntean - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 16. Alexandru-Radu Timofte - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 17. Romulus Vulpescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 18. Sorin-Adrian Vornicu-Nichifor - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 19. Vasile Ion - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 20. Ioan Ardelean - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 21. Imre András - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 22. Vasile Blaga - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 23. Coriolan Bucur - deputat, Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
 24. Liviu Bujor - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 25. Ioan Catarig - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 26. Ioan Cerchez - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 27. Octavian-Dan Căpățînă - deputat, Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
 28. Elena Dumitru - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 29. Alin-Mihai-Dumitru Drugă - deputat, Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
 30. Elena R. Ene - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 31. Viorica Edelhauser - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Partidul Ecologist Român)
 32. Corneliu Dorin Gavaliugov - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 33. Ioan Gavra - deputat, Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
 34. Ionel-Vasile Hedea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 35. Carol-Matei Ivanciov - deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale, altele decât cea maghiară (Uniunea Bulgarilor din România)
 36. Károly Kerekeș - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 37. Gheorghiță Lupău - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 38. Ladislau Ștefan Pillich - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 39. Vasile Lascu - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Partidul Social Democrat Român)
 40. Lázár Madaras - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 41. Nicolae-Alexandru Mischie - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 42. Ioan Moldovan - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 43. Benedek Nagy - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 44. Ioan Oancea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 45. Ștefan Seremi - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 46. Vasile Şuta - deputat, Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
 47. Albert Csaba Takács - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 48. Iosif Tocoian - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 49. Marta-Nora Țărnea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

București, 22 ianuarie 1991 | Nr. 3.Hotărâri ale Adunării Deputaților

Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat

În temeiul art. 71 alin. final din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și având în vedere raportul Comisiei de validare,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se validează mandatul de deputat al doamnei Iorga Eugenia în Circumscripția electorală nr. 41 București.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan | București, 21 ianuarie 1991 | Nr. 1.Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind încetarea activității Departamentului energiei electrice și termice

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - La data de 15 ianuarie 1991 Departamentul energiei electrice și termice din cadrul Ministerului Resurselor și Industriei își încetează activitatea.

Art. 2. - Patrimoniul, activitățile, atribuțiile și competențele Departamentului energiei electrice și termice se preiau pe bază de protocol de către Regia autonomă de electricitate „RENEL” sau de către divizia de specialitate din Ministerul Resurselor și Industriei, după caz.

Art. 3. - Personalul Departamentului energiei electrice și termice va fi preluat de către „RENEL”, de către societățile comerciale înființate prin reorganizarea unităților sale și de către Ministerul Resurselor și Industriei.

Personalul preluat se consideră transferat în interesul serviciului și, în cazul în care va fi încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, are dreptul la salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, timp de trei luni după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 ianuarie 1991 | Nr. 47.


Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 883 din 30 iulie 1990 privind înființarea Regiei autonome „ROM-POST-TELECOM”

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se modifică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 883 din 30 iulie 1990 privind înființarea Regiei autonome „ROM-POST-TELECOM”, anexa „Lista unităților care intră în structura Regiei autonome „ROM-POST-TELECOM”, prin includerea la poziția 50 a Centrului de calcul electronic pentru poștă și telecomunicații.

Art. 2. - Ministerul Comunicațiilor și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru aplicarea prezentei hotărâri și introducerea modificărilor corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1991.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 ianuarie 1991 | Nr. 48.


Hotărâre privind numirea comisiilor de recepție pentru unele obiective de investiții situate în municipiul București

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numesc comisiile de recepție pentru obiectivele de investiții: „Pasaje rutiere denivelate (bulevardul 1848 - bulevardul Dimitrie Cantemir, bulevardul Armata Poporului - Lujerului, Mărășești, Băneasa, Piața Victoriei)”; „Drum și tramvai între bulevardul Preciziei și șoseaua Panduri, între strada Timișoara și bulevardul Armata Poporului, între șoseaua Viilor și strada Constantin Istrate”; „Drum și tramvai între D.N.1. și podul Tipuri- Noi”; „Drum de trafic greu între strada Răzoare și bulevardul Pieptănari”; „Bulevardul Unirii între strada Căuzași și strada Popa Nan, strada Theodor Speranția, calea Călărașilor, strada Labirint, prelungirea bulevardului Mărășești, bulevardul Mircea cel Mare și strada Nerva Traian”, în componența prevăzută în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 17 ianuarie 1991 | Nr. 49.


Anexa nr. 1

Comisia de recepție pentru investițiile: „Pasaje rutiere denivelate (bulevardul 1848 - bulevardul Dimitrie Cantemir, bulevardul Armata Poporului - Lujerului, Mărășești, Băneasa și Piața Victoriei)” ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin Decretul nr. 258/1987

Președinte: Andrei Anastasiu - viceprimar al Primăriei municipiului București;

Vicepreședinte: Sorin Gabrea - viceprimar al Primăriei municipiului București;

Membri:

Cornel Ene - director al Direcției tehnice - Primăria municipiului București;
Alexandru Mihai - inginer șef la Banca Română pentru Dezvoltare;
Petre Ionel Radu - profesor doctor inginer la Institutul de construcții București;
Zaharia Florea - director tehnic la întreprinderea „Metrou” București;
Rene Jaques Bally - șef colectiv la Institutul de cercetări, ingineria mediului, din cadrul Secției de construcții hidrotehnice a Ministerului Mediului;
Constantin Oară - șef colectiv proiectare la Compania construcții București din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului;
Dragoș Badea - inginer proiectant principal la Institutul de proiectare „Proiect” București;
Virgil Ramba - director general la Grupul întreprinderilor de gospodărie comunală;
Constantin Dorobănțescu - inginer șef la Direcția domeniului public;
Ion Zamfirescu - directorul Administrației domeniului public sector 1 București;
Ion Popescu - directorul Administrației domeniului public sector 2 București;
Dan Eana - directorul Administrației domeniului public sector 3 București;
Țugui Florențiu - directorul Administrației domeniului public sector 4 București;
Gheorghe Sapon - directorul Administrației domeniului public - sector 5 București;
Virgiliu Dincă - directorul Administrației domeniului public sector 6 București.


Anexa nr. 2

Comisia pentru recepție pentru investițiile:

 • „Drum și tramvai între bulevardul Preciziei și șoseaua Panduri, între strada Timișoara (fostă Emil Bodnăraș) și bulevardul Armata Poporului, între șoseaua Viilor și strada Constantin Istrate”;
 • „Drum și tramvai între DN 1 și podul Timpuri Noi”;
 • „Dram de trafic greu între strada Răzoare și bulevardul Pieptănari";
 • „Bulevardul Unirii (fost Victoria Socialismului), între strada Căuzași și strada Popa Nan, strada Theodor Speranția, calea Călărașilor, strada Labirint, prelungirea bulevardului Mărășești, bulevardul Mircea cel Mare și strada Nerva Traian”,

ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin Decretul nr. 258/1987

Președinte: Andrei Anastasiu - viceprimar al Primăriei municipiului București;

Vicepreședinte: Gheorghe Raicu - director al Direcției domeniului public;

Membri:

Stelian Dorobanțu - profesor doctor inginer la Institutul de construcții București;
Vasile Munteanu - director tehnic al Direcției drumurilor din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului;
Bogdan Bogoescu - arhitect șef al municipiului București;
Cornel Ene - directorul Direcției tehnice - Primăria municipiului București;
Alexandru Mihai - inginer șef la Banca Română pentru Dezvoltare;
Emil Negoescu - profesor doctor inginer la Institutul de construcții București;
Mihai Covătaru - șeful colectivului „Drumuri” la Institutul de proiectare „Proiect” București;
Mitică Ghiță - director tehnic la întreprinderea transport București;
Florea Pencea - maistru la Direcția domeniului public;
Ion Zamfirescu - directorul Administrației domeniului public sector 1 București;
Ion Popescu - directorul Administrației domeniului public sector 2 București;
Dan Eana - directorul Administrației domeniului public sector 3 București;
Țugui Florențiu - directorul Administrației domeniului public sector 4 București;
Gheorghe Sapon - directorul Administrației domeniului public sector 5 București;
Virgiliu Dincă - directorul Administrației domeniului public sector 6 București.

Hotărâre privind eliberarea din funcție a unui secretar de stat din Ministerul Resurselor și Industriei

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Andrei Pintilie se eliberează din funcția de secretar de stat, șef al Departamentului industriei construcțiilor de mașini.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 19 ianuarie 1991 | Nr. 53.


Hotărâre privind numirea unui subsecretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Gheorghe Bădică se numește în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 19 ianuarie 1991 | Nr. 54.


Hotărâre privind numirea în funcție a unui secretar de stat la Ministerul Învățământului și Științei

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Lazăr Vlăsceanu se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Învățământului și Științei.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 21 ianuarie 1991 | Nr. 56.


Hotărâre privind unele eliberări și numiri în funcție la Prefectura județului Bihor

În temeiul Legii nr. 5 din 19 iulie 1990 privind administrarea județelor, municipiilor, orașelor și comunelor până la organizarea de alegeri locale,
Primul-ministru al guvernului hotărăște:

Art. 1. - Petre Ungur se eliberează din funcția de prefect al Prefecturii județului Bihor.

Art. 2. - Blaga Vasile se numește în funcția de prefect al Prefecturii județului Bihor.

Art. 3. - Moțoc Ion se eliberează, la cerere, din funcția de subprefect la Prefectura județului Bihor.

Art. 4. - Petre Ungur se numește în funcția de subprefect la Prefectura județului Bihor.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 22 ianuarie 1991 | Nr. 58.


Hotărâre privind unele eliberări și numiri în funcție la Prefectura județului Mehedinți

În temeiul Legii nr. 5 din 19 iulie 1990 privind administrarea județelor, municipiilor, orașelor și comunelor până la organizarea de alegeri locale,
Primul-ministru al guvernului hotărăște:

Art. 1. - Se eliberează din funcțiile pe care le dețin în conducerea Prefecturii județului Mehedinți, la cererea lor, următorii:

 • Dragomir Nicolae - subprefect
 • Ică Constantin - membru
 • Vizdei Nicolae - membru.

Art. 2. - La Prefectura județului Mehedinți se numesc în funcțiile specificate mai jos următorii:

 • Dumitrașcu Sever - subprefect
 • Grigore Fănică - membru
 • Icobescu Zianu - membru.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 22 ianuarie 1991 | Nr. 59.


Hotărâre privind eliberarea și numirea în funcție la Prefectura județului Brașov

În temeiul Legii nr. 5 din 19 iulie 1990 privind administrarea județelor, municipiilor, orașelor și comunelor până la organizarea de alegeri locale,
Primul-ministru al guvernului hotărăște:

Art. 1. - Szamhammer Erwin se eliberează, la cerere, din funcția de subprefect la Prefectura județului Brașov.

Art. 2. - Iancu Vespasian Augustin se numește în funcția de subprefect la Prefectura județului Brașov.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 22 ianuarie 1991 | Nr. 60.


Hotărâre privind numirea unui subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Începând cu data de 22 ianuarie 1991, Mitriș Marin se numește în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 22 ianuarie 1991 | Nr. 61.


Hotărâre privind subordonarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, organ central al administrației de stat, de specialitate în domeniul protecției proprietății industriale, cu activitate autonomă, trece din subordinea Ministerului Științei și Învățământului pe lângă guvern.

Art. 2. - Activitatea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci va fi coordonată de către secretarul de stat însărcinat cu știința, membru al guvernului.

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci întocmește bilanț propriu și este ordonator principal de credite, funcționând potrivit Hotărârii guvernului nr. 374/1990.

Art. 3. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Învățământului și Științei vor asigura transferarea fondurilor bugetare prevăzute pentru Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pe anul 1991 din bugetul Ministerului Științei și Învățământului în bugetul propriu al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii guvernului nr. 1076 din 8 octombrie 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 22 ianuarie 1991 | Nr. 62.


Hotărâre privind constituirea Comitetului Român pentru Adopții

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se constituie Comitetul Român pentru Adopții, organ guvernamental având drept scop să contribuie la ocrotirea minorilor prin înfiere și să realizeze cooperarea internațională în materia înfierilor.

Art. 2. - Comitetul funcționează pe lângă Ministerul Sănătății, care este coordonatorul activității sale și îi asigură serviciile administrativ-gospodărești.

Comitetul este condus de un președinte, numit prin ordin al ministrului sănătății.

Președintele reprezintă Comitetul Român pentru Adopții în raporturile cu ministerele și celelalte organe centrale sau locale din țară, precum și în relațiile internaționale.

Din comitet fac parte reprezentanții unor ministere și organe centrale de specialitate ale administrației de stat, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, numiți prin ordin al conducerii acestor organe.

Comitetul are un secretariat permanent, care funcționează în cadrul Ministerului Sănătății, compus din medici, juriști, specialiști în probleme de asistență socială, alți specialiști și funcționari, numiți prin ordin al ministrului sănătății.

Președintele Comitetului Național pentru Adopții este director al Secretariatului permanent.

Numărul maxim de posturi al aparatului Ministerului Sănătății se majorează cu 8 posturi, corespunzător structurii Secretariatului permanent al comitetului.

Art. 3. - Comitetul Român pentru Adopții are următoarele atribuții principale:

a) constituie evidența centralizată a copiilor ce pot fi ocrotiți prin înfierea lor în țară sau în străinătate;
b) ține evidența cererilor familiilor sau persoanelor, din țară sau străinătate, care și-au manifestat dorința de a înfia copii și le îndrumă în mod corespunzător pentru găsirea copiilor ce pot fi înfiați și pentru efectuarea procedurii necesare;
c) colaborează cu organizații guvernamentale similare din alte țări și cu organizații obștești, recunoscute de acestea, în orice probleme de interes reciproc din domeniul înfierii;
d) asigură un control deontologic pe timpul procedurii de înfiere și ia măsuri în vederea evitării încheierii de înfieri supuse eșecului, înlăturării oricăror profituri materiale și a oricăror tendințe de trafic cu copii;
e) face propuneri având drept scop îmbunătățirea reglementărilor legale în domeniul înfierii;
f) îndeplinește și alte atribuții în materia înfierii, rezultând din tratate, convenții sau înțelegeri internaționale la care România este parte.

Art. 4. - Persoanele din țară și din străinătate care doresc să înfieze copii aflați în instituții de ocrotire sau, după caz, în unitățile medico-sanitare ale statului se vor adresa, în acest scop, exclusiv Comitetului Român pentru Adopții.

Conducerile acestor instituții și unități nu pot stabili nemijlocit relații cu persoane particulare, agenții private sau alte persoane juridice în vederea mijlocirii de înfieri.

Art. 5. - Comitetul Român pentru Adopții este îndreptățit să solicite și, după caz, să transmită ministerelor, organelor centrale de specialitate ale administrației de stat sau organizațiilor obștești documentații, date și informații necesare realizării atribuțiilor comitetului.

În activitatea sa, comitetul colaborează în mod direct cu prefecturile, organele de autoritate tutelară, comisiile pentru ocrotirea minorilor, serviciile de asistență socială și inspectoratele de stat pentru handicapați județene și al municipiului București.

Art. 6. - Ministerul Finanțelor va modifica corespunzător indicatorii economico-financiari pe anul 1991 privind activitatea Ministerului Sănătății.

Art. 7. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea guvernului nr. 1331/1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 22 ianuarie 1991 | Nr. 63.


Anexă

Componența Comitetului Român pentru Adopții

 1. Reprezentantul Ministerului Sănătății - președintele comitetului.
 2. Reprezentantul Ministerului Justiției.
 3. Reprezentantul Ministerului Finanțelor.
 4. Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe.
 5. Reprezentantul Ministerului de Interne.
 6. Reprezentantul Ministerului Învățământului și Științei.
 7. Reprezentantul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
 8. Reprezentantul Secretariatului de Stat pentru Handicapați.
 9. Reprezentantul Direcției pentru administrația locală.


Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru evaluarea economică și financiară a unităților economice

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În scopul transformării întreprinderilor de stat în regii autonome și societăți comerciale, precum și în scopul gestionării regiilor autonome și societăților comerciale cu capital integral de stat înființate în baza Legii nr. 15/1990, atât la nivel microeconomic, cât și la nivel macroeconomic se instituie obligativitatea evaluării economice și financiare a tuturor agenților economici, corespunzător cerințelor economiei de piață.

În acest sens fiecare agent economic menționat la alineatul precedent are obligația întocmirii în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre a unui studiu de fezabilitate, bazat pe analiza propriei activități, precum și a perspectivelor sale, prin metoda cost-beneficii.

Art. 2. - Studiul de fezabilitate va lua în considerație ca principali indicatori ai analizei indicatorii prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre, acordând o atenție maximă resurselor financiare și materiale, precum și piețelor de desfacere, pe care se poate baza sau pe care le poate mobiliza agentul economic în cauză.

Art. 3. - Studiul de fezabilitate va fi întocmit în așa fel încât să permită:

a) fundamentarea deciziilor la nivel de agent economic și la nivel guvernamental privind organizarea întreprinderii și modificarea structurilor sale interne, concomitent sau consecutiv transformării în regie autonomă sau societate comercială, după caz;
b) stabilirea politicii economice de ramură, a orientărilor și recomandărilor ce cad în sarcina ministerelor de resort;
c) luarea deciziilor vizând urgența privatizării fiecărui agent economic în parte, gradul de privatizare, respectiv numărul de acțiuni ce urmează a fi vândute, forma de privatizare, precum și altele asemenea;
d) stabilirea măsurilor vizând orientarea investitorilor străini atât în scopul impulsionării asocierilor și retehnologizărilor, cât și în vederea cumpărării integrale a unor capacități de producție;
e) stabilirea politicii macroeconomice a programelor de ajustare structurală globală, a instrumentelor macroeconomice de intervenție a statului în economie, precum și evaluarea impactului social al unor asemenea intervenții.

Art. 4. - În vederea întocmirii studiului de fezabilitate, Institutul Român de Management împreună cu Banca Română pentru Dezvoltare vor întocmi și distribui tuturor ministerelor și agenților economici interesați în termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri, instrucțiuni metodologice la un nivel corespunzător de detaliere.

Art. 5. - Pentru efectuarea studiilor de fezabilitate, consiliile de administrație vor desemna în termen de 10 zile de la data prezentei hotărâri, dintre cadrele de conducere și alți specialiști, un număr de trei persoane cu următorul profil profesional: un economist, un inginer și un expert financiar contabil.

Echipa de analiză constituită potrivii alin. 1 va urma în mod obligatoriu un stagiu de pregătire la Institutul Român de Management pe o perioadă de 2-3 săptămâni, în ordinea stabilită cu consultarea Ministerului Finanțelor; cheltuielile pe perioada de stagiu ca și cele legate de analiza economică și financiară se suportă de unitate.

Studiul se va finaliza în termen de cel mult 3 săptămâni de la terminarea stagiului de pregătire și se va înainta cu avizul Băncii Române pentru Dezvoltare următoarelor foruri spre a le utiliza potrivit sarcinilor lor specifice:

a) ministerul de resort;
b) Agenția Națională pentru Privatizare;
c) Agenția Română pentru Promovarea Investițiilor și Asistenței Economice din Străinătate;
d) Comisia Națională pentru Prognoză, Plan și Conjunctură Economică;
e) Consiliul pentru Reformă, Relații și Informații Publice.

Art. 6. - Studiile de fezabilitate vor fi întocmite cu implicarea obligatorie a unor instituții de specialitate neutre, cum ar fi institutele de cercetare și proiectare, instituții financiar-bancare, de învățământ superior etc. Costurile acestei implicări vor fi suportate de agenții economici interesați.

Art. 7. - Consiliul pentru Reformă, Relații și Informații Publice și Ministerul Finanțelor vor urmări organizarea unor echipe de analiză la care să fie atrași experți români și străini, care vor efectua studii de fezabilitate model la 10-20 de unități economice selecționate dintre cele susținute masiv prin subvenții de stat.

Art. 8. - Consiliul pentru Reformă, Relații și Informații Publice va asigura expertizarea studiilor de fezabilitate primite potrivit prezentei hotărâri și va prezenta guvernului rezultatele acestei expertize.

Art. 9. - Pe baza studiilor de fezabilitate primite ministerele și Comisia pentru Prognoză, Plan și Conjunctură Economică vor elabora obiectivele de politică economică și de ajustare structurală în domeniul lor de activitate și vor propune măsuri de redresare economică a agenților economici, după caz.

Art. 10. - Băncile cu capital integral de stat vor avea în vedere, la acordarea creditelor solicitate de agenții economici, studiile de fezabilitate întocmite potrivit prezentei hotărâri și reactualizate după caz.

Art. 11. - Consiliul pentru Reformă, Relații și Informații Publice și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a asigura finanțarea inclusiv din surse externe a cheltuielilor legate de aplicarea prezentei hotărâri și care nu trebuie suportate de agenții economici implicați.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 22 ianuarie 1991 | Nr. 64.


Anexă

Indicatorii principali ai analizei

I. Analiza economică

 • Raportul venituri actualizate/costuri actualizate
 • Valoarea netă actualizată
 • Cursul de revenire net actualizat (testul Bruno)
 • Rata economică de rentabilitate

II. Analiza financiară

 • Raportul venituri actualizate/costuri actualizate
 • Valoarea netă actualizată
 • Cursul de revenire net actualizat (testul Bruno)
 • Rata financiară de rentabilitate

III. Analiza de sensitivitate

Principalii indicatori

Varianta I / II

 • Rata financiară de rentabilitate
 • Rata economică de rentabilitate