Monitorul Oficial 168/1996

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare


Monitorul Oficial al României

Anul VIII, Nr. issue::0168 - Partea I – Luni, 29 iulie year::1996


Decrete

Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul de Interne

În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituția României, precum și al art. 43 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerea ministrului de interne,

Președintele României decretează:

Articol unic. - Începând cu data de 25 iulie 1996, generalul de brigadă Buriu Anghel Năstase se trece în rezervă prin aplicarea prevederilor art. 85 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.


Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituția României, contrasemnăm acest decret.
p. Prim-ministru, Florin Georgescu ministru de stat, ministrul finanțelor

București, 24 iulie 1996 | Nr. 315.

Decret privind numirea membrilor Consiliului Concurenței

În temeiul art. 94 lit. c) și al art. 99 alin. (1) din Constituția României, precum și al art. 18 alin. (1) și (2) din Legea concurenței nr. 21/1996,

având în vederea propunerea comună a Comisiei economice a Senatului și a Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare a Camerei Deputaților,

Președintele României decretează:

Articol unic. - Se numesc, în calitate de membri ai Consiliului Concurenței, îndeplinind funcțiile menționate, următorii:

  • Munteanu Viorel - președinte
  • Buda Ioan - vicepreședinte
  • Marcu Neculai Liviu - vicepreședinte
  • Oprescu Gheorghe - vicepreședinte
  • Vasile Dragoș Constantin - consilier de concurență
  • Radu Emilian - consilier de concurență
  • Moșteanu Tatiana - consilier de concurență
  • Purcărea Theodor - consilier de concurență
  • Serghie Victor - consilier de concurență
  • Nemenyi Iózsef Nándor - consilier de concurență


Președintele României, Ion Iliescu | București, 25 iulie 1996 | Nr. 316.


Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind modificarea și completarea Normelor privind executarea controlului în domeniul producerii și distribuției produselor farmaceutice de uz uman, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 382/1996

În temeiul art. 4 și al art. 11 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 31/1995,

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Normele privind executarea controlului în domeniul producerii și distribuției produselor farmaceutice de uz uman, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 382/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 3 iunie 1996, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 11 litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) controlează termenele de valabilitate a produselor farmaceutice;”

2. La articolul 11 după litera l) se introduce litera m), care va avea următorul cuprins:

„m) urmărește respectarea Regulilor de bună practică de fabricație în unitățile de producție și a Regulilor de bună practică farmaceutică în unitățile de distribuție."


p. Prim-ministru, Florin Georgescu ministru de stat, ministrul finanțelor | București, 26 iulie 1996 | Nr. 608.

Contrasemnează:

Ministrul sănătății, Iulian Mincu