Monitorul Oficial 186/1994

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search


Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul VI, Nr. issue::0186 - Partea I - Joi, 21 iulie year::1994


Hotărâri ale Guvernului României

Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții „Aducțiune și stație de pompare în zona stadionului din municipiul Zalău”, județul Sălaj

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiții „Aducțiune și stație de pompare în zona stadionului din municipiul Zalău”, județul Sălaj, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa[1] la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu această destinație și, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 23 iunie 1994 | Nr. 343.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă

Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții „Realizarea localului pentru un liceu eu 16 săli de clasă, 4 laboratoare și o sală de sport în orașul Caracal”, județul Olt

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiții „Realizarea localului pentru un liceu cu 16 săli de clasă, 4 laboratoare și o sală de sport în orașul Caracal”, județul Olt, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa[1] la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut Ia art. 1 se face din fondurile bugetului de stat și din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 23 iunie 1994 | Nr. 344.

Contrasemnează:

Ministrul învățământului, Liviu Maior

Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții „Sediul consiliului local și al circumscripției financiare din localitatea Făget”, județul Timiș

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiții „Sediul consiliului local și al circumscripției financiare din localitatea Făget”, județul Timiș, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa [1] la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face astfel:

(1) pentru valoarea de 903.000 mii lei investiții, din care” 686.000 mii lei construcții-montaj, finanțarea obiectivului se face de Consiliul local al localității Făget, din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii:

(2) pentru valoarea de 387.000 mii lei investiții, din care 294.000 mii lei construcții-montaj, finanțarea obiectivului se face de Ministerul Finanțelor, din fondurile bugetului de stat, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 23 iunie 1994 | Nr. 345.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă

Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții „Biblioteca județeană Argeș”

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiții „Biblioteca județeană Argeș”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa [1] la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 27 iunie 1994 | Nr. 346.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă

Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu


Guvernul României

Hotărâre privind instituirea pazei militare la sediul Fondului Proprietății de Stat

Guvernul României hotărăște:

Art 1. - Se aprobă instituirea pazei militare cu efective aparținând Ministerului de Interne la sediul Fondului Proprietății de Stat din București, str. C. A. Rosetti nr. 21, sectorul 2.

În acest scop, efectivele Ministerului de Interne - Comandamentul trupelor de jandarmi - se suplimentează cu 5 posturi de subofițeri.

Art. 2. - Cheltuielile aferente salariilor și întreținerii trupelor de jandarmi care asigură paza și securitatea imobilului menționai Îs art. 1 se suportă de către Fondul Proprietății de Stai.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 23 iunie 1994 | Nr. 347.

Contrasemnează:

Ministru de interne, Doru Ioan Tărăcilă

Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea garantării în proporție de 100% a creditului guvernamental acordat de Guvernul Republicii Coreea Regiei Autonome „Rom-Telecom” pentru finanțarea Proiectului de modernizare a telecomunicațiilor în județul Prahova

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se autorizează Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, - ca prin derogare de la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992, să aprobe garantarea în proporție de 100% a creditului guvernamental în valoare de 39.468.000.000 woni coreeni acordat de Guvernul Republicii Coreea Regiei Autonome „Rom-Telecom” în vederea emiterii garanției de către Ministerul Finanțelor.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 24 iunie 1994 | Nr. 350.

Contrasemnează:

Ministrul comunicațiilor, Andrei Chirică

Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții „Alimentarea cu apă a comunelor Mânzălești și Vintilă Vodă, situate pe Valea Slănicului, din pârâul Jgheab”, județul Buzău

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiții „Alimentarea cu apă a comunelor Mânzălești și Vintilă Vodă, situate pe Valea Slănicului, din pârâul Jgheab”, județul Buzău, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa[1] la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 27 iunie 1994 | Nr. 356.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă

Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții „Rețele de distribuție gaze naturale în comuna Cornești”, județul Dîmbovița

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiții „Rețele de distribuție gaze naturale în comuna Cornești”, județul Dîmbovița, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa [1] la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 27 iunie 1994 | Nr. 357.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă

Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții „Echilibrarea și modernizarea rețelei de distribuție a apei în municipiul Tîrgoviște”, județul Dîmbovița

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiții „Echilibrarea și modernizarea rețelei de distribuție a apei în municipiul Tîrgoviște”, județul Dîmbovița, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa[1] la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu această destinație și, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 27 iunie 1994 | Nr. 358.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă

Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții „Modernizarea alimentării cu energie termică a municipiului Tulcea - etapa I”, județul Tulcea

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiții „Modernizarea alimentării cu energie termică a municipiului Tulcea - etapa I”, județul Tulcea, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa[1] la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, alte fonduri legal constituite cu această destinație și, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 27 iunie 1994 | Nr. 359.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă

Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții „Dezvoltarea alimentării cu apă a municipiului Tulcea, inclusiv dublarea conductei de aducțiune și dispecerizare, în vederea reducerii consumului de energie electrică”, județul Tulcea

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiții „Dezvoltarea alimentării cu apă a municipiului Tulcea, inclusiv dublarea conductei de aducțiune și dispecerizare, în vederea reducerii consumului de energie electrică”, județul Tulcea, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa[1] la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu această destinație și, în completare, de la bugetul local conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 27 iunie 1994 | Nr. 360.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă

Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții „Pod din beton armat pe DC 23 km 5+400, peste râul Jijia, la Chiperești”, județul Iași

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiții „Pod din beton armat pe DC 23 km 5+400, peste râul Jijia, la Chiperești”, județul Iași, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa[1] la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din surse proprii, din alte fonduri legal constituite cu această destinație și, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Prim-ministru, Nicolae Văcăroiu | București, 27 iunie 1994 | Nr. 361.

Contrasemnează:

Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, Octav Cozmâncă

Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu


Referințe

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Anexa se transmite numai beneliciarului de investiție.