Monitorul Oficial 2/1990

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0002 - Vineri, 5 ianuarie year::1990

Diverse

Biroul Executiv al Consiliului Frontului Salvării Naționale s-a întâlnit cu președinții consiliilor județene

Joi, 4 ianuarie 1990, la București a avut loc o întâlnire de lucru a Biroului Executiv și a altor membri al Consiliului Frontului Salvării Naționale cu președinții consiliilor județene ale Frontului Salvării Naționale.

Întâlnirea a fost prezidată de Ion Iliescu, președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale.

Primul-ministru, Petre Roman, a prezentat o informare din partea guvernului privind situația din economia țării și măsurile angajate în direcția normalizării activității în toate sectoarele, definitivării și înfăptuirii planului pe primul trimestru al anului. S-a subliniat că între preocupările esențiale ale acestei perioade se înscriu fundamentarea serioasă a obiectivelor de plan, asigurarea resurselor de energie și materii prime corespunzătoare, regândirea și modernizarea proceselor tehnologice.

Au fost înfățișate preocupările și acțiunile concrete desfășurate în vederea aprovizionării populației, sporirii cantităților de produse destinate fondului pieței, îndeosebi a celor alimentare de bază, precum și la bunuri de consum de folosință îndelungată. S-a informat, de asemenea, în legătură cu urgențele existente în domeniile investițiilor, reparațiilor capitale ale instalațiilor pe durata iernii, utilării și echipării unor sectoare importante ale economiei naționale. O grijă deosebită este acordată de guvern creării condițiilor în vederea respectării întocmai la duratei și programului de lucru prevăzut.

În cadrul ședinței, Dumitru Mazilu, prim-vicepreședinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale, a informat despre principiile ce stau la baza proiectelor noii Constituții și noii legi electorale, precum și a stadiului redactării acestora.

În continuare, au fost dezbătute pe larg proiectele de documente referitoare la constituirea, organizarea și funcționarea consiliilor Frontului Salvării Naționale la nivelul județelor, orașelor și comunelor, în cadrul unităților economice și social-culturale.

Reprezentanții consiliilor județene ale frontului au vorbit despre felul în care cetățenii patriei, tineri și vârstnici, trăiesc bucuria revoluției. a schimbărilor și libertăților democratice pe care le cunoaște țara, despre felul cum se acționează, cu maturitate, în sprijinul soluționării tuturor aspectelor ce privesc munca și viața nouă a oamenilor.

Pe parcursul întâlnirii și la încheierea acesteia președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu, s-a referit la aspectele prioritare în momentul de față. Un loc important în sublinierile făcute a fost consacrat bunei desfășurări, la toate nivelurile, a activității consiliilor Frontului Salvării Naționale, concentrării acestora asupra problemelor cu adevărat esențiale, adoptării, în orice împrejurare, de soluții temeinic fundamentate.

Insistând asupra însemnătății pe care o are funcționarea normală și eficientă a unităților economice, buna aprovizionare a populației, președintele Ion Iliescu a atras atenția în legătură cu necesitatea ca Frontul Salvării Naționale să vegheze la asigurarea ordinii publice, a unui climat de liniște deplină, de siguranță pentru toți cetățenii țării.

Decrete-lege

Decret-lege privind amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se amnistiază infracțiunile politice prevăzute în Codul penal și în legile speciale săvârșite după data de 30 decembrie 1947.

Prin infracțiuni politice, în sensul prezentului decret-lege, se înțeleg faptele care au avut drept scop:

a) exprimarea protestului împotriva dictaturii și cultului personalității, împotriva terorii și abuzului de putere din partea celor ce au deținut puterea politică;

b) respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, obținerea de drepturi civile și politice, economice, sociale și culturale, înlăturarea măsurilor discriminatorii;

c) obținerea oricăror alte revendicări democratice.

Dispozițiile alin. 1 se aplică în mod corespunzător contravențiilor comise în scopurile arătate în acest articol.

Art. 2. - Se amnistiază infracțiunile pentru care Codul penal sau legile speciale prevăd o pedeapsă privativă de libertate până la 3 ani inclusiv sau amendă.

Art. 3. - Se grațiază în întregime pedepsele cu închisoare până la 3 ani inclusiv sau cu amendă, aplicate de instanța de judecată, precum și măsura trimiterii într-o școală de muncă și reeducare luată față de minori.

Art. 4. - De prevederile art. 2 și 3 nu beneficiază recidiviștii, cei care au săvârșit infracțiuni de omor, tâlhărie, vătămare corporală gravă, viol, distrugere calificată, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă, supunere la rele tratamente, represiune nedreaptă, evadare, precum și orice infracțiuni sancționate de lege cu pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare.

Art. 5. - În cauzele aflate în curs de urmărire penală sau de judecată privind infracțiunile care nu se amnistiază potrivit art. l și 2, procesul penal va începe sau, după caz, va continua, iar după stabilirea pedepsei se va face aplicarea prevederilor prezentului decret-lege referitoare la grațiere.

Art. 6. - Prevederile prezentului decret-lege cu privire la amnistie se aplică, în mod corespunzător, faptelor prevăzute de legea penală și abaterilor date, prin lege, în competența comisiilor de judecată.

Art. 7. - Faptele care, potrivit art. 181 din Codul penal, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni nu se mai sancționează, iar amenzile și celelalte sancțiuni cu caracter administrativ aplicate pentru asemenea fapte nu se mai execută în măsura în care nu au fost executate.

Art. 8. - Sancțiunile contravenționale nu se mai aplică, iar în cazul în care au fost aplicate, nu se mai execută.

Art. 9. - Cei grațiați, care în decurs de 3 ani săvârșesc o infracțiune intenționată, vor executa, pe lângă pedeapsa stabilită pentru acea infracțiune, și pedeapsa neexecutată ca urmare a aplicării prezentului decret-lege.

Art. 10. - Pe lângă fiecare penitenciar și școală specială de muncă și reeducare se instituie comisii formate din delegați ai organelor de justiție, procuratură și poliție, care vor face propuneri motivate de grațiere individuală și pentru alți condamnați care nu beneficiază de prevederile prezentului decret-lege, dar care, în cursul executării pedepsei, au avut o comportare bună, dând dovezi temeinice de îndreptare.

Art. ll. - Dispozițiile prezentului decret-lege se aplică numai faptelor comise până la data de 22 decembrie l989 inclusiv.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 4 ianuarie 1990 | Nr. 3.

Decrete

Decret privind trecerea în subordinea Ministerului Apărării Naționale a Spitalului „Elias” și a Oficiului farmaceutic nr. 3

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret Spitalul „Elias” și Oficiul farmaceutic nr. 3, împreună cu unitățile subordonate, structura, bugetul, personalul, construcțiile și imobilele aferente cu dotarea și mobilierul acestora, trec din subordinea Ministerului Sănătății în subordinea Ministerului Apărării Naționale.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 4 ianuarie 1990 | Nr. 16.

Decret privind abrogarea Decretului nr. 411/1978

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Decretul nr. 411/1978 privind acordarea gradelor de ofițeri și generali, precum și înaintarea ofițerilor și generalilor în gradele următoare, se abrogă.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 4 ianuarie 1990 | Nr. 17.

Decret privind rechemarea unor generali în cadrele active ale Ministerului Apărării Naționale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret se recheamă în cadrele active ale Ministerului Apărării Naționale următorii generali:

  • generalul-colonel în rezervă Ion Petre Gheorghe
  • generalul-colonel în rezervă Nicolescu Voinea Marin
  • generalul-locotenent în rezervă Șuța Aurel Ion
  • generalul-maior în rezervă Drăghici Tudor Grigorie
  • generalul-maior în rezervă Dumitru Ion Dumitru
  • generalul-maior în rezervă Truță Emilian Florian.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 4 ianuarie 1990 | Nr. 18.

Decret privind numirea în funcție a unor generali din Ministerul Apărării Naționale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Se numesc în funcția de adjunct al ministrului apărării naționale următorii generali:

  • generalul-colonel Logofătu Dumitru Gheorghe
  • generalul-colonel Nicolescu Voinea Marin.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 4 ianuarie 1990 | Nr. 19.

Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind numiri în funcția de adjunct al ministrului poștelor și telecomunicațiilor

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numesc în funcția de adjunct al ministrului poștelor și telecomunicațiilor următorii:

  1. Chirică Vintilă Andrei
  2. Pricope Vasile Dan.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 ianuarie 1990 | Nr. 8.

Hotărâre privind numirea primului-adjunct al ministrului finanțelor

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Stolojan Theodor-Dumitru se numește prim-adjunct al ministrului la Ministerul Finanțelor începând cu data de 29 decembrie 1989.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 ianuarie 1990 | Nr. 9.

Hotărâre privind numirea președintelui Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Rușinaru Ion se numește președinte al Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară începând cu data de 29 decembrie 1989.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 ianuarie 1990 | Nr. 10.

Hotărâre privind numirea prim-vicepreședintelui Băncii de Investiții

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Iuga Corne] se numește prim-vicepreședinte al Băncii de Investiții începând cu data de 30 decembrie 1989.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 ianuarie 1990 | Nr. 11.

Hotărâre privind eliberarea din funcția de vicepreședinte al Băncii Naționale a României

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se eliberează din funcția de vicepreședinte al Băncii Naționale a României Mihai Diamandopol în vederea pensionării.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 ianuarie 1990 | Nr. 12.

Hotărâre privind numirea prim-vicepreședintelui Băncii Naționale a României

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numește în funcția de prim-vicepreședinte al Băncii Naționale a României Gheorghe Stroe.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 ianuarie 1990 | Nr. 13.

Hotărâre privind numirea vicepreședintelui Băncii Române de Comerț Exterior

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numește în funcția de vicepreședinte al Băncii Române de Comerț Exterior Dan Corneliu Pascariu.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 ianuarie 1990 | Nr. 14.

Hotărâre privind eliberarea din funcția de președinte al Casei de Economii și Consemnațiuni

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se eliberează din funcția de președinte al Casei de Economii și Consemnațiuni Popovici Mircea, în vederea pensionării.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 ianuarie 1990 | Nr. 15.

Hotărâre privind numirea președintelui Casei de Economii și Consemnațiuni

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numește în funcția de președinte al Casei de Economii și Consemnațiuni Eremia Nicolae.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 ianuarie 1990 | Nr. 18.