Monitorul Oficial 26/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0026 - Joi, 31 ianuarie year::1991

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind înființarea unor societăți comerciale pe acțiuni din sectorul industrial pentru transporturi

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă înființarea societăților comerciale pe acțiuni ca persoane juridice române, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu legislația română și cu statutele proprii prevăzute în anexele nr. 2 (2.1-2.13[1]).

Art. 3. - Capitalul social inițial al societăților comerciale pe acțiuni va fi definitivat pe baza reevaluării patrimoniului, care se va finaliza până la data de 10 decembrie 1990.

Art. 4. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 își încetează activitatea.

Activul și pasivul unităților economice de stat care își încetează activitatea se preiau de societățile comerciale înființate potrivit prezentei hotărâri.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Român | București, 29 noiembrie 1990 | Nr. 1236.

Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în sectorul industrial pentru transporturi

Nr. crt. Denumirea societății comerciale care se înființează Obiectul de activitate al societății comerciale care se înființează Sediul societății comerciale care se înființează Valoarea capitalului social – mil. lei - din care:
a) mijloace fixe
b) mijloace circulante
Unitatea economică de stat care își încetează activitatea
1. Compania industrială “Grivița” – S.A. a) Fabricarea și recondiționarea ansamblelor, subansamblelor și pieselor de schimb pentru mijloacele de transport și de ridicat, precum și a accesoriilor auto;
b) fabricarea și modernizarea standurilor și utilajelor de garaj;
c) fabricarea și modernizarea utilajelor de material rulant;
d) fabricarea de autovehicule, rulote și remorci;
e) fabricarea de SDV-uri, stanțe, matrițe, modele;
f) comercializarea acestor produse în condițiile prevăzute de contractul de societate;
g) executarea de lucrări privind întreținerea, repararea și amenajarea mijloacelor de transport;
h) prestarea de servicii în domeniul aprovizionării, desfacerii, transporturilor, tehnicii de calcul, proiectării de tehnologii, produse, capacități și export-import.
Municipiul București, str. Clăbucet nr. 68, sector 1 212,394
a)mijloace fixe 149,099
b) mijloace circulante 63,295
I.R.A. – București Grivița
2. ”Repacom Obor” – S.A. a) Fabricarea de piese de schimb și mijloace de transport;
b) comercializarea acestor produse în condițiile prevăzute de contractul de societate;
c) executarea de lucrări privind confecții metalice și reparații pentru mijloace de transport;
d) prestarea de servicii în domeniul transporturilor.
Municipiul București, str. Baicului nr. 31, sector 2 69,434
a) mijloace fixe 33,128
b) mijloace circulante 36,306
I.R.A. – București Obor
3. „Cosertrans” – S.A. Cîmpina a) Realizarea de reparații capitale de autovehicule, subansamble și accesorii auto;
b) refabricarea de autovehicule, subansamble și accesorii auto;
c) fabricarea de piese de schimb pentru întreținerea și repararea autovehiculelor;
d) fabricarea de utilaje specifice activității de întreținere, reparare și exploatare a autovehiculelor, precum și de mijloace și anexe specifice tehnologiilor din transporturile auto;
e) comercializarea acestor produse și servicii în condițiile prevăzute în contractul de societate;
f) executarea de lucrări de consulting și engineering în domeniul organizărilor și tehnologiilor de întreținere, reparare și exploatare a autovehiculelor;
g) prestarea de servicii în domeniul engineeringului și service-ului auto;
h) executarea de transporturi de mărfuri cu mijloace proprii;
i) executarea de servicii de alimentație

publică.

Orașul Cîmpina, str. Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Prahova 166,276
a) mijloace fixe 105,788
b) mijloace circulante 488
I.R.A. - Cîmpina
4. Societatea comercială pentru industria transporturilor „Atlas” - S.A. a) Reparații capitale, refabricări, modernizări ale mijloacelor de transport și ridicat;
b) reparații generale și refabricarea de agregate pentru mijloacele de transport și ridicat;
c) fabricarea de piese de schimb, accesorii și subansamble pentru mijloacele de transport și ridicat;
d) fabricarea și repararea de utilaje pentru întreținerea, repararea și exploatarea mijloacelor de transport;
e) executarea de lucrări tip confecții metalice, transportoare cu role;
f) confecționarea de SDV-uri;
g) proiectarea în domeniul de activitate al societății;
h) activitatea de service și verificări tehnice în domeniul de activitate al societății;
i) experimente tehnice de laborator;
j) comercializarea serviciilor și produselor societății pe piața internă și export inclusiv prin magazine proprii;
k) activitate de exploatare și transport pentru terți.
Municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 182, județul Cluj 132,442
a) mijloace fixe 95,559
b) mijloace circulante 36,883
I.R.A. - Cluj
5. Compania industrială pentru transporturi „Craiova” – S.A. a) Producția de mijloace de transport specializate;
b) producția de instalații, utilaje și echipamente necesare mecanizării transporturilor și aplicării tehnologiilor moderne de transport;
c) producția de agregate și piese schimb pentru mijloace de transport;
d) producția de instalații și utilaje pentru întreținerea și repararea mijloacelor de transport;
e) repararea și întreținerea mijloacelor de transport și a produselor realizate;
f) confecții și construcții metalice de orice fel.
Municipiul Craiova, str. Caracal nr. 126, județul Dolj 183,660
a) mijloace fixe 126,474
b) mijloace circulante 57,186
I.R.A. - Craiova
6. Servicii și producție industrială în transporturi „Spit Bucovina” - S.A. a) Fabricarea de piese de schimb și produse industriale pentru activitatea de transporturi;
b) comercializarea acestor produse în condițiile prevăzute în contractul de societate;
c) executarea de lucrări privind reparațiile auto;
d) prestarea de servicii în domeniul transporturilor auto;
e) fabricarea de bunuri de larg consum.
Municipiul Suceava, str. Calea Unirii nr. 25 bis, județul Suceava 197,272
a) mijloace fixe 139,276
b) mijloace circulante 57,996
I.R.A. - Suceava
7. Compania industrială pentru transporturi Tecuci – S.A. a) Fabricarea de mijloace mecanizate pentru transporturi și siguranța circulației: piese schimb și accesorii auto, piese turnate, utilaje de garaj, prelate, confecții metalice;
b) comercializarea acestor produse în condițiile prevăzute în contractul de societate;
c) executarea de lucrări privind reparații auto, agregate și utilaje;
d) prestarea de servicii în domeniul transporturilor.
Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 140, județul Galați 240,073
a) mijloace fixe 190,903
b) mijloace circulante 49,170
I.R.A. – Tecuci
8. Societatea comercială pentru industrie, comerț, servicii în transporturi “Iseco” – S.A. a) Producerea de autovehicule, piese de schimb, utilaje și dispozitive de garaj, produse de mecanizarea transporturilor;
b) comercializarea acestor produse în condițiile impuse în contractul de societate;
c) executarea de lucrări privind consulting engineering;
d) prestări de servicii în domeniul întreprinderilor auto și mecanizării transporturilor.
Municipiul Tîrgu Mureș, str. Budiului nr. 68, județul Mureș 215,131
a) mijloace fixe 164,784
b) mijloace circulante 50,347
I.R.A. – Tîrgu Mureș
9. Industrial autotim Timișoara – S.A. a) Fabricarea de piese de schimb, utilaje și echipament pentru industria de autovehicule;
b) executarea de lucrări privind reparații auto, reparații mașini-unelte, reparații motostivuitoare, asistență tehnică, diagnosticări, service;
c) prestări de servicii în domeniul auto, utilaje și echipament pentru industria de autovehicule, mașini-unelte, motostivuitoare, piese schimb, transporturi auto și consulting - proiectare privind domeniile enumerate;
d) comercializarea acestor produse în condițiile prevăzute în contractul de societate.
Municipiul Timișoara, str. Circumvalațiunii nr. 2-4, județul Timiș 123,770
a) mijloace fixe 93,770
b) mijloace circulante 30,000
I.R.A. - Timișoara
10. „Sitra” - S.A. Realizarea și comercializarea de servicii în domeniul transporturilor prin:
a) documentare tehnică și consulting;
b) proiectare de produse, tehnologii și capacități și cercetare în domeniu;
c) marketing și import-export;
d) asigurarea bazei tehnico-materiale și comercializarea de produse (contractare, achiziționare, depozitare, transport, livrare intermediere);
e) informatică;
f) pregătirea și perfecționarea personalului.
Municipiul București, str. Expoziției nr. 2, sector 1 0,647
a) mijloace fixe 0,647
b) mijloace circulante
C.I.R.A. București și activități productive din cadrul Centralei industriale de reparații auto
11. „Maramureșana” - S.A. a) Fabricarea de piese de schimb auto și confecții metalice;
b) comercializarea acestor produse în condițiile impuse de contractul de societate;
c) prestarea de servicii în domeniul reparațiilor auto și construcții metalice.
Municipiul Sighetu Marmației, str. Dragoș Vodă nr. 161, județul Maramureș 144,763
a) mijloace fixe 124,643
b) mijloace circulante 20,120
I.P.S.A. Sighetu Marmației
12. „A.P.S.A.” – S.A. Baia Mare a) Fabricarea de accesorii și piese de schimb auto, utilaje de interes general, mobilier combinat metal-lemn, alte produse din metal;
b) comercializarea în țară și străinătate a acestor produse în condițiile prevăzute în contractul de societate;
c) executarea de lucrări privind montajul de utilaje și mobilier;
d) prestări de servicii în domeniul de activitate de la lit. a);
e) activitatea de import-export legată de

obiectul de activitate propriu.

Municipiul Baia Mare, str. Mihai Eminescu nr. 63, județul Maramureș 273,247
a)mijloace fixe 210,970
b) mijloace circulante 62,277
I.M.R.A.U.T. Baia Mare
13. „Contis” – S.A. Iași a) Fabricarea de containere de mică și mare capacitate pentru transportul mărfurilor;
b) comercializarea acestor produse în condițiile prevăzute în contractul de societate;
c) executarea de lucrări privind confecții metalice, utilaje specifice fabricării containerului, protecției anticorozive;
d) prestarea de servicii în domeniul reparațiilor mijloacelor de mecanizare a transporturilor;
e) operațiuni de consulting, engineering, intermediare, reprezentanți, depozit, magazine, cooperare, compensație, licitație, legate de importul, exportul, desfacerea mărfurilor și activității de servicii.
Municipiul Iași, str. Tabacului nr. 30, județul Iași 126,146
a) mijloace fixe 80,303
b) mijloace circulante 45,843
I.R.C.U.M.T. Iași

Anexa Nr. 2

Statutul[2] Societății comerciale pe acțiuni .............

Capitolul 1
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Articolul 1
Denumirea societății

Denumirea societății este ...................

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare și sediul societății.

Articolul 2
Forma juridică a societății

Societatea comercială ............. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, .................

Sediul societății va putea fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor în condițiile legii.

Societatea poate avea sucursale, birouri, filiale, agenții, reprezentanțe în orice altă localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, în conformitate cu legile române și prevederile prezentului statut.

Articolul 4
Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării actului său de înființare la Camera de comerț și industrie.

Capitolul II
Scopul și obiectul de activitate al societății
Articolul 5
Scopul societății

Scopul societății este realizarea și comercializarea de produse și servicii din domeniul industriei pentru transporturi.

Articolul 6
Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății[3] este:

 • producția de mijloace de transport specializate;
 • producția de instalații, utilaje și echipamente necesare mecanizării transporturilor și aplicării tehnologiilor moderne de transport;
 • producția de agregate și piese de schimb pentru mijloace de transport;
 • producția de instalații și utilaje pentru întreținerea și repararea mijloacelor de transport;
 • repararea și întreținerea mijloacelor de transport și a produselor realizate;
 • realizarea și comercializarea de servicii în transporturi.
Capitolul III
Capitalul social. Acțiunile
Articolul 7
Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale ................... este în valoare de ................ milioane lei .............., împărțit în ........ acțiuni nominative cu valoare nominală de 5.000 lei, fiecare subscrise în întregime de acționar.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative cu valoare nominală de 5.000 lei fiecare este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Articolul 8
Acțiunile

Acțiunile societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acestea vor purta timbrul sec al societății și semnătura ai doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 9
Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul societății.

Drepturile și obligațiile decurgând din deținerea de acțiuni urmează de drept acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 11
Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Articolul 12
Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație al societății și să facă publică pierderea prin presă. După scurgerea unui termen de 6 luni de la publicarea pierderii va putea obține un „duplicat al acțiunii”.

Capitolul IV
Adunarea generală a acționarilor
Articolul 13
Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) alege directorul (directorul general) și adjuncții acestuia, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă; directorul (directorul general) și adjuncții acestuia pot fi aleși și dintre membrii consiliului de administrație;

d) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și comisiei de cenzori;

e) stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat la societate în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege;

f) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;

g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții;

h) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;

i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale, birouri, agenții, reprezentanțe;

j) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

k) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

l) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea și lichidarea societății;

m) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general, directorului, adjuncților acestora și a cenzorilor pentru paguba pricinuită societății;

o) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. k) și l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14
Convocarea adunării generale

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni, de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor doi ani de la înființarea societății.

Convocarea adunării generale a acționarilor va fi făcută cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din țară.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor fi obiectul dezbaterilor.

Când, în ordinea de zi, figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc, din aceeași localitate.

Articolul 15
Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează dintre membrii adunării generale doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatelor existente în societate.

Articolul 16
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini. La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V
Consiliul de administrație
Articolul 18
Organizare

Societatea comercială „Consertrans” Cîmpina - S A. este administrată de către un consiliu de administrație format din persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori se stabilește de către adunarea generală a acționarilor în raport cu volumul și specificul activității societății.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari în aceeași proporție cu cota lor de participare la capital.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pe care este ales administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Consiliul de administrație este condus de un președinte. Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință consiliul de administrație va alege, dintre membrii săi, un președinte și doi vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform Ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri de probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În asemenea situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 19
Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;

d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;

e) aprobă încheierea sau rezilierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

f) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competențelor acordate;

g) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi, pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății, pe anul următor;

j) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității societății.

Capitolul VI
Articolul 20
Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membrii aleși de consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii.

Președintele îndeplinește și funcția de director general (director) în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să comunice la fiecare ședință a consiliului de administrație registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII
Gestiunea societății
Articolul 21
Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleși de Adunarea generală a acționarilor, formată din trei membri, care trebuie să fie asociați, cu excepția experților contabili.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, cenzori supleanți care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale.

Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani iar prima comisie este compusă din 5 membri.

Capitolul VIII
Activitatea societății
Articolul 22
Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23
Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de directorul general (directorul) al societății.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație. Premiile, gratificațiile și alte asemenea drepturi acordate anual personalului, pot fi plătite integral sau parțial în valută, în limita disponibilităților și potrivit legii.

Articolul 24
Amortizarea fondurilor

La amortizarea fondurilor fixe se vor avea în vedem următoarele:

 • amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și se include, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și satisfacerea altor nevoi ale societății;
 • prin valoarea de achiziție a fondurilor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui fond fix;
 • amortizarea se calculează la data punerii în funcțiune a fondurilor fixe.
Articolul 25
Reparații capitale și investiții noi

Lucrările de reparații capitale și de investiții noi se vor executa pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate sau eșalonat pe mai mulți ani.

Articolul 26
Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere „Normele metodologice” elaborate de Ministerul Finanțelor.

Articolul 27
Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate, în condițiile legii, în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 28
Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Articolul 29
Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar transformarea formei juridice a societății se va putea face prin hotărâre a Guvernului.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 30
Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

a) imposibilitatea realizării obiectului social;

b) hotărârea adunării generale;

c) faliment;

d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

e) numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;

f) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurări de forță majoră și consecințele acestora durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;

g) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 31
Lichidarea societății

În caz de dizolvare societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 32
Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X
Dispoziții finale

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.


Hotărâre privind înființarea unor societăți comerciale pe acțiuni în sectorul de transporturi auto

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni în sectorul de transporturi auto, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni din sectorul de transporturi auto, înființate potrivit prezentei hotărâri, se organizează și funcționează conform statutului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. – Capitalul social inițial al societăților comerciale pe acțiuni a fost stabilit pe baza bilanțului întocmit la data de 30 iunie 1990, urmând să fie definitivat pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile legii, activitate care se va finaliza până la 15 decembrie 1990.

Art. 4. - Capitalul social sub formă de acțiuni este deținut de stat până la transferul total sau parțial al acțiunilor către terțe părți, în condițiile legii.

Art. 5. - Pe data constituirii societăților comerciale pe acțiuni potrivit art. 1, Centrala de transporturi auto și unitățile de transporturi auto de stat prevăzute în anexa nr. 3[4] se desființează.

Activul și pasivul, împreună cu contractele economice ale unităților ce se desființează, se preiau de societățile comerciale pe acțiuni pe bază de protocol.

În activul ce se preia sunt cuprinse și acțiunile pe care Centrala de transporturi auto și alte 24 întreprinderi ale acesteia le dețin la societatea cu capital străin „Transromania”. Preluarea acțiunilor întreprinderilor de transporturi auto de către societățile comerciale pe acțiuni se va face proporțional cu numărul de autovehicule destinat transportului internațional de mărfuri pe care le dețin.

Art. 6. - Personalul trecut la societățile comerciale înființate se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de 3 luni de salariul tarifar și de sporul de vechime, după caz, avute anterior, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Român | București, 8 decembrie 1990 | Nr. 1264.

Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în sectorul de transporturi auto

Nr. crt. Denumirea societății comerciale pe acțiuni care se înființează Obiectul de activitate al societății comerciale Sediul principal al societății comerciale
Valoarea capitalului social inițial – mii lei -
a) mijloace fixe
b) mijloace circulante
Unitatea economică de stat care se reorganizează
1. "Autotrans" - S.A. - Efectuarea de transporturi de mărfuri și persoane în trafic intern și internațional și activități auxiliare transporturilor;
- transport turistic și alte activități turistice;
- închirieri de autovehicule;
- efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații la parcul din dotare și activitatea service pentru autovehicule, indiferent de deţinătorii acestora;
- pregătirea șoferilor profesioniști și amatori;
- proiectarea și executarea de utilaje de garaj și confecții auto;
- efectuarea de produse și servicii de informatică;
- expediții de mărfuri, aprovizionare-desfacere, alte servicii și activități în domeniul auto.
Municipiul Alba Iulia, str. T. Vladimirescu nr. 78, judeţul Alba
96.417
a) 96.417
b) -
I.T.A.-Alba
2. "Transalba" - S.A.
" " "
Municipiul Alba Iulia, str. T. Vladimirescu nr. 79, judeţul Alba
69.789
a) 49.111
b) 20.687
I.T.A.-Alba
3. "Voltrans" - S.A.
" " "
Oraşul Sebeş, str. M. Kogălniceanu nr. 48, judeţul Alba
52.576
a) 52.576
b) -
I.T.A.-Alba
4. "Arieşul" - S.A.
" " "
Oraşul Cîmpeni, str. Valea Bistrei nr. 1, judeţul Alba
67.506
a) 67.506
b) -
I.T.A.-Alba
5. "Aitrans" - S.A.
" " "
Oraşul Aiud, str. Gării nr. 16, judeţul Alba
51.353
a) 51.353
b) -
I.T.A.-Alba
6. "Şcoala profesională auto" - S.A.
" " "
Oraşul Aiud, str. Ec. Varga nr. 10-12, judeţul Alba
11.222
a) 10.974
b) 248
I.T.A.-Alba
7. "Intertrans I" - S.A.
" " "
Municipiul Arad, str. Calea 6 Vînători nr. 2-4, judeţul Arad
200.244
a) 197.102
b) 3.142
I.T.A.-Arad
8. "Intertrans II" - S.A.
" " "
Oraşul Lipova, str. Timişoarei nr. 111, judeţul Arad
43.421
a) 42.417
b) 1.004
I.T.A.-Arad
9. "Intertrans III" - S.A.
" " "
Oraşul Sebiş, str. Crişului nr. 57, judeţul Arad
50.405
a) 50.405
b) -
I.T.A.-Arad
10. "Reşapare şi reparare anvelope" - S.A.
" " "
Municipiul Arad, str. Cîmpul Liniştei nr. 5, judeţul Arad
69.103
a) 69.103
b) -
I.T.A.-Arad
11. "Ţara" - S.A.
" " "
Municipiul Piteşti, str. Caporal Dogaru nr. 4, judeţul Argeş
131.063
a) 107.236
b) 23.827
I.T.A.-Argeş
12. "Internaţional transport" - S.A.
" " "
Municipiul Piteşti, str. Caporal Dogaru nr. 4 bis, judeţul Argeş
91.567
a) 87.786
b) 3.781
I.T.A.-Argeş
13. "Astra" - S.A.
" " "
Municipiul Piteşti, b-dul Petrochimiştilor nr. 75 A, judeţul Argeş
134.170
a) 128.314
b) 5.856
I.T.A.-Argeş
14. "Traian" - S.A.
" " "
Municipiul Piteşti, str. Depozitelor nr. 40, judeţul Argeş
108.764
a) 100.773
b) 7.991
I.T.A.-Argeş
15. "Zenit" - S.A.
" " "
Oraşul Curtea de Argeş, str. Albeşti nr. 10, judeţul Argeş
88.704
a) 83.443
b) 5.261
I.T.A.-Argeş
16. "Carpaţi" - S.A.
" " "
Oraşul Cîmpulung, str. Gr. Alexandrescu nr. 15 A, judeţul Argeş
55.982
a) 52.946
b) 3.036
I.T.A.-Argeş
17. "Montana" - S.A.
" " "
Oraşul Cîmpulung, str. Zăvoiului nr. 26, judeţul Argeş
75.216
a) 69.775
b) 5.441
I.T.A.-Argeş
18. "Muscelul" - S.A.
" " "
Comuna Berevoieşti, judeţul Argeş
62.822
a) 61.292
b) 1.530
I.T.A.-Argeş
19. "Sigma" - S.A.
" " "
Oraşul Cîmpulung, str. 16 Februarie nr. 40, judeţul Argeş
2.405
a) 2.220
b) 185
I.T.A.-Argeş
20. "Punctual transport" - S.A.
" " "
Municipiul Bacău, str. Izvoare nr. 34, judeţul Bacău
82.459
a) 82.459
b) -
I.T.A.-Argeş
21. "Cominfor-trans" - S.A.
" " "
Municipiul Bacău, str. Ştefan cel Mare nr. 4, judeţul Bacău
2.618
a) 2.538
b) 80
I.T.A.-Bacău
22. "Transport Bistriţa" - S.A.
" " "
Municipiul Bacău, b-dul Unirii nr. 39, judeţul Bacău
69.400
a) 64.904
b) 4.496
I.T.A.-Bacău
23. "Eurotransport" - S.A.
" " "
Municipiul Bacău, str. Abatorului nr. 4, judeţul Bacău
153.974
a) 153.974
b) -
I.T.A.-Bacău
24. "Intertrans-service" - S.A.
" " "
Municipiul Bacău, str. Ştefan cel Mare nr. 4, judeţul Bacău
15.288
a) 12.177
b) 3.111
I.T.A.-Bacău
25. "Transporturi rutiere" - S.A.
" " "
Oraşul Comăneşti, str. Combinatului nr. 4, judeţul Bacău
77.564
a) 77.564
b) -
I.T.A.-Bacău
26. "Transporturi rutiere" - S.A.
" " "
Municipiul Oneşti, str. Zemeş nr. 2, judeţul Bacău
85.168
a) 85.168
b) -
I.T.A.-Bacău
27. "Transporturi şi reparaţii" - S.A.
" " "
Oraşul Aleşd, str. Halta C.F.R. nr. 1, judeţul Bihor
42.507
a) 41.411
b) 1.096
I.T.A.-Bacău
28. "Omnitrans" - S.A.
" " "
Oraşul Dr. Petru Groza, str. Argeşului nr. 8, judeţul Bihor
69.441
a) 64.149
b) 5.792
I.T.A.-Bihor
29. "Transmar" - S.A.
" " "
Oraşul Marghita, str. I. L. Caragiale nr. 49, judeţul Bihor
50.960
a) 48.181
b) 2.779
I.T.A.-Bihor
30. "Autocrişana" - S.A.
" " "
Municipiul Oradea, str. Atelierelor nr. 12, judeţul Bihor
98.974
a) 95.816
b) 3.158
I.T.A.-Bihor
31. "Transerv" - S.A.
" " "
Municipiul Oradea, str. Clujului nr. 197, judeţul Bihor
64.640
a) 57.100
b) 7.540
I.T.A.-Bihor
32. "Transcom" - S.A.
" " "
Municipiul Oradea, str. Gutenberg nr. 24, judeţul Bihor
89.156
a) 89.156
b) -
I.T.A.-Bihor
33. "Transport auto" - S.A.
" " "
Oraşul Salonta, str. Fîntînelor nr. 10, judeţul Bihor
26.727
a) 25.146
b) 1.581
I.T.A.-Bihor
34. "Transcomes" - S.A.
" " "
Oraşul Beclean, str. Toamnei nr. 6, judeţul Bistriţa-Năsăud
24.744
a) 24.491
b) 253
I.T.A.-Bistriţa-Năsăud
35. "Transport marfă" - S.A.
" " "
Oraşul Bistriţa, str. Libertăţii nr. 47, judeţul Bistriţa-Năsăud
64.575
a) 65.537
b) 38
I.T.A.-Bistriţa-Năsăud
36. "Heniu" - S.A.
" " "
Oraşul Bistriţa, str. Rodnei nr. 1 A, judeţul Bistriţa-Năsăud
49.587
a) 47.784
b) 1.803
I.T.A.-Bistriţa-Năsăud
37. "Transarmasia" - S.A.
" " "
Oraşul Năsăud, str. G. Coşbuc nr. 194, judeţul Bistriţa-Năsăud
38.137
a) 37.271
b) 866
I.T.A.-Bistriţa-Năsăud
38. "Atlas" - S.A.
" " "
Municipiul Brăila, str. Rîmnicu Sărat nr. 5, judeţul Brăila
109.410
a) 107.111
b) 2.299
I.T.A.-Brăila
39. "S.T.A.R.T." - S.A.
" " "
Municipiul Brăila, str. Parcului nr. 1, judeţul Brăila
259.841
a) 243.800
b) 16.041
I.T.A.-Brăila
40. "Transporturi auto" - S.A.
" " "
Municipiul Botoşani, str. C. Dobrogeanu-Gherea nr. 114, judeţul Botoşani
87.730
a) 86.796
b) 934
I.T.A.-Botoşani
41. "Transport călători" - S.A.
" " "
Municipiul Botoşani, str. Calea Naţională nr. 262, judeţul Botoşani
52.107
a) 49.653
b) 2.454
I.T.A.-Botoşani
42. "Transport mixt" - S.A.
" " "
Oraşul Dorohoi, str. Dumbrava Roşie nr. 2, judeţul Botoşani
84.922
a) 84.922
b) -
I.T.A.-Botoşani
43. "Transport mixt" - S.A.
" " "
Oraşul Săveni, str. Petricani nr. 1, judeţul Botoşani
45.825
a) 42.700
b) 3.125
I.T.A.-Botoşani
44. "Autotransport" - S.A.
" " "
Municipiul Braşov, str. Lungă nr. 160, judeţul Braşov
481.633
a) 481.633
b) -
I.T.A.-Braşov
45. "Transbus" - S.A.
" " "
Municipiul Braşov, str. 13 Decembrie nr. 135, judeţul Braşov
5.951
a) 5.851
b) -
I.T.A.-Braşov
46. "Comtrans" - S.A.
" " "
Oraşul Făgăraş, str. Crinului nr. 5, judeţul Braşov
34.061
a) 34.061
b) -
I.T.A.-Braşov
47. "Transport auto general-servicii - Stagsa" - S.A.
" " "
Municipiul Buzău, str. Pogoanele nr. 2, judeţul Buzău
146.528
a) 137.907
b) 8.621
I.T.A.-Buzău
48. "Întreţinere reparaţii auto - Sira" - S.A.
" " "
Municipiul Buzău, str. Unirii nr. 234, judeţul Buzău
14.751
a) 9.112
b) 5.639
I.T.A.-Buzău
49. "Transport auto călători - Stac" - S.A.
" " "
Municipiul Buzău, str. Unirii nr. 303, judeţul Buzău
52.732
a) 52.732
b) -
I.T.A.-Buzău
50. "Transport mixt - Stamc" - S.A.
" " "
Comuna Pătîrlagele, judeţul Buzău
42.227
a) 40.584
b) 1.643
I.T.A.-Buzău
51. "Transport mixt - Stamc" - S.A.
" " "
Oraşul Rîmnicu Sărat, str. Balta Albă nr. 25, judeţul Buzău
51.732
a) 47.953
b) 3.779
I.T.A.-Buzău
52. "Napoca" - S.A.
" " "
Municipiul Cluj-Napoca, str. Cîmpina nr. 51-53, judeţul Cluj
71.935
a) 71.935
b) -
I.T.A.-Cluj
53. "Ardealul" - S.A.
" " "
Municipiul Cluj-Napoca, str. Pata Rît nr. 17, judeţul Cluj
238.349
a) 238.349
b) -
I.T.A.-Cluj
54. "Transcom" - S.A.
" " "
Municipiul Cluj-Napoca, str. Cîmpina nr. 51-53, judeţul Cluj
85.420
a) 85.420
b) -
I.T.A.-Cluj
55. "Soreti service" - S.A.
" " "
Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 38, judeţul Cluj
53.707
a) 37.275
b) 16.432
I.T.A.-Cluj
56. "Somtrans" - S.A.
" " "
Municipiul Dej, str. Bistriţei nr. 44, judeţul Cluj
88.392
a) 86.952
b) 1.440
I.T.A.-Cluj
57. "Vlădeasa transport" - S.A.
" " "
Oraşul Huedin, str. Cîmpului nr. 3, judeţul Cluj
62.862
a) 62.862
b) -
I.T.A.-Cluj
58. "Transarieş" - S.A.
" " "
Municipiul Turda, str. Clujului nr. 71, judeţul Cluj
171.314
a) 171.314
b) -
I.T.A.-Cluj
59. "Autotransport" - S.A.
" " "
Municipiul Călăraşi, str. Prelungirea Dobrogei nr. 1, judeţul Călăraşi
80.873
a) 80.873
b) -
I.T.A.-Călăraşi
60. "Primăvara" - S.A.
" " "
Oraşul Lehliu, str. Industriei nr. 675, judeţul Călăraşi
28.950
a) 25.757
b) 3.193
I.T.A.-Călăraşi
61. "Trans-danubius" - S.A.
" " "
Oraşul Olteniţa, şos. Călăraşi nr. 24, judeţul Călăraşi
65.098
a) 62.184
b) 2.914
I.T.A.-Călăraşi
62. "Bîrzava" - S.A.
" " "
Oraşul Bocşa, str. Carpaţi nr. 5, judeţul Caraş-Severin
28.226
a) 28.226
b) -
I.T.A.-Caraş-Severin
63. "Miniş" - S.A.
" " "
Oraşul Bozovici, str. Mihai Eminescu nr. 1, judeţul Caraş-Severin
28.224
a) 28.224
b) -
I.T.A.-Caraş-Severin
64. "Bistra" - S.A.
" " "
Oraşul Caransebeş, str. Muntele Mic nr. 131, judeţul Caraş-Severin
45.158
a) 45.158
b) -
I.T.A.-Caraş-Severin
65. "Cerna" - S.A.
" " "
Comuna Mehadia, judeţul Caraş-Severin
25.310
a) 25.115
b) 195
I.T.A.-Caraş-Severin
66. "Danubius" - S.A.
" " "
Oraşul Moldova Nouă, str. Moldova Veche nr. 1, judeţul Caraş-Severin
19.969
a) 19.969
b) -
I.T.A.-Caraş-Severin
67. "Nera" - S.A.
" " "
Oraşul Oraviţa, str. Broşteni nr. 10, judeţul Caraş-Severin
18.792
a) 18.792
b) -
I.T.A.-Caraş-Severin
68. "Montana" - S.A.
" " "
Municipiul Reşiţa, str. 6 Martie nr. 8, judeţul Caraş-Severin
1.948
a) 1.948
b) -
I.T.A.-Caraş-Severin
69. "Reta" - S.A.
" " "
Municipiul Reşiţa, str. Bîrzăviţei nr. 2, judeţul Caraş-Severin
26.040
a) 26.040
b) -
I.T.A.-Caraş-Severin
70. "Mercur" - S.A.
" " "
Municipiul Reşiţa, str. Monion nr. 114, judeţul Caraş-Severin
34.163
a) 34.163
b) -
I.T.A.-Caraş-Severin
71. "Intertir" - S.A.
" " "
Municipiul Constanţa, str. Aurel Vlaicu nr. 186, judeţul Constanţa
113.431
a) 111.864
b) 1.567
I.T.A.-Constanţa
72. "Phoenix" - S.A.
" " "
Municipiul Constanţa, str. Verde nr. 29, judeţul Constanţa
55.695
a) 55.695
b) -
I.T.A.-Constanţa
73. "Comtrans" - S.A.
" " "
Municipiul Constanţa, str. Aurel Vlaicu nr. 186, judeţul Constanţa
74.185
a) 71.508
b) 2.677
I.T.A.-Constanţa
74. "Tomis-car" - S.A.
" " "
Municipiul Constanţa, str. Aurel Vlaicu nr. 186, judeţul Constanţa
49.335
a) 41.385
b) 7.950
I.T.A.-Constanţa
75. "Transport auto" - S.A.
" " "
Municipiul Constanţa, str. Teodor Burada nr. 1, judeţul Constanţa
70.300
a) 32.650
b) 37.650
I.T.A.-Constanţa
76. "Transport auto" - S.A.
" " "
Oraşul Hîrşova, str. Constanţei nr. 4, judeţul Constanţa
29.365
a) 28.981
b) 384
I.T.A.-Constanţa
77. "Transport auto" - S.A.
" " "
Oraşul Medgidia, str. Independenţei nr. 73 bis, judeţul Constanţa
65.287
a) 63.833
b) 1.454
I.T.A.-Constanţa
78. "Ateco" - S.A.
" " "
Oraşul Sfîntu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 13, judeţul Covasna
120.449
a) 116.816
b) 3.633
I.T.A.-Covasna
79. "Transec" - S.A.
" " "
Oraşul Tîrgu Secuiesc, str. Ady Endre nr. 46, judeţul Covasna
54.275
a) 50.898
b) 3.377
I.T.A.-Covasna
80. "Optimtrans" - S.A.
" " "
Oraşul Găeşti, str. Ştefan Mihăilescu nr. 10, judeţul Dîmboviţa
44.173
a) 44.173
b) -
I.T.A.-Dîmboviţa
81. "Atlas" - S.A.
" " "
Oraşul Moreni, str. 22 Decembrie 1989 nr. 47, judeţul Dîmboviţa
37.323
a) 28.841
b) 8.482
I.T.A.-Dîmboviţa
82. "Nord-trans" - S.A.
" " "
Oraşul Pucioasa, str. Independenţei nr. 46, judeţul Dîmboviţa
37.599
a) 37.599
b) -
I.T.A.-Dîmboviţa
83. "General-trans" - S.A.
" " "
Municipiul Tîrgovişte, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Dîmboviţa
61.829
a) 61.829
b) -
I.T.A.-Dîmboviţa
84. "S.T.A.D." - S.A.
" " "
Municipiul Tîrgovişte, str. Nicolae Bălcescu nr. 612, judeţul Dîmboviţa
99.122
a) 99.122
b) -
I.T.A.-Dîmboviţa
85. "Mondotrans" - S.A.
" " "
Municipiul Tîrgovişte, str. Bucegi nr. 1, judeţul Dîmboviţa
42.309
a) 42.309
b) -
I.T.A.-Dîmboviţa
86. "Decebal" - S.A.
" " "
Oraşul Băileşti, str. Sondei nr. 2, judeţul Dolj
39.693
a) 36.980
b) 2.713
I.T.A.-Dolj
87. "Dunăreana" - S.A.
" " "
Oraşul Calafat, str. Horia, Cloşca, Crişan nr. 4, judeţul Dolj
47.157
a) 42.430
b) 4.727
I.T.A.-Dolj
88. "Intertrans" - S.A.
" " "
Municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 168, judeţul Dolj
120.929
a) 112.371
b) 8.558
I.T.A.-Dolj
89. "Transcom" - S.A.
" " "
Municipiul Craiova, str. Caracal nr. 167, judeţul Dolj
101.363
a) 97.345
b) 4.018
I.T.A.-Dolj
90. "S.T.I.R.A." - S.A.
" " "
Municipiul Craiova, str. C. Nicolcescu nr. 5, judeţul Dolj
85.788
a) 79.627
b) 6.161
I.T.A.-Dolj
91. "Pelendava" - S.A.
" " "
Municipiul Craiova, str. Popoveni nr. 5, judeţul Dolj
78.770
a) 72.870
b) 5.900
I.T.A.-Dolj
92. "Motru transport" - S.A.
" " "
Oraşul Motru, Calea Severinului nr. 2, judeţul Gorj
78.510
a) 78.510
b) -
I.T.A.-Gorj
93. "Rovtransport" - S.A.
" " "
Oraşul Rovinari, str. Vîrf nr. 1, judeţul Gorj
45.949
a) 45.785
b) 164
I.T.A.-Gorj
94. "Gilort transport" - S.A.
" " "
Oraşul Tîrgu Cărbuneşti, str. Cîmpu Mare nr. 25, judeţul Gorj
87.476
a) 84.381
b) 3.095
I.T.A.-Gorj
95. "Expres transport" - S.A.
" " "
Municipiul Tîrgu Jiu, str. Mărgăritarului nr. 1, judeţul Gorj
93.306
a) 92.054
b) 1.252
I.T.A.-Gorj
96. "Gorj transport" - S.A.
" " "
Municipiul Tîrgu Jiu, str. Izlaz nr. 3, judeţul Gorj
104.166
a) 83.069
b) 21.097
I.T.A.-Gorj
97. "Parîng transport" - S.A.
" " "
Municipiul Tîrgu Jiu, Calea Bucureşti nr. 9 bis, judeţul Gorj
50.576
a) 48.421
b) 2.155
I.T.A.-Gorj
98. "Intertrans" - S.A.
" " "
Municipiul Galaţi, str. Ştefan cel Mare nr. 3, judeţul Galaţi
67.058
a) 67.058
b) -
I.T.A.-Galaţi
99. "Transcom" - S.A.
" " "
Municipiul Galaţi, Calea Prutului nr. 210, judeţul Galaţi
64.056
a) 64.056
b) -
I.T.A.-Galaţi
100. "Transgal" - S.A.
" " "
Municipiul Galaţi, str. Domnească nr. 118, judeţul Galaţi
213.991
a) 199.306
b) 14.685
I.T.A.-Galaţi
101. "Transtec" - S.A.
" " "
Municipiul Tecuci, str. 23 August nr. 138, judeţul Galaţi
57.199
a) 57.199
b) -
I.T.A.-Galaţi
102. "Rutier scarb" - S.A.
" " "
Oraşul Bolintinul Vale, str. Palanca nr. 1, judeţul Giurgiu
43.235
a) 41.650
b) 1.585
I.T.A.-Giurgiu
103. "Gitur Giurgiu" - S.A.
" " "
Municipiul Giurgiu, b-dul C.F.R. nr. 15, judeţul Giurgiu
21.070
a) 21.070
b) -
I.T.A.-Giurgiu
104. "Gitrans" - S.A.
" " "
Municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr. 3, judeţul Giurgiu
50.674
a) 50.674
b) -
I.T.A.-Giurgiu
105. "Comintrans" - S.A.
" " "
Comuna Hotarele, judeţul Giurgiu
28.012
a) 27.286
b) 726
I.T.A.-Giurgiu
106. "Ara" - S.A.
" " "
Oraşul Brad, str. Vînătorilor nr. 57, judeţul Hunedoara
9.566
a) 8.332
b) 1.234
I.T.A.-Hunedoara
107. "Zarandtrans" - S.A.
" " "
Oraşul Brad, str. Gosa nr. 44, judeţul Hunedoara
32.640
a) 31.742
b) 898
I.T.A.-Hunedoara
108. "Crisbus" - S.A.
" " "
Oraşul Brad, str. Gosa nr. 44, judeţul Hunedoara
20.432
a) 20.211
b) 221
I.T.A.-Hunedoara
109. "Romcamion" - S.A.
" " "
Municipiul Deva, str. Depozitelor nr. 18, judeţul Hunedoara
80.243
a) 79.024
b) 1.219
I.T.A.-Hunedoara
110. "Profesional auto" - S.A.
" " "
Municipiul Deva, str. 22 Decembrie 1989 nr. 1, judeţul Hunedoara
1.934
a) 1.250
b) 684
I.T.A.-Hunedoara
111. "Coratrans" - S.A.
" " "
Municipiul Deva, str. Horea nr. 12-14, judeţul Hunedoara
34.477
a) 15.648
b) 18.829
I.T.A.-Hunedoara
112. "Haţegtrans" - S.A.
" " "
Oraşul Haţeg, str. Horea nr. 17 A, judeţul Hunedoara
46.861
a) 44.589
b) 2.272
I.T.A.-Hunedoara
113. "Corvintrans" - S.A.
" " "
Municipiul Hunedoara, str. Stufiţ nr. 2, judeţul Hunedoara
68.283
a) 65.695
b) 2.588
I.T.A.-Hunedoara
114. "Ilvotrans" - S.A.
" " "
Oraşul Ilia, Şoseaua Naţională nr. 201, judeţul Hunedoara
7.790
a) 7.580
b) 210
I.T.A.-Hunedoara
115. "Orăştietrans" - S.A.
" " "
Oraşul Orăştie, str. Unirii nr. 17, judeţul Hunedoara
18.347
a) 17.269
b) 1.078
I.T.A.-Hunedoara
116. "General trans" - S.A.
" " "
Municipiul Petroşani, str. Livezeni nr. 12, judeţul Hunedoara
60.468
a) 59.224
b) 1.244
I.T.A.-Hunedoara
117. "Cambus" - S.A.
" " "
Oraşul Gheorgheni, str. Cossuth Lajos nr. 195, judeţul Harghita
39.848
a) 37.998
b) 1.850
I.T.A.-Harghita
118. "Autotransport" - S.A.
" " "
Oraşul Miercurea-Ciuc, str. Vînătorilor nr. 7, judeţul Harghita
129.662
a) 129.662
b) -
I.T.A.-Harghita
119. "I.T.A.S." - S.A.
" " "
Oraşul Miercurea-Ciuc, str. Vînătorilor nr. 7, judeţul Harghita
23.585
a) 21.457
b) 2.128
I.T.A.-Harghita
120. "Autotransport" - S.A.
" " "
Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Republicii nr. 108, judeţul Harghita
83.115
a) 80.615
b) 2.500
I.T.A.-Harghita
121. "Autotransport" - S.A.
" " "
Oraşul Topliţa, str. Avram Iancu nr. 4, judeţul Harghita
40.187
a) 38.237
b) 1.950
I.T.A.-Harghita
122. "Transil" - S.A.
" " "
Oraşul Slobozia, str. Viilor nr. 90, judeţul Ialomiţa
203.048
a) 186.783
b) 16.265
I.T.A.-Ialomiţa
123. "I.T.A." - S.A.
" " "
Municipiul Iaşi, str. Cuza Vodă nr. 56, judeţul Iaşi
135.699
a) 129.097
b) 6.602
I.T.A.-Iaşi
124. "Car transport service comp" - S.A.
" " "
Municipiul Iaşi, şos. Iaşi-Holboca nr. 2, judeţul Iaşi
79.800
a) 79.800
b) -
I.T.A.-Iaşi
125. "Transmixt" - S.A.
" " "
Municipiul Iaşi, str. Păcurari nr. 92, judeţul Iaşi
46.919
a) 46.919
b) -
I.T.A.-Iaşi
126. "Transcom" - S.A.
" " "
Municipiul Iaşi, str. Aurel Vlaicu nr. 54-56, judeţul Iaşi
35.298
a) 33.644
b) 1.654
I.T.A.-Iaşi
127. "Moldova" - S.A.
" " "
Oraşul Paşcani, str. Moldovei nr. 95, judeţul Iaşi
63.745
a) 63.745
b) -
I.T.A.-Iaşi
128. "Transport auto" - S.A.
" " "
Oraşul Orşova, str. Valea Cernei nr. 1, judeţul Mehedinţi
60.595
a) 60.086
b) 509
I.T.A.-Mehedinţi
129. "Transport auto" - S.A.
" " "
Oraşul Strehaia, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 54, judeţul Mehedinţi
57.500
a) 48.665
b) 8.835
I.T.A.-Mehedinţi
130. "Transport auto marfă" - S.A.
" " "
Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Padeş nr. 4, judeţul Mehedinţi
115.778
a) 113.871
b) 1.907
I.T.A.-Mehedinţi
131. "Transport auto călători" - S.A.
" " "
Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 277, judeţul Mehedinţi
47.474
a) 34.180
b) 13.294
I.T.A.-Mehedinţi
132. "Transport auto" - S.A.
" " "
Oraşul Vînju Mare, str. Gladiolelor nr. 2, judeţul Mehedinţi
15.295
a) 15.295
b) -
I.T.A.-Mehedinţi
133. "Iris" - S.A.
" " "
Municipiul Baia Mare, str. Crişan nr. 10, judeţul Maramureş
59.476
a) 34.865
b) 24.611
I.T.A.-Maramureş
134. "Azur" - S.A.
" " "
Municipiul Baia Mare, str. Mărgeanului nr. 1 A, judeţul Maramureş
37.861
a) 37.861
b) -
I.T.A.-Maramureş
135. "Maratrans" - S.A.
" " "
Municipiul Baia Mare, str. Mărgeanului nr. 1, judeţul Maramureş
168.907
a) 168.907
b) -
I.T.A.-Maramureş
136. "Transport auto" - S.A.
" " "
Oraşul Baia Sprie, str. Forestierului nr. 119, judeţul Maramureş
84.385
a) 84.385
b) -
I.T.A.-Maramureş
137. "Cisla" - S.A.
" " "
Oraşul Borşa, str. Libertăţii nr. 32, judeţul Maramureş
23.746
a) 23.746
b) -
I.T.A.-Maramureş
138. "Comtransport" - S.A.
" " "
Oraşul Borşa, str. Libertăţii nr. 32, judeţul Maramureş
19.886
a) 19.886
b) -
I.T.A.-Maramureş
139. "S.I.B.A." - S.A.
" " "
Oraşul Borşa, str. Libertăţii nr. 32, judeţul Maramureş
23.172
a) 23.172
b) -
I.T.A.-Maramureş
140. "Marmaţia" - S.A.
" " "
Municipiul Sighetul Marmaţiei, str. 23 August nr. 40, judeţul Maramureş
67.871
a) 67.871
b) -
I.T.A.-Maramureş
141. "Lăpuşul" - S.A.
" " "
Oraşul Tîrgu Lăpuş, str. Liviu Rebreanu nr. 98, judeţul Maramureş
48.674
a) 48.674
b) -
I.T.A.-Maramureş
142. "Independenţa" - S.A.
" " "
Oraşul Vişeul de Sus, str. Bogdan Vodă nr. 100, judeţul Maramureş
49.321
a) 47.167
b) 2.154
I.T.A.-Maramureş
143. "Transport auto mixt" - S.A.
" " "
Oraşul Luduş, str. 1 Mai nr. 32, judeţul Mureş
35.096
a) 33.875
b) 1.221
I.T.A.-Mureş
144. "Transport auto mixt" - S.A.
" " "
Oraşul Reghin, str. Livezilor nr. 2, judeţul Mureş
51.121
a) 49.373
b) 1.748
I.T.A.-Mureş
145. "Cambus" - S.A.
" " "
Municipiul Sighişoara, str. Mihai Viteazu nr. 101, judeţul Mureş
56.521
a) 54.420
b) 2.101
I.T.A.-Mureş
146. "Transport auto marfă" - S.A.
" " "
Municipiul Tîrgu Mureş, str. Budiului nr. 101, judeţul Mureş
62.449
a) 60.622
b) 1.827
I.T.A.-Mureş
147. "T.I.R." - S.A.
" " "
Municipiul Tîrgu Mureş, str. Libertăţii nr. 110, judeţul Mureş
61.400
a) 54.685
b) 6.715
I.T.A.-Mureş
148. "Intercom" - S.A.
" " "
Municipiul Tîrgu Mureş, str. Libertăţii nr. 120, judeţul Mureş
87.152
a) 83.218
b) 3.934
I.T.A.-Mureş
149. "Transport auto mixt" - S.A.
" " "
Municipiul Tîrgu Mureş, str. Budiului nr. 101 A, judeţul Mureş
54.296
a) 50.420
b) 3.877
I.T.A.-Mureş
150. "Transport auto mixt" - S.A.
" " "
Oraşul Tîrnăveni, str. Rampei nr. 4, judeţul Mureş
62.950
a) 59.782
b) 3.168
I.T.A.-Mureş
151. "Neamtransporter" - S.A.
" " "
Municipiul Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 6, judeţul Neamţ
232.312
a) 213.894
b) 18.418
I.T.A.-Neamţ
152. "Romtran" - S.A.
" " "
Municipiul Roman, str. 30 Decembrie nr. 5, judeţul Neamţ
63.824
a) 58.966
b) 4.858
I.T.A.-Neamţ
153. "Olteţul" - S.A.
" " "
Oraşul Balş, str. Centrului de Recuperare a Resurselor nr. 4, judeţul Olt
64.986
a) 64.986
b) -
I.T.A.-Olt
154. "Romanaţi" - S.A.
" " "
Oraşul Caracal, str. V. Ureche nr. 1, judeţul Olt
104.373
a) 100.656
b) 3.717
I.T.A.-Olt
155. "Sucidava" - S.A.
" " "
Oraşul Corabia, str. Bibescu Vodă nr. 100, judeţul Olt
76.996
a) 74.337
b) 2.659
I.T.A.-Olt
156. "Alutus" - S.A.
" " "
Oraşul Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 92 A, judeţul Olt
217.415
a) 187.324
b) 30.091
I.T.A.-Olt
157. "Valea Prahovei" - S.A.
" " "
Oraşul Cîmpina, str. Sălăjan nr. 11, judeţul Prahova
115.663
a) 115.663
b) -
I.T.A.-Prahova
158. "Transmixt" - S.A.
" " "
Comuna Filipeştii de Pădure, judeţul Prahova
49.411
a) 47.745
b) 1.666
I.T.A.-Prahova
159. "Transport călători" - S.A.
" " "
Municipiul Ploieşti, şos. Ploieşti nr. 57, judeţul Prahova
130.368
a) 125.832
b) 4.536
I.T.A.-Prahova
160. "Întreţinere, reparaţii autoscira" - S.A.
" " "
Municipiul Ploieşti, str. Tîrgoviştei nr. 6, judeţul Prahova
6.080
a) 4.117
b) 1.963
I.T.A.-Prahova
161. "Transport auto Ploieşti 1" - S.A.
" " "
Municipiul Ploieşti, str. Tîrgoviştei nr. 8, judeţul Prahova
122.989
a) 119.377
b) 3.612
I.T.A.-Prahova
162. "Transport marfă Teleajen" - S.A.
" " "
Municipiul Ploieşti, str. Pompelor nr. 6, judeţul Prahova
83.009
a) 82.775
b) 354
I.T.A.-Prahova
163. "Transporturi auto" - S.A.
" " "
Oraşul Vălenii de Munte, str. Drajnei nr. 2, judeţul Prahova
53.011
a) 53.011
b) -
I.T.A.-Prahova
164. "Şcoala profesională auto" - S.A.
" " "
Municipiul Ploieşti, str. Văleni nr. 144, judeţul Prahova
3.560
a) 3.560
b) -
I.T.A.-Prahova
165. "Transauto Tîrnava Mare" - S.A.
" " "
Municipiul Mediaş, şos. Sibiului nr. 63, judeţul Sibiu
119.918
a) 115.249
b) 4.669
I.T.A.-Sibiu
166. "Transmixt" - S.A.
" " "
Municipiul Sibiu, str. Sevastopol nr. 12, judeţul Sibiu
96.847
a) 93.501
b) 3.346
I.T.A.-Sibiu
167. "Transcom" - S.A.
" " "
Municipiul Sibiu, str. Frigoriferului nr. 1, judeţul Sibiu
65.142
a) 53.406
b) 11.736
I.T.A.-Sibiu
168. "Transcibin" - S.A.
" " "
Municipiul Sibiu, str. Sevastopol nr. 12, judeţul Sibiu
95.362
a) 89.242
b) 6.120
I.T.A.-Sibiu
169. "Măgura auto transport" - S.A.
" " "
Oraşul Şimleu Silvaniei, str. T. Vladimirescu nr. 41, judeţul Sălaj
26.864
a) 25.528
b) 1.336
I.T.A.-Sălaj
170. "Autotransport Sălaj" - S.A.
" " "
Oraşul Zalău, str. Fabricii nr. 30, judeţul Sălaj
105.000
a) 95.248
b) 9.752
I.T.A.-Sălaj
171. "Auto-nord" - S.A.
" " "
Oraşul Carei, b-dul Independenţei nr. 41, judeţul Satu Mare
65.996
a) 65.996
b) -
I.T.A.-Satu Mare
172. "Volanul" - S.A.
" " "
Oraşul Negreşti-Oaş, str. Victoriei nr. 2, judeţul Satu Mare
16.463
a) 16.463
b) -
I.T.A.-Satu Mare
173. "Orizont" - S.A.
" " "
Municipiul Satu Mare, str. Botizului nr. 43, judeţul Satu Mare
64.504
a) 64.504
b) -
I.T.A.-Satu Mare
174. "Magnolia - transport impex" - S.A.
" " "
Municipiul Satu Mare, str. Magnoliei nr. 29, judeţul Satu Mare
115.603
a) 110.590
b) 5.013
I.T.A.-Satu Mare
175. "Transport auto" - S.A.
" " "
Oraşul Cîmpulung Moldovenesc, str. Dobrogeanu-Gherea nr. 19, judeţul Suceava
40.803
a) 40.803
b) -
I.T.A.-Suceava
176. "Transport auto" - S.A.
" " "
Oraşul Fălticeni, str. Plutonier Ghiniţă nr. 5, judeţul Suceava
45.352
a) 45.352
b) -
I.T.A.-Suceava
177. "Transport auto" - S.A.
" " "
Oraşul Gura Humorului, str. Parcului nr. 1, judeţul Suceava
49.429
a) 49.429
b) -
I.T.A.-Suceava
178. "Transport auto" - S.A.
" " "
Oraşul Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare nr. 125 A, judeţul Suceava
42.385
a) 42.385
b) -
I.T.A.-Suceava
179. "Intercom" - S.A.
" " "
Municipiul Suceava, str. Traian Vuia nr. 3, judeţul Suceava
117.743
a) 117.743
b) -
I.T.A.-Suceava
180. "Transport şi reparaţii Bucovina" - S.A.
" " "
Municipiul Suceava, str. Traian Vuia nr. 7, judeţul Suceava
35.989
a) 32.104
b) 3.885
I.T.A.-Suceava
181. "Transporturi auto" - S.A.
" " "
Municipiul Suceava, str. Traian Vuia nr. 7, judeţul Suceava
58.615
a) 58.615
b) -
I.T.A.-Suceava
182. "Transport auto" - S.A.
" " "
Oraşul Vatra Dornei, str. Transilvaniei nr. 135, judeţul Suceava
47.372
a) 47.372
b) -
I.T.A.-Suceava
183. "Exprestransport" - S.A.
" " "
Oraşul Măcin, str. Heliade Rădulescu nr. 54, judeţul Tulcea
57.402
a) 54.331
b) 3.071
I.T.A.-Tulcea
184. "Transport auto 1" - S.A.
" " "
Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 171, judeţul Tulcea
43.425
a) 41.382
b) 2.043
I.T.A.-Tulcea
185. "Transport auto 2" - S.A.
" " "
Municipiul Tulcea, str. Prelungirea Taberei nr. 5-7, judeţul Tulcea
87.417
a) 83.853
b) 3.564
I.T.A.-Tulcea
186. "Transconsul" - S.A.
" " "
Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 171, judeţul Tulcea
3.125
a) 1.782
b) 1.343
I.T.A.-Tulcea
187. "Transport mixt Făgeteana" - S.A.
" " "
Oraşul Făget, str. Gh. Doja nr. 82, judeţul Timiş
33.803
a) 33.501
b) 302
I.T.A.-Timiş
188. "Autolugojana" - S.A.
" " "
Municipiul Lugoj, şoseaua Drumul Făgetului km. 2, judeţul Timiş
49.128
a) 49.128
b) -
I.T.A.-Timiş
189. "Transport mixt vest" - S.A.
" " "
Oraşul Sînnicolau Mare, str. Avram Iancu nr. 46, judeţul Timiş
32.938
a) 32.938
b) -
I.T.A.-Timiş
190. "Transcom" - S.A.
" " "
Municipiul Timişoara, str. Armoniei nr. 25, judeţul Timiş
58.968
a) 57.966
b) 1.002
I.T.A.-Timiş
191. "Agencom" - S.A.
" " "
Municipiul Timişoara, str. Mauriciu Encsel nr. 2, judeţul Timiş
43.162
a) 12.946
b) 30.216
I.T.A.-Timiş
192. "Transtimex" - S.A.
" " "
Municipiul Timişoara, str. Armoniei nr. 25, judeţul Timiş
64.710
a) 64.710
b) -
I.T.A.-Timiş
193. "Transport auto marfă" - S.A.
" " "
Municipiul Timişoara, str. Chimiştilor nr. 2, judeţul Timiş
103.105
a) 103.105
b) -
I.T.A.-Timiş
194. "Autotim" - S.A.
" " "
Municipiul Timişoara, str. Valiug nr. 5, judeţul Timiş
62.806
a) 52.343
b) 10.453
I.T.A.-Timiş
195. "Transpas" - S.A.
" " "
Oraşul Alexandria, şoseaua Turnu Măgurele nr. 3, judeţul Teleorman
47.547
a) 41.369
b) 6.178
I.T.A.-Teleorman
196. "Transalex" - S.A.
" " "
Oraşul Alexandria, calea Dunării nr. 201, judeţul Teleorman
109.521
a) 109.521
b) -
I.T.A.-Teleorman
197. "Ropertrans" - S.A.
" " "
Oraşul Roşiori de Vede, str. Oltului nr. 42 bis, judeţul Teleorman
24.237
a) 24.237
b) -
I.T.A.-Teleorman
198. "Şcoala profesională auto" - S.A.
" " "
Oraşul Roşiori de Vede, str. Oltului nr. 40 A, judeţul Teleorman
3.975
a) 3.279
b) 696
I.T.A.-Teleorman
199. "Transromar" - S.A.
" " "
Oraşul Roşiori de Vede, str. Oltului nr. 42, judeţul Teleorman
61.818
a) 61.818
b) -
I.T.A.-Teleorman
200. "Transalutus" - S.A.
" " "
Municipiul Turnu Măgurele, str. Stadionului nr. 10, judeţul Teleorman
56.103
a) 56.103
b) -
I.T.A.-Teleorman
201. "Transmixt" - S.A.
" " "
Oraşul Videle, str. Petrolului nr. 12, judeţul Teleorman
28.711
a) 28.711
b) -
I.T.A.-Teleorman
202. "AutoMarC" - S.A.
" " "
Oraşul Zimnicea, str. Turnu Măgurele nr. 2, judeţul Teleorman
41.961
a) 41.961
b) -
I.T.A.-Teleorman
203. "Autotrans" - S.A.
" " "
Municipiul Bîrlad, str. Tecuciului nr. 10, judeţul Vaslui
138.293
a) 131.619
b) 6.674
I.T.A.-Vaslui
204. "Rapidul" - S.A.
" " "
Oraşul Huşi, str. Carpaţi nr. 103, judeţul Vaslui
36.492
a) 36.320
b) 172
I.T.A.-Vaslui
205. "Rotrans" - S.A.
" " "
Oraşul Vaslui, str. Călugăreni nr. 103, judeţul Vaslui
61.920
a) 61.844
b) 76
I.T.A.-Vaslui
206. "Comtrans" - S.A.
" " "
Oraşul Rîmnicu Vîlcea, str. Dacia nr. 10, judeţul Vîlcea
100.508
a) 99.398
b) 1.110
I.T.A.-Vîlcea
207. "Transvil" - S.A.
" " "
Oraşul Rîmnicu Vîlcea, str. Dacia nr. 10, judeţul Vîlcea
391.535
a) 361.463
b) 30.072
I.T.A.-Vîlcea
208. "Autotrans" - S.A.
" " "
Oraşul Adjud, str. Tineretului nr. 35, judeţul Vrancea
40.939
a) 39.799
b) 1.140
I.T.A.-Vrancea
209. "Milcovtrans" - S.A.
" " "
Municipiul Focşani, str. Vîlcele nr. 63 bis, judeţul Vrancea
98.212
a) 93.702
b) 4.510
I.T.A.-Vrancea
210. "Transport auto Vrancea" - S.A.
" " "
Municipiul Focşani, str. Bicaz nr. 26, judeţul Vrancea
98.257
a) 91.446
b) 6.811
I.T.A.-Vrancea
211. "Transport auto Dumbrava" - S.A.
" " "
Oraşul Panciu, str. Diocheti nr. 1, judeţul Vrancea
50.835
a) 48.595
b) 2.240
I.T.A.-Vrancea
212. "Intertrans" - S.A.
" " "
Municipiul Bucureşti, str. Lipscani nr. 104
286.756
a) 258.292
b) 28.464
I.T.A.-Bucureşti
213. "Titan transport" - S.A.
" " "
Municipiul Bucureşti, şos. Gării Căţelu nr. 174
180.343
a) 171.433
b) 8.910
I.T.A.-Bucureşti
214. "General transport" - S.A.
" " "
Municipiul Bucureşti, b-dul Preciziei nr. 24
350.815
a) 350.815
b) -
I.T.A.-Bucureşti
215. "Transcontinental" - S.A.
" " "
Municipiul Bucureşti, calea Victoriei nr. 2
2.842
a) 2.842
b) -
I.T.A.-Bucureşti
216. "Autotrans călători Filaret" - S.A.
" " "
Municipiul Bucureşti, str. Cuţitul de Argint nr. 2 bis
121.534
a) 121.534
b) -
I.T.A.-Bucureşti
217. "Autotrans călători Rahova" - S.A.
" " "
Municipiul Bucureşti, şoseaua Alexandriei nr. 164
33.545
a) 33.545
b) -
I.T.A.-Bucureşti
218. "Autotrans călători Griviţa" - S.A.
" " "
Municipiul Bucureşti, şoseaua Chitilei nr. 221-225
38.195
a) 38.195
b) -
I.T.A.-Bucureşti
219. "Autotrans călători Militari" - S.A.
" " "
Municipiul Bucureşti, b-dul Păcii nr. 141
31.562
a) 31.562
b) -
I.T.A.-Bucureşti
220. "Transcom Bucureşti" - S.A.
" " "
Municipiul Bucureşti, str. Buzeşti nr. 44
91.582
a) 91.241
b) 341
I.T.A.-Comerciale Bucureşti
221. "Transporturi auto Militari" - S.A.
" " "
Municipiul Bucureşti, str. Timişoara nr. 92 A
83.319
a) 83.319
b) -
I.T.A.-Comerciale Bucureşti
222. "Transporturi auto Giuleşti" - S.A.
" " "
Municipiul Bucureşti, calea Giuleşti nr. 177
74.125
a) 74.125
b) -
I.T.A.-Comerciale Bucureşti
223. "Transporturi auto Tei" - S.A.
" " "
Municipiul Bucureşti, str. Tuzla nr. 139
82.746
a) 82.746
b) -
I.T.A.-Comerciale Bucureşti
224. "Transporturi auto Progresul" - S.A.
" " "
Municipiul Bucureşti, str. Acţiunii nr. 9
43.671
a) 43.671
b) -
I.T.A.-Comerciale Bucureşti
225. "Transporturi auto Obor" - S.A.
" " "
Municipiul Bucureşti, str. Electronicii nr. 31
76.999
a) 76.999
b) -
I.T.A.-Comerciale Bucureşti
226. "Transporturi auto Comtrans" - S.A.
" " "
Municipiul Bucureşti, str. Drumul Gării nr. 2-4
31.604
a) 31.604
b) -
I.T.A.-Comerciale Bucureşti
227. "Transporturi auto Filaret" - S.A.
" " "
Municipiul Bucureşti, str. Spătarul Preda nr. 7-9
54.589
a) 54.589
b) -
I.T.A.-Comerciale Bucureşti
228. "Transporturi auto Iftrans" - S.A.
" " "
Oraşul Buftea, str. Horea nr. 1, Sectorul agricol Ilfov
37.349
a) 37.349
b) -
I.T.A.-Comerciale Bucureşti
229. "Compania de expediţii şi transport auto" - S.A. - Efectuarea de transporturi auto şi expediţii în traficul intern şi internaţional;
- transport turistic şi alte activităţi turistice;
- efectuarea de produse şi servicii de informatică;
- alte servicii şi activităţi din domeniul auto (obţinerea paşapoartelor de serviciu şi vizelor de la ambasade, import-export în domeniul său de activitate, asistenţă tehnică, juridică, socială pentru autovehicule româneşti şi străine şi personalul acestora, în ţară şi străinătate, emiterea autorizaţiilor de transport în punctele de frontieră pentru autovehiculele româneşti şi străine şi controlul respectării acordurilor rutiere, reprezentanţă şi altele pentru transport marfă şi persoane).
Municipiul Bucureşti, str. Lipscani nr. 104
8.643
a) 2.220
b) 6.423
Centrala de transporturi auto
230. "Aprotrans" - S.A. - Efectuarea de transporturi auto cu mijloace proprii şi în comision;
- efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pentru parcul auto din dotare şi service pentru autovehiculele indiferent de deţinătorii acestora;
- proiectarea şi executarea de utilaje de garaj şi confecţii auto;
- efectuarea de produse şi servicii de informatică;
- aprovizionare-desfacere, alte servicii şi activităţi în domeniul auto (preluare stocuri disponibile şi redistribuirea lor către alte unităţi, asigurarea importului de utilaje de garaj, mijloace de transport, piese de schimb şi materiale, recuperarea pieselor şi reintroducerea lor în circuit la furnizorii de bază şi altele).
Municipiul Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 28
21.911
a) 8.696
b) 13.215
Centrala de transporturi auto

Anexa Nr. 2

Statutul[2] Societății comerciale pe acțiuni “........... ” - S.A.

Capitolul I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Articolul 1
Denumirea societății comerciale

Denumirea societății comerciale este: „ ................. ” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și altele emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare.

Articolul 2
Forma juridică a societății comerciale

Societatea comercială „ .................. ” – S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, municipiul ............... str. ............... nr. ...... Sediul societății poate fi schimbat, cu respectarea actelor normative.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități.

Articolul 4
Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de Comerț și Industrie.

Capitolul II
Scopul și obiectul de activitate al societății
Articolul 5
Scopul societății

Scopul societății este efectuarea de prestații, lucrări și servicii în domeniul transporturilor auto.

Articolul 6
Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății constă în:

 • efectuarea de transporturi de mărfuri și personae în trafic intern și internațional și activități auxiliare transporturilor;
 • transport turistic și alte activități turistice;
 • închirieri de autovehicule;
 • efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații la parcul din dotare și activitate service pentru autovehicule, indiferent de deținătorii acestora;
 • pregătirea șoferilor profesioniști și amatori;
 • proiectarea și executarea de utilaje garaj și confecții auto;
 • efectuarea de produse și servicii de informatică;
 • expediții de mărfuri, aprovizionare-desfaceree, servicii și alte activități în domeniul auto.
Capitolul III
Capitalul social
Articolul 7
Capitalul social

Capitalul social este fixat la suma de .......... mii lei, împărțit în acțiuni nominative în valoare nominală de 1.000 lei fiecare. Total acțiuni ...............

Capitalul social inițial este în întregime subscris de statul român, în calite de unic acționar și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut de statul român ca unic acționar până la transmiterea acțiunilor, parțial sau în totalitate din proprietatea statului, către persoane fizice sau juridice în condițiile legii.

Structura capitalului social subscris este prevăzută în anexa nr. 1.

Articolul 8
Acțiunile

Valoarea capitalului social se constituie în titluri de valori - acțiuni nominative - în valoare nominală de 1.000 lei fiecare.

Titlurile vor purta timbru sec și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat care se păstrează la sediul societății.

Orice acțiune dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.

Articolul 9
Majorarea capitalului social

Majorarea capitalului social se va putea hotărî de adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale.

Acțiunile emise pentru mărirea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând celorlalți acționari, în proporție cu numărul acțiunilor pe care le posedă și cu obligația ca aceștia să își exercite dreptul lor de preferință în termenul hotărât de societate.

Articolul 10
Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor; dacă reducerea de capital va influența condițiile în care a fost aprobată societatea, se vor obține noi aprobări de la organele în drept.

Propunerea de reducere a capitalului va fi înaintată comisiei de cenzori, care va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 11
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționar, conferă acestuia dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, precum și alte drepturi, potrivit legii.

Articolul 12
Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt individuale cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se poate face potrivit legii.

Articolul 13
Pierderea acțiunilor

Modalitatea de anunțare, publicare, înregistrare și obținerea duplicatului sunt cele stabilite prin lege.

Capitolul IV
Conducerea societății comerciale
Articolul 14
Conducerea societății comerciale

Conducerea societății comerciale se realizează prin:

 • adunarea generală a acționarilor;
 • consiliul de administrație.

În prima etapă de funcționare a societății comerciale, când întregul capital este deținut de stat, atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt exercitate de consiliul împuterniciților satului.

Consiliul împuterniciților statului se compune din 9 membrii, dintre care obligatoriu:

 • reprezentant al Ministerului Finanțelor;
 • reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului;
 • reprezentanți ingineri, economiști, juriști, tehnicieni, alți specialiști din domeniul de activitate al societății.

Membrii consiliului împuterniciților statului se numesc până la constituirea adunării generale a acționarilor, își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți comerciale întrețin relații de afaceri sau au interese contrare, sau au o indemnizație stabilită de acest consiliu.

Componența consiliului se aprobă la propunerea Departamentului transportului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Periodic, la încheierea activității, consiliul împuterniciților statului prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada următoare.

Articolul 15
Adunarea generală a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, precum și directorii și adjuncții acestora, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă. Directorii și directorii adjuncți vor fi numiți și dintre membrii consiliului de administrație;

c) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație;

d) aprobă și modifică bugetul societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi, aprobă repartizarea beneficiilor pe acționari;

e) hotărăște înființarea și desființarea sucursalelor, filialelor, agențiilor etc.;

f) aprobă mărirea sau reducerea capitalului, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și cesiunea acțiunilor;

g) adoptă sau modifică statutul, aprobă transformarea formei juridice a societății;

h) aprobă comasarea, diviziunea, dizolvarea și lichidarea societății;

i) aprobă executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;

j) hotărăște acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorilor și adjuncților acestora, precum și a cenzorilor, pentru pagube pricinuite societății.

Articolul 16
Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni după închiderea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul viitor.

Modalitatea de convocare, stabilirea termenului de întrunire, publicarea convocării, a locului și datei acesteia se vor face potrivit prevederilor în vigoare.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentu revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Articolul 17
Organizarea adunării generale a acționarilor

Organizarea adunării generale a acționarilor și exercitarea dreptului de vot în adunarea generală se fac în condițiile prevăzute de lege.

Articolul 18
Consiliul de administrație

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 7 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație este condus de către un președinte ales de adunarea generală a acționarilor și doi vicepreședinți aleși la prima ședință a consiliului de administrație.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși dintre administratori, care le fixează în același timp și salariile.

Președintele îndeplinește, de regulă, și funcția de director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății și aduce la îndeplinire deciziile adunării generale și ale consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Răspunderile președintelui, vicepreședinților, membrilor consiliului de administrație, directorului general (directorului) și adjuncților acestuia pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale sau de la statut, precum și pentru greșelile din administrarea societății sunt cele stabilite potrivit legii.

Articolul 19
Consiliul de administrație

Consuliul de administrație are următoarele atribuții:

a) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;

b) aprobă operațiuni financiar-contabile și încheierea de contracte de la un anumit nivel valoric;

c) stabilește tactica și strategia de marketing;

d) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 30 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și programul pe anul viitor.

Capitolul V
Gestiunea societății
Articolul 20
Gestiunea societății

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori.

Numărul cenzorilor este de 3 și tot atâția supleanți și se aleg de adunarea generală pe un mandat de 3 ani, putând fi realeși.

Cel puțin unul din cenzori trebuie să fie contabil autorizat.

Comisia de cenzori are atribuțiile stabilite prin lege.

Capitolul VI
Activitatea societății
Articolul 21
Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 22
Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

Restul personalului este angajat de consiliul de administrație sau de directorul general (director).

Salariile tarifare pe categorii se stabilesc prin contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul fiecărei societăți comerciale, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime prevăzută de lege.

Drepturile și obligațiile societății se stabilesc de consiliul de administrație. Premiile, gratificațiile și alte asemenea drepturi acordate anual personalului pot fi plătite parțial sau integral în valută în limita disponibilităților în valută, potrivit legii.

Articolul 23
Amortizarea fondurilor fixe

Amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și se include, după caz, în prețul de cost al producției, prestației sau în cheltuielile de circulație și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și a altor cerințe ale societății.

Articolul 24
Reparații capitale și investiții noi

Fondurile necesare pentru lucrările de reparații capitale și investiții noi se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției sau prestației ori în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate sau, eșalonat, pe mai mulți ani.

Articolul 25
Evidența contabilă și financiară

Societatea va ține evidența contabilă în lei și valută și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Articolul 26
Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor, respectiv statului, se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cazurile și să ia măsuri de recuperare.

Capitolul VII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Articolul 27
Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor și după obținerea aprobărilor legale.

Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societății.

Articolul 28
Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • reducerea capitalului sub minimum legal;
 • numărul de acționari redus sub 5 timp de 6 luni;
 • în orice altă situație prevăzută de lege, pe baza hotărârii generale a acționarilor, luată în unanimitate.
Articolul 29
Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Acțiunea va fi efectuată de lichidatori în condițiile prevăzute de lege. Lichidarea va fi înregistrată la Camera de Comerț și Industrie și va fi publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 30
Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Litigiile personalului român angajat în societate, ivite în raporturile cu aceasta se rezolvă în conformitate cu legislația muncii din România.

Capitolul VIII
Articolul 31

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale ulterioare referitoare la societățile comerciale.

Hotărâre privind înființarea Administrației naționale a drumurilor din România

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă înființarea Administrației naționale a drumurilor din România, denumită prescurtat AND, cu statut de regie autonomă, cu sediul în municipiul București, bulevardul Dinicu Golescu nr 38, sector 1.

Administrația națională a drumurilor se organizează și funcționează în conformitate cu Legea nr. 15/1990 și cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1.

Administrația națională a drumurilor este persoană juridică, finanțată de la bugetul statului. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului este împuternicit să reprezinte interesele statului în cadrul Administrației naționale a drumurilor.

Art. 2. - Administrația națională a drumurilor din România are ca obiect de activitate administrarea, întreținerea și exploatarea drumurilor naționale în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației și coordonează dezvoltarea unitară a întregii rețele de drumuri în concordanță cu cerințele economiei naționale și cele de apărare.

Art. 3. - Administrația națională a drumurilor este împuternicită să aprobe construcția și modernizarea drumurilor naționale potrivit competențelor și îndeplinește funcția de avizare, coordonare și control a activității pe rețeaua de drumuri locale și de exploatare.

Documentațiile tehnice privind lucrările de investiții referitoare la modernizarea, construcția și sistematizarea drumurilor naționale vor fi avizate de Ministerul Apărării Naționale, prin marele stat major.

Art. 4. - Administrația națională a drumurilor are ca principale atribuții următoarele:

a) elaborează studii, prognoze și programe pentru dezvoltarea și sistematizarea rețelei de drumuri și construcția de autostrăzi în România pentru a satisface nevoile economice și cele de apărare;

b) emite norme tehnice obligatorii pentru toate organele și organizațiile ce au în administrare sau în folosință drumuri publice sau de exploatare;

c) asigură gestiunea și repartizarea fondurilor alocate de la buget pentru construcția, modernizarea, exploatarea și întreținerea drumurilor și podurilor;

d) organizează licitații pentru finanțarea și execuția lucrărilor de construcții, de drumuri și autostrăzi în scopul realizării programelor aprobate;

e) asigură cooperarea și întreținerea de relații pe plan tehnic și economic în domeniul drumurilor și autostrăzilor, cu organisme și organizații internaționale.

Art. 5. - În structura organizatorică a Administrației naționale a drumurilor funcționează direcții, servicii, oficii și birouri, precum și unități exterioare.

Art. 6. - Salarizarea personalului din aparatul propriu al Administrației naționale a drumurilor se face conform prevederilor din Legea nr. 57/1974, anexa VI, capitolul A, nota I, până la adoptarea noii legi a salarizării.

Nivelul de salarizare și statul de funcțiuni pentru Administrația națională drumurilor, precum și pentru unitățile exterioare, se stabilesc de consiliul de administrație al acesteia.

Art. 7. - Administrația națională a drumurilor este condusă de un consiliu de administrație compus din 15 persoane, numite prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului.

Salariații Administrației naționale a drumurilor vor putea beneficia de un fond de participare constituit din 5% asupra valorii economiilor realizate la devizele de lucrări în condițiile în care și-au indeplinit sarcinile de plan sau/și sarcinile proprii de muncă, în cadrul planului de cheltuieli aprobat.

Art. 8. - Administrația națională a drumurilor are în exploatare o rețea de 14.683 km drumuri naționale și mijloace fixe cu o valoare totală de 2.887.531 mii lei, conform bilanțului contabil încheiat la data de 30 iunie 1990.

Valoarea patrimoniului, inclusiv a rețelei de drumuri în exploatare, urmează a fi stabilită după finalizarea acțiunii de reevaluare conform prevederilor Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 9. - Administrația națională a drumurilor își acoperă cheltuielile în întregime din alocația bugetară, nu calculează, nu virează amortismente și nu are ca scop obținerea de profituri.

Art. 10. - În scopul realizării ritmice a lucrărilor de întreținere și siguranță a circulației și a repunerii în stare de funcționare a unor drumuri naționale, Administrația națională a drumurilor poate utiliza credite bancare.

Art. 11. - Administrația națională a drumurilor desfășoară activitate de import-export, efectuează încasări valutare, în care scop va avea cont la băncile de specialitate.

Art. 12. - Direcția drumurilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului și direcțiile regionale de drumuri și poduri prevăzute în anexa nr. 2 se desființează. Se aprobă înființarea unităților din componența Administrației naționale a drumurilor prevăzute în lista anexă nr. 3.

Personalul trecut la Administrația națională a drumurilor și la unitățile din structură este considerat transferat în interesul serviciului.

Personalul transferat în interesul serviciului și trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici are dreptul la salariul tarifar avut și la sporul de vechime timp de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 13. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. - Dispozițiile contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 8 decembrie 1990 | Nr. 1275.

Anexa Nr. 1

Regulament de organizare și funcționare a Administrației naționale a drumurilor

Capitolul I
Denumire, forma juridică, obiect de activitate și sediu

Art. 1. - Administrația națională a drumurilor înființată prin reorganizarea actualei Direcții a drumurilor din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului și a direcțiilor regionale de drumuri și poduri, va funcționa cu statut de regie autonomă.

Art. 2. - Administrația națională a drumurilor are personalitate juridică, desfășoară o activitate cu caracter lucrativ finanțată de la bugetul statului, pe baza prezentului Regulament.

Art. 3. - Sediul Administrației naționale a drumurilor este în București, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Capitolul II
Obiectul de activitate al Administrației naționale a drumurilor

Administrația națională a drumurilor are ca obiect de activitate administrarea, întreținerea și exploatarea drumurilor naționale în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației și coordonează dezvoltarea unitară a întregii rețele de drumuri din România în concordanță cu cerințele economiei naționale și a nevoilor de apărare.

În scopul realizării obiectului său de activitate, desfășoară și activități cu caracter industrial, de proiectare, construcții, întreținere și reparații a parcului de mașini și utilaje.

Pentru utilizarea capacităților din dotare poate acorda asistență tehnică, execută lucrări sau produce materiale pentru terțe persoane, juridice sau fizice.

Art. 4. - Administrația națonală a drumurilor are următoarele atribuții:

4.1. elaborează studii și prognoze pentru dezvoltarea și sistematizarea rețelei de drumuri publice, le supune spre aprobare organelor competente și urmărește realizarea acestora pentru a satisface cerințele economiei naționale și a celor de apărare;

4.2. analizează și face propuneri cu privire la construirea de noi drumuri, desființarea de drumuri, precum și clasarea și declasarea acestora;

4.3. colaborează cu organele din ministere, organe centrale și locale ale administrației de stat, în șoopul dezvoltării unitare a întregii rețele de drumuri potrivit nevoilor economiei naționale și a celor de apărare;

4.4. elaborează studii și programe privind proporțiile, nivelurile și ritmurile de dezvoltare a activității proprii;

4.5. întocmește programe anuale și de perspectivă și asigură urmărirea lucrărilor de întreținere, reparare, modernizare și construcție a drumurilor naționale, podurilor și autostrăzilor;

4.6. pregătește elementele necesare negocierii cu reprezentantul statului pe baza programelor de lucrări, a volumului de activități posibil de realizat și executarea acestuia în condițiile asigurării bazei materiale, fie direct de pe piața liberă, fie prin repartiții pentru materiale dirijate sau din import;

4.7. pregătește elementele necesare negocierii cu reprezentanții statului a cheltuielilor necesare pentru întreținerea, repararea, modernizarea și construcția drumurilor publice și a podurilor;

4.8. programează și coordonează activitatea organizatorică în vederea asigurării reparațiilor și întreținerii drumurilor, podurilor, utilajelor și mijloacelor, precum și distribuirea acestora și a forței de muncă între unități în funcție de necesități;

4.9. fundamentează politica surselor de finanțare a unităților din structură;

4.10. elaborează prognoze anuale și de lungă durată asupra asigurării necesarului la principalele materiale specifice, stabilind ponderea din resurse interne și din import și coordonează activitatea de producere a unor astfel de materiale;

4.11. elaborează programul de aprovizionare tehnico-materială, tratează, obține și desfășoară cotele și repartițiile pentru materialele deficitare;

4.12. coordonează și îndrumă metodologic întreaga activitate de aprovizionare tehnico-materială și de transport a unităților din structură;

4.13. elaborează studii, analize și propuneri pentru corelarea sarcinilor de producție cu planul de aprovizionare, norme de consum, norme de stoc, probleme tehnice și de investiții;

4.14. urmărește avizarea și aprobarea documentațiilor tehnice, a exproprierilor, contractarea și finanțarea lucrărilor de investiții și reparații capitale, precum și executarea și recepționarea e teren a lucrărilor respective;

4.15. elaborează norme tehnice privind construcția, modernizarea, întreținerea, exploatarea și administrarea drumurilor;

4.16. emite acorduri și autorizații pentru instalațiile și constucțiile ce se execută în zona drumurilor naționale;

4.17. realizează programarea și executarea activității financiare, întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli, analiza execuției acestora;

4.18. contractează cu Banca credite financiare rambursabile potrivit reglementărilor în vigoare;

4.19. studiază piața internă și externă pentru asigurarea aprovizionării și executarea de lucrări de specialitate;

4.20. realizează importul de tehnologii și de utilaje pentru modernizarea dotării existente, întocmește documentații pentru importul diferitelor materiale și materii prime, urmărește tratarea importurilor prin unitățile de comerț exterior, derularea contractelor de livrare către unitățile subordonate;

4.21. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică, cu firme străine;

4.22. efectuează direct operații de comerț exterior, organizându-și compartiment specializat de import, export, marketing și conjunctură cu consultarea Ministerului Comerțului și Turismului;

4.23. reprezintă țara la consfătuiri și acțiuni pe plan internațional în organismele la care Administrația națională a drumurilor este afiliată, cât și la alte manifestări internaționale organizate pe teme de drumuri și poduri;

4.24. avizează producerea și importul de mașini, utilaje, echipamente și instalații specifice întreținerii și reparării drumurilor;

4.25. organizează ținerea de licitații pentru contractarea lucrărilor de investiții și reparații capitale și întocmește documentațiile necesare desfășurării acestora;

4.26. elaborează documentații pentru concesionarea de lucrări și exploatare autostrăzi;

4.27. desfășoară activitatea de colaborare și control asupra concesionarului;

4.28. desfășoară activitatea de colaborare și participare la societățile mixte la care Administrația națională a drumurilor este parte și are interese;

4.29. tratează probleme de colaborare tehnico-științifică în domeniul drumurilor pe linie internațională și coordonează realizarea sarcinilor ce revin administrației drumurilor din înțelegerile, convențiile și acordurile internaționale;

4.30. coordonează și urmărește realizarea planului de proiectare și informatică;

4.31. coordonează și îndrumă din punct de vedere metodologic rețeaua de laboratoare din unitățile Administrației naționale a drumurilor pentru realizarea controlului tehnic de calitate a produselor și lucrărilor de întreținere a drumurilor;

4.32. elaborează proiectele programelor anuale și de perspectivă pentru cercetarea științifică;

4.33. urmărește activitatea de invenții, inovații și se preocupă de generalizarea celor mai importante realizări, face propuneri cu privire la problemele de standardizare;

4.34. elaborează norme de protecție a muncii, prevenirea incendiilor și protecție a mediului înconjurător, pentru activitățile specifice unităților de drumuri;

4.35 avizează proiectarea, contractarea sau execuția unor echipamente sau vehicule din țară sau din import, pentru terți, în concordanță cu posibilitățile de transport pe rețeaua rutieră;

4.36. îndrumă, coordonează și urmărește îndeplinirea sarcinilor de metrologie și Inspectoratul de Stat pentru Controlul Instalațiilor de Ridicat în unitățile din structură;

4.37. elaborează avize pentru omologarea și producea de noi materiale specifice sectorului de drumuri și poduri;

4.38. elaborează norme de consum pentru combustibili, lubrifianți, energie electrică și termică pentru tehnologiile specifice sectorului de drumuri;

4.39. asigură organizarea intervențiilor necesare în scopul eliminării operative a avariilor, restricțiilor sau altor situații provocate de calamități pe drumurile naționale;

4.40. organizează, îndrumă și controlează aplicarea semnalizării rutiere în conformitate cu normele în vigoare și convențiile internaționale;

4.41. colaborează și ia măsuri de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului de Interne pentru ridicarea gradului de siguranță a circulației pe drumurile publice;

4.42. asigură îndrumarea tehnică și metodologică a unităților de drumuri subordonate prefecturilor din județe și Primăriei municipiului București;

4.43. emite autorizații speciale pentru transporturile ce se derulează pe drumurile naționale și care au greutăți și gabarite ce depășesc prevederile legale și asigură controlul pe teren a respectării prevederilor din aceste autorizații;

4.44. asigură aplicarea măsurilor privind activitatea de protecție a muncii în unitățile subordonate în scopul prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și controlează modul de realizare a acestora;

4.45. organizează într-o concepție unitară rețeaua de contoare pentru înregistrarea traficului rutier și asigură prelucrarea datelor;

4.46. îndrumă și coordonează activitatea de organizare a conducerii, a producției și a muncii din unitățile subordonate;

4.47. elaborează metodologiile specifice de norme de muncă, precum și normativele și normele unificate pe ramură, subramuri și activități și controlează modul de aplicare;

4.48. organizează elaborarea de normative și norme de muncă unificate pe economie la lucrările pentru care se stabilește că este inițiatoare sau colaboratoare;

4.49. elaborează proiectul programelor de finanțare a investițiilor și reparațiilcvr capitale potrivit listelor de titluri aprobate;

4.50. elaborează indicatoare tarifare specifice pentru toate activitățile și meseriile din sectorul de drumuri;

4.51. elaborează studii cu privire la necesarul de forță de muncă pe structuri de personal, organizează recrutarea cadrelor, pregătirea și perfecționarea întregului personal și controlează aplicarea în unitățile subordonate a reglementărilor privind selecționarea și promovarea personalului;

4.52. stabilește măsuri pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de trai ale salariaților din unitățile subordonate;

4.53. asigură îndrumarea, controlul unităților din structură, controlul financiar de fond, analize economice și tehnice asupra organizării și desfășurării unor procese de producție;

4.54. exercită control financiar preventiv, asupra documentelor ce privesc drepturile de personal sau obligații patrimoniale în centralul administrației;

4.55. organizează controale și analize în unitățile din structură și ia măsuri petru punerea lor în ordine;

4.56. făcând parte din comitetul director al unităților din structură, participă la luarea deciziilor privind principalele măsuri de organizare și dezvoltare a acestora.

Art. 5. - Administrația națională a drumurilor urmărește gospodărirea judicioasă al fondurilor alocate de la buget, nu are ca scop realizarea de profit, nu calculează și nu virează amortisment.

Capitolul III
Patrimoniul

Art. 6. Administrația națională a drumurilor are în exploatare o rețea de 14.683 km drumuri naționale și mijloace fixe cu o valoare de 2.887.531 mii lei conform bilanțului contabil la 30 iunie 1990, anexat.

Valoarea patrimoniului inclusiv a rețelei de drumuri în exploatare urmează la fi stabilită după finalizarea acțiunii de reevaluare conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - Administrația națională a drumurilor este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, folosește și dispune în mod autonom, potrivit legii, bunurile pe care le are în patrimoniu în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

În cadrul administrării patrimoniului din dotare, Administrația națională a drumurilor are obligația de a efectua reparațiile ce se impun rețelei de drumuri, construcțiilor civile și industriale, parcului de mașini și utilaje și celorlalte mijloace din dotare.

În funcție de evoluția economică, Administrația națională a drumurilor are obligația de a dezvolta, moderniza prin investiții parcul de autovehicule și utilaje, instalațiile de întreținere și reparații, clădirile și celelalte mijloace din dotare. Consiliul de administrație al Administrației naționale a drumurilor aprobă scoaterea din funcțiune, în condițiile legii, a unor fonduri fixe și circulante, dezmembrarea și valorificarea acestora.

Capitolul IV
Structura regiei

Art. 8. - În cadrul Administrației naționale a drumurilor se pot constitui direcții, servicii și birouri, în funcție de necesitatea și volumul activității, atribuțiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare și funcționare aprobat de Consiliul de administrație.

Art. 9. - În scopul realizării obiectului său de activitate, Administrația națională a drumurilor are în structura sa direcții regionale de drumuri și poduri, organizate în teritoriu pe raza mai multor județe, cu secții, șantiere, loturi, ateliere, districte, formații și un centru de studii tehnice rutiere și informatică.

Consiliul de administrație al Administrației naționale a drumurilor stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare constituirea acestora, relațiile lor în cadrul administrației cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare în domeniul tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic și altele.

Organizarea și conducerea unităților se stabilește de consiliul de administrație al Administrației naționale a drumurilor.

Capitolul V
Organele de conducere ale Administrației naționale a drumurilor

Art. 10. - Conducerea Administrației naționale a drumurilor se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general al Administrației naționale a drumurilor.

Art. 11. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului și este compus din 15 persoane, din care una este directorul general al Administrației naționale e drumurilor.

Din consiliul de administrație fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor, al ' Ministerului Comerțului și Turismului și un reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Ceilalți membri vor fi numiți dintre inginerii, economiștii, juriștii și tehnicienii specializați în domeniul de activitate al Administrației Naționale a Drumurilor.

Art. 12. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Art. 13. - Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

 • aprobă structura organizatorică și funcțională a Administrației naționale a drumurilor și a celorlalte unități din structură;
 • întocmește nomenclatoarele de funcții, salarii tarifare, pregătire și vechime, ale indicatoarelor tarifare de calificare și ale reglementărilor privind drepturile de personal pentru unitățile existente și cele direct subordonate;
 • stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat la Administrația națională a drumurilor și la unitățile din stlmctură în funcție de studii și muncă efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege;
 • aprobă domeniile orientative ale producției;
 • aprobă politica de dezvoltare a rețelei de drumuri și tehnologiile specifice;
 • aprobă lucrările de investiții potrivit competențelor;
 • aprobă propunerile de repartizare a creditelor pe unități subordonate;
 • examinează și aprobă bugetul de venituri, cheltuieli și bilanțul;
 • aprobă utilizarea fondului valutar;
 • asigură respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;
 • aprobă încheierea contractelor economice ale regiei;
 • examinează și aprobă competența privind angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură, tranzacții comerciale și financiare, vânzări sau închirieri de bunuri care nu mai sunt necesare;
 • examinează și înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, pentru a fi supuse aprobării, tarifele pentru diferite servicii (publicitate, taxa de trecere pe poduri etc.);
 • în scopul prezentării cât mai estetice a drumurilor și a lucrărilor anexe acestora, a creșterii operativității și calității în execuție, acțiuni care implică prezența permanentă pe drum a majorității lucrătorilor și uneori în afara programului de lucru sau în zilele de repaus legal, Administrația națională a drumurilor poate acorda cu prioritate facilități acestui personal și anume:
  • transportul gratuit de la domiciliu, la și de la locul de muncă;
  • folosirea zonei drumului pentru recoltarea ierbii și fructelor cu tarif redus;
  • vânzarea la cerere a materialului lemnos rezultat din defrișările de arbori de pe zona drumurilor;
  • realizarea cu plată a unor reparații sau amenajări gospodărești;
  • plata regiei la cantine în situația servirii mesei pe durata desfășurării activității;
 • examinează și după însușire înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului proiectele de acte normative și modificarea celor existente pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii;
 • aprobă orice alte probleme privind activitatea Administrației, cu excepția celor date în competența altor organe, potrivit legii.

Art. 14. - Activitatea curentă a regiei autonome este condusă de directorul general numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului.

Art 15. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună și la cererea președintelui care este și directorul general al Administrației naționale a drumurilor sau a 1/3 din membri, ori de câte ori este nevoie.

Art. 16. - Pentru luarea unor decizii complexe, poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din institutele de proiectări de specialitate, din Institutul de Cercetări Transporturi și Telecomunicații, facultățile de specialitate din centrele universitare sau din alte organisme tehnico-economice de profil.

Activitatea acestora va fi compensată material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 17. - Consiliul de administrație, în prima lună a anului următor, prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului un raport asupra activității Administrației naționale a drumurilor în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 18. - Directorul general al Administrației naționale a drumurilor conduce activitatea curentă a acesteia. De asemenea, angajează și concediază personalul Administrației naționale a drumurilor.

Capitolul VI
Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 19. - Administrația națională a drumurilor întocmește anual buget de venituri și cheltuieli și bilanț contabil pe modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil se supune spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 20. - Administrația națională a drumurilor constituie un fond de participare de 5% din valoarea economiilor realizate la devizele de lucrări de întreținere și reparații pentru premierea personalului în cursul anului, pentru realizări deosebite. Sumele neconsumate din acest fond, pot fi reportate în lunile următoare până la sfârșitul anului.

Art. 21. - Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie ale fiecărui an.

Art. 22. - Constituirea unităților subordonate Administrației naționale a drumurilor, respectiv direcțiile regionale de drumuri și poduri și Centrul de studii tehnice rutiere și informatică se face de către consiliul de administrație al Administrației naționale a drumurilor. O dată cu ordinul de înființare al unităților se aprobă și regulamentul de funcționare al acestora.

a) Direcțiile regionale de drumuri și poduri sunt conduse de:

 • director
 • comitet director format din 7-11 persoane.

Din comitetul director fac parte cadre cu funcții de conducere și specialiști.

b) directorul și comitetul director îndeplinesc sarcinile stabilite de Consiliul de administrație al Administrației naționale a drumurilor.

Înființarea și desființarea subunităților direcțiilor regionale de drumuri și poduri (secții, șantiere și loturi) este în competența acestor unități cu avizul Administrației naționale a drumurilor.

Obiectul de activitate, relațiile cu Administrația națională a drumurilor și cu terții, competențele, atribuțiile și alte elemente necesare desfășurării activității se stabilesc prin regulamentele de organizare și funcționare specifice acestor subunități.

Art. 23. - Relațiile cormerciale ale Administrației naționale a drumurilor cu alte regii și societăți comerciale, precum și cu statul, se vor desfășura pe bază de contracte guvernate de principiul libertății contractuale.

Art. 24. - Administrația națională a drumurilor, în raporturile cu terții, practică prețuri decurgând din acțiunea conjugată a cererii și ofertei. Până la liberalizarea totală a schimburilor și eliminarea sistemului de repartiții materiale, Administrația națională a drumurilor efectuează operațiunile de aprovizionare pe bază de contracte ferme cu furnizorii din țară sau din străinătate.

Art. 25. - Administrația națională a drumurilor poate încheia contracte de vânzare, prestări servicii cu întreprinzătorii străini.

Art. 26. - Administrația națională a drumurilor se poate adresa instanțelor judecătorești de drept comun, pentru orice litigii.

Art. 27. – Unități de producție ale Administrației naționale a drumurilor pot face obiectul unor concesiuni în condițiile legii.

Art. 28. - Administrația națională a drumurilor se poate asocia cu societăți comerciale din țară sau din străinătate, cât și cu persoane juridice și fizice române sau străine pentru realizarea în comun de lucrări sau de producere de materiale specifice.

Art. 29. - Administrația națională a drumurilor este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.

Art. 30. - Statul finanțează activitatea Administrației naționale a drumurilor prin acordarea de alocații bugetare conform programului de lucrări.

Art. 31. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și celelalte reglementări în vigoare.

Anexa Nr. 2

Lista direcțiilor regionale de drumuri și poduri ce se desființează

Direcția regională de drumuri și poduri:

 1. București
 2. Craiova
 3. Timișoara
 4. Cluj
 5. Brașov
 6. Iași

Anexa Nr. 3

Lista unităților din componența Administrației naționale a drumurilor ce se înființează

Direcția regională de drumuri și poduri:

 1. București
 2. Craiova
 3. Timișoara
 4. Cluj
 5. Brașov
 6. Iași
 7. Constanța
 8. Centrul de studii tehnice rutiere și informatică

Referințe

 1. Anexele nr. 2.1-2.13 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale pe acțiuni, înființate potrivit art. 1, este cuprins în anexa nr. 2.
 2. 2,0 2,1 Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.
 3. Obiectul de activitate este specific fiecărei societăți și este cel aprobat prin actul normativ de înființare a acesteia.
 4. Anexa se comunică unităților interesate.