Monitorul Oficial 265/1992

De la wiki.civvic.ro
Salt la: navigare, căutare


Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul IV, Nr. issue::0265 - Partea I - Marți, 27 octombrie year::1992

Hotărâri ale Camerei Deputaților

Hotărâre pentru aprobarea componenței Comisiei de validare a mandatelor de deputați

În temeiul art. 4 alin. 5 din Regulamentul Camerei Deputaților,

Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă componența Comisiei de validare a mandatelor de deputați, după cum urmează:

 1. Ionel Roman - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale
 2. Alexandru Albu - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale
 3. Alexandru Casapu - Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale
 4. Ioan Maier- Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale
 5. Nicolae Roșca- Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale
 6. Mircea Pavlu- Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale
 7. Mircea Porojan- Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale
 8. Petru Tănasie- Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale
 9. Ovidiu Petrescu- Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale
 10. Nicolae Văleanu Ivanciu- Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale
 11. Ion Dinu - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc creștin-democrat și Partidului Ecologist Român
 12. Răzvan Dobrescu - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc creștin-democrat și Partidului Ecologist Român
 13. Florian Ion-Angelo - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc creștin-democrat și Partidului Ecologist Român
 14. Vasile Gheorghe Pop - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc creștin-democrat și Partidului Ecologist Român
 15. Adrian Severin - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 16. Adrian Vilău - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 17. Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 18. George Iulian Stancov - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 19. Cornel Brahaş (Ionel Vitu) - Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
 20. Horia Pop - Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
 21. Gheorghe Dobre - Grupul parlamentar al Unității Naționale Române
 22. László Zsigmond - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 23. Ervin Zoltán Székely - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 24. Ionescu Smaranda - Grupul parlamentar al Partidului România Mare
 25. Mureșan Ion - Grupul parlamentar al Partidului România Mare
 26. Horia Radu Pascu - Grupul parlamentar liberal
 27. Constantin-Șerban Zoner Rădulescu - Grupul parlamentar al Partidului Alianței Civice
 28. Gheorghe Răducanu - Grupul parlamentar al minorităților naționale, altele decât cea maghiară
 29. Gheorghe Fition - Grupul parlamentar socialist
 30. Emil Livius Nicolae Putin - Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat Român.

Preşedintele de vârstă al Camerei Deputaţilor, Radu Livezeanu | București, 18 octombrie 1992 | Nr. 48.


Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind deschiderea Punctului de trecere a frontierei Bechet (România) - Oreahovo (Bulgaria) pentru traficul internațional de călători și mărfuri

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă deschiderea Punctului de trecere a frontierei Bechet (România)-Oreahovo (Bulgaria) pentru traficul internațional de călători și mărfuri.

Art. 2. - Pentru desfășurarea optimă a activității în Punctul de trecere a frontierei Bechet- Oreahovo, se aprobă suplimentarea numărului de posturi al unor ministere, potrivit anexelor nr. 1-7.

Art. 3. - Încăperile și mijloacele de transport necesare pentru desfășurarea activității Punctului de trecere a frontierei Bechet - Oreahovo, prevăzute în anexa nr. 7, precum și cheltuielile privind dotarea corespunzătoare a acestuia, se asigură de către Consiliul județean Dolj.

Art. 4. - Cheltuielile decurgând din aplicarea prezentei hotărâri se vor asigura de fiecare ordonator principal de credite în cadrul prevederilor aprobate prin bugetul de stat.

Art. 5. - Anexele nr, 1-7 fac parte din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 25 septembrie 1992 | Nr. 586.

Contrasemnează:

Secretari de stat în Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Doru Viorel Ursu şi Teodor Mircea Vaida

Ministru de interne, Victor Babiuc

Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu

p. Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Nicolae Văcăroiu, secretar de stat

Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase

Ministrul transporturilor, Traian Băsescu

Ministrul agriculturii și alimentației, Petru Mărculescu

P. Ministrul sănătății, Emil Tomescu, secretar de stat

Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu

Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota

Anexa nr. 1

Posturile suplimentate la Ministerul de Interne, pentru funcționarea Punctului de trecere a frontierei Bechet (România) - Oreahovo (Bulgaria)

 • ofiţeri 10
 • maiștri militari și subofițeri 17
 • personal civil 2

Total 29

Anexa nr. 2

Posturile suplimentate la Ministerul Economiei și Finanțelor - Direcția Generală a Vămilor, pentru funcționarea Punctului de trecere a frontierei Bechet (România) - Oreahovo (Bulgaria)

Nr. crt. Denumirea funcției Nivel studii Număr posturi
1. Controlor general S 1
2. Controlor vamal gr. I S 3
3. Controlor vamal gr. II S 3
4. Controlor vamal I M 5
5. Controler vamal II M 5
6. Controler vamal III M 6
7. Controlor vamal IV M 2
8. Contabil I M 1
9. Casier M 1
10. Îngrijitor 1
11. Muncitor III (șofer) 1
Total funcții 29
din care:
Funcții de conducere
Șef vamă 1
Șef tură 4

Anexa nr. 3

Posturile suplimentate La Ministerul Agriculturii și Alimentației pentru funcționarea Punctului de trecere a frontierei Bechet (România) - Oreahovo (Bulgaria)

 • medici veterinari 2
 • tehnicieni 2
 • persoane cu calificare superioară în domeniul fitosanitar 5

Total 9

Anexa nr. 4

Posturile suplimentate la Ministerul Sănătății pentru funcționarea Punctului de trecere a Frontierei Bechet (România) - Oreahovo (Bulgaria)

 • asistent medical 4

Total 4

Anexa nr. 5

Posturile suplimentate la Ministerul Transporturilor pentru funcționarea Punctului de trecere a frontierei Bechet (România) - Oreahovo (Bulgaria)

 • personal de deservire a bacului 6

Total 6

Anexa nr. 6

Posturile suplimentate la Comandamentul Național al Grănicerilor, pentru funcționarea Punctului de trecere a frontierei Bechet (România) - Oreahovo (Bulgaria)

 • ofițeri 1
 • subofițeri 2
 • militari în termen și angajați cu contract 22

Total 25

Anexa nr. 7

Necesarul de încăperi și mijloace de transport pentru buna desfășurare a activității organelor cu atribuții specifice în Punctul de trecere a frontierei Bechet (România) - Oreahovo (Bulgaria)

Poliția de frontieră

 • o încăpere pentru șeful punctului de trecere a frontierei 3/3 m2
 • o încăpere pentru cadre 3/4 m2
 • o încăpere pentru ofițerul de serviciu 2/2 m2
 • o încăpere pentru calculator și telex 4/4 m2
 • o încăpere pentru armament 2/2 m2
 • o încăpere pentru arhivă, materiale 2/3 m2
 • un autoturism

Pichetul de grăniceri

 • cazarmă pentru 30 de persoane
 • un autoturism de teren

Vama

 • o încăpere pentru șeful de vamă 3/3 m2
 • o încăpere pentru secretariat 3/3 m2
 • o încăpere pentru biroul financiar-contabilitate 3/3 m2
 • o încăpere pentru tura de serviciu 4/5 m2
 • o sală de control vamal 5/6 m2
 • o magazie pentru bunuri reținute 4/4 m2
 • o încăpere pentru arhivă 3/3 m2
 • o încăpere pentru casierie 3/3 m2
 • un autoturism

Personal fitosanitar

 • un birou laborator 4/4 m2
 • un birou magazie 3/3 m2

Poliția sanitar veterinară

 • 2 birouri - laborator 3/3 m2

Personal de deservire a bacului

 • 2 încăperi 3/3 m2

Personal medical

 • un cabinet tratamente 4/4 m2
 • un depozit materiale 3/3 m2
 • un salon pentru spitalizare temporară 3/3 m2

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 260/1991 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului de Control al Guvernului

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se abrogă dispozițiile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 260/1991 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului de Control al Guvernului, urmând să se dea articolelor o nouă numerotare.

Art. 2. - Organigrama Departamentului de Control al Guvernului se modifică în mod corespunzător.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 25 septembrie 1992 | Nr. 588.

Contrasemnează:

Șeful Departamentului de Control al Guvernului, Ion Horia Neamțu, secretar de Stat

Hotărâre privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Secretariatul de Stat pentru Culte este organul central de specialitate al administrației publice, care asigură relațiile statului cu toate cultele din România. În activitatea sa, Secretariatul de Stat pentru Culte se conduce după principiul conform căruia toate cultele religioase legal recunoscute sunt libere, autonome și egale față de autoritățile publice.

Art. 2. - Secretariatul de Stat pentru Culte are următoarele atribuții:

a) susține toate cultele, potrivit statutelor de organizare și funcționare ale acestora, pe baza Constituției țării, în vederea participării lor la viața socială și spirituală a țării; urmărește ca în relațiile dintre culte să fie excluse orice forme, mijloace și acțiuni de învrăjbire religioasă și mediază, la solicitarea acestora, în situațiile litigioase care apar;
b) asigură legătura dintre culte și ministere, celelalte organe centrale și locale ale administrației publice în vederea respectării libertății și autonomiei cultelor, a prevenirii și înlăturării oricăror abuzuri, prin aplicarea legii; sprijină autoritățile administrației publice locale pentru rezolvarea problemelor specifice care apar în raporturile lor cu cultele și asociațiile religioase și, totodată, acordă asistență cultelor, la solicitarea acestora, în soluționarea problemelor pe care acestea le supun autorităților administrației publice locale;
c) analizează cererile de înființare a unor noi culte, întocmește documentațiile necesare și face propuneri în vederea recunoașterii acestor culte, potrivit legii;
d) în baza documentațiilor întocmite și a statutelor prezentate, avizează înființarea de asociații și fundații religioase, în vederea autorizării lor ca persoane juridice, potrivit legii; în caz de nerespectare a scopului care a stat la baza constituirii asociației sau fundației religioase autorizate, Secretariatul de Stat pentru Culte își retrage avizul dat;
e) face propuneri pentru recunoașterea prin decret a șefilor cultelor, a conducătorilor de eparhii, a celorlalți ierarhi și a celor asimilați acestora, la cererea cultelor, în condițiile prevăzute de lege;
f) ia act de alegerea sau numirea persoanelor care urmează a ocupa funcții de conducere, cu excepția celor prevăzute la lit. e), precum și a personalului clerical și laic din cadrul cultelor, inclusiv din învățământul teologic, în vederea acordării de subvenții de la bugetul de stat pentru salarizarea acestora, potrivit legii;
g) în colaborare cu Ministerul Învățământului și Științei sprijină desfășurarea activității instituțiilor teologice de învățământ, corelarea permanentă a programelor lor analitice cu cerințele și necesitățile procesului de învățământ, organizarea învățământului religios în școlile de stat; autoriză, potrivit legii, la cererea cultelor, înființarea și funcționarea instituțiilor teologice de învățământ;
h) sprijină cultele în desfășurarea activității de caritate și în asigurarea asistenței religioase în armată, spitale, penitenciare, azile și orfelinate, conlucrând cu ministerele și organizațiile interesate;
i) acordă sprijin și asistență de specialitate cultelor religioase în activitățile privind evidența, păstrarea, conservarea, restaurarea și valorificarea bunurilor culturale mobile și imobile, cu prioritate a acelora ce fac parte din patrimoniul cultural național, aflate în proprietatea sau în folosința cultelor; constată în mod direct starea de conservare a bunurilor culturale imobile și mobile, cu valoare deosebită, aparținând cultelor, în vederea acordării de subvenții de la bugetul de stat pentru lucrări de conservare, restaurare și punere în valoare a acestor bunuri; acordă unităților de cult sprijinul solicitat în vederea întocmirii documentațiilor tehnice pentru construcții de lăcașuri de cult, precum și pentru întreținerea și restaurarea lor, cu respectarea normelor legale; analizează, avizează și promovează documentațiile tehnico-economice pentru construcții Și reparații de lăcașuri și alte clădiri aparținând cultelor cu respectarea prevederilor legale; organizează, în colaborare cu cultele religioase și alte instituții de profil, din țară și din străinătate, activități de instruire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din rețeaua obiectivelor patrimoniale ale cultelor;
j) sprijină constituirea și activitatea unor asociații și fundații cu caracter neguvernamental și nonprofit pentru conservarea și restaurarea unor monumente de cultură și artă religioasă, cu valoare patrimonială;
k) organizează activități și manifestări,pentru cunoașterea și promovarea culturii religioase, pentru punerea în valoare a mărturiilor de cultură religioasă prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări, spectacole artistice;
l) în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, sprijină cultele în inițierea și desfășurarea acțiunilor de relații externe și de promovare a colaborării între bisericile din România și cele din străinătate, precum și în organizarea și funcționarea comunităților religioase ale românilor din străinătate; facilitează obținerea pașapoartelor' și a vizelor necesare deplasării personalului încadrat al cultelor în străinătate, în interes de serviciu, cu prilejul unor acțiuni externe ale acestora;
m) inițiază acțiuni de relații externe cu instituții de stat similare din alte țări și organizații internaționale neguvernamentale care se ocupă de problemele drepturilor și libertăților religioase și participă la manifestările promovate de acestea;
n) realizează sinteze documentare privind viața religioasă din România, drepturile și libertățile cultelor, pe care le pune la dispoziția Parlamentului, a Guvernului, a organelor administrației publice centrale și locale interesate, precum și a ambasadelor țării noastre în Străinătate cât și a ambasadelor străine în România, la cererea acestora; elaborează studii și materiale documentare referitoare la viața religioasă din alte țări, la organizarea și activitatea organizațiilor și asociațiilor religioase internaționale;
o) contribuie la întregirea surselor financiare ale cultelor, cu fonduri alocate de la bugetul de stat, în condițiile prevăzute de lege, pentru construirea și repararea lăcașurilor de cult, precum și pentru conservarea, restaurarea și punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu, mobiliare și imobiliare, din administrația acestora, inclusiv pentru întocmirea documentațiilor tehnice care stau la baza acestor lucrări;
p) rezolvă problemele de acordare, la cerere, a contribuției de la bugetul de stat pentru salarizarea personalului din cadrul cultelor și din învățământul teologic al cultelor și acordă sprijinul necesar în scopul aplicării unitare a sistemului de salarizare, în condițiile prevăzute de lege;
r) verifică modul de utilizare a fondurilor primite de către culte de la bugetul de stat potrivit destinației stabilite și cu respectarea prevederilor legale;
s) sprijină cultele, la cerere, în organizarea evidenței contabile și statistice în concordanță cu legislația de specialitate;
t) facilitează cultelor primirea de ajutoare, donații sau legate din străinătate cu respectarea prevederilor legii, sprijină cultele în oferirea, de către acestea, de ajutoare sau donații comunităților românești din diaspora;
u) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legi sau hotărâri ale Guvernului.

Art. 3. - Secretariatul de Stat pentru Culte întocmește și asigură realizarea, potrivit legii, a bugetului propriu de venituri și cheltuieli, a bilanțului și dării de seamă contabile privind activitatea proprie.

Art. 4. - Secretariatul de Stat pentru Culte prezintă Guvernului proiecte de acte normative din domeniul cultelor și avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere și alte organe centrale ale administrației publice cu privire la probleme care vizează cultele religioase.

Art. 5. - (1) Secretariatul de Stat pentru Culte are structura organizatorică prevăzută în anexă.

(2) Numărul maxim de posturi la Secretariatul de Stat pentru Culte este de 64, exclusiv demnitarul.

(3) Structura compartimentelor, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu se stabilesc prin ordin al secretarului de stat pentru culte, în baza statului de funcții aprobat potrivit prevederilor legale.

(4) Nivelul de salarizare pentru funcțiile de conducere și de execuție tehnice, economice și de altă specialitate din aparatul propriu al Secretariatului de Stat pentru Culte este cel prevăzut în anexele Legii nr. 40/1991 și în Legea nr. 58/1992.

Art. 6. - Secretariatul de Stat pentru Culte utilizează un autoturism propriu, în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 487/1991.

Art. 7. - (1) Conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte se exercită de secretarul de stat și colegiul de conducere.

Atribuțiile colegiului de conducere se stabilesc prin ordin al secretarului de stat.

(2) Secretarul de stat reprezintă Secretariatul de Stat pentru Culte în relațiile cu autoritățile publice și persoanele juridice de drept privat.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 939/1990 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 28 septembrie 1992 | Nr. 595.

Contrasemnează:

Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu

Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu

Secretariatul de Stat pentru Culte, Gheorghe Vlăduţescu, secretar de stat

Anexă

MO265 92.jpg

Hotărâre privind finanțarea suportului tehnic necesar introducerii taxei pe valoarea adăugată începând cu 1 ianuarie 1993

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Pentru constituirea fondului de rulment necesar finanțării cheltuielilor privind realizarea suportului tehnic aferent introducerii taxei pe valoarea adăugată (modificarea, editarea și distribuirea noii formularistici specifice și a documentelor primare ce stau la baza decontării mărfurilor și serviciilor), se pune la dispoziția Ministerului Economiei și Finanțelor suma de 0,8 miliarde lei, din echivalentul în lei al ajutoarelor externe pentru România.

Sumele ce se vor încasa din vânzarea documentelor tipizate și a unor broșuri privitoare la taxa pe valoarea adăugată constituie surse pentru reîntregirea fondului de rulment menționat la alin. 1.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 28 septembrie 1992 | Nr. 598.

Contrasemnează:

Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea

Hotărâre cu privire la suplimentarea numărului de posturi la Secretariatul de Stat pentru Handicapați și la inspectoratele de stat teritoriale pentru handicapați

În temeiul prevederilor art. 14 din Legea nr. 53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate,

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se suplimentează numărul posturilor la Secretariatul de Stat pentru Handicapați cu 16 posturi și la inspectoratele de stat teritoriale pentru handicapați cu 92 posturi.

Fondul de salarii aferent acestor posturi se suportă din Fondul de risc și de accident, constituit în temeiul art. 13 din Legea nr. 53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 28 septembrie 1992 | Nr. 802.

Contrasemnează:

Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu

Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea

Secretariatul de Stat pentru Handicapați, Rodica Munteanu, secretar de stat

Hotărâre privind reorganizarea sistemului de asigurări sociale și pensii pentru personalul Bisericii Ortodoxe Române

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Începând cu data prezentei hotărâri, asigurările sociale și pensiile pentru personalul Bisericii Ortodoxe Române se integrează în sistemul asigurărilor sociale de stat.

(2) Cu aceeași dată, Casa de Pensii și Ajutoare a personalului Bisericii Ortodoxe Române își încetează activitatea.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Casei de Pensii și Ajutoare a personalului Bisericii Ortodoxe Române și al unităților subordonate se preia de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pe bază de protocol, conform bilanțului contabil la zi.

(2) Personalul Casei de Pensii și Ajutoare a personalului Bisericii Ortodoxe Române, trecut la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, se consideră transferat.

(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale se suplimentează cu 45 de posturi, corespunzător activităților preluate.

Art. 3. - Ministerul Economiei și Finanțelor va modifica în mod corespunzător indicatorii economico-financiari ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 4. - Ministerul Muncii și Protecției Sociale va prezenta Guvernului, în termen de 15 zile, influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri asupra bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea supunerii aprobării Parlamentului.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 10 ianuarie 1992 | Nr. 35.

Contrasemnează:

Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu

Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu

Secretariatul de Stat pentru Culte, Gheorghe Vlăduţescu, secretar de stat

Hotărâre privind acordarea titlului de asistent medical absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1978-1991 inclusiv

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - (1) Se acordă titlul de asistent medical absolvenților liceelor sanitare, începând cu promoția 1978 până la promoția 1991, inclusiv, care au promovat una din cele două forme de echivalare aprobate (examen de echivalare sau susținerea unei lucrări de diplomă).

(2) Eliberarea atestatului profesional prin care se acordă titlul de asistent medical absolvenților liceelor sanitare menționați la alineatul precedent se va face, conform Regulamentului privind regimul actelor de studii, de către Ministerul Învățământului și Științei, prin școlile sanitare postliceale unde s-a susținut examenul.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 28 septembrie 1992 | Nr. 609.

Contrasemnează: Ministrul Învățământului și științei, Mihail Golu

Ministrul sănătății, Mircea Maiorescu

Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu

Hotărâre privind numirea unor consuli generali

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se numește Valeriu Dinică în calitate de consul general, șef al Consulatului General al României la München - Republica Federală Germania.

Art. 2. - Se numește Vasile Macovei în calitate de consul general, șef al Consulatului General al României la Rio de Janeiro - Republica Federativă a Braziliei.

Art. 3. - Se numește Mihai Nicola în calitate de consul general, șef al Consulatului General al României la Marsilia - Franța.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 30 septembrie 1992 | Nr. 616.

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase

Hotărâre privind trecerea de pe gaze naturale pe combustibil lichid a unor consumatori industriali din afară sferei de activitate a Ministerului Industriei

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 septembrie 1992, avizele de consum de gaze naturale date consumatorilor, prevăzuți în anexa nr. 1, aprobați să funcționeze în regim mixt (gaze naturale și combustibil lichid), precum și celor care, din anul 1981 au primit aprobări de trecere provizorie de pe combustibil lichid pe gaze naturale, își încetează aplicabilitatea.

Art. 2. - Agenții economici prevăzuți în anexa nr. 2, care au gospodărie pe combustibil lichid și instalații de ardere incomplete, vor beneficia în mod excepțional de prelungirea valabilității avizului de consum de gaze naturale, până la data de 31 martie 1993, după care acesta încetează.

Art. 3. - Ministerele, precum și alte organe ale administrației publice, vor stabili, până la 31 octombrie 1992, pentru agenții economici cuprinși în anexa nr. 3, volumele de lucrări, fondurile aferente și graficele de realizare a lucrărilor necesare trecerii de la consumul de gaze naturale pe consum de combustibil lichid, acțiunea urmând să se încheie la 31 octombrie 1993, dată când încetează valabilitatea avizelor pentru consum de gaze naturale.

Art. 4. - Agenții economici prevăzuți în anexele nr. 1, 2 și 3 vor reglementa avizele de consum, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 5. - Pentru consumatorii nominalizați în anexele nr. 1, 2 și 3 Ministerul Industriei și ministerele de resort vor stabili programe de asigurare cu combustibil lichid.

Art. 6. - Ministerul Industriei și celelalte organe ale administrației publice vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 2 octombrie 1992 | Nr. 618.

Anexa nr. 1

Situația receptorilor de gaze naturale care vor trece la consum de combustibil lichid până la data de 1.IX.1992

Nr. crt. Departamentul/Agentul economic Denumirea receptorilor și caracteristicile tehnice Debit instalat
Nmc/h
Consum gaze realizat în anul 1991
- mii mc/an -
Gaze care se vor înlocui într-un an calendaristic
- mii mc/an -
Observații
0 1 2 3 4 5 6
Ministerul Agriculturii și Alimentației
1. Societatea Comercială „Solaris” - S.A. 1 cazan IPROM de 6,5 t/h și 680 Nmc/h 680 366 160
2. Societatea Comercială „Țigarete” - S.A. București 2 cazane BW de 3 t/h și 300 Nmc/h fiecare (din care 1 în rezervă rece)
3 cazane Metalica PBL de 0,4 Gcal/h și 65 Nmc/h fiecare
795 1.254 1.000 1 cazan BW va funcționa cu 10% gaze naturale pentru pornire și suport de flacără
3. Societatea Comercială „Antefrig” - S.A. București 2 cazane CR 9 de 10 t/h și 860 Nmc/h fiecare 1.720 5.737 3.000
4. Societatea Comercială „Bere Rahova” - S.A. București 1 cazan BW de 10 t/h și 600 Nmc/h
cazan Sultzer de 10 t/h și 690 Nmc/h
1.280 5.185 4.300 Cazanul BW de 10 t va funcționa cu 10% gaze naturale pentru pornire și suport de flacără
5. Societatea Comercială „Bere Grivita” - S.A. București 2 cazane BW de 4 t/h și 540 Nmc/h (din care unul în rezervă rece)
2 cazane ABA de 4 t/h și 360 Nmc/h fiecare
1.800 2.933 950
6. Societatea Comercială "Ulcom” - S.A. Slobozia 4 cazane CR II de 10 t/h și 1000 Nmc/h fiecare (din care unul în rezervă rece) 4.000 17.585 8.600
7. Societatea Comercială „Contec” -S.A. Tecuci 1 cazan CR 9 de 10 t/h și 900 Nmc/h 900 9.430 2.400
8. Societatea Comercială „Pescip” - S.A. Bucecea 3 cazane Metalica PAG 25 de 0,4 Gcal/h și 140 Nmc/h fiecare (din care unul în rezervă rece) 420 640 450
9. Societatea Comercială „Nectar” - S.A. Pașcani 4 cazane abur tip ID de 30 t/h și 2310 Nmc/h fiecare
1 cazan CR 16 de 10 t/h și 716 Nmc/h
9.956 26.051 1.500
10. Societatea Comercială „Siretul” - S.A. Bucecea 1 cazan CR 5 de 20 t/h și 660 Nmc/h 660 9.373 2.000
11. Societatea Comercială „Beral - Bac” - S.A. Bacău 3 cazane CR 9 de 10 t/h și 890 Nmc/h fiecare 2.670 17.155 2.200
12. Societatea Comercială „Danubiana” - S.A. Roman 1 cazan CR 12 de 50 t/h și 4173 Nmc/h 4.173 22.389 6.000
13. Societatea Comercială „Avicola” - S.A. Bacău 1 cazan ABA de 2 t/h și 146 Nmc/h
1 cazan PAG 25 de 0,4 Gcal/h și 144 Nmc/h
290 2.703 270
14. Societatea Comercială „Carpic” - S.A.Piatra-Neamț 1 cazan ABA de 4 t/h și 330 Nmc/h 330 895 400
15. Societatea Comercială „Montana” - S.A. Piatra-Neamț 1 cazan ABA de 2 t/h și 146 Nmc/h 148 524 250
16. Societatea Comercială „Carpin” - S.A. Carei 1 cazan CR 9 de 10 t/h și 890 Nmc/h 890 489 240
17. Societatea Comercială „Sipomar” -S.A. Sere de flori Seini 1 cazan CIMAG de 1 Gcal/h și 130 Nmc/h 130 94,5 30
18. Societatea Comercială „Vulturul” - S.A. Buzău 3 cazane ABA de 4 t/h şi 330 Nmc/h fiecare 990 4.830 3.600
Total M.A.A. 31.830 127.633,5 50.870
Ministerul Transporturilor
1. Societatea Comercială „Hameroc” - S.A. Miercurea-Ciuc 1 cazan CR 16 de 10 t/h şi 712 Nmc/h 712 3.181 550
2. Depou C.F.R. Tudor Vladimirescu Cluj 1 cazan CR 9 de 10 t/h și 720 Nmc/h
1 cazan CR 16 de 10 t/h și 720 Nmc/h
1.440 280 150
3. I.R.A. Cluj 2 cazane ABA4 de 4 t/h și 330 Nmc/h fiecare 660 1.248 800
4. „Remar” Pașcani 2 cazane CR 9 de 10 t/h şi 890 Nmc/h fiecare 1.780 9.010 4.000 Vor utiliza 10% pentru pornire și suport de flacără
Total MT. 4.592 13.719 5.500
Total general 36.422 141.352,5 56.370

Anexa nr. 2

Situația receptorilor de gaze naturale care vor trece la consum de combustibil lichid până la data de 31 martie 1993

Nr. crt. Departamentul/Agentul economic Denumirea receptorilor și caracteristicile tehnice Debit instalat
Nmc/h
Consum gaze realizat în anul 1991
- mii mc/an -
Gaze care se vor înlocui într-un an calendaristic
- mii mc/an -
Observații
0 1 2 3 4 5 6
Ministerul Agriculturii și Alimentației
1. Societatea Comercială „Bere Malț” - S.A. Galați 2 cazane CR 16 de 10 t/h și 800 Nmc/h fiecare 1.600 4.680 3.000
2. Societatea Comercială „Miorița” - S.A. Secția Fundeni București 2 cazane ABA 4 de 4 t/h și 360 Nmc/h fiecare 720 1.361 900
3. Societatea Comercială „Nutricomb-Biofort” - S.A. Craiova 2 cazane ABA de 2 th și 180 Nmc/h fiecare 320 277 200
4. Societatea Comercială „Bere” - S.A. Azuga 2 cazane ABA 4 de 4 t/h și 360 Nmc/h 720 4.403 2.400
5. Societatea Comercială „Covalact” - S.A Sf. Gheorghe 2 cazane ABA 2 de 2 t/h și 154 Nmc/h fiecare
1 cazan CTF de 2 t/h și 180 Nmc/h
483 1.743 1.300
6. Societatea Comercială „Incarf" - S.A. Pitești 2 cazane ABA 4 de 4 t/h și 340 Nmc/h fiecare (din care unul în rezerva rece) 680 1.930 900
7. A.E.C.I.P.S.A. Independența 2 cazane PAG 20 cu S = 70 mp și 115 Nmc/h fiecare 230 384 260
8. Societatea Comercială „Hațegana” - S.A. Hațeg 1 cazan CR 16 de 10 t/h și 712 Nmc/h
1 cazan ABA de 4 t/h și 335 Nmc/h
1.047 2.053 1.800 Cazanul ABA va funcționa cu 10% gaze naturale pentru pornire și suport de flacără
9. Societatea Comercială „Industrializarea laptelui" - S.A. Arad 3 cazane CR 9 de 10 t/h și 890 Nmc/h fiecare 2.570 7.180 5.000
10. Societatea Comercială „Sere” -S.A. Timișoara 20 cazane PAG 25 de 0,4 Gcal/h și 131 Nmc/h
6 cazane CAF 7 de 10 Gcal/h și 1332 Nmc/h fiecare
10.612 1.367 1.000
11. Societatea Comercială „Amylon” -S.A. Sibiu 1 cazan Cf de 2 t/h și 180 Nmc/h
2 cazane CR 16 de 10 t/h și 820 Nmc/h fiecare
1.820 9.000 5.000
12. Societatea Comercială „Bere Malț” - S.A. Bistrița 3 cazane CR A de 10 t/h și 712 Nmc/h fiecare (din care unul în rezervă rece) 2.136 7.847 5.000
13. Societatea Comercială „Samcarn” - S.A. Satu Mare 1 cazan CR 16 de 10 t/h și 840 Nmc/h
1 cazan CR 30 de 30 t/h și 2310 Nmc/h
3.150 9.815 7.000
14. Societatea Comercială „Danubiana” - S.A. Roman 2 cazane CR de 50 t/h și 4173 Nmc/h fiecare 8.346 22.3139 9.000 Un cazan CR 12 va utiliza 10% gaze naturale pentru pornire și suport de flacără
15. Societatea Comercială „Fabrica de Zahăr" - S.A. Bod 5 cazane BW de 4,8 t/h și 420 Nmc/h fiecare
5 cazane BW de 6,8 t/h și 580 Nmc/h fiecare
5.000 14.795 8.000
16. Societatea Comercială „Fravil” - S.A. Rîmnicu Vîlcea 1 cazan CR de 10 t/h 712 2.892 1.000 Cazanul va utiliza 10% gaze naturale pentru pornire și suport de flacără
17. Societatea Comercială „Suinprod” - S.A. 6 cazane PAG 25 de 120 Nmc/h fiecare 720 1.704 1.000
18. Societatea Comercială „Avicola” - S.A. Salonta 1 cazan ABA de 4 t/h și 330 Nmc/h 330 1.000 500
19. Complexul Avicol Ciumeghiu 1 cazan PAG și 140 Nmc/h 140 475 200
Total M.A.A. 41.441 95.295 54.260

Anexa nr. 3

Situația agenților economici care vor trece la consum de combustibil lichid toți receptorii de gaze naturale cu posibilități tehnice, până la 31 octombrie 1993

Ministerul Agriculturii și Alimentației

 1. Societatea Comercială „Teiuș” - S.A., Alba
 2. Societatea Comercială „Sascut” - S.A., Bacău
 3. Societatea Comercială „Zalec Lechina" - S.A., Bistrița-Năsăud
 4. Societatea Comercială „Aurora” - S.A. Brașov, Brașov
 5. Societatea Comercială „Codlea” - S.A. Sere, Brașov
 6. Societatea Comercială „Ulvex” - S.A. Buzău, Buzău
 7. Societatea Comercială „CT-Câmpiaser” - S.A. C. Turzii, Cluj
 8. Societatea Comercială „Avicola Florești - S.A. Copac, Cluj
 9. Societatea Comercială „Avicola Cluj ” - S.A. Gilău, Cluj
 10. Societatea Comercială „Casalco” - S.A. Sf. Gheorghe, Covasna
 11. Societatea Comercială „Avicola Titu” - S.A. Lungulețu, Dîmboviţa
 12. Societatea Comercială „Avicola Galați” - S.A., Galați
 13. Societatea Comercială „Haber” - S.A. Hațeg, Hunedoara
 14. Societatea Comercială „Asoc. Serei" Sântandrei, Hunedoara
 15. Societatea Comercială I. Zahăr Urziceni, Ialomița
 16. Societatea Comercială „Unirea” - S.A. Iași, Iași
 17. Societatea Comercială „Avicola Baia Mare” - S.A., Maramureș
 18. Societatea Comercială „Maralact” - S.A. Baia Mare, Maramureș
 19. Societatea Comercială „Zamur Târgu Mureș" - S.A., Mureș
 20. Societatea Comercială „Zahar Luduș” - S.A., Mureș
 21. Societatea Comercială „Zahar Drăgănești Olt” - S.A., Olt
 22. Societatea Comercială „Zahar Carei” - S.A., Satu Mare
 23. Societatea Comercială „Nutrisam" - S.A. Satu Mare, Satu Mare
 24. Societatea Comercială „Duser” - S.A. Dumbrăveni, Sibiu
 25. Societatea Comercială „Fructus” - S.A. Timișoara, Timiș
 26. Societatea Comercială „Excelent” - S.A. București, București
 27. Societatea Comercială „Muntenia” - S.A. București, București
 28. Societatea Comercială „Zagna Vădeni” - S.A., Brăila

Ministerul Transporturilor

 1. Societatea Comercială „Apcarom” - S.A. Buzău, Buzău
 2. Societatea Comercială „IMMR” Simeria, Hunedoara
 3. Societatea Comercială „Uzina Mecanică de Material Rulant Triaj București” - S.A.,București

Ucecom

 1. Arcotin Curtea de Argeș, Argeș
 2. Cooperativa „Arta populară” Brăila (Cartier Viziru III), Brăila
 3. Cooperativa „Cauciucul” Deva, Hunedoara
 4. Cooperativa „Tehnometalica” București, București

Centrocoop

 1. Întreprinderea Produse Alimentare Târgoviște - secția Brănești, Dîmboviţa
 2. Societatea Comercială „Ircoop" - S.A. Sibiu, Sibiu

Hotărâre privind încadrarea în grupa I şi a II-a de muncă, în vederea pensionării, a unor lucrători din activitatea de exploatare și transport forestier

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se încadrează în grupa I de muncă, în vederea pensionarii, pentru întreaga perioadă efectiv lucrată după 18 martie 1969, următoarele categorii de personal:

a) fasonatorii și corhănitorii din exploatările forestiere.

Art. 2. - Se încadrează în grupa a II-a de muncă, în vederea pensionării, pentru întreaga perioadă efectiv lucrată după 18 martie 1969, următoarele categorii de personal: a) conducătorii auto și ajutorii acestora care execută transportul tehnologic al materialului lemnos.

Art. 3. - Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupa I și, respectiv, a II-a de muncă, se face de consiliile de administrație împreună cu sindicatele din unități.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 2 octombrie 1992 | Nr. 620.

Contrasemnează:

Ministrul industriei, Dan Constantinescu

Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu

Ministrul sănătății, Mircea Maiorescu

Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu

Hotărâre cu privire la suplimentarea bugetului Ministerului Justiției pe anul 1992

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se suplimentează bugetul Ministerului Justiției, pe anul 1992, trimestrul IV, la titlul „Cheltuieli de personal” pentru deplasări în străinătate, cu suma de 5.000 mii lei de la rezerva bugetară la dispoziția Guvernului.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 2 octombrie 1992 | Nr. 624.

Contrasemnează:

Ministrul justiției, Mircea Ionescu-Quintus