Monitorul Oficial 31/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0031 - Luni, 26 februarie year::1990

Decrete-lege

Decret-lege privind unele măsuri de ocrotire a organelor de stat, a instituțiilor publice, a sediilor partidelor și formațiunilor politice, a liniștii cetățenilor și a ordinii de drept

În scopul preîntâmpinării oricăror acte de violență ce periclitează procesul de înaintare a țării spre democrație, al ocrotirii organelor de stat, instituțiilor publice, a sediilor partidelor și formațiunilor politice, al asigurării liniștii cetățenilor și ordinii de drept, astfel încât să se instaureze un climat de certitudine și liberă expresie democratică,

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - În exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, Ministerul de Interne va acționa pentru întărirea pazei și luarea măsurilor de ordine necesare la sediile organelor de stat, instituțiilor publice, partidelor și formațiunilor politice, precum și ale organizațiilor obștești ale minorităților naționale, în vederea asigurării condițiilor normale de desfășurare a activității acestora, pentru împiedicarea oricăror manifestări de violență care periclitează, sub orice formă, securitatea edificiilor și a bunurilor acestora, cât și integritatea fizică a persoanelor. Totodată, va lua toate măsurile care se impun pentru combaterea manifestărilor de violență în locurile publice.

Ministerul Apărării Naționale va coopera, în cadrul atribuțiilor sale legale, cu Ministerul de Interne și va sprijini acțiunile întreprinse de acesta pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. 1.

Art. 2. - Fapta persoanei de a pătrunde, fără drept, în sediile organelor centrale și locale de stat, ale altor instituții publice, ale partidelor și formațiunilor politice, tulburând desfășurarea normală a activității acestora, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

În cazul în care fapta se săvârșește de o persoană înarmată, de două sau mai multe persoane împreună, în timpul nopții ori prin violență sau efracție, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Tentativa se pedepsește.

Art. 3. - Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare a sediilor organelor centrale și locale de stat, ale altor instituții publice, ale partidelor și formațiunilor politice ori a bunurilor aflate la aceste sedii se sancționează cu pedepsele prevăzute de legea penală, iar dacă maximul special nu este îndestulător, se poate spori cu până la 5 ani, fără a se depăși maximul general al pedepsei închisorii.

Tentativa se pedepsește.

Art. 4. - Infracțiunile contra vieții, integrității corporale, sănătății sau libertății persoanei, săvârșite împotriva reprezentanților organelor de stat, instituțiilor publice și a reprezentanților partidelor politice aflați în exercitarea activității lor sau în legătură cu această activitate, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârșită, al cărei maxim se poate spori cu până la 5 ani, fără a se depăși maximul general al închisorii prevăzut de Codul penal.

Art. 5. - Urmărirea și judecarea infracțiunilor prevăzute în art. 2, 3 și 4 se fac de urgență, potrivit procedurii privind infracțiunile flagrante.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 23 februarie 1990 | Nr. 88.



Decrete

Decret privind înaintarea în gradul următor și trecerea în rezervă a unui general

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Generalul-maior Paraschiv Constantin Theodor se înaintează în gradul de general-locotenent și se trece în rezervă prin aplicarea art. 43 lit. a) din Statutul corpului ofițerilor.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 24 februarie 1990 | Nr. 136.


Decret privind trecerea în rezervă a unor generali

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Se trec în rezervă prin aplicarea art. 43 lit. a) din Statutul corpului ofițerilor următorii generali:

 • generalul-colonel Hortopan Sanda Ion
 • generalul-colonel Zărnescu Gheorghe Gheorghe
 • generalul-locotenent Bogdan Petre Constantin
 • generalul-locotenent Dândăreanu Petre Ion
 • generalul-locotenent Ionescu Nicolae Gheorghe
 • generalul-locotenent Pănescu Atanasie Dumitru
 • generalul-maior Soare Lazăr Corneliu.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 24 februarie 1990 | Nr. 137.


Decret privind rechemarea unui ambasador

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Iulian Bituleanu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Statul Israel.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 26 februarie 1990 | Nr. 138.


Decret privind rechemarea unui ambasador

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Gheorghe Caranfil se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Democrată Germană.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 26 februarie 1990 | Nr. 139.


Decret privind rechemarea unui ambasador

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Ion Angelescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Arabă Egipt.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 26 februarie 1990 | Nr. 140.


Decret privind numirea și eliberarea din funcție a unor judecători militari la Curtea Supremă de Justiție

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Se numesc în funcția de judecător militar la Curtea Supremă de Justiție - Secția militară următorii ofițeri:

 • colonelul de justiție Dima Leonida Igon
 • colonelul de justiție Cosma Achim Aurel
 • colonelul de justiție Nițoiu Ioan Adrian
 • maiorul de justiție Dănilă Pamfil Ștefan.

Art. 2. - Se eliberează din funcția de judecător militar la Curtea Supremă de Justiție - Secția militară, în vederea pensionării, generalul-maior de justiție Cruceru Nicolae Nicolae.

Art. 3. - Prezentul decret intră în vigoare începând cu data de 1 martie 1990.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 26 februarie 1990 | Nr. 141.



Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind atribuțiile Comisiei guvernamentale pentru județul Timiș

Ținând cont de situația deosebită existentă în județul Timiș și în vederea stabilirii adevărului privind persoanele care, prin atitudinea și acțiunile lor, au contribuit la executarea măsurilor care aveau în vedere înăbușirea revoluției din decembrie 1989,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Comisia guvernamentală constituită la 14 februarie 1990 are ca atribuții contactarea persoanelor civile și militare implicate în aceste evenimente, în vederea strângerii materialelor probatorii necesare stabilirii, de la caz la caz, a măsurilor ce se impun a fi luate (demiterea din funcții de conducere, începerea urmăririi penale etc.) și înaintării acestora cu propuneri de soluționare organelor în drept.

Art. 2. - Comisia este formată din procurori civili și militari, reprezentanți ai populației civile și ai armatei, medici, alți specialiști.

Art. 3. - Comisia își va desfășura activitatea în sediul C.P.U.N.-Timiș, asigurându-i-se condițiile corespunzătoare.

Având în vedere importanța socială a activității lor, membrii comisiei vor fi degrevați de sarcinile de serviciu.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 22 februarie 1990 | Nr. 162.


Hotărâre privind eliberarea și numirea în funcție a unui adjunct al ministrului industriei ușoare

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se eliberează din funcția de adjunct al ministrului industriei ușoare Petre Dobrescu.

Art. 2. - Se numește în funcția de adjunct al ministrului industriei ușoare Sucală Ioan.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 22 februarie 1990 | Nr. 165.