Monitorul Oficial 34/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0034 - Partea I - Luni, 18 februarie year::1991

Legi

Lege pentru aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1991

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Volumul de masă lemnoasă pe picior ce se va recolta în anul 1991 este de maximum 19 milioane m.c., din care 3 milioane m.c. vor fi pentru acoperirea nevoilor locale de lemn de foc și lemn de lucru.

Volumul anual de recoltare va scădea treptat, astfel încât în perioada 1991-1995 să nu depășească posibilitatea normală de regenerare a pădurii.

Art. 2. - Masa lemnoasă provenită din doborâturi de vânt, de zăpadă și din uscături va fi valorificată, cu prioritate, reținându-se pe picior un volum echivalent din cel prevăzut la tăiere, în cadrul aceleiași unități silvice sau pe total țară.

Art. 3. - Se abrogă, la data apariției prezentei legi, prevederile Decretului nr. 73 din 8 martie 1983 privind modificarea prețurilor la masa lemnoasă pe picior, precum și la unele produse rezultate din exploatarea și industrializarea lemnului.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 februarie 1991.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 11 februarie 1991.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
promulgăm Legea pentru aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1991 și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 13 februarie 1991 | Nr. 16.


Lege privind scutirea de plată a valorii neamortizate aferente autovehiculelor scoase din funcțiune în anii 1983 și 1985 de către întreprinderile de transport local

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Întreprinderile de transport local se scutesc de plata și suportarea din rezultatele financiare a sumei de 123 milioane lei, reprezentând valoarea neamortizată a autovehiculelor scoase din funcțiune în baza decretelor nr. 352/1983, nr. 113/1985 și nr. 296/1985, rămasă nerecuperată la data de 30 iunie 1990.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 februarie 1991.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 11 februarie 1991.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
promulgăm Legea privind scutirea de plată a valorii neamortizate aferente autovehiculelor scoase din funcțiune în anii 1983 și 1985 de către întreprinderile de transport local și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 13 februarie 1991 | Nr. 17.