Monitorul Oficial 36/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0036 - Luni, 19 martie year::1990

Decrete-lege

Decret-lege privind modificarea articolului 2 din Decretul nr. 262 din 5 iunie 1957

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Prevederile art. 2 din Decretul nr. 262 din 5 iunie 1957, astfel cum au fost modificate prin art. 1 din Decretul nr. 977 din 23 octombrie 1968, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - „Timbrul literar” al Uniunii scriitorilor din România se aplică asupra fiecărui exemplar din cărțile beletristice editate în România sau importate, vândute prin unitățile comerciale de orice fel, inclusiv cele de anticariat și consignație.

Valoarea acestui timbru va fi în medie de 2 lei și va fi vărsată în Fondul literar al Uniunii scriitorilor, în scopul susținerii literaturii și a condiției de scriitor profesionist.

Condițiile de confecționare, de aplicare și vărsare la beneficiar a contravalorii „Timbrului literar” vor fi stabilite, prin instrucțiuni, de Ministerul Culturii, cu avizul Uniunii scriitorilor din România.”

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 14 martie 1990 | Nr. 93.


Decret-lege privind instituirea „Timbrului teatral”

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Se instituie, începând cu data adoptării prezentului decret-lege, „Timbrul teatral” de 2 lei, în favoarea Uniunii teatrale din România.

Timbrul prevăzut la alin. 1 se va aplica pe fiecare bilet de spectacol vândut la toate manifestările teatrale din țară și este inclus în prețul de vânzare al biletului.

Art. 2. - Ministerul Culturii va asigura luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului decret-lege.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 14 martie 1990 | Nr. 94.


Decret-lege privind trecerea la săptămâna de lucru de 5 zile în unitățile de stat

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - În toate ramurile și domeniile de activitate se vor asigura, începând cu 1 martie 1990, în afară de sărbătorile legale, 2 zile libere pe lună, de regulă în zilele de sâmbătă.

Art. 2. - (1) Începând cu luna martie 1990, ministerele, celelalte organe centrale, centralele și unitățile de stat vor lua măsurile necesare pentru a asigura trecerea la săptămâna de lucru de 5 zile până la finele trimestrului III 1990.

(2) Trecerea la săptămâna de lucru de 5 zile se va face eșalonat în conformitate cu graficele elaborate de comun acord de către ministere și alte organe centrale cu consiliile de administrație ale unităților din subordine, în funcție de îndeplinirea indicatorilor industriali, economici și profesionali, în condițiile folosirii aceluiași număr mediu de personal și ale menținerii salariilor tarifare lunare de încadrare stabilite pentru săptămâna de lucru de 6 zile.

(3) Pentru sectoarele de activitate cu foc continuu (siderurgie, chimie, petrochimie, fabricarea cimentului, săparea și exploatarea sondelor etc.), precum și pentru activitățile care trebuie să se desfășoare pe întreaga durată a săptămânii (transporturi, prestări servicii, comerț, ocrotirea sănătății, cultură și artă, presă etc.), le care nu se poate obține creșterea productivității orare a muncii întrucât aceasta este determinată de caracteristicile și parametrii instalațiilor deservite și, respectiv, de cerințele impuse de desfășurarea normală a vieții populației, se autoriză Ministerul Economiei Naționale ca, pe baza documentațiilor prezentate de titularii de plan, să modifice indicatorii de plan pe anul 1990 privind numărul de personal și fondul de salarii.

Art. 3. - Trecerea la săptămâna de lucru de 5 zile a personalului din ministere, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, centrale industriale și unități asimilate se face prin hotărârea consiliului de administrație, atunci când toate unitățile din subordine au trecut la săptămâna de lucru de 5 zile.

Art. 4. - (1) Prin trecerea la programul de lucru cu 2 zile libere pe lună, în afară de sărbătorile legale, durata timpului de muncă va fi, în medie, de 44 ore pe săptămână și 8 ore pe zi; durata medie lunară a timpului de muncă va fi de 23,6 zile, respectiv 189 ore.

(2) Prin trecerea la săptămâna de lucru de 5 zile, durata timpului de muncă va fi de 40 ore pe săptămână și 8 ore pe zi; durata medie lunară a timpului de muncă va fi de 21,25 zile, respectiv 170 ore.

Art. 5. - Personalul care își desfășoară activitatea în locuri de muncă și activități care au aprobată o durată a timpului de muncă mai mică decât 8 ore pe zi (7 ore, 6 ore, 4 ore) trece la program de lucru cu 2 zile libere pe lună, respectiv la program de lucru de 5 zile pe săptămână, cu respectarea duratei zilnice a timpului de muncă aprobate.

Art. 6. - (1) În construcții, industria forestieră, agricultură, precum și în alte activități cu condiții specifice, ministerele sau celelalte organe centrale, cu acordul sindicatelor, pot stabili ca în anumite perioade durata zilei de muncă să fie mai mare decât durata normală, urmând ca în medie să nu se depășească anual durata săptămânii de lucru de 44 ore și, respectiv, de 40 ore.

(2) În ramurile prevăzute la alin. 1, ministerele sau celelalte organe centrale, cu acordul sindicatelor, pot stabili trecerea la activitate sezonieră, urmând ca în perioada activă să se poată lucra în program normal de 6 zile pe săptămână, iar în perioada inactivă să se acorde concediul de odihnă legal, precum și zilele corespunzătoare timpului suplimentar lucrat în perioada activă, astfel încât să nu se depășească în medie durata săptămânii de lucru de 44 ore și, respectiv, de 40 ore.

Art. 7. - Pe baza salariului tarifar lunar, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale va stabili salariile tarifare orare (rotunjite la 5 bani) sau zilnice (rotunjite la 50 bani) calculate la 189 ore și 23,6 zile, respectiv 170 ore și 21,25 zile.

Art. 8. - Pentru trecerea la programul de lucru cu 2 zile libere pe lună și săptămâna de lucru de 5 zile, unitățile vor elabora grafice de lucru aprobate de consiliul de administrație, care să corespundă condițiilor specifice din fiecare unitate.

Art. 9. - Se recomandă organizațiilor cooperatiste și obștești, precum și altor persoane juridice, să elaboreze reglementări similare cu privire la stabilirea duratei săptămânii de lucru în domeniile lor de activitate.

Art. 10. - Orice dispoziții contrare prezentului decret-lege se abrogă.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 14 martie 1990 | Nr. 95.Decrete

Decret privind rechemarea și acreditarea unor ambasadori

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Trandafir Cocîrlă se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Austria.

Art. 2. - Constantin Georgescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Austria.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 30 ianuarie 1990 | Nr. 83.


Decret privind numirea reprezentantului permanent al României pe lângă Organizația Națiunilor Unite

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Aurel Dragoș Munteanu se numește în calitatea de ambasador, reprezentant permanent al României pe lângă Organizația Națiunilor Unite.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 23 februarie 1990 | Nr. 134.


Decret privind rechemarea unui ambasador

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Constantin Stătescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Regatul Țărilor de Jos.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 15 martie 1990 | Nr. 152.


Decret privind rechemarea unui ambasador

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Jean Moncea se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Spania.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 15 martie 1990 | Nr. 153.


Decret privind rechemarea unui ambasador

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Emilian Manciur se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Regatul Maroc.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 15 martie 1990 | Nr. 154.


Decret privind stabilirea datei pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României

În temeiul art. 12 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Se stabilește data de 20 mai 1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 19 martie 1990 | Nr. 169.