Monitorul Oficial 43/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0043 - Joi, 29 martie year::1990

Decrete

Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia română unor persoane

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Se aprobă renunțarea la cetățenia română cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care au îndeplinit formalitățile legale de renunțare la cetățenia română la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate până în data de 1 martie 1990.

Art. 2. - De prevederile art. 1 beneficiază și copiii minori care, până la data de 1 martie 1990, nu au împlinit vârsta de 18 ani și se află cu părinții firești în străinătate, precum și persoanele ale căror cereri de renunțare la cetățenia română au fost respinse anterior.

Art. 3. - Persoanele prevăzute la art. 1 și 2, care doresc să-și mențină cetățenia română în străinătate, pot îndeplini formalitățile pentru redobândirea cetățeniei române în condițiile legii.

Art. 4. - Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate au obligația să elibereze, la cerere, dovezi de renunțare la cetățenia română persoanelor aflate în evidența acestora, care beneficiază de prevederile art. 1 și 2 din prezentul decret, informând, nominal, despre fiecare caz în parte Ministerul Afacerilor Externe - Direcția consulară.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 26 martie 1990 | Nr. 180.


Decret privind trecerea în rezervă a unui contraamiral din Ministerul Apărării Naționale

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Contraamiralul Spineanu Grigore Grigore se trece în rezervă prin aplicarea art. 43 lit. a) din Statutul corpului ofițerilor.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 28 martie 1990 | Nr. 182.


Decret privind trecerea direct în retragere a unui general din Ministerul Apărării Naționale

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Generalul-maior Rotariu Vasile Constantin se trece direct în retragere prin aplicarea art. 46 lit. b) din Statutul corpului ofițerilor.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 28 martie 1990 | Nr. 183.Comunicate

Comunicat privind ședința Biroului executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională

Miercuri, 28 martie 1990, a avut loc ședința Biroului executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, sub președinția domnului Ion Iliescu.

Pe baza unei informări prezentate de domnul Ion Mânzatu, vicepreședinte al C.P.U.N., din partea comisiei instituită prin hotărârea biroului executiv din 20 martie 1990, a fost examinată situația din municipiul Târgu Mureș, precum și din județele Mureș, Covasna și Harghita, acțiunile întreprinse pentru reglementarea problemelor apărute. S-a dat o apreciere pozitivă faptului că, în urma activității comisiei, cu contribuția activă a organismelor locale și în primul rând a Uniunii Vatra Românească și Uniunii Democrate Maghiare din România din județul Mureș, s-a ajuns la calmarea situației și angajarea unui dialog deschis, la realizarea unui acord comun în ce privește măsurile care ar urma să fie adoptate în continuare.

Pe baza propunerilor prezentate în scris atât de Uniunea Vatra Românească, cât și de U.D.M.R., în prezent un grup de sinteză constituit din cele două părți elaborează textul unei platforme comune care urmează să fie finalizată și dezbătută în plenul comisiei mixte, la începutul săptămânii viitoare.

Luând act de declarația făcută la Radioteleviziunea Română, în seara zilei de 24 martie 1990, de către președintele C.P.U.N., domnul Ion Iliescu, biroul executiv și-a însușit conținutul acestei declarații, pe care a apreciat-o ca pe un document important ce a permis încurajarea dialogului și detensionarea situației create.

S-a aprobat ca lucrările comisiei C.P.U.N. să continue, în contact nemijlocit cu Comisia mixtă județeană româno-maghiară, pentru finalizarea și adoptarea, cât mai curând, a platformei comune.

În continuare, biroul executiv a dezbătut și aprobat decretele-lege privind: acordarea unor drepturi persoanelor care au avut de suferit din cauza împotrivirii față de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945; unele măsuri de îmbunătățire a salarizării personalului muncitor din Radioteleviziunea Română; abrogarea și modificarea unor prevederi din Legea nr. 57/1974; aderarea României la Convenția internațională contra luării de ostatici; modificarea și completarea articolului 189 din Codul penal; acceptarea Convenției privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, adoptată de Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură la 16 noiembrie 1972; modificarea și abrogarea unor prevederi din Decretul-lege nr. 45/1990 privind regimul juridic al frontierei de stat a României; pensionarea cu reducere de vârstă a avocaților; abrogarea Decretului nr. 99 din 30 iulie 1975; abrogarea unor acte normative; încadrarea unor categorii de salariați în grupele I și II de muncă.

Biroul executiv a stabilit agenda preliminară a sesiunii C.P.U.N., programată pentru 30 martie 1990.