Monitorul Oficial 45/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0045 - Sâmbătă, 31 martie year::1990

Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind stabilirea rețelelor tarifare și a nivelurilor de salarizare pentru muncitorii din agricultura de stat

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă salariile tarifare pentru sectoarele vegetal și zootehnic, precum și pentru lucrările necalificate executate în aceste sectoare, conform anexei nr. 1, punctele 1, 2 și 3.

Art. 2. - Se aprobă tarifele zilnice de salarizare pentru lucrările executate în câmp și alte lucrări executate mecanizat, așa cum sunt prevăzute în anexa nr. 1, punctul 4.

Art. 3. - Se aprobă salariile tarifare pentru mecanicii agricoli și celelalte categorii de muncitori care execută lucrări de întreținere și reparare a mașinilor și utilajelor agricole, precum și pentru maiștrii din agricultură care conduc formațiile respective de muncitori, conform anexei nr. 2. Atribuțiile, răspunderile, drepturile și încadrarea maiștrilor din agricultură sunt cele stabilite în legea maistrului.

Art. 4. - Se aprobă încadrarea lucrărilor calificate, manuale și mecanizate, din agricultură, pe categorii (grupe) de complexitate, conform anexei nr. 3.

Art. 5. - Persoanele cărora li se majorează salariile potrivit prevederilor prezentei hotărâri vor beneficia, în continuare, de drepturile de alocație de stat pentru copii, stabilite în condițiile legii, până la data majorării salariilor.

De asemenea, bursele pentru elevi și studenți, precum și chiriile pentru locuințe stabilite potrivit salariilor nemajorate, rămân nemodificate.

Art. 6. - Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se face în cadrul fondului total de salarii și indicatorilor de eficiență aprobați Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pentru anul 1990.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Prezenta hotărâre se aplică de la 1 ianuarie 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 martie 1990 | Nr. 261.


Anexa Nr. 1

1. Sectorul vegetal

- lei/lună -

Grupa de lucrări
1 2 3 4 5 (spec.)
Bază 2.428 2.660 2.879 3.123 3.367
Treapta I 2.489 2.721 2.952 3.196 3.416
Treapta II 2.562 2.794 3.026 3.270 3.611

2. Sectorul zootehnic

- lei/lună -

Grupa de lucrări
1 2 3 4 5 6 (spec.)
Bază 2.635 2.855 3.038 3.294 3.538 3.782
Treapta I 2.721 2.916 3.123 3.367 3.611 3.855
Treapta II 2.757 2.977 3.196 3.440 3.684 3.923

3. Lucrări necalificate în sectoarele vegetal și zootehnic

- lei/lună -

Bază 2.318
Treapta I 2.379
Treapta II 2.440

4. Tarife pentru lucrări în câmp și alte lucrări efectuate mecanizat

- lei/zi -

Categoria de lucrări
I II III
134 185 230


Anexa Nr. 2

1. Salarii tarifare pentru mecanicii agricoli

- lei/lună -

Categorii de încadrare
1 2 3 4 5 6 7 Specială
Bază 2.649 2.815 2.991 3.187 3.421 3.763 4.164 4.604
Treapta I 2.698 2.864 3.050 3.275 3.490 3.890 4.291 4.751
Treapta II 2.757 2.923 3.108 3.363 3.636 4.037 4.477 4.887

2. Salarii tarifare ale maiștrilor mecanici

Clasa de salarizare la nivelul de bază
Număr gradații Maistru Maistru principal Maistru principal specialist
6 22 23 24

3. Salarii tarifare ale maiștrilor în sectorul vegetal și zootehnic

Clasa de salarizare la nivelul de bază
Număr gradații Maistru Maistru principal Maistru principal specialist
6 21 22


Anexa Nr. 3

I. Încadrarea lucrărilor calificate din sectorul vegetal pe grupe de complexitate

Grupa 1

 • Sortat și pregătit materialul semincer (semințe, sâmburi, tuberculi, bulbi, butași) pentru semănat, plantat, transportat; pregătit materialul semincer și pentru consum în vederea păstrării, expedierii (inclusiv ambalarea, legarea, marcarea, etichetarea, cântărirea); stratificat și scos de la stratificat materialul semincer, materialul săditor pomicol, viticol, corzi, altoi, portaltoi.
 • Pregătit, transportat și stivuit materialele necesare pentru înființarea răsadnițelor, solariilor, serelor (tocuri, rame, lădițe, ghivece, folii de polietilenă); montat și spălat geamuri în răsadnițe.
 • Iarovizarea cartofilor, butașilor și altor semințe.
 • Făcut mocirlă, mocirlit materialul săditor, repartizat la locul de plantare, pus mraniță la cuib și pe rând, acoperit materialul săditor cu pământ sau mraniță după plantare.
 • Pus cu mâna pe brazde, rigole, straturi, șanțuri, biloane, cartofi, butași de sfeclă, morcovi furajeri, în vederea plantării; așezat vițe altoite pe talazul bilonului, tras pământ și acoperit vițele.
 • Transportat apa pentru prepararea soluțiilor de combatere a dăunătorilor.
 • Udat pământul cu găleata înainte și după plantare în lădițe, răsadnițe, solarii, sere, grădina de legume, pomicultură, ciupercării.
 • Umplut cu pământ ghivece sau lădițe în legumicultură, așezat ghiveciul în răsadnițe; strâns ghivece goale.
 • Sfărâmat scoarța pământului cu diferite unelte acționate manual.
 • Confecționat, ascuțit tutori și araci, picheți, țăruși, stacheți de susținere; transportul și distribuirea acestora la locul de plantare, transportul materialului săditor la locul de plantare, scos materialul de susținere provizorie și de protecție a tulpinilor, protejarea tulpinilor contra dăunătorilor.
 • Marcarea locului pentru întinderea bridelor, fixarea pietrelor de ancoră în gropi, decojit stâlpi de spalieri și arderea bazei stâlpilor la instalarea spalierului.
 • Transportat și pregătit materialul în vederea altoirii (coarde de viță, portaltoi, rumeguș, lăzi); manipulat lăzi cu viță altoită de la forțare, încărcat, descărcat la locul de plantare.
 • Confecționat, transportat și pus proptele la pomi în livezi, curățat pomi de fructe mumificate, licheni și omizi, văruit tulpinile pomilor; strâns zăpada pentru protecție în jurul pomilor.
 • Umplut gropi după plantarea pomilor, legat pomi la tutori.
 • Pregătit și transportat materiale fumigene, așezat, ajustat și aprins grămezile de materiale fumigene.
 • Pregătit, transportat, așezat, strâns și controlat canoanele pentru combaterea șoarecilor, coropișnițelor și a altor dăunători.
 • Mulcit semănături, răsaduri, culturi, teren după irigare, strâns materialul cu care s-a făcut mulcirea.
 • Legat snopi de cereale, sorg, cânepă, seminceri, sfeclă, morcovi, confecționat legături pentru legat snopi.
 • Curățat sămânța din panicule de sorg.
 • Desfrunzit via pe rod, descurcat lăstarii de pe sistemele de susținere.
 • Desfrunzit vița, puieții înainte de scoaterea din pepinieră.
 • Strâns în grămezi ramuri, coarde rezultate din tăieri, scos la marginea parcelei.
 • Adunat puieți, butași, vițe altoite, cartofi, sfeclă, morcovi și alte produse în urma plugului, mașinilor de recoltat sau a sapei și făcut grămezi.
 • Numărat, făcut legături, pachete de coarde, altoi, portaltoi, vițe, marcote, puieți; ambalat și etichetat.
 • Adunat fructe căzute și ales; decojit nuci; pregătit fructele pentru prelucrare, uscare, preindustrializare și industrializare (tăiat în felii, așezat în butoaie, vase, căzi); ambalat struguri, fructe, marcat, etichetat, scos și pregătit prin diferite procedee semințele de fructe.
 • Pregătit ață pentru legat plantele în sere și solarii, curățat, sortat, făcut legături de rădăcinoase din răritură, ceapă și usturoi verde, ambalat; înșirat ardei.
 • Spălat aleile în sere și solarii; curățirea vadurilor în orezării.
 • Extragerea, sortarea, curățarea semințelor, arpagicului și usturoiului după uscare, scoaterea pufului de bumbac din capsule.
 • Curățat pășuni și fânețe naturale de mărăcini, pietre, mușchi, mușuroaie, manual și cu tracțiune animală.

Grupa 2

 • Lopătat cereale în magazii, însilozarea produselor, acoperirea-descoperirea silozurilor.
 • Pregătit, lopătat și transportat amestec de pământ, gunoi de la platformă sau depozit de seră, răsadniță, solarii, pregătit pământul de țelină (dislocat, cernut, amestecat, dezinfectat); amenajarea răsadnițelor, solariilor, serelor (pregătirea terenului, umplerea cu amestec de pământ, montarea ramelor, tocurilor, polietilenei).
 • Confecționarea de ghivece și cuburi nutritive.
 • Făcut cuiburi, straturi, rigole, șanțuri, canale mici de irigații în legumicultură și cultura mare, completat goluri cu sapa; bilonat și refăcut biloane în cultura legumelor.
 • Făcut biloane cu sapa, corectat biloane făcute cu rarița, desfăcut biloane pentru plantat butași, desfăcut mușuroaie în legumicultură.
 • Scos și pregătit răsaduri, puieți, viță, butași, pentru plantare.
 • Plantat răsaduri de legume în câmp, cartofi, butași de rădăcinoase, iarovizate, butași înrădăcinați, arpagic, stoloni, marcote, drajoni, plante mamă pentru obținerea de semințe.
 • Pregătit, transportat, administrat îngrășăminte chimice, naturale și amendamente la cuib, pom, butuc, pe rânduri, biloane sau peste tot în câmp, legumicultură, orezării, plantații, pepiniere, manual în grămezi, cu tracțiune animală sau administrat din remorcă.
 • Transportat și repartizat pe teren materialele pentru spalier, fixat bulumacii și stâlpii în gropi gata făcute, întins sârmele, ancorat stâlpi, revizuirea spalierului și piramidelor.
 • Nivelat manual terenul cu grebla sau alte unelte.
 • Strâns, greblat manual și cu tracțiune animală, întors, desfăcut și refăcut căpițe, brazde și clăi de cereale, fânuri, paie, vreji, întins snopi după ploaie, strâns și așezat în clăi, pe capre.
 • Fixat tutori, araci, picheți de susținere în pământ, montat sisteme de susținere în legumicultură, arăcit, tutorat, adunat în grămezi și încărcat în mijloace de transport materialul de susținere provizorie.
 • Repicat în răsadnițe, înmulțitoare, cutii, lădițe, ghivece și cuburi nutritive.
 • Plivit buruieni în cultura mare, orezării, legumicultură, floricultură, înierbarea taluzelor și întreținerea acestora.
 • Plivit sălbaticul de pe cepi în pepiniere de pomi.
 • Ciupit lăstarii pentru îngroșarea tulpinilor, călcat puieții, butașii, marcote, înainte de mușuroit, mușuroit plantele mamă producătoare de marcote butaș.
 • Așezat vițele altoite în lăzi de forțare.
 • Întreținerea culturilor de legume și flori în răsadnițe și cultura mare (cârnit, ciupit, rărit, legat, copilit, palisat, defoliat etc.).
 • Mușuroit, desfăcutul mușuroaielor la vie, hamei, pepiniere, arbuști.
 • Palisat la cep altoiul, palisat ramurile și coardele pe sistem de susținere în plantații intensive până la 2 m înălțime; cercuit și legat vie cu 1-2 coarde, legat lăstarii de zmeură și alți arbuști, dezlegat altoiul prin tăierea rafiei, ungerea tăieturii sau rănilor cu substanțe protectoare.
 • Reducerea numărului de inflorescențe și suprimarea unei părți în ciorchine la vie.
 • Identificat și marcat goluri în vederea completării în plantații.
 • Cules agrișe, coacăze, zmeură; sortat și fasonat legume; sortat și cizelat struguri, sortat fructe; transportat fructe, legume, struguri din parcelă la hala de sortare.
 • Scos spalieri din vie în plantații defrișate, strâns sârma din plantații defrișate.
 • Recoltat tomate semimecanizat; însilozarea tomatelor pentru postmaturare.
 • Distilat borhotul de fructe și tescovină.
 • Acoperit și descoperit silozuri, așezatul rădăcinoaselor, cartofilor, plantelor mame etc., în siloz.
 • Pregătit butoaie pentru conservat fructe, spălat, pulpat fructe, în vederea conservării, semiindustrializarea fructelor.
 • Reparat lăzi; împletit perdele protectoare și parazăpezi din stuf și crengi, împrejmuit pepiniere, răsadnițe.
 • Împletit rogojini din trestie, paie.
 • Recoltat și determinat numărul de buruieni din câmpurile de experiență.
 • Umbrit (cretizat) serele împotriva insolației.
 • Bătut manual tulpini de in, cânepă, seminceri pentru extragerea semințelor, pieptănat in pentru decapsulat, pus și scos cânepă la și de la topit.

Grupa 3

 • Lucrări efectuate cu atelaje cu tracțiune animală (grăpat, cultivat, tăvălugit, nivelat, marcat și alte lucrări similare acestora).
 • Semănat cu mâna sau mașina cu tracțiune animală în culturi simple, intercalate sau duble, semănat în cuiburi, pe șanțuri, rigole, brazde sau în alte condiții, semănat orezul în uscat sau apă cu mâna prin împrăștiere, smuls, curățat și transportat răsaduri de orez de la locul de plantare, plantat orez în apă, completat goluri în plantații de vie, pomi, hamei.
 • Plantat arbuști, hamei, puieți, butași, fasonat și plantat vițe altoite, făcut gropi și plantat trandafiri și alte plante ornamentale, transplantat în sere și solarii, curățat și plantat bulbi de flori, scos butași de la înmulțitor.
 • Fasonat, executat tăieri de primăvară, îngropat și dezgropat trandafiri în sere, solarii și cultură mare.
 • Amenajat drumuri în școala de puieți, pepiniere, plantații tinere.
 • Făcut gropi pentru pomi, stâlpi de beton sau lemn, spalieri în teren desfundat pentru înființarea plantațiilor de pomi și vie, făcut șanțuri pentru stratificat pomi, corzi, portaltoi, desfundat în jurul pomilor.
 • Săpat gropi pentru plantat pomi, arbuști fructiferi și viță de vie în teren desfundat, șanțuri pentru plantat gard viu.
 • Făcut biloane pentru plantat vițe altoite, tăiat biloane înaintea plantării vițelor, făcut șanțuri pentru plantat vițe altoite în teren desfundat.
 • Pichetat terenurile pentru înființarea plantațiilor de pomi și vie, parcelat și trasat drumurile de acces.
 • Săpat manual terasele și finisarea acestora, desfundat în benzi cu cazmaua pe terase până la 15 cm adâncime, săpat mare pe rând și între rânduri în pepiniere și plantații, săpat la cazma.
 • Lucrări de amenajare a suprafețelor pentru orezării, făcut canale și diguri mici, precum și canale de evacuare, fixat și strâns vane, refăcut și întreținut digulețe, despotmolit canale; introducerea și evacuarea apei în orezării; săpat cu cazmaua colțurile parcelelor, pregătirea terenului pentru însămânțarea orezului în uscat și în apă.
 • Prășit pe rând, între rânduri și peste tot în câmp, sere, plantații și pepiniere cu planetul, săpăliga sau sapa; deschis rigole în solarii și sere.
 • Confecționat panouri pentru solarii, fixat panouri sau folii de polietilenă, întins sârmele de susținere.
 • Tratat și dezinfectat terenul în sere și solarii cu apă fierbinte sau cu aburi.
 • Rărit cuburi nutritive și ghivece cu răsad dezvoltat, rărit porumb, floarea-soarelui și alte culturi, buchetat și rărit sfecla de zahăr și alte rădăcinoase, rărit fructe.
 • Întreținerea culturilor în solarii și sere (îngrășarea suplimentară, curățat geamuri, arăcit, montat sistemul de susținere, întreținerea solului manual sau cu tracțiune animală), copilit, ciupit și tăiat pentru rodire, copilit, legat și palisat culturi în solarii și sere.
 • Lucrări de forțat vițele altoite, întreținerea vițelor altoite în solarii.
 • Înlăturat vârfurile atacate de făinare la meri și peri.
 • Ciupit, rărit, plivit, cârnit, copilit și legat lăstari la vie, pomi, portaltoi, hamei, cercuit și legat via cu mai mult de două coarde, palisat ramurile pe sistemul de susținere în plantații intensive forme înalte pe spalier peste 2 m înălțime, dirijat corzile și lăstarii la via pe rod, dirijat și plivit lăstarii în plantații de hamei, curățat și tăiat arbuști fructiferi.
 • Copilit, legat, palisat flori de seră și solarii, recoltat bulbi și tuberculi, șprițuit plantele.
 • Copilit porumbul în loturi de hibridare.
 • Lucrări de polenizare suplimentară în câmp, polenizarea artificială la vie, îmbăierea inflorescențelor cu biostimulatori; recoltat flori pentru obținerea de polen pentru hibridare, purificarea câmpurilor destinate obținerii de semințe.
 • Tăiat la inel în pepiniera de pomi, tăieri de proiectare a coroanei la plantare în plantații pomicole, tăiat, fasonat și legat mănunchiuri de butași de hamei.
 • Recoltat coarde altoi și portaltoi și fasonat; recoltat despărțit marcote și drajoni; marcat butuci pentru recoltarea coardelor altoi; scos marcote, butași de la înrădăcinat; recoltat altoi și pregătit pentru altoit în pepiniere de pomi; legatul altoilor, fasonatul puieților, înainte de altoit.
 • Sortarea, fasonarea și clasarea marcotelor, butașilor, puieților, pomilor, vițelor altoite sau înrădăcinate înainte de plantare, efectuat marcotajul.
 • Recoltat pe alese struguri, fructe, legume pentru export, flori, recoltat ciuperci, recoltat bumbac.
 • Tăiat porumb cu secera (cu tulpini cu tot); recoltat știuleți fără foi și aruncat în grămezi sau coșuri; recoltat știuleți rămași pe tulpini și adunat porumbul căzut pe teren după recoltarea mecanică (inclusiv depănușatul și aruncatul în grămezi).
 • Tăiat coceni, capitule de floarea-soarelui, panicule de sorg cu secera, adunat, clădit snopi, glugi, șure, stocuri, baloți de paie, coceni, tulpini de floarea-soarelui, bumbac, sorg sau fân.
 • Smuls sau tăiat tulpini de cânepă, in, fasole, mazăre, soia, făcut piramide sau purcoaie pentru uscat.
 • Recoltat manual stuf și făcut maldăre și baloți; recoltat papură și răchită.
 • Îngropat, dezgropat via, hameiul.
 • Pregătit și transportat baloți de paie pentru cultura castraveților în seră.
 • Scos cu furca sau sapa cartofi, rădăcinoase, butași, adunat în grămezi, decoletat, curățat de pământ, încărcat în mijlocul de transport.
 • Scos puieți, vițe altoite cu cazmaua sau cu tracțiune animală.
 • Vinificat struguri manual (descărcat struguri în buncăre, zdrobitoare, dezbrobonitoare, teascuri), presat struguri în teascuri, evacuarea mustului din vinuri și a tescovinei de la presă, evacuarea drojdiei după decantarea mustului.
 • Încărcat, în căruță sau alte mijloace de transport, fân, paie, masă verde, snopi, sfeclă, saci și lădițe cu produse agricole.
 • Curățat pășuni și fânețe naturale de arborete; scos arbuști, pomi uscați, arborete.
 • Făcut gropi pentru însilozat.
 • Fasonat Rosa canina și alte plante ornamentale; fasonatul tulpinilor de tomate în vederea recoltării mecanizate.
 • Scos trandafiri și alte plante ornamentale din pepiniere pe soiuri.
 • Lucrări de treierat staționar, uscatul orezului în cuptoare.
 • Construirea de izolatoare pentru hibridare.
 • Recoltat probe de sol pentru determinări fizico-chimice și mecanice.
 • Luat probe și dozat zahărul din struguri și must; spălat vasele pentru vinificare și depozitare (inclusiv cisternele fixe).
 • Pregătirea compostului; introducerea și scoaterea din ciupercărie bilonat, semănat miceliu.
 • Preparat gunoiul de grajd, făcut platforme.

Grupa 4

 • Secerat și cosit cereale, orez culturi furajere, fânețe naturale și artificiale, porumb, masă verde și siloz, vegetație acvatică în orezării, șanțuri, canale, talazuri înierbate.
 • Treieratul culturilor din câmpuri experimentale.
 • Operațiuni de hibridare, încrucișare și extragere a elitelor.
 • Irigarea culturilor.
 • Prepararea soluțiilor și combaterea dăunătorilor vegetali și animali cu substanțe chimice; infectarea experimentală a culturilor.
 • Desfundat la 40-60 cm terenul pentru pepiniere, plantații viti-pomicole și hameicole.
 • Recepționat vițe altoite la masă și vițe altoite din școală de viță.
 • Altoit pomi, altoit viță la masă; verificat prinderea și realtoit; altoit în pepiniere de plante ornamentale și sere.
 • Tăiat și netezit cepii cu cosorul; tăiere de formare a coroanei.
 • Tăieri de reîntinerire în pepiniere și plantații viticole și pomicole; tăieri în uscat în plantații pe rod pomicole, viticole, hameicole; tăieri în verde; tăiat și copcit în plantații pomicole; tăieri de ușurare; tăieri în plantații de portaltoi; curățirea și tăierea anuală a tufelor de coacăz; copcit vițe în pepiniere și plantații pe rod, copcit în plantații de portaltoi.
 • Scoaterea pomilor cu coroană din pepiniere.
 • Plantat pomi în masiv.
 • Marcat impurități în școala de viță.
 • Erbicidat în plantații.
 • Alegerea, marcarea și etichetarea elitelor.
 • Făcut butași vegetali pentru înmulțirea plantelor.
 • Arat cu holderul în sere.
 • Fertilizarea solului în sere și solarii cu substanțe chimice cu instalații și utilaje speciale.
 • Analiza remanenței pesticidelor și insecticidelor.
 • Analize privind stabilirea necesarului de îngrășăminte din sol.
 • Determinarea germinației, umidității și purității semințelor.
 • Determinarea unor proprietăți fizice ale plantelor prin măsurare și cântărire.
 • Lucrări de dezinfecție totală a serelor cu substanțe chimice.

Grupa 5

 • La această grupă se încadrează muncitorii specialiști.

II. Încadrarea lucrărilor calificate din sectorul zootehnic pe grupe de complexitate

Grupa 1

 • Conducerea atelajelor cu tracțiune animală.
 • Deservirea filtrelor sanitare și a crematoriului sanitar-veterinar.
 • Deservirea laboratorului de la centrele de însămânțări artificiale.
 • Supravegherea animalelor în timpul nopții.

Grupa 2

 • Creșterea și îngrijirea albinelor și a viermilor de mătase.
 • Creșterea și îngrijirea păsărilor în sistem gospodăresc.
 • Creșterea și îngrijirea animalelor de laborator: cobai, hamsteri.
 • Creșterea, îngrijirea și reproducția animalelor de muncă.
 • Deservirea mașinilor de sortat ouă.
 • Dezinfectarea, dezinsectarea și deratizarea unităților agricole.
 • Populare, depopulare și livrare animale.

Grupa 3

 • Creșterea și îngrijirea porcilor (exclusiv scroafele din maternități), a vițeilor, tineretului taurin și a taurinelor la îngrășat în sistem gospodăresc.
 • Creșterea și îngrijirea ovinelor la îngrășat.
 • Îngrijirea animalelor de la punctele de izolare, infirmerii veterinare și punctele de însămânțări artificiale.
 • Pregătirea și desfășurarea reuniunilor hipice de trap și galop.
 • Creșterea și îngrijirea (inclusiv pregătirea primară a pielicelelor) nurcilor, nutriilor, iepurilor și vulpilor.
 • Creșterea și îngrijirea reproducătorilor din centrele de însămânțări artificiale și stațiile de montă naturală.
 • Pregătirea și manipularea furajelor de către muncitorii constituiți în echipe sau formații distincte.

Grupa 4

 • Creșterea și îngrijirea ovinelor pentru lână.
 • Creșterea și îngrijirea animalelor din herghelii și depozite de armăsari.
 • Creșterea și îngrijirea taurinelor (exclusiv vacile de lapte și scroafele lactante), porcinelor și păsărilor din complexe și ferme industriale.
 • Antrenarea și dresajul cabalinelor din herghelii și la hipodrom.
 • Operațiuni de recoltare a materialului biologic în centrele, stațiunile și punctele de însămânțări artificiale.

Grupa 5

 • Îngrijirea și mulsul vacilor de lapte.
 • Acțiuni sanitar-veterinare.
 • însămânțarea animalelor.
 • Creșterea și îngrijirea animalelor din fermele de elită și selecție.
 • Sexarea puilor de o zi.
 • Îngrijirea scroafelor lactante și a nou-născuților până la înțărcare.
 • Lucrări de deservire a spațiilor de incubație.

Grupa 6

 • La aceasta grupă se încadrează muncitorii specialiști.

III. Diferențierea lucrărilor executate în câmp de mecanicii agricoli și zootehniști mecanizatori pe categorii de complexitate

Categoria 1

 • Transportul produselor agricole, îngrășămintelor și amendamentelor, materialelor de construcții, produselor petroliere, apei pentru preparat soluții de stropit vii și pomi, legume etc., pieselor și materialelor, utilajelor pe producție, precum și orice alte transporturi ce se efectuează cu tractoarele.
 • Nivelat terenurile de pășuni și fânețe pentru distrugerea mușuroaielor pe terenuri plane și în pantă.
 • Încărcat și transportat fructe printre rândurile de pomi și vie în timpul recoltării.

Categoria 2

 • Arat, desțelenit și lucrări de pregătire a solului înaintea semănatului, în cultura mare și legumicultură, ce se pot executa cu pluguri, grape, discuri, cultivatoare, freze, combinatoare, tăvălugi, sape rotative, lucrări de întreținere a culturilor efectuate cu grape cu colți și sape rotative.
 • Săpat șanțuri și rigole mici cu plugurile de deschis canale acționate de tractoare până la 65 C.P. inclusiv.
 • Scarificat și afânat solul cu tractoare până la 100 C.P. inclusiv.
 • Săpat și transportat pământ în orezării, cu cupe screper.
 • Curățirea pășunilor de mărăcini, arborete și mușuroaie cu utilaje speciale, greblat paie și fân.
 • Distribuirea din mers la iesle a nutrețurilor, cu remorca.
 • Lucrări de treierat staționar al cerealelor păioase, bătut porumb, tocat staționar, măcinat cereale, sfărâmat îngrășăminte chimice și amendamente, tasat siloz.
 • Evacuarea dejecțiilor din grajduri.
 • Prepararea mecanizată a furajelor concentrate sub formă lichidă în bucătăria furajeră.
 • Exploatarea și întreținerea tehnică zilnică a instalațiilor mecanice de furajare, adăpare, și evacuarea dejecțiilor pentru îngrijirea scroafelor gestante, tineretului porcin, porcilor grași, tineretului taurin, păsărilor și taurinelor la îngrășat.
 • Executarea altoitului cu mijloace mecanice.
 • Lucrări de arat, desțelenit pe pante de peste 6°, arat cu plugul reversibil.
 • Lucrări de arat și întreținere a terenurilor în pomicultură, viticultură, sere, solarii și silvicultură, ce se execută cu pluguri, grape, cultivatoare, discuri, freze, lucrări cu subsolierul în vie.
 • Săpat rigole și canale cu freze cu rotor sau cu plugul de deschis canale acționat cu tractoare de peste 65 C.P., deschis și acoperit rigole, săpat gropi, amenajat terase pentru instalații, pentru plantații, modelat solul în legumicultură.
 • Selectat și tratat chimic semințe, administrat îngrășăminte chimice, organice și amendamente, încorporat în sol îngrășăminte chimice.
 • Cosit, adunat, recoltat furaje cu combinele tractate, treierat staționar (exclusiv cereale păioase).
 • Dizlocat rădăcinoase, vreji de fasole, viță de vie și material săditor viti-pomicol; îngropat și dezgropat vie.
 • Încărcat cu greifer sau alte mijloace mecanice, încărcat din mers paralel cu mașina de recoltat, tocat din mers, coarde de viță de vie.
 • Lucrări de săpat, nivelat, scos cioate și defrișat terenul cu utilaje speciale, lucrări executate cu tractoare pe șenile de minimum 90 C.P., lucrări executate în orezării (exclusiv aratul și recoltatul).
 • Exploatarea și întreținerea tehnică zilnică a instalațiilor mecanice de furajare, adăpare și evacuarea dejecțiilor pentru îngrijirea scroafelor lactante.
 • Tăiat, legat și căpițat coceni cu mijloace mecanice, căpițat fânuri cu mijloace mecanice.
 • Tocat mecanic din mers concomitent cu balotatul furajelor grosiere; adunat mecanic baloți.
 • Încărcat cu motostivuitor.
 • Executat drenuri absorbante, cârtiță pe pantă.
 • Lucrări de prășit cu freze și cultivatoare în cultura mare și legumicultură.
 • Lucrări de sortat produse agricole, de recoltat produse agricole cu mașini de complexitate medie: FZB, E-649, KKP-1,8, TLZV-4, E-301, LKV-4 T, ERT-5, Z-609, JSK-2,1, MRS-3, MSC-1, MSC-2, MRM-2,2, decoletat sfeclă, recoltat în legumicultură.
 • Exploatarea și întreținerea tehnică zilnică a instalațiilor mecanice de adăpare, muls și evacuarea dejecțiilor din adăposturile de vaci cu lapte, sistemul industrial, animale legate.
 • Acționarea și exploatarea agregatelor și pompelor de irigat, mutarea aripilor de ploaie.

Categoria 3

 • Lucrări de semănat, sădit și plantat cu sau fără administrarea concomitentă a îngrășămintelor și erbicidelor.
 • Lucrări de recoltat cu combine: C-12, CP-12, C 14 U, C-140, C 3 P, C 6 P, KKS-6, E-281, CFU-4,2, E-514, KS-6, 14 HV-2, E-684.
 • Arat în orezării.
 • Desfundat în vii și livezi.
 • Balotat paie și fân.
 • Lucrări executate cu tractoare de cel puțin 130 C.P.
 • Lucrări de combatere a bolilor, dăunătorilor și buruienilor.
 • Exploatarea și întreținerea tehnică zilnică a instalațiilor de muls centralizat al vacilor la grupurile de muls.
 • Exploatarea și întreținerea zilnică a agregatelor de tuns oi adulte și tineret.

Notă:

Asimilarea lucrărilor noi cu lucrările cuprinse în prezenta anexă se face de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.


Hotărâre privind înființarea unor unități agricole de stat și unele măsuri de îmbunătățire a organizării activității unităților

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 1 martie 1990 se înființează, în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare - Departamentul agriculturii de stat, întreprinderile agricole de stat prevăzute în anexa nr. 1, având ca obiect de activitate producerea, industrializarea și valorificarea produselor agrozootehnice.

Întreprinderile au denumirea, sediul și subordonarea prevăzute în aceeași anexă.

Întreprinderile se înființează prin divizarea unor întreprinderi agricole de stat mari, existente.

Art. 2. - Cu aceeași dată, în județele Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Neamț și Vâlcea se înființează trusturi de întreprinderi agricole de stat.

Art. 3. - Pe data de 1 martie 1990 se înființează, în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare - Direcția generală economică pentru mecanizarea agriculturii, stațiunile pentru mecanizarea agriculturii prevăzute în anexa nr. 2, având ca obiect de activitate executarea mecanizată a lucrărilor agricole, prestări de servicii pentru producătorii agricoli particulari, pentru unități agricole cooperatiste, alte unități, precum și întreținerea și repararea utilajelor agricole.

Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii au denumirea, sediul și subordonarea prevăzute în aceeași anexă.

Art. 4. - Pe data de 1 martie 1990 se înființează Stațiunea de cercetare și producție pentru creșterea porcinelor Hinova, județul Mehedinți, investiție nouă, în subordinea Institutului de cercetare și producție pentru creșterea porcinelor Periș, Sectorul agricol Ilfov.

Stațiunea are ca obiect de activitate efectuarea de cercetări pentru ameliorarea raselor de porcine, stabilirea tehnologiilor de exploatare pentru sporirea producției de carne la rasele de porcine în zona de sud-vest a țării, producerea și livrarea materialului biologic de prăsilă și aplicarea rezultatelor cercetării în unitățile de producție.

Art. 5. - Unitățile înființate potrivit art. 1-4 funcționează ca unități economice cu personalitate juridică.

Întreprinderile agricole de stat, trusturile de întreprinderi agricole de stat și stațiunile pentru mecanizarea agriculturii nou constituite, precum și activitatea de producție din cadrul Stațiunii de cercetare și producție pentru creșterea porcinelor Hinova, se organizează în conformitate cu normele de structură aprobate pentru agricultura de stat, iar pentru activitatea de cercetare din cadrul stațiunii, potrivit normelor de structură aprobate pentru unitățile de cercetare și proiectare din agricultură.

Art. 6. - Pe data de 1 martie 1990 se desființează stațiunile pentru mecanizarea agriculturii prevăzute în anexa nr. 3, patrimoniul și activitatea acestora fiind preluate de unitățile învecinate.

Art. 7. - Întreprinderile și stațiunile pentru mecanizarea agriculturii care se divizează vor preda unităților înființate potrivit art. 1 și 3, pe baza bilanțului întocmit la 28 februarie 1990 și a protocoalelor încheiate în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri, activul și pasivul aferent, împreună cu indicatorii de plan economici și financiari și contractele economice încheiate pe anul 1990.

Art. 8. - Stațiunile didactice experimentale din cadrul Departamentului agriculturii de stat vor utiliza normele de structură și de personal aprobate pentru întreprinderile agricole de stat.

Cadrele didactice și studenții vor participa la lucrările agricole în condițiile stabilite de institutele de învățământ superior și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare - Departamentul agriculturii de stat.

Art. 9. - Unitățile agricole de stat, trusturile de întreprinderi agricole de stat și trusturile pentru mecanizarea agriculturii se dotează cu câte două autoturisme de teren pentru transport persoane în interesul serviciului, iar Departamentul agriculturii de stat se dotează cu câte un autoturism de teren pentru fiecare demnitar.

Art. 10. - Gradul de organizare al unor unități agricole de stat din subordinea Departamentului agriculturii de stat este cel prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 11. - Se aprobă schimbarea denumirii și sediului unor unități agricole de stat potrivit anexei nr. 5.

Art. 12 - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 martie 1990 | Nr. 262.


Anexa Nr. 1

Lista întreprinderilor agricole ale stat care se înființează

Nr. crt. Denumirea întreprinderii agricole de stat Sediul Trustul întreprinderilor agricole de stat căruia i se subordonează
localitatea
1. Galda de Jos comuna Galda de Jos Alba
2. Vulpești comuna Buzoești Argeș
3. Vultureni comuna Vultureni Bacău
4. Avram Iancu comuna Avram Iancu Bihor
5. Săcueni comuna Săcueni Bihor
6. Sătuc comuna Galbenu Brăila
7. Valea Râmicului comuna Valea Râmnicului Buzău
5. Vrani comuna Vrani Caraș-Severin
9. Saraiu comuna Saraiu Constanta
10. Independența comuna Independența Constanța
11. Adamclisi comuna Adamclisi Constanța
12. Crucea comuna Crucea Constanța
13. Bistreț comuna Bistreț Dolj
14. Rast comuna Rast Dolj
15. Plopșor comuna Sălcuța Dolj
16. Portărești comuna Giurgița Dolj
17. Mahâru comuna Slobozia Giurgiu
18. Bumbești-Pițic comuna Bumbești-Pițic Gorj
19. Lăzarea comuna Lăzarea Harghita
20. Odorheiu Secuiesc municipiul Odorheiu Secuiesc Harghita
21. Călan orașul Călan Hunedoara
22. Dobra comuna Bălăcița Mehedinți
23. Potelu comuna Ianca Olt
24. Romula comuna Dobrosloveni Olt
25. Albești comuna Albești-Paleologu Prahova
26. Mavrodin comuna Mavrodin Teleorman
27. Traian comuna Traian Teleorman
28. Pietroșani comuna Pietroșani Teleorman
29. Ghilad comuna Ciacova Timiș
30. Bethausen comuna Bethausen Timiș
31. Tormac comuna Tormac Timiș
32. Nalbant comuna Nalbant Tulcea
33. Piatra comuna Ostrov Tulcea
34. Todirești comuna Todirești Vaslui
35. Puiești comuna Puiești Vaslui
36. Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Bucecea comuna Bucecea Trustul pentru producerea și industrializarea cărnii
37. Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Cosmești comuna Cosmești Trustul de întreprinderi agricole de stat Galați
38. Întreprinderea agricolă de stat Matca comuna Matca Trustul I.A.S.-Galați


Anexa Nr. 2

Lista stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii care se înființează

Nr. crt. Denumirea stațiunii pentru mecanizarea agriculturii Sediul Trustul stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii căruia i se subordonează
localitatea
1. Ghioroc comuna Ghioroc Arad
2. Căpâlna comuna Căpâlna Bihor
3. Diosig comuna Diosig Bihor
4. Sânmartin comuna Sânmartin Bihor
5. Mărașu comuna Mărașu Brăila
6. Frumușani comuna Frumușani Călărași
7. Plevna satul Plevna, comuna Lupșanu Călărași
8. Gura Ocniței comuna Gura Ocniței Dâmbovița
9. Horezu-Poenari satul Horezu-Poenari, comuna Valea Stanciului Dolj
10. Atid comuna Atid Harghita
11. Coroieni comuna Coroieni Maramureș
12. Brebeni comuna Brebeni Olt
13. Bucinișu comuna Bucinișu Olt
14. Dobrun comuna Dobrun Olt
15. Olari satul Olari, Comuna Pârșcoveni Olt
16. Potcoava comuna Potcoava Olt
17. Stoenești comuna Stoenești Olt
18. Teslui comuna Teslui Olt
19. Vlaici satul Vlaici, comuna Colonești Olt
20. Agrij comuna Treznea-Agrij Sălaj
21. Bosanci comuna Bosanci Suceava
22. Iacobești satul Iacobești, comuna Grănicești Suceava
23. Zvoriștea comuna Zvoriștea Suceava
24. Ciolănești comuna Ciolănești Teleorman
25. Lunca comuna Lunca Teleorman
26 Balinț comuna Balinț Timiș
27. Boldur comuna Boldur Timiș
28. Pișchia comuna Pișchia Timiș
29. Remetea Mare comuna Remetea Mare Timiș
30. Săcălaz comuna Săcălaz Timiș
31. Tormac comuna Tormac Timiș
32. Galicea comuna Galicea Vâlcea
33. Măciuca comuna Măciuca Vâlcea
34. Vulturu satul Boțârlău, comuna Vulturu Vrancea


Anexa Nr. 3

Lista stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii care se desființează

Nr. crt. Denumirea stațiunii pentru mecanizarea agriculturii Sediul Trustul stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii căruia i se subordonează
localitatea
1. Câmpeni orașul Câmpeni Alba
2. Sălciua comuna Sălciua Alba
3. Zlatna orașul Zlatna Alba
4. Perișoru comuna Perișoru Călărași
5. Bordușani comuna Bordușani Ialomița


Anexa Nr. 4

Lista cu încadrarea în grade de organizare a unor unități agricole de stat

Nr. crt. Denumirea unității Gradul de organizare
Trustul I.A.S.-Alba
1. Întreprinderea agricolă de stat Lunca Mureș II
Trustul I.A.S.-Argeș
2. Trustul de întreprinderi agricole de stat Argeș I
3. Întreprinderea agricolă de stat Costești I
Trustul I.A.S.-Botoșani
4. Întreprinderea agricolă de stat Albești II
5. Întreprinderea agricolă de stat Cătămărăști I
6. Întreprinderea agricolă de stat Dângeni I
7. Întreprinderea agricolă de stat Dorohoi I
8. Întreprinderea agricolă de stat Săveni I
Trustul I.A.S.-Brașov
9. Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Codlea I
10. Întreprinderea agricolă de stat Rupea I
11. Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Șercaia I
12. Întreprinderea agricolă de stat Homorod II
Trustul I.A.S.-Brăila
13. Întreprinderea agricolă de stat Dudești I
14. Întreprinderea agricolă de stat Măxineni I
15. Întreprinderea agricolă de stat Mircea Vodă I
16. Întreprinderea agricolă de stat Râmnicelu I
Trustul I.A.S.-Buzău
17. Întreprinderea agricolă de stat Săhăteni I
18. Întreprinderea agricolă de stat Stâlpu I
Trustul I.A.S.-Caraș-Severin
19. Întreprinderea agricolă de stat Berzovia I
20. Întreprinderea agricolă de stat Grădinari II
21. Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Berzovia I
22. Întreprinderea agricolă de stat Măureni II
Trustul I.A.S.-Călărași
23. Întreprinderea agricolă de stat Fundeni II
24. Întreprinderea agricolă de stat Roseți special
Trustul I.A.S.-Cluj
25. Întreprinderea agricolă de stat Mihai Viteazu I
26. Întreprinderea agricolă de stat Poiana I
Trustul I.A.S.-Constanța
27. Întreprinderea agricolă de stat Albești I
28. Întreprinderea agricolă de stat Cogealac I
29. Întreprinderea agricolă de stat Mangalia I
30. Întreprinderea agricolă de stat Săcele I
31. Întreprinderea agricolă de stat Târgușor I
32. Întreprinderea agricolă de stat Nicolae Bălcescu I
33. Întreprinderea agricolă de stat Tortomanu I
Trustul I.A.S.-Covasna
34. Întreprinderea agricolă de stat Ozun II
Trustul I.A.S.-Dâmbovița
35. Întreprinderea agricolă de stat Pucioasa II
36. Întreprinderea agricolă de stat Târgoviște I
Trustul I.A.S.-Galați
37. Întreprinderea agricolă de stat Berești II
38. Întreprinderea agricolă de stat Șendreni I
39. Întreprinderea agricolă de stat Smârdan I
Trustul I.A.S.-Giurgiu
40. Întreprinderea agricolă de stat Clejani I
41. Întreprinderea agricolă de stat Mihăilești I
Trustul I.A.S.-Harghita
42. Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Cristuru Secuiesc II
Trustul I.A.S.-Hunedoara
43. Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Orăștie I
Trustul I.A.S.-Ialomița
44. Întreprinderea agricolă de stat Andrășești I
45. Întreprinderea agricolă de stat Balaciu I
Trustul I.A.S.-Iași
46. Întreprinderea agricolă de stat Copou I
47. Întreprinderea agricolă de stat Miroslava I
48. Întreprinderea agricolă de stat Târgu Frumos I
Trustul I.A.S.-Mehedinți
49. Întreprinderea agricolă de stat Burila Mare II
50. Întreprinderea agricolă de stat Corcova I
51. Întreprinderea agricolă de stat Dealu Viilor I
52. Întreprinderea agricolă de stat Gârla Mare I
Trustul I.A.S.-Mureș
53. Întreprinderea agricolă de stat Seuca I
54. Întreprinderea agricolă de stat Sâncrai I
55. Întreprinderea agricolă de stat Zau de Câmpie I
Trustul I.A.S.-Neamț
56. Întreprinderea agricolă de stat Roman I
Trustul I.A.S.-Olt
57. Întreprinderea agricolă de stat Brebeni I
58. Întreprinderea agricolă de stat Curtișoara I
59. Întreprinderea agricolă de stat Deveselu I
Trustul I.A.S.-Prahova
60. Întreprinderea agricolă de stat Băicoi I
61. Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Stăncești I
Trustul I.A.S.-Suceava
62. Întreprinderea agricolă de stat Fălticeni I
63. Întreprinderea agricolă de stat Suceava I
Trustul I.A.S.-Satu Mare
64. Trustul de întreprinderi agricole de stat Satu Mare I
65. Întreprinderea agricolă de stat Carei I
66. Întreprinderea agricolă de stat Dorolț I
67. Întreprinderea agricolă de stat Odoreu I
68. Întreprinderea agricolă de stat Vetiș I
Trustul I.A.S.-Teleorman
69. Întreprinderea agricolă de stat Blejești I
70. Întreprinderea agricolă de stat Schela II
Trustul I.A.S.-Timiș
71. Întreprinderea agricolă de stat Carani I
72. Întreprinderea agricolă de stat Cenei I
73. Întreprinderea agricolă de stat Deta I
74. Întreprinderea agricolă de stat Dudeștii Vechi I
75. Întreprinderea agricolă de stat Honorici II
76. Întreprinderea agricolă de stat Ionel II
77. Întreprinderea agricolă de stat Iosifălău I
78. Întreprinderea agricolă de stat Jamu Mare II
79. Întreprinderea agricolă de stat Jimbolia I
80. Întreprinderea agricolă de stat Liebling I
81. Întreprinderea agricolă de stat Livezile I
82. Întreprinderea agricolă de stat Lugoj I
83. Întreprinderea agricolă de stat Mașloc II
84. Întreprinderea agricolă de stat Peciu Nou I
85. Întreprinderea agricolă de stat Periam I
86. Întreprinderea agricolă de stat Sânandrei I
87. Întreprinderea agricolă de stat Timișoara I
88. Întreprinderea agricolă de stat Tomnatic I
89. Stațiunea didactică experimentală Timișoara II
Trustul I.A.S.-Tulcea
90. Întreprinderea agricolă de stat Casimcea I
91. Întreprinderea agricolă de stat Măcin special
92. Întreprinderea agricolă de stat Niculițel I
Trustul I.A.S.-Vaslui
93. Trustul de întreprinderi agricole de stat Vaslui I
94. Întreprinderea agricolă de stat Fălciu I
95. Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Muntenii de Jos I
96. Întreprinderea agricolă de stat Vaslui I
Trustul I.A.S.-Vâlcea
97. Întreprinderea agricolă de stat Drăgășani I
98. Întreprinderea agricolă de stat Râmnicu Vâlcea I
99. Întreprinderea agricolă de stat Horezu II
Trustul I.A.S.-Vrancea
100. Întreprinderea agricolă de stat Măicănești I
Trustul I.A.S.-municipiul București
101. Trustul de întreprinderi agricole de stat-municipiul București I
102. Întreprinderea agricolă de stat Bragadiru I
Centrala pentru producția avicolă
103. Centrala pentru producția avicolă special
104. Întreprinderea avicolă de stat Brăila I
105. Întreprinderea avicolă de stat Bocșa I
106. Întreprinderea avicolă de stat Sfântu Gheorghe I
107. Întreprinderea avicolă de stat Găești I
108. Întreprinderea avicolă de stat Iași I
109. Întreprinderea avicola de stat Sibiu I
110. Întreprinderea avicolă de stat Baia Mare I
111. Întreprinderea avicolă de stat Suceava I
Trustul pentru producerea și industrializarea cărnii
112. Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Tomești special
113. Combinatul agroindustrial Copăceni special


Anexa Nr. 5

Lista unităților agricole de stat care își schimbă denumirea și sediul

Nr. crt. Denumirea actuală a unității Sediul actual Denumirea nouă a unității Sediul nou Județul
localitatea localitatea
A. Stațiuni pentru mecanizarea agriculturii
1. Codlea orașul Codlea Ghimbav comuna Ghimbav Brașov
2. Măgura comuna Măgura Berca comuna Berca Buzău
3. Crușovăț comuna Cornea Domașnea comuna Domașnea Caraș-Severin
4. Chiselet comuna Chiselet Mânăstirea comuna Mânăstirea Călărași
5. Malnaș comuna Malnaș Bodoc comuna Bodoc Covasna
6. Șimnicu comuna Șimnicu de Sus Podari comuna Podari Dolj
7. Ghelari comuna Ghelari Teliuc comuna Teliucul Inferior Hunedoara
8. Burila Mare comuna Burila Mare Devesel comuna Devesel Mehedinți
9. Dobreni comuna Dobreni Piatra-Neamț municipiul Piatra-Neamț Neamț
10. Cornu Luncii comuna Cornu Luncii Fălticeni orașul Fălticeni Suceava
11. Tutova comuna Tutova Bârlad municipiul Bârlad Vaslui
Întreprinderi agricole de stat
1. Runcu comuna Pantelimon Vulturu comuna Vulturu Constanta
2. Scornicești comuna Curtișoara Curtișoara comuna Curtișoara Olt
3. „9 Mai” municipiul Tulcea Dealul Tulcea municipiul Tulcea Tulcea
4. 23 August comuna 23 August Văcăreni comuna Luncavița Tulcea
5. 30 Decembrie comuna 30 Decembrie Combinatul agroindustrial Copăceni comuna 30 Decembrie Sectorul agricol Ilfov


Hotărâre privind pregătirea recensământului populației și locuințelor

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Guvernul României apreciază necesară efectuarea unui recensământ al populației și locuințelor în luna ianuarie 1992. Recensământul urmează să furnizeze informații detaliate asupra numărului populației, a structurilor demografice și socio-economice ale populației, a resurselor de muncă ale țării, precum și asupra stării fondului locativ și condițiilor de locuit ale populației.

Art. 2. - Având în vedere amploarea și complexitatea operației statistice și necesitatea asigurării efectuării acesteia în cele mai bune condiții și pe criterii strict științifice bine elaborate, Comisia Națională pentru Statistică este împuternicită a începe lucrările de natură metodologică și organizatorică pentru pregătirea recensământului populației și locuințelor.

Art. 3. - În termen de șase luni, Comisia Națională pentru Statistică va prezenta guvernului, spre aprobare, proiectul de document referitor la data recensământului și perioada de înregistrare, devizul estimativ de buget al recensământului, constituirea comisiei centrale de recensământ și a comisiilor teritoriale, a secretariatelor tehnice ale acestora, obligațiile organelor de stat și ministerelor.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 15 martie 1990 | Nr. 273.