Monitorul Oficial 5/1989

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul I, Nr. issue::0005 - Miercuri, 27 decembrie year::1989

Comunicate

Comunicat

Având în vedere faptul că și după condamnarea și executarea dictatorilor Nicolae și Elena Ceaușescu continuă acțiunile teroriste ale unor elemente izolate având ca urmări pierderi de vieți omenești și distrugeri materiale,

Consiliul Frontului Salvării Naționale hotărăște:

  1. În Capitală și în toate județele țării se instituie tribunale extraordinare care vor judeca toate cazurile de acte teroriste.
  2. Judecarea va urma o procedură de urgență, iar executarea sentințelor se va face imediat.
  3. Elementele teroriste care până joi, 28 decembrie 1989, orele 17, nu vor preda armele și muniția aflată asupra lor, vor fi judecate și condamnate de aceste tribunale extraordinare conform procedurii de urgență.

Decrete

Decret privind numirea primului-ministru al guvernului

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Petre Roman se numește în funcția de prim-ministru al guvernului.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 26 decembrie 1989 | Nr. 1.

Decret privind rechemarea unui general în cadrele active ale armatei

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - General-colonel în rezervă Nicolae Militaru se recheamă în cadrele active ale armatei.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 26 decembrie 1989 | Nr. 2.

Decret privind numirea ministrului apărării naționale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Generalul-colonel Nicolae Militaru se numește în funcția de ministru al apărării naționale.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 26 decembrie 1989 | Nr. 3.

Decret privind trecerea în componența Ministerului Apărării Naționale a Departamentului securității statului și a altor organe din subordinea Ministerului de Interne

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret trec în componența Ministerului Apărării Naționale Departamentul securității statului, Comandamentul trupelor de securitate, împreună cu organele și unitățile din subordinea acestora. Sunt incluse în acestea structura, bugetul, personalul, armamentul, muniția, tehnica din dotare, fondurile fixe, precum și activul și pasivul din țară și din străinătate.

Pentru direcțiile, unitățile asimilate și serviciile comune, efectivele, tehnica, fondurile fixe, precum și bugetul, se defalcă proporțional cu atribuțiile pe care le îndeplinesc.

Art. 2. - La Ministerul de Interne rămân Inspectoratul general al miliției, Comandamentul pompierilor, Direcția generală a arhivelor statului și Direcția penitenciarelor, cu toate unitățile din subordinea acestora.

Pentru Direcția de pașapoarte, evidența străinilor și controlul trecerii frontierei de stat se va emite decret separat.

Art. 3. - Drepturile bănești și materiale ce se cuvin personalului militar și civil prevăzut la art. 1 vor fi asigurate de către Ministerul Apărării Naționale.

Art. 4. - Trupele de grăniceri se reintegrează în cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naționale va lua măsuri pentru stabilirea unei organizări unitare a tuturor unităților din componența sa potrivit atribuțiilor și sarcinilor ce-i revin acestui minister.

Art. 6. - Comitetul de Stat al Planificării și Gospodăririi Fondurilor Fixe și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici pe anul 1990 ai Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 26 decembrie 1989 | Nr. 4.