Monitorul Oficial 5/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0005 - Marți, 9 ianuarie year::1990

Decrete

Decret privind numirea ministrului sănătății

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Dan Enăchescu se numește în funcția de ministru al sănătății.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 8 ianuarie 1990 | Nr. 28.

Decret privind înființarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se înființează Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare prin preluarea întregului activ și pasiv al Inspecției de stat pentru controlul activității nucleare și al asigurării calității nucleare.

Art. 2. - Olariu Ștefan Alexandru se numește în funcția de președinte al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, cu grad de ministru secretar de stat.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 8 ianuarie 1990 | Nr. 29.

Decret privind înființarea „ROMPRES” - Agenție de presă

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează, în subordinea Consiliului Frontului Salvării Naționale, „ROMPRES” - Agenție de presă - prin reorganizarea Agenției Române de Presă „AGERPRES”, care se desființează.

Art. 2. - Neagu Udroiu se numește în funcția de director general al „ROMPRES” - Agenție de presă.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 8 ianuarie 1990 | Nr. 30.

Decret privind înființarea Comisiei Naționale pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. l. - Pe data prezentului decret se înființează Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Art. 2. - Șerban Popescu-Criveanu se numește în funcția de președinte al Comisiei Naționale pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului, cu grad de ministru secretar de stat.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 8 ianuarie 1990 | Nr. 31.

Decret privind structura și efectivele Ministerului de Interne

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Ministerul de Interne are în conducerea sa un ministru, un prim-adjunct al ministrului și șef al Inspectoratului general al poliției, un adjunct al ministrului și șef al Statului Major și un adjunct al ministrului și șef al Comandamentului serviciilor și înzestrării.

Art. 2. - Ministerul de Interne are în structura sa organizatorică Inspectoratul general al poliției, direcții generale, comandamente de armă, direcții și unități asimilate acestora, servicii, inspectorate de po1iție județene și al municipiului București, potrivit anexei nr. 1 *).

Art. 3. - Personalul Ministerului de Interne se compune din militari și personal civil.

Numărul posturilor de ofițeri, maiștri militari și subofițeri, militari în termen și personal civil, la pace și mobilizare, al Ministerului de Interne este cel prevăzut în anexa nr. 2 *).

Art. 4. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul decret.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 8 ianuarie 1990 | Nr. 32.

  • ) Anexa se comunică instituțiilor interesate.

Decret privind trecerea în rezervă a unor generali din Ministerul de Interne

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret următorii generali din Ministerul de Interne se trec în rezervă, în vederea pensionării:

  • generalul-locotenent Geartu Marin Istifie
  • generalul-maior Moise Dumitru Vasile.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 8 ianuarie 1990 | Nr. 33.

Decret privind eliberarea din funcție a unui adjunct de ministru

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Generalul-locotenent Dănescu Stan Gheorghe se eliberează din funcția de adjunct al ministrului de interne.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 8 ianuarie 1990 | Nr. 34.

Decret privind rechemarea unui general în cadrele active

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret se recheamă în cadrele active ale Inspectoratului general al poliției generalul-maior Pop Gheorghe Octavian.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 8 ianuarie 1990 | Nr. 35.

Decret privind acordarea gradului de general-maior unui colonel din Ministerul de Interne

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Se acordă gradul de general-maior colonelului Diamandescu Ion Corneliu.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 8 ianuarie 1990 | Nr. 36.

Decret privind numirea în funcție a unor generali din Ministerul de Interne

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Generalul-colonel Moldoveanu Ioan Jean se numește în funcția de prim-adjunct al ministrului de interne și șef al Inspectoratului general al poliției.

Art. 2. - Generalul-locotenent Martiș Toader Luigi se numește în funcția de adjunct al ministrului de interne și șef al Statului Major.

Art. 3. - Generalul-maior Diamandescu Ion Corneliu se numește în funcția de adjunct al ministrului de interne și șef al Comandamentului serviciilor și înzestrării.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 8 ianuarie 1990 | Nr. 37.

Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind unele eliberări și numiri în funcție

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se eliberează din funcția de vicepreședinte al Departamentului pentru Prețuri din cadrul Ministerului Finanțelor Cecilia-Maria Drăghici, în vederea pensionării.

Art. 2. - Se numește adjunct al ministrului la Departamentul pentru Prețuri din cadrul Ministerului Finanțelor Virgil Pârvu.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 8 ianuarie 1990 | Nr. 25.

Hotărâre privind numirea vicepreședintelui Comisiei Naționale pentru Urbanistică și Amenajarea Teritoriului

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Ioanid Virgil se numește în funcția de vicepreședinte al Comisiei Naționale pentru Urbanistică și Amenajarea Teritoriului.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 8 ianuarie 1990 | Nr. 28.

Hotărâre privind înființarea unor institute de cercetări

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează, în subordinea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii prin reorganizarea Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru tehnică de calcul și informatică București, care se desființează, următoarele institute:

  1. Institutul de cercetări pentru informatică;
  2. Institutul de cercetări pentru calculatoare electronice;
  3. Institutul de cercetări pentru echipamente de calcul și periferice.

Art. 2. - Centrele teritoriale de calcul electronic trec din subordinea fostelor consilii populare județene în subordinea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii.

Art. 3. - În cadrul Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii se înființează Direcția generală de informatică.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 8 ianuarie 1990 | Nr. 27.