Monitorul Oficial 6/1989

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul I, Nr. issue::0006 - Vineri, 29 decembrie year::1989

Decrete-lege

Decret-lege privind stabilirea tarifului la energia electrică livrată populației

Consiliul Frontului salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 1990 se desființează cotele de energie electrică pentru consumul populației.

Energia electrică livrată populației pentru iluminat și utilizări casnice se tarifează cu prețul unic de 0,65 lei/kWh.

Art. 2. - Prevederile Decretului nr. 310/1988 privind majorarea consumurilor normate lunare și reducerea tarifelor la energia electrică livrată populației și art. 20 pct. 2 din Decretul nr. 240/1982 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă și reducerea, în continuare, a consumului de energie electrică, energie termică, gaze naturale și alți combustibili se abrogă.

Art. 3. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai Ministerului Energiei Electrice.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 3.

Decrete

Decret privind numirea viceprim-miniștrilor guvernului

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Se numesc în funcția de viceprim-ministru al guvernului:

 • Mihail Drăgănescu;
 • Gelu-Voican Voiculescu.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 5.

Decret privind înființarea Ministerului Economiei Naționale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret se înființează Ministerul Economiei Naționale prin reorganizarea Comitetului de Stat al Planificării și Aprovizionării Tehnico-Materiale, care se desființează. În cadrul Ministerului Economiei Naționale funcționează Direcția generală a rezervelor de stat.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 6.

Decret privind eliberarea din funcție a prim-adjunctului ministrului apărării naționale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Generalul-locotenent Atanasie-Victor Stănculescu se eliberează din funcția de prim-adjunct al ministrului apărării naționale.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 7.

Decret privind numirea ministrului economiei naționale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Atanasie-Victor Stănculescu se numește în funcția de ministru al economiei naționale.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 8.

Decret privind unele numiri în funcție

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se numește în funcția de ministru al afacerilor externe Sergiu Celac.

Art. 2. - Se numește în funcția de ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe Corneliu Bogdan.

Art. 3. - Se numește în funcția de adjunct al ministrului afacerilor externe Constantin Oancea.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 9.

Decret privind înființarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare prin reorganizarea Ministerului Agriculturii și Ministerului Industriei Alimentare, care se desființează.

Art. 2. - Ștefan Nicolae se numește în funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 10.

Decret privind înființarea Ministerului Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător prin reorganizarea Consiliului Național al Apelor, Ministerului Silviculturii și Consiliului Național pentru Protecția Mediului Înconjurător, care se desființează.

Art. 2. - Simion Hâncu se numește în funcția de ministru al apelor, pădurilor și mediului înconjurător.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 11.

Decret privind înființarea Ministerului Culturii

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează Ministerul Culturii prin reorganizarea Consiliului Culturii și Educației Socialiste, care se desființează.

Art. 2. - Andrei Pleșu se numește în funcția de ministru al culturii.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 12.

Decret privind unele numiri în funcție

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Gheorghe Caranfil se numește în funcția de ministru al industriei chimice și petrochimice.

Art. 2. - Adrian Georgescu se numește în funcția de ministru al energiei electrice.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 13.

Decret privind numirea președintelui Radioteleviziunii Române

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Aurel Dragoș Munteanu se numește în funcția de președinte al Radioteleviziunii Române.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 14.

Decret privind înaintarea în gradul de general de armată a unui general-colonel

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Generalul-colonel Militaru Nicolae Nicolae se înaintează în gradul de general de armată.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 15.

Decret privind înaintarea în gradul de general de armată post-mortem a unui general-colonel

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Generalul-colonel Milea Gheorghe Vasile se înaintează în gradul de general de armată post-mortem.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 16.

Decret privind rechemarea unor generali în cadrele active

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret se recheamă în cadrele active următorii generali și contraamirali:

 • generalul-colonel Ionel Ștefan Vasile;
 • generalul-locotenent Cheler Romano Paul;
 • generalul-locotenent Moldoveanu Ioan Jean;
 • generalul-maior Bălteanu Gheorghe Marin;
 • generalul-maior Bordei Bucur Ion;
 • generalul-maior Ciubăncan Traian Liviu;
 • contraamiralul Hîrjeu Gheorghe Nicolae;
 • generalul-maior Opruță Traian Horia;
 • generalul-maior Pletos Nicolae Dumitru;
 • generalul-maior Popescu Constantin Gheorghe.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 17.

Decret privind înaintarea în gradul următor a unor generali și acordarea gradului de general-maior unui colonel din Ministerul Apărării Naționale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se înaintează în gradul de general-colonel generalul-locotenent Stănculescu Victor Atanasie.

Art. 2. - Se înaintează în gradul de general-locotenent generalul-maior Voinea Constantin Gheorghe.

Art. 3. - Se acordă gradul de general-maior colonelului Rotaru Florea Ilie.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 18.

Decret privind eliberarea din funcție a unui adjunct de ministru

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Generalul-colonel în rezervă Ionel Ștefan Vasile se eliberează din funcția de adjunct al ministrului aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 19.

Decret privind numirea și eliberarea din funcție a unor generali

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Generalul-colonel Ionel Ștefan Vasile se numește în funcția de prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major.

Art. 2. - Generalul-maior Gușă Gheorghe Ștefan se eliberează din funcția de prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 20.

Decret privind înaintarea în gradul următor a unor generali și acordarea gradului de general-maior unor colonei din Ministerul Apărării Naționale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se înaintează în gradul de general-colonel generalul-locotenent Logofătu Dumitru Gheorghe.

Art. 2. - Se înaintează în gradul de general-locotenent următorii:

 • generalul-maior Andreescu Sterie Dumitru;
 • generalul-maior Bălteanu Gheorghe Marin;
 • generalul-maior Pănescu Atanasie Dumitru;
 • generalul-maior Pletos Nicolae Dumitru;
 • generalul-maior Popa Ion George;
 • generalul-maior Roșu Ilie Dumitru.

Art. 3. - Se acordă gradul de general-maior următorilor:

 • colonelului Agapie Dimitrie Mircea;
 • colonelului Cîndea Vasile Vasile;
 • colonelului Cojocaru Stelian Constantin;
 • colonelului Drăghin Grigore Dumitru;
 • colonelului Ghircoiaș Dumitru Paul-Remus;
 • colonelului Grigorescu Gheorghe Constantin;
 • colonelului Lungu Vasile Mihai;
 • colonelului Nicolae Ion Petre;
 • colonelului Popa Ion Gică;
 • colonelului Popescu Ion Nicolaie;
 • colonelului Popescu Haralambie Gheorghe;
 • colonelului Rizea Ion Neculai;
 • colonelului Rotariu Vasile Constantin;
 • colonelului Săndulescu Andone Ion;
 • colonelului Spătaru Gheorghe-Eugen Alexandru;
 • colonelului Spiroiu Constantin Niculae;
 • colonelului Stoleru Ion Mihalache;
 • colonelului Teacă Petre Petre;
 • colonelului Vlăsceanu Vasile Radu.

Art. 4. - Se acordă gradul de contraamiral căpitanului de rangul I Plăviciosu Alexandru Ion-Alexandru.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 21.

Decret privind unele numiri în funcție la Ministerul de Interne

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Generalul-locotenent Mihai Chițac se numește în funcția de ministru de interne.

Art. 2. - Generalul-locotenent Moldoveanu Ioan Jean se numește în funcția de adjunct al ministrului de interne și șef al Inspectoratului general al poliției.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 22.

Decret privind înaintarea în gradul următor a unor generali și acordarea gradului de general-maior unor colonei din Ministerul de Interne

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se înaintează în gradul de general-locotenent următorii:

 • generalul-maior Dănescu Stan Gheorghe;
 • generalul-maior Martiș Toader Luigi.

Art. 2. - Se acordă gradul de general-maior următorilor:

 • colonelului Apostol Anghelache Vasile;
 • colonelului Boștină Dumitru Gheorghe;
 • colonelului Marițescu Petre Ion-Mihai.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 23.

Decret privind înaintarea în gradul următor a unor generali și acordarea gradului de general-maior unui colonel din Ministerul de Interne

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se înaintează în gradul de general-colonel următorii:

 • generalul-locotenent Chițac Gheorghe Mihai;
 • generalul-locotenent Moldoveanu Ioan Jean.

Art. 2. - Se acordă gradul de general-maior colonelului Bîtlan Nicolae Dumitru.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 28 decembrie 1989 | Nr. 24.