Monitorul Oficial 63/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0063 - Miercuri, 9 mai year::1990

Decrete

Decret privind trecerea direct în retragere a unor generali din Ministerul Apărării Naționale

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Se trec direct în retragere, prin aplicarea art. 46 lit. a) din Statutul corpului ofițerilor, următorii:

 • viceamiralul Dinu Marin Ștefan;
 • contraamiralul Anghel Dumitru Petru;
 • generalul-maior Antonescu Gheorghe Ștefan;
 • generalul-maior Cruceru Nicolae Nicolae;
 • generalul-maior Grigorescu Gheorghe Constantin;
 • contraamiralul Ștefan Constantin Ilie.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 7 mai 1990 | Nr. 205.


Decret pentru recunoașterea episcopului Ioan Robu în funcția de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Episcopul Ioan Robu se recunoaște în funcția de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 7 mai 1990 | Nr. 206.


Decret pentru recunoașterea preotului György Jakubinyi în funcția de episcop auxiliar la Episcopia Romano-Catolică Alba Iulia

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Preotul György Jakubinyi se recunoaște în funcția de episcop auxiliar la Episcopia Romano-Catolică Alba Iulia.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 7 mai 1990 | Nr. 207.


Decret pentru recunoașterea episcopului auxiliar Balint Ludovic în funcția de episcop al Episcopiei Romano-Catolice Alba Iulia

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Episcopul auxiliar Balint Ludovic se recunoaște în funcția de episcop al Episcopiei Romano-Catolice Alba Iulia.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 7 mai 1990 | Nr. 208.


Decret pentru recunoașterea preotului Petru Gherghel în funcția de episcop al Episcopiei Romano-Catolice Iași

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Preotul Petru Gherghel se recunoaște în funcția de episcop al Episcopiei Romano-Catolice Iași.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 7 mai 1990 | Nr. 209.


Decret pentru recunoașterea preotului Sebastian Krauter în funcția de episcop al Episcopiei Romano-Catolice Timișoara

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Preotul Sebastian Krauter se recunoaște în funcția de episcop al Episcopiei Romano-Catolice Timișoara.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 7 mai 1990 | Nr. 210.


Decret pentru recunoașterea preotului Jozsef Tempfli în funcția de episcop al Episcopiei Romano-Catolice Oradea

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Preotul Jozsef Tempfli se recunoaște în funcția de episcop al Episcopiei Romano-Catolice Oradea.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 7 mai 1990 | Nr. 211.


Decret pentru recunoașterea preotului Pal Reizer în funcția de episcop al Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Preotul Pal Reizer se recunoaște în funcția de episcop al Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 7 mai 1990 | Nr. 212.


Decret pentru recunoașterea preotului Gheorghe Guțiu în funcția de episcop al Episcopiei Cluj și Gherla a Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolică)

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Preotul Gheorghe Guțiu se recunoaște în funcția de episcop al Episcopiei Cluj și Gherla a Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolică).

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 7 mai 1990 | Nr. 213.


Decret pentru recunoașterea preotului Lucian Mureșan în funcția de episcop al Episcopiei Maramureș a Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolică)

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Preotul Lucian Mureșan se recunoaște în funcția de episcop al Episcopiei Maramureș a Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolică).

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 7 mai 1990 | Nr. 214.


Decret pentru recunoașterea preotului Vasile Hossu în funcția de episcop al Episcopiei Oradea Mare a Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolică)

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Preotul Vasile Hossu se recunoaște în funcția de episcop al Episcopiei Oradea Mare a Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolică).

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 7 mai 1990 | Nr. 215.


Decret pentru recunoașterea preotului Ioan Ploscaru în funcția de episcop al Episcopiei Lugoj a Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolică)

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Preotul Ioan Ploscaru se recunoaște în funcția de episcop al Episcopiei Lugoj a Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolică).

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 7 mai 1990 | Nr. 216.


Decret pentru recunoașterea preotului Alexandru Todea în funcția de episcop al Episcopiei Făgăraș și Alba Iulia a Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolică)

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Preotul Alexandru Todea se recunoaște în funcția de episcop al Episcopiei Făgăraș și Alba Iulia a Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolică).

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 7 mai 1990 | Nr. 217.


Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent și acordarea gradului de general-maior unor generali și colonei din Ministerul Apărării Naționale

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Se înaintează în gradul de general-locotenent următorii:

 • generalul-maior Gorgonețu Florea Gică;
 • generalul-maior Ioniță Gheorghe Constantin;
 • generalul-maior Opruță Traian Horia.

Art. 2. - Se acordă gradul de general-maior următorilor:

 • colonelului Anton Emil Gheorghe;
 • colonelului Bănacu Constantin Ioan;
 • colonelului Budiaci Adam Ștefan-Mircea;
 • colonelului Caba Alexa Florian;
 • colonelului Ciobanu Gheorghe Emil;
 • colonelului Costache Cezar Tiberiu;
 • colonelului Dumitrescu Ion Victor;
 • colonelului Ilie Neculai Marin;
 • colonelului Marcea Marin Vasile;
 • colonelului Matei Neculai Neculai;
 • colonelului Paul Ștefan Romulus;
 • colonelului Ștefan Ilie Gheorghe;
 • colonelului Teodorescu Gheorghe Marin;
 • colonelului Viișoreanu Gheorghe Acsente-George;
 • colonelului Voian Ștefan Ștefan-Vasile.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 7 mai 1990 | Nr. 218.Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind atribuirea de locuri de muncă absolvenților învățământului superior medical și farmaceutic după efectuarea internatului generalizat

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Atribuirea de locuri de muncă medicilor și farmaciștilor la terminarea internatului generalizat cu durata de un an se face prin concurs de intrare în secundariat, organizat de Ministerul Sănătății.

Numărul de posturi de secundariat se stabilește de Ministerul Sănătății, la propunerea direcțiilor sanitare județene și a municipiului București, precum și a ministerelor cu rețea sanitară proprie.

Alegerea posturilor se va face pe țară, în ordinea mediilor. Medicii și farmaciștii care nu au ocupat posturi de secundar vor alege posturile de medicină generală, pediatrie, stomatologie și farmacie în limita locurilor aprobate pentru fiecare județ, în ordinea mediilor obținute la concursul de secundariat.

Internii care nu au participat la concursul de secundariat pot alege posturi în ordinea mediei de absolvire a facultății, după ce au ales cei prevăzuți la alineatul precedent.

Medicii și farmaciștii care nu se prezintă la alegerea posturilor vor putea opta numai pentru posturile rămase neocupate.

Participarea ulterioară la concursuri în sectorul sanitar este condiționată de o activitate de cel puțin un an potrivit diplomei de absolvire.

Art. 2. - Modul de organizare și desfășurare a concursului de secundariat se stabilește de Ministerul Sănătății.

Art. 3. - Absolvenții facultăților de medicină și farmacie, promoțiile 1987 și 1988, vor efectua cu începere de la 1 mai 1990 un ultim stagiu la alegere, după care se vor putea prezenta la concursul de secundariat din luna octombrie 1990.

Absolvenții promoția 1989 repartizați pentru îndeplinirea stagiului practic la data de 15 decembrie 1989 vor efectua internatul generalizat cu durata de un an începând cu data de 1 mai 1990.

Alegerea posturilor de către absolvenții celor trei promoții se va face potrivit dispozițiilor prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 mai 1990 | Nr. 475.


Hotărâre privind înființarea inspectoratelor pentru protecția mediului înconjurător

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă înființarea inspectoratelor pentru protecția mediului înconjurător la fiecare județ și municipiul București, cu un total de 375 posturi, ca unități cu personalitate juridică, subordonate Departamentului mediului înconjurător din Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător.

Repartizarea posturilor pe inspectorate se va face de către Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător.

Art. 2. - Salariul tarifar al inspectorului șef de la inspectoratul pentru protecția mediului înconjurător este cel prevăzut în anexa nr. VI, cap. IV, lit. c) pct. 1, coloana „celelalte ramuri” (clasa 34 H), iar pentru funcțiile de execuție nivelul salariilor este cel prevăzut în anexa nr. IV, cap. 1, lit. B a), pozițiile 16-23 din Legea nr. 57/1974, republicată, grupa IV de ramuri.

Art. 3. - Se aprobă dotarea inspectoratelor pentru protecția mediului înconjurător cu câte un autoturism ARO în vederea deplasărilor în interesul serviciului.

Art. 4. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor face modificările indicatorilor economico-financiari pe anul 1990 pentru Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător, ca urmare a înființării și organizării la județe și municipiul București a inspectoratelor pentru protecția mediului înconjurător.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 7 mai 1990 | Nr. 483.


Hotărâre privind stabilirea alocațiilor zilnice de hrană și a normativelor de personal în unitățile de asistență socială

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 mai 1990, alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile de asistență socială se stabilesc potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Nomenclatorul funcțiilor specifice, de conducere și de execuție, precum și criteriile de normare în căminele de pensionari și de bătrâni, căminele-spital pentru bolnavi cronici adulți, căminele pentru deficienți minori nerecuperabili, căminele-atelier și cantinele de ajutor social, se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și ocrotirilor sociale, cu acordul Ministerului Sănătății și al Ministerului Finanțelor.

Art. 3. - Pe aceeași dată, personalul medico-sanitar este încadrat și salarizat la unitățile menționate la art. 2.

Personalul existent la unitățile prevăzute la alin. 1 se transferă începând cu data de 1 mai 1990, în interesul serviciului, la aceste unități, de la direcțiile sanitare județene și a municipiului București.

Art. 4. - Personalul încadrat la căminele-spital pentru bolnavi cronici adulți, căminele pentru deficienți minori nerecuperabili, căminele-atelier și creșe, menționat în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, beneficiază de un spor de 20% la salariul tarifar.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru modificarea în mod corespunzător a indicatorilor din planul și bugetul de stat pe anul 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 7 mai 1990 | Nr. 484.


Anexa Nr. 1.

Alocațiile zilnice de hrană pentru unitățile din domeniul asistenței sociale

1. Cămine de bătrâni și cămine de pensionari 23,00 lei/zi
2. Cămine-spital pentru adulți și copii, precum și cămine-spital pentru invalizi 28,00 lei/zi
3. Cămine-atelier pentru deficienți parțial recuperabili și centre de primire a minorilor 30,00 lei/zi
4. Cantine de ajutor social 20,00 lei/zi


Anexa nr. 2.

Personalul încadrat la căminele-spital pentru bolnavi cronici adulți, căminele pentru deficienți minori nerecuperabili, căminele-atelier și creșe, care beneficiază de un spor de 20% la salariul tarifar

 • director (medic)
 • medic
 • personal mediu sanitar
 • infirmiere
 • spălătorese
 • îngrijitoare


Hotărâre privind înființarea și organizarea Asociației generale a crescătorilor de păsări și animale din România

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Asociația generală a crescătorilor de păsări și animale din România, cu sediul în municipiul București, ca organizație obștească, cu personalitate juridică, funcționând pe principiul autofinanțării, sub îndrumarea tehnică a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Asociația generală a crescătorilor de păsări și animale din România are în subordine asociații teritoriale, cu personalitate juridică, funcționând pe principiul autofinanțării.

Art. 2. - Organizarea activității desfășurate de Asociația generală a crescătorilor de păsări și animale din România, precum și atribuțiile acesteia, sunt prevăzute în statutul aprobat de ministrul agriculturii și industriei alimentare.

Art. 3. - Mijloacele financiare pentru desfășurarea activității Asociației generale a crescătorilor de păsări și animale din România și ale asociațiilor teritoriale din subordine vor fi asigurate din veniturile proprii și prin credite bancare.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va lua măsuri pentru restituirea către Asociația generală a crescătorilor de păsări și animale din România a mijloacelor fixe care au fost trecute în proprietatea statului.

În situația în care anumite mijloace fixe nu mai pot fi restituite, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va achita contravaloarea acestora la valoarea lor de inventar stabilită la data preluării.

Art. 5. - Ministerul Finanțelor va restitui, le cererea Asociației generale a crescătorilor de păsări și animale din România, sumele încasate fără temei legal și virate la bugetul de stat.

Art. 6. - Prevederile din hotărârile Consiliului de Miniștri nr. 343/1974 și nr. 329/1976 se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 7 mai 1990 | Nr. 485.


Hotărâre privind înființarea Centrului de medicină socială „Christiana”

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Centrul de medicină socială „Christiana”, cu sediul în municipiul București, unitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății.

Art. 2. - Centrul de medicină socială „Christiana” are următorul obiect de activitate:

a) acordă asistență medicală, socială, spirituală, spitalicească și ambulatorie, pentru bolnavii - cazuri sociale -, cetățenilor români, în mod gratuit, și cetățenilor străini, cu plată;

b) desfășoară activitate integrată de asistență medicală, învățământ și cercetare științifică prin colaborări și cooperări cu instituții, asociații și firme din țară și străinătate;

c) asigură specializarea și perfecționarea pentru personalul român și străin;

d) valorifică rezultatele cercetării științifice prin lucrări și tratate de specialitate, brevete de invenții și inovații.

Art. 3. - Centrul de medicină socială „Christiana” va funcționa ca unitate de categoria I, finanțată de la bugetul de stat și din donații de la Asociația „Christiana” și de la alte persoane juridice sau fizice din țară și din străinătate.

Centrul de medicină socială „Christiana” va deschide, pentru valuta primită, cont la Banca Română de Comerț Exterior, având dreptul de a o utiliza integral.

Centrul va putea vinde sau schimba în natură unele donații, potrivit valorii respective.

Art. 4. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările rezultate din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul pe anul 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 8 mai 1990 | Nr. 488.