Monitorul Oficial 7/1989

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul I, Nr. issue::0007 - Sâmbătă, 30 decembrie year::1989

Decrete-lege

Decret-lege privind abrogarea și modificarea unor decrete și altor acte normative

Consiliul Frontului salvării Naționale decretează:

Art. I. - În vederea încetării imediate a aplicării unor reglementări emise în timpul fostului regim dictatorial, sunt și rămân abrogate următoarele acte normative:

  1. Decretul nr. 184 din 1 octombrie 1974 cu privire la prima valutară care se aplică la cumpărarea și vânzarea valutelor pentru operațiuni necomerciale - art. 2.
  2. Decretul nr. 225 din 6 decembrie 1974 privind asigurarea suprafețelor locative necesare străinilor care se află temporar în România.
  3. Decretul nr. 81 din 15 aprilie 1977 privind modul în care cetățenii români pot să presteze servicii în favoarea persoanelor juridice străine, reprezentanțelor acestora și persoanelor fizice străine, care desfășoară activitate pe teritoriul R. S. România.
  4. Decretul nr. 277 din 25 iulie 1979 privind unele măsuri pentru raționalizarea consumului de carburanți și gospodărirea economicoasă a parcului de autovehicule - art. 11, 19 și 20.
  5. Decretul nr. 408 din 26 decembrie 1985 privind unele măsuri referitoare la apărarea secretului de stat și la modul de stabilire a relațiilor cu străinii.
  6. Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 18/1972 privind modul de stabilire a relațiilor organizațiilor socialiste și salariaților acestora cu misiunile diplomatice acreditate în R. S. România, oficiile diplomatice, organizațiile sau reprezentanțele statelor străine sau cu cetățenii străini.

Art. II. - La art. 36 din Decretul nr. 233/1974 privind unele drepturi și obligații ale cetățenilor români care realizează venituri în valută, astfel cum a fost modificat și completat prin Decretul nr. 159/1984, se introduce un alineat nou, având următorul cuprins:

„Sumele în valută primite în favoarea cetățenilor români cu precizarea FOND AJUTOR ROMÂNIA pot fi utilizate integral în valută de către beneficiar.”

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 29 decembrie 1989 | Nr. 4.

Decret-lege pentru urmărirea, judecarea și pedepsirea unor infracțiuni

Având în vedere că în timpul desfășurării acțiunilor forțelor patriotice și democratice ale țării pentru răsturnarea clanului dictatorial ceaușist, precum și după aceasta, anumite elemente s-au dedat la acte de devastare, distrugere și incendiere a unor unități economice și instituții social-culturale, de însușire a unor bunuri cu valoare deosebită pentru patrimoniul cultural al țării, la acte de furt, tâlhărie și violență asupra cetățenilor și bunurilor acestora,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se majorează cu jumătate din maximul lor pedepsele prevăzute de Codul penal pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

a) furtul - art. 208;

b) furtul calificat - art. 209;

c) furtul împotriva avutului obștesc - art. 224;

d) tâlhăria - art. 211;

e) tâlhăria în paguba avutului obștesc - art. 225;

f) distrugerea - art. 217;

g) distrugerea calificată - art. 218;

h) distrugerea în paguba avutului obștesc - art. 231.

Prin aplicarea majorării de pedeapsă prevăzută în alin. 1 nu se poate depăși maximul general al pedepsei închisorii.

Art. 2. - Urmărirea și judecarea infracțiunilor prevăzute la art. 1 se fac de urgență, potrivit procedurii speciale privind infracțiunile flagrante.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 29 decembrie 1989 | Nr. 5.

Decrete

Decret privind înființarea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează Ministerul Industriei Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii prin reorganizarea Ministerului Industriei Electrotehnice, care se desființează.

Art. 2. - Anton Vătășescu se numește în funcția de ministru al industriei electrotehnicii, al electronicii și informaticii.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 29 decembrie 1989 | Nr. 25.

Decret privind unele numiri în funcție

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Ioan Cheșa se numește în funcția de ministru al industriei metalurgice.

Art. 2. - Victor Murea se numește în funcția de ministru al petrolului.

Art. 3. - Constantin Popescu se numește în funcția de ministru al industriei ușoare.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 29 decembrie 1989 | Nr. 26.