Monitorul Oficial 70/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0070 - Marți, 15 mai year::1990

Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind înființarea și reorganizarea unor unități din subordinea și în cadrul Ministerului Transporturilor

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează în subordinea Ministerului Transporturilor unitățile prevăzute în anexa nr. 1, ale căror denumire, sediu și obiect de activitate sunt cuprinse în aceeași anexă.

Întreprinderea de exploatare a flotei maritime „NAVROM” Constanța și Întreprinderea de navigație fluvială „NAVROM” Galați se desființează.

Art. 2. - Unitățile înființate potrivit art. 1 au personalitate juridică și funcționează pe principiul autonomiei economice, cu excepția Direcției regionale de drumuri și poduri Constanța și Grupului de intervenții și salvare navală Constanța, care sunt finanțate de la bugetul statului.

Art. 3. - Centralele - antreprize generale -, întreprinderile și alte unități din subordinea Ministerului Transporturilor își schimbă denumirea potrivit anexei nr. 2.

Art. 4. - Centrul de calcul electronic din subordinea directă a ministerului, unitate cu personalitate juridică, se desființează.

Art. 5. - Structurile organizatorice ale regionalelor de căi ferate, centralelor și întreprinderilor se aprobă de către consiliile de administrație ale acestora, cu avizul organului ierarhic superior, cu respectarea criteriilor specifice pentru funcțiile de conducere din anexa nr. 3[1] și a normelor legale de constituire a compartimentelor funcționale și de producție.

Art. 6. - Criteriile specifice pentru funcțiile de conducere din regionalele de că ferate, centrale și unitățile din subordinea Ministerului Transporturilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 7. - Direcția plan dezvoltare și Biroul lucrări speciale din aparatul central al Ministerului Transporturilor se comasează și se reorganizează în Direcția de coordonare a activității și dezvoltare și va avea un număr de 48 posturi.

Art. 8. - Inspectoratul navigației civile din aparatul central al Ministerului Transporturilor are personalitate juridică și va avea un număr de 57 posturi.

Art. 9. - Departamentele din cadrul Ministerului Transporturilor au în structura organizatorică și funcția de director general adjunct.

Art. 10. - Pe data prezentei hotărâri se schimbă denumirea de Comandament al portului Constanța în Consiliul de coordonare a activității portuare maritime Constanța, iar funcția de comandant unic al portului Constanța în funcția de președinte al acestui consiliu, care se numește prin ordin al ministrului, cu menținerea echivalării acestei funcții stabilite prin Decretul nr. 260/1978, respectiv director general de centrală de gradul special și grupa II de ramuri.

Art. 11. - Se reorganizează activitatea de transporturi auto prin desființarea Centralei de transporturi auto și a Inspectoratului auto și înființarea Direcției generale de transporturi auto, cu personalitate juridică și autonomie economică; structura organizatorică a Ministerului Transporturilor aprobată prin Hotărârea guvernului nr. 416/1990 se completează cu structura organizatorică a Direcției generale de transporturi auto prevăzută în anexa nr. 4[2].

Art. 12. - Ministerul Transporturilor va lua măsuri pentru o mai bună organizare a muncii, pentru creșterea eficienței și obținerea unor rezultate economice superioare, în vederea acoperirii prin eforturi proprii a fondurilor suplimentare necesare aplicării prezentei hotărâri.

Art. 13. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce în planul și bugetul pe anul 1990, la Ministerul Transporturilor, modificările rezultate din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 14. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. - Anexa nr. 1 la Hotărârea guvernului nr. 416/1990 se modifică corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 16. - Orice prevederi contrare prezentei hotărâri nu se aplică.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 9 mai 1990 | Nr. 494.


Anexa Nr. 1

Unitățile ce se înființează în subordinea ministerului transporturilor

Nr. crt. Denumirea unității ce se înființează Localitatea Subordonare Obiectul de activitate Unitatea sau activitatea din care se organizează
1. Compania de navigație „PETROMIN” Constanța Constanța Departamentul transporturilor navale Exploatarea flotei maritime de petroliere și mineraliere, operațiuni de comerț exterior pentru exploatarea, întreținerea și valorificarea navelor și utilizarea forței de muncă, angajare nave

pentru transport în țară și străinătate (brokeraj), turism, consulting, achiziționări și furnizori nave

Întreprinderea de exploatare a flotei maritime Constanța
2. Compania de navigație „NAVROM” Constanța Constanța Departamentul transporturilor navale Exploatarea flotei maritime de cargouri, operațiuni de comerț exterior pentru exploatarea, întreținerea și valorificarea navelor și utilizarea forței de muncă, angajări nave pentru transport în țară și străinătate (brokeraj), turism, consulting, achiziționări și furnizori nave Întreprinderea de exploatare a flotei maritime „NAVROM” Constanța
3. Compania de navigație „ROMLINE” Constanța Constanța Departamentul transporturilor navale Exploatarea flotei maritime de linie și portconteinere, operațiuni de comerț exterior pentru exploatarea, întreținerea și valorificarea navelor și utilizarea forței de muncă, angajări nave pentru transport în țară și străinătate (brokeraj), turism, consulting, achiziționări și furnizori nave Întreprinderea de exploatare a flotei maritime „NAVROM” Constanța
4. Întreprinderea de navigație fluvială „N.F.R.” Galați Galați Departamentul transporturilor navale Efectuarea de transporturi de mărfuri, călători, speciale, extrageri produse balastiere, prestații portuare și expediții internaționale de mărfuri, angajare nave pentru transport în țară și internaționale (brokeraj), turism, consulting, achiziționări și furnizori nave Întreprinderea de navigație fluvială „NAVROM” Galați
5. Întreprinderea de navigație fluvială „N.F.R.” Giurgiu Giurgiu Departamentul transporturilor navale Efectuarea de transporturi de mărfuri, călători, speciale, extrageri produse balastiere, prestații portuare și expediții internaționale de mărfuri, angajare nave pentru transport în țară și străinătate (brokeraj), turism, consulting, achiziționări și furnizori nave Întreprinderea de navigație fluvială „NAVROM” Galați
6. Întreprinderea de navigație fluvială „N.F.R.” Brăila Brăila Departamentul transporturilor navale Efectuarea de transporturi de mărfuri, călători, speciale, extrageri produse balastiere, prestații portuare și expediții internaționale de mărfuri, angajare nave pentru transport în țară și străinătate (brokeraj), turism, consulting, achiziționări și furnizori nave Întreprinderea de navigație fluvială „NAVROM” Galați
7. Întreprinderea de navigație fluvială „N.F.R.” Drobeta-Turnu Severin Drobeta-Turnu Severin Departamentul transporturilor navale Efectuarea de transporturi de mărfuri, călători, speciale, extrageri de produse balastiere, prestații portuare și expediții internaționale de mărfuri, angajare nave pentru transport în țară și străinătate (brokeraj), turism, consulting, achiziționări și furnizori nave Întreprinderea de navigație fluvială „NAVROM” Galați
8. Întreprinderea de exploatare portuară pentru mărfuri în vrac și produse metalurgice Constanța Constanța Departamentul transporturilor navale Asigură încărcarea și descărcarea navelor sau vagoanelor cu minereu, cărbune, materiale refractare, alte materii prime, produse metalurgice, precum și primirea și expedierea acestora conform destinațiilor de livrare prevăzute în contracte dintre furnizori și beneficiari Întreprinderea de exploatare portuară Constanța a Ministerului Industriei Metalurgice
9. Întreprinderea de reparații nave și utilaje portuare Constanța Constanța Departamentul transporturilor navale Executarea de reparații și piese de schimb pentru nave maritime și utilaje portuare Întreprinderea de exploatare portuară a Ministerului Transporturilor
10. Administrația portului liber Constanța-Sud Constanța Departamentul transporturilor navale Manipularea, depozitarea, sortarea, condiționarea, ambalarea, fabricarea, expunerea de nave, operațiuni financiar-bancare, precum și alte operațiuni specifice porturilor și zonelor libere Cu aplicarea prevederilor decretului nr. 294/8.VIII.1978 privind portul liber Sulina
11. Grupul de remorcare maritim Constanța Constanța Departamentul transporturilor navale Efectuează remorcajul și manevra navelor în rade și porturi maritime cu nave proprii Întreprinderea de exploatare portuară Constanța a Ministerului Transporturilor
12. Grupul de pilotaj maritim și fluvial Constanța Constanța Ministerul Transporturilor Efectuează pilotajul navelor în porturile maritime, Dunărea maritimă și fluvială și canale navigabile Întreprinderea de exploatare portuară Constanța a Ministerului Transporturilor
13. Grupul de intervenții și salvare navală Constanța Constanța Ministerul Transporturilor Efectuează operațiuni de căutare, asistență și salvare maritimă și fluvială, stingerea incendiului la navele și instalațiile plutitoare aflate în porturile maritime sau pe mare, dezeșuarea, ranfluarea navelor și epavelor, controlul pentru prevenirea poluării și protecția mediului în porturile maritime, fluviale sau pe mare și în apele teritoriale ale României Întreprinderea de exploatare portuară Constanța a Ministerului Transporturilor
14. Întreprinderea de reparații și dezmembrări nave Midia Constanța Departamentul transporturilor navale Execută reparații și piese de schimb pentru nave maritime de până la 55.000 tdw și utilaje portuare precum și dezmembrări nave maritime Întreprinderea de exploatare a flotei maritime „NAVROM” Constanța
15. Baza de aprovizionare tehnico-materială pentru transporturile navale Constanța Constanța Departamentul transporturilor navale Asigură aprovizionarea tehnico-materială pentru flota maritimă, fluvială, activități de întreținere, reparații nave, utilaje și alte activități, precum și valorificarea materialelor provenite din dezmembrări nave
16. Întreprinderea pentru producție industrială pentru construcții căi ferate Someșeni Comuna Someșeni Centrala de construcții căi ferate Extragerea și prelucrarea pietrei de construcții pentru căi ferate, drumuri și regularizări de ape, producția utilajelor și echipamentelor și pieselor de schimb, precum și a construcțiilor metalice și a prefabricatelor din beton specifice profilului centralei Întreprinderea de producție industrială pentru construcții căi ferate Maramureș
17. Direcția regională de drumuri și poduri Constanța Constanța Direcția drumuri Administrarea, întreținerea, repararea și ridicarea stării tehnice a drumurilor naționale Direcția de drumuri și poduri București prin preluarea Secției de întreținere drumuri și siguranța circulației Constanța
Notă:

Gradarea unităților pentru anul 1990 reorganizate prin prezenta hotărâre se va face de către Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.


Anexa Nr. 2

Unitățile din subordinea Ministerului Transporturilor care își schimbă denumirea

Nr. crt. Denumirea actuală a unității Localitatea Județul Denumirea nouă a unității Localitatea Județul
1. Centrala-antrepriză de construcții căi ferate București - Centrala de construcții căi ferate București -
2. Centrala-antrepriză generală de construcții hidrotehnice Constanța Constanța Centrala de construcții hidrotehnice Constanța Constanța Constanța
3. Întreprinderea-antrepriză canal Dunăre-București comuna 30 Decembrie Sectorul agricol Ilfov Întreprinderea de amenajare a râului Argeș comuna 30 Decembrie Sectorul agricol Ilfov
4. Întreprinderea-antrepriză de construcții hidrotehnice portuare Constanța Constanța Constanța Întreprinderea de construcții hidrotehnice portuare Constanța Constanța Constanța
5. Întreprinderea de întreținere și administrare a clădirilor a Ministerului Transporturilor București - Întreprinderea de întreținere, construcții și reparații a clădirilor a Ministerului Transporturilor București -
6. Direcții de drumuri și poduri Direcții regionale de drumuri și poduri
7. Întreprinderea de exploatare portuară Constanța a Ministerului Transporturilor Constanța Constanța întreprinderea de exploatare portuară mărfuri generale Constanța Constanța Constanța


Hotărâre privind unele măsuri pentru îmbunătățirea organizării unităților din cadrul Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 1 mai 1990 se înființează întreprinderile prevăzute în anexa nr. 1, prin desprinderea unor fabrici, secții, ateliere și activități productive din unitățile în cadrul cărora funcționează, având denumirea, obiectul de activitate și subordonarea menționate în aceeași anexă.

Art. 2. - Pe data de 1 mai 1990 se înființează, prin divizarea Întreprinderii de aprovizionare, desfacere și transport pentru industria chimică și petrochimică București, care își încetează activitatea, următoarele întreprinderi în subordinea Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice:

a) Întreprinderea de aprovizionare și desfacere produse chimice, cu sediul în municipiul București;

b) Întreprinderea de transporturi auto în industria chimică „Transchim”, cu sediul în municipiul București;

c) Întreprinderea de ambalaje și prezentare produse chimice, cu sediul în municipiul București.

Obiectul de activitate al unităților înființate este prevăzut în anexa nr. 2.

Pe aceeași dată se înființează, prin divizarea Întreprinderii „Chimpex” Constanța, care își încetează activitatea, următoarele întreprinderi în subordinea Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice:

a) Întreprinderea „Chimpex” cu sediul în municipiul Constanța;

b) Întreprinderea pentru condiționarea țițeiului și a produselor petroliere, cu sediul în municipiul Constanța.

Obiectul de activitate al unităților înființate este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 3. - Unitățile înființate potrivit art. 1 și 2 se organizează și funcționează ca unități cu personalitate juridică.

Art. 4. - Pe data de 1 mai 1990, Fabrica chimică „Apollo” Galați, Fabrica de anvelope Luduș și Întreprinderea chimică Mărășești se reorganizează și își schimbă denumirea în Întreprinderea chimică „Apollo” Galați, Întreprinderea de anvelope Luduș și Întreprinderea de detergenți și sinteze Mărășești.

Art. 5. - Întreprinderile și combinatele din industria chimică și petrochimică își stabilesc și aprobă, pe criterii specifice:

a) structura de producție: instalații, ateliere, secții, uzine, fabrici și altele similare;

b) gradul de organizare al subunităților care compun structura de producție;

c) structura funcțională (compartimentele de muncă), cu respectarea normelor de constituire a acestora prevăzute de Decretul-lege nr. 65/1990;

d) funcțiile din conducerea unității, cu avizul conducerii ministerului, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice, avizate de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale;

Art. 6. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 30 aprilie 1990, împreună cu indicatorii economico-financiari și cu contractele încheiate, trec de la unitățile desființate sau reorganizate la unitățile înființate potrivit prezentei hotărâri, pe bază de protocol.

Art. 7. - Personalul care trece de la o unitate la alta, în cadrul măsurilor de organizare prevăzute în prezenta hotărâre, se consideră transferat în interesul serviciului.

Persoanele transferate în interesul serviciului sau trecute în aceeași unitate în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, precum și persoanele devenite disponibile ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, vor primi, timp de 3 luni, drepturile bănești avute anterior, care se plătesc, după caz, în condițiile art. 2 sau 3 din Decretul-lege nr. 57/1990.

Art. 8. - Se aprobă dotarea unităților înființate și reorganizate potrivit art. 1-4 cu câte un autoturism pentru transport de persoane în interesul serviciului și cu câte un microbuz de persoane TV 12 D.

Art. 9. - Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se face în cadrul indicatorilor de plan economici și financiari prevăzuți Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice pentru anul 1990.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 mai 1990 | Nr. 514.


Anexa Nr. 1

Lista fabricilor, uzinelor, secțiilor și atelierelor care se reorganizează prin desprinderea din unitățile economice din care fac parte, își schimbă denumirea și funcționează ca unități cu personalitate juridică

Nr. crt. Denumirea fabricii sau uzinei și a unității economice din care aceasta face parte Denumirea nouă ca întreprindere Obiectul de activitate Organul căruia i se subordonează
1. Fabrica Hârșova din cadrul Întreprinderii „Energia” Constanța Întreprinderea de confecții și construcții metalice Hârșova Confecții, construcții metalice și prelucrări metalice Centrala industrială de prelucrare cauciuc București
2. Fabrica de produse metalice și piese de schimb Sighișoara din cadrul Întreprinderii „Prodcomplex” Târgu Mureș Întreprinderea de produse metalice și piese de schimb Sighișoara Prelucrări mecanice, confecții metalice și piese din fontă turnate Centrala industrială de prelucrare cauciuc București
3. Fabrica „Drum nou” Bucov din cadrul Întreprinderii „Progresul” Ploiești Întreprinderea chimică „Drum nou” Bucov Reșapare anvelope, articole tehnice din cauciuc și diferite produse chimice Centrala industrială de prelucrare cauciuc București
4. Fabrica Tășnad din cadrul Întreprinderii de piese de schimb și utilaje pentru industria chimică Satu Mare Întreprinderea de utilaje și piese de schimb pentru industria chimică Tășnad Fabricarea diferitelor tipuri de benzi transportoare, recipienți, vase, rezervoare, agitatoare, separatoare, filtre metalice cu acționare electromecanică și aer comprimat, diferite piese de schimb și armături metalice Centrala de utilaje și piese de schimb pentru industria chimică și petrochimică București
5. Fabrica de utilaje și piese de schimb pentru industria chimică Focșani Întreprinderea de utilaje și piese de schimb pentru industria chimică Focșani Modelări pentru turnătorie, piese turnate din fontă, confecții metalice și prelucrări mecanice, construcții industriale Centrala de utilaje și piese de schimb pentru industria chimică și petrochimică București
6. Atelierul pentru prelucrarea maselor plastice Măcin din subordinea directă a Centralei industriale de prelucrare mase plastice București Întreprinderea de prelucrare mase plastice Măcin Fabricarea de diferite produse din materiale plastice Centrala industrială de prelucrare mase plastice București
7. Activitatea de fabricare a produselor dentare din cadrul Întreprinderii „Napochim” Cluj-Napoca Întreprinderea de produse dentare Cluj-Napoca Fabricarea diferitelor produse dentare și truselor de control chimic al produselor Centrala industrială de prelucrare mase plastice București
8. Atelierul de fabricare a săpunurilor „Steaua” Sibiu din cadrul Întreprinderii de săpun „Stela” București Întreprinderea pentru fabricarea săpunurilor „Steaua” Sibiu Fabricarea săpunurilor și a altor produse chimice Centrala industrială de medicamente și cosmetice București
9. Fabrica de articole tehnice din cauciuc Gura Humorului Întreprinderea de articole tehnice din cauciuc Gura Humorului Fabricarea diferitelor articole tehnice din cauciuc Centrala industrială de prelucrare cauciuc București
10. Secția chimică Crânguri din cadrul Întreprinderii chimice „Victoria” Târgoviște Întreprinderea chimică Crânguri Fabricarea de inhibitori de coroziune, pigmenți anorganici, vopsele antifonice și diverse produse chimice de larg consum Centrala industrială de coloranți, lacuri și detergenți București
Notă:

Gradarea întreprinderilor se va face, pentru anul 1990, cu respectarea Instrucțiunilor-cadru nr. 449/1990 elaborate de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.


Anexa Nr. 2

Obiectul de activitate al unităților economice înființate potrivit art. 2 alin. 1

Nr. crt. Denumirea unității Obiectul de activitate
1. Întreprinderea de aprovizionare și desfacere produse chimice București Aprovizionarea, depozitarea și desfacerea materiilor prime și materialelor din țară și import, specifice industriei chimice și petrochimice
2. Întreprinderea de transporturi auto în industria chimică „Transchim” București Transportul intern și internațional al produselor chimice și petrochimice, inclusiv transporturile agabaritice
3. Întreprinderea de ambalaje și prezentare produse chimice București Producerea de ambalaje diverse și asigurarea activității de prezentare și prestații
Notă:

Gradarea întreprinderilor se va face, pentru anul 1990, cu respectarea Instrucțiunilor-cadru nr. 449/1990 elaborate de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.


Anexa Nr. 3

Obiectul de activitate al întreprinderilor înființate potrivit art. 2 alin. 2

Nr. crt. Denumirea întreprinderii Obiectul de activitate
1. Întreprinderea „Chimpex” Constanța Efectuarea prestărilor de servicii privind primirea, depozitarea, condiționarea produselor chimice, încărcarea și descărcarea navelor și vagoanelor și expedierea produselor și materiilor prime conform contractelor încheiate
2. Întreprinderea pentru condiționarea țițeiului și produselor petroliere Constanța Efectuarea prestărilor de servicii privind primirea, descărcarea, depozitarea, condiționarea și exportul de produse petroliere și petrochimice. Efectuarea prestărilor de servicii privind primirea din import, depozitarea și expedierea țițeiului sau altor materii prime pentru prelucrarea țițeiului și petrochimie.

Efectuarea operațiunilor de bunkerare a navelor străine în porturile românești, în cadrul contractelor și programelor de export produse petroliere, precum și debalastarea navelor petroliere.

Efectuarea prestărilor de servicii pentru bunkerare nave românești, livrări de păcură la C.E.T. Pallas, precum și primirea, depozitarea și expedierea de produse petroliere pentru consumul intern în județele Tulcea și Constanța.

Efectuarea în laboratoarele proprii a analizelor produselor petroliere pentru asigurarea exigenței la export.

Notă:

Gradarea întreprinderilor se va face, pentru anul 1990, cu respectarea Instrucțiunilor-cadru nr. 449/1990 elaborate de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.


Hotărâre privind înființarea Întreprinderii mecanice Breaza

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea mecanică Breaza, cu sediul în orașul Breaza, județul Prahova, în subordinea Centralei industriale de tractoare, autovehicule și mașini agricole Brașov, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, prin preluarea activității Fabricii mecanice de precizie Breaza, din subordinea Întreprinderii mecanice fine Sinaia.

Art. 2. - Întreprinderea mecanică Breaza are ca obiect de activitate fabricarea de pompe și distribuitoare hidraulice pentru instalații de ridicat ale tractoarelor, injectoare, pulverizatoare, piese turnate cu diode ușor fuzibile, piese turnate din neferoase și forjate, producție specială și se organizează pe baza gestiunii economico-financiare proprii, cu personalitate juridică, pe baza normelor unitare de structură în vigoare.

Art. 3. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la data de 30 aprilie 1990, împreună cu indicatorii economici și financiari și cu contractele încheiate aferente activităților preluate ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri, trec la Întreprinderea mecanică Breaza.

Art. 4. - Salariații care trec la unitatea nou înființată se consideră transferați în interesul serviciului.

Salariații transferați în interesul serviciului sau trecuți în aceeași unitate în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, beneficiază de drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 5. - Întreprinderea mecanică Breaza se dotează cu un autoturism de transport persoane în interes de serviciu.

Art. 6. - Lista unităților din subordinea Centrale industriale de tractoare, autovehicule și mașini agricole Brașov se completează corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 mai 1990 | Nr. 515.


Hotărâre privind înființarea Întreprinderii de asistență tehnică și service pentru mașini-unelte București

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea de asistență tehnică și service pentru mașini-unelte București, cu sediul în municipiul București, în subordinea Centralei industriale de mașini-unelte București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, prin reorganizarea Fabricii de asistență tehnică și service pentru mașini-unelte București, care își încetează activitatea.

Art. 2. - Întreprinderea de asistență tehnică și service pentru mașini-unelte București are obiectul de activitate prevăzut în anexă, care face parte din prezenta hotărâre, și se organizează pe baza gestiunii economico-financiare proprii, cu personalitate juridică, potrivit normelor unitare de structură în vigoare.

Art. 3. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la data de 30 aprilie 1990, împreună cu indicatorii de plan economici și financiari și cu contractele economice încheiate, aferente activităților preluate ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri, trec la întreprinderea înființată potrivit art. 1.

Salariații care trec la unitatea nou înființată se consideră transferați în interesul serviciului.

Art. 4. - Salariații transferați în interesul serviciului sau trecuți în aceeași unitate în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, beneficiază de drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 5. - Lista unităților din subordinea Centralei industriale de mașini-unelte București se modifică și se completează corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 mai 1990 | Nr. 516.


Anexă

Obiectul de activitate al Întreprinderii de asistență tehnică și service pentru mașini-unelte București

 • Montarea și punerea în funcțiune la beneficiarii din țară și din străinătate (export) a mașinilor-unelte standardizate și executate la temă, fără și cu comenzi numerice și automatizate, a liniilor, celulelor și sistemelor complexe de mașini-unelte, roboților din componența acestor sisteme sau, după caz, acordarea de asistență tehnică pentru efectuarea unor astfel de lucrări;
 • efectuarea în termenele de garanție și post-garanție a lucrărilor de service, revizii tehnice, întreținere și reparare a mașinilor-unelte livrate în țară și exportate;
 • recondiționarea, modernizarea mașinilor-unelte uzate, a subansamblelor, agregatelor și pieselor din componența acestora, pentru reintroducerea lor în circuitul economic, asimilarea și fabricarea pieselor de schimb mecanice, în special a celor din import;
 • elaborarea de programe de lucru pentru mașinile-unelte cu comenzi numerice și automatizate; perfecționarea SDV-urilor specifice;
 • instruirea personalului unităților beneficiare pentru exploatarea, întreținerea și repararea mașinilor-unelte, în colaborare cu întreprinderile producătoare;
 • acordarea de asistență tehnică, în țară și în străinătate, pentru produsele din profil;
 • executarea controlului punerii în producție, executării în termen, de bună calitate, și a recepției mașinilor-unelte destinate exportului, în întreprinderile producătoare, în numele și pe baza contractelor încheiate cu întreprinderile de comerț exterior;
 • organizarea, în colaborare cu întreprinderile de comerț exterior, a expozițiilor și centrelor permanente sau temporare de informare, documentare și prezentare a mașinilor-unelte, precum și a depozitelor de piese de schimb în țară și în străinătate;
 • execuția sau, după caz, contractarea la întreprinderile producătoare de profil a execuției pieselor de schimb pentru mașinile exportate sau destinate exportului și livrarea acestora centralizat, potrivit opțiunilor întreprinderilor de comerț exterior;
 • urmărirea comportării mașinilor-unelte în exploatare, prelucrarea datelor și transmiterea lor la întreprinderile producătoare în vederea stabilirii celor mai bune soluții constructive, tehnologice de fabricare pentru îmbunătățirea și proiectarea mașinilor-unelte noi, cu performanțe superioare.


Hotărâre privind înființarea Întreprinderii mecanice Târgoviște

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea mecanică Târgoviște, cu sediul în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, în subordinea Centralei industriale de utilaj petrolier Ploiești, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, prin reorganizarea Fabricii mecanice din structura Întreprinderii de utilaj petrolier Târgoviște.

Art. 2. - Întreprinderea mecanică Târgoviște are ca obiect de activitate fabricarea de produse ale industriei mecanice fine, robineți, tuburi gaze, reductoare presiune pentru gaze, utilaje pentru extracția țițeiului, armături industriale, piese de schimb și piese turnate. Întreprinderea va fi organizată potrivit normelor unitare de structură în vigoare și va funcționa cu autonomie economică, având personalitate juridică.

Art. 3. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la data de 30 aprilie 1990, împreună cu indicatorii economici și financiari și cu contractele încheiate aferente activităților preluate ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri, trec la Întreprinderea mecanică Târgoviște.

Art. 4. - Salariații care trec la unitatea nou înființată se consideră transferați în interesul serviciului.

Salariații transferați în interesul serviciului sau trecuți în aceeași unitate în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, beneficiază de drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 5. - Lista unităților din subordinea Centralei industriale de utilaj petrolier Ploiești se completează corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 mai 1990 | Nr. 517.


Hotărâre privind repartizarea în muncă a absolvenților învățământului superior, promoția 1990

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În conformitate cu legislația în vigoare se asigură locuri de muncă absolvenților învățământului superior, corespunzător pregătirii acestora.

Art. 2. - Locurile de muncă destinate ocupării de către absolvenți se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, care au în subordine unități economico-sociale.

Art. 3. - Pentru coordonarea activităților de stabilire a locurilor de muncă și repartizare a acestora pe specializări și pe facultăți se instituie o comisie centrală, coordonată de Ministerul Învățământului și Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, din care fac parte reprezentanți ai Ministerului Economiei Naționale, Oficiului pentru Administrația Locală și ai celorlalte ministere și organe centrale, ai organizațiilor studențești și facultăților.

Comisia își va stabili subcomisii de lucru pe specializări, formate din reprezentanții facultăților și conduse de reprezentanți ai ministerului sau organului central coordonator de ramură.

Modul de organizare și funcționare a comisiei și subcomisiilor se va stabili printr-un regulament adoptat de comisia centrală.

Art. 4. - Repartizarea nominală a absolvenților pe locurile de muncă se face pe specializări și în cadrul acestora pe facultăți.

Lucrările de repartizare nominală a absolvenților vor fi conduse de comisii alcătuite din cadre didactice și studenți desemnați de consiliul facultății. Președintele comisiei este decanul facultății sau un împuternicit al acestuia.

Comisiile de repartizare nominală se pot asocia pentru repartizarea în comun a absolvenților cu aceeași specializare din două sau mai multe facultăți.

Art. 5. - Beneficiază de locuri de muncă puse la dispoziție de comisiile de repartizare nominală absolvenții învățământului superior care nu au locul de muncă asigurat prin contractul de muncă sau de școlarizare. Absolvenții care au încheiat contracte de școlarizare cu unități economico-sociale vor fi repartizați la aceste unități pentru a fi încadrați pe posturi corespunzătoare studiilor.

Absolvenții învățământului superior seral și fără frecvență, în principiu, vor fi încadrați, potrivit legii, pe posturi corespunzătoare studiilor absolvite, în unitățile în care lucrează.

De asemenea, ei pot beneficia de repartizare pe alte locuri de muncă oferite de comisiile de repartizare, în limita locurilor de muncă rămase disponibile după repartizarea absolvenților de la învățământul de zi.

Art. 6. - Absolvenții care nu au promovat examenul de diplomă pot fi repartizați, la cerere, de către oficiul forței de muncă din județul de domiciliu, pe posturi pentru care îndeplinesc condițiile legale de încadrare.

Art. 7. - Absolvenții învățământului superior care au efectuat studiile în alte țări vor fi încadrați pe locuri de muncă în specialitatea absolvită, pe baza contractului de școlarizare, sau în oricare unitate, prin concurs.

Art. 8. - Atribuirea locurilor de muncă se face pe baza rezultatelor obținute în facultate sau, după caz, prin concurs în condițiile prevăzute de lege.

Locurile de muncă destinate repartizării nominale a absolvenților se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire. Comisiile pot lua în considerare, cu consultarea absolvenților, și alte criterii, cum ar fi: copii, căsătoria, direcția de aprofundare.

Eventualele contestații privind repartizarea locurilor de muncă se rezolvă în timpul desfășurării acțiunii de repartizare de către comisiile de repartizare nominală.

Posturile din învățământul superior, cele de personal de cercetare din unitățile de cercetare științifică și cele din unitățile de cultură se ocupă pe bază de concurs, care se organizează în unitățile titulare ale posturilor, înainte sau după repartizarea pe criteriul mediilor în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 9. - După repartizarea postului în ordinea mediilor, comisia eliberează absolventului o dispoziție de repartizare, pe un formular tipizat, după modelul anexat la prezenta hotărâre.

Art. 10. - Dispoziția de repartizare este obligatorie pentru unitatea nominalizată. Absolventul se va prezenta la locul de muncă înscris în dispoziția de repartizare în termen de 45 de zile de la repartizare, cu excepția absolvenților repartizați în învățământul preuniversitar, care se vor prezenta la locul de muncă repartizat la 1 septembrie. Locurile de muncă repartizate care nu se ocupă în termenul stabilit, cu excepția cazurilor pentru care există motive obiective dovedite de absolvenți, vor fi declarate vacante, dispoziția de repartizare pierzându-și valabilitatea. Aceste posturi pot fi ocupate ulterior prin concurs, organizat în unitățile respective.

Art. 11. - În baza dispoziției de repartizare, unitățile încheie cu absolvenții contract de muncă potrivit legii.

Salarizarea se stabilește în condițiile legii pentru primul și următorii ani de muncă, ținând seama de eventuala activitate salariată depusă anterior absolvirii învățământului superior.

Unitățile în care au fost repartizați absolvenți sunt obligate să le asigure acestora condiții de muncă și de viață corespunzătoare. În perioada necesară dobândirii cunoștințelor pentru atestarea pe post, corespunzător reglementărilor specifice unor domenii de activitate, absolvenților nu li se poate desface contractul de muncă pentru motive profesionale.

Schimbarea locului de muncă în altă unitate se poate face în condițiile prevăzute de legislația muncii.

Absolvenții facultăților de medicină și farmacie vor efectua un an de internat generalizat în unitățile în care au fost repartizați, clinici universitare și secții ale spitalelor județene și municipale, după care vor ocupa locuri de muncă în rețeaua sanitară, prin concurs.

Art. 12. - Absolvenții care nu participă la repartizare sau nu acceptă posturile oferite de comisie vor putea fi încadrați în unități economico-sociale, prin concurs, în condițiile legii.

Art. 13. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru repartizarea în muncă a absolvenților din promoția anului 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 mai 1990 | Nr. 518.

/*scan dispoziție repartizare*/


Hotărâre privind înființarea și organizarea Întreprinderii de comerț exterior „Farmexim” în subordinea Ministerului Sănătății

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea de comerț exterior „Farmexim”, persoană juridică, cu sediul în municipiul București, în subordinea Ministerului Sănătății.

Art. 2. - Întreprinderea de comerț exterior „Farmexim” are ca obiect de activitate realizarea de operațiuni de comerț exterior, care sunt specifice unităților din domeniul ocrotirii sănătății populației, astfel:

a) exportul de produse biologice și medicamentoase, aparatură, instrumentar medical și alte materiale similare realizate de unitățile de stat și particulare din domeniul ocrotirii sănătății;

b) importul de medicamente, materii prime farmaceutice, produse medicamentoase dietetice, reactivi specifici, produse biologice, igienico-sanitare, stomatologice, precum și alte produse necesare asistenței medicale; importul de aparatură medicală, instrumentar și echipament medical și de laborator, piese de schimb, aparatură și tehnologii farmaceutice;

c) alte operațiuni de comerț exterior: realizarea de produse pentru export cu materiale furnizate de partenerii externi, acțiuni de cooperare și schimburi în producția și comercializarea produselor specifice ocrotirii sănătății, prestări de servicii de tratament și alte servicii în domeniul său de activitate;

d) exportul și importul de licențe, studii, proiecte, consulting, tehnologii, service, asistență tehnică, școlarizare și alte lucrări și servicii proprii ocrotirii sănătății;

e) constituirea de societăți mixte de producție și/sau de comercializare sau altă formă de asociere, în țară sau străinătate, în domeniul ocrotirii sănătății, precum și acțiuni cu firme străine pe terțe piețe, în domeniul fabricării și comercializării unor produse realizate de unitățile de stat și particulare din domeniul ocrotirii sănătății;

f) efectuarea de operațiuni comerciale pentru realizarea de aport valutar cu produse și servicii din domeniul său de activitate;

g) alte operațiuni de vânzare-cumpărare, prestări de servicii și intermedieri efectuate cu persoane juridice sau fizice străine, din domeniul de activitate al ocrotirii sănătății.

Art. 3. - Întreprinderea de comerț exterior „Farmexim” funcționează pe criterii de eficiență economică și își acoperă cheltuielile în lei și în valută din veniturile proprii.

Art. 4. - Operațiunile de comerț exterior ce se efectuează de Întreprinderea de comerț exterior „Farmexim” se autoriză, se încheie și se derulează conform legislației în vigoare.

Art. 5. - Produsele și serviciile prevăzute la art. 2, necontractate până la data de 30 iunie 1990, se vor contracta și derula, începând cu data de 1 iulie 1990, de către Întreprinderea de comerț exterior „Farmexim”.

Art. 6. - Întreprinderea de comerț exterior „Farmexim” se încadrează în gradul I de organizare.

Art. 7. - Ministerul Sănătății va stabili numărul de personal, structura organizatorică, statul de funcțiuni și regulamentul de organizare și funcționare ale Întreprinderii de comerț exterior „Farmexim”, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 8. - Se autoriză Ministerul Sănătății să folosească 50% din încasările în valută obținute din exportul produselor realizate în laboratoarele proprii, precum și alte operațiuni derulate prin Întreprinderea de comerț exterior „Farmexim” pe relația devize convertibile și cliring țări socialiste pentru plăți valutare proprii legate de importuri, cotizații, deplasări externe și altele, stabilite prin bugetul anual de venituri și cheltuieli în valută.

Diferența de 50% urmează să fie decontată în lei de către Banca Română de Comerț Exterior, la cursul în vigoare la data încasării valutei.

Art. 9. - Disponibilitățile valutare pe relația devize convertibile și cliring țări socialiste vor fi păstrate în cont deschis la Banca Română de Comerț Exterior și se vor reporta de la un an la altul.

Art. 10. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari ai planului și bugetului de stat pe anul 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 12 mai 1990 | Nr. 519.

Referințe

 1. Anexa se comunică unităților interesate.
 2. Anexa se comunică unităților interesate.