Monitorul Oficial 76/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0076 - Miercuri, 23 mai year::1990

Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind înființarea Institutului pentru securitate minieră Petroșani

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Institutul pentru securitate minieră Petroșani, cu sediul în municipiul Petroșani, județul Hunedoara, în subordinea Ministerului Minelor.

Institutul pentru securitate minieră Petroșani se înființează prin reorganizarea Centrului de cercetări, inginerie tehnologică și proiectări pentru securitate minieră Petroșani, care se desființează.

Art. 2. - Institutul pentru securitate minieră Petroșani se desemnează ca institut cu caracter național privind avizarea, verificarea și certificarea echipamentelor electrice destinate lucrului în atmosfere potențial explozive.

Art. 3. - Obiectul de activitate al Institutului pentru securitate minieră Petroșani este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Personalul care trece de la Centrul de cercetări, inginerie tehnologice și proiectări pentru securitate minieră Petroșani la Institutul pentru securitate minieră Petroșani, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 5. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 30 aprilie 1990, împreună cu indicatorii de plan economici și financiari, contractele economice încheiate și baza materială de la Centrul de cercetări, inginerie tehnologică și proiectări pentru securitate minieră Petroșani, trec, pe bază de protocol, la Institutul pentru securitate minieră Petroșani.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 14 mai 1990 | Nr. 540.


Anexă

Obiectul de activitate al Institutului pentru securitate minieră Petroșani

 • Cercetări privind securitatea, protecția muncii și combaterea poluării mediului înconjurător din activitatea minieră.
 • Cercetări în domeniul explozivilor minieri, verificarea și avizarea materialelor explozive și a altor materiale specifice industriei extractive.
 • Cercetări privind aerajul minier, ventilația industrială, degazarea stratelor de cărbuni.
 • Cercetări pentru realizarea de prototipuri și microproducție de aparate și dispozitive în domeniul securității miniere; întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea de prototipuri și microproducție, de aparate și dispozitive în domeniul securității miniere.
 • Cercetări, încercări și certificări privind protecția pentru atmosferă explozivă a echipamentelor electrice, utilajelor și materialelor fabricate în țară sau importate.
 • Avizarea proiectelor anuale de aeraj al minelor grizutoase de categoria a IV-a și a V-a și al minelor de petrol, a proiectelor-cadru pentru metodele de abataj utilizate în exploatarea cărbunelui, a documentațiilor tehnice și introducere a noilor tehnologii de extracție și de introducere în subteran a unor noi tipuri de utilaje și instalații, precum și a modificărilor aduse acestor documentații.
 • Instruirea și autorizarea personalului în domeniile: salvare minieră, protecție antigrizutoasă și antiexplozivă a echipamentelor electrice și măsurării parametrilor de securitate a muncii.
 • Autoriză unitățile constructoare de mașini profilate pentru realizarea utilajelor și aparatelor electrice destinate lucrului în mediu grizutos, instruiește și autorizează personalul unităților constructoare care răspunde de controlul calității utilajelor și aparatelor electrice destinate lucrului în mediu grizutos pe fluxul de fabricație și de livrare.
 • Verifică modul cum sunt asigurate condițiile de producție impuse pentru asigurarea caracteristicilor specifice ale utilajelor și aparatelor electrice destinate lucrului în mediu grizutos.
 • Efectuează testarea psihologică a personalului stabilit de reglementările în vigoare din industria extractivă.
 • Efectuează instruirea de specialitate și atestează personalul tehnico-ingineresc în domeniul protecției muncii în industria minieră.
 • Elaborează sau reactualizează, cu aprobările prevăzute de reglementările în vigoare, normele departamentale de protecție a muncii în activitatea minieră; realizează materiale de propagandă pentru protecția muncii din industria minieră.
 • Cercetări privind elaborarea de studii, prognoze, marketing, standardizare, invenții, prelucrarea automată a datelor, din domeniul său de activitate.
 • Acordă asistență tehnică și execută lucrări pentru domeniile prevăzute în obiectul de activitate al institutului și pentru alte activități sau ramuri industriale.
 • Efectuează expertize în domeniul protecției muncii în industria minieră.


Hotărâre privind înființarea unor întreprinderi de industrie alimentară

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data prezentei hotărâri se înființează în subordinea Centralei vinificării, băuturilor diferite și produselor spirtoase, Centralei industriale de morărit și panificație, Centralei industrializării cărnii, Centralei industriei uleiului și Trustului pentru producerea conservelor și sucurilor, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare, întreprinderile prevăzute în anexă, având denumirea, sediul și obiectul de activitate cuprinse în aceeași anexă.

Întreprinderile se înființează prin divizarea parțială a patrimoniului unităților de profil existente.

Art. 2. - Întreprinderile înființate au personalitate juridică, autonomie economică și se organizează potrivit normelor unitare de structură aprobate pentru unitățile economice de același profil.

Art. 3. - Întreprinderile prevăzute în anexă se înființează în cadrul indicatorilor de plan aprobați pentru centralele industriale din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare pe anul 1990.

Art. 4. - Personalul care trece de la unitățile ce se reorganizează la întreprinderile ce se înființează se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 5. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la 30 aprilie 1990, împreună cu indicatorii de plan economico-financiari și contractele aferente încheiate de unitățile din care se desprind, se preiau pe bază de protocol.

Art. 6. - Unitățile din care s-au desprins fabricile și secțiile fără personalitate juridică înființate ca întreprinderi potrivit prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre se regradează de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare, potrivit prevederilor legale.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 19 mai 1990 | Nr. 579.


Anexă

Unitățile ce se înființează în subordinea Centralei vinificării, băuturilor diferite și produselor spirtoase, Centralei industriale de morărit și panificație, Centralei industrializării cărnii, Centralei industriei uleiului și Trustului pentru producerea conservelor și sucurilor

Nr. crt. Denumirea unității ce se înființează Localitatea Județul Obiectul de activitate Modul de înființare
I. Centrala vinificării, băuturilor diferite și produselor spirtoase
1. Întreprinderea de bere Tulcea. Tulcea Tulcea Fabricarea berii Transformarea secției de bere Tulcea în întreprindere prin desprindere de la Întreprinderea de bere Constanța
2. Întreprinderea de bere Ciclova Montană Ciclova Montană Timiș Fabricarea berii Transformarea secției de bere Ciclova Montană în întreprindere prin desprindere de la Întreprinderea de bere Timișoara
3. Întreprinderea de bere Suceava Suceava Suceava Fabricarea malțului și berii Transformarea secției de malț și bere Suceava în întreprindere prin desprindere de la Întreprinderea de spirt, bere și amidon Rădăuți
4. Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Giurgiu Giurgiu Giurgiu Vinificarea și fabricarea băuturilor Transformarea secției de vinificație și produse spirtoase Giurgiu în întreprindere prin desprindere de la Întreprinderea de vinuri și rachiuri București-Est
5. Întreprinderea de amidon, glucoză Fălticeni Fălticeni Suceava Fabricarea amidonului și glucozei Transformarea secției de amidon, glucoză Fălticeni în întreprindere prin desprindere de la Întreprinderea de spirt, bere, amidon Rădăuți
6. Întreprinderea de amidon, glucoză și alcool rafinat Sânsimion Sânsimion Harghita Fabricarea amidonului, glucozei, dextrinei și alcoolului rafinat Transformarea secției de de amidon, glucoză și alcool rafinat Sânsimion în întreprindere prin desprindere de la Întreprinderea de bere, spirt, amidon Harghita
7. Întreprinderea de bere „Grivița” București București - Fabricarea berii Transformarea fabricii de bere „Grivița” în întreprindere, în subordinea Centralei vinificării, băuturilor diferite și produselor spirtoase
8. Întreprinderea de producție utilaje și construcții-montaj București București - Execuție și montaj de utilaje, instalații prototipuri și piese de schimb pentru industria băuturilor Transformarea Fabricii de producție utilaje și construcții-montaj București în întreprindere, în subordinea centralei vinificării, băuturilor diferite și produselor spirtoase
II. Centrala industrială de morărit și panificație
9. Întreprinderea de morărit și panificație Petroșani Petroșani Hunedoara Morărit și fabricarea produselor de panificație Transformarea secției de morărit și panificație Petroșani în întreprindere prin desprindere de la Întreprinderea de morărit și panificație Hunedoara
10. Întreprinderea de utilaj și piese de schimb București București - Execuție și montaj utilaje, instalații și piese de schimb pentru industria de morărit și panificație Transformarea fabricii de utilaj și piese de schimb București în întreprindere în subordinea Centralei industriale de morărit și panificație
III. Centrala industrializării cărnii
11. Întreprinderea de industrializare a cărnii Petroșani Petroșani Hunedoara Tăiere animale, tranșare și industrializare carne și subproduse de abator Transformarea atelierelor și centrelor de contractări și achiziții Petroșani în întreprindere prin desprindere de la Întreprinderea de industrializare a cărnii Hunedoara
IV. Centrala industriei uleiului
12. Întreprinderea de ulei Vaslui Vaslui Vaslui Prelucrarea semințelor oleaginoase și producerea de ulei comestibil Transformarea Fabricii de ulei Vaslui în întreprindere, în subordinea Centralei industriei uleiului
13. Întreprinderea de grăsimi hidrogenate și margarină Bragadiru Bragadiru Sectorul agricol Ilfov Producerea de uleiuri comestibile rafinate, fabricarea margarinei și grăsimii vegetale Transformarea Fabricii de grăsimi hidrogenate și margarină Bragadiru în întreprindere, în subordinea Centralei industriei uleiului
V. Trustul pentru producerea conservelor și sucurilor
14. Întreprinderea de conserve și băuturi răcoritoare „Flora” București București - Producerea conservelor și băuturilor răcoritoare Transformarea fabricii de conserve și băuturi răcoritoare „Flora” în întreprindere, în subordinea Trustului pentru producerea conservelor și sucurilor
15. Întreprinderea de conserve și băuturi răcoritoare Chiajna București Chiajna Sectorul agricol Ilfov Producerea și industrializarea legumelor și fructelor Transformarea fabricii de conserve Chiajna în întreprindere, în subordinea Trustului pentru producerea conservelor și sucurilor
16. Întreprinderea de conserve și băuturi răcoritoare Carei Carei Satu Mare Producerea conservelor și băuturilor răcoritoare Transformarea Fabricii de legume și fructe Carei în întreprindere, în subordinea Trustului pentru producerea conservelor și sucurilor