Monitorul Oficial 8/1989

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul I, Nr. issue::0008 - Duminică, 31 decembrie year::1989

Decrete-lege

Decret-lege privind abrogarea unor decrete

În scopul eliminării din legislația României a unor acte normative, emise de vechiul regim, referitoare la asigurarea unor condiții speciale și excepționale de transport aerian și naval al fostului dictator și al familiei sale.

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Sunt și rămân abrogate următoarele decrete:

  • Decretul nr. 470 din 21 decembrie 1977 privind zborurile de importanță excepțională;
  • Decretul nr. 82 din 13 martie 1978 privind organizarea, pregătirea și executarea transporturilor de importanță excepțională cu nave.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 30 decembrie 1989 | Nr. 6.

Decrete

Decret privind înființarea unor organe centrale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează Ministerul Învățământului prin reorganizarea Ministerului Educației și Învățământului, care se desființează.

Art. 2. - Mihai Șora se numește în funcția de ministru al învățământului.

Art. 3. - Pe data prezentului decret se înființează Ministerul Sportului.

Art. 4. - Mircea Angelescu se numește în funcția de ministru al sportului.

Art. 5. - Ioan Aurel Stoica se numește în funcția de ministru al industriei construcțiilor de mașini.

Art. 6. - Pe data prezentului decret se înființează Comisia Națională pentru Statistică prin reorganizarea Direcției Centrale de Statistică, care se desființează.

Art. 7. - Petru Pepelea se numește în funcția de președinte al Comisiei Naționale pentru Statistică, cu grad de ministru secretar de stat;

Art. 8. - Pe data prezentului decret se înființează Comisia Națională pentru Standarde și Calitate, având în componența sa:

a) Institutul român de standardizare;

b) Institutul național de metrologie;

c) Oficiul de stat pentru invenții și mărci.

Art. 9. - Mihail Victor Buracu se numește în funcția de președinte al Comisiei Naționale pentru Standarde și Calitate, cu grad de ministru secretar de stat.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 30 decembrie 1989 | Nr. 27.

Decret privind înaintarea în gradul următor a unor generali și acordarea gradului de general-maior unor colonei din Ministerul Apărării Naționale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se înaintează în gradul de amiral viceamiralul Aron Dumitru Mihai.

Art. 2. - Se înaintează în gradul de general-locotenent următorii:

  • generalul-maior Ionescu Niculaie Gheorghe;
  • generalul-maior Rus Iosif Iosif;
  • generalul-maior Pancea Marin Marin.

Art. 3. - Se acordă gradul de general-maior următorilor:

- colonelului Anghel Constantin Constantin; - colonelului Băndilă George Traian; - colonelului Constantinescu Petrache Mircea; - colonelului Gurău Nică Constantin; - colonelului Negoșanu Vlad Gheorghe; - colonelului Nicolau Alexandru Aurel; - colonelului Pintelie Radu Stelian; - colonelului Teodorescu Ion Eugen; - colonelului Văideanu Emil Constantin:

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 30 decembrie 1989 | Nr. 28.

Decret privind rechemarea unui general în cadrele active ale Ministerului Apărării Naționale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret generalul-locotenent în rezervă Lavric Gheorghe Gheorghe se recheamă în cadrele active ale Ministerului Apărării Naționale.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 30 decembrie 1989 | Nr. 29.

Decret privind acordarea gradului de general-maior unui colonel

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Se acordă gradul de general-maior colonelului Diaconescu Gheorghe.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 30 decembrie 1989 | Nr. 30.

Decret privind trecerea Centralei industriale de mașini-unelte București din subordinea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii în subordinea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret Centrala industrială de mașini-unelte București din subordinea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii trece în subordinea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 30 decembrie 1989 | Nr. 31.

Decret privind trecerea în rezervă a unui viceamiral din Ministerul Apărării Naționale

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Viceamiralul Mușat Ioan, comandant al Marinei militare, se trece în rezervă prin aplicarea art. 43 lit. a) din Statutul corpului ofițerilor.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 30 decembrie 1989 | Nr. 32.

Decret privind desființarea Departamentului securității statului

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret Departamentul securității statului se desființează.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 30 decembrie 1989 | Nr. 33.