Monitorul Oficial 8/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0008 - Partea I - Miercuri, 16 ianuarie year::1991

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind constituirea unor societăți comerciale de transporturi auto pentru agricultură și alimentație „AGROTRANSPORT” - S.A.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale de transporturi auto, având denumirile, sediile și capitalurile sociale prevăzute în anexa nr. 1, prin preluarea activului și pasivului de la întreprinderile județene de transport specializat pentru agricultură și industrie alimentară, care se desființează.

Capitalul social inițial al fiecărei societăți comerciale a fost stabilit pe baza bilanțului la 30 iunie 1990 și va fi corectat după finalizarea evaluării patrimoniului, potrivit legii.

Capitalul social se constituie prin acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

Art. 2. - Societățile comerciale „AGROTRANSPORT” - S.A. se înființează ca societăți pe acțiuni cu personalitate juridică și vor avea ca obiect de activitate:

a) executarea de transporturi în trafic intern și internațional de produse agroalimentare și alte mărfuri cu mijloacele auto din dotare, pentru agenți economici de stat sau privați, români sau străini;
b) efectuarea în atelierele proprii de operațiuni service, întrețineri, reparații, recondiționări și modificări constructive pentru mijloacele auto proprii și cele aparținând agenților economici de stat sau privați, români sau străini;
c) pregătirea unor persoane în vederea susținerii examenului pentru obținerea carnetului de conducere auto, în condițiile legii;
d) proiectarea, implementarea și exploatarea de produse informatice aferente activității proprii și pentru alți agenți;
e) optimizarea fluxurilor de transport realizate cu mijloacele auto proprii sau aparținând unor terți, prin agenții specializate.

Art. 3. - Societățile comerciale de transport auto pentru agricultură și alimentație își desfășoară activitatea în conformitate cu statutele din anexa nr. 2.

Art. 4. - Personalul trecut la societățile comerciale înființate de la întreprinderile județene de transport specializat pentru agricultură și industrie alimentară se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul încadrat cu un salariu mai mic are dreptul timp de trei luni la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz.

Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Pe data prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1991 | Nr. 13.


Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale pe acțiuni, de transportori auto pentru agricultură și alimentație, care se constituie prin preluarea activului și pasivului de la întreprinderile județene de transport specializat pentru agricultură și industrie alimentară, care se desființează

Nr. crt. Denumirea societății Întreprinderea de stat care se desființează Sediul societății Capitalul social (mii lei)
Localitatea Județul Total Mijloace fixe Mijloace circulante
1. AGROTRANSPORT ALBA - S.A. I.T.S.A.I.A. - Alba Alba Iulia Alba 58.633 55.862 2.771
2. AGROTRANSPORT ARAD - S.A. I.T.S.A.I.A. - Arad Arad Arad 114.630 103.686 10.944
3. AGROTRANSPORT ARGEȘ - S.A. I.T.S.A.I.A. - Argeș Pitești Argeș 158.767 149.295 9.472
4. AGROTRANSPORT BACĂU - S.A. I.T.S.A.I.A. - Bacău Bacău Bacău 127.489 120.168 7.321
5. AGROTRANSPORT BIHOR - S.A. I.T.S.A.I.A. - Bihor Oradea Bihor 116.790 109.087 7.703
6. AGROTRANSPORT BISTRIȚA-NĂSĂUD - S.A. I.T.S.A.I.A. - Bistrița Bistrița Bistrița-Năsăud 69.950 60.445 9.505
7. AGROTRANSPORT BOTOȘANI - S.A. I.T.S.A.I.A. - Botoșani Botoșani Botoșani 94.763 88.669 6.094
8. AGROTRANSPORT BRAȘOV S.A. I.T.S.A.I.A. - Brașov Brașov Brașov 83.100 74.470 8.630
9. AGROTRANSPORT BRAȘOV NORD - S.A. I.T.S.A.I.A. - Brașov Brașov Brașov 51.080 48.000 3.080
10. AGROTRANSPORT BRĂILA - S.A. I.T.S.A.I.A. - Brăila Brăila Brăila 115.120 104.080 11.040
11. AGROTRANSPORT BUZĂU - S.A. I.T.S.A.I.A. - Buzău Buzău Buzău 196.911 176.753 20.158
12. AGROTRANSPORT CARAȘ-SEVERIN - S.A. I.T.S.A.I.A. - Caraș-Severin Reșița Caraș-Severin 108.128 84.419 23.709
13. AGROTRANSPORT CĂLĂRAȘI - S.A. I.T.S.A.I.A. - Călărași Călărași Călărași 24.957 21.157 2.745
14. AGROTRANSPORT OLTENIȚA - S.A. I.T.S.A.I.A. - Călărași Oltenița Călărași 62.923 57.248 5.675
15. AGROTRANSPORT. CLUJ - S.A. I.T.S.A.I.A. - Cluj Cluj-Napoca Cluj 74.180 70.130 4.150
16. AGROTRANSPORT TURDA - S.A. I.T.S.A.I.A. - Cluj Turda Cluj 45.746 41.072 4.674
17. AGROTRANSPORT DEJ - S.A. I.T.S.A.I.A. - Cluj Dej Cluj 25.120 22.080 3.040
18. AGROTRANSPORT CONSTANȚA - S.A; I.T.S.A.I.A. - Constanța Constanța Constanța 183.614 155.584 28.030
19. AGROTRANSPORT COVASNA - S.A. I.T.S.A.I.A. - Covasna Sfântu Gheorghe Covasna 45.042 41.390 3.472
20. AGROTRANSPORT TÂRGU SECUIESC - S.A. I.T.S.A.I.A. - Covasna Târgu Secuiesc Covasna 31.600 29.900 1.700
21. AGROTRANSPORT DÂMBOVIȚA - S.A. I.T.S.A.I.A. - Dâmbovița Târgoviște Dâmbovița 132.791 119.873 12.918
22. AGROTRANSPORT DOLJ - S.A. I.T.S.A.I.A. - Dolj Craiova Dolj 135.600 130.020 5.580
23. AGROTRANSPORT TECUCI - S.A. I.T.S.A.I.A. - Galați Tecuci Galați 47.316 45.889 1.427
24. AGROTRANSPORT GALAȚI - S.A. I.T.S.A.I.A. - Galați Galați Galați 47.800 45.550 2.250
25. AGROTRANSPORT PALTIR - S.A. I.T.S.A.I.A. - Galați Galați Galați 18.970 16.700 2.270
26. AGROTRANSPORT TÂRGU BUJOR - S.A. I.T.S.A.I.A. - Galați Târgu Bujor Galați 20.940 18.930 2.010
27. AGROTRANSPORT GIURGIU - S.A. I.T.S.A.I.A. - Giurgiu Călugăreni Giurgiu 138.090 119.090 19.000
28. AGROTRANSPORT GORJ - S.A. I.T.S.A.I.A. - Gorj Târgu Jiu Gorj 57.346 52.593 4.753
29. AGROTRANSPORT HARGHITA - S.A. I.T.S.A.I.A. - Harghita Miercurea-Ciuc Harghita 88.580 82.020 6.560
30. AGROTRANSPORT HUNEDOARA - S.A. I.T.S.A.I.A. - Hunedoara Deva Hunedoara 113.058 104.120 8.938
31. AGROTRANSPORT IALOMIȚA - S.A. I.T.S.A.I.A. - Ialomița Slobozia Ialomița 179.914 176.698 3.216
32. AGROTRANSPORT FETEȘTI - S.A. I.T.S.A.I.A. - Ialomița Fetești Ialomița 41.630 40.510 1.120
33. AGROTRANSPORT IAȘI - S.A. I.T.S.A.I.A. - Iași Iași Iași 114.426 100.863 13.563
34. AGROTRANSPORT MARAMUREȘ - S.A. I.T.S A.I.A. - Baia Mare Baia Mare Maramureș 43.818 37.242 6.576
35. AGROTRANSPORT SIGHETU MARMAȚIEI - S.A. I.T.S.A.I.A. - Baia Mare Sighetu Marmației Maramureș 36.002 32.187 3.815
36. AGROTRANSPORT MEHEDINȚI - S.A. I.T.S.A.I.A. - Mehedinți Turnu Severin Mehedinți 62.150 54.070 8.080
37. AGROTRANSPORT MUREȘ - S.A. I.T.S.A.I.A. - Mureș Târgu Mureș Mureș 201.432 187.876 13.556
38. AGROTRANSPORT PIATRA-NEAMȚ- S.A. I.T.S.A.I.A. - Neamț Piatra-Neamț Neamț 92.764 77.264 15.540
39. AGROTRANSPORT ROMAN - S.A. I.T.S.A.I.A. - Neamț Roman Neamț 86 204 74.602 11.602
40. AGROTRANSPORT OLT - S.A. I.T.S.A.I.A. - Olt Slatina Olt 96.185 88.059 8.126
41. AGROTRANSPORT PRAHOVA - S.A. I.T.S.A.I.A. - Prahova Ploiești Prahova 49.507 44.374 5.133
42. AGROTRANSPORT BĂICOI - S.A. I.T.S.A.I.A. - Prahova Băicoi Prahova 7.400 7.250 150
43. AGROTRANSPORT SATU MARE NORD - S.A. I.T.S.A.I.A. - Satu Mare Satu Mare Satu Mare 51.425 42.562 8.863
44. AGROTRANSPORT SATU MARE SUD - S.A. I.T.S.A.I.A. - Satu Mare Satu Mare Satu Mare 37.757 33.525 4.237
45 AGROTRANSPORT SĂLAJ - S.A. I.T.S.A.I.A. - Sălaj Zalău Sălaj 58.532 57.003 1.529
46. AGROTRANSPORT SIBIU - S.A. I.T.S.A.I.A. - Sibiu Sibiu Sibiu 102.208 94.340 7.368
47. AGROTRANSPORT SUCEAVA - S.A. I.T.S.A.I.A. - Suceava Schela Suceava 91.838 86.148 5.690
48. AGROTRANSPORT TELEORMAN - S.A. I.T.S.A.I.A. - Teleorman Alexandria Teleorman 94.696 84.101 10.595
49. AGROTRANSPORT ROȘIORI - S.A. I.T.S.A.I.A. - Teleorman Roșiori de Vede Teleorman 24.481 21.913 2.568
50. AGROTRANSPORT TIMIȘOARA - S.A. I.T.S.A.I.A. - Timiș Timișoara Timiș 43.624 36.188 7.436
51. AGROTRANSFORT SÂNNICOLAU MARE - S.A. I.T.S.A.I.A. - Timiș Sânnicolau Mare Timiș 36.145 30.572 5.573
52. AGROTRANSPORT DETA - S.A. I.T.S.A.I.A. - Timiș Deta Timiș 25.736 22.129 3.607
53. AGROTRANSPORT GIARMATA - S.A. I.T.S.A.I.A. - Timiș Giarmata Timiș 40.867 38.059 2.808
54. AGROTRANSPORT LUGOJ - S.A. I.T.S.A.I.A. - Timiș Lugoj Timiș 34.758 29.351 5.407
55. AGROTRANSPORT TULCEA - S.A. I.T.S.A.I.A. - Tulcea Tulcea Tulcea 79.345 63.965 15.380
56. AGROTRANSPORT VASLUI - S.A. I.T.S.A.I.A. - Vaslui Vaslui Vaslui 96.153 87.768 8.375
57. AGROTRANSPORT VÂLCEA - S.A. I.T.S.A.I.A. - Vâlcea Râmnicu Vâlcea Vâlcea 151.362 142.914 8.448
58. AGROTRANSPORT VRANCEA - S.A. I.T.S.A.I.A. - Vrancea Focșani Vrancea 68.480 60.060 8.420
59. AGROTRANSPORT BUCUREȘTI - S.A. I.T.S.A.I.A. - București București - 157.200 135.200 20.000
60. AGROTRANSPORT COLENTINA - S.A. I.T.S.A.I.A. - București București - 72.200 70.200 2.000


Anexa nr. 2

Statutul[1] societății comerciale pe acțiuni de transporturi auto pentru agricultură și alimentație

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „AGROTRANSPORT ALBA” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, județul ................., localitatea .............., str. ..............., nr. .... Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale și filiale, situate și în alte localități.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

Capitolul II

Obiectul de activitate al societății

Art. 5. - Obiectul de activitate al societății este:

a) executarea de transporturi în trafic intern și internațional de produse agroalimentare și alte mărfuri cu mijloacele auto din dotare, pentru agenți economici de stat sau privați, români sau străini;
b) efectuarea în atelierele proprii de operațiuni service, întrețineri, reparații, recondiționări și modificări constructive pentru mijloacele auto proprii și cele aparținând agenților economici de stat sau privați, români sau străini;
c) pregătirea unor persoane în vederea susținerii examenului pentru obținerea carnetului de conducere auto, în condițiile legii;
d) proiectarea, implementarea și exploatarea de produse informatice aferente activității proprii și pentru alți agenți;
e) optimizarea fluxurilor de transport realizate cu mijloacele auto proprii sau aparținând unor terți, prin agenții specializate.

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 6

Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de ....... mii lei și se compune din mijloace fixe în valoare de ......... mii lei, mijloace circulante în valoare de ......... mii lei.

Capitalul social al societății, în valoare de ........... mii lei, este împărțit în ...... acțiuni, nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7

Acțiunile

Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege. Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acționarilor, într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 8

Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

Articolul 9

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori, cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Art. 10. - Majorarea sau reducerea capitalului societăților atât timp cât este integral de stat se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea.

Articolul 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le-au subscris.

Articolul 12

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunilor se va face potrivit legii.

Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 14

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forță de muncă, protecția mediului, relații cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi, competitive;
f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analiza rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale;
i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum și la cesiunea acțiunilor;
j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății;
l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație; hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor;
n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorilor, adjuncților acestora și cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa, potrivit legii sau prezentului statut.

Articolul 15

Convocarea adunărilor generale ale acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a), g) și n), iar adunarea generală extraordinară atribuțiile prevăzute, la lit. h)-o), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut.

Art. 16. - Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor reprezentând 1/10 din capitalul social sau la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori ori de câte ori va fi nevoie.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din această localitate.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Art. 17. - Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul din administratori, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre acționari, doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Art. 18. - Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Art. 19. - În perioada în care statul este acționarul unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit, potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului este numit, potrivit legii, de ministrul agriculturii și alimentației și este compus din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ministerului Finanțelor, Ministerului Resurselor și Industriei, Ministerului Comerțului și Turismului și specialiști (ingineri, economiști, juriști, alți specialiști) din domeniul de activitate al societății.

Membrii consiliului împuterniciților statului numiți până la constituirea adunării generale a acționarilor, își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți, în care sunt numiți ca împuterniciți, întrețin relații de afaceri sau interese contrare.

Din consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege, referitor la societățile comerciale.

Consiliul împuterniciților statului prezintă semestrial Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul împuterniciților stalului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a patru cincimi și votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 20

Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 9 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul sobrietății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și a consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Art. 21. - Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul;
b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;
d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;
e) supune anual adunării generale a acționărilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, pe anul precedent, precum și proiectul de buget pe anul în curs;
f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI

Art. 22. - Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori aleasă, în condițiile legii, de adunarea generală a acționarilor, formată din membri care nu pot avea altă funcție în societate și toți atâția supleanți.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Art. 23. - Pentru a putea exercita dreptul la control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Art. 24. - Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris, prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de profit și pierderi;
 • la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Art. 25. - Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

Capitolul VII

Activitatea societății

Art. 26. - Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art. 27. - Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun aprobării Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Art. 28. - Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata profitului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Art. 29. - Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă încheiat conform prevederilor legii.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ținând seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

Art. 30. - Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Art. 31. - Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Cât timp societatea va avea capitalul integral de stat ea va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Art. 32. - Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
 • în orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art. 33. - În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății se va face după procedura prevăzută de lege.

Art. 34. - Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Art. 35. - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.


Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului României nr. 642 din 31 mai 1990 cu privire la autofinanțarea unor activități organizate de Ministerul Sănătății

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 642 din 31 mai 1990 privind autofinanțarea unor activități organizate de Ministerul Sănătății se aplică și cât privește concursurile pentru promovarea personalului sanitar mediu.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1991 | Nr. 14.


Hotărâre privind înființarea societăților comerciale farmaceutice - S.A.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale farmaceutice pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale farmaceutice pe acțiuni se înființează prin preluarea activului și pasivului de la oficiile farmaceutice cuprinse în anexa nr. 1, care se desființează. Valoarea capitalului social al acestora va fi definitivat după finalizarea evaluării patrimoniului, conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 3. - Societățile comerciale farmaceutice pe acțiuni înființate se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu legislația română și cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Societățile comerciale farmaceutice aplică reglementările Ministerului Sănătății privind întreaga activitate farmaceutică, în care scop informează organul central al administrației de stat pe domeniul ocrotirii sănătății cu privire la:

a) organizarea și evidența subunităților farmaceutice din structură pentru acoperirea în mod judicios a teritoriului, din punct de vedere al asistenței cu medicamente;

b) aprovizionarea societăților comerciale farmaceutice cu medicamente, produse stomatologice, tehnico-medicale și igieno-cosmetice, în concordanță cu morbiditatea specifică din zonă și cu reglementările privind circuitul medicamentelor.

Art. 5. - Societățile comerciale farmaceutice pot încheia contracte de concesionare, închiriere și contracte de locație a gestiunilor pentru subunitățile farmaceutice din structură, în condițiile legii.

Art. 6. - Societățile comerciale farmaceutice disponibilizează, cu aprobarea Ministerului Sănătății, farmacii, puncte farmaceutice și unități tehnico-medicale, în ale căror spații se pot înființa farmacii de către farmaciști și unități farmaceutice specifice de către asistenți de farmacie sau asistenți tehnico-medicali.

Art. 7. - Pentru îmbunătățirea asistenței cu medicamente a populației, punctele farmaceutice pot fi transformate, după caz, în farmacii sau alte unități farmaceutice specifice, având ca obiect de activitate difuzarea produselor prevăzute de nomenclatorul stabilit de Ministerul Sănătății.

Art. 8. - Laboratoarele de control al medicamentelor din actuala structură a oficiilor farmaceutice se preiau și trec în structura organizatorică a Institutului pentru controlul de stat al medicamentului și cercetări farmaceutice, unitate finanțată de la bugetul de stat, din subordinea Ministerului Sănătății.

Art. 9. - Farmaciile de circuit închis care funcționează în cadrul spitalelor și policlinicilor se trec și vor fi integrate în structura organizatorică a acestora, ca secții și respectiv servicii de farmacie, cu personal și mijloace fixe aferente, prin protocoale ce se vor încheia în acest scop.

Art. 10. - Unitățile sanitare (spitale, policlinici), cu sau fără farmacii proprii, se vor aproviziona cu medicamente, produse stomatologice, tehnico-medicale și materiale sanitare, de regulă, de la societățile comerciale farmaceutice sau de la Regia autonomă „Unifarm” București, la prețurile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 11. - Prețurile de aprovizionare și desfacere practicate pentru medicamente, produse stomatologice, tehnico-medicale și materiale sanitare vor fi unice și stabilite de organele competente.

Art. 12. - Societățile comerciale farmaceutice, precum și unitățile farmaceutice nou înființate vor practica o cotă de rabat de 25% la medicamente.

Art. 13. - Ministerul Sănătății va emite autorizațiile de funcționare pentru toate tipurile de unități farmaceutice în condițiile respectării reglementărilor în vigoare și va ține evidența acestora.

Art. 14. - Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 15. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1991 | Nr. 15.


Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale farmaceutice care se înființează

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————

Localitatea, strada, nr. Județul

Principalul obiect de activitate Capital social inițial la 30.XI.1990 (mii lei) Unitatea care se desființează
1. „CENTROFARM” - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Alecu Constantinescu nr. 8, sector 1 Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 520.069 Oficiul farmaceutic nr. 1 București
2. „PHARMA” - S.A. Societate pe acțiuni București, intrarea Costache Negri nr. 11, sector 5 Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 125.949 Oficiul farmaceutic nr. 2 București
3. „MEDICA” - S.A. Societate pe acțiuni Bacău, str. George Bacovia nr. 52, județul Bacău Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 123.656 Oficiul farmaceutic Bacău
4. „FARMACOM” - S.A. Societate pe acțiuni Brașov, Str. Zizinului nr. 112, județul Brașov Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 250.573 Oficiul farmaceutic Brașov
5. „NAPOFARM” - S.A. Societate pe acțiuni Cluj-Napoca, str. Maiacovschi nr. 2 județul Cluj Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 183.601 Oficiul farmaceutic Cluj
6. „HELIOFARM” - S.A. Societate pe acțiuni Constanța, b-dul Aurel Vlaicu nr. 84., județul Constanța Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 181.303 Oficiul farmaceutic Constanța
7. „OLFARM” - S.A. Societate pe acțiuni Craiova, str. Tabaci nr. 3, județul Dolj Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 185.379 Oficiul farmaceutic Craiova
8. „REMEDIA” - S.A. Societate pe acțiuni Deva, str. Dorobanților nr. 43, județul Hunedoara Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 118.743 Oficiul farmaceutic Deva
9. „HEPITES” - SA. Societate pe acțiuni Galați, str. Piersicului nr. 5, județul Galați Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 191.410 Oficiul farmaceutic Galați
10. „IASSYFARM” - S.A. Societate pe acțiuni Iași, str. Smârdan nr. 19, județul Iași Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 149.726 Oficiul farmaceutic Iași
11. „SANIFARM” - S.A. Societate pe acțiuni Comuna Sânmartin, județul Bihor Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 107.954 Oficiul farmaceutic Oradea
12. „ARGESFARM” - S.A. Societate pe acțiuni Pitești, str. Banatului nr, 2, județul Argeș Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 212.200 Oficiul farmaceutic Pitești
13. „MEDIMFARM” - S.A. Societate pe acțiuni Ploiești, str. Gh. Doja nr. 26, județul Prahova Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 185.351 Oficiul farmaceutic Ploiești
14. „GALENUS” - S.A. Societate pe acțiuni Satu Mare, str. Botizului nr. 47, județul Satu Mare Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 114.746 Oficiul farmaceutic Satu Mare
15. „DORNAFARM” - S.A. Societate pe acțiuni Suceava, str. Gh. Doja nr. 51, județul Suceava Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 95.092 Oficiul farmaceutic Suceava
16. „ARCATIM” - S.A. Societate pe acțiuni Timișoara, str. Gh. Lazăr nr. 10, județul Timiș Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 211.358 Oficiul farmaceutic Timișoara
17. „AESCULAP” - S.A.- Societate pe acțiuni Târgu Mureș, str. Livezeni nr. 8, județul Mureș Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 142.591 Oficiul farmaceutic Târgu Mureș


Anexa nr. 2

Statutul[1] societății comerciale farmaceutice pe acțiuni

Capitolul I

Denumire, forma juridică, sediul, durata de funcționare, obiect de activitate

1. Denumirea este: „Societatea comercială farmaceutică”.

În toate actele și lucrările emanate de la societate, în afară de denumirea acesteia, va fi menționat numărul de înregistrare în registrul comerțului și sediul societății, precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”.

2. Forma juridică: Societatea comercială farmaceutică este o societate pe acțiuni.

3. Durata funcționării societății comerciale farmaceutice S.A. este nedeterminată.

4. Societatea comercială farmaceutică este constituită prin reorganizarea Oficiului farmaceutic conform Legii nr. 15/1990.

5. Sediul este:

str. ......................., nr. ......., sector .......

6. Obiectul de activitate al societății:

Societatea comercială farmaceutică desfășoară o activitate cu caracter social-sanitar ca parte integrantă a sistemului de ocrotire a sănătății, asigurând aprovizionarea, prepararea, conservarea, eliberarea, supravegherea și prognoza în domeniul medicamentelor.

7. În baza actului de înființare, Societatea comercială farmaceutică S.A., se înscrie în registrul camerei de comerț locale și se publică în Monitorul Oficial. Societatea comercială farmaceutică devine persoană juridică din ziua înregistrării în registrul comerțului.

Capitolul II

Capital social, acțiuni

8. Capitalul social inițial al societății este stabilit pe baza Hotărârii guvernului nr. 945/1990 și a normelor metodologice și reprezintă patrimoniul constituit pe baza aportului de resurse materiale și financiare, urmând a fi definitivat.

9. Societatea comercială farmaceutică S.A. va transmite Agenției Naționale pentru Privatizare un titlu de valoare egal cu 30% din cuantumul capitalului social în termen de 30 zile de la constituirea ei, în vederea emiterii de înscrisuri nominative.

10. Capitalul social se constituie din acțiuni nominative în valoare nominală de ........ lei fiecare.

11. Acțiunile emise în limita capitalului social constituit au următorul regim:

 • în prima etapă, unicul proprietar al acțiunilor societății este statul;
 • în etapa următoare, acțiunile vor fi puse în vânzare, astfel ca minimum 51% din acestea să fie în posesia farmaciștilor.

12. Acțiunile vor avea înscrise:

 • denumirea și durata societății;
 • data actului constitutiv, numărul din registrul comerțului sub care se află înscrisă societatea;
 • numărul Monitorului Oficial în care s-a făcut publicarea;
 • capitalul social, numărul acțiunilor și numărul de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintelor efectuate;
 • semnătura a 2 administratori.

13. Acțiunile conferă posesorilor drepturi egale, asigurându-se pentru fiecare acționar dreptul la vot în adunarea generală.

În acțiuni se va arăta numele, prenumele și domiciliul acționarilor sau, după caz, denumirea societății și sediul acesteia.

14. Dividendul fiecărei acțiuni se plătește din profitul real al societății și reprezintă pentru acționar un drept social, iar la data aprobării bilanțului de către adunarea generală a acționarilor se transformă într-un drept de creanță, exigibil față de societate.

Capitolul III

Structura societății

15. Structura societății cuprinde: compartimentul de management și compartimentul tehnico-operativ (producția).

16. Compartimentul de management are următoarele atribuții:

 • realizarea activității de marketing;
 • realizarea activității de cercetare-dezvoltare;
 • coordonarea subunităților farmaceutice din structură și efectuarea de controale cu privire la aplicarea integrală a reglementărilor în vigoare referitoare la activitatea farmaceutică;
 • realizarea activității economico-financiare;
 • realizarea sistemului informațional și statistic prin crearea rețelei proprii;
 • politica de asigurare și pregătire a forței de muncă;
 • elaborarea proiectului contractului colectiv de muncă.

17. Compartimentul de management are în componență birouri și servicii ce au obiect de activitate executarea atribuțiilor de mai sus.

18. Compartimentul tehnico-operativ (producția) are următoarele atribuții:

 • realizarea activității de desfacere și producție prin aprovizionarea corespunzătoare cu medicamente a unităților farmaceutice, conform prevederilor farmacopeei române și nomenclatorului aprobat;
 • asigurarea cu utilaje moderne și documentații tehnice necesare activității tehnico-operative din depozite și unitățile farmaceutice din componență;
 • dezvoltarea activității de microproducție a laboratoarelor galenice proprii pentru valorificarea resurselor locale și diversificarea preparatelor farmaceutice;
 • asigurarea calității medicamentelor, substanțelor farmaceutice, plantelor medicinale, produselor dietetice, stomatologice, produselor și materialelor sanitare, igienico-cosmetice, tehnico-medicale, din țară și din import, prin efectuarea controlului calitativ, precum și prin depozitarea și conservarea acestora în condiții corespunzătoare;
 • va asigura ca eliberarea medicamentelor să se facă numai de către farmaciști, care poartă răspunderea morală și materială pentru prepararea și eliberarea lor, iar unitățile farmaceutice specifice să se aprovizioneze și să elibereze numai produsele prevăzute în nomenclatorul stabilit de Ministerul Sănătății.

19. Societatea comercială farmaceutică S.A. are în componență subunități farmaceutice și depozite.

20. Atribuțiile prevăzute la pct. 17 sunt exercitate de compartimentele de producție în cadrul politicii stabilite de compartimentul de management.

21. Formele de salarizare în etapa cât statul este principalul acționar se vor stabili de către consiliul de administrație al societății, cu respectarea prevederilor legale, urmând ca după transferul acțiunilor către terți să fie reglementate în funcție de hotărârile adunării generale a acționarilor, cu respectarea nivelului minim de salarizare prevăzut de lege.

22. Societatea comercială farmaceutică are obligația să păstreze în custodie materialele sanitare consumabile (medicamente, pansamente, vată, reactivi, filme radiologice) din stocurile Ministerului Sănătății, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, constituite pentru acordarea asistenței medicale în situații deosebite și a preschimbării - împrospătării acestora, precum și a celor deținute de ministerele respective în depozite proprii cu avizul Ministerului Sănătății, în baza unui comision ce va fi negociat între părți.

23. Societatea comercială farmaceutică S.A. poate încheia contracte de locație a gestiunii pentru unitățile farmaceutice, contracte a căror durată este de 5 ani, primii 2 ani fiind obligatorii, iar restul de 3 ani fiind facultativi pentru ambele părți. În cazul în care una dintre părți dorește să rezilieze contractul în cursul acestor 3 ani, va face cunoscut celeilalte părți intenția de a renunța la contract cu cel puțin 3 luni înainte.

24. Încheierea contractului de locație a gestiunii de închiriere și concesionare se realizează de societatea comercială farmaceutică în următoarele condiții:

a) farmacistul diriginte al unității, în funcție de pregătirea profesională și de rezultatele activității sale;
b) un farmacist principal din colectivul unității;
c) în cazul în care sunt 2 sau mai mulți solicitanți pentru preluarea contractului, se organizează concurs;
d) un farmacist diriginte al altei farmacii, în condițiile lit. a) și în absența unor contracandidați.

Capitolul IV

Organele de conducere ale societății

25. Organele de conducere ale societății sunt:

A) Adunarea generală a acționarilor societății.
B) Consiliul de administrație.

26. În prima etapă, cât societatea va avea capital integral de stat, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de un consiliu al împuterniciților statului, alcătuit și numit în condițiile prevăzute de lege.

A) Adunarea generală a acționarilor societății

27. După transferul acțiunilor către terți, adunarea generală este constituită din acționari și reprezintă organul suprem de conducere al societății.

28. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține la sediul societății în localul ce va fi indicat în convocare.

29. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar.

În afara altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată să hotărască asupra următoarelor:

 • examinează, aprobă bilanțul și fixează dividendul;
 • alege consiliul de administrație și comisia de cenzori;
 • fixează retribuția cuvenită administratorilor și cenzorilor;
 • se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
 • aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor.

30. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru:

 • mărirea capitalului;
 • schimbarea formei societății;
 • mutarea sediului;
 • fuziunea cu alte societăți;
 • reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiunea de noi acțiuni;
 • dizolvarea anticipată a societății;
 • modificări ale contractului de societate ori a statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale.

31. Convocarea, organizarea și funcționarea adunării generale se face conform legii. Hotărârea adunării generale a acționarilor se ia în condițiile prevederilor legale și este obligatorie pentru toți acționarii.

B) Consiliul de administrație

32. Consiliul de administrație este organul de conducere al societății între ședințele adunării generale și este format din reprezentanții acționarilor - administratori.

33. Membrii consiliului de administrație vor depune garanție în lei (care nu poate fi mai mică decât valoarea a 10 acțiuni sau dublul remunerației lunare).

34. Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:

 • aprobă tactica și strategia de marketing:
 • aprobă politica de dezvoltare a produselor specifice;
 • aprobă domeniile orientative ale producției;
 • aprobă politica de vânzări;
 • examinează și înaintează adunării generale a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit și pierderi;
 • reprezintă societatea în relații de muncă, stipulate în contractul colectiv de muncă;
 • numește și revocă președintele consiliului;
 • angajează și concediază personalul de conducere.

Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună, sau ori de câte ori este nevoie. Medul de lucru și hotărârile acestuia se iau în condițiile prevăzute de lege.

35. Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea, de analiză și decizională consilieri și consultanți din diferite sectoare ale vieții economice și sociale. Activitatea acestora va fi compensată material, conform înțelegerilor reciproce pe bază de contract.

36. Președintele consiliului de administrație asigură conducerea curentă a societății și urmărește ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administrație.

37. Consiliul de administrație poate delega o parte din puterile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși dintre administratori, fixându-le în același timp și remunerația.

Președintele consiliului de administrație este și directorul general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție.

Decizia consiliului de administrație privind suma necesară remunerării membrilor comitetului de direcție va trebui să fie ratificată de adunarea generală, dacă depășește prevederile statutului sau dacă statutul nu prevede nimic în această privință.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte, la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul V

Comisia de cenzori

38. Pentru exercitarea controlului asupra activității economico-financiare a societății se constituie comisia de cenzori, compusă din 3 membri aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 3 ani și 3 supleanți.

Cel puțin unul dintre supleanți trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, iar acesta să nu fie acționar.

Revocarea cenzorilor se face numai în adunarea generală cu votul cerut.

39. Cenzorii sunt obligați să depună garanție în lei (ce se evaluează la 1/3 din garanția prevăzută pentru administratori).

40. Comisia de cenzori are următoarele atribuții:

 • supravegherea gestiunii societății;
 • verificarea legalității bilanțului și contului de profit și pierderi, concordanța cu registrele;
 • efectuarea de controale inopinate asupra situației casei;
 • verificarea existenței titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății;
 • convocarea adunării generale, când nu a fost convocată de administrator;
 • constatarea modului de depunere a garanțiilor de către administrator;
 • participarea la adunările generale unde pot face propuneri pe care le apreciază ca necesare;
 • verificarea bilanțurilor contabile și prezentarea raportului adunării generale.

41. Pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin, cenzorii vor delibera împreună și vor întocmi un raport ce se va prezenta în adunarea generală; în caz de neînțelegere, cenzorii vor putea face rapoarte care vor trebui să fie prezentate adunării generai.

Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

Capitolul VI

Registrele societății

42. În afara evidențelor prevăzute de lege, societatea trebuie să țină:

a) un registru al acționarilor;
b) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
c) un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație;
d) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de cenzori.

Registrele de la lit. a), b) și c) vor fi ținute sub îngrijirea consiliului de administrație, iar cel de la lit. d) de cenzori.

43. Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala acestora, registrele prevăzute la lit. a) și b) și să elibereze la cerere extrase de pe el.

Capitolul VII

Bugetul de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și conturi de profit

44. Bugetul anual de venituri și cheltuieli al societății exprimă forma sintetică a veniturilor și cheltuielilor ce privesc activitatea societății.

Bugetul are un caracter previzional, întocmindu-se în trim. IV al anului financiar curent pentru anul următor și se aprobă de adunarea generală a acționarilor.

Bilanțul contabil reprezintă documentul de consemnare a rezultatelor financiare ale activității societății, pe baza căruia se determină mărimea profitului rezultat în anul de execuție. Bilanțul contabil este verificat de comisia de cenzori și se aprobă de adunarea generală a acționarilor.

Proiectul bilanțului contabil se aduce la cunoștința acționarilor înaintea datei de convocare a adunării generale, la termenul prevăzut de lege.

45. Prin contul de profit se stabilește destinația profitului, inclusiv cota ce se atribuie ca dividende acționarilor.

În cazul în care se consemnează pierderi, se stabilește modul de acoperire.

46. Administratorii sunt obligați, în 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe bilanț, însoțită de contul de profit și pierderi, la registrul comerțului, alăturând raportul lor celor al cenzorilor și procesul-verbal al adunării generale, pentru a fi menționat în registru. Bilanțul și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial.

47. Evaluarea veniturilor, cheltuielilor și profiturilor se face în lei.

Pentru veniturile nete în valută, societatea are dreptul a dispune asupra unei cote de 30%, iar începând de la 01.02.1991 această cotă se va ridica la 50%.

Sumele în valută rămase la dispoziție se păstrează în conturi speciale deschise pe numele societății la B.R.C.E. sau alte bănci cu sediul în România.

48. Din beneficiul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă până ce acesta va atinge minimum a 5-a parte din capitalul social.

Se va include în fondul de rezervă, chiar dacă acesta a atins suma prevăzută, excedentul obținut prin emiterea acțiunilor pe un curs mai mare decât valoarea lor, dacă excedentul nu este întrebuințat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizărilor.

Capitolul VIII

Fuziunea, dizolvarea și lichidarea

49. Fuziunea, dizolvarea și lichidarea societății se fac conform legii.

Capitolul IX

Personalul societății

50. Personalul societății se va încadra și salariza conform legii. Contractul de muncă se va semna în numele societății de director - președintele consiliului de administrație.

Capitolul X

Amortizarea

51. Amortizarea fondurilor fixe se face conform legii.

Capitolul XI

Asigurarea

52. Asigurarea bunurilor se face contra tuturor riscurilor conform legii.

Capitolul XII

Litigii

53. Litigiile se vor soluționa conform legii române.

Capitolul XIII

Dispoziții finale

54. Președintele consiliului de administrație răspunde în fața acestuia pentru acțiunile de management și de angajare a societății.

55. Prezentul statut reprezintă cadrul constitutiv pentru desfășurarea și realizarea obiectului societății și se întregește cu prevederile legislației comerciale și ale celorlalte reglementări în vigoare.

56. Pentru aplicarea completă a prevederilor statutului, consiliul de administrație va aproba, la propunerea compartimentului de management, regulile interne de funcționare a societății.


Hotărâre pentru înființarea Regiei autonome a gazelor naturale „ROMGAZ” Mediaș

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă a gazelor naturale „ROMGAZ”, cu sediul în municipiul Mediaș, strada Unirii nr. 4, județul Sibiu.

„ROMGAZ” - R.A. se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

„ROMGAZ” - R.A. este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune și autonomie financiară.

Ministerul Resurselor și Industriei reprezintă interesele statului în consiliul de administrație al regiei.

Art. 2. - „ROMGAZ” - R.A. Mediaș are ca obiect principal de activitate: cercetarea geologică pentru descoperirea rezervelor de gaze naturale; forajul sondelor, extracția, transportul, distribuția și comercializarea gazelor naturale; cercetări, proiectări, lucrări de construcții-montaj, de întreținere și reparații utilaje, prestări de servicii; importul și exportul de produse, utilaje, echipamente și tehnologii specifice; colaborarea economică, tehnico-științifică și executarea de lucrări în străinătate în domeniul său de activitate; dispecerizarea livrării gazelor și controlul utilizării acestora la toate categoriile de consumatori, precum și alte activități înscrise în regulamentul său de organizare și funcționare.

Art. 3. - Patrimoniul net al regiei „ROMGAZ” - R.A. este de 18.347,6 milioane lei, constituit prin preluarea activului și pasivului de la Centrala gazului metan Mediaș care se desființează și de la unitățile prezentate în anexa nr. 1, care se reorganizează.

Patrimoniul „ROMGAZ” - R.A. se va modifica corespunzător pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. - „ROMGAZ” - R.A. are în componență sucursale, uzine, fabrici, subunități de cercetare-proiectare, de calcul, de aprovizionare, secții, șantiere, ateliere și alte subunități necesare obiectului său de activitate.

Art. 5. - Organizarea și activitatea „ROMGAZ” - R.A. și a organelor de conducere se realizează în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 6. - Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administrație, constituit potrivit legii.

Structura organizatorică a „ROMGAZ” - R.A. se aprobă de consiliul de administrație. La data înființării regiei autonome, structura organizatorică a acesteia este cea prevăzută în anexa nr. 3[2]. Modificarea structurii organizatorice, după începerea funcționării regiei autonome, este conform legii, de competența consiliului de administrație.

Art. 7. - Personalul regiei autonome se supune prevederilor legislației muncii și reglementărilor interne ale „ROMGAZ” - R.A. aprobate de consiliul de administrație.

Personalul Centralei gazului metan Mediaș și al unităților componente care se desființează, preluat de „ROMGAZ” - R.A., este considerat transferat în interesul serviciului. Acest personal, în cazul în care va fi încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferență până la salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, timp de trei luni.

Art. 8. - Regia autonomă a gazelor naturale își acoperă toate cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor prin veniturile provenite din activitatea proprie și prin subvenții de la buget acordate potrivit legii.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1991 | Nr. 16.


Anexa nr. 1

Lista unităților din componența Regiei autonome a gazelor naturale „ROMGAZ” care se reorganizează

Nr. crt. Denumirea unității existente Nr. crt. Denumirea unității reorganizate
A. Întreprinderi de producție gaze naturale A. Sucursale de producție (schele) gaze naturale
1. Schela de producție gaze naturale Mediaș 1. Schela de producție gaze naturale Mediaș
2. Schela de producție gaze naturale Târgu Mureș 2. Schela de producție gaze naturale Târgu Mureș
3. Schela de producție gaze naturale Ploiești 3. Schela de producție gaze naturale Ploiești
B. Întreprinderi de transport și distribuția gazelor naturale B. Sucursale pentru transport și distribuție gaze
1. Întreprinderea de exploatare a conductelor magistrale pentru gaz metan Mediaș 1. Exploatarea conductelor magistrale de gaze naturale Mediaș
2. Întreprinderea de rețele și instalații de distribuție a gazelor naturale București 2. Distribuția gazelor naturale București
3. Întreprinderea de rețele și instalații de distribuție a gazelor naturale Târgu Mureș 3. Distribuția gazelor naturale Târgu Mureș
C. Întreprinderi de foraj C. Sucursale de foraj, probe de producție și reparații sonde
1. Schela de foraj Mediaș 1. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Mediaș
2. Schela de foraj Târgu Mureș 2. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Târgu Mureș
D. Unități de ateliere și transporturi D. Unități de ateliere și transporturi
1. Baza de ateliere și transporturi Mediaș 1. Baza de ateliere și transporturi Mediaș
E. Baze de aprovizionare E. Unități de aprovizionare tehnico-materială
1. Baza de aprovizionare Mediaș 1. Baza de aprovizionare Mediaș
F. Unități de cercetare-proiectare F. Unități de cercetare-proiectare
1. Centrul de cercetări și proiectări pentru gaz metan Mediaș din cadrul Institutului de cercetări și proiectări pentru petrol și gaze Câmpina 1. Centrul de cercetări și proiectări pentru gaz metan Mediaș
G. Unități de calcul G. Unități de calcul
1. Oficiul de calcul Mediaș 1. Centrul de calcul Mediaș
H. Unități școlare H. Unități școlare
1. Grupul școlar industrial de petrol Mediaș 1. Grupul școlar industrial pentru gaz metan Mediaș


Anexa nr. 2

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome a gazelor naturale „Romgaz” Mediaș

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. - „Romgaz” - R.A. asigură exploatarea, gestionarea și descoperirea zăcămintelor de gaze naturale ale statului, cu excepția celor aflate în exploatarea Regiei autonome a petrolului, transportul prin conducte magistrale și distribuția gazelor.

Art. 2. - „Romgaz” - R.A. este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară; activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - Sediul central al „Romgaz” - R.A. este în municipiul Mediaș, str. Unirii nr. 4, județul Sibiu.

„Romgaz” - R.A. are în structură următoarele categorii de subunități:

3.1. - Schele de producție gaze naturale, exploatări de conducte magistrale de gaze naturale și distribuții de gaze, schele de foraj, probe de producție și reparații sonde;

3.2. - Uzine, fabrici, baze de ateliere și transporturi, de aprovizionare, secții, șantiere, ateliere, oficii și alte asemenea;

3.3. - În structura regiei funcționează și Centrul de cercetări și proiectări pentru gaz metan, Centrul de calcul, unități școlare și altele, organizate conform legii.

Capitolul II

Obiectul de activitate

Art. 4. - „Romgaz” - R.A. Mediaș are următorul obiect de activitate:

4.1. - Gestionarea zăcămintelor de gaze naturale ale statului, cu excepția zăcămintelor de gaze aflate în prezent în exploatarea unităților de extracție a petrolului, pe uscat și pe mare;

4.2. - Cercetarea geologică pentru descoperirea rezervelor de gaze naturale, elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea punerii în valoare de noi zăcăminte de gaze; forajul sondelor;

4 3. - Extracția gazelor naturale, înmagazinarea acestora în depozite subterane, creșterea gradului de recuperare a gazelor din zăcăminte; exploatarea conductelor magistrale, a rețelelor și instalațiilor de distribuție și comercializarea gazelor naturale, exploatarea rețelelor de teletransmisie, telecomandă, telemăsură și telereglare;

4.4. - Întreținerea și repararea utilajelor și instalațiilor, asigurarea și fabricarea de piese de schimb, subansamble și confecții metalice;

4.5. - Executarea de lucrări de construcții-montaj industriale și civile;

4.6. - Importul și exportul de produse, utilaje, echipamente și tehnologii specifice, colaborarea economică și tehnico-științifică și executarea de lucrări în străinătate în domeniul său de activitate;

4.7. - Dispecerizarea gazelor, controlul utilizării gazelor la toate categoriile de consumatori;

4.8. - Cercetări și proiectări, asigurarea bazei materiale, executarea de lucrări și prestări de servicii, în țară și străinătate, în domeniul gazelor;

4.9. - Desfășurarea de activități cu caracter social în favoarea salariaților;

4.10. - Alte activități necesare realizării obiectului său de activitate.

Art. 5. - În realizarea obiectului său de activitate, „Romgaz” - R.A. exercită următoarele atribuții principale:

5.1. - Inițiază și elaborează studii și cercetări privind: activitatea geologică în perimetre vechi și noi, cu scopul de a pune în evidență noi structuri cu rezerve gazeifere; introducerea de noi tehnologii de exploatare a zăcămintelor de gaze, în scopul măririi factorului final de recuperare; îmbunătățirea randamentului de utilizare a gazelor de către consumatori; dispecerizarea gazelor, alte studii privind creșterea randamentelor și siguranței în exploatare a conductelor și instalațiilor și retehnologizarea acestora; măsurarea gazelor;

5.2. - Realizează orientarea și programarea producției, corelată cu resursele de gaze din intern și import și ținând seama de cerințele economiei și de necesitatea alimentării continue și în deplină siguranță a consumatorilor; asigură realizarea producției de gaze naturale, transportul prin conducte magistrale, distribuția și comercializarea gazelor la consumatori;

5.3. - Asigură conducerea operativă prin dispecer a sistemului național de gaze și urmărirea consumurilor pe principalele localități și unități economice, controlează modul în care se asigură la consumatori utilizarea rațională a gazelor și respectarea clauzelor contractuale;

5.4. - Asigură elaborarea de prognoze tehnico-științifice, desfășurarea de activități de cercetare și dezvoltare, stabilirea strategiei de investiții și corelarea acesteia cu dezvoltarea diferențiată a activităților;

5.5. - Fundamentează elementele necesare stabilirii cheltuielilor pentru descoperirea de noi rezerve de gaze, întreținerea instalațiilor utilizate pentru extracția, transportul și distribuția gazelor, a prețurilor de livrare ale produselor fabricate și cotelor de impozit pe circulația mărfurilor;

5.6. - Coordonează și asigură realizarea lucrărilor de foraj, de intervenții, reparații și probe de producție la sonde, reparația și întreținerea utilajelor și instalațiilor, în vederea menținerii capacității de producție, transport și distribuție a gazelor naturale, în condiții de siguranță în funcționare și de realizare a eficienței economice;

5.7. - Asigură aprovizionarea tehnico-materială și organizează cooperarea în producție între subunități, precum și cu alte unități și subunități cu care intră în relații contractuale sau cu care se asociază;

5.8. - Efectuează direct operații de comerț exterior, prin compartimente proprii sau unități specializate, de import-export, marketing și conjunctură;

5.9. - Asigură proiectarea, execuția și punerea în funcțiune prin subunitățile proprii sau prin contracte cu alte unități a noilor obiective și capacități de producție, în conformitate cu programele aprobate de guvern sau de consiliul de administrație, în funcție de competențele acordate acestuia;

5.10. - Urmărește și verifică modul de realizare a lucrărilor de investiții, în vederea respectării proiectelor de execuție și asigură condițiile de punere în funcțiune a noilor obiective și capacități de producție;

5.11. - Pregătește executarea noilor obiective, retehnologizarea capacităților existente, organizând, după caz, licitații cu antreprenorii generali, potrivit reglementărilor legale;

5.12. - Realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuției acestora și stabilește destinația veniturilor, potrivit legii;

5.13. - Asigură finanțarea lucrărilor geologice și de investiții, potrivit legii;

5.14. - Organizează activitatea de management în subunitățile din structură, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor informatice, în vederea luării operative a deciziilor tehnice, economice și organizatorice;

5.15. - Stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecția mediului și pentru securitatea muncii;

5.16. - Asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal:

5.17. - Realizează politica de asigurare și pregătire a forței de muncă și a salarizării, compensării și stimulării personalului;

5.18. - Elaborează programe sociale, culturale și educative.

Capitolul III

Patrimoniul

Art. 6. - „Romgaz” - R.A. are un patrimoniu net în valoare de 18.347,6 milioane lei, prin însumarea patrimoniilor preluate de la subunitățile din structură, conform datelor de la 30.06.1990 și se va corecta ulterior conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - „Romgaz” - R.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, ea folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

Capitolul IV

Structura „Romgaz” - R.A.

Art. 8. - „Romgaz” - R.A. își aprobă structura organizatorică prin consiliul său de administrație, inclusiv înființarea subunităților.

De asemenea, stabilește relațiile subunităților în cadrul regiei și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare în numele regiei și în nume propriu, în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, de personal, juridice și altele.

Modul de organizare și structura conducerii subunităților din cadrul regiei autonome se stabilesc de consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - Subunitățile au competențele stabilite conform regulamentului, cu următoarele limitări: nu pot încheia direct operațiuni financiare pentru obținerea de subvenții de la bugetul statului, precum și operațiuni de comerț exterior.

Subunitățile răspund în fața consiliului de administrație al „Romgaz” - R.A. de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de acesta prin hotărârile și deciziile de împuternicire.

Art. 10. - Sucursalele sunt conduse de un director și un comitet director. Atribuțiile acestora se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al „Romgaz” - R.A.

Art. 11. - „Romgaz” - R.A, are în structură direcții generale, divizii, direcții și compartimente.

Normele de structură pentru direcțiile generale, divizii, direcții și celelalte compartimente se aprobă de către consiliul de administrație.

Art. 12. - Atribuțiile direcțiilor generale, diviziilor, direcțiilor și a celorlalte compartimente se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație.

Capitolul V

Organele de conducere ale regiei

Art. 13. - Conducerea „Romgaz” - R.A. se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general.

Art. 14. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului resurselor și industriei și este compus din 15 persoane, după cum urmează:

 • directorul general al „Romgaz” - R.A. - președinte;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentanții Ministerului Resurselor și Industriei;
 • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • ingineri, tehnicieni, economiști și juriști specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 15. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care regia autonomă întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 16. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, luare de mită, viol, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 17. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 18. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:

18.1. - Aprobă structura organizatorică și funcțională a „Romgaz” - R.A.;

18.2. - Aprobă programele de producție în funcție de potențialul zăcămintelor existente și de debitul sondelor noi;

18.3. - Hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget;

18.4. - Propune potrivit reglementărilor legale investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;

18.5. - Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al „Romgaz” - R.A., în caz de excedent sau echilibru. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile, dispune promovarea documentației prevăzute de legislația în vigoare pentru acordarea de subvenții, către organele competente, spre aprobare;

18.6. - Stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora;

18.7. - Răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;

18.8. - Aprobă înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei, potrivit legii;

18.9. - Face propuneri privind prețul de livrare a gazelor și urmărește aplicarea acestuia;

18.10. - Aprobă utilizarea fondului valutar;

18.11. - Aprobă asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate;

18.12. - Asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător și securitatea muncii;

18.13. - Stabilește nivelurile de salarizare a personalului în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea salariului tarifar minim prevăzut de lege;

18.14. - Aprobă orice alte probleme privind activitatea „Romgaz” - R.A. cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 19. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună sau, la cererea președintelui sau a o treime din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 20. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 21. - Anual, consiliul de administrație prezintă Ministerului Resurselor și Industriei un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 22. - Directorul general al „Romgaz” - R.A. conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu, numește și revocă prin decizie conducătorii subunităților din structura regiei.

Capitolul VI

Bugetul de venituri și cheltuieli

Relații financiare

Art. 23. - Corelat cu contractele încheiate pentru producția realizată și livrările de gaze naturale, „Romgaz” - R.A. determină anual volumul de venituri de realizat, cheltuielile totale de efectuat și cota de impozit pe beneficiu datorată bugetului statului, conform legii.

Art. 24. - Veniturile și cheltuielile „Romgaz” - R.A. se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar și cuprind la „Venituri” sumele provenite din vânzarea gazelor naturale și a celorlalte produse și prestații, iar la „Cheltuieli” valorile consumate pentru producerea, transportul și distribuția gazelor, inclusiv cheltuielile cu cercetarea geologică, amortizarea investițiilor și reparațiilor capitale, cu întreținerea și exploatarea utilajelor și instalațiilor, precum și rambursarea creditelor și dobânzilor.

Art. 25. - „Romgaz” - R.A. întocmește anual bilanț contabil și cont de profit și pierderi după modele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profituri și pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 26. - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor, „Romgaz” - R.A. constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, precum și fondurile necesare pentru pregătirea, perfecționarea și recalificarea personalului angajat și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit 5% se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaților la profituri.

Art. 27. - În situația în care, în cursul exercițiului financiar, veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, „Romgaz” - R.A. pe baza calculelor de fundamentare determină volumul împrumuturilor necesare activității de producere, transport și distribuție a gazelor, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia autonomă poate beneficia în condițiile legii de subvenții de la bugetul de stat sau poate contracta credite bancare.

Art. 28. - „Romgaz” - R.A. hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, în limita competențelor ce-i sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiții.

Art. 29. - Operațiunile de încasări și plați ale „Romgaz” - R.A. se efectuează prin conturi deschise la Banca Națională a României, Banca pentru Dezvoltare și Banca Română de Comerț Exterior sau alte bănci.

Capitolul VII

Relații comerciale

Art. 30. - Prețul de livrare a gazelor naturale se propune de „Romgaz” - R.A. cu acordul Ministerului Finanțelor și se aprobă de guvern.

Prețurile și tarifele celorlalte produse, lucrări sau servicii executate de subunitățile regiei se supun legilor și reglementărilor generale privind prețurile.

Art. 31. - Livrarea produselor și prestarea serviciilor se vor face pe bază de contracte.

Art. 32. - „Romgaz” - R.A. poate realiza, conform legii, lucrări și să-și asigure furnituri pe bază de licitație publică prin orice societate comercială din țară și străinătate.

Capitolul VIII

Dispoziții finale

Art. 33. - Litigiile de orice fel în care este implicată „Romgaz” - R.A. sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 34. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.


Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni pentru aprovizionarea producătorilor agricoli

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societăți comerciale pentru aprovizionarea producătorilor agricoli, având denumirea, sediul și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. Capitalul social este stabilit pe baza bilanțului încheiat la 30 iunie 1990 și va fi definitivat în urma reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 2. - Societățile comerciale prevăzute la art. 1 se înființează ca societăți pe acțiuni, cu personalitate juridică, funcționează în conformitate cu dispozițiile legale privind societățile comerciale și își desfășoară activitatea potrivit statutelor prezentate în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Societățile își pot organiza sucursale, filiale, agenții și magazine.

Art. 3. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul societății.

Art. 4. - Societățile comerciale nou înființate au ca obiect de activitate comercializarea produselor industriale și prestări de servicii în domeniul aprovizionării tehnico-materiale a producătorilor agricoli particulari și a celorlalți agenți economici din agricultură și industria alimentară.

În acest scop, societățile își constituie prin activități de comercializare fondul de marfă de la producătorii interni și din import, într-o structură cantitativă și sortimentală care să asigure acoperirea nevoilor la producătorii agricoli, inclusiv a stocului de produse cu caracter sezonier, pentru utilizarea lor în campaniile agricole, precum și pentru export, în vederea creării resurselor valutare necesare.

Art. 5. - Societățile comerciale se înființează prin preluarea integrală sau divizată, după caz, a patrimoniului și activității unităților de aprovizionare tehnico-materială pentru agricultură și a Direcției generale de aprovizionare tehnico-materială care se desființează.

Art. 6. - Structura organizatorică și funcțională a societăților comerciale se stabilește de organele de conducere ale acestora, potrivit legii.

Art. 7. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate, realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale, încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial cu excepțiile prevăzute de lege.

Art. 8. - Societățile comerciale nou înființate se pot asocia, prin liberul consimțământ în vederea realizării unor activități comune de aprovizionare, desfacere, transport, export-import, prestări de servicii, consulting, marketing și management în domeniul aprovizionării tehnico-materiale, cu alte regii autonome sau societăți comerciale.

Art. 9. - Personalul care trece la aceste societăți comerciale se consideră transferat în interesul serviciului, iar în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz, timp de trei luni.

Art. 10. - Activitatea unităților prevăzute la art. 4 se preia împreună cu activul și pasivul stabilite la data de 30 iunie 1990.

Art. 11. - Anexele nr. 1 și 2 (1-42)[3] fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1991 | Nr. 17.


Anexa nr. 1

Lista societăților pe acțiuni pentru aprovizionarea producătorilor agricoli

Nr. crt. Denumirea societății Sediul Capitalul social mii lei Denumirea unității care se desființează
1. „APRO HORIA” - S.A. Alba Iulia, șos. Clujului nr. 9 28,1 B.A.T.M.A. nr. 1 Alba
2. „ARAMIS” - S.A. Arad, str. Poetului nr. 187 71,7 B.A.T.M.A. nr. 2 Arad
3. „TRIVALE” - S.A. Pitești, str. Depozitelor nr. 6 54,0 B.A.T.M.A. nr. 3 Pitești
4. „APRODES” - S.A. Bacău, str. Constanței nr. 1-3 33,5 B.A.T.M.A. nr. 4 Bacău
5. „APRO-CRIȘANA” - S.A. Oradea, b-dul Păcii nr. 27 43,2 B.A.T.M.A. nr. 5 Bihor
6. „AGROBIS” - S.A. Bistrița, calea Moldovei nr. 17 A 26,0 B.A.T.M.A. nr. 6 Bistrița
7. „CERES” - S.A. Botoșani, str. Ion Creangă nr. 45 41,7 B.A.T.M.A. nr. 7 Botoșani
8. „AGROTEM” - S.A. Brăila, șos. Râmnicu Sărat nr. 88 76,9 B.A.T.M.A. nr. 8 Brăila
9. „AGRO-BÂRSA” - S.A. Brașov, str. Cărămidăriei nr. 3 80,4 B.A.T.M.A. nr. 9 Brașov
10. „AGROCAPA” B-dul Hristo Botev nr. 1, sector 3 65,6 B.A.T.M.A. nr. 23 - D.G.A.T.M.
11. „ AGRO-CRÂNG” - S.A. Buzău, str. Transilvaniei nr. 427 39,1 B.A.T.M.A. nr. 10 Buzău
12. „NERA” - S.A. Oravița, str. Timișoarei nr. 1 24,0 B.A.T.M.A. nr. 11 Caraș-Severin
13. „ADMA” - S.A. Călărași, str. Varianta Nord nr. 2 71,5 B.A.T.M.A. nr. 40 Călărași
14. „SADA” - S.A. Cluj, b-dul. Muncii nr. 14 49,3 B.A.T.M.A. nr. 12 Cluj
15. „OVIDIU” - S.A. Ovidiu, str. Tulcei nr. 1 113,9 B.A.T.M.A. nr. 13 Constanța
16. „AGRO-COVASNA” - S.A. Comuna Valea Crișului 20,3 B.A.T.M.A. nr. 14 Covasna
17. „VLAHIA” - S.A. Târgoviște, str. Laminorului nr. 61 35,5 B.A.T.M.A. nr. 15 Dâmbovița
18. „AGRO-IND” - S.A. Craiova, prelungirea Severinului nr. 182 74,1 B.A.T.M.A. nr. 16 Dolj
19. „AGRO-DUNĂREA” - S.A. Galați, str. Piersicului nr. 5 79,7 B.A.T.M.A. nr. 17 Galați
20. „AGRO-VLAȘCA” - S.A Giurgiu, str. Unirii nr. 10 30,5 B.A.T.M.A. nr. 41 Giurgiu

B.A.T.M A. nr. 23 Ilfov

21. „AGRA-GORJANA” - S.A. Târgu Jiu, str. Islaz nr. 11 26,4 B.A.T.M.A. nr. 18 Gorj
22. „HARGHITANA” - S.A. Miercurea-Ciuc, str. Szok nr. 105-107 23,4 B.A.T.M.A. nr. 18 Harghita
23. „APRO-TERA” - S.A. Simeria, str. Depozitelor nr. 1 20,5 B.A.T.M.A. nr. 20 Hunedoara
24. „AMPA” - S.A. Slobozia, str. Amara nr. 19 61,2 B.A.T.M A. nr. 21 Ialomița
25. „APROTEM” - S.A. Iași, str. Manta Roșie nr. 9 52,2 B.A.T.M.A. nr. 22 Iași
26. „ILFOVEANA” - S.A. Ștefănești. șos. București-Ștefănești km 7 175,7 B.A.T.M.A. nr. 23 Ilfov
27. „AGROMARA” - S.A. Baia Mare, str. Mărgeanului nr. 3 27,7 B.A.T.M.A. nr. 24 Maramureș
28. „APRODROBETA” - S.A. Turnu Eeverin, str. Banoviței nr. 5 34,4 B.A.T.M.A. nr. 25 Mehedinți
29. „VALEA MUREȘULUI” - S.A. Târgu Mureș, intr. Depozitelor nr. 27-29 52,9 B.A.T.M.A. nr. 26 Mureș
30. „AGRO-CASLO” - S.A. Piatra-Neamț, str. Orientului nr. 4 28,6 B.A.T.M.A. nr. 27 Neamț
31. „APROT” - S.A. Slatina, str. Depozitelor nr. 7 75,2 B.A.T.M.A. nr. 28 Olt
32. „APROMAT” - S.A. Ploiești, comuna Tătărani-Bărcănești 42,6 B.A.T.M.A. nr. 29 Prahova
33. „COMAGRA” - S.A. Zalău, b-dul Mihai Viteazul nr. 95 28,4 B.A.T.M.A. nr. 30 Sălaj
34. „AGRIA” - S.A. Satu Mare, str. Cloșca nr. 92 53,6 B.A.T.M.A. nr. 31 Satu Mare
35. „CIBINIUM” - S.A. Sibiu, calea șurii Mari nr. 39 A 36,5 B.A.T.M.A. nr. 32 Sibiu
36. „AGROCOM” - S.A. Suceava, zona ind. Șcheia 34,3 B.A.T.M.A. nr. 33 Suceava
37. „SAVA” - S.A. Alexandria, comuna Nanov 74,8 B.A.T.M.A. nr. 34 Teleorman
38. „AGROSUPER-TIM” - S.A. Timișoara, str. Sulina nr. 3 120,1 B.A.T.M.A. nr. 35 Timișoara
39. „DELTA” - S.A. Tulcea, șos. Isaccea nr. 119 56,3 B.A.T.M.A. nr. 36 Tulcea
40. „APROCOM” - S.A. Vaslui, str. Libertății nr. 129 55,1 B.A.T.M.A. nr. 37 Vaslui
41. „AGRO-VIT” - S.A. Drăgășani, str. Căpitan Horia nr. 19 21,6 B.A.T.M.A. nr. 38 Vâlcea
42. „APRO-MILCOV” - S.A. Focșani, comuna Câmpineanca 33,9 B.A.T.M.A. nr. 39 Vrancea


Anexa nr. 2

Statutul societății comerciale pe acțiuni pentru aprovizionarea producătorilor agricoli

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este ...........................

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială ................ este persoană juridică, având forma juridică de societate pe acțiuni.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut. Societatea își poate organiza sucursale, filiale, agenții și magazine.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea ..............

Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

Capitolul II

Scopul (obiectul de activitate al) societății

Art. 5. - Scopul societății îl constituie comercializarea produselor industriale și prestări de servicii în domeniul aprovizionării tehnico-materiale a producătorilor agricoli particulari și a celorlalți agenți economici din agricultură și industria alimentară.

Societatea își constituie prin activități de comercializare fondul de marfă de la producătorii interni și din import, într-o structură cantitativă și sortimentală care să asigure acoperirea nevoilor la producătorii agricoli, inclusiv a stocului de produse cu caracter sezonier, pentru utilizarea lor în campaniile agricole, precum și pentru export, în vederea creării resurselor valutare necesare.

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 6

Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de ........... milioane lei și se compune din: mijloace fixe în valoare de milioane lei, mijloace circulante în valoare de ..... milioane lei și fond de dezvoltare milioane lei.

Capitalul social inițial în valoare de ......... milioane lei este împărțit în acțiuni nominative, în valoare nominală de ..... lei fiecare.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7

Acțiunile

Societatea va emite acțiuni cuprinzând mențiunile prevăzute de lege.

Subscriitorii sunt obligați la primirea acțiunii să plătească integral valoarea acesteia.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății cu semnătura a doi administratori, când sunt mai mulți, sau a unicului administrator.

Societatea va ține evidența acționarilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 8

Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor prin emiterea de nor acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

Articolul 9

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să se refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Art. 10. - Majorarea sau reducerea capitalului societății, atâta timp cât este cu capital integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea.

Articolul 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

Articolul 12

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Cesiunea acțiunilor se face potrivit legii.

Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de adminstrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 14

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi, competitive;
f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare și la condițiile de acordarea garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale;
i) hotărăște cu privire la mărirea și reducerea capitalului social, precum și la cesiunea acțiunilor;
j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății;
l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație; hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor;
n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului și adjuncților acestuia și ai cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa, potrivit legii sau prezentului statut.

Articolul 15

Convocarea adunărilor generale ale acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a)-g) și n), iar adunarea generală extraordinară atribuțiile prevăzute la lit. h)-o), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut.

Art. 16. - Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunarea generală extraordinară se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor reprezentând 1/10 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori.

Comunicarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație răspândite în localitatea în care se află sediul societății sau în cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Hotărârea adunării se ia prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Art. 17. - Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație va desemna dintre acționari doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretari.

Art. 18. - Adunarea generala ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Art. 19. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului, alcătuit din 7 persoane și numit de ministrul agriculturii și alimentației până la ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil, cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și, în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membrii, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Remunerarea se face în tantieme, reprezentând cote procentuale din beneficiu, în condițiile stabilite de guvern.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 20

Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 7 persoane, ales de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi ales pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice și juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului, cu acordul Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Art. 21. - Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul;
b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor;
d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;
e) supune anual, adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;
f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI

Comisia da cenzori

Art. 22. - Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleasă de adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri și tot atâția supleanți, din care cel puțin unul să fie contabil.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Art. 23. - Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, beneficiului și a pierderilor.

Art. 24. - Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;
 • la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Art. 25. - Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

Capitolul VII

Activitatea societății

Art. 26. - Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art. 27. - Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Art. 28. - Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor, respectiv statului, se face de societate în condițiile legi.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Art. 29. - Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

Restul personalului este angajat de directorul general al societății sau de persoanele împuternicite de consiliul de administrație.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii și funcții, se stabilește de adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contractele individuale, ținând seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Art. 30. - Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Art. 31. - Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege la înființarea societăților.

Art. 32. - Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art. 33. - Lichidarea se va face după procedura prevăzută de lege.

Art. 34. - Litigiile societății cu persoanele fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Art. 35. - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.


Hotărâre privind acoperirea de la bugetele locale a costului abonamentelor eliberate călătorilor care beneficiază de gratuitate la transportul în comun, urban

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Persoanelor care, potrivit legii sau hotărârilor guvernului, sunt scutite de plata tarifului la transportul urban de călători cu autobuze, troleibuze și tramvaie, li se vor elibera abonamente lunare generale de călătorie pe baza documentelor de certificare a încadrării în una din categoriile care dă dreptul la scutire, emise de organele de stat în drept.

Art. 2. - Fondurile necesare acoperirii costului abonamentelor eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 se acoperă de la bugetele locale din sumele ce se constituie în acest scop pe baza propunerilor fundamentate prezentate de unitățile locale care desfășoară activitatea de transport urban de călători.

Art. 3. - Unitățile locale cu profil de transport urban de călători vor organiza evidența lunară a abonamentelor acordate gratuit, pe categorii de beneficiari.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1991 | Nr. 18.Referințe

 1. 1,0 1,1 Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.
 2. Anexa se comunică unităților interesate.
 3. Anexele nr. 2 (1-42) se comunică unităților interesate.