Monitorul Oficial 81/1992

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul IV, Nr. issue::0081 - Partea I - Luni, 4 mai year::1992

Decrete

Decret privind aprobarea unor grațieri individuale

În temeiul art. 94 lit. d) din Constituția României,
Președintele României decretează:

Art. 1. - Se grațiază de pedeapsa aplicată condamnații:

 • Florescu Gheorghe
 • Bolbotină Gheorghe
 • Bolbotină Maria.

Art. 2. - Se grațiază restul rămas neexecutat din pedeapsa aplicată condamnaților:

 • Bandac Mariana
 • Bătrânu Ion
 • Găinaru Dorel
 • Pană Lucian Ovidiu
 • Popa Valentin
 • Rujoi Aurel-junior
 • Ursan Petru.

Art. 3. - Se grațiază cu 1/2 pedeapsa aplicată condamnaților:

 • Burdulea Marin
 • Kesz Bela.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituția României, contrasemnăm acest decret.
Prim-ministru, Theodor Stolojan

București, 21 aprilie 1992 | Nr. 87.Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/1991 privind metodologia atribuirii în locație a gestiunii sau închirierii unor subunități prin licitație directă

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 140/1991 privind metodologia atribuirii în locație a gestiunii sau închirierii unor subunități prin licitație directă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 11 martie 1991, se completează după cum urmează:

La articolul 1 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:

„Sunt exceptați de la licitația directă în vederea închirierii, din fondul de stat, a unor mici spații disponibile în suprafață de până la 50 m2, pentru activități de producție sau prestări de servicii, pensionarii de invaliditate care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă în lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989.”

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 9 aprilie 1992 | Nr. 174.

Contrasemnează:

Secretar de stat în Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Doru Viorel Ursu

Secretar de stat în Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Teodor Mircea Vaida

p. Ministrul muncii și protecției sociale, Gheorghe Brehoi

Hotărâre privind numirea unui consul general

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numește domnul Romul Pătru Bena în calitate de consul general al României la Montreal - Canada.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 10 aprilie 1992 | Nr. 175.

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase


Hotărâre privind efectuarea unor plasamente financiare din disponibilitățile în lei aferente creditelor externe guvernamentale

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Împrumuturile acordate Întreprinderii pentru Întreținerea și Repararea Utilajelor de Calcul și Electronică Profesională - IIRUC și Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă - RENEL, cât și pentru creditul tehnic aferent exporturilor în sistem barter cu Republica Moldova, în baza Hotărârii Guvernului nr. 315/1991, a Notei nr. 1115/1991 aprobate de primul ministru și, respectiv, a Hotărârii Guvernului nr. 777/1991, se acoperă prin plasamente financiare din disponibilitățile temporare, reprezentând echivalentul în lei al creditelor externe guvernamentale.

Art. 2. - Reconstituirea plasamentelor se va efectua pe măsura rambursării împrumuturilor, în condițiile stabilite prin actele normative în baza cărora acestea au fost acordate.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 10 aprilie 1992 | Nr. 176.

Contrasemnează:

Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu


Hotărâre privind exceptarea temporară de taxe vamale de import

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se exceptează de la plata taxelor vamale de import produsele cuprinse la pozițiile tarifare din anexă, începând cu data prezentei hotărâri până la 31 decembrie 1992.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 10 aprilie 1992 | Nr. 177.

Contrasemnează:

Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota

Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu


Anexă

Poziție tarif Denumirea mărfii Nivelul taxei
4011.30 Anvelope pneumatice noi din cauciuc, de tipul celor utilizate la avioane ex.
4907.00 Timbre poștale, timbre fiscale și similare, neobliterate, în circulație sau urmând a fi puse în circulație în țara de destinație; hârtie timbrată; bancnote; cecuri; titluri de acțiuni sau de obligațiuni și titluri similare ex.
7302.10 Șine pentru cale ferată ex.
8605.00 Vagoane de călători de cale ferată sau de tramvai, tractate; vagoane de bagaje, vagoane poștale și alte vagoane speciale de cale ferată sau de tramvai, tractate (exclusiv cele de la poz. 8604) ex.
8607.19 Osii și roți de vehicule pentru căi ferate sau similare, inclusiv părți ex.
8803.13 Elice și rotori și părți ale acestora ale aparatelor de la poz. 8801 sau 8802 ex.
8803.20 Trenuri de aterizare și părți ale acestora ale aparatelor de la poz. 8801 sau 8802 ex.
8803.30 Alte părți de avioane sau de elicoptere ex.
8803.90 Alte părți de aparate de la poz. 8801 sau 8802 ex.
9014.20 Instrumente și aparate pentru navigația aeriană sau spațială (altele decât busolele) ex.
9014.80 Alte instrumente și aparate pentru aparate de navigație ex.
9014.90 Părți și accesorii pentru aparate de navigație ex.
9401.10 Scaune de tipul celor utilizate pentru vehicule aeriene ex.Rectificări

Rectificare

Articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 77/1992 privind înființarea unor societăți comerciale ca urmare a reorganizării activității transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 5 martie 1992, va avea următorul conținut:

„Art. 5. - Personalul societăților comerciale de reparat material rulant își menține toate drepturile specifice salariaților S.N.C.F.R., inclusiv prevederile Decretului-lege nr. 98/1990 și Hotărârii Guvernului nr. 984/1990 în totalitate.”