Monitorul Oficial 88bis/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0088 bis - Marți, 3 iulie year::1990

Decrete

Decret privind recunoașterea episcopului-vicar Dan Ilie Ciobotea în funcția de arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și art. 21 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor din România,
Președintele României decretează:

Articol unic. - Episcopul-vicar Dan Ilie Ciobotea se recunoaște în funcția de arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei, pentru care a fost ales de Colegiul Electoral al Bisericii Ortodoxe Române în ziua de 7 iunie 1990.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 30 iunie 1990 | Nr. 1.


Decret privind trecerea în rezervă sau direct în retragere a unor generali din Ministerul Apărării Naționale

Președintele României decretează:

Art. 1. - Se trec în rezervă, prin aplicarea art. 43 lit. a) din Statutul corpului ofițerilor, următorii:

 • generalul-colonel Cetină Ion Gheorghe;
 • amiralul Aron Dumitru Mihai.

Art. 2. - Se trece în rezervă, prin aplicarea art. 43 lit. f) din Statutul corpului ofițerilor, general-locotenent Roșu Ilie Dumitru.

Art. 3. - Generalul-maior Ghircoiaș Dumitru Paul-Remus se trece în retragere prin aplicarea art. 46 lit. a) din Statutul corpului ofițerilor.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 2 iulie 1990 | Nr. 2.


Decret privind trecerea în rezervă sau direct în retragere a unor generali din Ministerul Apărării Naționale

Președintele României decretează:

Art. 1. - Generalul-colonel Mocanu Neculai Mircea se trece în rezervă prin aplicarea art. 48 lit. a) din Statutul corpului ofițerilor.

Art. 2. - Se trec în rezervă, prin aplicarea art. 43 lit. f) din Statutul corpului ofițerilor, următorii:

 • generalul-maior Brădiceanu Vasile Vasile;
 • generalul-maior Ciocoiu Ion Pantelimon;
 • generalul-maior Florea Ilie Ion.

Art. 3. - Se trec direct în retragere, prin aplicarea art. 46 lit. a) din Statutul corpului ofițerilor, următorii:

 • generalul-locotenent Gorgonețu Florea Gică;
 • generalul-maior Morega Călina Ispas.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 2 iulie 1990 | Nr. 3.


Decret privind unele numiri în funcții la Președinția României

În temeiul art. 82 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și în conformitate cu art. 10 alin. 1 din Legea nr. 1 din 30 iunie 1990 privind organizarea și funcționarea serviciilor Președinției României,
Președintele României decretează:

Art. 1. - Domnul Vasile Secăreș se numește în funcția de șef al Departamentului de analiză politică al Președinției României, cu rang de ministru, începând cu data de 1 iulie 1990.

Art. 2. - Domnul Constantin Bâgu se numește în funcția de secretar general la Secretariatul General al Președinției, cu rang de prim-adjunct al ministrului, începând cu data de 1 iulie 1990.

Art. 3. - Domnul Mihai Bujor Sion se numește în funcția de director general al Cabinetului Președintelui, cu data de 1 iulie 1990.

Art. 4. - Domnul Emilian Manciur se numește în funcția de șef de protocol al Direcției de protocol, cu rang de ambasador, începând cu data de 1 iulie 1990.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 2 iulie 1990 | Nr. 4.


Decret privind unele numiri în funcții la Președinția României

În temeiul art. 82 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și în conformitate cu art. 10 alin. 2 din Legea nr. 1 din 30 iunie 1990 privind organizarea și funcționarea serviciilor Președinției României,
Președintele României decretează:

Articol unic. - Se numesc, cu data de 1 iulie 1990, în calitate de consilieri prezidențiali, cu rang de prim-adjunct al ministrului, în cadrul Departamentului de analiză politică, următorii:

Dan-Mircea Popescu - Direcția pentru politică internă;
Ioan-Mircea Pașcu - Direcția pentru politică externă;
Marius Guran - Direcția pentru știință, învățământ și cultură;
Ioan Talpeș - Direcția pentru probleme militare și ordine publică;
Florin Bucur Vasilescu - Direcția juridică.

Președintele României, Ion Iliescu | București, 2 iulie 1990 | Nr. 5.Hotărâri ale Senatului

Hotărâre privind numirea secretarului general al aparatului Senatului

Senatul hotărăște:

Articol unic. - Profesor universitar Constantin Ionescu se numește în funcția de secretar general al aparatului Senatului, asimilat cu secretar de stat.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu | Bucureşti, 2 iulie 1990 | Nr. 16.


Hotărâre privind aprobarea denumirii, domeniilor de activitate și numărului membrilor comisiilor permanente ale Senatului

Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă denumirea, domeniile de activitate și numărul membrilor comisiilor permanente ale Senatului, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu | Bucureşti, 3 iulie 1990 | Nr. 17.


Anexă

1. Comisia economică și pentru problemele de industrie, comerț, transporturi, telecomunicații, servicii

 • programe de reconstrucție și dezvolta economică; privatizare, liberă inițiativă;
 • probleme specifice privind industria, construcțiile, transporturile și telecomunicațiile (progres tehnic, dezvoltare tehnologică, informatizare etc.);
 • probleme de comerț intern, turism și alte servicii; probleme ale consumatorilor;
 • probleme de relații economice externe;
 • controlul activității întreprinderilor în proprietatea statului.
Numărul de membri = 28

2. Comisia de politică financiară, bancară și bugetară

 • politica fiscală, vamală și echilibrul bugetar;
 • circulația bănească, creditul și balanța de venituri și cheltuieli ale populației;
 • sistemul de credite, dobânzi, scont, bursa de valori și efecte;
 • politica de prețuri;
 • balanța de plăți externe, credite externe și împrumuturi interne.
Numărul de membri = 10

3. Comisia pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură, protecția mediului înconjurător

 • programe în domeniul agriculturii; privatizarea; structuri agricole;
 • probleme ale silviculturii, economiei forestiere și ale fondului cinegetic;
 • fondul funciar și organizarea teritoriului agricol;
 • programe de industrie alimentară;
 • gospodărirea apelor;
 • protecția mediului și a naturii; sisteme ecologice;
 • controlul activității întreprinderilor agricole în proprietatea statului.
Numărul de membri = 13

4. Comisia pentru politica externă (comisie comună Senat - Adunarea Deputaților)

 • probleme și programe de politică externă a României;
 • dialogul parlamentar bilateral cu parlamentele altor state;
 • relațiile dintre Parlamentul României și Uniunea Interparlamentară, Parlamentul European, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, precum și cu alte organisme parlamentare regionale și mondiale;
 • tratate, convenții și alte instrumente internaționale la care aderă România;
 • audierea persoanelor propuse a fi acreditate ambasadori.
Numărul de senatori = 11

5. Comisia pentru apărare și asigurarea ordinii publice (comisie comună Adunarea Deputaților - Senat)

 • apărare; siguranța statului; ordinea publică.
Numărul de senatori = 7

6. Comisia de politică și pentru drepturile fundamentale ale omului și cetățeanului

 • drepturile omului și cetățeanului;
 • problemele minorităților;
 • libertatea de conștiință; problemele cultelor religioase;
 • libertatea de exprimare.
Numărul de membri = 11

7. Comisia pentru muncă, probleme sociale, sănătate

 • raporturi de muncă; protecția muncii; conflicte de muncă; legislație sindicală;
 • organizarea asigurărilor sociale;
 • asistența sanitară; organizarea rețelei sanitare; privatizare;
 • ocrotire socială; problemele mamei și copilului, bătrânilor și handicapaților.
Numărul de membri = 11

8. Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport

 • învățământul de toate gradele, de stat și privat;
 • cercetarea științifică; protecția invențiilor și inovațiilor;
 • problemele tineretului;
 • activitatea sportivă.
Numărul de membri = 13

9. Comisia pentru artă, cultură și mijloace de informare în masă

 • instituții de artă și cultură, ocrotirea patrimoniului cultural național;
 • activitatea de presă, radio și televiziune, legislația presei și a altor mijloace de informare în masă; activitatea editorială.
Numărul de membri = 11

10. Comisia pentru administrația generală și locală de stat

 • reforme administrative;
 • probleme privind organizarea administrativ-teritorială a țării;
 • probleme ale administrației generale de stat și locale;
 • autonomia locală;
 • urbanism și dezvoltarea comunităților umane.
Numărul de membri = 11

11. Comisia juridică, de numiri, disciplină și imunități

 • proiecte de legi, hotărâri și decrete; reglementări din domeniul dreptului civil, comercial, penal, agrar, administrativ, internațional;
 • organizare judecătorească și alte reglementări cu caracter juridic;
 • numiri;
 • probleme de disciplină parlamentară; imunități.
Numărul de membri = 11

12. Comisia de validări și petiții

 • validări;
 • petiții.
Numărul de membri = 7