Monitorul Oficial 9/1991

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::0009 - Partea I - Joi, 17 ianuarie year::1991

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind înființarea unor administrații cu statut de regie autonomă și societăți comerciale pe acțiuni din domeniul transporturilor navale

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă înființarea administrațiilor cu statut de regie autonomă și societăților comerciale pe acțiuni, ca persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Administrațiile cu statut de regie autonomă înființate potrivit art. 1 se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu dispozițiile legale și cu regulamentul de organizare și funcționare specific fiecăreia, prevăzut în anexele nr. 2 a) - 2 d).

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit art. 1, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu dispozițiile legale și cu statutul prevăzut în anexele nr. 3.1.[1] - 3.27.[1].

Art. 4. - O dată cu înființarea administrațiilor cu statut de regie autonomă și a societăților comerciale pe acțiuni prevăzute la art. 1, unitățile economice de stat menționate la coloana nr. 5 din anexa nr. 1 se desființează.

Art. 5. - Activul și pasivul unităților economice de stat care se desființează se preiau de către administrațiile cu statut de regie autonomă și societățile comerciale pe acțiuni înființate potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, pe bază de procese-verbale de predare-primire.

Patrimoniul inițial al fiecărei regii autonome și societăți comerciale pe acțiuni va fi modificat după finalizarea acțiunii de reevaluare, conform Hotărârii Guvernului nr. 945/1990, până la data de 1 februarie 1991.

Art. 6. - Personalul unităților economice de stat, trecut la administrațiile și societățile comerciale pe acțiuni înființate potrivit prezentei hotărâri, se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2 a) - 2 d) și 3.1 - 3.27 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1991 | Nr. 19.


Anexa Nr. 1

Lista administrațiilor cu statut de regie autonomă și a societăților comerciale care se înființează în sectorul transporturilor navale

Nr. crt. Denumirea administrației cu statut de regie autonomă sau a societății comerciale care se înființează Obiectul de activitate al regiei autonome sau al societății comerciale Sediul principal Valoarea capitalului social
-mii lei-
din care:
a) mijloace fixe
b) mijloace circulante
Unitatea economică de stat care își încetează activitatea
1. „Administrația Portului Constanța”,
regie autonomă,
denumită prescurtat A.P.C.
- Administrarea întregii infrastructuri a porturilor Constanța, Mangalia și Midia (diguri, cheiuri, bazine, șenale, - teritorii câștigate asupra mării) și a unei părți din suprastructură (platforme, magazii, instalații și utilaje, clădiri social-administrative, stații de transformare, grupuri sociale etc.) care sunt în dotare proprie.

-Întreținerea funcționalității tuturor construcțiilor hidrotehnice.

-Repararea construcțiilor civile.

-Menținerea adâncimilor.

-Asigurarea semnalizării și balizării portului.

-Asigurarea unor facilități portuare privind furnizarea de apă, agent termic și energie electrică.

-Întreținerea căilor rutiere de acces.

-Activitatea de salubrizare a teritoriului portuar.

-Activitatea de salubrizare-depoluare a bazinelor portuare și preluarea reziduurilor petroliere și gunoiului de la nave.

-Intervenții în incendii terestre.

-Coordonarea traficului portuar în perioada de congestie portuară sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale.

-Centralizarea informațiilor referitoare la traficul portuar de la toți agenții economiei din portul Constanța.

-Dezvoltarea și modernizarea capacităților portului Constanța în funcție de cerințele de trafic.

-Avizarea dezvoltărilor pentru societățile comerciale care își desfășoară activitatea în port.

Municipiul Constanța incinta portului județul Constanța 29.070.855
a) mijloace fixe 9.800.232
b) mijloace circulante 51.466
I.E.P. Mărfuri Generale Constanța
2. „Dezrobirea” - S.A. Constanța -Încărcare, descărcare și depozitare mărfuri generale și a altor mărfuri compatibile cu utilizarea cheiurilor societății în/din nave și mijloace terestre de transport.

-Expediții internaționale, agenturare și consulting în activitatea portuară.

-Inspecții hambare, aprovizionare, amarare, conservare și manipulare mărfuri.

Municipiul Constanța incinta portului județul Constanța a) mijloace fixe 188.795
b) mijloace circulante 123.155
I.E.P. Mărfuri Generale Constanța
3. „Socep” - S.A. Constanța -Încărcare, descărcare și depozitare mărfuri generale și a altor mărfuri compatibile cu utilizarea cheiurilor societății în/din nave și mijloace terestre de transport.

-Expediții internaționale, agenturare și consulting în activitatea portuară.

-Inspecții hambare, aprovizionare, amarare, conservare și manipulare.

Municipiul Constanța incinta portului județul Constanța 216.413
a) mijloace fixe 216.115
b) mijloace circulante
I.E.P. Mărfuri Generale Constanța
4. „Comvex” - S.A Constanța -Încărcare, descărcare și depozitare mărfuri în vrac și a altor mărfuri compatibile cu utilizarea cheiurilor societății în/din nave și mijloace terestre de transport.

-Expediții internaționale, agenturare și consulting în activitatea portuară.

-Inspecții hambare, aprovizionare, amarare și manipulare mărfuri.

Municipiul Constanța incinta portului județul Constanța 2.101.696
a) mijloace fixe 1.121.679
b) mijloace circulante
I.E.P. Mărfuri Generale Constanța întreprinderea pentru mărfuri în vrac și produse metalurgice Constanța
5. „Phoenix” - S.A. Constanța - Expediții interne și internaționale de mărfuri conform destinațiilor de livrare prevăzute în contractele încheiate între furnizori și beneficiari.

-Îndeplinirea formalităților de uz intern și internațional în legătură cu expedierea, reexpedierea și finalizarea transporturilor de mărfuri, via mare, tera și fluviu.

Municipiul Constanța incinta portului județul Constanța 1.363
a) mijloace fixe
1.363
b) mijloace circulante
I.E.P. Mărfuri Generale Constanța
6. „Administrația porturilor Dunării
maritime Galați", regie autonomă,
denumită prescurtat A.P.D.M.
- Administrația întregii infrastructuri a porturilor Dunării maritime între Brăila și Sulina (diguri, cheiuri, bazine, șenale, teritorii) și a unei părți din suprastructură (platforme, magazii, instalații și utilaje, clădiri social-administrative, stații de transformare, grupuri sociale etc.) care sunt în dotare proprie.

-Întreținerea funcționalității tuturor construcțiilor hidrotehnice.

-Repararea construcțiilor civile.

-Menținerea adâncimilor.

-Asigurarea semnalizării și balizării porturilor.

-Asigurarea, prin contract, a unor facilități portuare privind furnizarea de apă, agent termic și energie electrică.

-Întreținerea căilor rutiere de acces.

-Activitatea de salubrizare a teritoriului portuar.

-Activitatea de salubrizare-depoluare a bazinelor portuare și preluarea reziduurilor petroliere și gunoaielor de la nave.

-Intervenții în incendii terestre.

-Coordonarea traficului portuar în perioade de congestie portuară sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale.

Municipiul Galați str. Portului nr. 34 județul Galați 1.006.244
a) mijloace fixe 716.244
b) mijloace circulante 1.075
N.F.R. Galați N.F.R. Brăila A.F.D.J. Galați - partea de infrastructură portuară
7. „Docuri” - S.A. Galați - Derularea traficului portuar de mărfuri intern și internațional.

-Agenturare, brokeraj, expediții interne și internaționale, formalități vamale.

-Manipulare, depozitare, conservare, sortare, reambalare, recondiționare și cântărire mărfuri.

-Executare și întreținere scule, dispozitive și AMC-uri specifice activității portuare.

-Amarare, legare, dezlegare mărfuri.

-Prestații de salubrizări, întreținere căi de acces, furnizare de apă la nave.

-Manevre și remorcaje portuare.

Municipiul Galați incinta portului județul Galați 69.724
a) mijloace fixe 106.809
b) mijloace circulante 9.464
N.F.R.Galați
8. „Bazinul nou” - S.A. Galați -Derularea traficului portuar de mărfuri intern și internațional.

-Agenturare, brokeraj, expediții interne și internaționale, formalități vamale.

-Manipulare, depozitare, conservare, sortare, reambalare, recondiționare și cântărire mărfuri.

-Executare și întreținere scule, dispozitive și AMC-uri specifice activității portuare.

-Amarare, legare, dezlegare mărfuri.

-Prestații de salubrizare, întreținere căi de acces, fumizare de apă la nave, manevre și remorcaje portuare.

Municipiul Galați incinta portului județul Galați 188.387
a) mijloace fixe 245.111
b) mijloace circulante 27.230
N.F.R Galați
9. „Romportmet” - S.A. Galați -Manipulare mărfuri indigene și din import ale CS Galați și ale altor beneficiari.

-Exportul de produse finite ale CS Galați și ale altor beneficiari.

-Operațiuni de comerț exterior și expediții internaționale.

-Agenturare nave.

-Prestații servicii la nave.

-Manevre portuare și pilotaj de radă.

-Administrarea, gospodărirea și alimentarea cu energie și apă a portului.

-Administrarea, gospodărirea, întreținerea și reparația amenajării portuare.

Municipiul Galați incinta portului mineralier județul Galați 608.915
a) mijloace fixe 641.669
b) mijloace circulante 46.826
N.F.R. Galați
10. „Moldonav” - S.A. Galați -Transportul fluvial de mărfuri și călători intern și internațional.

-Extracția și comercializarea produselor de balastieră.

-Turism, alimentație publică, activități distractive.

-Prestații de servicii portuare.

-Expediții de mărfuri și operațiuni de comerț exterior.

-Agenturare, aprovizionare nave, operațiuni de bancă și bursă.

-Brokeraj, consulting, prestații de servicii informatice.

-Remorcaj, pilotaj, reparații nave și utilaje.

-Producția și comercializarea de piese de schimb, asamblări,dezmembrări, achiziționări și vânzări de nave și subansamble.

Municipiul Galați, str. Portului nr. 34, Județul Galați 8.504.002
a) mijloace fixe 3.472.047
b) mijloace circulante 102.444
N.F.R. Galați
11. „Brăila Nav” - S.A. Brăila -Transportul fluvial de mărfuri și călători în intern și internațional.

-Extracția și comercializarea produselor de balastieră.

-Turism, alimentație publică.

-Expediții de mărfuri și operațiuni de comerț exterior.

-Angajări nave pentru transport în țară și internațional.

-Consulting, achiziționări și vânzări de nave. -Remorcaj, pilotaj, reparații nave și utilaje.

Municipiul Brăila Gara Fluvială județul Brăila 233.475
a) mijloace fixe 258.460
b) mijloace circulante 1.434
N.F.R. Brăila
12. „Hercules” - S.A. Brăila -Prestații portuare.

-Expediții internaționale de mărfuri.

-Reparații nave utilaje portuare și construcții metalice.

-Agenturare, aprovizionare nave.

-Remorcaj, pilotaj.

Municipiul Brăila incinta Docuri nr. 1 județul Brăila 337.314
a) mijloace fixe 258.130
b) mijloace circulante 36.302
N.F.R. Brăila
13. „Dobroport” - S.A. Cernavodă -Manipulare produse indigene și din import pentru diverși beneficiari.

-Amarare, agenturare, tranzit de mărfuri.

-Comerț exterior - import piese de schimb și echipamente portuare.

-Reparații nave și utilaje portuare.

-Remorcaj, pilotaj.

Cernavodă portul Nou județul Constanța 217.909
a) mijloace fixe 211.775
b) mijloace circulante 2.988
N.F.R. Galați
14. „Delta Nav” - S.A. Tulcea -Manipulare produse indigene și din import pentru diverși beneficiari.

-Amarare, agenturare, tranzit de mărfuri.

-Comerț exterior- import piese de schimb și echipamente portuare.

-Reparații nave și utilaje portuare.

-Remorcaj, pilotaj.

Municipiul Tulcea str. Portului nr. 8 județul Tulcea 252.401
a) mijloace fixe 226.585
b) mijloace circulante 18.026
N.F.R. Galați
15. „Administrația porturilor Dunării
fluviale Giurgiu”, regie autonomă
denumită prescurtat A.P.D.F.
-Administrarea, întreținerea funcționalității, dezvoltarea și modernizarea întregii infrastructuri a porturilor fluviale de la Brăila și a suprastructurii din porturile industriale Călărași și Pârjoaia.

-Asigurarea la cerere a facilităților portuare privind furnizarea de apă, agent termic, energie electrică, servicii de telecomunicații, întreținerea și repararea acestora.

-Întreținerea și repararea căilor rutiere de acces, a căilor ferate interioare ce aparțin porturilor și a căilor de rulare a macaralelor de cheu pentru porturile industriale Călărași și Pârjoaia.

-Studierea și avizarea documentațiilor tehnice privitoare la perspectivele de dezvoltare ale societăților comerciale care își desfășoară activitatea în perimetrul administrat A.P.D.F. Giurgiu.

-Asigurarea dezvoltării unitare a tuturor porturilor fluviale în concordanță cu traficul de perspectivă.

-Coordonarea în mod centralizat a sistemului informațional pe întreaga arie de activitate a administrației.

-Întreținerea și gospodărirea bazinelor portuare, asigurarea prevenirii poluării Dunării în danele portuare și acvatorii.

-Urmărirea modului de exploatare a infrastructurii și suprastructurii de către societățile comerciale cărora A.P.D.F.- Giurgiu le-a închiriat sau concesionat-capacități.

Municipiul Giurgiu șos. Portului nr. 1 județul Giurgiu 4.704.899
a) mijloace fixe 489.929
b) mijloace circulante 12.670
N.F.R. Giurgiu N.F.R. Drobeta-Turnu Severin și A.F.D.J. partea de infrastructură
16. „Giurgiu Nav” - S.A. Giurgiu. -Prestarea de servicii în domeniile transporturilor pe apă (mărfuri de călători și transporturi speciale), transporturi turistice internaționale, expediții internaționale de mărfuri și activitatea portuară prin închirierea de utilaje și alte elemente de suprastructură.

-Extracția din fluviul Dunărea a produselor balastiere.

-Comercializarea produselor balastiere.

-Angajare nave pentru transporturi fluviale interne și internaționale, consulting, achiziționări și furnizări nave și utilaje.

-Servicii de agenturare în internațional prin agențiile proprii companiei din porturile străine: Budapesta, Viena, Komarno, Linz, Regensburg.

Municipiul Giurgiu șos. Portului nr. 1 județul Giurgiu 2.120.504
a) mijloace fixe 2.003.659
b) mijloace circulante 75.274
N.F.R. Giurgiu
17. „Giurgiu Port” - S.A. Giurgiu -Încărcări și descărcări de nave, vagoane/auto în trafic direct și combinat.

-Depozitări de mărfuri pe platforme și în magazii.

-Expediții interne și internaționale.

-Reparații nave și utilaje portuare.

Municipiul Giurgiu șos. Portului nr. 1 județul Giurgiu 279.949
a) mijloace fixe 269.857
b) mijloace circulante 33.426
N.F.R. Giurgiu
18. „Navigația fluvială română
Drobeta-Turnu Severin” - S.A.
Drobeta-Turnu Severin
-Transport fluvial de mărfuri și călători.

-Treceri cu bacul peste Dunăre.

-Extracția produselor de balastieră.

-Activitatea turistică în intern și internațional.

-Repararea, întreținerea și asistență tehnică la nave.

Municipiul Drobeta-Turnu Severin str. Portului nr. 1 județul Mehedinți 1.263.436
a) mijloace fixe 1.170.821
b) mijloace circulante 37.946
N.F.R. Drobeta-Turnu Severin
19. „Drobeta” - S.A. -Manipulare mărfuri în porturile de pe sectorul Dunării cuprins între Calafat și Moldova Veche.

-Expedierea mărfurilor în intern și internațional.

-Repararea, întreținerea și asistența tehnică la utilajele portuare.

Municipiul Drobeta-Turnu Severin str. Portului nr. 1 județul Mehedinți 147.917
a) mijloace fixe 140.050
b) mijloace circulante 3.627
N.F.R. Drobeta-Turnu Severin
20. „Administrația canalelor navigabile
Constanța”, regie autonomă,
denumită prescurtat A.C.N.
-Exploatarea eficientă a canalelor navigabile Cernavodă - Constanța și Poarta Albă - Midia Năvodari.

-Exploatează și întreține instalațiile de dispecerizare, automatizare, semaforizare, telecomandă și radiolocații.

-Programează, urmărește și dirijează controlul traficului naval prin canale și porturile Medgidia, Basarabi și Luminița.

-Exploatează și întreține ecluzele de pe canale.

-Exploatează și întreține navele tehnice și de serviciu din parcul propriu.

-Regularizează debitele de apă din canale și din bazinul hidrografic adiacent canalelor navigabile.

-Prelevează probe și efectuează analize pentru determinarea calității apelor luând măsuri operative pentru depistarea surselor poluante și prevenirea lor.

-Coordonează și gestionează necesarul de apă pentru navigație, irigații, alimentare cu apă industrială și pentru consumul populației.

-Organizează exploatarea și întreținerea Stației complexe de pompare Cernavodă, precum și a stațiilor de pompare pentru apărarea contra inundațiilor a localităților Saligny, Făclia și Mircea Vodă.

-Planifică, organizează și conduce activitatea de reparații capitale, curente, accidentale și revizii tehnice la șenalul navigabil, construcții hidrotehnice, utilaje și instalații.

-Execută măsurători topometrice și hidrografice.

-Asigură strategia atragerii de trafic pe canalele navigabile.

-Execută lucrări de dragaje a șenalelor navigabile și acvatorii portuare.

-Efectuează și alte lucrări și servicii din profilul sau de activitate.

Municipiul Constanța str. Ecluzei nr.1 județul Constanța 34.456.063
a) mijloace fixe 21.471.637
b) mijloace circulante 50.693
Întrep. Administrația Canalului Dunăre Marea Neagră
21. Compania de remorcare
maritimă - S.A. Constanța.
-Remorcajul și manevrarea navelor în radă și porturi maritime.

-Introducerea și scoaterea navelor românești și străine în porturi maritime.

-Mișcarea navelor de la o dană la alta.

-Legarea și dezlegarea navelor românești și străine la și de la cheu.

-Pilotarea navelor în timpul manevrelor.

-Alte prestații portuare la solicitarea clienților.

Municipiul Constanța incinta port, dana O, județul Constanța 319.234
a) mijloace fixe
314.791
b) mijloace circulante 17.814
Grupul de remorcare maritimă Constanța
22. „Pilot service” - S.A. Constanța. -Efectuarea pilotajului navelor în porturile maritime, Dunărea maritimă și fluvială și canalele navigabile. Municipiul Constanța incinta port județul Constanța 4.406
a) mijloace fixe
134
b) mijloace circulante 332
Grupul de pilotaj maritim și fluvial Constanța din cadrul Inspectoratului navigației civile
23. „Navrom” - S.A. Constanța -Tratarea” și Încheierea de contracte de transport maritim de mărfuri și pasageri cu parteneri romani sau străini, în direct sau prin intermediul firmelor de navlositori și brokeri.

-Executarea contractelor de transport mărfuri și pasageri cu navele din dotare și/sau închiriate.

-Operațiuni de comerț exterior pentru exploatarea, întreținerea, repararea, valorificarea navelor și utilizarea forței de munca.

-Cumpărare și vânzare de nave, echipamente navale, piese de schimb.

-Aprovizionarea tehnico-materială a navelor din dotare.

-Alte activități conexe transportului maritim: agenturare, asigurări maritime, brokeraj, consulting, turism etc.

Municipiul Constanța incinta port județul Constanța 36.977.772
a) mijloace fixe
6.062.374
b) mijloace circulante 549.968
Compania de navigație Navrom Constanța
24. „Romline” - S.A. Constanța. -Tratarea și încheierea de contracte de transport maritim de mărfuri și pasageri cu parteneri români și străini

în direct sau prin intermediul firmelor de navlosire sau brokeri.

-Executarea contractelor de transport maritim de mărfuri și pasageri navele din dotare și/sau închiriate.

-Operațiuni de comerț exterior pentru exploatare, întreținere, reparare, valorificare nave și utilizarea forței de muncă.

-Cumpărări și vânzări de nave, echipamente navale, piese de schimb, aprovizionare tehnico-materială.

-Alte activități conexe transportului maritim: financiare, agenturare, asigurări maritime, brokeraj, consulting, turism etc.

Municipiul Constanța incinta port județul Constanța 7.737.900
a) mijloace fixe
7.998.697
b) mijloace circulante 139.344
Compania de navigație Romline Constanța.
25. „Petromin” - S.A. Constanța. - Tratarea și încheierea de contracte de transport cu nave petroliere și mineraliere.

-Operațiuni de comerț exterior pentru exploatarea, întreținerea, valorificarea navelor și utilizarea forței de muncă.

-Angajarea navelor în țară și străinătate (brokeraj).

-Achiziționare-vânzări de nave, echipamente navale și piese de schimb.

-Aprovizionarea tehnico-materială pentru nave.

-Alte activități conexe transportului maritim: financiare, agenturare, asigurări maritime, brokeraj, consulting, turism etc.

Municipiul Constanța incinta port județul Constanța 15.223.832
a) mijloace fixe
15.272.293
b) mijloace circulante 384.088
Compania de navigație Petromin Constanța.
26. „Navlomar” - S.A. București - Navlosirea de nave maritime și fluviale în cont românesc și străin, activitatea de brokeraj, asigurări maritime, administrare de nave, exploatare comercială de nave maritime și fluviale, tranzit maritim și fluvial prin porturi românești și străine, operațiuni de import-export, consignație, agenturare și aprovizionări nave în porturile românești, vânzări-cumpărări nave, precum și alte prestații la nave cu plata în valuta și lei, vânzări de mărfuri indigene și din import prin magazine proprii cu plata în valută și lei precum și orice operațiune industrială, comercială, financiară, mobiliară sau imobiliara, servicii care au legătură directă sau indirectă cu obiectul definit mai sus sau cu orice obiect similar sau conex. Municipiul București B-dul Republicii nr. 16 sect. 3 77.091
a) mijloace fixe
4.772
b) mijloace circulante 36.319
I.C.E Navlomar București
27. „Apronav” - S.A. Constanța. -Asigură aprovizionarea tehnico-materială pentru flota maritima și fluvială, activitățile de reparații și întreținere nave și utilaje și altor activități.

-Coordonează în perioada în care există balanțe materiale repartizarea cotelor de energie, combustibil și materiale.

Municipiul Constanța incinta port județul Constanța 32.993
a) mijloace fixe
32.993
b) mijloace circulante
Întreprinderea de aprovizionare și valorificare piese de schimb pentru unități de transport naval, Apronav Constanța
28. „Sorena” - S.A. Constanța. -Confecții, export, import, produse industriale.

-„Service” tehnic în cont indigen și străin.

-Depozitare și marcare mărfuri industriale

-Transporturi și expediții interne și internaționale.

-Consulting, engineering.

-Reparații nave și utilaje.

-Andocare, furnizare energie electrică prin grupuri autonome.

-Valorificare piese de schimb și subansamble din casări și dezmembrări.

Municipiul Constanța incinta port județul Constanța 46.278
a) mijloace fixe
46.278
b) mijloace circulante 14.067
Întreprinderea de reparații nave și utilaj portuar Constanța
29. „Armar” - S.A. Constanța. - Confecții, export, import, produse industriale.

-„Service” în cont indigen și străin.

-Depozitare și marcare mărfuri industriale.

-Consulting, engineering.

-Reparații nave și utilaje.

-Furnizare de energie electrică prin grupuri autonome.

-Furnizare de oxigen și azot.

-Valorificare piese de schimb și subansamble din casări și dezmembrări.

Municipiul Constanța incinta port județul Constanța 34.912
a) mijloace fixe
34.912
b) mijloace circulante 10.612
Întreprinderea de reparații nave și utilaj portuar Constanța
30. „Marea Neagră” - S.A. Midia. - Realizarea de construcții navale până la 2.000 tone, reparații și dezmembrări nave.

-Comercializarea produselor în condițiile prevăzute în contractul de societate.

-Prestarea de servicii în domeniul construcțiilor, reparațiilor și dezmembrărilor de nave.

Municipiul Constanța incinta port județul Constanța 583.277
a) mijloace fixe
575.321
b) mijloace circulante 8.245
Întreprinderea de reparații și dezmembrări nave Midia
31. „Șantierul naval Orșova” - S.A. - Construcții noi de nave fluviale.

-Reparații de nave fluviale și utilaje portuare.

-Lucrări industriale.

-Piese de schimb.

-Asistență service la nave.

-Piese turnate din fontă.

-Oxigen tehnic.

-Diverse lucrări pentru terți și particulari.

Orșova str. Gării nr. 4 județul Mehedinți 311.936
a) mijloace fixe
255.535
b) mijloace circulante 132.596
Șantierul naval Orșova


Anexa Nr. 2 a)

Regulament de organizare și funcționare a Administrației Portului Constanța

Capitolul I

Denumirea, forma juridică și sediul

Art. 1. - Administrația Portului Constanța - denumită prescurtat A.P.C. - înființată prin reorganizarea Întreprinderii de Exploatare Portuară pentru Mărfuri Generale, din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, aprobată prin hotărârea guvernului, la care prezentul regulament este anexă, va funcționa cu statut de regie autonomă.

Art. 2. - Administrația Portului Constanța are personalitate juridică și își desfășoară activitatea pe principiile gestiunii economice și a autonomiei financiare.

Art. 3. - Sediul Administrației Portului Constanța este în municipiul Constanța, incinta portului, județul Constanța.

Capitolul II

Obiectul de activitate al Administrației Portului Constanța

Administrația Portului Constanța are ca obiect de activitate :

 • administrarea întregii infrastructuri a porturilor Constanța, Mangalia și Midia (diguri, cheiuri, bazine, șenale, teritorii câștigate asupra mării) și a unei părți din suprastructură platforme, magazii, instalații și utilaje, clădiri social-administrative, stații de transformare, grupuri sociale etc.) care sunt în dotare proprie ;
 • întreținerea funcționalității tuturor construcțiilor hidrotehnice;
 • repararea construcțiilor civile;
 • menținerea adâncimilor;
 • asigurarea semnalizării și balizării porturilor;
 • asigurarea unor facilități portuare privind furnizarea de apă, agent termic și energie electrică;
 • întreținerea căilor rutiere de acces;
 • salubrizarea - depoluarea bazinelor portuare și preluarea reziduurilor petroliere și gunoiului de la nave.
 • intervenții la incendii terestre ;
 • coordonarea traficului portuar în perioada de congestie portuară sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale;
 • centralizarea informațiilor referitoare la traficul portuar de la toți agenții economici din portul Constanța;
 • dezvoltarea și modernizarea capacităților portului Constanța în funcție de cerințele de trafic;
 • avizarea dezvoltărilor pentru societățile comerciale care își desfășoară activitatea în port.

Art. 4. - Administrația Portului Constanța are următoarele atribuții:

4.1. elaborează studii și prognoze pentru dezvoltarea și sistematizarea portului Constanța, le supune spre aprobare organelor competente și urmărește realizarea acestora;

4.2. analizează și face propuneri privind construirea de noi diguri, cheiuri, dane și platforme în portul Constanța;

4.3. elaborează studii și programe privind nivelurile și ritmurile traficului portuar de mărfuri în portul Constanța;

4.4. întocmește programe anuale și de perspectivă și asigură urmărirea lucrărilor de întreținere, reparare și modernizare a infrastructurii și suprastructurii portuare din dotare;

4.5. pregătește elementele necesare negocierii cu reprezentanții statului, pe baza programului de lucrări, a volumului de activități posibil de realizat și asigurarea acestora în condițiile existenței surselor de finanțare și ale bazei materiale necesare;

4.6. pregătește elementele negocierii cu reprezentanții statului a cheltuielilor necesare pentru întreținerea, repararea și modernizarea infrastructurii portuare și a suprastructurii ce nu aparțin societăților comerciale;

4.7. urmărește avizarea și aprobarea documentațiilor tehnice prezentate de societățile comerciale de exploatare portuară, privind modernizarea și dezvoltarea suprastructurii din dotarea acestora;

4.8. elaborează norme tehnice privind construcția, modernizarea, întreținerea și exploatarea infrastructurii și suprastructurii portuare din dotare;

4.9. emite acorduri și autorizații pentru instalații și construcții din apropierea zonei portului Constanța, care ar putea afecta activitatea în zona portuară;

4.10. asigură menținerea adâncimilor în bazinul portului și pe șenalul navigabil, precum și semnalizarea portului;

4.11. asigură facilități portuare de furnizare cu apă, agent termic, energie electrică și servicii de telecomunicații pentru toți agenții economici din portul Constanța;

4.12. contractează cu băncile credite financiare rambursabile potrivit reglementărilor în vigoare;

4.13. studiază piața internă și externă pentru asigurarea aprovizionării cu materiale și instalații necesare lucrărilor și urmărește derularea contractelor încheiate;

4.14. organizează ținerea de licitații pentru contractarea lucrărilor de investiții, reparații și întreținere portuară în portul Constanța;

4.15. elaborează documentații și urmărește avizarea acestora, privind concesionarea și închirierea capacităților portuare unor societăți sau persoane fizice și juridice, române sau străine;

4.16. desfășoară activitatea de colaborare și control asupra concesionarului potrivit contractului de concesiune;

4.17. elaborează taxele și tarifele portuare specifice activităților proprii și le supune aprobării organelor de stat;

4.18. centralizează informații referitoare la traficul portuar de la toți agenții economici de pe platforma portuară;

4.19. coordonează traficul portuar în perioade de congestie portuară sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale;

4.20. salubrizare - depoluare bazine portuare, preluare reziduuri petroliere și gunoi de la nave;

4.21. intervenții la incendii terestre;

4.22. realizează și alte activități din specificul portuar.

Capitolul III

Patrimoniul

Art. 5. - Administrația deține în exploatare infrastructura portuară, teritoriile și bazinele portuare, precum și o parte din suprastructură, ce nu aparțin societăților comerciale. Valoarea patrimoniului conform bilanțului contabil la 30.06.1990 se ridică la 29.070.855 mii lei. Această valoare urmează a fi definitivată după finalizarea acțiunii de reevaluare conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Fondurile fixe reprezentând infrastructura portuară (diguri, cheiuri, bazine, teritorii portuare, șenale navigabile), precum și unele fonduri fixe din suprastructură (drumuri de circulație în porturi, trotuare pentru pietoni, scări de acces, pasarele, pasaje, podețe, garduri de incintă și împrejmuiri în port etc), ce reprezintă bunuri de folosință publică, nu se supun amortizării.

Art. 6. - Administrația Portului Constanța este proprietara bunurilor din patrimoniul său în exercitarea dreptului de proprietate, folosește și dispune în mod autonom, potrivit legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

În cadrul administrării patrimoniului din dotare, Administrația Portului Constanța are obligația de a efectua reparații și întrețineri la infrastructura și suprastructura din dotare.

În funcție de necesitățile economice naționale, Administrația Portului Constanța are obligația de a dezvolta și a moderniza infrastructura și suprastructura portului Constanța.

Consiliul de administrație al Administrației Portului Constanța aprobă scoaterea din funcțiune, în condițiile legii, a unor fonduri fixe și circulante, dezmembrarea și valorificarea acestora.

Capitolul IV

Structura regiei

Art. 7. - În cadrul Administrației Portului Constanța se pot constitui direcții, servicii și birouri în funcție de necesitatea și volumul activității, atribuțiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație;

Art. 8. - În scopul realizării obiectului său de activitate, Administrația Portului Constanța are în structura sa subunități. Aceste subunități au independență economică, financiară, juridică și de personal, stabilită de consiliul de administrație al Administrației Portului Constanța prin regulamentul de organizare și funcționare al acestor subunități.

Organizarea și conducerea acestora se stabilește de consiliul de administrație al Administrației Portului Constanța.

Capitolul V

Organele de conducere ale Administrației Portului Constanța

Art. 9. - Conducerea Administrației Portului Constanța se asigură prin:

 • consiliul de administrație ;
 • directorul general al Administrației Portului Constanța.

Art. 10. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului și este compus din 15 persoane, din care una este directorul general al Administrației Portului Constanța.

Din consiliul de administrație fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor și Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Ceilalți membri vor fi numiți dintre inginerii, economiștii, juriștii și tehnicienii specializați în domeniul activității Administrației Portului Constanța.

Art. 11. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Art. 12. - Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

 • aprobă structura organizatorică și funcțională a Administrației Portului Constanța și a subunităților din structură;
 • întocmește nomenclatoarele de funcții și Salarii tarifare, indicatoarele tarifare de calificare și reglementările privind drepturile de personal pentru subunitățile din structură;
 • stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat la Administrația Portului Constanța și la subunitățile din structură, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
 • aprobă domeniile orientative ale activității;
 • aprobă politica de dezvoltare a portului Constanța și tehnologiile specifice;
 • aprobă lucrările de investiții potrivit competențelor;
 • aprobă propunerile de repartizare a creditelor și subvențiilor pe subunitățile din structură;
 • examinează și aprobă bugetul de venituri, cheltuieli și bilanțul;
 • aprobă utilizarea fondurilor valutare;
 • asigură respectarea pentru portul Constanța a dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;
 • aprobă încheierea contractelor regiei;
 • examinează și aprobă competențele privind angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură, tranzacții comerciale și financiare, vânzări și închirieri de bunuri etc;
 • examinează și înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, pentru a fi supuse aprobării, tarifele și taxele portuare sau pentru servicii prestate către terți, specifice activității proprii;
 • examinează și, după însușire, înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului proiectele de acte normative și de modificare a celor existente, pentru a fi supuse aprobării potrivit legii;
 • aprobă orice alte probleme privind activitatea Administrației cu excepția celor date în competența altor organe potrivit legii.

Art. 13. - Activitatea curentă a Administrației Portului Constanța este condusă de directorul general numit de consiliul de administrație, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Art. 14. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună și la cererea președintelui care este și directorul general al Administrației Portului Constanța sau a 1/3 din membri, ori de câte ori este nevoie.

Art. 15.- Pentru luarea unor decizii complexe poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din institutele de proiectări și cercetări, cadre universitare și specialiști din organisme de profil.

Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 16. - Consiliul de administrație, în prima lună a anului următor, prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului un raport asupra activității Administrației Portului Constanța în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Capitolul VI

Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 17. - Administrația Portului Constanța întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și contul de profit și pierderi pe modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 18. - Înființarea subunităților din structura Administrației Portului Constanța se face de către consiliul de administrație. O dată cu ordinul de înființare se aprobă și regulamentul de funcționare al acestora.

a) Subunitățile din structură sunt conduse de:

 • director;
 • comitet director format din 5-7 persoane.

Din comitetul director face parte personal cu funcții de conducere și specialiști.

b) Directorul și comitetul director îndeplinesc sarcinile stabilite de consiliul de administrație al Administrației Portului Constanța:

Obiectul de activitate, relațiile cu Administrația Portului Constanța și cu terții, competențele, atribuțiile și alte elemente necesare desfășurării activității, se stabilesc prin regulamentele de organizare și funcționare specifice fiecărei subunități.

Art. 19. - Relațiile comerciale ale Administrației Portului Constanța cu alte regii și societăți comerciale, precum și cu statul, se vor desfășura pe bază de contracte guvernate de principiul liberei concurențe.

Art. 20. - Administrația Portului Constanța în raporturile cu terții practică prețuri decurgând din acțiunea conjugată a cererii și ofertei.

Art. 21. - Administrația Portului Constanța poate încheia contracte de vânzare-cumpărare, prestări servicii cu firme și întreprinzători români sau străini.

Art. 22. - Administrația Portului Constanța se poate adresa instanțelor judecătorești de drept comun, pentru orice litigii.

Art. 23. - Subunități din structura Administrației Portului Constanța pot face obiectul unor concesiuni în condițiile legii.

Art. 24. - Administrația Portului Constanța se poate asocia cu societăți comerciale din țară sau din străinătate, cât și cu persoane juridice sau fizice române sau străine pentru realizarea în comun de lucrări sau de utilizarea unor facilități portuare.

Art. 25. - Administrația Portului Constanța este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop. Ea are totodată obligația de a urmări respectarea dispozițiilor legii privind protecția mediului de către toți agenții economici de pe platforma portuară Constanța.

Art. 26. - Consiliul de administrație sau directorul general angajează personalul regiei și conducerile subunităților din structură. Personalul subunităților este angajat de directorul acestora.

Art. 27. - Controlul activității economici-financiare al Administrației Portului Constanța se efectuează prin organele de specialitate ale regiei.

Art. 28. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și celorlalte reglementări în vigoare.


Anexa Nr. 2 b)

Regulament de organizare și funcționare a Administrației Porturilor Dunării Maritime

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, și sediul

Art. 1. - Administrația Porturilor Dunării Maritime - denumită prescurtat A.P.D.M. - înființată prin reorganizarea I.N.F. - N.F.R. Galați și I.N.F. - N.F.R. Brăila din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului și prin preluarea infrastructurii portuare, între Brăila și Sulina de la Administrația Dunării de Jos, din cadrul aceluiași minister, aprobată prin hotărâre a Guvernului României, la care prezentul regulament este anexă, va funcționa cu statut de regie autonomă.

Art. 2. - Administrația Porturilor Dunării Maritime are personalitate juridică și își desfășoară activitatea pe principiile gestiunii economice și a autonomiei financiare.

Art. 3. - Sediul Administrației Porturilor Dunării Maritime este în municipiul Galați, str. Portului nr. 34, județul Galați.

Capitolul II

Obiectul de activitate al Administrației Porturilor Dunării Maritime

Administrația Porturilor Dunării Maritime are ca obiect de activitate:

 • administrarea întregii infrastructuri a porturilor Dunării maritime între Brăila și Sulina (diguri, cheiuri, bazine, șenale, teritorii) și a unei părți din suprastructură (platforme, magazii, instalații și utilaje, clădiri social-administrative, stații de transformare, grupuri sociale etc.) care sunt în dotare proprie;
 • întreținerea funcționalității tuturor construcțiilor hidrotehnice;
 • repararea construcțiilor civile;
 • menținerea adâncimilor;
 • asigurarea semnalizării și balizării porturile;
 • asigurarea prin contract a unor facilități portuare privind furnizarea de apă, agent termic și energie electrică;
 • întreținerea căilor rutiere de acces;
 • activitatea de salubrizare a teritoriului portuar;
 • salubrizarea - depoluarea bazinelor portuare și preluarea reziduurilor petroliere și gunoaielor de la nave;
 • intervenții în incendii terestre;
 • coordonarea traficului portuar în perioada de congestie portuară sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale;
 • centralizarea informațiilor referitoare la traficul portuar de la toți agenții economici din porturile Dunării maritime;
 • dezvoltarea și modernizarea capacităților Dunării maritime;
 • avizarea dezvoltărilor pentru societățile comerciale care își desfășoară activitatea în porturile Dunării maritime.

Art. 4. - Administrația Porturilor Dunării Maritime are următoarele atribuții:

4.1. elaborează studii și prognoze pentru dezvoltarea și sistematizarea porturilor Dunării maritime, le supune spre aprobare organelor componente și urmărește realizarea acestora.

4.2. analizează și face propuneri privind construirea de noi diguri, cheiuri, dane și platforme portuare în porturile Dunării Maritime;

4.3. elaborează studii și programe privind nivelurile și ritmurile traficului portuar de mărfuri în porturile Dunării Maritime;

4.4. întocmește programe anuale și în perspectivă și asigură urmărirea lucrărilor de întreținere, reparare și modernizare a infrastructurii și suprastructurii portuare din dotare;

4.5. pregătește elementele necesare negocierii cu reprezentanții statului pe baza programului de lucrări, a volumului de activități posibil de realizat și asigurarea acestora în condițiile existentei surselor de finanțare și a bazei materiale necesare;

4.6. pregătește elementele negocierii cu reprezentanții statului a cheltuielilor necesare pentru întreținerea, repararea și modernizarea infrastructurii portuare și a suprastructurii ce nu aparțin societăților comerciale;

4.7. urmărește avizarea și aprobarea documentațiilor tehnice prezentate de societățile comerciale de exploatare portuară privind modernizarea și dezvoltarea suprastructurii din dotarea acestora;

4.8. elaborează norme tehnice privind construcția, modernizarea, întreținerea și exploatarea infrastructurii și suprastructurii portuare din dotare;

4.9. emite acorduri și autorizații pentru instalații și construcții din apropierea zonei porturilor Dunării maritime, ce ar putea afecta activitatea în zonele portuare;

4.10. asigură menținerea adâncimilor în bazinele portuare și pe șenalele navigabile, precum și semnalizarea porturilor;

4.11. asigură, la cerere, facilități portuare de furnizare cu apă, agent termic, energie electrică și servicii de telecomunicații pentru toți agenții economici din porturile Dunării maritime;

4.12. contractează cu băncile credite financiare rambursabile potrivit reglementărilor în vigoare;

4.13. studiază piața internă și externă pentru asigurarea aprovizionării cu materiale și instalații necesare lucrărilor și urmărește derularea contractelor încheiate;

4.14. organizează ținerea de licitații pentru contractarea lucrărilor de investiții, reparații și întreținere portuară în porturile Dunării maritime;

4.15. elaborează documentații și urmărește avizarea acestora, privind concesionarea și închirierea capacităților portuare unor societăți sau persoane fizice și juridice, române sau străine;

4.16. desfășoară activitatea de colaborare și control asupra concesionarului potrivit contractului de concesiune;

4.17. elaborează taxele și tarifele portuare specifice activităților proprii și le supune aprobării organelor de stat;

4.18. centralizează informații referitoare la traficul portuar de la toți agenții economici din zonele portuare;

4.19. coordonează traficul portuar în perioade de congestie portuară sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale;

4.20. salubrizare - depoluare bazine portuare preluare reziduuri petroliere și gunoi de la nave;

4.21. intervenții la incendii terestre;

4.22. realizează și alte activități din specificul portuar.

Capitolul III

Patrimoniul

Art. 5. - Administrația Porturilor Dunării Maritime deține în exploatare infrastructura portuară, teritoriile și bazinele portuare, precum și o parte din suprastructură, ce nu aparțin societăților comerciale. Valoarea patrimoniului conform bilanțului contabil la 30.06.1990 se ridică la 1.006.244 mii lei. Această valoare urmează a fi definitivată după finalizarea acțiunii de reevaluare conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Fondurile fixe reprezentând infrastructura portuară (diguri, cheiuri, bazine, teritorii portuare, șenale navigabile), precum și unele fonduri fixe din suprastructură (drumuri de circulație în porturi, trotuare pentru pietoni, scări de acces, pasarele, pasaje, podețe, garduri de incintă și împrejmuiri în port etc.) ce reprezintă bunuri de folosință publică, nu se supun amortizării.

Art. 6. - Administrația Porturilor Dunării Maritime este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, folosește și dispune, în mod autonom potrivit legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

În cadrul administrării patrimoniului din dotare, Administrația Porturilor Dunării Maritime are obligația de a efectua reparații și întrețineri la infrastructura și suprastructura din dotare.

În funcție de necesitățile economice naționale, Administrația Porturilor Dunării Maritime are obligația de a dezvolta și moderniza infrastructura și suprastructura porturilor Dunării maritime.

Consiliul de administrație al Administrației Porturilor Dunării Maritime aprobă scoaterea din funcțiune în condițiile legii a unor fonduri fixe și circulante, dezmembrarea și valorificarea acestora.

Capitolul IV

Structura regiei

Art. 7. - În cadrul Administrației Porturilor Dunării Maritime, se pot constitui direcții, servicii și birouri în funcție de necesitatea și volumul activității, atribuțiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație.

Art. 8. - În scopul realizării obiectului său de activitate Administrația Porturilor Dunării Maritime are în structura sa subunități.

Aceste subunități au independență economică, financiară, juridică și de personal, stabilită de consiliul de administrație al Administrației Porturilor Dunării Maritime prin regulamentul de organizare și funcționare al acestor subunități.

Organizarea și conducerea acestora se stabilește de consiliul de administrație al Administrației Porturilor Dunării Maritime.

Capitolul V

Organele de conducere ale Administrației Porturilor Dunării Maritime

Art. 9. - Conducerea Administrației Porturilor Dunării Maritime se asigură prin:

 • Consiliul de administrație;
 • directorul general al Administrației Porturilor Dunării Maritime.

Art. 10. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturi1or și Amenajării Teritoriului și este compus din 11 persoane, din care una este directorul general al Administrației Porturilor Dunării Maritime.

Din Consiliul de administrație fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor și Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Ceilalți membri vor fi numiți dintre inginerii, economiștii, juriștii și tehnicienii specializați în domeniul activității Administrației Porturilor Dunării Maritime.

Art. 11. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Art. 12. - Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

 • aprobă structura organizatorică și funcțională a Administrației Porturilor Dunării Maritime și subunităților din structură;
 • întocmește nomenclatoarele de funcții și salarii tarifare, indicatoarele tarifare de calificare și reglementările privind drepturile de personal pentru subunitățile din structură;
 • stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat la Administrația Porturilor Dunării Maritime și la subunitățile din structură, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
 • aprobă domeniile orientative ale activității;
 • aprobă politica de dezvoltare a porturilor Dunării Maritime și tehnologiile specifice;
 • aprobă lucrările de investiții potrivit competențelor;
 • aprobă propunerile de repartizare a creditelor și subvențiilor, pe subunitățile din structură;
 • examinează și aprobă bugetul de venituri, cheltuieli și bilanțul;
 • aprobă utilizarea fondurilor valutare;
 • asigură respectarea pentru porturile Dunării maritime a dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;
 • aprobă încheierea contractelor regiei;
 • examinează și aprobă competențele privind angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură, tranzacții comerciale și financiare, vânzări și închirieri de bunuri etc.;
 • examinează și înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, pentru a fi supuse aprobării, tarifele și taxele portuare sau pentru servicii prestate către terți specifice activității proprii;
 • examinează și după însușire înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului proiectele de note normative și de modificare a celor existente pentru a fi supuse aprobării potrivit legii;
 • aprobă orice alte probleme privind activitatea administrației cu excepția celor date în competența altor organe potrivit legii.

Art. 13. - Activitatea curentă a Administrației Porturilor Dunării Maritime este condusă de directorul general numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului.

Art. 14. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună și la cererea președintelui care este și directorul general al Administrației Porturilor Dunării Maritime sau a 1/3 din membri, ori de câte ori este nevoie.

Art. 15. - Pentru luarea unor decizii complexe poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din institutele de proiectări și cercetări, cadre universitare și specialiști din organisme de profil.

Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 16. - Consiliul de administrație în prima lună a anului următor prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului un raport asupra activității Administrației Porturilor Dunării Maritime în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Capitolul VI

Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 17. - Administrația Porturilor Dunării Maritime întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și contul de profit și pierderi pe modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 18. - Înființarea subunităților din structura Administrației Porturilor Dunării Maritime se face de către consiliul de administrație. O dată cu ordinul de înființare se aprobă și regulamentul de funcționare al acestora.

a) Subunitățile din structură sunt conduse de:

 • director;
 • comitet director format din 5-7 persoane.

Din comitetul director face parte personal cu funcții de conducere și specialiști.

b) Directorul și comitetul director îndeplinesc sarcinile stabilite de Consiliul de administrație al Administrației Porturilor Dunării Maritime.

Obiectul de activitate, relațiile cu Administrația Porturilor Dunării Maritime și cu terții, competențele, atribuțiile și alte elemente necesare desfășurării activității se stabilesc prin regulamentele de organizare și funcționare specifice fiecărei subunități.

Art. 19. - Relațiile comerciale ale Administrației Porturilor Dunării Maritime cu alte regii și societăți comerciale, precum și cu statul, se vor desfășura pe bază de contracte guvernate de principiul liberei concurențe.

Art. 20. - Administrația Porturilor Dunării Maritime în raporturile cu terții practică prețuri decurgând din acțiunea conjugată a cererii și ofertei.

Art. 21. - Administrația Porturilor Dunării Maritime poate încheia contracte de vânzare-cumpărare, prestări servicii cu firme și întreprinzători români sau străini.

Art. 22. - Administrația Porturilor Dunării Maritime se poate adresa instanțelor judecătorești de drept comun, pentru orice litigii.

Art. 23. - Subunități din structura Administrației Porturilor Dunării Maritime pot face obiectul unor concesiuni, în condițiile legii.

Art. 24. - Administrația Porturilor Dunării Maritime se poate asocia cu societăți comerciale din țară sau din străinătate, cât și cu persoane juridice și fizice române sau străine pentru realizarea în comun de lucrări sau de utilizarea unor facilități portuare.

Art. 25. - Administrația Porturilor Dunării Maritime este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze din surse proprii mijloace adecvate acestui scop. Ea are totodată obligația de a urmări respectarea dispozițiilor legii privind protecția mediului de către agenții economici de pe platforma porturilor Dunării maritime.

Art. 26. - Consiliul de administrație sau directorul general angajează personalul regiei și conducerile subunităților din structură. Personalul subunităților este angajat de directorul acestora.

Art. 27. - Controlul activității economico-financiare al Administrației Porturilor Dunării Maritime se efectuează prin organele de specialitate ale regiei.

Art. 28. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și celorlalte reglementări în vigoare.


Anexa Nr. 2 c)

Regulament de organizare și funcționare a Administrației Porturilor Dunării Fluviale

Capitolul I

Denumirea, forma juridică și sediul

Art. 1. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale, denumită prescurtat A.P.D.F., înființată prin reorganizarea I.N.F. - N.F.R- Giurgiu și I.N.F. - N.F.R. Drobeta-Turnu Severin din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului și prin preluarea infrastructurii portuare între Călărași și Baziaș de la Administrația Fluvială a Dunării de Jos, din cadrul aceluiași minister, aprobată prin hotărâre a Guvernului României, la care prezentul regulament este anexă, va funcționa cu statut de regie autonomă.

Art. 2. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale are personalitate juridică și își desfășoară activitatea pe principiile gestiunii economice și a autonomiei financiare.

Art. 3. - Sediul Administrației Porturilor Dunării Fluviale este în municipiul Giurgiu, șoseaua Portului nr. 1, județul Giurgiu.

Capitolul II

Obiectul de activitate al Administrației Porturilor Dunării Fluviale

Administrația Porturilor Dunării Fluviale are ca obiect de activitate:

 • administrarea, întreținerea funcționalității dezvoltarea și modernizarea întregii infrastructuri a tuturor porturilor fluviale de la Călărași la Baziaș;
 • asigurarea la cerere a facilităților portuare privind furnizarea de apă, agent termic, energie electrică, servicii de telecomunicații, întreținerea și repararea acestora;
 • întreținerea și repararea căilor rutiere de acces, a căilor ferate interioare ce aparțin porturilor și a căilor de rulare a macaralelor de cheu, pentru porturile industriale Călărași și Pârjoaia;
 • studierea și avizarea documentațiilor tehnice privind perspectivele de dezvoltare ale societăților comerciale care și desfășoară activitatea în perimetrul administrat de A.P.D.F. Giurgiu;
 • asigură dezvoltarea unitară a tuturor porturilor fluviale în concordanță cu traficul de perspectivă;
 • coordonarea în mod centralizat a sistemului informațional pe întreaga arie de activitate a administrației;
 • întreținerea și gospodărirea bazinelor portuare, asigurarea prevenirii poluării Dunării în danele portuare și acvatorii;
 • urmărirea modului de exploatare a infrastructurii și suprastructurii de către societățile comerciale cărora A.P.D.F. Giurgiu le-a închiriat sau concesionat capacități.

Art. 4. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale are următoarele atribuții:

4.1. elaborează studii și prognoze pentru dezvoltarea și sistematizarea porturilor Dunării fluviale, le supune spre aprobare organelor competente și urmărește realizarea acestora;

4.2. analizează și face propuneri privind construirea de noi diguri, cheiuri, dane și platforme portuare în porturile Dunării fluviale;

4.3. elaborează studii și programe privind nivelurile și ritmurile traficului portuar de mărfuri în porturile Dunării fluviale;

4.4. întocmește programe anuale în perspectivă și asigură urmărirea lucrărilor de întreținere, reparare și modernizare a infrastructurii și suprastructurii portuare din dotare;

4.5. pregătește elementele necesare negocierii cu reprezentanții statului pe baza programului de lucrări, a volumului de activități posibil de realizat și asigurarea acestora în condițiile existenței surselor de finanțare și a bazei materiale necesare;

4.6. pregătește elementele negocierii cu reprezentanții statului a cheltuielilor necesare pentru întreținerea, repararea și modernizarea infrastructurii portuare și a suprastructurii ce nu aparțin societăților comerciale;

4.7. urmărește avizarea și aprobarea documentațiilor tehnice prezentate de societățile comerciale de exploatare portuară, privind modernizarea și dezvoltarea suprastructurii din dotarea acestora;

4.8. elaborează norme tehnice privind construcția, modernizarea, întreținerea și exploatarea infrastructurii și suprastructurii portuare din dotare;

4.9. emite acorduri și autorizații pentru instalații și construcții din apropierea zonei porturilor Dunării fluviale, ce ar putea afecta activitatea în zonele portuare;

4.10. asigură menținerea adâncimilor în bazinele portuare și pe șenalele navigabile, precum și semnalizarea porturilor;

4.11. asigură la cerere facilități portuare de furnizare cu apă, agent termic, energie electrică și servicii de telecomunicații pentru toți agenții economici din porturile Dunării fluviale;

4.12. contractează cu băncile credite financiare rambursabile potrivit reglementărilor în vigoare;

4.13. studiază piața internă și externă pentru asigurarea aprovizionării cu materiale și instalații necesare lucrărilor și urmărește derularea contractelor încheiate;

4.14. organizează ținerea de licitații pentru contractarea lucrărilor de investiții, reparații și întreținere portuară în porturile Dunării fluviale;

4.15. elaborează documentații și urmărește avizarea acestora, privind concesionarea și închirierea capacităților portuare unor societăți sau persoane fizice și juridice, române sau străine;

4.16. desfășoară activitatea de colaborare și control asupra concesionarului potrivit contractului de concesiune;

4.17. elaborează taxele și tarifele portuare specifice activităților proprii și le supune aprobării organelor de stat;

4.18. centralizează informații referitoare la traficul portuar de la toți agenții economici din zonele portuare;

4.19. coordonează traficul portuar în perioade de congestie portuară sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale;

4.20. salubrizare - depoluare bazine portuare, preluare reziduuri petroliere și gunoi de la nave;

4.21. intervenții la incendii terestre;

4.22. realizează și alte activități din specificul portuar.

Capitolul III

Patrimoniul

Art. 5. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale deține în exploatare infrastructura portuară, teritoriile și bazinele portuare, precum și o parte din suprastructură, ce nu aparțin societăților comerciale. Valoarea patrimoniului conform bilanțului contabil la 30 iunie 1990 se ridică la 4.704.899 mii lei. Această valoare urmează a fi definitivată după finalizarea acțiunii de reevaluare conform Hotărârii guvernului nr. 945/ 1990.

Fondurile fixe reprezentând infrastructura portuară (diguri, cheiuri, bazine, teritorii portuare, șenale navigabile) precum și unele fonduri fixe din suprastructură (drumuri de circulație în porturi, trotuare pentru pietoni, scări de acces, pasarele, pasaje, podețe, garduri de incintă și împrejmuiri în port etc.) ce reprezintă bunuri de folosință publică, nu se supun amortizării.

Art. 6. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, folosește și dispune în mod autonom potrivit legii de bunurile pe care le are în patrimoniu în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

În cadrul administrării patrimoniului din dotare, Administrația Porturilor Dunării Fluviale are obligația de a efectua reparații și întrețineri la infrastructura și suprastructura din dotare.

În funcție de necesitățile economice naționale, Administrație Porturilor Dunării Fluviale are obligația de a dezvolta și moderniza infrastructura și suprastructura Porturilor Dunării Fluviale.

Consiliul de administrație al Administrației Porturilor Dunării Fluviale aprobă scoaterea din funcțiune în condițiile legii a unor fonduri fixe și circulante, dezmembrarea și valorificarea acestora.

Capitolul IV

Structura regiei

Art. 7. - În cadrul Administrației Porturilor Dunării Fluviale se pot constitui direcții, servicii și birouri în funcție de necesitatea și volumul activității, atribuțiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație.

Art. 8. - În scopul realizării obiectului său de activitate, Administrația Porturilor Dunării Fluviale are în structura sa subunități. Aceste subunități au independență economică, financiară, juridică și de personal, stabilită de consiliul de administrație al Administrației Porturilor Dunării Fluviale prin regulamentul de organizare și funcționare a acestor subunități.

Organizarea și conducerea acestora se stabilesc de consiliul de administrație al Administrației Porturilor Dunării Fluviale.

Capitolul V

Organele de conducere ale Administrației Porturilor Dunării Fluviale

Art. 9. - Conducerea Administrației Porturilor Dunării Fluviale se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general al Administrației Porturilor Dunării Fluviale.

Art. 10. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului și este compus din 11 persoane, din care una este directorul general al Administrației Porturilor Dunării Fluviale.

Din consiliul de administrație fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor și Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Ceilalți membri vor fi numiți dintre inginerii, economiștii, juriștii și tehnicienii specializați în domeniul activității Administrației Porturilor Dunării Fluviale.

Art. 11. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Art. 12. - Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

 • aprobă structura organizatorică și funcțională a Administrației Porturilor Dunării Fluviale și a subunităților din structură;
 • întocmește nomenclatoarele de funcții și salarii tarifare, indicatoarele tarifare de calificare și reglementările privind drepturile de personal pentru subunitățile din structură;
 • stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat la Administrația Porturilor Dunării Fluviale și la subunitățile din structură, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
 • aprobă domeniile orientative ale activității;
 • aprobă politica de dezvoltare a porturilor Dunării fluviale și tehnologiile specifice;
 • aprobă lucrările de investiții potrivit competențelor;
 • aprobă propunerile de repartizare a creditelor și subvențiilor pe subunitățile din structură;
 • examinează și aprobă bugetul de venituri, cheltuieli și bilanțul;
 • aprobă utilizarea fondurilor valutare;
 • asigură respectarea pentru porturile Dunării fluviale a dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;
 • aprobă încheierea contractelor regiei;
 • examinează și aprobă competențele privind angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură, tranzacții comerciale și financiare, vânzări și închirieri de bunuri etc.;
 • examinează și înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, pentru a fi supuse aprobării, tarifele și taxele portuare sau pentru servicii prestate către terți, specifice activității proprii;
 • examinează și, după însușire, înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului proiectele de acte normative și modificarea celor existente pentru a fi supuse aprobării potrivit legii;
 • aprobă orice alte probleme privind activitatea Administrației cu excepția celor date în competența altor organe potrivit legii.

Art. 13. - Activitatea curentă a Administrației Porturilor Dunării Fluviale este condusă de directorul general numit de consiliul de administrație cu avizul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului.

Art. 14. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună și la cererea președintelui care este și directorul general al Administrației Porturilor Dunării Fluviale sau a 1/3 din membri, ori de câte ori este nevoie.

Art. 15. - Pentru luarea unor decizii complexe poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din institutele de proiectări și cercetări, cadre universitare și specialiști din organisme de profil.

Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 16. - Consiliul de administrație, în prima lună a anului următor, prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului în raport asupra activității Administrației Porturilor Dunării Fluviale în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Capitolul VI

Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 17. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și contul de profit și pierderi pe modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 18.- Înființarea subunităților din structura Administrației Porturilor Dunării Fluviale se face de către consiliul de administrație. O dată cu ordinul de înființare se aprobă și regulamentul de funcționare al acestora.

a) Subunitățile din structură sunt conduse de:

 • director;
 • comitet director format din 5-7 persoane.

Din comitetul director face parte personal cu funcții de conducere și specialiști.

b) Directorul și comitetul director îndeplinesc sarcinile stabilite de consiliul de administrație al Administrației Porturilor Dunării Fluviale.

Obiectul de activitate, relațiile cu Administrația Porturilor Dunării Fluviale și cu terți, competențele, atribuțiile și alte elemente necesare desfășurării activității se stabilesc prin regulamentele de organizare și funcționare specifice fiecărei subunități.

Art. 19. - Relațiile comerciale ale Administrației Porturilor Dunării Fluviale cu alte regii și societăți comerciale, precum și cu statul, se vor desfășura pe bază de contracte guvernate de principiul liberei concurențe.

Art. 20. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale în raporturile cu terții practică prețuri decurgând din acțiunea conjugată a cererii și ofertei.

Art. 21. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale poate încheia contracte de vânzare-cumpărare, prestări servicii cu firme și întreprinzători români sau străini.

Art. 22. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale se poate adresa instanțelor judecătorești de drept comun, pentru orice litigii.

Art. 23. - Subunitățile din structura Administrației Porturilor Dunării Fluviale pot face obiectul unor concesiuni în condițiile legii.

Art. 24. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale se poate asocia cu societăți comerciale din țară sau din străinătate, cât și cu persoane juridice sau fizice române sau străine pentru realizarea în comun de lucrări sau de utilizarea unor facilități portuare.

Art. 25. - Administrația Porturilor Dunării Fluviale este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze din surse proprii mijloace adecvate acestui scop. Ea are totodată obligația de a urmări respectarea dispozițiilor legii privind protecția mediului de către toți agenții economici de pe platforma porturilor Dunării fluviale.

Art. 26. - Consiliul de administrație sau directorul general angajează personalul regiei și conducerile subunităților din structură. Personalul subunităților este angajat de directorul acestora.

Art. 27. - Controlul activității economico-financiare al Administrației Porturilor Dunării Fluviale se efectuează prin organele de specialitate ale regiei.

Art. 28. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și ale celorlalte reglementări în vigoare.


Anexa Nr. 2 d)

Regulament de organizare și funcționare a Administrației Canalelor Navigabile

Capitolul I

Denumire, formă juridică, sediu

Art. 1. - Administrația Canalelor Navigabile, denumită prescurtat A.C.N. înființată prin reorganizarea întreprinderii „Administrația Canalului Dunăre - Marea Neagră” din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, aprobată prin hotărâre a Guvernului României, la care prezentul regulament este anexă, va funcționa cu statut de regie autonomă.

Art. 2. - Administrația Canalelor Navigabile este persoană juridică și își desfășoară activitatea pe principiile gestiunii economice și autonomiei financiare.

Art. 3. - Sediul principal al Administrației Canalelor Navigabile este în municipiul Constanța, strada Ecluzei nr.1, județul Constanța.

Capitolul II

Obiectul de activitate al Administrației Canalelor Navigabile

Administrația Canalelor Navigabile are ca obiect de activitate exploatarea, întreținerea, modernizarea canalelor navigabile și a nodurilor hidrotehnice (Cernavodă, Agigea, Ovidiu, Năvodari), a porturilor (Medgidia, Basarabi, Luminița), asigurând condiții optime de derulare a traficului, precum și necesarul consumului de apă pentru navigație, irigații, a consumului industrial și alimentării cu apă potabilă.

Art. 4. - Administrația Canalelor Navigabile are următoarele atribuții:

a) Pregătește elementele necesare negocierii pe bază de comenzi emise de agenți economici cu reprezentanții acestora, a volumului de prestații posibil de realizat și contractarea în condițiile asigurării bazei materiale direct pe piața liberă (prin repartiții de stat pentru materiale dirijate sau din import).

b) Pregătește elementele negocierii cu reprezentanții statului a cheltuielilor de producție, a prețurilor de livrare și nivelul subvențiilor.

c) Realizează importul de tehnologii și de licență pentru modernizarea capacităților existente. Inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine.

d) Fundamentează politica de credite și alte surse de finanțare a unităților.

e) Realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor, bugetelor de venituri și cheltuieli, analiza execuției acestora, elaborarea propunerilor privind destinația profitului.

f) (1) Organizează și conduce exploatarea eficientă a canalelor navigabile Cernavodă-Constanța și Poarta Albă - Midia, precum și a nodurilor hidrotehnice aferente.

(2) Pentru derularea în condiții de siguranță a navigației pe canale și în porturi, exploatează și întreține instalațiile de dispecerizare, automatizare, semaforizare, telecomandă, telecomunicații și radiolocații.

(3) Organizează stocarea și valorificarea datelor din fluxul informațional privitoare la siguranța navigației și gospodărirea apei din canale și bazinul hidrografic adiacent.

(4) Programează, urmărește și dirijează controlul traficului naval prin canale și porturile Medgidia, Basarabi și Luminița.

g) Organizează și conduce exploatarea eficientă și întreținerea ecluzelor astfel încât să asigure afluirea normală a unităților navale și prevenirea întreruperilor accidentale ale fluxului de navigație.

h) Organizează și conduce exploatarea și întreținerea navelor tehnice și de serviciu din parcul propriu.

i) (1) Întreprinde măsuri pentru regularizarea debitelor de apă în canale și în bazinul hidrografic adiacent canalelor navigabile.

(2) Prelevează probe și efectuează analize pentru determinarea calității apelor luând măsuri operative pentru depistarea surselor poluante și prevenirea lor.

(3) Coordonează și gestionează necesarul de apă pentru navigație, irigații, alimentare cu apă industrială și pentru consumul populației.

(4) Organizează exploatarea și întreținerea Stației Complexe de Pompare Cernavodă precum și a stațiilor de pompare pentru apărarea contra inundațiilor a localităților Saligny, Făclia, Mircea Vodă.

j) (1) Planifică, organizează și conduce activitatea de reparații capitale, curente, accidentale și revizii tehnice:

 • Reparații la echipamente și instalații de ecluză.
 • Reparații la stațiile de pompare și stavilele descărcătoare.
 • Reparații la nave tehnice și de serviciu.
 • Reparații la mijloace de transport auto, utilaje de construcții și terasiere.
 • Reparații și întreținere la construcții civile, industriale și drumuri tehnologice.

(2) Planifică, organizează și conduce activitatea de întreținere și reparații construcții hidrotehnice și șenal navigabil:

 • Execută măsurători topometrice și hidrografice.
 • Urmărește, prelucrează și interpretează datele referitoare la comportarea în timp a construcțiilor.
 • Execută lucrări de dragaje a șenalelor navigabile, acvatoriilor portuare și lucrări de reparații - întreținere a construcțiilor hidrotehnice.
 • Execută reparații - întreținere a lucrărilor de consolidare și protecție a malurilor.

k) În cadrul atribuțiilor sale, Administrația Canalelor Navigabile, la solicitarea agenților economici, organizează și execută servicii de transport și variate prestații.

l) (1) Asigură planificarea, finanțarea și proiectarea investițiilor noi și modernizarea celor existente.

(2) Pregătește licitarea cu antreprenorii generali a lucrărilor de investiții cuprinse în plan.

m) Asigură aprovizionarea tehnico-materială pentru produsele dirijate prin balanțe și a celor achiziționate prin relații de piață.

n) Asigură strategia atragerii de trafic pe canale prin sondarea permanentă a organizațiilor economice interesate, din țară și din străinătate.

o) Efectuează direct operații de comerț exterior prin compartimentele specializate în cadrul administrației.

Art. 5. - Administrația urmărește rentabilizarea maximă și obținerea de profit din veniturile provenite din activitatea sa după acoperirea tuturor cheltuielilor, inclusiv dobânzilor, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor.

Capitolul III

Patrimoniul

Art. 6. - Valoarea patrimoniului conform bilanțului contabil la 30 iunie 1990 se ridică la 34.456.063 mii lei. Această valoare urmează a fi definitivată după finalizarea acțiunii de reevaluare conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Fondurile fixe reprezentând infrastructură (șenal navigal, inclusiv construcții montaj aferente șenalului), nu se supun amortizării.

Art. 7. - Administrația Canalelor Navigabile este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate regia autonomă posedă, folosește și dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Capitolul IV

Structura regiei

Art. 8. - În cadrul Administrației Canalelor Navigabile se pot constitui direcții, servicii și birouri în funcție de necesitatea și volumul activității, atribuțiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație.

Art. 9. - În scopul realizării obiectului său de activitate, Administrația Canalelor Navigabile are în structura sa subunități. Aceste subunități au independență economică, financiară, juridică și de personal, stabilită de consiliul de administrație al Administrației Canalelor Navigabile prin regulamentul de organizare și funcționare a acestor subunități.

Organizarea și conducerea acestora se stabilesc de consiliul de administrație al Administrației Canalelor Navigabile.

Capitolul V

Organele de conducere ale Administrației Canalelor Navigabile

Art. 10. - Conducerea Administrației Canalelor Navigabile, se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general al administrației.

Art. 11. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului și este compus din 11 persoane, din care una este directorul general al administrației.

Din consiliul de administrație fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finanțelor și un reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, numiți de ministrul de resort.

Ceilalți membri vor fi numiți dintre inginerii, juriștii, economiștii, tehnicienii specializați în domeniul de activitate al regiei respective.

Art. 12. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Art. 13. - Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

 • aprobă structura organizatorică și funcțională a Administrației Canalelor Navigabile;
 • aprobă tactica și strategia de marketing;
 • aprobă domeniile orientative ale prestațiilor;
 • aprobă politica de dezvoltare și tehnologii;
 • aprobă politica de taxe și tarife;
 • aprobă operații de credit și subvenții;
 • examinează și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit și pierderi;
 • aproba utilizarea fondului valutar;
 • asigură respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;
 • stabilește nivelul de salarizare al personalului propriu în funcție de studii, munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
 • aprobă orice alte probleme privind activitatea regiei, cu excepția celor date în competența altor organe potrivit legii.

Art. 14. - Activitatea curentă a Administrației Canalelor Navigabile este condusă de un director general numit de consiliul de administrație al acesteia, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Art. 15. - Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o dată pe lună și la cererea președintelui sau a 1/3 din membri, ori de câte ori este nevoie.

Art. 16. - Pentru luarea unor decizii complexe, Administrația Canalelor Navigabile poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 17. - Consiliul de administrație, în prima lună a anului următor, prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului un raport asupra activității regiei în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Capitolul VI

Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 18. - Administrația Canalelor Navigabile întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Art. 19. - Administrația Canalelor Navigabile constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, precum și alte fonduri necesare desfășurării activității.

Art. 20. - Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie ale fiecărui an.

Capitolul VII

Relațiile Administrației Canalelor Navigabile

Art. 21. - Pentru fiecare categorie și tip de subunitate de prestație din structura regiei se vor stabili modalitățile de constituire a subunităților, obiectul de activitate, relațiile, atribuțiile, competențele, principalii indicatori, structura organizatorică, funcțiile din conducerea lor, organele de conducere și alte elemente necesare desfășurării activității.

Art. 22. - Relațiile comerciale dintre Administrația Canalelor Navigabile și alte regii autonome, societăți comerciale, precum și cu statul, se vor desfășura pe baze contractuale, guvernate pe principiul libertății contractuale.

Art. 23. - Administrația Canalelor Navigabile va putea practica în raporturile cu terții, prețuri, tarife, taxe decurgând din acțiunea conjugată a cererii și ofertei.

Art. 24. - Administrația Canalelor Navigabile poate încheia contracte de prestări servicii cu întreprinzători străini.

Art. 25. - Administrația Canalelor Navigabile se poate adresa instanțelor judecătorești de drept comun, pentru orice litigii.

Art. 26. - Administrația Canalelor Navigabile se poate asocia cu societăți comerciale pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare, precum și cu terțe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în scopul creării de noi societăți comerciale.

Art. 27. - Administrația Canalelor Navigabile este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.

Art. 28. - Consiliul de administrație sau directorul general angajează personalul regiei și conducerile subunităților din structură. Personalul subunităților este angajat de directorul acestora.

Art. 29. - Controlul activității economico-financiare a Administrației Canalelor Navigabile se efectuează prin organele de specialitate ale regiei.

Art. 30. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și ale celorlalte reglementări în vigoare.


Anexa Nr. 3

Statutul Societății comerciale pe acțiuni

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este [2].

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare și sediul societății.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România[2].

Sediul societății va putea fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor în condițiile legii.

Societatea poate avea sucursale, birouri, filiale, agenții, reprezentanțe în orice altă localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, în conformitate cu legile române și prevederile prezentului statut.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării actului său de înființare la Camera de comerț și industrie.

Capitolul II

Scopul și obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Scopul societății

Scopul societății este efectuarea unor prestații în domeniul transporturilor navale.

Articolul 6

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății este:[2].

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 7

Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de[2] ...... împărțit în acțiuni nominative cu valoare nominală de ...... lei fiecare, subscrise în întregime de acționar.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative cu valoare nominală de .... lei fiecare este în întregime subscris de statul român în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Articolul 8

Acțiunile societății

Acțiunile societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acestea vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul societății.

Drepturile și obligațiile decurgând din deținerea de acțiuni urmează de drept acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație al societății și să facă publică pierderea prin presă. După scurgerea unui termen de 6 luni de la publicarea pierderii va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare, și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;
c) alege directorul (directorul general) și adjuncții acestuia, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă; directorul (directorul general) și adjuncții acestuia pot fi aleși și dintre membrii consiliului de administrație;
d) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și comisiei de cenzori;
e) stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat la societate în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
f) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții;
h) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizare rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale, birouri, agenții, reprezentanțe;
j) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
k) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
l) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea și lichidarea societății;
m) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general, directorului, adjuncților acestora și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
o) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la literele k) și l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Articolul 14

Convocarea adunării generale

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Convocarea adunării generale a acționarilor va fi făcută cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele răspândite din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează dintre membrii adunării generale doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatelor existente în societate.

Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în adunare generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini. La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Art. 17. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 18

Organizare

Societatea comercială .... este administrată de către un consiliu de administrație format din 7-15 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Numărul de administratori se stabilește de către adunarea generală a acționarilor în raport cu volumul și specificul activității societății.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari, în aceeași proporție cu cota lor de participare la capital.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său, durata pe care este ales administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Consiliul de administrație este condus de un președinte. Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor,

La prima ședință consiliul de administrație va alege, dintre membrii săi, un președinte și doi vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri de probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În asemenea situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
e) aprobă încheierea sau rezilierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
f) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte, potrivit competențelor acordate;
g) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;
h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;
j) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității societății.

Capitolul VI

Articolul 20

Comitetul de administrație

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unul comitet de direcție, compus din membrii aleși de consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii.

Președintele îndeplinește și funcția de director general (director), în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele obiectului de activitate al societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să comunice la fiecare ședință a consiliului de administrație registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII

Gestiunea societății

Articolul 21

Comisia de cenzori

Gestiune societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleși de adunarea generală a acționarilor, formată din trei membri, care trebuie să fie asociați, cu excepția experților contabili.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, cenzori supleanți care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor, se completează cu dispozițiile legale.

Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani iar prima comisie este compusă din 5 membri.

Capitolul VIII

Activitatea societății

Articolul 22

Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

Restul personalului este angajat de care consiliul de administrație sau de directorul general (directorul) al societății.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație. Premiile, gratificațiile și alte asemenea drepturi acordate anual personalului pot fi plătite integral sau parțial în valută, în limita disponibilităților și potrivit legii.

Articolul 24

Amortizarea fondurilor

La amortizarea fondurilor fixe se vor avea în vedere următoarele:

 • amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și se include, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și satisfacerea altor nevoi ale societății;
 • prin valoarea de achiziție a fondurilor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui fond fix;
 • amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a fondurilor fixe.

Articolul 25

Reparații capitale și investiții noi

Lucrările de reparații capitale și de investiții noi, se vor executa pe bază hotărârii adunării generale a acționarilor. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate sau eșalonat pe mai mulți ani.

Articolul 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se supun anual spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 27

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 28

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 29

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în alta formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar transformarea formei juridice a societății se va putea face prin hotărâre a guvernului.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 30

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

a) imposibilitatea realizării obiectului social;
b) hotărârea adunării generale;
c) faliment;
d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
e) numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
f) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurări de forță majoră și consecințele acestora durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
g) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 31

Lichidarea societății

În caz de dizolvare societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 32

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintr-o societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X

Dispoziții finale

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Hotărâre privind înființarea Institutului Biblic Baptist de grad universitar din Oradea

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Institutul biblic baptist de grad universitar, cu o durata de 4 ani, în municipiul Oradea, începând cu anul universitar 1990/1991.

Institutul prevăzut la alineatul precedent va funcționa cu facultăți pentru pregătirea personalului de cult și pentru instituțiile de caritate ale cultului.

Art. 2. - Toate cheltuielile de întreținere și funcționare ale institutului se suportă de către cult fără a solicita subvenții de la bugetul statului.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1991 | Nr. 21.


Hotărâre privind înființarea Societății comerciale pe acțiuni „Rompetrol” - S.A. București

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Societatea comercială pe acțiuni „Rompetrol” - București, ca persoană juridică română, cu sediul în România, localitatea București, Calea Victoriei nr. 108, și capitalul social total de 290,9 milioane lei.

Art. 2. - Societatea comercială pe acțiuni „Rompetrol” - S.A., înființată potrivit prezentei hotărâri, se va organiza și va funcționa în conformitate cu statutul propriu prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Capitalul social inițial de 290,9 milioane lei se constituie prin preluarea a 29,1 mil. lei de la Întreprinderea Rompetrol-Geomin, care se reorganizează și prin participarea cu 261,8 mil. lei a regiei autonome „Petrom” - R.A.

Art. 4. - În conformitate cu art. 212 din Legea privind societățile comerciale, în perioada în care statul este acționar unic atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitățile specifice conform anexei de la art. 2 din prezenta hotărâre.

Ministerul Resurselor și Industriei, prin reprezentanții săi în consiliile împuterniciților statului, va sprijini consiliile de administrație ale societăților comerciale în luarea deciziilor privind realizarea contactelor comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apărării Naționale și conservarea capacităților destinate producției de apărare.

Art. 5. - Societatea comercială pe acțiuni „Rompetrol” - S.A., înființată, realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții în balanțele materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 6. - Societatea comercială „Rompetrol” - S.A. își va definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege.

Art. 7. - Pe data înființării Societății comerciale pe acțiuni „Rompetrol” - S.A., Întreprinderea Rompetrol-Geomin se reorganizează.

Personalul care trece la Societatea comercială „Rompetrol” - S.A. se consideră transferat în interesul serviciului, și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și de sporurile de vechime, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1991 | Nr. 22.


Anexă

Statutul Societății comerciale „Rompetrol” - S.A. București

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „Rompetrol” - S.A. București.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „Rompetrol” - S.A. București este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea București, Calea Victoriei nr. 108, sector 1. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4

Durata

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de comerț și industrie.

Capitolul II

Scopul și obiectul de activitate al societății

Art. 5. - Scopul societății este: activități comerciale de comerț exterior în domeniul petrolului și gazelor.

Art. 6. - Obiectul de activitate al societății este: realizarea de activități comerciale în țară și străinătate în domeniul petrolului și gazelor, studii, cercetări, proiecte, asistență tehnică, executare de lucrări de foraj, construcții de obiective; export-import instalații și utilaje, import-export gaze naturale, tranzitare gaze naturale și produse petroliere, acțiuni de cooperare pe risc, societăți mixte, operațiuni de leasing, barter, switch, bursă, alte activități de export-import solicitate de parteneri.

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de 290,9 mil. lei împărțit în 58.187 acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Din capitalul social inițial 90%, reprezentând 261,8 mil. lei este deținut de Regia autonomă „Petrom” -S.A.

Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 8

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Articolul 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut, drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;
c) alege directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă; directorul general este și președintele consiliului de administrație;
d) stabilește salarizarea personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
e) stabilește nivelul de salarizare al membrilor consiliului de administrație, directorului general, al membrilor comitetului de direcție și ai comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;
f) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;
g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiului;
h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și al garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;
j) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale ar acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
k) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
l) hotărăște cu privire la comasarea, dividerea, dizolvarea și lichidarea societății;
m) analizează rapoartele consiliului de administrație privind sediul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de munca, protecția mediului, relațiile cu clienții;
n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
o) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la literele j), k) și l), vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiunile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare aprobat de organul care a înființat societatea.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolu V

Consiliul de administrație

Articolul 18

Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 11 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi 1-3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuterniciților date de adunarea generală a acționarilor, sau în lipsa lui de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății.

În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 19

Atribuțiile consiliul de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
b) stabilește măsurile și responsabilitatea personalului societății, pe compartimente;
c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
f) stabilește tactica și strategia de marketing;
g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolu VI

Articolul 20

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, din membrii aleși din consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii.

La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul de mai sus se execută cu acordul ministerului de resort.

Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte la fiecare ședința a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII

Gestiunea societății

Articolul 21

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri care trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili.

Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte; casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații, privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși, numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența articolului 18 alineatul 4, precum și cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzori, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

Capitolul VIII

Activitatea societății

Articolul 22

Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cât statul este acționar unic personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Articolul 24

Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Articolul 25

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

Articolul 26

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri desemnate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 27

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 28

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 29

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • hotărârea adunării generale;
 • faliment;
 • pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
 • la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;,
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale acționarilor, luate în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 30

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidate.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 31

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X

Dispoziții finale

Articolul 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Articolul 33

Consiliul împuterniciților statului va executa atribuțiile adunării generale a acționarilor pe perioada cât societatea comercială are capital integral de stat. Consiliul împuterniciților statului se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile specifice menționate în anexa nr. 2.


Hotărâre privind înființarea Regiei autonome a petrolului „Petrom” - R.A. București

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează regia autonomă a petrolului „Petrom” - R.A. cu sediul în municipiul București, Calea Victoriei nr. 108, sectorul 1.

„Petrom” - R.A. se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. „Petrom” - R.A. este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Resurselor și Industriei reprezintă interesele statului în consiliul de administrație al regiei, împreună cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Comerțului și Turismului.

Art. 2. - „Petrom” - R.A. are ca obiect principal de activitate: exploatarea, gestionarea și descoperirea zăcămintelor de petrol și gaze de pe uscat și din platoul continental al Mării Nege, cu excepția zăcămintelor de gaze aflate în gestiunea și exploatarea Regiei autonome a gazelor naturale; comercializarea produselor rezultate; tirajul sondelor; cercetări și proiectări, lucrări de construcții-montaj, de întreținere și reparații utilaje, prestări de servicii; importul și exportul de produse, utilaje, echipamente și tehnologii specifice; colaborarea economică, tehnico-științifică și executarea de lucrări în străinătate în domeniul său de activitate; alte lucrări și activități cuprinse în regulamentul său de organizare și funcționare.

Art. 3. - Patrimoniul net al „Petrom” - R.A. este de 76.874,7 milioane lei, constituit prin:

 • preluarea activului și pasivului de la trusturile de foraj-extracție și de la unitățile prezentate în anexa nr. 1, care se reorganizează;
 • preluarea a 261,8 milioane lei, echivalentul a 90% din patrimoniul întreprinderii Rompetrol - Geonim, reprezentând participarea regiei la Societatea comercială „Rompetrol” care se va înființa prin reorganizarea întreprinderii amintite;
 • preluarea a 1002,1 milioane lei, reprezentând 51% din capitalul social al Societății comerciale „Conpet” - S.A. Ploiești înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 1213/1990 (anexa nr. 1, poziția 1), reprezentând participarea regiei autonome la această societate.

Patrimoniul „Petrom” - R.A. se va modifica corespunzător pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. - Regia autonomă a petrolului „Petrom" - R.A. este împuternicită să exercite toate drepturile și obligațiile ce revin statului roman din Acordul de exploatare și împărțire a producției, semnat în mai 1980 cu organizația libiană de stat „National Oil Corporation” pentru perimetrul petrolier concesionat în Libia.

Art. 5. - „Petrom” - R.A. are în structură sucursale (schele) de producție, de foraj, de probe producție și reparații sonde, uzine, fabrici, subunități de cercetare-proiectare, de aprovizionare, de calcul și informatică, secții, șantiere, ateliere și alte asemenea necesare obiectului său de activitate.

Art. 6. - Organizarea și activitatea „Petrom” - R.A. și a organelor de conducere a acesteia se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 7. - Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administrație, constituit potrivit legii;

Structura organizatorică a „Petrom” - R.A. se aprobă de consiliul de administrație, la data înființării regiei autonome, structura organizatorică a acesteia este cea prevăzută în anexa nr. 3. Modificarea structurii organizatorice, după începerea funcționării regiei, este, conform legii, de competența consiliului de administrație.

Art. 8. - Regia autonoma a petrolului își acoperă toate cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor cu veniturile provenite din activitatea proprie și prin subvenții de la buget acordate potrivit legii.

Art. 9. - Personalul regiei autonome se supune reglementărilor interne ale „Petrom” - R.A., aprobate de consiliul de administrație.

Personalul trusturilor de foraj-extracție și al unităților componente care se desființează, preluat de „Petrom” - R.A., este considerat transferat în interesul serviciului. Acest personal, în cazul în care va fi încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și sporuri de vechime, după caz, timp de trei luni.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezența hotărâre.

Art. 11. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 10 ianuarie 1991 | Nr. 23.


Anexa Nr. 1

Lista unităților din componența Regiei autonome a petrolului „Petrom” București

Nr.
crt.
Denumirea unității existente Nr.
crt.
Denumirea unității reorganizate
A. Întreprinderi de producție petrolieră A. Sucursale de producție
1. Schela de producție petrolieră Poeni 1. Schela de petrol Poeni
2. Schela de producție petrolieră Videle 2. Schela de petrol Videle
3. Schela de producție petrolieră Clejani 3. Schela de petrol Roata
4. Schela de producție petrolieră Titu 4. Schela de petrol Titu
5. Schela de producție petrolieră Brăila 5. Schela de petrol Brăila
6. Schela de producție petrolieră Craiova 6. Schela de petrol Craiova
7. Schela de producție petrolieră Țicleni 7. Schela de petrol Țicleni
8. Schela de producție petrolieră Turburea -
9. Schela de producție gaze Stoina 8. Schela de petrol Stoina
10. Schela de producție petrolieră Suplacu de Barcău 9. Schela de petrol Suplacu de Barcău
11. Schela de producție petrolieră Arad 10. Schela de petrol Arad
12. Schela de producție petrolieră Timișoara 11. Schela de petrol Timișoara
13. Schela de producție petrolieră și de gaze Marghita 12. Schela de petrol și de gaze Marghita
14. Schela de producție petrolieră Moșoaia 13. Schela de petrol Pitești
15. Schela de producție petrolieră Ciurești 14. Schela de petrol Ciurești
16. Schela de producție petrolieră Drăgășani 15. Schela de petrol Drăgășani
17. Schela reproducție petrolieră Găești 16. Schela de petrol Găești
18. Schela de producție petrolieră Viforâta 17. Schela de petrol Târgoviște
19. Schela de producție petro1era Moreni 18. Schela de petrol Moreni
20. schela de producție petrolieră Băicoi 19. Schela de petrol Băicoi
21. Schela de producție petrolieră Boldești 20. Schela de petrol Boldești
22. Schela de producție petrolieră Berca 21. Schela de petrol Berca
23. Schela de producție petrolieră Zemeș 22. Schela de petrol Zemeș
24. Schela de producție petrolieră Modârzău 23. Schela de petrol Modârzău
25. Schela de producție petrolieră Comănești 24. Schela de petrol Moinești
26. Întreprinderea de foraj, și exploatare a sondelor marine PETROMAR Constanța 25. Petromar Constanța
B. Întreprinderea de foraj B. Sucursale de foraj, probe de producție și reparații sonde
1. Schela de foraj Brăila 1. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Brăila
2. Schela de foraj Cărbunești 2. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Tg. Cărbunești
3. Schela de foraj Stoina 3. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Stoina
4. Schela se foraj Craiova 4. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Craiova
5. Schela de foraj Zădăreni 5. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Zădăreni
6. Schela de foraj Oradea 6. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Oradea
7. Schela de foraj Bascov 7. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Bascov
8. Schela de foraj Râmnicu Vâlcea 8. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Râmnicu Vâlcea
9. Schela de foraj Liliești 9. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Băicoi
10. Schela de foraj Scăeni 10. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Boldești-Scăeni
11. Schela de foraj Moreni 11. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Moreni
12. Schela de foraj Ghelnița 12. Schela de foraj, probe de producție și reparații sonde Ghelnița
C. Unități de ateliere și transporturi C. Unități de ateliere și transporturi
1. Baza de ateliere și transporturi Târgu Jiu 1. Baza de ateliere și transporturi Târgu Jiu
D. Subunități de construcții și întreținere D. Subunități de construcții și întreținere
1. Brigada de construcții-montaje petroliere Cartojani 1. Șantierul de construcții-montaj Cartojani
2. Brigada de construcții-montaje petroliere Cărbunești 2. Șantierul de construcții-montaj Cărbunești
3. Brigada de construcții-montaje petroliere Arad 3. Șantierul de construcții-montaj Arad
4. Brigada de construcții-montaje petroliere Pitești 4. Șantierul de construcții-montaj Pitești
5. Brigada de construcții-montaje petroliere Boldești 5. Șantierul de construcții-montaj Boldești
6. Brigada de construcții-montaje petroliere Moinești 6. Șantierul de construcții-montaj Moinești
7. Secția de înaltă tensiune și automatizări Moinești 7. Secția de înaltă tensiune și automatizări Moinești
E. Baze de aprovizionare E. Unități de aprovizionare tehnico-materială
1. Baza de aprovizionare pentru petrol și recuperări materiale Florești 1. Baza de aprovizionare Florești
2. Baza de aprovizionare Leordeni -
3. Baza de aprovizionare Dărmănești -
4. Baza de aprovizionare Târgu Jiu -
5. Baza de aprovizionare cu piese de schimb Câmpina 2. Baza de aprovizionare cu piese de schimb Câmpina
F. Unități de cercetare-proiectare F. Unități de cercetare-proiectare
1. Institutul de cercetări și proiectări pentru petrol și gaze Câmpina 1. Institutul de cercetări și proiectări tehnologice Câmpina
G. Unități de calcul G. Unități de calcul
1. Centrul de calcul și lucrări auxiliare București 1. Centrul de perfecționare a personalului București
H. Unități de perfecționare H. Unități de perfecționare
1. Centrul de perfecționare a personalului din industria extractivă de petrol și gaze București 1. Centrul de perfecționare a personalului București
I. Unități social-culturale I. Unități social-culturale
1. Muzeul petrolului Ploiești 1. Muzeul petrolului Ploiești
J. Unități școlare J. Unități școlare
1. Grupul școlar industrial de petrol Arad 1. Grupul școlar industrial de petrol Arad
2. Grupul școlar industrial de petrol Marghita 2. Grupul școlar industrial de petrol Marghita
3. Grupul școlar industrial de petrol Țicleni 3. Grupul școlar industrial de petrol Țicleni
4. Grupul școlar industrial de petrol Pitești 4. Grupul școlar industrial de petrol Pitești
5. Grupul școlar industrial de petrol Moreni 5. Grupul școlar industrial de petrol Moreni
6. Grupul școlar industrial de petrol Târgoviște 6. Grupul școlar industrial de petrol Târgoviște
7. Grupul școlar industrial de petrol Câmpina 7. Grupul școlar industrial de petrol Câmpina
8. Grupul școlar industrial de petrol Teleajen 8. Grupul școlar industrial de petrol Teleajen
9. Grupul școlar industrial de petrol Videle 9. Grupul școlar industrial de petrol Videle
10. Grupul școlar industrial de petrol Moinești 10. Grupul școlar industrial de petrol Moinești
11. Grupul școlar industrial de petrol Berca 11. Grupul Școlar industrial de petrol Berca


Anexa Nr. 2

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome a petrolului „Petrom” București

Capitolul I

Prevederi generale

Art. 1. - „Petrom” - R.A. asigură exploatarea, gestionarea și descoperirea zăcămintelor de petrol și gaze de pe teritoriul României, de pe uscat și din platoul continental al Mării Negre, cu excepția zăcămintelor de gaze aflate în gestiunea și exploatarea Regiei autonome a gazelor naturale.

Art. 2. - „Petrom” - R.A. este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economiei și autonomie financiară; activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - Sediul central al „Petrom” - R.A. este municipiul București, Calea Victoriei nr. 109, sectorul 1. „Petrom” - R.A. are în structură următoarele categorii de subunități:

3.1. - Schele de petrol; schele de foraj, probe de producție și reparații sonde; PETROMAR-Constanța, baze de ateliere și transporturi ai baze de aprovizionare;

3.2. - Uzine, fabrici, secții, șantiere„ateliere, centre, oficii și alte asemenea;

3.3. - În structura regiei funcționează și Institutul de cercetări și proiectări tehnologice Câmpina, Centrul de calcul și lucrări auxiliare București, Centrul de perfecționare a personalului, unități școlare, Muzeul Petrolului și altele, organizate conform legii.

Capitolul II

Obiectul de activitate

Art. 4. - „Petrom” - R.A. are următorul obiect de activitate:

4.1. - exploatarea, gestionarea și descoperirea zăcămintelor de petrol și gaze de pe teritoriul României de pe uscat și din platoul continental al Mării Negre, cu excepția zăcămintelor de gaze aflate în gestiunea și exploatarea Regiei autonome a gazelor naturale;

4.2. - recuperarea fracțiilor de gazolină și etan din gaze; extracția bioxidului de carbon din sonde pentru necesități tehnologice și alte utilizări;

4.3. - cercetări și proiectări tehnologice; forajul sondelor; întreținerea și repararea sondelor, a echipamentelor și instalațiilor de producție, lucrări de construcții-montaj specifice; aprovizionarea tehnico-materiale și alte prestări de servicii în legătură cu obiectul său de activitate;

4.4. - importul și exportul de produse, utilaje, echipamente și tehnologii; colaborarea economică și tehnico-științifică și executarea de lucrări în străinătate pe perimetre cu perspective petroliere, pe contul și riscul său; exploatarea unor zăcăminte de petrol de pe teritoriul altor țări prin participare cu capital și înființare de societăți mixte;

4.5. - activități cu caracter social în favoarea salariaților.

Art. 5. - în realizarea obiectului său de activitate, regia exercită următoarele atribuții principale:

5.1. - inițiază și elaborează studii și cercetări privind activitatea geologică în perimetrele existente și pe perimetre noi, în scopul punerii în evidență de noi structuri cu rezerve de hidrocarburi.

5.2. - în funcție de potențialul zăcămintelor în exploatare, cât și al celor care urmează a fi puse în producție, stabilește programele de producție anuale și în perspectivă și asigură realizarea acestora.

5.3. - conduce, pe baza studiilor și proiectelor elaborate, întreaga activitate de aplicare a proceselor și tehnologiilor de creștere a gradului de recuperare a țițeiului din zăcăminte.

5.4. - organizează captarea întregii cantități de gaze asociate și libere și ia măsuri pentru valorificarea superioară a acestora prin degazolinare și deetanizare.

5.5. - asigură aprovizionarea tehnico-materială și organizează cooperarea în producție între unități, precum și cu alte unități cu care intră în relații contractuale sau cu care se asociază.

5.6. - coordonează și asigură realizarea lucrărilor de foraj, de reparații sonde și probe de producție, de intervenții la sonde, a lucrărilor de întreținere și reparații ale instalațiilor și utilajelor din dotare în vederea menținerii capacității de producție.

5.7. - asigura proiectarea, execuția și punerea în funcțiune prin unitățile proprii sau prin contracte cu alte unități, a noilor obiective și capacități de producție, în conformitate cu programele aprobate de guvern sau de consiliul de administrație, funcție de competențele acordate acestuia.

5.8. - urmărește și verifică modul de realizare a lucrărilor de investiții, în vederea respectării proiectelor de execuție și asigură condițiile de punere în funcțiune a noilor obiective și capacități de producție.

5.9. - pregătește executarea noilor obiective, retehnologizarea capacităților existente, organizând, după caz, licitații cu antreprenorii generali, potrivit reglementărilor legale.

5.10. - asigură finanțarea lucrărilor geologice și de investiții.

5.11. - stabilește principalele direcții privind dezvoltarea tehnică și științifică a ramurii, în scopul realizării obiectivelor strategice.

5.12. - efectuează studii și cercetări științifice privind retehnologizarea proceselor de producție din cadrul activităților de extracție a țițeiului și gazelor, degazolinarea și deetanizare a gazelor și asigură realizarea acestora.

5.13. - stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecția mediului și pentru securitatea muncii.

5.14. - organizează activitatea de export prin executarea în străinătate de lucrări specifice activității petroliere ca; forajul sondelor, punere în producție, intervenții și reparații sonde, construcții și instalații petroliere etc. precum și prin efectuarea de studii și acordarea de asistență tehnică în domeniu.

5.15. - realizează importul de echipamente, utilaje, materiale etc. precum și tehnologii sau licențe pentru retehnologizarea industriei extractive de petrol.

5.16. - inițiază și contractează acțiuni de cooperare economică și tehnico-științifica cu firme străine, atât în țară cât și în străinătate.

5.17. - execută și controlează conducerea proceselor tehnologice pentru asigurarea protecției oamenilor, utilajelor și utilizării acestora cu eficiență.

5.18. - organizează activitatea de management în subunitățile din structura, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor informatice în vederea luării operative a deciziilor tehnice, economice și organizatorice.

5.19. - asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal.

5.20. - asigură atribuirea terenurilor aferente lucrărilor petroliere în conformitate cu legislația în vigoare, organizează redarea terenurilor în circuitul agricol și silvic.

5.21. - fundamentează cheltuielile de producție și prețurile de livrare a produselor realizate.

5.22. - elaborează documentațiile pentru obținerea de credite și a altor surse de finanțare a unităților.

5.23. - realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuției acestora și stabilește destinația veniturilor, conform legislației în vigoare.

5.24. - efectuează direct operații de comerț exterior prin compartimentele proprii sau unități specializate de import-export, execuție de lucrări în străinătate, marketing și conjunctură.

Capitolul III

Patrimoniul

Art. 6. - „Petrom” - R.A. are un patrimoniu net în valoare de 76.874,7 milioane lei, constituit prin:

 • preluarea activului și pasivului de la trusturile de foraj-extracție și de la unitățile prezentate în anexa nr. 2, care se desființează;
 • preluarea a 261,8 milioane lei, echivalentul a 90 % din capitalul social al Societății comerciale „Rompetrol” - S.A. - București, reprezentând participarea regiei la capitalul social al acestei societăți;
 • preluarea a 1.002,1 milioane lei, reprezentând 51% din capitalul social al Societății comerciale „Conpet” - S.A. Ploiești, înființată prin Hotărârea guvernului nr. 1213/20.11.l990 (anexa nr. 1, poziția 1).

Art. 7. - „Petrom” - R.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate ea folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiari de rezultatele utilizării acestora.

Capitolul IV

Structura regiei

Art. 8. - „Petrom" - R.A. își aprobă structura sa organizatorică prin consiliul său de administrație inclusiv înființarea subunităților.

De asemenea, a stabilește relațiile subunităților în cadrul regiei și le acordă împuternicire de reprezentare în numele regiei și în nume propriu, în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice și altele.

Modul de organizare și structura conducerii subunităților componente ale regiei autonome se stabilesc de consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - Subunitățile au competențele stabilite conform regulamentului, cu următoarele limitări: nu pot încheia direct operațiuni financiare pentru obținerea de subvenții de la bugetul statului, precum și operațiuni de comerț exterior.

Subunitățile răspund în fața consiliului de administrație al „Petrom” - R.A. de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de acesta prin hotărârile și deciziile de împuternicire.

Art. 10. - Sucursalele sunt conduse de un director și un comitet director. Atribuțiile acestora se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al „Petrom” - R.A.

Art. 11. - „Petrom” - R.A. are în structură moduri direcții generale, divizii, direcții și compartimente. Normele de structură pentru direcții generale, divizii, și celelalte compartimente se aprobă de către consiliul de administrație.

Art. 12. - Atribuțiile direcțiilor generale, diviziilor, direcțiilor și celorlalte compartimente se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație.

Capitolul V

Organele de conducere ale „Petrom” - R.A.

Art. 13. - Conducerea „Petrom” - R.A. se asigură prin:

 • Consiliul de administrație;
 • Directorul general.

Art. 14. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului resurselor și industriei și este compus din 15 persoane, după cum urmează:

 • Directorul general al „Petrom” - R.A. - președinte;
 • Reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • Reprezentanții Ministerului Resurselor și Industriei;
 • Reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • Ingineri, tehnicieni, economiști și juriști specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 15. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care regia autonomă întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 16. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furi, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor unor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 17. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 18. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:

18.1. - Aprobă structura organizatorică și funcțională a „Petrom” - R.A.

18.2. - Aprobă programele de producție în funcție de potențialul zăcămintelor și de eficiența măsurilor de creștere a gradului de recuperare a țițeiului din zăcăminte.

18.3. - Hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget.

18.4. - Propune, potrivit reglementărilor legale, investițiile a căror aprobare este în competența altor organe.

18.5. - Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al „Petrom” - R.A. în caz de excedent sau echilibru. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile, dispune promovarea documentației prevăzute de legislația în vigoare pentru acordarea de subvenții către organele competente, spre aprobare.

18.6. - Stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora.

18.7. - Răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu.

18.8. - Aprobă înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei, potrivit legii.

18.9. - Aprobă utilizarea fondului valutar.

18.10. - Aprobă asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate.

18.11. - Asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător și securizarea muncii.

18.12. - Stabilește nivelele de salarizare ale personalului în funcție de studii și muncii efectiv prestate, cu respectarea salariului tarifar minim prevăzut de lege.

18.13. - Aprobă orice alte probleme privind activitatea regiei, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 19. - Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o data pe lună sau la cererea președintelui sau a o treime din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 20. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 21. - Anual, consiliul de administrație prezintă Ministerului Resurselor și Industriei un raport asupra activități în perioada expirată și asupra programului de activitate pe anul în curs.

Art. 22. - Directorul general al „Petrom” - R.A. conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu, numește și revocă prin decizie conducătorii subunităților din structura regiei.

Capitolul VI

Bugetul și administrarea acestuia

Relații financiare

Art. 23. - Corelat cu contractele încheiate pentru producția realizată, „Petrom” - R.A. determină anual volumul de venituri de realizat, cheltuielile totale de efectuat și cota de impozit pe beneficiu datorată bugetului statului, conform legii.

Art. 24. - Veniturile și cheltuielile „Petrom” - R.A. se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar și cuprind la „Venituri” sumele provenite din vânzarea țițeiului, gazelor, gazolinei, etanului și a celorlalte, produse și prestații, iar la „Cheltuieli", valorile consumate pentru extracția, colectarea, tratarea și transportul țițeiului, produselor și prestărilor de servicii, inclusiv cheltuielile cu amortizarea investițiilor și reparațiilor capitale, cu întreținerea și exploatarea utilajelor și instalațiilor, cu cercetarea geologică etc., precum și rambursarea creditelor și dobânzilor.

Art. 25. - „Petrom” - R.A. întocmește anual bilanț contabil și cont de profit și pierderi după modele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profituri și pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 26. - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor, „Petrom” - R.A. constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, precum și fondurile necesare pentru pregătirea, perfecționarea și recalificarea personalului angajat și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit, 5% se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaților la profituri.

Art. 27. - În situația în care, în cursul exercițiului financiar veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, „Petrom” - R.A., pe baza calculelor de fundamentare, determină volumul împrumuturilor necesare activității de producție în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia autonomă poate beneficia în condițiile legii de subvenții de la bugetul de stat sau poate contracta credite bancare.

Art. 28. - „Petrom” - R.A., hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, în limita competențelor ce-i sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiții.

Art. 29. - Operațiunile de încasări și plăți ale „Petrom” - R.A. se efectuează prin conturi deschise la Banca Națională a României, Banca pentru Dezvoltare și Banca Română de Comerț Exterior sau alte bănci.

Capitolul VII

Relațiile comerciale

Art. 30. - Prețul de livrare a țițeiului, gazelor și gazolinei se propune de „Petrom” - R.A. cu acordul Ministerului Finanțelor și se aprobă de guvern.

Prețurile și tarifele celorlalte produse, lucrări sau servicii executate de unitățile și subunitățile regiei se supun legilor și reglementărilor generale privind prețurile.

Art. 31. - Livrarea produselor și prestarea serviciilor se vor face pe bază de contracte.

Art. 32. - „Petrom” - R.A. poate realiza, conform legii, lucrări și să-și asigure furnituri pe bază de licitație publică prin orice societate comercială din țară și străinătate.

Capitolul VIII

Dispoziții finale

Art. 33. - Litigiile de orice fel în care este implicat „Petrom” - R.A. sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 34. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.


Diverse

Rectificare

La Hotărârea guvernului nr. 1295 din 13 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești, precum și asupra taxelor de notariat și a serviciilor prestate de acestea, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 20 decembrie 1990, la articolul 10 litera c) după cuvintele „autentificarea actelor de partaj” se vor adăuga cuvintele „și actelor de garanție”, iar la litera o) a aceluiași articol, în loc de „pentru rude de gradul II” se va citi „pentru rude de până la gradul II”.Referințe

 1. 1,0 1,1 Anexele 3.1 - 3.27 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale pe acțiuni, înființate conform art. 1 din hotărâre, este cuprins în anexa nr. 3.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social sunt specifice fiecărei societăți comerciale, fiind aprobate prin anexa nr. 1 la prezenta hotărâre a guvernului.