Monitorul Oficial 92bis/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0092 bis - Joi, 26 iulie year::1990

Hotărâri ale Senatului

Hotărâre pentru avizarea favorabilă a propunerilor Președintelui României cu privire la numirea președintelui și a membrilor Curții Supreme de Justiție

În temeiul art. 82 lit. b) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Senatul avizează favorabil propunerile prezentate de Președintele României, domnul Ion Iliescu, privind numirea președintelui și a membrilor Curții Supreme de Justiție, după cum urmează:

Președinte - Teofil Pop

Secția penală

 • Bogdănescu Valeriu
 • Boroi Vasile
 • Bucur Gheorghe
 • Coca-Cozma Maria
 • Gyorgy Bela
 • Ionescu Ion
 • Ionescu Costică
 • Manea-Drăgulin Vasile
 • Mitroi Paul
 • Moisescu Sorin
 • Pandrea Anton
 • Pastor Leonida
 • Uglean Gheorghe

Secția civilă

 • Duță Adrian
 • Florea Paul
 • Gaspar Gabriela
 • Gazetovici Dumitru
 • Ioanițiu Elisabeta
 • Onică Dimitrie
 • Osipenco Elena
 • Pușcariu Eugenia
 • Selyem Andrei
 • Tudorache Constanța
 • Zărnescu Ovidiu
 • Zlătescu Victor-Dan

Secția militară

 • Bădoiu Cornel
 • Dănilă Ştefan
 • Eftimescu Mihai Marian
 • Joarză Samoilă
 • Nițoiu Adrian
 • Sabău Dorin Silviu

Secția economică

 • Burac Maria
 • Clocotici Dorin
 • Gherguț Emil
 • Mrejeru Teodor
 • Palaghiciuc Florica
 • Popa Eugenia
 • Savin Ana Alexandrina
 • Sîrbu Benedict
 • Tudorică Lucia

Președintele Senatului, academician Alexandru Bîrlădeanu | București, 18 iulie 1990 | Nr. 22.Decrete

Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul de Interne

Președintele României decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret generalul-maior Cîmpeanu Ilie Romeo din Ministerul de Interne se trece în rezervă conform art. 43 lit. f) din Statutul corpului ofițerilor, în vederea pensionării.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 16 iulie 1990 | Nr. 7.


Decret privind numirea președintelui și a membrilor Curții Supreme de Justiție

În temeiul art. 82 alin. 1 lit. b) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,

Președintele României decretează:

Articol unic. - Se numesc președintele și membrii Curții Supreme de Justiție, după cum urmează:

 • Teofil Pop - președintele Curții Supreme de Justiție
 • Valeriu Bogdănescu - vicepreședintele Curții Supreme de Justiție; președintele Secției penale
 • Paul Florea - președintele Secției civile
 • Eugenia Popa - președintele Secției economice
 • Cornel Bădoiu - președintele Secției militare
 • Vasile Boroi - judecător
 • Gheorghe Bucur - judecător
 • Maria Burac - judecător
 • Dorin Clocotici - judecător
 • Maria Coca-Cozma - judecător
 • Ştefan Dănilă - judecător militar
 • Adrian Duță - judecător
 • Mihai Marian Eftimescu - judecător militar
 • Gabriela Gaspar - judecător
 • Dumitru Gazetovici - judecător
 • Emil Gherguț - judecător
 • Bela Gyorgy - judecător
 • Elisabeta Ioanițiu - judecător
 • Ion Ionescu - judecător
 • Costică Ionescu - judecător
 • Samoilă Joarză - judecător militar
 • Vasile Manea-Drăgulin - judecător
 • Paul Mitroi - judecător
 • Sorin Moisescu - judecător
 • Teodor Mrejeru - judecător
 • Adrian Nițoiu - judecător militar
 • Dimitrie Onică - judecător
 • Elena Osipenco - judecător
 • Florica Palaghiciuc - judecător
 • Leonida Pastor - judecător
 • Eugenia Pușcariu - judecător
 • Dorin Silviu Sabău - judecător militar
 • Ana Alexandrina Savin - judecător
 • Andrei Selyem - judecător
 • Benedict Sîrbu - judecător
 • Constanța Tudorache - judecător
 • Lucia Tudorică - judecător
 • Gheorghe Uglean - judecător
 • Ovidiu Zărnescu - judecător
 • Victor-Dan Zlătescu - judecător

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 19 iulie 1990 | Nr. 10.


Decret privind numirea procurorului general

În temeiul art. 82 alin. 1 lit. b) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,

Președintele României decretează:

Articol unic. - Gheorghe Robu se numește în funcția de procuror general.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 19 iulie 1990 | Nr. 11.


Decret pentru aderarea României la Convenția privind crearea Organizației europene de telecomunicații prin satelit „EUTELSAT"

În temeiul art. 82 alin. 1 lit. b) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,

Președintele României decretează:

Art. 1. - Se aprobă aderarea României la Convenția privind crearea Organizației europene de telecomunicații prin satelit „EUTELSAT", încheiată la Paris la 15 iulie 1982.

Art. 2. - Convenția privind crearea Organizației europene de telecomunicații prin satelit „EUTELSAT" se supune ratificării parlamentului.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 25 iulie 1990 | Nr. 20.


Decret privind aderarea României la Convenția privind Organizația internațională de telecomunicații maritime prin sateliți „INMARSAT"

În temeiul art. 82 alin. 1 lit. b) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,

Președintele României decretează:

Art. 1. - Se aprobă aderarea României la Convenția privind Organizația internațională de telecomunicații maritime prin sateliți „INMARSAT", încheiată la Londra la 3 septembrie 1976.

Art. 2. - Convenția privind Organizația internațională de telecomunicații maritime prin sateliți „INMARSAT" se supune ratificării parlamentului.

Președintele României, Ion Iliescu

În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 25 iulie 1990 | Nr. 21.


Decret privind rechemarea și acreditarea unor ambasadori

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Gheorghe Ciucu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Regatul Belgiei.

Art. 2. - Ovidiu-Corneliu Popescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Regatul Belgiei.

Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu | București, 30 ianuarie 1990 | Nr. 77.


Decret privind acreditarea unui ambasador

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Boris Rangheț se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Malayezia.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 15 martie 1990 | Nr. 157.


Decret privind acreditarea unui ambasador

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Izidor Urian se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Coreea.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 4 mai 1990 | Nr. 203.