Monitorul Oficial 73/1990

De la wiki.civvic.ro
Jump to navigation Jump to search

Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.

Cuprins

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::0073 - Joi, 17 mai year::1990

Decrete

Decret privind rechemarea și acreditarea unor ambasadori

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Ioan Poppa se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Libaneză.

Art. 2. - Ion Beșteliu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Libaneză.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 15 martie 1990 | Nr. 162.


Decret privind trecerea în rezervă sau direct în retragere a unor generali din Ministerul Apărării Naționale

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Generalul-maior Ghiță Dumitru Grigorie se trece în rezervă prin aplicarea art. 43 lit. f) din Statutul corpului ofițerilor.

Art. 2. - Se trec direct în retragere, prin aplicarea art. 46 lit. a) din Statutul corpului ofițerilor, următorii:

  • generalul-locotenent Urdăreanu Spiridon Tiberiu
  • contraamiralul Boian Gheorghe Ion

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 14 mai 1990 | Nr. 227.


Decret privind eliberarea din funcție a directorului general al Institutului Național de Cercetări Economice

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - Tudorel Postolache se eliberează, la cerere, din funcția de director general al Institutului Național de Cercetări Economice, cu grad de ministru secretar de stat, pe data de 15 mai 1990 în vederea pensionării.

Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu | București, 14 mai 1990 | Nr. 228.Hotărâri ale Guvernului

Hotărâre privind dizolvarea și lichidarea Societății mixte româno-zambiene MOKAMBO

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă retragerea din Societatea mixtă româno-zambiană MOKAMBO a Întreprinderii de cooperare economică cu străinătatea Rompetrol-Geomin din subordinea Ministerului Petrolului, în vederea dizolvării și lichidării societății, în conformitate cu statutul său de funcționare.

Art. 2. - Fondurile consumate în sumă de 19.024.432 lei reprezentând contravaloarea a 520,4 mii dolari credite acordate societății mixte și a 437,9 mii dolari costul cercetărilor pe riscul exclusiv al părții române în perimetrul MOKAMBO prin sucursala GEOMIN-Lusaka vor fi suportate de la bugetul de stat.

Art. 3. - Ministerul Finanțelor va introduce în bugetul pe anul 1990 modificările rezultate din aplicarea prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 14 mai 1990 | Nr. 527.


Hotărâre privind organizarea și funcționarea Registrului Naval Român

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Registrul Naval Român funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor ca organ tehnic de specialitate pentru supravegherea tehnică, clasificarea și certificarea, pe baza regulilor și prescripțiilor pe care le elaborează, a construcției, reconstrucției și reparării navelor, unităților de foraj marin și containerelor, precum și supravegherea tehnică și certificarea materialelor și echipamentelor destinate acestora.

La cererea unor firme externe sau interne, Registrul Naval Român poate executa supravegherea tehnică și certificarea unor materiale, echipamente, instalații și construcții metalice pentru utilizări nenavale.

Art. 2. - Deținătorii de nave și de unități de foraj marin, care poartă sau urmează a purta pavilionul României, sunt obligați să supună aceste nave supravegherii tehnice și clasificării Registrului Naval Român. Aceeași obligație revine și deținătorilor români de containere.

Art. 3. - Registrul Naval Român este împuternicitul Guvernului României pentru eliberarea, la navele sub pavilion român, a actelor, certificatelor și documentelor prevăzute în convențiile internaționale maritime sau de navigație la care România a aderat.

Registrul Naval Român poate fi împuternicit de guvernele altor țări să elibereze astfel de documente la navele purtând pavilionul acestor țări.

Art. 4. - Registrul Naval Român este unitate cu personalitate juridică, își desfășoară activitatea în temeiul statutului propriu și are sediul în municipiul București.

Art. 5. - Registrul Naval Român funcționează pe principiul autofinanțării și realizează din activitățile efectuate venituri, pe baza tarifelor în lei și valută, stabilite de Consiliul de administrație, cu acordul Ministerului Transporturilor, iar pentru prestațiile executate navelor sub pavilion străin, cu avizul Ministerului Finanțelor.

Art. 6. - Două treimi din venitul net realizat în valută rămâne la dispoziția Registrului Naval Român, pentru acoperirea cheltuielilor în valută, iar diferența se varsă la balanța de încasări și plăți externe.

Art. 7. - Se aprobă, în limita a 260 posturi, structura organizatorică a Registrului Naval Român, prevăzută în anexă[1].

Art. 8. - Registrul Naval Român poate adera, potrivit legii, la asociații, convenții și acorduri internaționale și participă la acțiuni de colaborare și cooperare în domeniul său de activitate.

Art. 9. - Pentru avizarea regulilor și normelor tehnice privind construcția și clasificarea navelor, unităților de foraj marin și containerelor, în cadrul registrului funcționează Consiliul tehnic, format din specialiști ai Registrului Naval Român și din alte unități interesate, cu acordul conducerilor unităților respective.

Art. 10. - Registrul Naval Român are în subordine inspectorate și sectoare de lucru pe teritoriul României și reprezentanțe în străinătate; numărul acestora se stabilește de Ministerul Transporturilor corespunzător cerințelor de supraveghere și clasificare, în corelare cu indicatorii economici și financiari aprobați pentru anul în curs.

Art. 11. - H.C.M. nr. 1358/1968 privind organizarea și funcționarea Registrului Naval Român și unele măsuri pentru supravegherea tehnică și clasificarea navelor maritime și de navigație interioară sub pavilion român, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri, se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 14 mai 1990 | Nr. 530.


Hotărâre privind trecerea liceelor industriale de marină din subordinea Ministerului Apărării Naționale la Ministerul Transporturilor și Ministerul Învățământului

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - La încheierea anului școlar 1989/1990, liceele industriale de marină trec de la Ministerul Apărării Naționale în subordinea Ministerului Transporturilor și, respectiv, Ministerului Învățământului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Orice prevederi contrare prezentei hotărâri nu se aplică.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 14 mai 1990 | Nr. 531.


Anexă

Tabel cu liceele industriale de marină ce trec de la Ministerul Apărării Naționale la Ministerul Transporturilor și Ministerul Învățământului

Nr.

crt.

Denumirea liceului Meserii în care se pregătesc elevii Subordonarea
1 Liceul industrial de marină Constanța marinar, electromecanic naval Ministerul Transporturilor
2 Liceul industrial de marină Galați Ministerul Transporturilor
3 Liceul industrial de marină Giurgiu Ministerul Transporturilor
4 Liceul industrial de marină Brăila Ministerul Învățământului
5 Liceul industrial de marină Orșova Ministerul Învățământului
6 Liceul industrial de marină Tulcea marinar-pescar, electromecanic naval Ministerul Învățământului


Hotărâre privind majorarea prețurilor de producție și cu amănuntul la covoarele manuale, înnodate și țesute

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prețurile de producție și cu amănuntul la covoarele manuale, înnodate și țesute, sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu 1 mai l990, iar prețurile cu amănuntul intră în vigoare de la data prezentei hotărâri.

Art. 3. - În anul 1990 decontarea exportului de covoare manuale pe relația devize convertibile se va face la cursul de revenire de 50 lei/dolar S.U.A.

UCECOM și ceilalți producători de covoare manuale vor lua măsuri pentru obținerea unor prețuri externe superioare prin ridicarea calității și îmbunătățirea condițiilor de comercializare, pentru reducerea diferențelor de preț ce se acoperă de la bugetul statului pentru exportul de covoare.

Art. 4. - Pe aceeași dată orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 14 mai 1990 | Nr. 532.


Anexă

Lista prețurilor de producție și cu amănuntul la covoarele manuale, înnodate și țesute

Nr.

crt.

Denumirea produsului și caracteristicile tehnice U/M
Prețul (lei/U.M.)
de producție cu amănuntul
I. Covoare înnodate manual cu nod simplu pe urzeală din fire de bumbac 100%
1. Dorna - 40.000 noduri/mp - executat manual cu nod simplu din fire lână 100% sort 41, Nm 2/1X4 vopsite, înălțimea plușului 11 mm, urzeală bbc l00%, Nm 20/20, bătătură bbc 100%, Nm 20/20X2 și 20/16, greutatea 3.620 g/mp, NID 5095-78 UCECOM

Cod 613 731 711

mp 1.906,50 2.050
2. Dunărea - 65.000 noduri/mp, cu plușul din fire Nm. 2/1/2 100% lână sort. 41 vopsite, înălțimea plușului 11 mm, urzeală bbc 100%, Nm. 34/18 sau 20/12, bătătură bbc l00%, Nm. 20/32 și 20/6, greutatea 3.250 g/mp, NTR 7513-82 UCECOM

Cod 613 731 711

mp 2.534,25 2.725
3. București - 108.900 noduri/mp, din fire lână 100% cardate sort. 41 Nm. 2/1/2 vopsite, înălțimea plușului 9 mm, urzeală bbc. 100% Nm. 34/18 sau 20/12, bătătură bbc 100% Nm. 20/20 și 20/4, greutatea 3.655 g/mp, NID 5095-78 UCECOM

Cod 613 731 711

mp 4.022,25 4.325
4. București F - 108.900 noduri/mp, din fire lână sort. 41 Nm. 3/1X3 vopsite, înălțimea plușului 11 mm, urzeală bbc 100% Nm. 34/18, bătătură bbc 100% Nm. 20/20 și 20/4, NTI 7514-82 UCECOM

Cod 613 731 711

mp 4.110,60 4.420
5. Brăila - 160.000 noduri/mp, din fire lână 100% sort. 41 cardate Nm 3/1/2 vopsite, înălțimea plușului 8 mm, urzeală bbc 100% Nm. 34/16 sau 20/12, bătătură bbc 100% Nm. 20/12 și 20/4, greutatea 3.540 g/mp NID 5095-78 UCECOM

Cod 613 731 711

mp 5.031,30 5.410
6. Mureș - 200.000 noduri/mp, din fire lână 100% sort. 41 semipieptănate Nm. 4,5/1/2 vopsite, înălțimea plușului 7 mm, urzeală bbc 100% Nm. 34/16 sau Nm 20/12, bătătură bbc 100% Nm. 20/12-14 și 20/4-6, greutatea 3.240 g/mp, NID 5302-78 UCECOM

Cod 613 731 711

mp 5.882,25 6.325
7. Mureș F - 200.000 noduri/mp, cu plușul din fire lână 100% sort. 41 semipieptănate Nm. 4,5/1/2 vopsite, înălțimea plușului 11 mm, urzeală bbc 100% Nm. 34/16, bătătură bbc 100% Nm. 20/12-14 și Nm. 20/4-6, NTI 7515-82 UCECOM

Cod 613 731 711

mp 5.970,60 6.420
8. Olt - 250.000 noduri/mp, din fire lână 100% sort. 41 semipieptănate Nm 4,5/1/2 vopsite, înălțimea plușului 5 mm, urzeală bbc 100% Nm. 34/16 sau Nm. 20/3X3, bătătură bbc 100% Nm. 20/8 și 20/4, greutatea 3.255 g/mp, NID 5301-78 UCECOM

Cod 613 731 711

mp 7.072,65 7.605
9. Olt F - 250.000 noduri/mp, cu plușul din fire lână 100% sort. 41 semipieptănate Nm. 4,5/1/2 vopsite, înălțimea plușului 11 mm, urzeală bbc 100% Nm. 34/16, bătătură bbc 100% Nm. 20/8 și Nm. 20/4, NTI 7516-82 UCECOM

Cod 613 731 711

mp 7.147,05 7.685
10. Milcov - 300.000 noduri/mp, din fire lână 100% sort. 41 semipieptănate Nm. 4,5/1/2 vopsite, înălțimea plușului 5 mm, urzeală bbc 100% Nm. 34/16 sau Nm. 20/3X3, bătătură bbc 100% Nm. 20/6, Nm. 20/4 sau Nm. 20/3, greutatea 3.440 g/mp, NID 5861-78 UCECOM

Cod 613 731 711

mp 10.439,25 11.225
11. Calatis - 360.000 noduri/mp, urzeală bbc 100% Nm. 20/6 şi bătătură bbc 100% Nm. 20/1X3 și Mn. 20/1X2 cardate, plușul din fire lână 100% sort. 41 semipieptănate Nm. 4,5/1/2, înălțimea plușului 6-8 mm, greutatea 5.165 g/mp, NTR 7718-83 UCECOM

Cod 613 731 711

mp 11.015,85 11.845
II. Covoare înnodate manual cu nod simplu pe urzeală din fire lână
12. Bran I - 92.400 noduri/mp, din fire lână 100% sort. 41 cardate Nm. 3/1X2 vopsite, înălțimea plușului 5 mm, urzeală lână 100% sort. 41 semipieptănată Nm. 4,5/3 crudă, bătătură lână 100% vopsită sort. 41 cardată Nm. 2/1X2 și Nm. 2/1X1, greutatea 3.440 g/mp, NID 5861-78 UCECOM

Cod 613 731 711

mp 3.618,63 3.890
III. Covoare înnodate manual cu nod dublu pe urzeală din fire lână
13. Tâmpa - 75.000 noduri/mp, din fire lână 100% sort. 41 cardate Nm. 2/lX2 vopsite, înălțimea plușului 12 mm, urzeală lână 100% sort. 41 semipieptănată Nm. 4,5/3 crudă, bătătură lână 100% sort. 41 cardată vopsită Nm. 2/1X2 și 2/1X3, greutatea 3.720 g/mp, NTI 567-78 UJCM Braşov

Cod 613 731 711

mp 3.487,50 3.750
14. Nomad Lor - 92.000 noduri/mp, din fire lână 100% sort. 41 Nm. 3/1 cardate, cu nod dublu gheordez, înălțimea plușului 12 mm, urzeală lână 100% sort. 41 semipieptănată Nm. 4,5/3, bătătură lână 100% sort. 41 cardată Nm. 2/1X2 şi 2/1X1, greutatea 4.500 g/mp, NTR 7715-83 UCECOM

Cod 613 731 711

mp 4.533,75 4.875
15. Transilvania - 121.600 noduri/mp, din fire lână 100% sort. 41 cardate Nm. 3/1/2 vopsite, înălțimea plușului 8 mm, urzeală lână 100% sort. 41 semipieptănată Nm. 4,5/1 crudă, bătătură lână 100% sort. 41 cardată, Nm. 2/1X1 şi 4,5/1X1, greutatea 3.100 g/mp, NII 552-78 UJCM Brașov

Cod 613 731 711

mp 4.482,60 4.820
16. Brașov - 160.000 noduri/mp, din fire lână 100% sort. 41 cardate Nm. 3/1/2 vopsite, înălțimea plușului 5-7 mm, urzeală lână 100% sort. 41 semipieptănată Nm. 4,5/2 crudă, bătătură lână 100% sort. 41 semipieptănată Nm. 4,5/1X2 și 4,5/1X1, greutatea 3.700 g/mp, NII 416-78 UJCM Brașov

Cod 613 731 711

mp 5.142,90 5.530
17. Hărman I - 200.000 noduri/mp, din fire lână 100% sort. 41 semipietănate Nm. 4,5/1/2 vopsite, înălțimea plușului 7 mm, urzeală lână 100% sort. 41 semipieptănată Nm. 4,5/2 crudă, bătătură lână 100% sort. 41 cardată vopsită Nm. 2/1X2 și 4,5/1, greutatea 3.700 g/mp, NII 550-78 UJCM Brașov

Cod 613 731 711

mp 6.347,25 6.825
Tomis - 180.000 noduri/mp, din fire lână sort. 41 Nm. 4,5/1 și urzeală bumbac mp 4.961,04 5.334
IV. Covoare înnodate manual cu nod simplu pe urzeală din fire bbc și plușul din mătase artificială
18. Moldova - 160.000 noduri/mp, din fire mătase „Perla” vopsite, înălțimea plușului 5 mm, urzeală bbc Nm. 20/9, bătătură bbc 20/16, 20/4, NII 2117-75 UJCM Bacău

Cod 613 731 711

mp 4.975,50 5.350
Covoare țesute
19. Carpați - executat pe război manual cu motive populare din fire bumbac 100% Nm. 20/9 și fire lână 100% sort. 41 Nm. 2/1 vopsite, NID UCECOM 7042-76

Cod 613 741 711

- dimensiunea peste 1 mp, 1.375 g/mp mp 943,95 1.015
- dimensiunea de la 0,51 până la 1 mp, 1.450 g/mp mp 995,10 1.070
- dimensiunea până la 0,50 mp, 1.490 g/mp mp 1.041,60 1.120
20. Doina - executat pe război manual, cu motive populare din fire bumbac 100% Nm. 20/9 și fire lână 100% sort. 41 Nm. 2/1 vopsite, NID UCECOM 7042-76

Cod 613 741 711

- dimensiunea peste 1 mp, 1.535 g/mp mp 1.213,65 1.305
- dimensiunea de la 0,51 mp până la 1 mp, 1.602 g/mp mp 1.278,75 1.375
- dimensiunea până la 0,50 mp, 1.660 g/mp mp 1.366,17 1.469
21. Tismana II - executat pe gherghef, cu motive populare din fire bumbac 100% Nm. 20/9 și fire lână 100% sort. 41 semipieptănate Nm. 4,5/1 vopsite, NID 5156-76 UCECOM

Cod 613 717 711

Model greu:
- dimensiunea peste 1 mp, 1.515 g/mp mp 2.050,65 2.205
- dimensiunea de la 0,51 până la 1 mp, 1.610 g/mp mp 2.203,17 2.369
- dimensiunea până la 0,50 mp, 1.660 g/mp mp 2.357,55 2.535
Model ușor:
- dimensiunea peste 1 mp, 1.515 g/mp mp 1.832,10 1.970
- dimensiunea de la 0,51 până la 1 mp, 1.610 g/mp mp 1.967,88 2.116
- dimensiunea până la 0,50 mp, 1.660 g/mp mp 2.115,75 2.275
22. Românesc - executat pe gherghef, cu motive populare din fire bumbac 100% Nm. 20/9 și fire lână 100% sort. 31 pieptănate, Nm. 18/7 vopsite, NID 3118-76 UCECOM

Cod 613 741 711

Model greu:
- dimensiunea peste 1 mp, 1.450 g/mp mp 2.288,75 2.461
- dimensiunea de la 0,51 mp până la 1 mp, 1.530 g/mp mp 2.432,88 2.616
- dimensiunea până la 0,50 mp, 1.630 g/mp mp 2.625,39 2.823
Model ușor:
- dimensiunea peste 1 mp, 1.450 g/mp mp 2.198,52 2.364
- dimensiunea de la 0,51 la 1 mp, 1.530 g/mp mp 2.341,74 2.518
- dimensiunea până la 0,50 mp, 1.630 g/mp mp 2.524,95 2.715
23. Ileana - tip tapiserie, executat pe gherghef, cu motive populare din fire bumbac 100% Nm. 20/9 și fire lână 100% sort. 31 pieptănate Nm. 18/7

Cod 613 741 711

- dimensiunea peste 1 mp, 1.450 g/mp mp 2.550,99 2.743
- dimensiunea de la 0,51 până la 1 mp, 1.530 g/mp mp 2.730,48 2.936
- dimensiunea până la 0,50 mp, 1.630 g/mp mp 2.869,98 3.086
24. Irina - executat pe gherghef din fire bumbac 100% sort. 31 pieptănate Nm. 18/7 vopsite, greutatea 1.450 g/mp, NID UCECOM 7146-78

dimensiuni peste 1 mp:

- complexitate I mp 2.594,70 2.790
- complexitate II mp 2.838,36 3.052
- complexitate III mp 3.261,51 3.507
- complexitate IV mp 3.896,70 4.190
- complexitate V mp 4.472,37 4.809
  • Rabatul comercial: 7%
  • Condiția de livrare: franco depozitul furnizorului, exclusiv ambalajul de transport.


Hotărâre privind organizarea Centrului internațional de comerț

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se aprobă organizarea Centrului internațional de comerț, cu sediul în București, având ca obiect de activitate dezvoltarea, modernizarea și diversificarea infrastructurilor de comerț exterior ale României.

Art. 2. - Se autoriză Camera de Comerț și Industrie a României să facă demersurile pregătitoare necesare pentru realizarea Centrului internațional de comerț în București.

În acest scop, Camerei de Comerț și Industrie a României, în calitate de promotor și beneficiar al proiectului, i se atribuie de la bugetul statului fonduri în valoare de 800 mii lei și 10 mii dolari.

Art. 3. - Întreprinderea „Romconsult” se desemnează în calitate de consultant general, cu sarcina de a iniția, elabora și coordona programul de lucru și acțiunile necesare pentru pregătirea și realizarea proiectului: documentația de fundamentare cu caracteristicile tehnico-funcționale, amplasamentul, costurile și eficiența investiției, modul de finanțare etc.

Institutul de proiectări "Carpați” va elabora proiectul preliminar al obiectivului de investiții.

Art. 4. - Întreprinderea „Romconsult” va iniția negocieri preliminare pentru identificarea de parteneri potențiali care să participe la finanțarea și realizarea obiectivului. Totodată, va lua măsuri pentru alcătuirea unui grup promoțional coerent, format din reprezentanți ai beneficiarului de investiții, consultantului general şi finanţatorului selecționat.

Art. 5. - Camera de Comerț și Industrie a României va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre și înaintarea la aprobare a documentației tehnice pentru realizarea proiectului de investiții.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 14 mai 1990 | Nr. 533.


Hotărâre privind majorarea fondurilor proprii ale băncilor pentru trecerea activității acestora la o economie bazată pe mecanismele pieței și practicii bancare internaționale

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Fondul statutar al Băncii Naționale a României, Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Băncii de Investiții și Băncii Române de Comerţ Exterior se majorează în anul 1990 cu 75% din beneficiile ce se realizează de acestea. De asemenea, fondul statutar al Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară se majorează cu dobânzile cuvenite băncii, acoperite de la buget pe baza Decretului-lege nr 43/1990 prin care s-au anulat unele datorii ale unităților agricole cooperatiste.

Art. 2. - Sumele în valuta obținute din dobânzile și comisioanele la creditele acordate și operațiunile bancare efectuate, precum și din participarea cu capital la societăți mixte bancare, vor rămâne la dispoziția băncilor pentru majorarea fondurilor valutare proprii, dezvoltarea bazei materiale și alte cheltuieli curente, în condițiile legii.

Art. 3. - Se autoriză Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei Naționale să doteze Banca de investiţii din rezerva valutară cu suma de 20 milioane dolari S.U.A. în vederea constituirii fondului propriu în valută, în scopul efectuării de operațiuni de creditare și decontări privind investițiile și activități economice pe baza liberei inițiative.

Art. 4. - Ministerul Finanțelor va efectua modifiările corespunzătoare în indicatorii financiari pe anul 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 14 mai 1990 | Nr. 534.


Hotărâre privind repartizarea pe categorii de cheltuieli a veniturilor "Fondului Libertatea"

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1. - Veniturile „Fondului Libertatea”, instituit potrivit Decretului-lege nr. 124/1990, se repartizează pe categorii de cheltuieli în următoarele proporții:

Categoriile de cheltuieli
Cota repartizată din venituri (în procente)
a) repararea clădirilor proprietate de stat, cooperatistă sau obștească, distruse în timpul revoluției din decembrie 1989, precum și a utilităților aferente acestora 20
b) refacerea locuințelor proprietatea unor cetățeni și acordarea de ajutoare pentru înlocuirea de bunuri casnice și gospodărești distruse în timpul revoluției; ajutoarele se vor acorda în completarea despăgubirilor plătite de Administrația Asigurărilor de Stat 8
c) acordarea unor ajutoare bănești persoanelor care au suferit o invaliditate ca urmare a participării la triumful revoluției 3
d) acordarea unor ajutoare bănești familiilor celor care au dispărut ca urmare a participării active la înfăptuirea revoluției 2
e) amenajarea cimitirelor eroilor revoluției 3
f) construirea de monumente în cinstea eroilor revoluției 5
g) finanțarea acțiunilor pentru perpetuarea memoriei eroilor 1
h) construirea și înzestrarea unui muzeu al revoluției și altor așezăminte de cultura 10
i) încurajarea unor tinere talente de excepție din domeniul științei și artei prin acordarea de burse și alte forme de ajutoare în vederea perfecționării pregătirii lor profesionale 2
j) dotarea căminelor de elevi și studenți, precum și a căminelor tineretului nefamilist, cu obiecte de inventar gospodăresc și cultural-sportiv 9
k) dotarea și îmbunătățirea asistenței sociale pentru creșele, grădinițele și căminele de copii și a căminelor de bătrâni, îndeosebi pentru casele și așezămintele de copii 14
l) dotarea caselor tineretului 1
m) ajutoare pentru bolnavii nerecuperabili și handicapați, inclusiv pentru importul de medicamente 10
n) achiziționarea de utilaje și construirea unei fabrici de lapte pentru sugari 9,8
o) contribuții la înzestrarea institutelor de cercetare și bibliotecilor publice 2
p) cheltuieli pentru cazare, carburanți, depozitare, manipulare și pază ocazionate de primirea cu titlu gratuit a ajutoarelor umanitare din străinătate 0,2

Art. 2. - Cotele repartizate pe categorii de cheltuieli a veniturilor „Fondului Libertatea” se folosesc de Consiliul de administrație al „Fondului Libertatea”.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 14 mai 1990 | Nr. 535.


Hotărâre privind funcționarea direcțiilor financiare județene, Direcției generale financiare a municipiului București, administrațiilor financiare municipale, ale sectoarelor municipiului București și a Sectorului agricol Ilfov, precum și a serviciilor sau birourilor financiare orășenești

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1. - Administrațiile financiare, serviciile sau birourile financiare, precum și agenții fiscali de la comune, funcționează în subordinea direcțiilor financiare județene și a Direcției generale financiare a municipiului București, după caz.

Aceste unități financiare îndeplinesc și rolul de organe locale de specialitate ale administrației de stat, pe lângă primării.

Art. 2. - În vederea cointeresării și stimulării aparatului fiscal în identificarea și impunerea activităților clandestine și a evaziunilor fiscale, se constituie un fond de premiere în limita unei cote de 30 la sută din amenzile contravenționale aplicate și încasate pentru practicarea evaziunii și nerespectarea legislației de impozite și taxe, ce se va utiliza la recompensarea persoanelor care și-au adus o contribuție însemnată în acest domeniu.

Condițiile de acordare a recompenselor se stabilesc de direcțiile financiare județene și Direcția generală financiară a municipiului București, cu avizul Ministerului Finanțelor și al Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data de 1 aprilie 1990.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 15 mai 1990 | Nr. 537.Diverse

Rectificare

În Decretul-lege nr. 145/11 mai 1990, publicat în Monitorul Oficial nr. 66 din 12 mai 1990 (pag. 2), la articolul 1, rândul 4 se va citi, în loc de „Decretul-lege nr. 128/1990", „Decretul-lege nr. 129/1990”.Referinţe

  1. Anexa se comunică unităților interesate.